Está en la página 1de 76

4 p­5P5  TAJ LAL Q’UMB’IL 

Ajo B’inchal Kawb’il te tnam Paxil 

TU’NPETZUN: 

Ila’  jok’al  ab’q’i  ttzajlin  qe  t­ximajtz  tumel  tza’n  tten  tu’n  tkub’  jun  jaka’yb’il 
tumeljo  u’jchob’il    te  junjun xjal,  tu’n  t­xi  b’inchet    se’n  in  tq’uma’n  junjun ak’a’j 
tumel in jaw anq’in kyu’n xjal ex tu’n t­xi b’inchejo tumel tza’n in tq’uma’n  tumel 
kawb’il tib’aj sik’ob’il,  ikytza’n tumel  in  kyq’uma’n u’j tz’ib’anqe tib’aj  numle,  a 
in yolin  ti’j tx’ixpub’il ti’j ttxukawb’il ex tkawb’il sik’ob’il. 

TU’NPETZUN: 

Mlayxix  tz’ok  qe  qk’u’j  ti’jo      u’jchojb’il  qu’n  tu’n  atxix  tuj  kyaje  q’o  qaqlajk’al 
junlaj  (1931)  ttzajlin  q’o’n  toklen  tu’n  kawb’il  kyaje  q’o  qaqk’al  jwe’laj  (1,735) 
Q’umb’il  b’incha’n tu’n k’loj b’inchal kawb’il te qtanmi, ja’lin aqejo jaxtis te junjun 
tnam  q’il  twitz  aq’untl  ex  minti’  in  xi  kyka’yin  tumel  tza’n  tten  tu’n  mi  jaw 
kyxkansine   xjal  junjuntl twitzb’il  u’jchojb’il  ex  aj   u’j lu’  mya’  kuj  ex  milay  qexix 
qk’u’j ti’j  qu’n b’unin tu’n tjaw kyxkansin xjal juntl twitzb’il u’jchojb’il ex tu’ntzun in 
b’aje elq’an. 

TU’NPETZUN: 

Aqejo  tumel  tz’ib’in  tujo  jwe’k’al  qaq  Q’umkawb’il,  antza    tku’xe  tumel  tujo 
kawb’il  tib’aj kyaqil tumel, atzun in tzaj q’onte  kyoklen xjal tu’n  tkux tz’ib’it  kyb’i 
ne’  in chi anq’in, mejeb’len, pab’ilmejeb’lin, yupil kyb’i anmi ex noq ti’ juntl kyu’j 
xjal tu’n tkub’ b’inchet, me ilx ti’j tu’n tkub’ kynimen tumel in tq’uma’n kawb’il lu’. 

TU’NPETZUN: 

Ajo tumel  in tq’uma’n 10­04 Q’umb’il  tib’ajo  tkawb’il sk’ob’il,  atzun in q’umante 
tu’n t­xi b’inchetjo kawb’il tujxix tumel lu’ ex chitzun qa ilxix ti’j tu’n tkub’ jun ja te 
ka’yb’il tumel  tujxix jikyin tza’n in tq’uma’n kawb’il ex konil a jaq’il twitz sik’ob’il 
qun atzun juntljo ka’yb’il u’j te junjun xjal.
TU’NPETZUN: 

Il ti’j tu’n t­xi b’inchetjo tumel  in tq’uma’n kawb’il  tujo ak’aj ja ka’yil tumel  kyu’j 
junjun  xjal  tu’ntzun  tku’x  q’etjo  junjun  ak’aj  tumel    tuj  tu’j  chojb’il  junjun  xjal 
tza’nx tten tumel  kyanq’ib’il qxjalil tuj qtanmi; tu’ntzintzjo ilxix ti’j tu’n  t­xi ka’yit 
tumel wen tza’n tten tu’n tkyej tumel u’jchojb’il tujxix jikyin ex tu’ntla tku’x techil 
twi’ kyq’ob’ junjun xjal kyu’jo xk’utz’ib’ a tok tb’i te –AFIS­ tuj kyyol me’õ  kywi’, 
tu’ntzun mi b’aje elq’in kyxol xjal aj tkub’ kytz’ib’in jun tal kyu’j. 

QUMTZUN: 

Ajo  aq’untl ntq’uma’n kyujo tajal 171, 175, 176, 177 ex 180  tejo ttxu tkawb’il 
qtanmi Paxil. 

NQ’UMLITZUN: 

Ajo: 

KAWB’IL TI’B’AJ  U’JCHOJB’IL TE KYAQIL XJAL 

TNEJIL K’LOJ 

T­XILEN KAWB’IL 

q Totx’il. Tkub’len. 
Ma kub’ q’etjo  jaka’yb’il u’jchob’il te kyaqil xjal tok tb’i te RENAP tuj kyyol  mos, atzun 
jun jatnamjo  tetzin tib’ te b’inchel kyoklen xjal, teku tkawb’il ex at toklen tu’n taq’unan 
ex    tu’n    t­xi  tb’incha’n  aq’untl.  Twi’  qtanmi  te  Paxil  tkub’  RENAP  mo  ajo  jaka’yb’il 
u’jchob’il te kyaqil xjal ex il ti’j tu’n tkub’ ten tuj junjun tnam tuj kyaqil qtanmi te Paxil  ex 
ti’jxe qtanmi kyujo jayek’il qtanmi, tu’ntzin tel b’a’nxix  taq’un. 

2 Totx’il. Alkyechaq tajb’il. 
Ajo RENAP atzun  q’il twitz aq’untljo  tu’n ttz’ib’it u’jchojb’il te kyaqil  xjal tuj qtanmi ex 
atzun taq’un tu’n ttz’ib’it  kyb’i xjal,  tza’n in chi ok muje, tu’n tetz u’jchojb’il  te jun  xjal 
ex noq alkye juntel wiq u’j a in ajb’en te jun xjal  tza’n aj tanq’in ex aj tkyim.  Ajo Ka’yil 
u’jchojb’il te kyaqil xjal kokil tilil tu’n tza’n tten tu’n  tel b’a’n taq’un  ex tu’n ttz’ib’it kyu’j 
kyaqil xjal  tuk’iljo kyaqil tumel q’i’n kyu’n xk’utz’ib’ tu’ntzun tel b’a’n taq’un tuj ch’in tqan.
3 Totx’il. Tten. 
Aqejo  tumel  tz’ib’inqekux  tujo  kawb’il  lu’      tib’ajo  kyu’j  kyaqil  xjal,  at  nim  toklen  tib’aj 
junjuntl kawb’il a in yolin ti’j u’jchojb’il kye junjun xjal. Qa at tumel mya’xix tuj q’ancha’l 
ta’ya mo mya’ b’a’nxix  tten a kxel b’inchetjo a in tq’uma’n tujo kawb’il lu’. 

4 Totx’il. Tza’n tu’n kytz’ib’ite b’ib’aj . 
Ajo RENAP k’welex ttz’ib’in  kyb’i xjal tuj jun tal u’j nik’unxix tten ex mya’ tz’uõ tka’ylajtz 
kyuj  xk’utz’ib’,  tu’ntzun  tel  kyaqil  tqanil  kyb’i  xjal  tuj  q’ancha’l,    il  ti’j  tu’n  tku’x  tz’ib’it 
kyaqil tqanil aj tanq’in jun xjal ex kokil techil  tu’ntzun minti’  tx’ixpete  tqanil. Ajo techil 
tb’i junjun xjal kokil techil kynimel tnam  ex alkye ttanmi ti’j. Aqejo techil kynimel tnam 
ex ttanmi xjal ajo q’il twitz tumel aq’untl kq’umalte tten. 

Atzun  junjuntel    tumel  kyechil  b’ib’aj  ajo  RENAP  kq’umalte  se’n  kokile  aj  t­xi  b’inchet 
tnuk’lajtz u’j tujxix tumel . 

TKAB’IN  K’LOJ 

AQETZUN TAQ’UN KA’YB’IL U’JCHOJB’IL TE KYAQIL XJAL LU’ 

5 Totx’il. Axixtzun taq’un lu’. 
Aqexixtzun taq’un  RENAP lu’, tu’n tnik’et  aq’untl, tu’n t­xi q’iyit twitz, tu’n t­xi b’inchet 
ex    tu’n    ttz’ib’it  tten  tb’i  junjun  xjal  ikytza’n  in  tq’uma’n  kawb’il    lu’ ex junjuntel  tq’ob’ 
kawb’il. 

6 Totx’il. *Axixtzun aq’untljo lu’. 
Aqexixtzun taq’unjo  RENAP lu’: 

a) Tu’n kytz’ib’it u’jchojb’il, tu’n tnik’et ti’j,  tu’n txi b’inchet, tu’n tka’yit tten ex tu’n t­xi 
tb’incha’nxix  kyaqil kyu’j xjal, tu’n tkub’ b’inchet tza’nxjo taq’un q’ontz tu’n kawb’il; 

b’) Tu’n ttz’ib’it kyb’i ne’, mejeb’len, pab’lmejeb’lin, yupil kyb’i kyimne ex junjuntl tumel 
kyu’j xjal  in tx’ixpet tten, mo noq ti’j juntel tumel kyu’j xjal ktzajil tqanin kawb’il a in 
tq’uma’n  tumel kawb’il lu’; 

ch) Tu’n tkux ttz’ib’in kyaqil tx’ixpub’il in b’aj tuj tchwiqel junjun xjal  tu’ntzun tkyej tuj 
q’ancha’l  tza’n tten;
ch’) Tu’n tetz tq’on u’jchojb’il te junjun xjal ajpaxil ex  kye’ xjal o chi kub’ najan tuj 
qtanmi,  ex ky’eletz tb’incha’n t­xel u’jchojb’il  te junjun xjal qa o kyej tz’aq mo noq  o 
kub’ b’aj; 

e) Kjawitz tchik’b’an tqanil  tz’ib’inte tten kyb’i xjal; 

i)  Kxe’l tsama’n tqanil tten kyu’j xjal  tujo Ja Q’il Twitz Sik’ob’il tuj qtanmi  tu’ntzun tel 


b’anxix  taq’un; 

j)  Kxe’l tq’on tumel  ex tchik’b’an se’nxix tu’n toka aq’untl tu’n junjun aq’unal; 

k)  Ajo RENAP kxe’l tchik’b’an tqanil  tten kyu’j junjun xjal; aj qa ma tzaj qanin  tza’nxix 

txilen u’jchojb’il te jun xjal; 

k’)  Ilxix ti’j tu’n tkub’ tnimen RENAP kyoklen junjun xjal ti’jo tten tz’ib’inte tqanil kyb’i tuj 
kyu’j ex junjuntel kyoklen xjal; 

ky) Kxe’l tchik’b’an  RENAP  tqanil  tten tz’ib’inte kyb’i junjun xjal  qu’n tu’nj ajo tqanil te 
kyaqil, ex mi t­xi tqanil tza’n qa noq te xob’silte xjal tu’n tokane.  O’kx  jaku txi tqaniljo  a 
tb’i,  tk’olil jun xjal,  tajlal tu’j, tajlal q’ij te tanq’in mo te tkyim, tqab’, taq’un, ttanmi ex tten 
qa o tz’ok  meje’ mo mi’ ex alkyetzun te minti’  t­xi tqanil ajo ja’ tumel najle  xjal; 

ky’) Kxe’l tb’incha’n ex  tnik’u’n tumel  ex ikytza’n  tten  taq’un tujxix tumel  tu’ntzun tel 


b’a’n taq’un; 

l) Qa at u’j mya’ b’a’n tten kxe’l tchik’b’an tqanil  kyuj jakawb’il  tza’n qa noq xjaw b’ant 
kyu’n xjal; ex 

m) K’wel tnimen kyaqil tumel in tq’uman kawb’il lu’. 

*Miti’ tu’n t­xi’ tb’incha’n juntel tumel ti’jxe  tqanil tz’ib’inkux kyujo  tajlal  f) ex  j), exjo 
tqanil tz’ib’ikux tujo  u’j  1201­2006  tz’ib’in tuj 28­12­2007. 

*O tx’ixpetjo tumel tz’ib’inkux tujo tajlal k) te jun totx’il, tejo kawb’il 23­2008 tz’ib’in tuj 
17­05­2008. 

7 Totx’il.  Q’il Twitz Aq’untl. 

Tu’n tel b’anxix taq’un RENAP  il ti’j tu’n  tyolin  ex tu’n tmojinte tib’ kyuk’iljo junjuntel 
jatnam lu’; 

a)  Ja Q’il Twitz Sik’ob’il; 

b’) Txujaxq’uqil;
ch) Txujamojb’il ti’j qtanmi; 

ch’) Qe jaq’anil te qtanmi ex qe etzan, jatumel in chi anq’ine ne’ ex qe xjal in chi kyim; 

e)  Q’il Twitz Kawb’il tu’n tjapon twi’; 

i)  Tuj jaka’ykawb’il (MP); 

j)  Qe jaxtis te jun tnam te qtanmi; ex, 

k)  Noq alkye juntl Q’il Twitz kawb’il te qtanimi mo tza’n aj qa tuj tumel tten taq’un. 

TOXIN   K’LOJ 

NUK’B’INTE TTEN 

8 Totx’il.  Nik’ub’il. 

Iky nuk’b’inte tten kyjalu’: 

a)  Xtokil; 

b’) Wi’xin; 

ch) K’loj q’ol tumel; 

ch’) Qe ja aq’unal; 

e)  Qe ja q’il twiz aq’untl. 

9 Totx’il.  * Tten xtokil. 

Ajo xtokil atzun k’loj xjaljo nimxix toklen tuj RENAP  ex oxe xjal tokx tuj: 

a)  Jun Wi’xin te Q’il Twitz Sik’ob’il tuj qtanmi; 

b’) Jun Wi’xin  te Txujaxq’uqil (MP); 

ch) Ex jun wi’xin  sk’o’nks tu’n jab’inchal kawb’il tuj qtanmi. 

Ajo Q’il Twitz Sik’ob’il tuj qtanmi kjawil tjayo’n jun wi’xin te q’il twitz aq’untl ex juntl te 
tkab’in. 

Ajo wi’xin te  txujaxq’uqil jaku b’ant tu’n ttzaj tsama’n t­xel, noqetle alkye kyxoljo tkab’in 
wi’xin. 

Ajo  jab’inchal  kawb’il  te qtanmi  kjawil  tjayo’n  kab’e xjal jun  te  wi’xin  ex  jun  te  tkab’in. 
Kyaje ab’q’i chi aq’unal ex jaku b’ant tu’n kykyej juntl maj;  aj kyjaw jayet wi’xin junk’al 
laj q’ij  ky’eletz tchik’b’an jab’inchal  kawb’il tqanil kyeqejo  xjal  wi’xnaq’tzalqe   a  kyajb’il
tu’n kyaq’unan.  Qa minti’ in xi  tb’incha’n taq’un tuj tumel jaku b’ant tu’n tel  ti’j taq’un 
tu’n jab’inchal kawb’il te qtanmi. 

Aj  kyjaw  jayetjo  wi’xin  ex  tkab’in  wi’xin,  ajo  k’loj  xtokil  aq’untl  tejo  jab’inchal  kawb’il, 
kjawil  tjayo’n  oxe  b’inchal  kawb’il  ex  jun  ti’j  junjun  k’lojxinb’il  aqetzun  xjal  chi  k’wel 
ka’yinte  kyu’jo  kyaj  tu’n  kyaq’unan  ex  kxel  tq’o’n  kyb’i    kyeqejo  xtokil  te  jab’inchal 
kawb’il,  tu’ntzun tkub’ kychik’b’an tqanil kywitz kyaqil ajb’inchal kawb’il, tu’ntzun kyjaw 
sky’et. Aqetzun wi’xin chi kyjel aq’unal chi jawil sky’et ex a kyjeljo te wi’xin a nim tajlal 
sik’ob’il kjawitz tu’n ex atzun a mya’le sik’ob’ljo kjawitz tu’n kyjel te tkab’in wi’xin. 

*Minti’ tu’n ttx’ipetjo tumel in tq’uma’n  tujo tajlal a) a tz’ib’inkux tujo Q’umb’il 1201­2006 
tz’ib’in  tuj 28­12­2007. 

p Totx’il.  Tb’aniyil. 

Ajo wi’xin kjawil kyjayo’njo   jab’inch kawb’il, il ti’j tu’n t­xi’ ka’yitjo tb’aniyil: 

a)  Ajpaxil; 

b’) Wi’ajxnaq’tzal ti’j xk’utz’ib’ ex qa o tz’aq’nan laj ab’q’i ti’jo aq’untl ikyjo; 

ch) Ex qa b’i’n tumel tz’aq’unan. 

! Totx’il.  Ajo wi’xin. 

Ajo wi’xin  jayo’nks tu’n  Q’il Twitz Sik’ob’il  tuj qtanmi,  atzun kxe’l q’inte twitz aq’untljo. 


Kyaqiljo tumel k’wel kyyolin xtokil aq’untl, il ti’j tu’n tkub’ kynimen kyaqil kyb’aj. 

* Minti’ tu’n tkub’ b’inchet  juntl tumel a mya’kxe se’n in tq’uma’n  tajlal 1201­2006 
tz’ib’in tuj 28­12­2007. 

" Totx’il.  Tten chmab’il. 

90­2005  TAJLAL Q’UMB’IL B’INCHA’N TU’N JAB’INCHKAWB’IL 

Ajo  wi’xin  kq’ilte  twitz  junjun  chmab’il  kokil  tuj  kyajlojaj  q’ij    ex  jaku  tz’ok  junjuntel 
chmab’il  me qa ma kyqani jun kyb’aj xtokil mojqa mixti’ xb’aj twi’ jun chmab’il  qumtzun 
kyaqil kyb’aj jaku q’umante tu’n t­xi lajet twitz chmab’il.
# Totx’il.  Tajlal sik’ob’il ex kyb’aj. 

Jaku t­xi qe jun chmab’il qa at kab’e kyb’ajo xtokil. Qa minti’ xpon jun xtokil  tuj chmab’il 
b’a’n tokxjo tkab’in te t­xel.  Qa ma b’ant kab’e maj mi xkanin jun xtokil tuj chmab’il, il ti’j 
ky’elil  kab’eq’o lajk’al q’uq’ tchojb’il ti’j  junjun chmab’il ex qa ma ten t­xel  minti’ tu’n 
tkub’ tmuyin toklen kawb’il lu’. Kyaqiljo tumel k’wel kyyolin tuk’il  ex la qa ma ten t­xel,  il 
ti’j k’wel tnimen tumel k’wel kyyolin tuk’il aj qa tuj jikyin ta’ ikytza’n in tq’uma’n tkawb’il 
qtanmi. 

$ Totx’il.  Ajo twi’ kyk’u’j: 

Kchjetil twi’ kyk’u’j kyaqil kyb’ajo xtokil aqe chi tel tuj junjun chmab’il, se’nxjo tumel in 
tq’uma’n kawb’il. 

% Totx’il.  Kyaq’un xtokil. 

Aqetzun kyaq’un xtokil lu’: 

a)  Kxe’l kyka’yin tumel tza’n tu’n toka u’jchojb’il  te junjun xjal a najli tuj qtanmi; 

b’) Kxe’l tka’yin tumel ex tb’incha’n  se’n tu’n tkub’a aq’nite, tu’n tnik’ete ex se’nxix 
tu’n tele b’a’n tumel u’jchojb’il te kyaqil xjal; 

ch) Kxe’l kyka’yin tumel  tza’n tten  tu’n tok tipumal taq’un RENAP ex tza’n tten tu’n 
tjapon twi’ kyaqil tajb’il ex kyaqil taq’un; 

*ch’) Ajo mya’ b’a’n tten se’n in tq’uma’n txukawb’il; 

e) Aqe chi q’umalte aq’untl ex jte’ twi’ kyk’u’j aq’unal; 

i) Aqe chi q’umalte tten junjun yol, tten junjun chmab’il ex noq alkye junjuntel tumel 
tu’n  tkub’  b’inchet  kyuk’il  kyaqil  jatnam,  etzanja,  qe  k’loj  xjal  kychmo’nks  kyib’  tuj 
qtanmi mo  ex jni’ ti’jxe qtanmi, tu’ntzun tel b’a’nxix  taq’un tza’nxjo in tq’uma’n ajo 
tajb’il RENAP. 

j)  Tu’n  tex  q’et  ex  tu’n  t­xi  toklen  junjun    tumel  tza’n  tten  tu’n  tele  b’a’n    tumel 
ttz’ib’ajtz tajlal u’jchojb’il te kyaqil xjal; 

k) Kxe’l tka’yin tumel  tajlal pwaq q’ontz tu’n kawb’il qun tu’n a jun jakawb’iljo nimxix 
toklen; 

k’)  Kxe’l  tka’yin    tumel    tza’n  tten  tu’n  t­xi  chik’b’ate    tqanil    te  junjuntel  jatnam 
tu’ntzun tjapon twi’ kyaq’un tujxix tumel ex tujxix ttxolil; 

ky) Aqe chi q’umalte jte’ b’inchb’ilte junjun  u’jchojb’il, qun aj pwaq kajb’el te b’inchil 
taq’un,  ex tu’n tel b’a’n  kyaqil aq’untl in xi tb’incha’n jaka’y u’jchojb’il;
ky’)  A  kq’umalte  jte’  tajlal  pwaq  tu’n  tajb’en  ex  jte’  tu’n  tkub’  b’aj  ex  kxe’l  tsama’n 
tajlal pwaq a kajb’el tu’jo txujaka’yb’il tpwaq qtanmi; 

l)  Kxe’l  tq’o’n  toklen    wi’xin  q’il  twitz  aq’untl    ikytza’nxjo  tumel  kyjel  b’ant  ti’j  tuj 
chmab’il,  tu’ntzun  tb’ant  tten  ex  jaku  b’ant  tu’n  t­xi  toklen  te  jun  wi’ajxnaq’tzal 
kawb’il; 

m) A kq’umalte alkyechaq tu’n tb’ant ex tajb’il ttz’ib’ajtz tten u’jchojb’il te kyaqil xjal 
ex tu’n tex q’et kyu’j junjun xjal; 

n)  K’wel    tq’o’n  jun  ja  te  ka’yb’il  u’jchob’il  kye  xjal  tuj  junjun  ak’aj  tnam  a  kjawil 
anq’in, mo jun b’etin xkolatz tza’n tten tu’n tjapon twi’ taq’un ex; 

o) kyaqil tumel a in mojin tza’n tten tu’n tel b’a’n taq’un mo junjuntel tumel se’n 
tu’nxix tele b’a’n aq’untl. 

p)  Kxe’l  tq’o’n    tumel  kye  junjun  jatnam  ex  etzanja  qa  ma  kyqani  tqanil  tten 
u’jchojb’il te junjun xjal ikytza’n: 

a) Qe b’ib’aj ex qe k’olel; b’) alkye tajal u’jchojb’il te junjun xjal; ch) tajlal q’ij se’n 
tanq’in jun xjal; ch’) tqab’; e) alkye ttanmi; j) tumel mejeb’len, k) taq’un, k’) alkye tten 
ttanmi; ky,ky’) tajlal q’ij te kyimlen me ikyxix kxele b’inchete se’n in tq’uma’n kawb’il 
lu’. 

*Mya’ b’a’n tumel tz’ib’inkub’  tuj ch’), qun ikytza’n in tq’uma’n kawb’il  1201­2006 tz’ib’in 
tuj 28­12­2007. 

*Ax ikyxjo txilen tqanil tz’ib’in tujo tajlal p) tkab’in totx’il, tejo Q’unb’il  23­2008 tz’ib’in tuj 
17­05­2008. 

& Totx’il.  Aj tjapon b’aj aq’untl. 

a)  B’e’x chi elil ti’j kyaq’un aj tjapon b’aj twi’ amb’il in tq’uma’n sik’ob’il; 

b’) Qa ma kyqani tu’n mi chi aq’unan ex qa noq õi  kyimin; 

ch) Jaku chi  el ti’j kyaq’un aj qa at kypaj  sel tuj q’ancha’l; 

ch’) Jaku chi el qa ma tz’ok jun yab’il mo ky’ixb’ine kyi’j tuj qaq xjaw ex qa ma tq’uma 
jun ajq’anil qa mya’ b’an tu’n kyaq’un mo ex qa ikyjo xtq’uma jun jakawb’il.
TKYAJIN K’LOJ 

AJO WI’XIN Q’IL TWITZ  AQ’UNTL 

/ Totx’il.  Ti’j wi’xin. 

Aqejo  wi’xin,  xtokil chi jawil jayonte tu’n taq’unan jwe’ ab’q’i ex jaku b’ant tu’n tjaw 


sik’et juntl maj tu’n t­xi tlajo’n taq’un. 

( Totx’il.  Tb’aniyil. 

Aj tjaw jayet wi’xin  te RENAP  il ti’j tu’n t­xi ka’yit junjun tumel ikytza’n qej lu’: 

a) Ajqa ajpaxil; 

b’)  Qa at tu’j te wi’xnaq’tzal ti’j xk’utz’ib’, ax il ti’j tu’n t­xi ka’yit qa at t­xnaq’tzb’il  tza’n 
tu’n tq’i’yite tumel jun etzanjak’ayb’il/ mo jatnam; 

ch) Qa in chojin junjun ab’q’i ti’jo toklen t­xnaq’tzb’il; 

ch’)  K’wel  tyek’in  tnab’il  tib’aj  tumel  kyten  xk’utz’ib’  ex  tza’n  tten  tu’n  tnik’ete  kyten 
tqanil; 

e) Qa  o tz’aq’unan laj ab’q’i ti’jo aq’untl ikyjo. 

O Totx’il.  Matij  wi’xin q’il twitz aq’untl. 

Ajo  nim  wi’xin  atzun  q’il  twitz  aq’untljo    tuj  RENAP;    ex    atzun  at  toklen    tu’n 
tkawin alkyechaq  tumel tu’n t­xi b’inchet ex kxe’l tka’yin ttxolil tza’n tten tu’n tel 
b’a’nxix aq’untl tujxix  jikyin. 

1P Totx’il.  Taq’un wi’xin q’il twitz aq’untl. 

Aqetzun taq’un wi’xin q’il twitz aq’untl lu’: 

a) K’wel tnimen  ex kxe’l tka’yin tumel tza’n tten tu’n tjapon twi’ tajb’il jaka’y u’jchojb’il 
ex ikytzan in tq’uman junjuntel kawb’il, 

b’)  Ajo  wi’xin  k’wel  tchiky’b’en    kyaqiljo  noqti’chaqku  a  tu’n  tkub’  yolit  kywitz  xtokil 
aq’untl ex kokil tq’o’n  tipumal kyaqil tumel k’wel yolit ex jni’  k’wel tz’i’b’it twitz u’j  mo 
noq tze’n juntl tumel; 

ch) K’wel tb’incha’n  aq’untl  a ktzajil kyq’uma’n xtokil aq’untl;
ch’)  Ktel  tuj junjun  chmab’il  tu’n tyolin  me  minti’ toklen  tu’n tsik’o’n    ex  k’wel   ttz’ib’in 
kyaqil tumel k’wel yolit tuj chmab’il; 

e)  K’wel  tnik’u’n,  kxe’l ti’n  twitz  aq’untl,  kxe’l  tka’yin  tumel,    ex  kxe’l  tb’incha’n  kyaqil 
aq’untl tujxix tumel  tu’ntzun tel b’a’nxix taq’un RENAP. 

i) K’wel tchik’b’an  kyaqil tumel aq’untl a tu’n t­xi b’inchet kywitzjo xtokil aq’untl, ikytza’n 
tumel  kawb’il,  tx’ixpub’il  ex  noq  alkye  junjuntel  tumel  se’n  in  tq’uma’n  tujo  twajxaqin 
totx’il tujo kawb’il lu’ ex kxe’l tka’yin tumel  tza’n tten tu’n kyjaw jayet aq’unal ex tten twi’ 
kyk’u’j; 

j) K’wel tchik’b’a’n kywitzjo xtokil aq’untl jte’ tajlal pwaq kajb’el junjun ab’q’i ex ja’chaq 
ma tz’oka naja pwaq, tu’ntzun ttzaj q’o’n toklen; 

k)  A kjawil  jayonkye  qe  aq’unal ex kxe’l tb’incha’n junjuntel  taq’un ikytza’n  tu’n  tel  jun 


aq’unal ti’j taq’un, tu’n t­xi tx’ixpet, tu’n t­xi ujlab’il, mo tten til jun xjal ex tu’n tkub’ ttziyin 
tten tu’j jun xjal a tky’e’ tz’aq’unan ikytza’nx tumel in tq’uma’n kawb’il tuj tu’jil; 

k’)  K’wel    tsqitin  jni’  ui’j  o  b’aj  yolit  tten  tu’ntzun  ttzaj  laq’etjo  kyaqil  ti’  tu’n  ttzaj  ex 
tu’ntzun tjapon twi’  aq’untl in tq’uma’n  junjun nuk’b’inte aq’untl, tten aq’untl ex junjuntel 
tumel o tzaj  kyq’o’n xtokil aq’untl toklen tu’n tkub’  b’inchet. 

Ky)  Kxe’l  tka’yin  tumel  tza’n  tten    tu’n  tel  b’ant  aq’untl    ti’bajo  u’jchojb’il  te  kyaqil  xjal 
kyuk’iljo junjuntel jatnam ex kyuk’iljo junjuntel in chi ka’yin tumel ti’jxe qtanme; 

Ky’)  Kxe’l tka’yin  tumel   aj  qa  ma  t­xi  naj jun  u’jchojb’il  mo  junjuntel  tqanil   ikytzan  ti’j 
mejeb’len, tza’n tten xjal ex kxe’l tka’yin alkye xi najsinte  tu’ntzun tkyej tuj q’ancha’l ex 
tu’n tkub’ tb’incha’n t­xel, 

l) K’wel  ttz’eysin  kywitzjo  a  mi  che’x  b’inchente  aq’untl    se’n  in  tq’uma’n  kawb’il  ex 
junjutel q’umb’il kawb’il;ex 

m)  Kyaqiljo junjuntel tumel tza’n tten tu’n tjapon twi’  tajb’iljo ja ka’yil u’jchojb’il. 

1 1 Totx’il.  J aku tz’el ti’j taq’un. 

Jaku  tz’el  wi’xin  te  RENAP    ti’j  taq’un,  aj  qa  ma  t­xi  tb’incha’n  junjun  ti’  a  mya’  b’a’n 
ikytza’n qej lu’: 

a)  Tu’n  tlaj  qa  ma  t­xi  tb’inchin  junjun  ti’  a  mya’  b’a’n  tten  ex  qa  minti’  t­xilen  tuk’iljo 
tajb’il RENAP; 

b’) Aj qa minti’ in  xi tb’incha’n taq’un tujxix  tumel;


ch) Jaku tz’el aj qa at jun ti’ xb’ant tu’n mya’  a b’a’n tten; 

ch’) Qa in tzaj tyab’ tuj taq’un  ex qa ma  tz’el tuj q’ancha’l tu’n jun ajq’anil qa mi xpon 
qaq xjaw aq’unal ex qa ma tq’uma’ jun jaxtis tu’n minti’  tz’aq’unan; 

e) Qa mi xb’ant kyaqil aq’untl tu’n  se’nku kyajb’iljo xtokil aq’untl,  ikytza’n tu’n ttz’ib’it 
kyb’i xjal ex qa mi in b’ant kyu’j xjal tu’n; 

i)  Qa ma kub’ tq’o’n tb’i tu’n tjaw kysik’o’n  xjal te wi’xin te qtanmi. 

1 2 Totx’il.  Se’n tu’n tjaw jayete t­xel. 

Qa  mi  a’l  wi’xin  te  RENAP,  aqejo  xtokil  aq’untl  kchi  q’umalte    alkye  junjun  q’il  twitz 
jaka’yb’il  u’jchojb’il  kyjel  te  t­xel,  mo  tu’n  tlaj  minti’  tajb’il  wi’xin  tz’aq’unan,  mo  noq 
xkyim,  qumtzun  aqejo  xtokil  at  kyoklen  tu’n  tjaw  kyjayo’n  t­xel  na’mtaq  tel  jun  xjaw, 
tu’ntzun tjapon b’aj twi’ amb’il in tq’uma’n sik’ob’il. 

TJWE’YIN K’LOJ 

QE  K’LOJ Q’OL TUMEL EX MOJIL XTOKIL AQ’UNTL 

q e Totx’il.  Qe k’loj q’ol tumel. 

Aqejo k’loj q’ol tumel,  aqetzun xjaljo kchi ka’yil ex kchi mojil  kyi’j qe xtokil aq’untl ex ti’j 
wi’xin ex iky chi jawile jayete kyjalu’: 

a) kjawil jayet jun kyxoljo k’loj xjal kymo’nskyib’ ti’j sik’ob’il kawb’il te qtanmi, me ilxix ti’j 
tu’n tkyej tu’n q’ancha’l qa tz’ib’in tb’i ex qa antza in mojina; 

b’) Jun wi’xin kjawil jayet  kyxoljo wi’jaxnaq’tzal a ite’ tuj qtanmi; 

ch) Jun wi’xin kjawil jayet kyxoljo ajk’ayil kychmo’nks kyib’ ti’j k’aõjil ex ti’j aq’untl twitz 
tx’otx’; 

ch’) Extzinjo Q’il twitz aq’untl te ka’yil tajlal xjal –INE­; 

e)  Kjawil jayet jun kyxoljo xtokil aq’untl tejo b’uyil chojb’il  ­SAT­, 

Kyaqil qe xjal chi kyjel te xtokil aq’untl kyjel  jun mojilkye ex  chi kyjel te xtokil aq’untl qu 
tu’n nim kyoklen ex nim tu’n t­xi kyb’incha’n tza’x tumel kyaq’un.
q 4 Totx’il.  Ajo kyaq’un: 

a)  K’wel  tchik’b’a’n  alkyechaq  aq’untl  mya’    b’a’n  ta’  kywitzjo  xtokil  aq’untl  ex  twitz 
wi’xin  te  RENAP,  ikytza’n  alkyechaq  kawb’il  mya’  b’a’n  tten  ex  tiqu’n,  alkyechaq 
tumel  tza’n tten tu’n tel b’a’n ex alkye jaku tzaj mojinte; 

b’) Kq’ol tumel  kye xtokil aq’untl ex tejo q’il twitz aq’untl  tza’n tu’n t­xi b’inchet junjun 
tumel  taq’un RENAP; 

ch) Kokil tq’o’n twi’ ti’jo jni’ aq’untl in b’ant  tuj RENAP aj qa b’a’n tten ex qa mya’ b’a’n 
tten. 

q 5 Totx’il: Jte’ q’ij chi kyjel q’ol tumel. 

Kyaje ab’q’i chi kyjeljo q’ol tumel aq’untl ti’j kyaq’un,  ja’ in chi aq’unana. 

q 6 Totx’il:  Ajo Wi’xin . 

Kyxolxjo q’ol tumel kjawile jayete jun wi’xin ex junjun ab’q’i chi elil tx’ixpet kyxolx, antza 
kxel qeye ti’jo kyuk’il a nim tab’q’i tu’n  tb’aj twi’ ti’j mya’le tab’q’i. Aj tumel lu’ ikyx kxel 
b’inchete  kyuk’iljo chi  kyjel te  onil aq’untl a kyaje kyb’aj. 

q 7 Totx’il:  Chmab’il. 

Kokil kychmo’n kyib’jo q’ol tumel  tnejil q’ij aj t­xi qe junjun xjaw ex minti’ tu’n tex tqanil. 
Ajo wi’xin mo aqejo tuk’il at kyoklen tu’n kytxokin oxe maj tu’n tok jun chmab’il. Aqejo 
kyb’aj kokil kychmo’n kyib’ il ti’j tu’n tex chjet twi’ kyk’u’j ex minti’ tu’n tex chjet kyaje maj 
tuj jun xjaw.  Ajo kawb’il tib’aj chojb’il twi’ kyk’u’j xjal kq’umalte jte’ kokile chjete junjun 
chmab’il. 

q 8 Totx’il:  tenb’il ex qa minti’l aq’unal. 

Il  ti’j  tu’n  tten  tuj  chmab’il.  Qa  minti’  xten  amb’il  ti’j  wi’xin  tu’n  tten,  il  ti’j  tu’n  ttzaj 
tq’uma’n  kab’e  q’ij  na’mtaq  t­xi  qe  chmab’il  qun  tu’ntzun  ttzaj  txaketjo  onilkye  tuj 
chmab’il. Qa ma b’ant jwe’ maj minti’ in kanin tuj chmab’il b’ex ky’elil q’i’yit ti’j taq’un me 
il ti’j tu’n t­xi tqanil kyejo  xjal õi jaw jayonte tu’ntzun tjaw jayo’n t­xel. 

q 9 Totx’il:  Sik’ob’il ex kyb’aj.
Kxel qe chmab’il aj qa at kyaje kyb’aj ex qa at kab’e wi’xin kyxol. Kyaqiljo k’wel yolit tuj 
chmab’il  at  toklen  aj  qa  ma  kytziye  oxe  kyb’aj.  Aj  tok  kyaqil  chmab’il  il  ti’j  tu’n  tkub’ 
tz’ib’it tten twitz u’j ti’chaqtzin k’wel yolit. 

q 0 Totx’il:   Minti’ kyoklen . 

Kyaqiljo  kytziky  mo  kyitz’in  xtokil  aq’untl,  q’ol  tumel,  wi’xin  ex  q’il  twitz  aq’untl  minti’ 
kyoklen  tu’n  kyaq’un  tuj  RENAP  ex  ikyxjo  qa  na’mtaq  tb’aj  kab’e  ab’q’i  kyelnin  ti’j 
kyaq’un. Qa at jun kyitz’in  mo kytziky  xkyej aq’unal,  b’e’x ky’elil qu’n  minti’ toklen ex 
mlay b’ant tu’n kykyej ti’j kyaq’un il ti’j chi elil. 

TQAQIN K’LOJ 

QE JA Q’IL TWITZ AQ’UNTL 

q ! Totx’il:  Q’il tajlal kyu’j kyaqil xjal. 

Ajo ja q’il tajlal u’jchojb’il kye kyaqil xjal atzin jun aq’unaljo  tu’n ttz’ib’it ex tu’n tjaw q’i’yit 
tajal  kyu’j  xjal    ex  atzun  kxe’l  ka’yinte  tumeljo  tujxix  tumel  tuj  qtanmi.  Tu’n  tel  tuj 
q’a’nchal,  il ti’j kxe’l tka’yin tumel  tza’n tu’n tkub’a nik’eta tten ex tu’n tok techil kyu’j 
junjun  xjal  ex iky  kxe’l aq’nite  u’jchojb’il  ex  qa tu’n  tex u’j  mo  tu’n t­xi  ka’yit   ti’j  aj qa 
b’a’n ta’  ex qa mya’ b’a’n tten. 

A  kxe’l  ka’yinte  tumel    tten  u’jchojb’il  kye  kyaqil  xjal  tuj  qtanmi  te  kyaqil  tnam,    ex 
junjuntel ti’ a at t­xilen tuk’iljo taq’un. 

Kyaqiljo ttxolil aq’untl  ajo q’il twitz kyu’j xjal  kxe’l b’inchante tza’n tten tu’n tel b’a’n ex 
noq ti’ junjuntel at t­xilen tza’n in tq’uma’n kawb’il. 

q "  Totx’il:  Alkye xjal kyjel  q’il twitz aq’untl. 

A xjal  kyjel aq’unal  te ka’yil tumel aq’untl lu’: 

a) Ajpaxil, nim tab’q’i; 

b’) Wi’ajxnaq’tzal kawb’il; 

ch) Qa o  tz’aq’unan kyaje ab’q’ixi ti’j taq’un; 

ch’) Qa ojtzq’i’n taq’un;
e) Ex junjuntel tumel a in tq’uma’n tumel kawb’il. 

q # Totx’il:  Qe ja tz’ib’il tten kyu’j xjal. 

Qe  aq’unal    tu’n  ttz’ib’it  kyb’i  xjal,  a  in  chi  aq’unan  tib’ajo  u’jchojb’il  te  kyaqil  xjal, 
aqetzun  chi  k’welex  tz’ib’inte  kyu’j  xjal,  ikytza’n    tu’n  tkux  tz’ib’itjo  kyaqil  in  b’aj  ti’j 
mejeb’len,  ex junjuntel t­xilen kyu’j xjal tuj kyaqil qtanmi; ex kxe’l kyka’yin tumel tza’n 
tten  tu’n  tb’ant  aq’untl  ikytza’n  in  kyq’uma’n  kawb’il  lu’.  Tu’n  tb’ant  aq’untl  chi  kyejel 
junjun xjal te tz’ib’il tten kyu’j xjal te aq’unal kye tnam. 

q $ Totx’il:  *A xjaljo kyjel aq’unal te tz’ib’il kyu’j xjal. 

Qe xjal chi  kyjel  aq’unal tu’n ttz’ib’it kyu’j xjal,  ikytza’n in tq’uma’n totx’il xkyej, il ti’j tu’n 
t­xi ka’yitjo junjun tumel ikytzan qej lu’: 

a) Ajpaxil; 

b’) Qa at t­xnaq’tzb’il te ajxnaq’tzal mo juntl wiq u’j ax tten; 

ch) Qa ojtzqi’n taq’un; 

ch’)  Ex junjuntel tumel in tq’uma’n kawb’il chi b’antel. 

* Mya’ b’a’n tten tajlal a)  a chitzun kyjalu  “qa  o tz’el te  junk’al jwe’ ab’q’i”, ikytzan 


tqaniljo in tq’uma’n u’j kawb’il 1201­2006 tz’ib’in tuj 28­12­2007. 

q % Totx’il:  Achaqtzun kyaq’un ajtz’ib’il kyu’j xjal lu’. 

Achaqtzun kyaq’un xjal lu’ in tq’uma’n tujo totx’il junk’al oxlaj: 

a) Kxe’l tka’yin tumel  aq’untl tu’n tel b’a’nxix tuj tumel ex tza’n tten tu’n t­xi’ q’o’yitjo jni’ 
kyu’j xjal tuj ttxolil  tu’ntzun kytzalaj xjal; 

b’) K’wel  tq’o’n tsqit  kyib’ajo  kyaqil  u’j  chi  k’wel b’incha’n.   O’kx  tqaniljo  k’welex  tz’ib’it 
kyujo u’j a se’n tajb’iljo ja q’il twitz aq’untl ti’j u’jchojb’il; 

ch) Kyaqiljo aq’untl b’a’n tten ex qa at mya’ b’a’n in b’ant  il ti’j kxe’l chik’b’et  tqanil  te 


RENAP mo junjuntel tumel mya’ b’a’n tu’n t­xi b’inchet se’n in tq’uma’n kawb’il. 

ch’) Kxe’l tuj junjun chmab’il tuj tb’i  RENAP   q’ol tumel mo q’ol tqanil, me ajo tnejenel 
kq’umalte; ex 

e) Junjuntel se’n intq’uma’n kawb’il lu’. 

q & Totx’il:  Ajo tz’ib’il tten tqanil kyu’j xjal.
Ajo ja q’il twitz tqanil kyu’j xjal, k’wel tq’o’n jun ka’yb’il tumel kyajlaljo tij xjal mo qe tat 
we’j ex il ti’j kxe’l tq’o’n tqanil lu’ tejo ja ka’yb’il tumel sik’ob’il  mo (TSE). 

*Tx’ixpin  tten tnejil totx’il, tu’n Q’umkawb’il  14­2006  tz’ib’in tuj 19­06­2006 

*Minti’  tumel tu’n mi t­xi b’inchete kawb’il lu’, ikytza’n in tq’uman tujo u’jkawb’il  1201­ 
2006 tz’ib’in tuj  28­12­2007. 

q / Totx’il:  *Q’il twitz  u’jchoj kye xjal. 

Ajo ja Q’il tajlal kyu’j xjal, il ti’j tu’n tkub’ tq’o’n jun kolja te q’ol u’jchojb’il kye xjal ex kxe’l 
tka’yin tumel tza’n tten tu’n tnik’ete  kyaqil tajlal u’jchojb’il ex iky kxe’l tb’incha’ne taq’un 
se’n in tq’uma’n kawb’il. 

*Tx’ixpun tten toxin totx’il, in yolin tujo Q’umkawb’il 13­2008 tz’ib’in tuj 17­05­2008. 

q ( Totx’il:  Q’il twitzjo ka’yb’il  tten kyu’j xjal. 

Ajo q’il twitz ka’yb’il tten kyu’j xjal, kmojil  tza’n tten tu’n t­xi ka’yite tumel tiqu’n mi in tzaj 
ttziyin tu’n kyb’ant kyu’j  xjal ex kxe’l tka’yin ti’j tiqu’n mi in b’ant tu’n tku’x tz’ib’it  tten 
kyu’j  xjal.    Ajo  ka’yb’il  tten  kyu’j  xjal  ti’jo  tumel  in  tq’uma’n  kawb’il  kokile  lipeye    tu’n 
tb’ant taq’un ikytza’n in tq’uma’n kawb’il. 

q ) Totx’il:  Q’il twitz q’ol tumel aq’untl. 

Ajo k’loj xjal in aq’unan tujo q’il twitz q’ol tumel aq’untl aqetzun chi q’ol tumel aq’untljo te 
kyaqil  xjal  in  chi  aq’unan  tuj  RENAP.  Axix  taq’un  tu’n  t­xi  tumel  aq’untl  kye  xjal    ex 
k’wel tq’o’n jun ja te q’ol tumel  tza’n tten tu’n tka’yitjo u’jchojb’il kye xjal.  K’wel q’o’yit 
jun  xnaq’tzb’il  tib’ajo  tza’n  tten  tu’n  ttz’ib’ite  u’jchojb’il  tuj  RENAP.    Ex  ikyx  kaq’unaljo 
se’n in tq’uma’n kawb’il. 

2= Totx’il:  Q’il twitz aq’untl. 

Ajo  q’il  twitz  aq’untl  ti’j  u’jchojb’il  te  twi’  qtanmi ex  junjuntel  mojil  aq’untl  tkub’,    kjawil 
joyet jun kynejenel, ajo q’il twitz aq’untl kjawil joyonte ex ky’el kywitzjo xtokil aq’untl ti’j. 
Aqejo xjal lu’ minti’ t­xilen kyaq’un tuk’il jujuntel tumel. 

Qe xjal o kub’ kyb’i  tuj sik’ob’il tu’n kyok te kawil tuj qtanmi  exjo  kychmo’nks kyib’ tuj 


sik’ob’il  minti’  kyoklen  tu’n  kyaq’unan ex    ni  aye ma  chi  ten  tuj  sik’ob’il  a  tzma  kyaje 
ab’q’i kykub’lin qe. Aqe xjaljo chi kyjel te wi’xin a o chi xnaq’tzan kyib’ tuj wi’jaxnaq’tzb’il 
ex  qa o  chi aq’unanxi tu’ntzun tjapon twi’ aq’untl kyu’n ikytza’n in tq’uma’n kawb’i lu’. 

2 1 Totx’il:  Jakutz’el  ti’j taq’un.
Aqejo wi’xin q’il twitz aq’untl, jaku chi el ti’j kyaq’un me ajo wi’xin a ka’yil tumel aq’untl 
jaku  tz’el  q’inkye  aj  qa  at  tpaj  mo  til  jun  aq’unal  sel  tuj  q’ancha’l  ikytza’n  in  tq’uma’n 
totx’il  junk’al tujo kawb’il lu’. 

TWUQIN K’LOJ 

QE Q’IL TWITZ AQ’UNTL TU’N TB’ANT 

2 2 Totx’il:  Q’il twitz tqanil tuj xk’utz’ib’ ex tajlal. 

Ajo  Q’il  twitz  tqanil  tuj  xk’utz’ib’  ex  tajlal,  atzun  kxe’l b’incha’nte  jni’  aq’untl  a  in b’ant 
tib’ajo  u’jchojb’il  kye  kyaqil  xjal,  ikytzan  ti’j  mejeb’len  ex  junjuntel.  Kxe’l  tnik’un  tten 
taq’un  ex tumel aq’untl a tu’n tkub’ tb’incha’n  tza’n tten tu’n tb’antjo kyaqil tqanil tu’n tuj 
xk’utz’ib’. 

Tu’n mi kub’ najo tqanil nik’u’n tten tuj xk’utz’ib’, aqejo q’il twitz aq’untl lu’ kokil tilil kyu’n 
tza’n tten tu’n tk’u’yit tqanil ex kokil kyq’o’n kywi’ ti’j tza’n tten tu’n mi  t­xi naja mo tz’aqa 
tqanil kyaqil u’jchojb’il a in pon kanin tuj RENAP,  kokil  kyka’yin tza’n tten tu’n mi kub’ 
naja tqanil .  Exjo k’wel tnimen t­xilen kawb’il lu’. 

2 3 Totx’il:  Q’ilwitz  kawb’il. 

Ajo  q’il  twitz  kawb’il,  konil    kyuk’iljo  kyaqil  xjal  in  chi  aq’unan  tuj  RENAP.  Atza  kokil 
lapeya tijo tumel kawb’il b’incha’n lu’. 

2 4 Totx’il:  Q’iltwitz tten aq’untl. 

Ajo q’il twitz tten aq’untl,  kxe’l nik’unte  kyaqil aq’untl tu’n tb’ant  tuj RENAP, me ajo 
wi’xin  q’il  twitz  aq’untl  kxe’l  ka’yinte  tumel  tza’n  tten  tu’n  tele  b’a’n    kyaq’un  aq’unal, 
tajlal pwaq ex jni’ ti’chaqku. 

2 5 Totx’il:  Q’il twitz tajlal pwaq in ajb’en. 

Ajo  q’il  twitz  tajlal  pwaq  in  ajb’en,  kxe’l  ka’yinte  tumel  tza’n  tten  tu’n  tele  b’a’n  tajlal 
pwaq in ajb’en  te b’inchb’il kyaqil aq’untl, kxe’l tka’yin tumel ex kokil tq’o’n twi’ ti’j tajlal 
pwaq in ajb’en. Ti’jo tumel kawb’il kokile  lipeya. 

2 6 Totx’il:  Q’il twitz nuk’b’inte aq’untl  ex ka’yil tumel. 

Ajo q’il twitz  nuk’b’inte aq’untl ex ka’yil tumel,  kxe’l b’incha’nte aq’untl tujxix tumel ex 
ttxolil tza’n  tumel taq’un jaka’y u’jchojb’il  te kyaqil xjal in aq’unan tuj RENAP tu’ntzun 
tjapon twi’ kyaqil ttxolil nik’u’n tten. Ex antza kokil lipeya ti’jo tumel tz’ib’in tujo kawb’il 
lu’. 

2 7 Totx’il:  Tten  wi’xin.
Aj kyjaw jayetjo wi’xin  te aq’unal il ti’j tu’n t­xi ka’yit junjun kyten ikytza’n qej lu’: 

a) Ajpaxil, nim tab’q’i, 

b’) Wi’xnaq’tzal  ex qa  in chojin ti’j t­xnaq’tzb’il; 

ch) Qa o tz’aq’unan kyaje ab’q’ixe; 

ch’) Qa ojtzqi’n  taq’un; 

e)  Ex junjuntel tumel jaku qanajtz. 

TWAJXAQIN  K’LOJ 

JA’ KTZAJELE PWAQ  TU’N TB’ANT AQ’UNTL 

2 8 Totx’il:  Q’ol tpwaq. 

Ajo tkawb’il qtanmi kq’ol pwaq tejo RENAP tu’n tb’ant taq’un: 

a)  Atza  ktzajele  pwaq  tu’n  tb’ant aq’untl ti’j tajlal  pwaq in jaw  q’iyit tajlal jte’  tu’n  tb’aj 
junjun ab’q’i. 

b’) Ex junjuntel pwaq a jaku tzaj tq’on tkawb’il qtanmi mo a in kanb’et tu’n RENAP ti’j 
chojb’il b’inchb’inte junjun wiq u’j: 

ch)  Jaku  tz’ajb’en  tajlal  pwaq in  kanb’et  tu’n  RENAP,  se’n in  el b’inchb’ilte junjun  wiq 
u’jchojb’il ikytza’n in ex kyu’j junjun xjal ex noq ja’ in el junjuntl tajlal pwaq tu’n. 

ch’) A jni’ junjuntel tajlal pwaq  jaku tzaj kyoyin xjal najleqe tuj qtanmi ex ti’jxe qtanmi 
tu’n tel b’a’n aq’untl, me kyaqiljo lu’ jaku tz’ajb’en  tu’n tel b’a’n taq’un ex minti’ tu’n tkub’ 
xk’ayit te. 

e)  Kyaqiljo tajlal pwaq a in kanb’et tu’n RENAP  exjo  a minti’  kub’ b’aj tex kajb’ela te 


b’inchb’el aq’untl. 

2 9 Totx’il:  Ajo tajlal pwaq kajb’el.
Ajo tajlal pwaq kajb’el junjun ab’q’i  tu’n RENAP, aqejo xtokil aq’untl chi xe’l samante 
tujo txujaka’yb’il tajlal tpwaq qtanmi, tu’ntzun ttzaj q’o’n tajlal pwaq tu’n tajb’en tu’n  te 
b’inchb’il aq’untl. 

TB’ELJAJIN  K’LOJ 

TUMEL TIB’AJO U’JCHOJB’IL TE JUNJUN XJAL 

2 0 Totx’il:  Ajo u’jchojb’il te junjun xjal. 

Ajo u’jchojb’il te junjun xjal, noq teku jaku tz’ajb’ene ex milay b’ant tu’n tokan tu’n juntl, 
qu’n ikytzin tumeljo tz’ib’in ta’ tu’n kawb’il lu’.  Kyaqiljo xjal najle tuj qtanimi ex qetzun 
xjal o txi’ kyoklen tu’n kykub’ najan tuj qtanmi at kyoklen  me qa o chi el te wajxaqlaj 
ab’q’i, attzin kyoklentz ikyjo tu’n t­xi kyqanin kyu’j  te RENAP tu’n tetz q’o’n kyu’j. Atzan 
u’jo kajb’el tu’n kyaqil xjal aj tkub’ tb’incha’n jun ti’j ex at toklen tu’n tajb’en tu’n xjal. Axjo 
u’j lu’ kajb’el tu’n xjal tuj tsik’ob’il  kyi’j kawil te qtanmi.  Ex qa at junjuntel tumel me ajo 
kawb’il kq’umalte se’nxix ktenb’ile  u’jchojb’il. 

2 ! Totx’il:  Ajo chojb’il u’jchojb’il . 

Aqejo xtokil aq’untl te RENAP kchi q’umalte jte’ b’ichb’ilte u’j ky’elil  ex qa ite’ jun k’loj 
xjal  a  minti’  kypwaq  mo  yajqe,  jaku  tz’ex  b’inchet  kyu’j  noq  kukxjo.  Ajo  tumel  kawb’il 
kq’umalte se’nxix okila tumel aq’untl tz’ib’in lu’. 

*Minti’ tu’n tkub’ muyit toklen u’jkawb’il   1201­2006 tz’ib’in tuj 28­12­2007. 

2 "  Totx’il:  Ajo tajb’en. 

Il ti’j tu’n tjaw kyiqan qxjalil  ex qetzun xjal o t­xi kyoklen tu’n kykub’  najan tuj qtanmi 
ajo u’jchojb’il , ajo tajb’en ikyxix kokila se’n in tq’uman kawb’il lu’. 

2 # Totx’il:  *Kokil techiljo u’jchojb’il. 

Ajo  u’j  kajb’il  tejo  u’jchojb’il  okxix  k’wel  b’inchet  wen  qun  tu’ntzun  mi’  b’ante  junjuntel 
twitzb’il kyu’n xjal ikyxixjo, a jni’ tqine ex twa’l iky kokila se’n  kyu’n txqantl tnam  ti’jxe 
qtanmi  ikytza’n  in chi b’ant tu’n ANSI/NIST, ANSI/INCITS  ex junjuntel tumel se’n in 
tq’uma’n ICAO ti’jo u’jchojb’il,  mya’ tu’nj lu’ yaj kb’antel.  Kyaqiljo kajb’el te b’inchb’ilte 
u’j lu’ il ti’j kokil tilil se’n tumel tu’n mina b’ante kyu’n xjal tu’ntzun mi b’aja elq’in. 

*Tx’ixpen tten  tu’n tkyajin totx’il, a  tku’x tujo  kawb’il   23­2008 tz’ib’in tuj 17­05­2008 

2 $ Totx’il:  Tu’n tajb’en tu’j junjun xjal.
Ajo u’jchojb’il te kyaqil xjal  te qtanmi, mix a’l jun xjal mo kawil jaku tzaj qaninte 
juntl u’jchojb’il mya’kxe  se’njo lu’ ex minti’ tu’n tkub’ tmuyin toklen mo tu’n ttzaj 
qanin txqan tumel se’n tu’n tetza u’j lu’. 

2 % Totx’il:  Ajo u’jchojb’il te junjun xjal exjo techil. 

Kyaqil  xjal  ajpaxil  exjo  o  t­xi  kyoklen  tu’n  kykub’  najan  tuj  qtanmi,  at  kyoklen  tu’n  t­xi 
kyu’jchojb’il kye ex ikyxix kxe’l q’ete kyjalu’. 

a) Kxe’l kyejo xjal a tuj qtanmi õi anq’ine ex antza najliqe aj tku’x tz’ib’it kyb’i tujo tumel 
ttz’ib’ajtz  kyb’i xjal tuj qtanmi, 

b’) Mya’kxe ka’yin kyu’je xjal kxe’l  a noq o chi kub’ najan tuj qtanmi, noqtzin tu’n il ti’j 
tu’n  ttzaj tchik’b’an tqanil tejo Q’il Twitz Aq’untl tuj naqach ttx’otx’ qtanmi, se’nxix toka 
te RENAP  ex il ti’ tu’n tkux tz’ib’it tb’i tujo q’il twitz u’jchojb’il tuj qtanmi. 

ch) Aqejo xjal a noq õi kub’ najanxe tuj qtanmi  ikytza’n tten tz’ib’inte kyb’i  tu’n q’il twitz 
u’jchojb’il.  Ajo oxe tumel ma b’aj qq’uma’n teyelex te junjun kokil jun techil  ex minti’ 
tu’n tjaw tx’ixpet aj tkyim. 

2 & Totx’il:  *Ajo  tqanil. 

Ajo u’jchojb’il  te junjun xjal, il ti’j k’welex q’et  twitzb’il xjal tuj   ex mya’ ktxu’n twi’, ex 
ky’elil q’iyit tilb’ilal twitz  aj tpon qanil  tu’j ex k’welex junjuntel tqanil tza’nj lu’: 

a)  Nim tnam te Paxil, Ab’ya Yala; 

b’) K’wel q’et  tb’ijo q’il twitz kyajlal xjal tuj qtanmi; 

ch) Tb’ijo  tqanil  chik’b’ante u’jchojb’il; 

ch’) K’wel tz’ib’itjo techil  tqanil tb’i xjal; 

e)  Tb’i ex tk’olil xjal; 

i)  Tqab’ xjal,(aj qa xinaq mo xu’j); 

j)  Tajlal q’ij te’ tanq’in ex tb’i kojb’il; 

k)  Qa o tz’ok muje’ mo na’mx tkanet tuk’il; 

K’) K’wel tal tsqit xjal ; 

Ky) Tajal amb’il jte’ q’ij tajb’en u’jchojb’il;
Ky’) Kynimel tnam ja’ ta’ xjal; 

l) Ja’ najle xjal, aj lu’ k’welex tz’ib’it tujo tal tu’j xjal. 

*Minti’ toklen tajlal k) tu’n tjwe’yin totx’il,  ikytzan in tq’uma’n Q’umkawb’il  23­2008 
tz’ib’in tuj 17­05­2008. 

*Minti’ toklen tajlal m) tu’n tqaqin  totx’il a in yolin tuj Q’umkawb’il  23­2008 tz’ib’in tuj 
17­05­2008. 

2 / Totx’il:  Kyu’jo na’m kychojin. 

At kyoklin xjal  na’m kychojin  tu’n tten  jun kyu’j  te yek’b’il kyb’i  ex noq kyeku 


milay  b’ant  tu’n  tajb’en  tu’n  juntel  ex  k’welex  q’et  kywitzb’il  tuj,  tu’ntzun  tel  tuj 
q’ancha’l  se’n kye’ ma tij xjal ex jun kawb’il kq’umalte se’nxix ktenb’ile. 

2 ( Totx’il:  Ajo  tqanil kyu’jo na’m kychojon. 

Ajo  tqanil  k’wel  tz’ib’it  tuj  kyu’jo  na’m  kychojin  aye  se’n  in  chi  tq’uman  kab’k’al 
qaqlaj  totx’il te’ kawb’il lu’ ex mi t­xi b’inchitjo se’n in kyq’uma’n tajlal i) ex k). 

2 ) Totx’il:  Kokil techiljo kyu’jchojb’il na’m kychojin. 

Ajo u’j kajb’il te kyu’jo ku’xin  tb’anilxix  ex  mlay tz’ajb’entl tu’n juntel xjal, ajo twa’l ex 
tqine  junjuntel  tumel k’welex b’inchet se’nku in oka kyu’n txqantel tnam ti’jxe qtanmi 
ikytza’n  in  tq’uma’n    ANS/NIST,  ANSI/INCITS,  ISO  ex  junjuntel  tumel  se’n  tu’n 
ICAO  tib’ajo u’jchojb’il ex minti’ tu’n mi tz’exe kye xjal: 

Kyaqiljo u’j mo junjuntel ti’ a kajb’el te b’inchb’ilte, okxix kxe’l ka’yit tumel wen 
qu’n tu’ntzun mi’ b’ante juntl u’j kyu’n ileq’ xjal a ikyxixjo. 

*Tx’ixpu’n tten tu’n twuqin totx’il, ikytza’n  in tq’uma’n kawb’il  23­2008 tz’ib’in tuj 


17­05­2008 

3 = Totx’il:  Qa minti’ qe twi’ tq’ab’ xjal. 

Minti’  ku’x techil twi’ tq’ab’ xjal  tuj u’jchojb’il  aj qa minti’ qe twi’ tq’ob’  ex  ikyxjo tsqit 


tb’i mi ku’x tuj tu’j, aj qa mib’en u’j tu’n mo tla’ qe twi’ tq’ob’. 

3 1 Totx’il:  Noq jun  techil u’jchojb’il kokil.
Ilxix  ti’jo  tu’n  tok  techiljo  u’jchojb’il  te  junjun  xjal,  qun  atzan  jun  tumeljo    tu’n  tkawb’il 
qtanmi te kyaqil xjal.  Ilxix ti’j tu’n t­xi kyb’incha’n kyaqil jatnam ajo techil  kyu’j xjal tu’n 
tku’x tuj kyaqil u’j ex noq jwe’ ab’q’i amb’il at kye tu’n tkub’ kyb’incha’n tumel lu’, antza 
ktzajele qeya ti’jo  tajlal q’ij te’ sok toklen kawb’il lu’. 

3 2 Totx’il:  Se’n kokila t­xel u’jchojb’il. 

Il ti’j ky’eletz tb’incha’n RENAP  t­xel u’jchojb’il aj qa ma kyejtz’aq, xi elq’an mo noq o 
kub’  yuch’j.    Ikyx  t­xeljo  u’jchojb’il  ky’eletz  b’incha’n  se’n  ky’eletz q’o’n  tnejil,    ex  kokil 
tz’ib’it ti’j aj qa t­xel u’jchojb’il. Ajo qanb’il  ex tu’n ttzaj ttziyin t­xeljo u’jchojb’il ky’eletz 
b’inchet se’nxix tumel nik’u’n kyujo xk’utz’ib’. 

3 3 Totx’il:  *Jte’ q’ij toklen. 

Noq laj ab’q’i toklen u’jchojb’il te jun xjal, me aj qa mixti’ tx’ixpub’il xi tb’inch’an xjal tuj 
tchwinqlal ex qa mi xjaw ttx’ixpun tb’i ex qa ma k’ulb’in il ex qa at techil xkyej ti’j twitz 
iltzin ti’jtz tu’n tetz  tb’incha’n RENAP juntl tu’j. Qa otaq b’aj laj ab’q’i telnitz  u’jchojb’il 
tu’n  jun  xjal  minti’  toklen    ikyjo  ex  milay  b’ant  tu’n  tkub’  tb’incha’n  jun  tal  tu’j  kywitz 
kawil. 

*Tx’ixpun tten tu’n twajxaqin totx’il, a in yolin tujo Q’umkawb’il  23­2008 tz’it’in tuj 17­05­ 
2008 

3 4 Totx’il:  *Se’n tu’n tetz tx’ixpeta. 

Aj tb’aj laj ab’q’i  telentz tu’j xjal minti’ tajb’en  ex oqekxjo tij xjal a ma chi el te oxk’al laj 
ab’q’i  at toklen kyu’j ex qa at juntel tumel in q’uma’n kawb’il aj qa mi’na. 

3 5 Totx’il:  Nejxjelb’il mo qanin. 

Kyaqil  qe  ku’xin  q’a  mo  txin  at  kyoklen  moqa  ma  chi  japon  te  wuqlaj  ab’q’i  tu’n  t­xi 
kyqanin kyu’j ex tzmaxe ky’eletz q’o’n kye aj kychojin mo aj kyel wajxaqlaj ab’q’i. 

3 6 Totx’il:  A  il ti’j tu’n tkub’ b’inchet. 

Kyaqil xjal il ti’j tu’n t­xi chik’b’alte  tuj RENAP, aj qa ma jaw ttx’ixpun tnajb’il, ttanmi mo 
noq ti’ junjuntel ti’n tuj tchwinqlel. 

Il ti’j tu’n t­xi kychik’b’an ajso’l ex õpint kyi’j  te RENAP qa ma tz’ok juntel kyoklen xjal in 
chi aq’unan antza ex qa ma tz’el kyaq’un. Ex ikyqexjo xjal a k’wel tz’eysin kywitz mo chi 
xe’l t­xe tze’ tu’n tlaj kyil ex  jwe’laj q’ij at kye tu’n t­xi kysama’n tqanil qa minti’l toklen 
xjal. 

TLAJIN K’LOJ
SE’N  KTZ’IB’ITE  KYB’I  XJAL  TU’N KA’YIL TUMEL U’JCHOJB’IL 

3 7 Totx’il:  Se’n ktz’ib’itele kyb’i junjun xjal. 

At kyoklen  xjal tu’n tku’x tz’ib’in  tten kyb’i, qun antza in ku’x tz’ib’ite  qa o chi maje xjal 
mo na’mx, ex junjuntel tqanil  tu’jil tb’i xjal a najleqe tuj qtanmi  ex ajo kawb’il b’incha’n 
kq’umalte se’nxix ky’elexe b’inchete tu’j xjal. 

3 8 Totx’il:  Ilxix ti’j. 

Ajo tqanil aj kyok muje jun xjal ex junjuntel tx’ixpub’il tuj tchwinqlal jun xjal, il ti’j tu’n  t­xi 
q’umalte tujo Q’il Twtiz  aq’untl ti’j u’jchojb’il. Ilxix ti’j tu’n tku’x q’etjo kyaqil tqanil tu’j tu’j 
xjal. Qa ma kub’ tb’incha’n xjal tu’j tujo q’ij ja’xix tu’n tetz b’inchete u’j ex  qatzun minti’ 
setz tb’incha’n tu’j tujo amb’il ikyjo b’e’x  kchojil b’inchb’il u’j. 

3 9 Totx’il:  Qa mi tz’ib’in tb’i xjal. 

Qa mi tz’ib’in tb’i xjal tujo ja q’il   tten u’jchojb’il, mlaytzin b’antz tu’n tetz  tq’o’n RENAP 
tu’j ikyjo. 

3 0 Totx’il:  Se’n tu’n ttz’ib’ite tb’i xjal  tujo jaq’il twitz ttz’ib’ajtz b’ib’aj . 

Achaqtzan tumel kyu’j xjaljo tu’n tku’x tz’ib’it lu’: 

a) Il ti’j tu’n tkux tz’ib’it kyb’i ne’ tza’n in chi itz’ja, me noq jun xjaw amb’il at tu’n txi 
tz’ib’aj kyb’i; 

b’) Tza’n qa ma chi ok meje xjal kywitz kawil ex qa noq xjaw kyk’le’nxe kyib’ iltzin ti’jtz 
tu’n tku’x kytz’ib’in kyb’i; 

ch) Tu’n tyupit kyb’i kyimne; 

ch’) Jni’ tqanil qa ma jaw naj jun xjal  mo noq xkyim me jun jaxtis kq’umalte; 

e) Jni’  qa at kyil xjal  tu’n jun kawil mo ma japon b’aj twi’ til; 

Jni’ tqanil aj qa ma kub’ kypa’n mejeb’lin kyib’ ex qa noq mujleqe mo ma t­xi’ kyk’le’ntl 
kyib’; 

i) Qa ma jaw ttx’ixpun xjal tb’i  mo junjuntel t­xilen tu’j xjal; 

j) Ex qa at jun u’j b’antlin ti’j tab’q’iyil xjal; 

k) Qa ma kub’ ttziyin jun xjal  tk’wal; 

k’) Qa ma tzaj tjayo’n jun xjal tmeb’a;
ky) Tumel kymejeb’lin xjal; 

ky’) Qa at til jun xjal xkyej tu’j q’ancha’l tu’n jun jakawb’il; 

l)  Se’n qa ma kub’ najan jun xjal tuj qtanmi  mo  a  tzajni ti’jxe qtanmi; 

m)  Qa at  tqanil in q’umante qa  mya’ b’a’n tten xjal; 

n)  Tza’n qa ma tz’el q’iyit toklen jun xjal ti’j t­xnaq’tzb’il; 

o)  Tza’n qa ma kub’ qe jun xjal tu’n tk’ayin mo ma kub’ juntl maj tk’aõjil; 

p)  Ex noq ti’j junjuntel tqanil a in tx’ixpunte tten tqanil  tu’j xjal. 

q) Kyaqiljo tqanil ma b’aj qb’i’n tz’ib’in tujo tajlal jawl,  il ti’j k’welex tz’ib’it tuj tu’j xjal. 

3 ! Totx’il:  *Se’n ktz’ib’itele kyb’i ne’ in chi anq’in. 

Aj kyiky’ chujin xu’j mo qya noq kabe’ xjaw at tu’n tkux tz’ib’it tb’i ne’õ, antza k’welexe 
tz’ib’ite  kyb’i jatumel  õi   itz’ja  mo  ja’  najleqe  kyman. Atzan junjuntel  tqanil tib’aj  tumel 
tten kyb’i xjal jaku b’ant tu’n ttz’ib’it  noq alkye tq’ob’jo  jaq’il twitz tten  tqanil kyb’i xjal tuj 
qtanmi. 

*Tx’ixpun tten tu’n tb’eljajin totx’il, a in yolin tujo  kawb’il 23­2008 tz’ib’in tuj 17­05­2008. 

3 "  Totx’il:  Qa ma tz’anq’in jun k’wal ti’jxe qtanmi. 

Qa ma tz’anq’in jun k’wal ti’jxe qtanmi,  jaku b’ant  tu’n ttzaj tsama’n  nejenel te qtanmi 


tqanil tujo tnam ja’ kanq’ila k’wal ex jaku b’ant tu’n t­xi tz’ib’aj tuj RENAP. Noqtzin tu’n 
iky kxe’le b’inchete se’n in tq’uma’n tten kawb’il ti’bajo tqanil mo tumel. 

3 # Totx’il:  qanb’il tu’n ttz’ib’it ne’õ. 

At kyoklen manb’aj tu’n t­xi  kyqanin tu’n ttz’ib’it tb’i kyal  ex jaku b’ant noq o’kx  txub’aj 
tu’n t­xi tz’ib’ilte tb’i tal, se’n qa o kyej tzaqpi’n tu’n tchmil mo noq o kyim.  Qa noq xkyej 
tzaqpi’n k’wal kyu’n tman jaku b’ant tu’n tku’x kytz’ib’in ttziky tb’i mo  tu’n  tkawb’il jun 
ajkawil aj qa ma tq’uma. 

3 $ Totx’il:  Qe k’wal in chi anq’in tuj jaq’anil. 

Qe k’wal in chi anq’in kyujo jaq’anil te qtanmi, etzanjaq’anil,  il ti’j tu’n tq’onte tqanil tuj 
oxe  q’ij  tanq’ilin  k’wal  tqanil tujo jaq’il  twitz  ttz’ib’ajtz  kyb’i  xjal.   Qa  minti’  xi  tb’incha’n 
ikyjo  kelil  jun  q’o  jwe’k’al  q’uq’  tchojb’il  tu’n  tlaj  aj  qa  minti’  in  kub’  tb’incha’n  tumel 
kawb’il. 

3 % Totx’il:  Qe  tq’ob’ jamojil aq’untl.
Ajo ka’ytumel u’jchojb’il  te  kyaqil xjal RENAP, kxe’l tqanin kyejo jaq’anil te qtanmi ex 
qetzun etzan, tu’n tkub’ kyq’o’n jun tal kolja te ka’yil tumel tu’n ttz’ib’itjo kyaqil kyb’i k’wal 
in chi anq’in ex jni’ xjal in chi kyim, aj lu’ mya’ taq’un RENAP. Il ti’j tu’n tjaw kysik’o’n jun 
xjal te b’inchalte aq’untl lu’ ex iky kxe’le kyb’incha’ne se’n in tq’uma’n kawb’il,  ex il ti’j 
tu’n ttzaj tq’o’n RENAP  tumel se’n tu’n tkub’a aq’nite  ttz’ib’ajtzjo tqanil kyb’i xjal. 

Aqejo xtokil aq’untl  kchi q’umalte  ja’ tu’n tkub’a jun tal kolja te ka’yil tumel ttz’ib’ajtzjo 
tqanil tib’ajo itz’jlen ex kyimlen in b’aj antza. 

3 & Totx’il:  Se’n  qa otaq b’aj amb’il tu’n kytz’ib’it. 

Aqejo tal k’wal a mi’ xtz’ib’it kyb’i tujo amb’il se’n in tq’uma’n kawb’il, kb’antel tu’n tku’x 
tz’i’b’it  i’chaqtzin yajtz  me aqejo manb’aj chi qanilte ex il ti’j tu’n t­xi kyb’incha’n junjun 
tumel lu’: 

a)  Noq  o’kxjo  ja  q’il  twitz  tten  tumel  ttz’ib’ajtz  b’ib’aj  kye  xjal,  jaku  t­xi  ka’yinte  tumel 
jatumel sanq’ine k’wal. 

b’)  Ajo  manb’aj  mo  a  xjal  a  kqanil  tb’i    k’wal  tu’n  ttz’ib’it    tujo  ja  q’il  twitz  tten  tumel 
ttz’ib’ajtz  b’ib’aj kye xjal ex  il ti’j ktzajil tchik’b’a’n ti’ t­xilen tuk’iljo tal k’wal; 

ch) Ajo tqanil tb’i k’wal tu’n ttz’ib’it,  il ti’j tu’n tkux tz’ib’itjo tqanil  ti’n tb’i k’wal, alkyeqe 


ttanmi ex  ka’yilte; 

ch’) Aj xjal qanil tb’i k’wal tu’n ttz’ib’it,  il ti’j  tu’n kyxi ti’n qej u’j lu’:  tz’ib’inte tb’i te’ tjaw 
a’  twi’,  jun  plaj  u’j  jatumel  sanq’inte    mo  jun  tal  tu’j  q’ontz  tu’n  jaxnaq’tzb’il  ja’ 
xnaq’tzane, ex qa jun tal u’j b’incha’n kyu’n ajkawil tejo kojb’il jatumel sanq’ine, ex qa 
mina  jaku  b’ant  tu’n  t­xi  kab’e  xjal  yolil  ti’j,  me  tij  xjalqe  chi  xe’l  yolil  twitzjo  ajtz’ib’il 
tqanil kyb’i xjal. 

3 / Totx’il:  Qe  xjal a otaq chi el wajxaqlaj ab’q’i. 

Qa  ite’  xjal  mya’  tz’ib’in  kyb’i  ex  qa  otaq  chi  el  te  wajxaqlaj  ab’q’i,  jaku  b’ant  tu’n  t­xi 
kyqanin  tu’n tku’x  tz’ib’it  kyb’i    me il ti’j tu’n t­xi b’inchet  se’n  in  tq’uma’n  oxk’al  qaqlaj 
totx’il tujo tajlal ch’) ex junjuntel tumel  kawb’il b’incha’n. 

3 ( Totx’il:  Se’n jaku tz’ib’ite kyu’n manb’aj. 

Minti’  tu’n  tkub’  tz’eysit  kywitzjo  xjal  qa  otaq  chi  el  te  wajxaqlaj  ab’q’i  ex  qa  na’mtaq 
ttz’ib’it kyb’i, jaku b’ant noq alkye jun manb’aj jaku qaninte tu’n tku’x tz’ib’it twitzjo xjal 
ajtz’ib’il tqanil kyb’i xjal a tkub’ tu’n tkawb’il qtanmi.
3 ) Totx’il:  Qe  xjal a otaq chi el wajxaqlaj ab’q’i. 

At kyoklen xjal tu’n t­xi kyqanin kyoklen tu’n ttz’ib’it jun b’ib’aj, me iky kxe’le b’inchate’ 
se’n in kyq’uma’n  oxk’al qaqlaj, oxk’al wuqlaj ex oxk’al wajxaqlaj totx’il tejo kawb’il lu’, 
ex kyaqil xjal at toklen tu’n t­xi tb’incha’n toklen lu’. 

4 = Totx’il:  Qe u’j k’wel kyb’incha’n ajkawil. 

Aqejo b’ib’aj tu’n kytz’ib’it se’n  tumel kyq’umab’il  ajkawil,  se’n aj qa at il q’i’n tu’n,  ex 
at  jwe’laj  q’ij  amb’il  kye  ajkawil  tu’n  tkub’  kyb’incha’n  se’n  kokile  ex  iltzin  ti’jtz  kxe’l 
kysam’an tqanil tu’jo ja q’iltwitz tqanil kyb’i xjal. Qa mi xi kyb’incha’n ajkawil at kyil ex 
jaku che’x tuj jatz’esb’il witzb’aj. 

4 1 Totx’il:  Jikysb’il b’ib’aj. 

Jaku b’ant tu’n t­xi jikysitjo b’ib’aj aj qa mya’ b’a’n tten ex qa kokil tz’aqsit junjun tqanil 
tu’n tkawb’il jun ajkawil me il ti’j tu’n t­xi samet tqanil tujo jaq’il twitz tqanil kyb’i xjal ex 
noq jwe’laj q’ij amb’il at kye tu’n t­xi kychik’b’a’n tqanil. 

4 2 Totx’il:  Se’n jaku yupite. 

Jaku  yupit  jun  b’ib’aj,  me  tuk’il  jun  u’j  a  b’incha’n  tuj  jun  ajkawil  ex  tuk’iljo  jun  tal  u’j 
jatumel in tzaj ttx’olb’ine tiqu’nel tu’n tok tz’aqsit mo tu’n tjaw tx’ixpet. 

4 3 Totx’il:  Tz’ib’il tqanil. 

Tu’n  tex  tz’ib’itjo  kyaqil  tqanil  b’ib’aj  twitz  kyu’j  jaku  tz’ajb’en  kyaqil  tumel    q’i’n  kyu’n 
xk’utz’ib’, me jun kawb’il kq’umalte se’nxix kokile. 

4 4 Totx’il:  Jte’ q’ij tu’n ttz’ib’ite junjun tx’ixpub’il. 

Kyaqiljo tx’ixpub’il  tu’n t­xi b’inchet tuj tu’j jun xjal noq jun xjaw amb’il at tu’n kawb’il te 
tu’n  tkux  tz’ib’itjo  tqanil.  Kyaqil  b’ib’aj  a  ktz’ib’itil  tujo  amb’il  in  tq’uma’n  kawb’il  noq 
kukxjo  k’wel  b’inchet  tu’j  ex  qa  otaq  tziky’  amb’il  iltzin  ti’jtz  kchojil  jun  pwaq  se’nxjo 
tumel ktzajil ttx’olb’in jun kawb’il twitz u’j. 

4 5 Totx’il:  Qe t­xel nejenel ti’jxe qtanmi. 

Aqejo t­xel nejenel a ite’  ti’jxe qtanmi, aqetzun kchi k’welex tz’ib’inte  kyb’i jni’ k’wal in 
chi anq’in ti’jxe qtanmi, tqanil mejeb’len, qa ma jaw kytx’ixpun kytanmi ex qa at qxjalil 
xkyim ti’jxe qtanmi.
Kyaqiljo tx’ixpub’il tten b’ib’aj kxe’l tb’incha’n  ikytza’n qa itz’jlen, kyimlen, mejeb’len mo 
tx’ixpub’il tten ttanmi, il ti’j ktzajil tsama’n tqanil te RENAP tu’ntzun tku’x tz’ib’itjo kyaqil 
tqanil  tu’j xjal tujo chmab’il tqanil tuj qtanmi. 

TJUNLAJIN K’LOJ 

AJO KYIL AJAQ’UNAL EX TI’CHAQ TZ’EYSB’IL KYWITZ 

4 6 Totx’il:  Ajo mi  kub’ nimen. 

Mya’  b’a’n tten  a  mi  t­xi  b’incha’n ikyjo se’n in tq’uma’n  kawb’il lu’,    aj qa at junjun ti’ 


minti’  xi  kyb’incha’n  ajkawil  tuj  tumel  te  RENAP.  Aqetzu  iljo  lu’  aj  qa  mnti’  xi 
kyb’incha’n: 

a) Aj qa ma jaw kynajsin tten junjun b’ib’aj; 

b’) Aj qa ma tz’ex kyq’o’n jun u’j a mya’kxe se’nxixjo tqanil tz’ib’in twitz u’j; 

ch) Ikytza’n qa yajxix sex kyb’incha’n jun u’j  mo noq  ti’ junjuntel tqanil u’j ktzajil tqanin 
ajkawil; 

ch’) Aj qa ma tz’ex kyq’o’n jun techil u’j a mya’kxe se’n in tzaj kyqanin xjal; 

e)  Qa  ma  t­xi  tq’o’n  amb’il  te  jun  xjal    tu’n  tkux  tka’yin  jni’  tqanil  tz’ib’in  ex  aj  qa 
mya’tziyintz tu’n tku’x ka’yit  tu’n nejenel; aj qa ma tz’ok we’ q’umal jun tqanil  a mib’en 
tyolajtz  kywitzjo tuk’il  ja in aq’unane mo kywitz xjal; 

i)  Aj  qa ma  jatz  tiq’an  tqanil  twitz  u’j  mo kyuj  xk’utz’ib’  ex qa  minti’  xi  tqanin  qa jaku 
b’ant tu’n tjatz tilb’il mo twitzb’il te nejenel. 

4 7 Totx’il:  Alkyechaq tz’eysb’il witzb’aj. 

Aqetzun tz’eysb’il witzb’ajo kxe’l tb’incha’n wi’xin q’il twitz aq’untl aj qa at junjun aq’unal 
mi xi tb’incha’n taq’un tujxix tumel ikytza’n qej lu’: 

a) Aj qa mi xpon jte’ q’ij tuj taq’un, aj lu’ kxe’l ka’yin tumel aj qa ila’ q’ij mo se’n tten; 

b’) Qa ma b’ant kab’e maj mi in pon tuj taq’un, aj lu’ mya’ b’a’n tten 

TKAB’LAJIN K’LOJ 

TUMEL TIB’AJO TTEN AQ’UNTL 

4 8  Totx’il:  Ajo tten aq’untl.
Jaku b’ant tu’n t­xi ka’yit tumel tiqu’n xjawe q’i’ne u’j ti’j jun ajaq’unal  tu’n wi’xin te xtokil 
aq’untl  mo  tu’n  wi’xin  te  q’il  twitz  aq’untl,  me  kxe’l  b’inchet  tumel  se’n  in  tq’uma’n 
kawb’il lu’. 

TOXLAJIN K’LOJ 

QE TX’OLB’AB’IL NOQ JNIB’INQEXE 

4 9 Totx’il:  Tnejil noq jnib’inqexe. 

Tqanil tib’ajo tnejil taq’un RENAP. Ajo ka’yil u’jchojb’il kye kyaqil xjal tok tb’i te RENAP­, 
in ok tq’o’n tkawb’il qtanmi toklen, a kxe’l tb’incha’n taq’un aj tjaw  jayo’n qe  q’il twitz 
aq’untl kyu’n xtokil aq’untl, se’n in tq’uma’n kawb’il lu’ tujo b’elaj totx’il  ex  b’e’x  kokil 
toklen kawb’il lu’ aj tb’aj jun xjaw chik’b’ab’inte. 

4 0 Totx’il:  Tkab’in noq jnib’inqexe. 

A  kxel qe aq’untljo tu’n  q’il tumel. Kyaqiljo jatnam,  il  ti’j  tu’n  tjaw  tjoyo’n   alkyeqe  chi 


q’ilte  twitz  aq’untl  me  noq  jun  xjaw  amb’il  kye  aj  tok  toklen  kawb’il  lu’.    Qa  na’mtaq 
ttzqet kyb’aj  aj tb’ajo amb’il ikyjo aqejo xtokil aq’untl kchi q’umalte tu’n ttzqet  kyb’aj. 

Ajo  kyaqil  kyb’aj  kq’umalte    tten  jni’  tumel  k’wel  yolit  ex  k’wel  tz’ib’it  tten  tuk’iljo  tajlal 
kysik’ob’il tu’n tok toklen junjun u’j. 

4 ! Totx’il:  Toxin  noq jnib’inqexe. 

Noq jte’b’in q’ij  toklen u’jchojb’il  in ajb’en kyu’n xjal ja’la. Tujo sik’ob’il kokil tujo ab’q’i 
jwe’ q’o wuq ax u’jo kajb’el tuj tnejil sik’ob’il kyi’j kawil tuj qtanmi  ex tuj tkab’in ex minti’ 
t­xi ka’yit aj qa ojtxi telnitz mo ky’itzqe’yin telnitz tu’n xjal. 

Qa o kyej tz’aqjo u’jchojb’il a in okan ja’lin kyu’n xjal,  il ti’j tu’n tetz q’o’n t­xel kyejo xjal 
tu’ntzun tb’ant kysik’on kyi’jqejo kawil chi jawil jayet. 

4 "  Totx’il:  *Tkyajin  noq jnib’inqexe. Ktx’ixpetiljo u’jchojb’il a in okan ja’lin. 

Ajo tx’ixpub’il u’jchojb’il kxe’l qe  tujo kab’e ab’q’itil, o’kxjo aj tex tnejil tu’n RENAP, b’e’x 
kxe’l qe tb’inchajtz tuj kab’e tajlal  tnejil xjaw tejo ab’q’i jwe’ q’o b’elaj. 

Aj tb’ajo amb’il ikyjo  ajo u’jchojb’il in ajb’en ja’lin minti’ toklen e kyaqil ajkawil te qtanmi 
ex qe te etzanja il ti’j tu’n txi kyqanin tal  ak’aj u’jchojb’il kye xjal. 

Aj tb’ajo kab’e ab’q’i  minti’  toklen ojtxi u’jchojb’il, tu’ntzun tetzjo ak’aj u’jchojb’il il ti’j tu’n 
kyxi xjal qanilte tujo Q’il twitz  aq’untl tib’ajo tten kyb’i xjal tu’n tetz kyu’j.  Qa otaq pon 
kyaqil  tqanil  u’jchojb’il  kye  xjal  tuj  RENAP  minti’  toklen  aq’untl  tu’n  t­xi  tb’incha’n 
jakawb’il te junjun tnam.
*Tx’ixpun tten tnejil totx’il, tu’n Q’umkawb’il b’incha’n tu’n k’loj b’inchal tkawb’il qtanmi  a 
tajlaljo 19­2007 tz’ib’in tuj 09­06­2007. 

*Minti’ toklen kawb’il a tz’ib’in tuj tkab’ t­xol a in yolin tujo kawb’il a tajlaljo 1201­2006 
tz’ib’in tuj 28­12­2007. 

4 # Totx’il:  Tjwe’yin noq jnib’inqexe. 

Ajo  kyu’jo  tal  k’wal.  Ky’eletz  q’o’yit  kyu’jo  tal  k’wal  ex  kxe’l  qe  twitz  tuj  kab’e  ab’q’i 
telnintzjo  kawb’il  lu’,  kxe’l  ka’yin  tumel  tza’n  tten  tu’n  tkub’a  b’inchete.  Tzmaxe  kxel 
tzaqpetjo  tumel tten kyu’j ne’õ aj  ttzaj qanin ak’aj tumel u’jchojb’il. 

4 $ Totx’il:  Tqaqin  noq jnib’inqexe. 

Il ti’j tu’n ttzaj kychik’b’an tqanil kyu’j xjal. Kyaqil jatnam, ex qa kyeku kykawb’il il ti’j tu’n 
ttzaj kychik’ba’n tqanil  tten kyu’j xjal,  aj qa at jun techil tok ikytza’n  tz’ib’inte kyb’i xjal 
ti’j  kychwinqlal,    tajlal  kychojb’il  xjal,  kyu’j  xal  te  yukchil  k’uxb’il  mo  a  kyu’j  tu’n  kyex 
ti’jxe qtanmi ayechaqtzan u’jo il ti’j tu’n t­xi chik’b’an tqanil tujo jaq’il twitz  tten kyb’i xjal 
aj qa ma tzaj qanin. A  RENAP kq’umalte se’n tu’n tkanine tqanil. 

4 % Totx’il:  Twuqin  noq jnib’inqexe. 

Kyaqiljo jni’ tten kyu’j xjal a tz’ib’in twitz u’j ex kyuj xk’utz’ib’, ja’lin il ti’j tu’n t­xi q’on te 
RENAP, tu’ntzun tajb’en. Kyaqiljo tz’ib’il tten kyu’j xjal b’a’n t­xi kylajo’n twitz  kyaq’un 
me iky kxe’le kyb’incha’ne se’n tumel tu’n RENAP, tu’ntzun cheb’eku kxe’l qe tten,  ex 
minti’ tu’n mi tz’ex b’inchete kyu’j xjal. 

Kchi ajb’eljo tumel lu’n tu’n ttz’ib’it kyb’i xjal mo noq ti’j junjuntel kyu’j xjal a in yolin tib’aj 
kyten twitz kawb’il. 

*Minti’ amb’il tu’n mi t­xi b’inchetene tumel kawb’il in tq’uma’n tujo u’jkawb’il  1201­2007 
tz’ib’in tuj 28­12­2007 

4 & Totx’il:  Twajxaqin  noq jnib’inqexe. 

Kyaqilqejo  xjal  in  chi  aq’unan  ja’lin  tu’n  tb’antjo  kyu’j  xjal,  jaku  b’ant  tu’n  kyaq’un  tuj 
RENAP, noqtzin tu’n il ti’j tu’n kyxnaq’tzan kyib’ tujo jaxnaq’tzb’il k’wel tq’o’n RENAP  ex 
il ti’j  kokil jun xjelb’il kyi’j  tu’n tel tuj q’a’ncha’l aj qa ma b’ant tumel ak’aj aq’untl kyu’n. 

4 / Totx’il:  Tb’eljajin  noq jnib’inqexe.
Aj tjapon b’aj tab’q’i. Ajo tnejil wi’xin tejo Jasik’ob’il qe kawil te qatnmi  a ktenb’il xtokil 
aq’untl tuj RENAP, tzmaxe pon b’aj taq’un aj tjapon b’aj twi’ tab’q’i te wi’xinel; aj kyokjo 
ak’aj  wi’xinel    te  sik’ob’il  qe kawil  tuj  qtanmi    il ti’j  tu’n  tkub’  tyolin    alkye  kxe’l  lajonte 
twitz aq’untl tu’n tpon b’aj twi’. 

*Minti’ tu’n mi t­xi b’inchetene tumel in q’uma’n tujo  tten tz’ib’in tujo kawb’il  1201­2006 
tz’ib’in tuj 28­12­2007 

4 ( Totx’il:  Tlajin  noq jnib’inqexe.  Se’n kchi tzajale xk’utz’ib’. 

Tu’n  ttzaj laq’etjo  Hardware  ex  software,  ajo  xtokil  aq’untl  kxe’l  ka’yinte  tumel  se’nxix 
tumel tu’ kytzaj laql’et xk’utz’ib’ ex a at kyxilen tuk’iljo kyaqil tumel k’ub’il tqanil tb’anilxix 
tipumal ja’lin ex il ti’j tu’n t­xi ka’yin tten tilb’il twi’ tq’ab’ xjal  a tok tb’il tuj kyyol me’õ te 
AFIS, qun at tipumal tu’n  tel twitzjo laj twi’  qq’ob’ ex tu’n tel tuj q’anch’al tten junjun ex 
jun ti’j tkyaqil  ex minti’ tu’n tajb’en junjuntel tten se’n nik’uma tten kyu’n me’õ tujo tumel 
tok tb’i te  FR, at toklen tu’n tok tka’yin ttten kywitzb’il xjal,  qu’n tu’n ajo APIS ex FR, 
tu’ntzintzjo  kokil  tilil  tu’n  RENAP    tza’n  tten  tu’n  t­xi  b’inchet  tujxix  tumel  tu’ntzun  mi 
b’aja elq’in ti’j u’jchojb’il. 

Ajo q’il twitz aq’untl ti’jo  kyu’j xjal,  minti’  tb’incha’n  alkye tumel kajb’elxix  mo ti tb’i  ex 
se’n tten qu’n tu’ntzun mi b’ante kyu’n xjal. 

Noq o’kxjo Q’il twitz  tten u’jchojb’il te kyaqil xjal kq’umalte se’n  okila kyu’j xjal ex atzun 
aq’unaljo tkub’ tu’n tkawb’il qtanmi te b’inchal aq’untl. 

*Tx’ixpun tten  tjunlajin totx’il, tu’n kawb’il 23­2008  tz’ib’in tuj 17­05­2008 

4 ) Totx’il:  Tjunlajin  noq jnib’inqexe. Tten kawb’il. 

Kyaqiljo tten kawb’il il ti’j tu’n tb’ant tujo oxe xjaw toklen kawb’il lu’ ex noq o’kxjo  tib’aj 
ttz’ib’ajtz tqanil kyjel ten ikytza’n qej lu’. 

5= Totx’il:  Tkab’lajan  noq jnib’inqexe. Se’n tu’n ttz’ib’ajtz tqanil. 

Se’n tu’n kytz’ib’ite kyaqil tqanil kyu’j xjal, il ti’j tu’n t­xi tb’incha’n RENAP tuj kab’e xjaw 
toklen kawb’il lu’ ex aqejo xtokil aq’untl chi q’umalte se’nxix kokile. 

5 1 Totx’il:  Toxlajin  noq jnib’inqexe.  Aqe aq’unab’il.
Ajo    tkawb’il  qtanmi  te  Paxil  kxe’l  q’on  (Q.  100,000,000.00)  tajlal  pwaq  te 
RENAP, tuj  tnejil ab’q’i tu’ntzun tnik’et tten taq’untl  tujxix tumel tib’aj ttz’ib’ajtz 
kyb’i xjal ex kyaqiljo tajlal pwaq lu’ noq teku RENAP kokila . 

A  pwaq  kajb’el  tu’n  Q’il  Twitz  Aq’untl  tib’ajo    ttz’ib’ajtz  kyu’j  xjal,  ajo  tkawb’il 
qatnmi  te  Paxil  kxe’l  q’onte,  tu’ntzun  tex  q’et  ak’aj  u’jchojb’il  ex  minti’  tu’n  tel 
peyit  chojb’ilte kyi’jo xjal.  Ajo tajlal pwaq lu’ antza  kjawitza  ti’jo tajlal pwaq in 
ajb’en  tu’n  qtanmi  junjun  ab’q’i  tujo  (junlaj  tajlal),  a  in  okin  noq  ja’chaqku  tujo 
junk’al b’elaj  tqanil ex junjuntel kjawitz tijo pwaq in ajb’en tuj kab’k’al kab’laj,  ja’ 
in jatza tx’ex ti’jo oxk’al  jun  tajlal ti’jo pwaq in tzaj o’yin ti’jxe qtanmi. 

*Minti’ tumel tu’n mi t­xi b’inchete kawb’il  1201­2006 tz’ib’in tuj 28­12­2007 

*A jun swej yol tz’aqsank ti’jo tkab’lajin totx’il, a q’ontz toklen tu’n kawb’il 23­ 
2008 tz’ib’in tuj 17­05­2008 

5 2 Totx’il:  Tkyajin  noq jnib’inqexe.  AjoTxujaxq’uqil. 

Tuj tq’ob’jo Txujaxq’uqil kyjele tumel tza’n tten tu’n ttz’ib’it tqanil kyb’i xjal wi’ajxnaq’tzal 
kawb’ilqe ex tza’n tten tu’n tkyej tajlal kyb’i ikytza’n in kyq’uma’n  totx’il  438  tu’n tb’aj 
twi’  tuj  440  se’n  in  tq’uma’n  tnejkawb’il    ex  junjuntel,  tu’ntzuntzjo  kxe’l  b’inchet  tujxix 
tumel  wen    kyaqiljo  tumel  ttz’ib’ajtz  tten  tqanil  ex    tu’n  tex  b’inchet  qe    u’jkawb’il  jte’ 
tchojin tu’n tkub’, tu’ntzun tjapon twi’  kyaq’un ex twi’ kyk’u’j ti’jo kyaq’un. 

Kyaqiljo  tten  kyb’i  wi’ajxnaq’tzal  kawb’il  xjal  tuj  qtanmi  te  Paxil  ktenb’ile,  me  ex  jaku 
b’ant tu’n tkub’ tuj kynimel tnam mo tuj jun tnam se’n ktq’umab’iljo Txujaxq’uqil qtanmi, 
ma  aj  k’welex  tz’ib’inte jun  mo  txqan  wi’ajxnaq’tzal kawb’il  a in  chojin taq’un, ajpaxil, 
minti’ tky’i twitz kawb’il ex qa ojtzqi’n taq’un. 

Ajo kawb’il lu’ minti’ toklen  kyib’ajo xjal qa at xjaw kychmo’n kyib’ mo e’yejo qxjalil  in 


yolin  tujo   b’elajlaj, junk’al  ex junk’al  jun  totx’il  tejo  uj’kawb’il  a  in  yolin  kyijo Tnam  ex 
Kojb’il tza’n tten tu’n tjaw kyiq’an  kyib’ (COMUDES) exqe k’loj xjal kychmo’nks kyib’ tuj 
kykojb’il. 

Aqetzun  manb’aj  kychmo’nks  kyib’  ti’j  jun  jaxnaq’tzb’il    tuj  kykojb’il  –COEDUCAS­  ex 
qetzun k’loj manb’aj  a in tq’uma’n Kawb’il  327­2003 tz’ib’in tuj 29 de tjwe’yin xjal tejo 
ab’q’i 2003, aqej xjal lu’ tuj jakawb’il te junjun tnam chi k’welex tz’ib’inte tten kyu’j.
Ajo  k’loj  xtokil  tkawb’il junjun tnam,  kchi  xe’l  ka’yinte tumel tza’n  tten tu’n  ttz’ib’it  kyb’i 
xjal a in tq’uma’n tqanil jawni ex kjawil kyjayo’n jun xjal tuj junjun tnam te ka’yil kyten 
xjal kynik’u’nks kyib’ ex tu’n txi tka’yin tten tqaniljo kyu’j xjal a q’ontz toklen, ex tu’nj lu’ il 
ti’j tu’n tkub’ kychik’b’an tten kyaq’un kywitzjo xtokil tkawb’il junjun tnam. 

*Ma ku’x tz’aqsitjo  mankb’il swejyol  tu’n tnejil totx’il, se’n in tq’uma’n Q’umkawb’il 


b’incha’n tu’n k’loj  b’inchal kawb’il 31­2006  tz’ib’in tuj 21­10­2006 

*Tx’ixpin tten tu’n tnejil totx’il, b’incha’n tu’n b’inchalkawb’il 01­2007 tz’ib’in tuj 09­02­ 
2007 

5 3 Totx’il:  Tjwe’jinlajin  noq jnib’inqexe.  A mi ti’ toklen: 

Kyaqilqe kawb’il  in chi yolin tib’aj  u’jchojb’il te kyaqil xjal, ja’lin minti’ toklen ex ikyqexjo 
junjuntel kawb’il in chi yolin ti’jo tumel tten tz’ib’inte tten kyu’j xjal, a in b’ant kyu’n tz’ib’il 
u’j te junjun tnam  qun ja’lin  ajo RENAP in b’incha’nte aq’untl. 

Aqeqetzun totx’iljo lu’ minti’  kyoklen ja’lin: 369, 370, 371, 372, 374, 375 tu’n tb’aj twi’ tuj 
437 ex 441  a in yolin tujo Kawb’il b’incha’n tuj 106 tu’n nejenel te Paxil, K’lojkawb’il, qe 
totx’il lu’  14, 16 ex 89 tejo Q’umkawb’il 12­2002 b’incha’n tu’n jakawb’il, k’lojakawb’il, 
najsin kyoklen tuj junk’al laj   te tb’eljajin xjaw te’ ab’q’i jwe’ q’o’ wajxaq. 

Tuj junk’al laj te tqaqin xjaw tejo ab’q’i jwe’ q’o’ b’elaj  aj tjapon tajlal xjaw lu’ atzun in 
q’umante qa mixti’ toklin Q’umkawb’il   1735 a in yolin ti’jo u’jchojb’il te kyaqil xjal. 

*Tx’ixpun tten tkab’in totx’il tejo tkab’ tnej, a intq’uma’n tujo Q’umkawb’il  14­2006 
tz’ib’in tuj 19­06­2006 

*Tx’ixpun tten tu’n tkab’in totx’il  a in yolin tujo Q’umkawb’il 29­2007 tz’ib’in tuj 09­06­ 
2007 

*Tx’ixpun tten tu’n toxlajin totx’il, a in yolin tujo Q’umkawb’il 23­2008 tz’ib’in tuj 17­05­ 
2008 

5 4 Totx’il:  Tqaqinlaj  noq jnib’inqexe.  Ajoqejo chik’b’ab’il. 

Aqejo  chik’b’ab’il     in  chi  yolin  tujo  kawb’il lu’  minti’  kyxilin   tu’n  kykub’  ximit junjuntel 
tumel. 

5 5 Totx’il:  Toxlajin  noq jnib’inqexe.  Toklen kawb’il.
Kab’e xjaw  telex pakb’in kawb’il lu’ tuj chik’b’ab’il tqanil, tzmaxe  kokil toklen kawb’il lu’ 
b’incha’n  kyu’n  k’loj  b’inchal  kawb’il  ex  q’onk  tipumal  tu’n  ch’ixme  kyaqil  ajb’inchal 
kawb’il. 

KXE’L SAMET TUJO NEJ TTEN KAWB’IL Q’IN TWITZ TU’N NEJENEL TE PAXIL 
TU’NTZUN TTZAJ Q’O’N TOKLEN  EX TU’N TEX CHIKY’B’ET  TQANIL. 

Q’O’NTZ TOKLEN TU’N NEJ TTEN KAWB’IL Q’IN TWITZ TU’N NEJENEL TE PAXIL 
TUJ JUNK’AL OXE TE TJUNLAJIN XJAW TEJO AB’Q’I JWE’ Q’O  JWE’ TEJO 
QTANMI TE PAXIL. 

JORGE MÉNDEZ HERBRUGER 

NEJENEL 

MAURICIO NOHÉ LEÓN CORADO 

AJTZ’IB’IL 

LUIS FERNANDO PÉREZ MARTÍNEZ 

AJTZ’IB’IL 

TJA QTANMI TE PAXIL:  Kyajlaj tajlal xjaw te tkab’lajin xjaw  q’ometza tujo 
ab’q’i jwe’ q’o jwe’. . 

KYNIMENKUYA EX  KYCHIK’B’ANXE TQANIL 

BERGER PERDOMO 

Wi’ajxnaq’tzal. JORGE RAÚL ARROYAVE REYES 

AJTZ’IB’IL  TE  TJA QTANMI TE PAXIL 

CARLOS VIELMANN MONTES 

WI’XIN  TEJO TXUJAXQ’UQIL
JORGE BRIZ ABULARACH 

WI’XIN TEJO TTEN QTANMI KYUK’IL TXQANTIL TNAM
DECRETO NÚMERO 90­2005 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que desde hace varias décadas se ha sentido la urgente necesidad de 
implementar la normativa jurídica que regule lo relativo a la documentación 
personal, para adaptarla a los avances tecnológicos de la ciencia y a la natural 
evolución de las costumbres; así como dar cumplimiento al compromiso de 
modernización del sistema electoral, específicamente en el tema de 
documentación, adoptado en el Acuerdo de Paz sobre Reformas 
Constitucionales y Régimen Electoral. 

CONSIDERANDO: 

Que la Cédula de Vecindad además de ser un documento perecedero y 
carente de confianza, en virtud de que data desde 1931, al haberse creado a 
través del Decreto Número 1735 de la Asamblea Legislativa, es administrada 
por los Registros de Vecindad que no efectúan controles sobre su expedición, 
lo que facilita su falsificación, además de constituir aquella cartilla un 
documento elaborado en un material carente de medidas de seguridad y de 
fácil deterioro. 

CONSIDERANDO: 

Que los preceptos normativos contenidos en el Decreto­Ley 106, contentivo del 
Código Civil, son los que le dan sustento al Registro Civil, institución de 
derecho público que se encarga de la inscripción de nacimientos, matrimonios, 
divorcios, defunciones y cualesquiera hechos y actos relativos a la capacidad 
civil y al estado civil de las personas naturales y los procedimientos inherentes 
a ellas, por lo que deben encuadrarse dentro de un ordenamiento jurídico 
específico. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Decreto Número 10­04 que contiene reformas a la Ley 
Electoral y de Partidos Políticos, se ordenó la implementación de la normativa
jurídica que debe crear una entidad autónoma, con personalidad jurídica, 
técnica e independiente, integrada entre otros por el Tribunal Supremo 
Electoral, encargada de emitir y administrar el Documento Personal de 
Identificación ­DPI­. 

CONSIDERANDO: 

Que se hace necesario que dentro de la Ley se regule lo concerniente a !a 
nueva Institución, incorporándose dentro de su normativa reglamentaria, 
conceptos registrales tendientes a automatizar la información, unificar criterios 
registrales congruentes a la realidad que vive nuestra Nación; además, precisa 
implementar un Documento Personal de Identificación que contenga medidas 
de seguridad, dentro de las que figurarán el Sistema Automatizado de 
Identificación de Huellas Dactilares ­AFIS­ (por sus siglas en inglés), que 
faciliten su utilización y prevengan su falsificación, para dotar de certeza 
jurídica a los actos y contratos que se otorguen a través del mismo. 

POR TANTO: 

En el uso de las facultades que le confieren los artículos 171 literal a), 175,176, 
177 y 180 de la Constitución Política de la República. 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. Creación. 

Se crea el Registro Nacional de las Personas, en adelante RENAP, como una 
entidad autónoma, de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio 
propio y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. La 
sede del RENAP, está en la capital de la República, sin embargo, para el 
cumplimiento de sus funciones, deberá establecer oficinas en todos los
municipios de la República; podrá implementar unidades móviles en cualquier 
lugar del territorio nacional, y en el extranjero, a través de las oficinas 
consulares. 

ARTICULO 2. Objetivos. 

El RENAP es la entidad encargada de organizar y mantener el registro único de 
identificación de las personas naturales, inscribir los hechos y actos relativos a 
su  estado  civil,  capacidad  civil  y  demás  datos  de  identificación  desde  su 
nacimiento  hasta  la  muerte,  así  como  la  emisión  del  Documento  Personal  de 
Identificación.  Para  tal  fin  implementará  y  desarrollará  estrategias,  técnicas  y 
procedimientos automatizados que permitan un manejo integrado y eficaz de la 
información, unificando los procedimientos de inscripción de las mismas. 

ARTICULO 3. Naturaleza. 

Las disposiciones de esta ley son de orden público y tendrán preeminencia 
sobre otras que versen sobre la misma materia. En caso de duda, ambigüedad 
o contradicción de una o más de sus disposiciones con otra normativa jurídica, 
se optará por aplicar las contenidas en ésta. 

ARTICULO 4. Criterios de inscripción. 

Las inscripciones en el RENAP se efectuarán bajo criterios simplificados, 
mediante el empleo de formularios unificados y de un sistema automatizado de 
procesamiento de datos, que permita la integración de un registro único de 
identificación de todas las personas naturales, así como la asignación a cada 
una de ellas, desde el momento en que se realice la inscripción de su 
nacimiento, de un código único de identificación, el cual será invariable. El 
código único a asignársele a cada persona natural incluirá, en su composición, 
el código de identificación del departamento y del municipio de su nacimiento. 
Los códigos de identificación del departamento y municipio serán determinados 
por el Directorio. 

Los otros elementos a considerar para la composición del código único de 
identificación, serán establecidos de conformidad con la estructuración y
ordenamiento de la información propia de las personas que establezca el 
RENAP. 

CAPITULO II 

DE LAS FUNCIONES DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS 

ARTICULO 5. Funciones principales. 

Al RENAP le corresponde planear, coordinar, dirigir, centralizar y controlar las 
actividades de registro del estado civil, capacidad civil e identificación de las 
personas naturales señaladas en la presente Ley y sus reglamentos. 

ARTICULO 6.*Funciones específicas. 

Son funciones específicas del RENAP: 

a) Centralizar, planear, organizar, dirigir, reglamentar y racionalizar las 
inscripciones de su competencia; 

b) Inscribir los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y demás 
hechos y actos que modifiquen el estado civil y la capacidad civil de las 
personas naturales, así como las resoluciones judiciales y extrajudiciales que a 
ellas se refieran susceptibles de inscripción y los demás actos que señale la 
ley; 

c) Mantener en forma permanente y actualizado el registro de identificación de 
las personas naturales; 

d) Emitir el Documento Personal de Identificación a los guatemaltecos y 
extranjeros domiciliados, así como las reposiciones y renovaciones que 
acrediten la identificación de las personas naturales; 

e) Emitir las certificaciones de las respectivas inscripciones; 

f) Enviar la información correspondiente al Tribunal Supremo Electoral de los 
ciudadanos inscritos y la información que éste solicite para el cumplimiento de 
sus funciones;
g) Promover la formación y capacitación del personal calificado que requiera la 
Institución; 

h) Proporcionar al Ministerio Público, a las autoridades policiales y judiciales y 
otras entidades del Estado autorizadas por el Registro Nacional de las 
Personas ­RENAP­, la información que éstos soliciten con relación al estado 
civil, capacidad civil e identificación de las personas naturales; 

i) Velar por el irrestricto respeto del derecho a la identificación de las personas 
naturales y los demás derechos inherentes a ellas, derivados de su inscripción 
en el RENAP; 

j) Dar información sobre las personas, bajo el principio que la información que 
posea el RENAP es pública, excepto cuando pueda ser utilizada para afectar el 
honor o la intimidad del ciudadano. Se establece como información pública sin 
restricción solamente el nombre y los apellidos de la persona, su número de 
identificación, fechas de nacimiento o defunción, sexo, vecindad, ocupación, 
profesión u oficio, nacionalidad y estado civil, no así la dirección de su 
residencia; 

k) Implementar, organizar, mantener y supervisar el funcionamiento del registro 
dactiloscópico, facial y otros que sean necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones; 

I) Plantear la denuncia o constituirse en querellante adhesivo en aquellos casos 
en que se detecten actos que pudieran constituir ilícitos penales en materia de 
identificación de las personas naturales; y, 

m) Cumplir las demás funciones que se le encomienden por ley. 

*Sin lugar la acción de inconstitucionalidad de los incisos f) y j) por el 
Expediente Número 1201­2006 el 28­12­2007 

*Reformada la literal k) por el Artículo 1, del Decreto Número 23­2008 el 17­05­ 
2008
ARTICULO 7. Coordinación. 

Para el ejercicio de sus funciones, el RENAP deberá mantener estrecha y 
permanente coordinación con las siguientes entidades: 

a) Tribunal Supremo Electoral; 

b) Ministerio de Gobernación; 

c) Ministerio de Relaciones Exteriores; 

d) Hospitales públicos y privados y centros de salud que intervengan en el 
proceso de inscripción de nacimientos y defunciones; 

e) Organismo Judicial; 

f) Ministerio Público; 

g) Las municipalidades del país; y, 

h) Cualquier otra institución de derecho público o privado, cuando fuere 
pertinente. 

CAPÍTULO III 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

ARTICULO 8. Organización. 

Son órganos del Registro: 

a) Directorio; 

b) Director Ejecutivo; 

c) Consejo Consultivo; 

d) Oficinas Ejecutoras; 

e) Direcciones Administrativas. 

ARTICULO 9.* Del Directorio.
El Directorio es el órgano de dirección superior del RENAP y se integra con tres 
miembros: 

a) Un Magistrado del Tribunal Supremo Electoral; 

b) El Ministro de Gobernación; 

c) Un miembro electo por el Congreso de la República. 

El Tribunal Supremo Electoral elegirá dentro de sus magistrados titulares un 
miembro titular y un miembro suplente. 

El Ministro de Gobernación podrá delegar su representación, 
excepcionalmente, en la persona de uno de los Viceministros. 

El Congreso de la República elegirá a un miembro titular y a un miembro 
suplente. Durarán en su cargo cuatro (4) años, pudiendo ser reelectos; 
debiéndose efectuar la convocatoria por parte del Congreso de la República a 
todos los profesionales que deseen optar al cargo, con treinta (30) días de 
anticipación. En caso de cesación en sus funciones por cualesquiera de las 
causas establecidas en la presente Ley, el Congreso procederá a su 
sustitución. 

Para la elección de dichos miembros, titular y suplente, la Junta Directiva del 
Congreso propondrá al Pleno para su designación una Comisión conformada 
por tres (3) diputados de distintas bancadas, la cual se encargará de revisar y 
verificar el cumplimiento de los requisitos de las postulaciones que fueren 
recibidas. Una vez realizado lo anterior, la Comisión presentará a la Junta 
Directiva del Congreso la nómina final de postulantes, para que ésta lo someta 
a consideración del Pleno del Congreso y se realice la elección, la cual se 
decidirá por mayoría simple de votos. Será electo como miembro propietario el 
profesional que obtenga el mayor número de votos y como miembro suplente 
quien lo suceda en los votos obtenidos. 

*Sin lugar la acción de inconstitucionalidad del inciso a) por el Expediente 
Número 1201­2006 el 28­12­2007 

ARTICULO 10. Calidades.
El miembro del Directorio electo por el Congreso de la República, deberá llenar 
las siguientes calidades: 

a) Ser guatemalteco; 

b) Ingeniero en Sistemas, con experiencia mínima de diez (10) años en el 
ejercicio de su profesión; 

c) De reconocida honorabilidad. 

ARTICULO 11.* De la Presidencia. 

Presidirá el Directorio el Magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Las 
decisiones del Directorio serán adoptadas por la mayoría de sus miembros. 

*Sin lugar la acción de inconstitucionalidad, por el Expediente Número 1201­ 
2006 el 28­12­2007 

ARTICULO 12. De las sesiones. 

DECRETO DEL CONGRESO 90­2005 

Las sesiones serán convocadas por su Presidente y las mismas se celebrarán 
ordinariamente cada quince (15) días y extraordinariamente cuando sea 
requerido por un miembro del Directorio o si no fuere agotada la agenda de la 
sesión ordinaria, y así lo decidiera la mayoría de sus miembros. 

ARTICULO 13. Quórum y votaciones. 

Para celebrar las sesiones se requiere la presencia de al menos dos (2) de los 
miembros titulares del Directorio. La ausencia de un miembro titular se llenará 
con el respectivo suplente. La ausencia injustificada a dos sesiones 
consecutivas por parte del titular se sancionará, además de las 
responsabilidades civiles y penales en que incurra, con una multa de un mil 
quetzales (Q.1,000.00) por cada inasistencia, sin perjuicio de que el suplente 
asista a la sesión. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de los miembros 
presentes; en caso que la sesión deba celebrarse solo con dos de los 
miembros, por ausencia de uno de los titulares y su suplente, los acuerdos se 
tomarán por consenso; en estos casos el miembro ausente no podrá objetar la
validez de los acuerdos si éstos se ajustan a derecho y conforme a lo 
establecido en la ley. 

ARTICULO 14. Remuneración. 

Los miembros del Directorio devengarán dietas por las sesiones en las que 
participen, según lo establezca el reglamento. 

ARTICULO 15.* Atribuciones del Directorio. 

Son atribuciones del Directorio: 

a) Definir la política nacional en materia de identificación de las personas 
naturales; 

b) Supervisar y coordinar la planificación, organización y funcionamiento del 
sistema de identificación de las personas naturales; 

c). Promover medidas que tiendan al fortalecimiento del RENAP y el 
cumplimiento de sus objetivos y funciones, en relación a los actos propios de la 
institución; 

*d) Declarado inconstitucional; 

e) Aprobar los manuales de organización de puestos y salarios; 

f) Aprobar los convenios, acuerdos, contratos y cualesquiera otras 
disposiciones que se celebren con instituciones públicas, privadas, 
organizaciones no gubernamentales, nacionales o internacionales, para su 
funcionamiento ordinario y para el cumplimiento de sus objetivos; 

g) Emitir y aprobar los reglamentos pertinentes para el adecuado y eficiente 
funcionamiento de los sistemas integrados del Registro Civil de las Personas; 

h) Conocer, en calidad de máxima autoridad, de los recursos administrativos 
contemplados en la Ley de lo Contencioso Administrativo; 

i) Velar porque las instituciones a las que se les requiera información, 
colaboración y apoyo para el cumplimiento de las funciones inherentes a la 
Institución, la entreguen en forma eficiente y eficaz;
j) Aprobar las contribuciones que se le otorguen a la Institución y en general las 
remuneraciones que sean precisas para atender costos de operación, 
mantenimiento y mejoramiento de calidad de los productos y servicios que 
preste y ofrezca la Institución; 

k) Aprobar el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Institución y 
remitirlo al Ministerio de Finanzas Públicas; 

I) Autorizar al Director Ejecutivo a través de resolución adoptada en la sesión 
correspondiente, para que delegue temporal y específicamente su 
representación legal en uno o más funcionarios de la Institución, o en su caso 
en un abogado; 

m) Fijar las metas y objetivos en cuanto a la cobertura de inscripciones, sobre 
hechos y actos vitales relativos al estado civil, capacidad civil y demás datos de 
identificación personal, así como la emisión del documento personal de 
identificación; 

n) Establecer Registros Civiles de las personas en los municipios que se vayan 
creando, así como las Unidades Móviles que considere pertinentes para la 
consecución de sus fines; y, 

o) Todas aquellas que sean compatibles con su naturaleza de máxima 
autoridad de la Institución y que se estime contribuirán a su mejor 
funcionamiento. 

p) Autorizar la prestación de servicios por parte del RENAP al sector público y 
privado que permitan acceder a información relativa a: 

a) los nombres y apellidos; b) código único de identificación; c) fecha de 
nacimiento; d) sexo; e) vecindad; f) estado civil; g) ocupación, profesión u 
oficio; h) nacionalidad; e, i) fecha de defunción, de conformidad con los niveles 
de acceso que se establecen en esta ley y su reglamento. 

*Declarado inconstitucional el inciso d), por el Expediente Número 1201­2006 el 
28­12­2007
*Adicionada la literal p) por el Artículo 2, del Decreto Número 23­2008 el 17­05­ 
2008 

ARTICULO 16. Cesación de funciones. 

Los miembros del Directorio cesarán en sus cargos: 

a) Cuando termine el período para el que fueron electos; 

b) Por renuncia o muerte; 

c) Por ser condenado en sentencia firme por la comisión de delito doloso; 

d) Por padecer de incapacidad física o mental, calificadas médicamente por un 
órgano competente, que lo imposibilite por más de seis (6) meses para ejercer 
el cargo, o haber sido declarado por un tribunal competente en estado de 
interdicción. 

CAPÍTULO IV 

DEL DIRECTOR EJECUTIVO 

ARTICULO 17. Del Director Ejecutivo. 

El Director Ejecutivo del RENAP es nombrado por el Directorio para un período 
de cinco (5) años, pudiendo ser reelecto. 

ARTICULO 18. Calidades. 

Para desempeñar el cargo de Director Ejecutivo del RENAP se requiere: 

a) Ser guatemalteco; 

b) Poseer título universitario en Ingeniería en Sistemas, con estudios en 
Administración de Empresas y/o Administración Pública; 

c) Ser colegiado activo; 

d) Demostrar experiencia en el manejo de sistemas informáticos y bases de 
datos; 

e) Contar con un mínimo de diez (10) años en el ejercicio de su profesión.
ARTICULO 19. Máxima Autoridad Administrativa. 

El Director Ejecutivo es el superior jerárquico administrativo del RENAP; ejerce 
la representación legal y es el encargado de dirigir y velar por el funcionamiento 
normal e idóneo de la entidad. 

ARTICULO 20. Funciones del Director Ejecutivo. 

Son funciones del Director Ejecutivo: 

a) Cumplir y velar porque se cumplan los objetivos de la institución, así como 
las leyes y reglamentos; 

b) Someter a la consideración del Directorio los asuntos cuyo conocimiento le 
corresponda y dictaminar acerca de los mismos, verbalmente o por escrito, 
según su importancia; 

c) Cumplir con los mandatos emanados del Directorio; 

d) Asistir a las sesiones del Directorio con voz pero sin voto y ejercer la función 
de Secretario, suscribiendo las actas correspondientes; 

e) Planificar, dirigir, supervisar, coordinar y administrar todas las actividades 
que sean necesarias para el adecuado funcionamiento del RENAP; 

f) Someter para su aprobación al Directorio, los reglamentos internos y sus 
modificaciones, incluyendo aquellos que desarrollen jerárquicamente su 
estructura organizacional y funcional, basado en la estructura orgánica a que 
hace referencia el artículo ocho (8) de esta Ley, así como su régimen laboral de 
contrataciones y remuneraciones; 

g) Presentar al Directorio el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de 
la Institución, para su aprobación; 

h) Nombrar al personal y acordar todos los actos administrativos que impliquen 
promociones, remociones, traslados, concesión de licencias, sanciones y 
aceptación de renuncias del personal de la Institución, de conformidad con la 
Ley y sus reglamentos;
i). Firmar los contratos para la adquisición de bienes y servicios que fuesen 
necesarios para la realización y ejecución de los planes, programas y proyectos 
de la Institución, una vez éstos sean aprobados por el Directorio; 

j) Coordinar y mantener las relaciones de servicio con instituciones relativas al 
Registro Civil y de identificación de personas de otros Estados y entidades 
extranjeras, en las materias que le son propias; 

k) Ordenar la investigación por el extravío y pérdida de la información o 
documentos relacionados con el estado civil, capacidad civil y la identificación 
de las personas naturales, así como deducir las responsabilidades 
administrativas a los encargados de su custodia y ordenar que se restituyan, 
ejercitando las acciones legales pertinentes; 

I) Imponer y aplicar las sanciones administrativas establecidas en esta Ley y 
sus reglamentos; y, 

m) Todas aquellas que sean necesarias para que la Institución alcance 
plenamente sus objetivos. 

ARTICULO 21. Causas de remoción. 

El Director Ejecutivo del RENAP, podrá ser removido por el Directorio, por las 
causales siguientes: 

a) Cometer actos fraudulentos, ilegales o evidentemente contrarios a las 
funciones, objetivos e intereses del RENAP; 

b) Actuar o proceder con manifiesta negligencia en el desempeño de sus 
funciones; 

c) Ser condenado en sentencia firme por la comisión de delito doloso; 

d) Padecer de incapacidad física calificada médicamente, que lo imposibilite 
por más de seis (6) meses para ejercer el cargo, o haber sido declarado por 
tribunal competente en estado de interdicción;
e) No cumplir con alcanzar las metas establecidas por el Directorio, en cuanto a 
la cobertura de inscripciones sobre hechos y actos vitales, así como la emisión 
de documentos de identificación personal; y, 

f) Postularse como candidato para un cargo de elección popular. 

ARTICULO 22. Sustitución. 

En caso de ausencia temporal del Director del RENAP, lo sustituirá uno de los 
directores de las oficinas ejecutoras, por decisión del Directorio. Por renuncia, 
remoción o fallecimiento, corresponde al Directorio hacer la selección en un 
plazo no mayor de un mes en que se produzca el acto que genere la ausencia 
definitiva, para que complete el período correspondiente. 

CAPÍTULO V 

ÓRGANO DE CONSULTA Y APOYO AL DIRECTORIO 

ARTICULO 23. El Consejo Consultivo. 

El Consejo Consultivo es un órgano de consulta y apoyo del Directorio y del 
Director Ejecutivo, y estará integrado por los delegados siguientes: 

a) Un miembro electo por los Secretarios Generales de los partidos políticos 
debidamente inscritos en el Registro correspondiente, que se encuentre afiliado 
a su organización política; 

b) Un miembro electo de entre los Rectores de las Universidades del país; 

c) Un miembro designado por las asociaciones empresariales de comercio, 
industria y agricultura; 

d) El Gerente del Instituto Nacional de Estadística ­INE­; 

e) Un miembro electo de entre los miembros que conforman el Directorio de la 
Superintendencia de Administración Tributaria ­SAT­. 

Todos los miembros del Consejo Consultivo tendrán un suplente. El 
incumplimiento en la designación de la persona que integrará el Consejo 
Consultivo por parte de la entidad nominadora, conlleva las responsabilidades
penales y civiles que correspondan, sin perjuicio de que se efectúe el 
nombramiento. 

ARTICULO 24. Funciones. 

Son funciones del Consejo Consultivo: 

a) Informar por escrito al Directorio y al Director Ejecutivo del RENAP, sobre las 
deficiencias que presente la Institución, planteando 

en forma clara los hechos, leyes vulneradas, pruebas que las evidencien, 
alternativas de solución y posibles fuentes. De financiamiento; 

b) Servir de ente consultivo del Directorio y del Director Ejecutivo, sobre 
cualquier asunto técnico y administrativo del RENAP; y, 

c) Fiscalizar en todo momento el trabajo del RENAP. 

ARTICULO 25. Período de los miembros del Consejo Consultivo. 

Los miembros del Consejo Consultivo durarán en sus funciones cuatro (4) 
años, siempre que formen parte de la entidad nominadora. 

ARTICULO 26. Presidencia. 

La Presidencia del Consejo Consultivo será desempeñada por los mismos 
miembros que la integren, en forma rotativa, en un período de un año, 
comenzando por el de mayor edad y siguiendo en orden descendente de 
edades. El mismo criterio se aplicará para designar el orden de las vocalías de 
la primera a la cuarta. 

ARTICULO 27. Sesiones. 

El Consejo Consultivo deberá celebrar una sesión ordinaria el primer día hábil 
de cada mes, la que se efectuará sin previa convocatoria. El Presidente o por lo 
menos tres (3) de sus miembros, podrán convocar a sesiones extraordinarias. 
Los integrantes de este órgano tendrán derecho a dietas por la asistencia a 
sesiones, pero en ningún caso se les pagarán más de cuatro (4) sesiones 
mensuales. El monto de las dietas será fijado en el reglamento respectivo.
ARTICULO 28. Asistencia y vacancia. 

La asistencia a las sesiones es obligatoria. En caso no pueda comparecer el 
titular, lo hará saber, con por lo menos cuarenta y ocho (48) horas de 
anticipación a la celebración de la sesión, a efecto que se convoque al 
suplente, quien deberá estar debidamente acreditado. La inasistencia a más de 
cinco (5) sesiones continuas, conlleva que se declare vacante el cargo, aspecto 
que deberá hacerse del conocimiento del ente postulador para que de 
inmediato designe al sustituto, quien deberá concluir el periodo 
correspondiente. 

ARTICULO 29. Quórum y votaciones. 

Cuatro (4) miembros constituyen quórum para poder celebrar sesión, siempre 
que por lo menos dos (2) sean titulares. Los acuerdos y resoluciones serán 
válidos si obtienen tres (3) o más votos. De cada sesión deberá elaborarse acta 
que obligatoriamente se suscribirá al final de la sesión. 

ARTICULO 30. Prohibición. 

Los parientes dentro de los grados de ley de los miembros del Directorio, de los 
miembros del Consejo Consultivo, del Director Ejecutivo, del Director del 
Registro Central de las Personas, del Director de la Oficina de Procesos, del 
Director de la Oficina de Verificación de Identidad y Apoyo Social, no podrán 
optar o desempeñar cargo alguno dentro del RENAP, durante el período que 
sus parientes formen parte del RENAP ni dentro de los dos (2) años siguientes, 
contados a partir de la fecha en que hayan cesado definitivamente en aquellas 
funciones, sin perjuicio de las demás prohibiciones establecidas en las leyes 
respectivas. Si posteriormente al nombramiento alguien resultare incluido en la 
prohibición, el mismo será nulo de pleno derecho. 

CAPÍTULO VI 

OFICINAS EJECUTORAS 

ARTICULO 31. Registro Central de las Personas.
El Registro Central de las Personas es la dependencia encargada de 
centralizar la información relativa a los hechos y actos inscritos en los Registros 
Civiles de las Personas, de la organización y mantenimiento del archivo central 
y administra la base de datos del país. Para el efecto, elaborará y mantendrá el 
registro único de las personas naturales y la respectiva asignación del código 
único de identificación; asimismo enviará la información aprobada o improbada 
a donde corresponda, para la emisión del documento personal de identificación 
o para iniciar el proceso de revisión. Tendrá a su cargo los Registros Civiles de 
las Personas que establezca el Directorio en todos los municipios de la 
República, así como los adscritos a las oficinas consulares y el Registro de 
Ciudadanos. 

Estará a cargo del Registrador Central de las Personas, quien goza de fe 
pública y su funcionamiento además de regirse por este artículo se regulará por 
el reglamento respectivo. 

ARTICULO 32. Calidades del Registrador Central de las Personas. 

El Registrador Central de las Personas, tendrá las siguientes calidades: 

a) Ser guatemalteco, mayor de edad; 

b) Ser Abogado y Notario; 

c) Cuatro (4) años mínimo de ejercicio profesional; 

d) Ser de reconocida honorabilidad; 

e) Otros que el reglamento respectivo establezca. 

ARTICULO 33. De los Registros Civiles de las Personas. 

Los Registros Civiles de las Personas son las dependencias adscritas al 
Registro Central de las Personas, encargadas de inscribir los hechos y actos 
relativos al estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación de las 
personas naturales en toda la República, y observar las disposiciones que la 
presente Ley y su reglamento disponen. Estas dependencias estarán a cargo 
de un Registrador Civil de las Personas, quien goza de fe pública.
ARTICULO 34.* Calidades de los Registradores Civiles de las Personas. 

Los Registradores Civiles de las Personas, referidos en el artículo anterior, 
deberán tener las siguientes calidades: 

a) Ser guatemalteco; 

b) Acreditar estudios completos de Educación Media; 

c) Ser de reconocida honorabilidad; 

d) Otros que el reglamento respectivo establezca. 

*Declarado inconstitucional el inciso a)en la frase "mayor de veinticinco años", 
por el Expediente Número 1201­2006 el 28­12­2007 

ARTICULO 35. Atribuciones y funciones de Ios Registradores Civiles de las 
Personas. 

Los Registradores Civiles de las Personas referidos en el artículo treinta y tres 
(33), tendrán las siguientes funciones y atribuciones: 

a) Velar por el correcto funcionamiento de las dependencias a su cargo, así 
como de la excelencia en la atención de los servicios solicitados por los 
usuarios; 

b) Firmar cuando así sea requerido, las certificaciones que se emitan en esas 
dependencias. Dichas certificaciones solamente contendrán la información que 
el sistema informático central designe; 

c) Elevar a conocimiento de su superior y de las dependencias del RENAP a 
que corresponda para su resolución, todas aquellas consultas o controversias 
que se presenten y que esta Ley y sus reglamentos no lo faculten para 
resolver; 

d) Asistir, en nombre del RENAP, a aquellos actos oficiales de su localidad en 
que su presencia sea requerida, previa información y autorización de su 
superior; y, 

e) Otras que el reglamento le asigne.
ARTICULO 36. * Del Registro de Ciudadanos. 

El Registro Central de las Personas, contará con un Departamento de 
Ciudadanos, encargado de elaborar el listado de las personas mayores de 
edad; y, será directamente responsable de referir dicha información en forma 
periódica al Tribunal Supremo Electoral. 

*Reformado por el Artículo 1, del Decreto Número 14­2006 el 19­06­2006 

*Sin lugar la acción de inconstitucionalidad, por el Expediente Número 1201­ 
2006 el 28­12­2007 

ARTICULO 37.* Dirección de Procesos. 

La Dirección de Procesos es la dependencia encargada, con base a la 
información recibida del Registro Central de las Personas, de emitir el 
Documento Personal de Identificación; además organizará el funcionamiento 
del sistema biométrico y de grafotecnia. Se regirá por el reglamento respectivo. 

*Reformado por el Artículo 3, del Decreto Número 23­2008 el 17­05­2008 

ARTICULO 38. Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social. 

La Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social es la dependencia 
encargada de conocer y resolver los problemas de todas aquellas personas 
naturales que, por alguna razón, el Registro Central de las Personas le 
deniegue la solicitud de inscripción, debiendo para el efecto hacer las 
investigaciones pertinentes, colaborando con la persona interesada para que 
se efectúe la inscripción solicitada. Se regirá por el reglamento respectivo. 

ARTICULO 39. Dirección de Capacitación. 

La Dirección de Capacitación es la dependencia del Registro Nacional de las 
Personas encargada de capacitar a todo el personal del RENAP, sin excepción. 
La capacitación y la actualización permanente es la función primordial de esta 
dependencia, para tal fin constituirá la Escuela de Capacitación del Registro 
Nacional de las Personas. Se instituye la carrera registral del RENAP. Esta 
Dirección se regirá por el reglamento respectivo.
ARTICULO 40. Dirección. 

El Registro Central de las Personas y las oficinas anteriormente mencionadas, 
contarán con un Director, nombrado por el Director Ejecutivo y ratificado por el 
Directorio. El ejercicio del cargo de estos Directores es incompatible con 
cualquier otra función pública. 

No podrán optar a ninguno de estos cargos los candidatos a elección popular ni 
las personas que desempeñen cargos directivos en organizaciones políticas o 
quienes los hayan ejercitado cuatro (4) años antes de su postulación. Los 
Directores deberán ser profesionales universitarios con experiencia y formación 
acreditada para desempeñar el cargo para el cual sean designados; las 
obligaciones y atribuciones de los Directores se establecerán en el reglamento 
respectivo. 

ARTICULO 41. Remoción. 

Los Directores de las oficinas ejecutoras serán removidos de su cargo por el 
Director Ejecutivo, por algunas de las causales citadas en el artículo veintiuno 
(21) de esta Ley. 

CAPÍTULO VIl 

DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS 

ARTICULO 42. Dirección de Informática y Estadística. 

La Dirección de Informática y Estadística es el ente encargado de dirigir las 
actividades relacionadas con el almacenamiento y procesamiento de los datos 
que se originen en el Registro Central de las Personas, en relación a su estado 
civil, capacidad civil y demás datos de identificación. Formula los planes y 
programas de la Institución en la materia de su competencia, informa sobre el 
cumplimiento de las metas institucionales programadas y elabora las 
estadísticas pertinentes. 

Para la protección de la base de datos, esta dependencia tendrá a su cargo la 
custodia y elaboración de los respaldos electrónicos, vigilando porque de los 
mismos se efectúe también un respaldo en un sitio remoto y éste sea realizado
en forma simultánea con el ingreso de los datos y su procesamiento en el sitio 
central del RENAP, velando porque se cumplan las normas y mejores prácticas 
en materia tecnológica que garanticen su absoluta seguridad. Se regirá por el 
reglamento respectivo. 

ARTICULO 43. Dirección de Asesoría Legal. 

La Dirección de Asesoría Legal es la dependencia encargada de brindar 
asesoría en materia de su competencia a todos los órganos del RENAP. Se 
regirá por el reglamento respectivo. 

ARTICULO 44. Dirección Administrativa. 

La Dirección Administrativa estará a cargo de organizar y ejecutar las 
actividades administrativas de la Institución. Propone al Directorio del RENAP, 
por medio del Director Ejecutivo, la política en la administración y control de los 
recursos humanos, financieros y materiales. 

ARTICULO 45. Dirección de Presupuesto. 

La Dirección de Presupuesto es la dependencia encargada de coordinar y 
conducir los sistemas de presupuesto y racionalización del gasto; establece y 
evalúa la ejecución presupuestaria. Se regirá por el reglamento respectivo., 

ARTICULO 46. Dirección de Gestión y Control Interno. 

La Dirección de Gestión y Control Interno es la dependencia encargada de la 
formulación de planes y programas institucionales, de fiscalizar la gestión 
administrativa de los funcionarios del RENAP y vigilar el desempeño 
administrativo, para asegurar el estricto cumplimiento de la normatividad que lo 
rige. Se regulará además por el reglamento respectivo. 

ARTICULO 47. Calidades de los Directores. 

Los Directores de las Direcciones Administrativas deberán reunir las siguientes 
calidades: 

a) Ser guatemalteco, mayor de edad; 

b) Ser profesional colegiado;
c) Cuatro (4) años mínimo de ejercicio profesional; 

d) Ser de reconocida honorabilidad; 

e) Otros que el reglamento respectivo establezca. 

CAPÍTULO VIII 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

ARTICULO 48. De su patrimonio. 

El patrimonio del RENAP está constituido por Recursos del Estado: 

a) Los recursos financieros que anualmente se programen y se le asignen en el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del  Estado. 

b) Los aportes extraordinarios que el Estado acuerde otorgarle. Recursos 
propios: 

a) Principalmente los recaudados por concepto de la emisión del Documento 
Personal de Identificación, la emisión de certificaciones; e inscripción de los 
actos de su competencia y por concepto de otros servicios que preste el 
RENAP; 

b) Los aportes, asignaciones, donaciones, legados, transferencias y 
subvenciones ya sea en dinero o especies que le otorguen personas naturales 
o jurídicas, entidades nacionales o extranjeras, incluyendo las provenientes de 
la cooperación técnica internacional, todos los cuales no podrán tener ningún 
nivel de condicionalidad. 

Los recursos propios anteriormente indicados, pasarán a constituir fondos 
privativos del RENAP, así como los recursos financieros provenientes del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado que queden sin 
ejecutar en el período fiscal respectivo. 

ARTICULO 49. Del presupuesto.
El proyecto de presupuesto del RENAP será presentado por el Directorio al 
Ministerio de Finanzas Públicas, para que sea incluido en el Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado, en forma anual. 

CAPÍTULO IX 

DEL DOCUMENTO PERSONAL DE IDENTIFICACIÓN 

ARTICULO 50. Del Documento Personal de Identificación. 

El Documento Personal de Identificación que podrá abreviarse DPI, es un 
documento público, personal e intransferible, de carácter oficial. Todos los 
guatemaltecos y los extranjeros domiciliados mayores de dieciocho (18) aftas, 
inscritos en el RENAP, tienen el derecho y la obligación de solicitar y obtener el 
Documento Personal de Identificación. Constituye el único Documento 
Personal de  Identificación para todos los actos civiles, administrativos y 
legales, y en general para todos los casos en que por ley se requiera 
identificarse. Es también el documento que permite al ciudadano identificarse 
para ejercer el derecho de sufragio. El reglamento respectivo regulará lo 
concerniente al DPI. 

ARTICULO 51.* Del costo del Documento Personal de Identificación. 

El Documento Personal de Identificación tendrá el costo que determine el 
Directorio; sin embargo, a las personas naturales que formen parte de grupos 
sociales que el Directorio del RENAP determine que no poseen capacidad 
económica de pagar el costo del DPI, deberá autorizarles la expedición gratuita 
de su Documento Personal de Identificación. El reglamento establecerá lo 
concerniente a esta materia. 

*Sin lugar la acción de inconstitucionalidad, por el Expediente Número 1201­ 
2006 el 28­12­2007 

ARTICULO 52. De su uso. 

La portación del Documento Personal de Identificación es obligatoria para 
todos los guatemaltecos y extranjeros domiciliados; su uso estará sujeto a las
disposiciones de la presente Ley, reglamentos y demás normas 
complementarias. 

ARTICULO 53.* Impresión de medidas de seguridad en el documento. 

El Documento Personal de Identificación será impreso y procesado con 
materiales y técnicas que le otorguen condiciones de inalterabilidad, calidad e 
intransferibilidad de sus datos; su tamaño y demás características físicas 
deberán ser conforme a los estándares internacionales tales como ANSI/NIST, 
ANSI/INCITS, ISO y normas aplicables de ICAO a este tipo de documentos, sin 
perjuicio de la eficiencia y agilidad de su expedición. Los materiales empleados 
en su fabricación, así como los procedimientos propios de la misma, deben 
procurarle la mayor fiabilidad frente a cualquier intento de reproducción, 
manipulación o falsificación. 

*Reformado por el Artículo 4, del Decreto Número 23­2008 el 17­05­2008 

ARTICULO 54. Identificación. 

Para efectos de identificación oficial de las personas naturales, ningún 
particular, autoridad o funcionario podrá exigir la presentación de documento 
distinto al Documento Personal de Identificación; tampoco podrá requisarse ni 
retenerse. 

ARTICULO 55. Del Documento Personal de Identificación y código único. 

El Documento Personal de Identificación ­DPI­, es otorgado a todos los 
guatemaltecos nacidos dentro y fuera del territorio nacional y a los extranjeros 
domiciliados, de la forma siguiente: 

a) Para el caso de los guatemaltecos de origen, desde la fecha de la inscripción 
del nacimiento en el Registro Civil de las Personas respectivo; 

b) Para el caso de los extranjeros domiciliados, desde que se les otorgue la 
residencia permanente por parte de la Dirección General de Migración, previo 
informe que sobre tal extremo efectúe dicha autoridad al RENAP. Para tal 
efecto deberán inscribirse en el Registro Civil de las Personas respectivo. En 
este caso se extenderá el DPI en color distinto;
c) Para el caso de las personas que hayan adquirido la nacionalidad por 
naturalización, a partir del momento que acrediten fehaciente y 
documentalmente tal extremo ante el Registro­Civil de las Personas respectivo. 
Para los tres casos anteriores se deberá designar además un código único de 
identificación y el mismo se mantendrá invariable hasta el fallecimiento de la 
persona natural, como único referente de identificación de la misma. 

ARTICULO 56.* Contenido. 

El Documento Personal de Identificación ­DPI­, deberá contener como mínimo, 
la fotografía del rostro del titular de frente y con la cabeza descubierta, la cual 
será capturada en vivo y además deberá contener los siguientes datos: 

a) República de Guatemala, Centroamérica; 

b) La denominación del Registro Nacional de las Personas; 

c) La denominación de Documento Personal de Identificación ­DPI­; 

d) El código único de identificación que se le ha asignado al titular; 

e) Los nombres y apellidos; 

f) El sexo; 

g) Lugar y fecha de nacimiento; 

h) Estado civil; 

i) Firma del titular; 

j) Fecha de vigencia del documento; 

l) La vecindad del titular; 

m) La residencia del titular, que estará consignada en el medio de 
almacenamiento de información de la tarjeta. 

*Suprimida la literal k) por el Artículo 5, del Decreto Número 23­2008 el 17­05­ 
2008
*Reformada la literal m) por el Artículo 6, del Decreto Número 23­2008 el 17­ 
05­2008 

ARTICULO 57. Documento a menores de edad. 

El Documento Personal de Identificación de los menores de edad es un 
documento público, personal e intransferible; contendrá características físicas 
que lo distingan del documento para los mayores de edad, las cuales, serán 
establecidas en el reglamento correspondiente. 

ARTICULO 58. Contenido del Documento Personal de Identificación de 
menores de edad. 

El DPI de menores de edad contendrá, para todos los casos, los datos 
consignados en el artículo cincuenta y seis (56) de esta Ley, a excepción de las 
literales i) y k). 

ARTICULO 59. Impresión de medidas de seguridad en el Documento Personal 
de Identificación de menores de edad. 

Será impreso y procesado con materiales y técnicas que le otorguen 
condiciones de inalterabilidad, calidad e intransferibilidad de sus datos; su 
tamaño y demás características físicas deberán ser conforme a los estándares 
internacionales, tales como ANSI/NIST, 

ANSI/INCITS, ISO y normas aplicables de ICAO a este tipo de documentos, sin 
perjuicio de la eficiencia y agilidad de su expedición. 

Los materiales empleados en su fabricación, así como los procedimientos 
propios de la misma, deben procurarle la mayor fiabilidad frente a cualquier 
intento de reproducción, manipulación o falsificación. 

*Reformado por el Artículo 7, del Decreto Número 23­2008 el 17­05­2008 

ARTICULO 60. Falta de huella dactilar. 

Excepcionalmente se autorizará la impresión del documento sin la huella 
dactilar, cuando la persona presente un impedimento de carácter permanente 
en todos sus dedos. Igualmente podrá omitirse el requisito de la firma, cuando
la persona sea analfabeta o se encuentre impedida permanentemente de 
firmar. 

ARTICULO 61. De la implementación del Código Único. 

El Código Único de Identificación de la persona constituye la base sobre la cual 
la sociedad y el Estado la identifica para todos los efectos. Será adoptado 
obligatoria y progresivamente por todas las dependencias del Estado como 
número único de identificación de la persona natural; en todos los casos en que 
se tenga la obligación de llevar un registro, este número se irá incorporando a 
todos los sistemas de identificación y registros públicos en un plazo que no 
debe exceder de cinco (5) años contado a partir de la vigencia de la presente 
Ley. 

ARTICULO 62. Reposición. 

El RENAP emitirá la reposición del Documento Personal de Identificación en 
caso de pérdida, robo, destrucción o deterioro. La reposición tendrá las mismas 
características del original, debiéndose hacer constar que se trata de una 
reposición. La solicitud y autorización de la reposición podrá hacerse a través 
de cualquier sistema electrónico, procedimiento que deberá ser contemplado 
en el reglamento respectivo. 

ARTICULO 63.* Vigencia. 

El Documento Personal de Identificación ­DPI­ tendrá una vigencia de diez (10) 
años, toda vez su titular no produzca modificaciones en su estado civil, 
capacidad civil, cambio de nombre o altere sustancialmente su apariencia física 
por accidente y otras causas. En estos casos el RENAP emitirá nuevo 
Documento Personal de Identificación ­DPI­. Una vez transcurrido el plazo de 
diez años, el DPI se considera vencido y caduca para todo efecto legal. 

*Reformado por el Artículo 8, del Decreto Número 23­2008 el 17­05­2008 

ARTICULO 64. Renovación. 

Vencido el período a que se refiere el artículo anterior, el Documento Personal 
de Identificación ­DPI­ deberá ser renovado por igual
plazo, a excepción de las personas mayores de setenta (70) años, en cuyo 
caso tendrá vigencia indefinida y no será necesaria su renovación, salvo los 
casos establecidos por la ley o cuando se considere pertinente. 

ARTICULO 65. Solicitud anticipada. 

Todos aquellos jóvenes que hayan cumplido diecisiete (17) años de edad, 
podrán solicitar su DPI, el cual les será entregado a partir del día en que 
cumplan los dieciocho (18) años. 

ARTICULO 66. Obligación. 

Todas las personas naturales tienen la obligación de informar al RENAP de 
todo cambio en su residencia, vecindad y domicilio, o cualquier hecho o acto 
relativo a su estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación. 

Es obligación de la Dirección General de la Policía Nacional Civil y el Ejército 
de Guatemala, informar inmediatamente al RENAP, para los efectos de 
actualizar la base de datos de los ciudadanos, en relación a las personas que 
se encuentran de alta o baja en tales instituciones. Para iguales fines, las 
autoridades judiciales correspondientes deberán informar dentro del plazo de 
quince (15) días, sobre las personas que por sentencia firme han sido 
suspendidas en el goce de sus derechos políticos. 

CAPÍTULO X 

DE LAS INSCRIPCIONES EN ÉL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS 

ARTICULO 67. Registro Civil de las Personas. 

El Registro Civil de las Personas es público, y en él se inscriben los hechos y 
actos relativos al estado civil, capacidad civil y demás datos de identificación 
personal de las personas naturales; el reglamento de inscripciones determinará 
lo concerniente a ese respecto. 

ARTICULO 68. Obligatoriedad. 

Las inscripciones de los hechos y actos del estado civil, capacidad civil y 
demás datos de identificación de las personas naturales, así como sus
modificaciones son obligatorias ante el Registro Civil de las Personas. Es 
imprescriptible e irrenunciable el derecho a solicitar que se inscriban tales 
hechos y actos. Las inscripciones ante los Registros Civiles de las Personas 
son totalmente gratuitas sí se efectúan dentro del plazo legal. 

ARTICULO 69. De la falta de inscripción. 

La falta de inscripción en el Registro Civil de las Personas, impide la obtención 
del Documentó Personal de Identificación y la expedición de cualquier 
certificación por parte del RENAP. 

ARTICULO 70. Inscripciones en el Registro Civil de las Personas. 

Se inscriben en el Registro Civil de las Personas: 

a) Los nacimientos, en un plazo no mayor de treinta (30) días de ocurridos los 
mismos; 

b) Los matrimonios y las, uniones de hecho; 

c) Las defunciones; 

d) Las resoluciones judiciales que declaran la ausencia y muerte presunta; 

e) Las sentencias que impongan suspensión o pérdida de la patria potestad y 
las resoluciones que los rehabiliten; 

f) Las resoluciones que declaren la nulidad e insubsistencia del matrimonio, la 
unión de hecho, el divorcio, la separación y la reconciliación posterior; 

g) Los cambios de nombre o las identificaciones de persona; 

h) La resolución que declare la determinación de edad; 

i) El reconocimiento de hijos; 

j) Las adopciones; 

k) Las capitulaciones matrimoniales; 

I) Las sentencias de filiación;
m) Extranjeros domiciliados; 

n) La resolución que declare la interdicción transitoria o permanente; 

o) La designación, remoción, renuncia del tutor, protutor y guardadores; 

p) La declaración de quiebra y su rehabilitación; y, 

q) Los actos que, en general, modifiquen el estado civil y capacidad civil de las 
personas naturales. 

Todas las inscripciones anteriores se anotarán en el registro individual que se 
creará a cada ciudadano registrado. 

ARTICULO 71.* Inscripciones de nacimiento. 

Las inscripciones de nacimiento deberán efectuarse dentro de los sesenta (60) 
días siguientes al alumbramiento, y se podrán registrar en el lugar donde haya 
acaecido el nacimiento o en el lugar donde tengan asentada su residencia los 
padres o las personas que ejerzan la patria potestad. Las demás inscripciones 
relativas al estado civil, capacidad civil, así como las certificaciones derivadas 
de los mismos, podrán efectuarse en cualquiera de los Registros Civiles de las 
Personas a nivel nacional. 

*Reformado por el Artículo 9, del Decreto Número 23­2008 el 17­05­2008 

ARTICULO 72. Nacimientos en el exterior. 

La inscripción de nacimientos acaecidos en el exterior podrá ser efectuada a 
petición de parte, ante el agente consular respectivo o bien directamente ante 
el RENAP. Se regirá por el reglamento respectivo. 

ARTICULO 73. Solicitud de inscripción. 

La solicitud de inscripción de nacimiento de menores de edad, deberá 
efectuarse por ambos padres; a falta de uno de ellos o tratándose de madre 
soltera, la inscripción se efectuará por éste. En caso de orfandad, 
desconocimiento de los padres o abandono, la inscripción de nacimiento la 
podrán solicitar los ascendientes del menor, sus hermanos mayores de edad o 
el Procurador General de la Nación.
ARTICULO 74. De las inscripciones en los hospitales. 

Las inscripciones de los nacimientos producidos en hospitales públicos y 
privados, centros cantonales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ­IGSS­, se efectuarán 
obligatoriamente y de oficio, dentro de los tres (3) días de producido aquél, en 
las Oficinas Auxiliares del Registro Civil de las Personas instaladas en dichas 
dependencias. El incumplimiento a esta obligación conlleva la imposición de 
una multa por cada omisión cometida, que no podrá ser menor de quinientos 
quetzales (Q.500.00) y que se le impondrá, al infractor por parte del Directorio, 
sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles que correspondan. 

ARTICULO 75. De las Oficinas Auxiliares. 

El Registro Nacional de las Personas ­RENAP­, requerirá a los hospitales 
públicos y privados, así como otros centros asistenciales de salud 
mencionados en la presente Ley, disponer de una dependencia encargada de 
llevar a cabo el registro de las inscripciones de nacimientos y defunciones que 
en ellos acontezcan, sin que esto constituya relación laboral con el Registro 
Nacional de las Personas ­RENAP­. Para el registro de los actos mencionados, 
deberá designar en al menos uno de sus personeros esta responsabilidad y 
desempeñarla de acuerdo a la Ley y sus reglamentos. Dicha dependencia 
tendrá el carácter de Oficina Auxiliar del Registro Civil de las Personas, y quien 
desempeñe tal actividad deberá ser adiestrado por la Escuela de Capacitación 
del RENAP. 

El Directorio podrá, a su juicio, en los hospitales y/o centros asistenciales de 
naturaleza pública, adecuar un lugar a efecto que en el mismo se lleve a cabo 
la actividad de inscripción y registro de nacimientos y defunciones que en ellos 
acontezcan. 

ARTICULO 76. Inscripción extemporánea. 

Los menores de edad no inscritos dentro del plazo legal, pueden ser inscritos a 
solicitud de sus padres o tutores, bajo las mismas condiciones de una 
inscripción ordinaria, debiendo para el efecto además, cumplir con los 
siguientes requisitos:
a) Dicha solicitud será conocida únicamente en las oficinas del Registro Civil de 
las Personas, dentro de cuya jurisdicción haya ocurrido el nacimiento o en el 
lugar donde reside el menor; 

b) El solicitante deberá acreditar ante el Registrador Civil de las Personas, su 
identidad y parentesco con el menor; 

c) La solicitud deberá contener los datos necesarios para la identificación del 
menor y de sus padres o tutores; 

d) A la solicitud deberá acompañarse cualquiera de los siguientes documentos: 
partida de bautismo, constancia de nacimiento o certificado de matricula 
escolar con mención de los grados cursados, constancia de autoridades locales 
del municipio donde haya ocurrido el nacimiento, o en su defecto, declaración 
jurada prestada por dos (2) personas mayores de edad en presencia del 
Registrador Civil de las Personas. 

ARTICULO 77. Mayores de dieciocho años. 

Las personas naturales mayores de dieciocho (18) años que no se hayan 
inscrito, podrán solicitar dicha inscripción, observando las reglas en lo que 
fuere aplicable del artículo 76 literal d) de esta Ley, y otros requisitos que las 
leyes o reglamentos establezcan. 

ARTICULO 78. Inscripción por los padres. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la inscripción de nacimiento 
de las personas naturales mayores de dieciocho (18) años no inscritas, podrá 
ser solicitada por ambos padres o por uno de ellos y en presencia del 
Registrador Civil de las Personas. 

ARTICULO 79. Imprescriptibilidad. 

Es imprescriptible el derecho de impugnar judicialmente las inscripciones 
efectuadas extemporáneamente, de conformidad con los artículos 76, 77 y 78 
de esta Ley, pudiendo ejercerlo toda persona que por tal inscripción sea 
afectada en sus derechos. 

ARTICULO 80. Resoluciones judiciales.
Las inscripciones de resoluciones judiciales, se efectuarán únicamente en caso 
que éstas se encuentren ejecutoriadas; para el efecto, los jueces dispondrán 
bajo su responsabilidad de quince (15) días a partir de la fecha en que quede 
ejecutoriada la resolución para trasladar la información al Registro Civil de las 
Personas. El incumplimiento a dicha obligación conlleva la deducción de las 
responsabilidades penales y civiles que correspondan. 

ARTICULO 81. Rectificaciones o adiciones. 

Se efectuarán rectificaciones o adiciones en las inscripciones, en virtud de 
resolución judicial o extrajudicial, la cual deberá ser informada al Registro Civil 
de las Personas en un plazo no mayor de quince (15) días de ejecutoriada la 
misma. 

ARTICULO 82. Cancelación. 

Las inscripciones regístrales se cancelarán, cuando se ordene mediante 
resolución judicial firme, o cuando se acompañe a la solicitud de la misma­ 
documentos que lo justifiquen clara y manifiestamente. 

ARTICULO 83. Extensión de certificaciones. 

Para la extensión de certificaciones de los asientos regístrales, el Registro 
podrá utilizar además del servicio directo, cualquier sistema electrónico, mismo 
que deberá ser regulado en el respectivo reglamento. 

ARTICULO 84. Plazo de inscripción. 

Todas las inscripciones de hechos y actos relativos al estado civil y capacidad 
civil de las personas naturales a que hace referencia la presente Ley, se 
efectuarán dentro del plazo de treinta (30) días de acaecidos unos u otros; caso 
contrario, la inscripción se considerará extemporánea. En ningún caso se 
perderá el derecho a la inscripción. Todas las inscripciones que se hagan 
dentro del plazo de treinta (30) días se efectuarán en forma gratuita. Todas las 
inscripciones extemporáneas tendrán un costo que será establecido en el 
reglamento respectivo. 

ARTICULO 85. Agentes Consulares.
Los Agentes Consulares de la República acreditados en el extranjero llevarán 
el registro de los nacimientos, matrimonios, cambios de nacionalidad y 
defunciones de los guatemaltecos residentes o transeúntes en los países en 
que aquellos ejerzan sus funciones. 

De cada nacimiento, defunción, matrimonio o cambio de nacionalidad que 
asienten, deberán notificar al RENAP para que sea ingresado a la base de 
datos de éste. 

CAPÍTULO XI 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

ARTICULO 86. De las infracciones. 

Se consideran infracciones a la presente Ley, las acciones u omisiones que en 
el ejercicio de su cargo o su función cometan los empleados y/o funcionarios 
del RENAP. Constituyen infracciones, las que de seguido se mencionan, 
independientemente de las acciones penales y/o civiles que correspondan: 

a) Alterar la información contenida en los asientos regístrales; 

b) Compulsar certificaciones con información falseada; 

c) Retardar la entrega de informes, oficios, certificaciones y cualesquiera otros 
documentos, ya sea a la autoridad que lo solicite o al particular que lo requiera; 

d) Entregar contraseñas, formularios u otros documentos sin el respaldo de la 
respectiva solicitud; 

e) Hacer uso indebido de la clave de acceso a la base de datos o permitir qué 
otra persona acceda a la misma, sin la autorización respectiva; 

f) Divulgar por cualquier medio, información confidencial que por razón de su 
cargo u oficio conozca; y, 

g) Extraer información documental o electrónica sin la debida autorización. 

ARTICULO 87. Sanciones.
Sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles imputables al infractor, 
se impondrán por parte del Director Ejecutivo las sanciones siguientes: 

a) Suspensión temporal de sus labores, por un plazo no menor de un mes 
calendario, de conformidad con la gravedad de la infracción cometida; 

b) Suspensión definitiva de sus labores, atendiendo a la gravedad de la 
infracción cometida o cuando se haga acreedor de dos suspensiones 
temporales. 

CAPÍTULO XII 

DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

ARTICULO 88. De los recursos. 

Contra las resoluciones emanadas por el Directorio o el Director Ejecutivo, 
podrán interponerse los recursos administrativos que para el efecto establece 
la Ley de lo Contencioso Administrativo. 

CAPÍTULO XIII 

DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO 89. Primero Transitorio. 

Del inicio de actividades del RENAP. El Registro Nacional de las Personas ­ 
RENAP­, que se crea a través de la presente Ley, iniciará sus funciones al 
momento en que cada entidad involucrada nombre a sus respectivos 
representantes al Directorio de acuerdo al artículo nueve (9) de esta Ley, 
nominación que deberá efectuarse dentro de un plazo no mayor de treinta (30) 
días a partir de la vigencia de la presente Ley. 

ARTICULO 90. Segundo Transitorio. 

Inicio de funciones del Consejo Consultivo. Todas las entidades nominadoras 
deberán designar sus delegados en un plazo no mayor de treinta (30) días 
contados a partir de la entrada en vigencia de la Ley. Si vencido este plazo las 
designaciones no se hubieran realizado en su totalidad, el Consejo iniciará su
funcionamiento con los miembros ya designados hasta que se complete su 
totalidad. 

Durante este período los acuerdos y resoluciones se tomarán por mayoría 
simple de votos. 

ARTICULO 91. Tercero Transitorio. 

Temporalidad de la Cédula de Vecindad. En el proceso electoral 2007, el único 
documento válido para votar tanto en la primera y segunda vuelta será la 
Cédula de Vecindad, por lo que los ciudadanos deberán conservarla para este 
efecto sin importar la fecha en que haya iniciado el proceso de emisión del 
Documento Personal de Identificación. 

Asimismo, para el solo efecto de reposición de la Cédula de Vecindad por 
pérdida o deterioro, de las personas naturales que figuren en el padrón 
electoral, los Registros de Vecindad continuarán realizando dicha función. 

ARTICULO 92.* Cuarto Transitorio. Sustitución de la Cédula de Vecindad. 

La sustitución de la Cédula de Vecindad deberá efectuarse en un plazo no 
mayor de dos (2) años, contados a partir de que se entregue el primer 
Documento Personal de identificación por el Registro Nacional de las Personas 
­RENAP­, emisión que iniciará el dos de enero de dos mil nueve. Transcurrido 
dicho plazo sin que se haya sustituido la Cédula de Vecindad por el Documento 
Personal de Identificación ­DPI­, aquella perderá su vigencia y validez y toda 
autoridad pública o privada deberá exigir la presentación del Documento 
Personal de identificación. 

Durante el plazo mencionado de dos (2) años para la sustitución de la Cédula 
de Vecindad y para la obtención de su primer Documento Personal de 
Identificación ­DPI­, las personas naturales deberán acudir al Registro Civil 
donde aparezca asentado su nacimiento. Una vez que los datos y la 
información de las personas naturales asentados en los distintos Registros 
Civiles actualmente adscritos a las municipalidades hayan sido incorporados a 
la Base Central de Datos del RENAP, esta disposición dejará de tener validez."
*Reformado por el Artículo 1, del Decreto Del Congreso Número 29­2007 el 09­ 
06­2007 

*Sin lugar la acción de inconstitucionalidad del segundo párrafo, por el 
Expediente Número 1201­2006 el 28­12­2007 

*Reformado por el Artículo 10, del Decreto Número 23­2008 el 17­05­2008 

ARTICULO 93. Quinto Transitorio. 

Documento Personal de Identificación de menores de edad. Lo relativo al 
proceso de emisión del Documento Personal de Identificación de menores de 
edad, se iniciará en un plazo no mayor de dos (2) años a partir de la vigencia 
de esta Ley, elaborando para ello una programación especial, la cual será 
establecida en el respectivo reglamento. Queda en suspenso hasta tanto, la 
obligación de su presentación. 

ARTICULO 94. Sexto Transitorio. 

Obligatoriedad de entregar la información. Todas las instituciones públicas, 
sean autónomas o descentralizadas, que contengan bases de datos relativas a 
la identificación de personas naturales, siempre que se les haya asignado un 
Código Único de Identificación propio, tales como el seguro social, el sistema 
de identificación tributaria, la licencia de conducir o el pasaporte, deberán 
trasladar copia de dicha información al Registro Nacional de las Personas, si 
así les fuere requerido. La forma y características en que esta información debe 
ser remitida será establecida por el RENAP. 

ARTICULO 95.* Séptimo Transitorio. 

De los actuales Registros Civiles. A partir de la creación del RENAP, toda la 
información contenida dentro de los Registros Civiles actuales, en medios 
electrónicos o manuales, pasa a formar parte integral del mismo. Los Registros 
Civiles deberán utilizar los procedimientos y mecanismos de inscripción, así 
como encuadrar sus funciones a la forma de operar y la tecnología a utilizar 
que el RENAP implemente, todo lo cual se podrá efectuar de manera 
progresiva, velando porque durante este período, en ningún momento se 
suspenda la actuación y funcionamiento de los Registros Civiles actuales.
Estos procedimientos y mecanismos serán utilizados para la inscripción de los 
hechos y actos relativos al estado civil, capacidad civil y demás datos de 
identificación de las personas naturales. 

*Sin lugar la acción de inconstitucionalidad, por el Expediente Número 1201­ 
2006 el 28­12­2007 

ARTICULO 96. Octavo Transitorio. 

Personal de los actuales Registros Civiles. El RENAP podrá contratar al 
personal que labore actualmente en los Registros Civiles de la República, 
quienes continuarán desempeñando sus funciones con la obligación de 
capacitarse simultáneamente en la Escuela del RENAP, debiendo para el 
efecto someterse a la respectiva evaluación. 

ARTICULO 97.* Noveno Transitorio. 

Conclusión del periodo. El Magistrado del Tribunal Supremo Electoral que 
integre el primer Directorio del RENAP, será miembro hasta que inclusive, 
finalice su periodo como Magistrado; sin embargo, cuando se integre el nuevo 
Tribunal Supremo Electoral, éste designará en su primera sesión al Magistrado 
que lo represente ante el RENAP, quien concluirá el respectivo período. 

*Sin lugar la acción de inconstitucionalidad, por el Expediente Número 1201­ 
2006 el 28­12­2007 

ARTICULO 98.* Décimo Transitorio. Adquisición de equipo de cómputo. 

Para la adquisición del hardware y del software, el Directorio, de acuerdo a la 
cantidad de información a procesar, deberá adquirir equipo que se base en 
sistemas abiertos, compatibles con los avances de la tecnología de punta, a 
efecto que permitan su constante actualización, debiendo además, 
contemplarse inicialmente, el Sistema Automático de identificación de Huellas 
Dactilares (AFIS, por sus siglas en idioma inglés), el cual deberá tener la 
capacidad de capturar, almacenar, y comparar los registros de las diez (10) 
huellas dactilares de las manos, permitiendo hacer su comparación de "uno a 
uno" y de "uno contra el universo", sin la utilización de filtros alfanuméricos, así 
como un sistema de reconocimiento facial (FR, por sus siglas en inglés) que
permita hacer los mismos tipos de comparaciones de la fotografía del rostro de 
cada persona, Debido a la importancia del APIS y del FR, el RENAP deberá 
procurar por todos los medios legales posibles garantizar la seguridad, 
confiabilidad e integridad del sistema, en cuanto al eventual proveedor. 

El Registro Nacional de las Personas, como entidad licitante o contratante, no 
deberá fijar especificaciones técnicas o disposiciones especiales que requieran 
o hagan referencia a determinadas marcas, nombres comerciales, patentes, 
diseños, tipos, orígenes específicos, productores o proveedores. 

Además, la base de datos que contenga toda la información de las personas 
naturales, será responsabilidad exclusiva del Registro Nacional de las 
Personas, quien será depositado del mismo en nombre del Estado de 
Guatemala. 

*Reformado por el Artículo 11, del Decreto Número 23­2008 el 17­05­2008 

ARTICULO 99. Décimo Primero Transitorio. Reglamentación. 

Todos los reglamentos deberán ser promulgados en el plazo máximo de 
noventa (90) días contados a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, a 
excepción del reglamento de inscripciones a que hace referencia el artículo 
siguiente. 

ARTICULO 100. Décimo Segundo Transitorio. De las inscripciones. 

Para efectuar las inscripciones a que está obligado el RENAP, el Directorio 
aprobará el reglamento respectivo dentro de los sesenta (60) días siguientes a 
que cobre vigencia la presente Ley. 

ARTICULO 101.* Décimo Tercero Transitorio. De los Recursos. 

Se establece la obligación del Estado de incluir una asignación inicial de cien 
millones de quetzales (Q. 100,000,000.00) en el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado, para dar cobertura a los gastos de instalación, 
organización y operación del Registro Nacional de las Personas. Estos 
recursos constituirán fondos privativos del Registro Nacional de las Personas ­ 
RENAP­.
El Estado otorgará el financiamiento correspondiente, al Registro Nacional de 
las Personas, para la emisión del Documento Personal de Identificación ­DPI­, 
en sustitución de la Cédula de Vecindad sin ningún costo para la población que 
ya posea esta última, debiendo cubrir todos los gastos que lleve el proceso de 
implementación y otorgamiento y/o emisión del documento indicado. Dicho 
aporte financiero, el Estado, lo realizará de sus ingresos corrientes del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, mediante fuente de 
financiamiento once (11), ingresos corrientes, fuente veintinueve (29), otros 
recursos del tesoro con afectación específica, fuente cincuenta y dos (52), 
préstamos externos y fuente sesenta y uno (61), donaciones externas. 

*Declarado inconstitucional por el Expediente Número 1201­2006 el 28­12­ 
2007 

*Adicionado un segundo párrafo por el Artículo 12, del Decreto Número 23­ 
2008 el 17­05­2008 

ARTICULO 102.* Décimo Cuarto Transitorio. Del Ministerio de Gobernación. 

Del Ministerio de Gobernación. Queda a cargo del Ministerio de Gobernación, a 
través del Registro de Personas Jurídicas, la inscripción y registro de las 
personas jurídicas reguladas en los artículos 438 al 440 del Código Civil y 
demás leyes, debiendo para el efecto implementar los mecanismos y 
procedimientos para su inscripción, registro y archivo, así como emitir los 
reglamentos y el arancel respectivo, para el fiel cumplimiento de sus funciones 
y el cobro por los servicios que presta. 

El Registro de Personas Jurídicas tendrá su sede central en el departamento 
de Guatemala y podrá tener subsedes o delegaciones en los departamentos o 
municipios que determine el Ministerio de Gobernación, a cargo de uno o varios 
registradores que deberán ser abogados y notarios, colegiados activos, 
guatemaltecos de origen, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser 
de reconocida honorabilidad. 

Se exceptúan de la aplicación del presente artículo, el registro, autorización e 
inscripción de las asociaciones de vecinos, asociaciones comunitarias para el 
desarrollo, asociaciones de las comunidades de los pueblos indígenas a que se
refieren los artículos 19, 20 y 21 del Código Municipal y a que se refiere la Ley 
de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural tales como las organizaciones de 
los Consejos Municipales de Desarrollo ­COMUDES­, y los Consejos 
Comunitarios de Desarrollo ­COCODES­. 

Así como los Comités Educativos ­COEDUCAS­ y las Juntas Escolares 
reguladas por el Acuerdo Gubernativo Número 327­2003 del 29 de mayo de 
2003, los cuales se inscribirán para su registro y autorización ante la 
municipalidad del lugar que les corresponda. 

El Concejo Municipal implementará los procedimientos y mecanismos 
necesarios para asentar las inscripciones y realizar los registros de las 
personas jurídicas a que hace referencia el párrafo precedente, para el efecto 
nombrará a un funcionario municipal que se encargue de la recepción, análisis 
de la documentación, inscripción y registro, además, llevará el control, guarda y 
custodia de los libros o los soportes electrónicos que para el efecto sean 
autorizados, quien deberá informar periódicamente a dicho Concejo de las 
actividades que realice. 

*Adicionado el último párrafo por el Artículo 1, del Decreto Del Congreso 
Número 31­2006 el 21­10­2006 

*Reformado por el Artículo 1, del Decreto Del Congreso Número 01­2007 el 09­ 
02­2007 

ARTICULO 103.* Décimo Quinto Transitorio. De las derogatorias. 

Quedan derogadas todas las disposiciones legales y reglamentarias que en la 
legislación específica se refieran a las materias que se norman en esta ley; 
asimismo, las contenidas en otros cuerpos normativos que le atribuyen 
funciones o deberes a los Registros Civiles, las cuales pasan a ser cumplidas 
por el Registro Nacional de las Personas ­RENAP­. 

Específicamente se derogan las siguientes disposiciones: artículos 369, 370, 
371, 372, 373, 374, 375, 376 al 437 y 441 del Decreto Ley 106 del Jefe de 
Gobierno, Código Civil; los artículos 14, 16 y 89 del Decreto Número 12­2002
del Congreso de la República, Código Municipal, los que quedarán derogados 
el treinta de septiembre de dos mil ocho. 

El Decreto Número 1735, Ley de Cédulas de Vecindad, quedará derogado el 
30 de junio de 2009. 

*Modificado el primer párrafo por el Artículo 2, del Decreto Número 14­2006 el 
19­06­2006 

*Reformado por el Artículo 2, del Decreto Del Congreso Número 29­2007 el 09­ 
06­2007 

*Reformado por el Artículo 13, del Decreto Número 23­2008 el 17­05­2008 

ARTICULO 104. Décimo Sexto Transitorio. De los epígrafes. 

Los epígrafes de los artículos de la presente Ley no tienen validez 
interpretativa. 

ARTICULO 105. Décimo Séptimo Transitorio. Vigencia. 

El presente Decreto fue aprobado con el voto favorable de más de las dos 
terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la 
República y entrará en vigencia a los sesenta (60) días de su publicación en el 
Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CINCO. 

JORGE MÉNDEZ HERBRUGER 

PRESIDENTE 

MAURICIO NOHÉ LEÓN CORADO 

SECRETARIO
LUIS FERNANDO PÉREZ MARTÍNEZ 

SECRETARIO 

PALACIO NACIONAL: Guatemala, 14 de diciembre del año dos mil cinco. 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

BERGER PERDOMO 

LIC. JORGE RAÚL ARROYAVE REYES 

SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

CARLOS VIELMANN MONTES 

MINISTRO DE GOBERNACION 

JORGE BRIZ ABULARACH 

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES