TARIKH : ………………………

GURU BERTUGAS

HARI : ………………………

MINGGU : ………../ 2012

: 1………………………………….

4.………………………………….

2………………………………….

5.………………………………….

3………………………………….

6………………………………….

1. KEDATANGAN HARIAN MURID
1.1

Jumlah Penuh Murid

: ………………………….orang.

1.2

Jumlah Kedatangan Hari Ini

: …………………….……orang.

1.3

Jumlah Murid Tidak Hadir

: ………………………….orang.

2. KEDATANGAN KAKITANGAN SEKOLAH

2.1

Guru

2.2

: ………. / ……….

Pekerja : ………. / ……….

3. KEBERSIHAN
KAWASAN

4.

KEADAAN

KAWASAN

BLOK PEJABAT

BLOK TAHUN 1

SURAU

BLOK TAHUN 2, 3 & 4

DEWAN/KANTIN

BLOK TAHUN 5 & 6

PADANG

BLOK PEMULIHAN

KEBENARAN KELUAR
NAMA

5.

6.

KEADAAN

CATATAN

PELAWAT
……………………………………...……….

…………………...………………………….

………………………………………...…….

………………………...…………………….

………………………………………...…….

…………………………...………………….

HAL – HAL LAIN
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………
LAPORAN DISEDIAKAN OLEH,

DISAHKAN OLEH,

……………………………………
(
)

…………………………

SK BUKIT BADONG.Guru Bertugas Mingguan. .