Está en la página 1de 7

Declinationes linguae latinae

La declinaci consisteix en la inflexi gramatical de noms i substantius per tal dindicar categories gramaticals com ara el nombre, el gnere i la funci sintctica:
Cas
Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu Ablatiu

Funci a la frase
Subjecte/atribut Crides/exclamacions C.Directe / CC C. del Nom C. Indirecte C. Circumstancials

Traducci del singular (la, una) nena Nena! (a) la nena de la nena a, per a la nena de, amb, a, per la nena

Sing.
Puell-a Puell-a Puell-am Puell-ae Puell-ae Puell-a

Plural
Puell-ae Puell-ae Puell-as
Puell-arum

Puell-is Puell-is

Primera Declinaci
Cas Nominatiu Vocatiu Acusatiu Genitiu Datiu Ablatiu Singular -a -a -am -ae -ae -a Plural -ae -ae -as -arum -is -is

Segona Declinaci
Caso Singular Plural Nominativo -us|-er|-ir -i Vocativo Acusativo Genitivo Dativo Ablativo -e|-er|-ir -um -i -o -o -i -os -orum -is -is

Tercera Declinaci
Caso Nominativo Vocativo Acusativo Genitivo Dativo Ablativo Singular Plural
(variable) (variable) Raz + -em Raz + -is Raz + -i Raz + -e Raz + -es Raz + -es Raz + -es
Raz + -um (-ium)

Neutro Caso Nominativo Vocativo Acusativo Genitivo Dativo Ablativo Singular Plural
(variable) (variable) (variable) -is -i -e -a (-ia) -a (-ia) - a (-ia) -um -ibus -ibus

Raz + -ibus Raz + -ibus

NOTA: Para el Genitivo plural um (Imparislabo) -ium (Parislabo)


Para el Nom/Voc/Acu/ plural neutro a (Imparislabo) -ia (Parislabo)

Quarta Declinaci
Caso Nominativo Vocativo Acusativo Genitivo Dativo Ablativo Singular Plural -us -us -um -us -ui -u -us -us -us -uum -ibus -ibus Caso Nominativo Vocativo Acusativo Genitivo Dativo Ablativo Neutro Singular Plural -u -u -u -us -ui -u -a -a -a -uum -ibus -ibu

Quinta Declinaci
Caso Nominativo Vocativo Acusativo Genitivo Dativo Ablativo Singular Plural -es -es -em -ei -ei -e -es -es -es -erum -ebus -ebus