Está en la página 1de 2

Cc phng ban: 1. Ban t ch c ki m tra Ch c n ng: T chc: T ch c v m t nhn s .

C trch nhi m v quy n h n c , gi i thi u, xu t v i y ban H i nh ng nhn s vo nh ng cng vi c trong H i. C quy n ngh / xu t y ban H i hi p th ng vo ch c danh, nhi m v m i v c ng c th l ngh ch c danh hay nhi m v no . Kim tra: th c hi n cng tc gim st, nh gi cc ho t ng n m trong ch ng trnh ho t ng c a H i nh : cng tc t ch c v qu n l nhn s cc chi h i, cc ho t ng tuyn truy n , t ch c i m hi n mu. C trch nhi m bo co v xu t v i y ban H i v cc ho t ng ny. 2. Ban v n ng hi n mu I. M c ch, m c tiu - Ban T ch c v n ng hi n mu thnh l p v i m c ch tham m u v i UBH v k ho ch tuyn truy n v n ng, t ch c hi n mu, ch m sc ng i hi n mu, t ch c hi n mu d b , t v n ng i hi n mu - T ch c ho t ng hi u qu h n vi c tuyn truy n, v n ng v t ch c i m hi m mu hng tu n ( t ng s l ng v ch t l ng) - Nng cao k n ng ch m sc ng i hi n mu (tr c, trong v sau hi n mu) - T ch c hi u qu cc ngy hi n mu c bi t, hi n mu k l c... * M c tiu c th - S l ng ng i tham gia hi n mu: T i cc xe Bus t i thi u t 18 tr ln T i cc i m c nh t i thi u t 20 - 95% ng i sau hi n mu c g i th c m n v th m h i - 100% H i vin, C m tnh vin c t p hu n v chuyn mn v k n ng ch m sc ng i hi n mu - T ch c 8 i hi n mu d b (t nh t 50 ng i/1 i) t i cc Chi H i, khi c n c th g i m i hi n mu b t k lc no. - Thnh l p v duy tr 8 t ph trch chuyn mn t ch c hi n mu t i m i Chi H i, 2 B ph n (Thng tin tuyn truy n, pr i m hi n mu, pht tri n l c l ng/ Ch m sc ng i hi n mu, t ch c hi n mu d b ). II. Cc n i dung ho t ng T ch c cc bu i kh o st Tuyn truy n pht tri n l c l ng hi n mu Ln l ch v t ch c i m hi n mu (theo thng c m u km theo) Theo di, th ng k, c p nh t k t qu i m hi n mu trn hienmau.info Thi t k , pr i m hi n mu xut, pht tri n i m hi n mu m i (xe bus, c nh) Qu n l ng i hi n mu, vi t th c m n v tr k t qu hi n mu. Trao i k n ng ch m sc ng i hi n mu

Pht tri n, qu n l l c l ng hi n mu d b - huy c p, hi n mu trong d p H, T t.... L p k ho ch, t ch c cc ngy hi n mu d p t t, 7/4 v chi n d ch Ma H .

ng l c l

ng d b tham gia hi n mu kh n

c bi t, hi n mu k l c, hi n mu k ni m

III. Bi n php t ch c Huy ng l c l ng tham gia thnh vin Ban t cc Chi H i v l c l ng C ng tc vin ( S ng i 1 Chi H i c = S ngy hi n mu Chi H i ph trch) Ph i h p v i Ban o t o t ch c o t o H i vin, C m tnh vin v chuyn mn v k n ng ch m sc ng i hi n mu, k n ng l p k ho ch, qu n l th i gian. Ph i h p v i Ban TCKT tham gia theo di Tuynn truy n v t ch c i m Ph i h p v i V n Phng H i t ch c tr k t qu , qu n l ng i hi n mu. Ph i h p v i Ban ch p hnh cc Chi H i t ch c kh o st, tuyn truy n, t ch c cc ngy hi n mu c bi t, k l c, pht tri n i m hi n mu m i Ph i h p v i B ph n Pr Khoa V n ng v t ch c hi n mu (c a Vi n) t ch c Pr i m hi n mu, t p hu n k n ng. Ph i h p v i B ph n T ch c hi n mu t ch c cc i m hi n mu th ng xuyn, c bi t, k l c, pht tri n l c l ng hi n mu v cc i m hi n mu m i. Cc bi n php khc 3. Ban o t o I. M c ch 1. o t o h ng d n vin cho cc chi h i gi ng bi cho cc c m tnh vin m i 2. Hon thi n k n ng c a cc h i vin 3. Pht tri n h i vin c a h i, tm ngu n cn b t ng c ng m i. II. N i dung 1. Bi 1: Xy d ng m c tiu d y h c v v n ng hi n mu tnh nguy n 2. Bi 2 : T ch c H i thanh nin v n ng hi n mu H N i 3. Bi 3: M t s thng tin c b n v hi n mu tnh nguy n v k n ng tuyn truy n tr c ti p 4. Bi t p cho h c vin: - Vi t c m xc c a mnh t khi tham gia vo ho t ng h i cho t i by gi , g i mail cho chi h i tr ng v tr ng ban o t o trong vng 1 tu n. - T p hu n cho kho ng 10 ng i c a chi h i ,lm vi c nhm trong 2 tu n, g i l ch l i cho chi h i tr ng v tr ng ban o t o. 4. Ban truy n thng s ki n M c ch: 1. Thc y m i quan h h u ngh , h p tc, bnh ng, tn tr ng v i cc t ch c H i/Cu l c b tnh nguy n, Cu l c b Thanh nin Ch th p , cc t ch c phi chnh ph trong v ngoi n c v s pht tri n b n v ng c a phong tro tnh nguy n v hi n mu nhn o. 2. Pr h i, qu ng b cc s ki n l n c a h i nh Xun h ng, ngy h i tri tim tnh nguy n n ng o ng i dn. 3. Ku g i s ti tr v gip c a cc n v b o tr , ti tr truy n thng trong v ngoi n c.

Calificar