Está en la página 1de 5

1.Se da un sir x de n elemente intregi. Sa se determine: -numarul elementelor, din sir, care sunt pare; #include <iostream.

h> #include <conio.h> void main() {int v[100],i,n,p=0; cin>>n; for (i=0;i<n;i++) {cin>>v[i]; If(v[i]%2==0)p++; } cout<<p; getch(); } -numarul elementelor, din sir, care sunt impare; #include <iostream.h> #include <conio.h> void main() {int v[100],i,n,imp=0; cin>>n; for (i=0;i<n;i++) {cin>>v[i]; If(v[i]%2!=0)imp++; } cout<<imp; getch(); } -numarul elementelor, din sir, care sunt patrate perfecte; #include <iostream.h> #include <conio.h> #include <math.h> void main() {int v[100],i,n,pp=0; cin>>n; for (i=0;i<n;i++) {cin>>v[i]; if (sqrt(v[i])==(long int)sqrt(v[i]) )pp++; } cout<<pp; getch(); } -numarul elementelor, din sir, care se gasesc pe pozitii pare; #include <iostream.h> #include <conio.h> void main() {int v[100],i,n,p=0; cin>>n; for (i=0;i<n;i++) {cin>>v[i]; if(i%2==0)p++;

} cout<<p; getch(); } -numarul elementelor, din sir, care sunt divizibile cu 3; #include <iostream.h> #include <conio.h> void main() {int v[100],i,n,d3=0; cin>>n; for (i=0;i<n;i++) {cin>>v[i]; If(v[i]%3==0)d3++; } cout<<d3; getch(); } -numarul elementelor, din sir, care dau la impartirea cu 5 restul 3; #include <iostream.h> #include <conio.h> void main() {int v[100],i,n,r=0; cin>>n; for (i=0;i<n;i++) {cin>>v[i]; If(v[i]%5==3)r++; } cout<<r; getch(); } -numarul elementelor, din sir, care se afla in intervalul [-1,9]; #include <iostream.h> #include <conio.h> void main() {int v[100],i,n,nr=0; cin>>n; for (i=0;i<n;i++) {cin>>v[i]; If(v[i]>=-1&&v[i]<=9)nr++; } cout<<nr; getch(); } -numarul elementelor, din sir, care se afla in intervalul (-1,2] #include <iostream.h> #include <conio.h> void main() {int v[100],i,n,nr=0; [4,25];

cin>>n; for (i=0;i<n;i++) {cin>>v[i]; If(v[i]>-1&&v[i]<3||v[i]>3&&v[i]<26)nr++; } cout<<nr; getch(); } -numarul elementelor, din sir, care sunt pozitive si sunt divizibile cu 5; #include <iostream.h> #include <conio.h> void main() {int v[100],i,n,d5=0; cin>>n; for (i=0;i<n;i++) {cin>>v[i]; If(v[i]%5==0&&v[i]>=0)d5++; } cout<<d5; getch(); } -numarul elementelor, din sir, care se gasesc pe pozitii pare si care sunt divizibile cu 3 si cu 2; #include <iostream.h> #include <conio.h> void main() {int v[100],i,n,d=0; cin>>n; for (i=0;i<n;i++) {cin>>v[i]; if(i%2==0&&v[i]%2==0&&v[i]%3==0)d++; } cout<<d; getch(); } -numarul elementelor, din sir, care sunt impare si sunt mai mari decat 15; #include <iostream.h> #include <conio.h> void main() {int v[100],i,n,imp=0; cin>>n; for (i=0;i<n;i++) {cin>>v[i]; If(v[i]%2==1&&v[i]>15)imp++; } cout<<imp; getch(); } -numarul elementelor, din sir, care sunt patrate perfecte si pare.

#include <iostream.h> #include <conio.h> void main() {int v[100],i,n,ppp=0; cin>>n; for (i=0;i<n;i++) {cin>>v[i]; if (sqrt(v[i])==(long int)sqrt(v[i])&&v[i]%2==0 )ppp++; } cout<<ppp; getch(); } 2. Se da un sir x de n elemente intregi. Sa se calculeze media aritmetica: -a elementelor, din sir, care sunt pozitive; #include <iostream.h> #include <conio.h> void main() {int v[100],i,n,s=0,p=0; cin>>n; for (i=0;i<n;i++) {cin>>v[i]; if (v[i]>=0)s=s+v[i]; p++ } cout<<s/p; getch(); } -a elementelor, din sir, care sunt negative; #include <iostream.h> #include <conio.h> void main() {int v[100],i,n,s=0,p=0; cin>>n; for (i=0;i<n;i++) {cin>>v[i]; if (v[i]<0)s=s+v[i]; p++ } cout<<s/p; getch(); } -a elementelor, din sir, care sunt pare. #include <iostream.h> #include <conio.h> void main() {int v[100],i,n,s=0,p=0; cin>>n; for (i=0;i<n;i++) {cin>>v[i];

if (v[i]%2==0)s=s+v[i]; p++ } cout<<s/p; getch(); } 3. Fiind date sirurile x si y de n componente intregi. Sa se construiasca sirul z cu proprietatile: -contine toate elementele divizibile cu 3 din sirul x #include <iostream.h> #include <conio.h> void main() {int x[100],y[100],z[100],i,xn,yn,p=0,m=0; cin>>xn>>yn; for (i=0;i<xn;i++) {cin>>x[i]; if(x[i]%3==0){z[m]=x[i]; m++;} for(i=0;i<yn;i++) cin>>y[i]; cout<<p; getch(); }