`

Unha historia que narra con debuxos unha acción que se desenvolve en viñetas. Hai historías con texto e historias sen texto (mudas)

`

Naceu nos Estados Unidos en 1895. A primeira personaxe foi ´The yellow kidµ (un chinés vestido cun camisón amarelo). Esta viñeta tiña o texto integrado en forma de letreiros, inscripcións nas paredes ,no camisón do chinés «Máis tarde o debuxante introduxo o primeiro globo

`

`

`

1917: Revista infantil ´TBOµ 1921: Aparece ´Zipi y Zapeµ na revista de humos ´Pulgarcitoµ 1957: Mortadelo e Filemón en´Pulgarcitoµ

Moi populares durante os anos 50-70 .1956: ³El capitán Trueno´ .1944: ³El Jabato´ , ³El Guerrero del antifaz´.

`

Unha pequena mostra dos máis populares personaxes dos cómics cuxas aventuras axudaron (e seguen axudand0)a moitas xeneracións a sorrir e a medrar.

Vídeo PERSONAXES

`

`

O globo ou bocadillo é o lugar onde se introducen os diálogos . Acaba nun rabillo chamado delta que sinala a personaxe que fala, pensa, berra« Os globos teñen diferentes formas dependendo do que queiran expresar.

CANDO APARECEN VARIOS ´DELTASµ NUN GLOBO INDICA QUE VARIAS PERSOAS DIN O MESMO

`

`

Nos diálogos os globos pódense multiplicar. Lense de esquerda á dereita e de arriba a abaixo Poden ter bordos orixinais para expresar sentimentos

XA O SABES?

2.-A CARTELEIRA 2.É a voz do narrador. Aparece na parte superior da viñeta. Marcan as transicións e serven para localizar a acción nun tempo e lugar determinados

3.3.-EFECTOS ESPECIAIS. ESPECIAIS.
` `

As onomatopeas: imitación dun son ou ruido da realidade. As metáforas visuais expresan ideas ou situacións a partires dunha imaxe.

Nestes globos hai información icónica ²símbolos- que comprende todo o mundo. Non fai falla usar palabras

`

As figuras cinéticas son signos que se utilizan para representar o movemento ou impacto dun obxecto sobre outro a través da utilización de liñas,nubes, estrelas«.

4.4.-AS VIÑETAS
` ` `

Representan un instante da historia Espazo escénico que recolle unha acción debuxada e /ou un texto«. A maioria teñen unha estructura cadrada ou rectangular.Nembargantes os debuxantes están a experimentar novos deseños: redondas, forma de trapecio«

Vídeo (A viñeta)

`

Teñen distintas dimensións dependendo do que se queira expresar .

`

` `

Nos bordos das viñetas todo é posible: pódense utilizar efectos para crear impresións de malestar, soño, «. Pódese inserir unha viñeta dentro doutra Tamén hai viñetas sen bordos

Os cómics precisan dos planos para poder visualizar a acción e dar sensación de movemento. O plano é a distancia coa que se mira a escena que se quere representar.

`

Imos facer un cómic viaxeiro. O noso protagonista será un alieníxena que aterra en Bembrive. Todos e todas seremos os guionistas deste cómic.

ACTIVIDADE LIM

Algunhas aplicacións para facer cómics precisan de rexistro previo. Pregunta en Bibliochans a contrasinal e nome de usuario

Vou ler un cómic. Deica logo!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful