Está en la página 1de 5

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIN

ORIENTACIN

FAMILIAR

OS PREMIOS E OS CASTIGOS NA EDUCACIN DOS FILLOS E FILLAS

1- OS PREMIOS: Son uns estmulos que se utilizan e aplican para aumentar condutas na educacin dos nenos. Ver a tele, recibir cartos, ir de excursin, un sorriso, apertas ou eloxios, boas notas, son premios. Segundo o momento e o tipo de persoas debern ser sempre distintos. Dar o neno un euro tan pronto como acabe de facer os seus deberes, sera un exemplo do uso da recompensa ou premio; se pode ver a tele despois de recoller a sa habitacin, o premio en este caso sera a TV. Hai premios que interesan a todos. Gustan sempre. As loanzas, a atencin, o cario e o afecto, que nos fagan caso, a preocupacin polas sas cousas.

2- PARA ELIMINAR CONDUTAS PROBLEMATICAS PODEMOS UTILIZAR: RETIRO DA ATENCIN: esta tcnica consiste en deixar de prestar atencin neno/a cando est a facer a conduta que non desexamos. Se so nos fixamos no neno disputando e con reproches el tender a portarse mal para recibir a nosa atencin.

O REFORZO DE CONDUTAS CONTRARIAS COA CONDUTA A ELIMINAR: consiste en reforzar o neno/a solo as condutas contrarias as que queremos fomentar. Por exemplo, si o neno se levanta sistematicamente da mesa cando est comendo, utilizaremos o reforzo positivo cando o neno permaneza sentado na mesa. O AILLAMENTO: significa colocar o neno/a nun lugar onde non exista ningunha posibilidade de recompensa, durante un perodo de tempo fixado de antemn, que en xeral non pasar de 5 minutos. RETORO DE RECOMPENSAS: cando neno/a se lla retiran reforzadores que ten no seu poder. Por exemplo cando a sa conduta non axeitada se lle retira a paga do domingo. O CONTRATO: un acordo entre ambas partes en canto a condutas a modificar e os premios a conseguir. Utilizase con nenos mais maiores e con adolescentes. ECONOMIA DE FICHAS Cos nenos pequenos pdese usar algo similar que consiste en dar puntos, sempre positivos cada vez que se realiza unha accin adecuada e no momento de cumprir unhas cantas acordadas recibe o reforzo que estar pactado dende o comezo. O CASTIGO: o ltimo recurso para conseguir que algo se faga ou deixe de facer. Vantaxes: funciona si inmediato, coecido, se castiga sempre que se comete esa falta e curto. Desvantaxes: solo funciona se a persoa que castiga est presente. Provoca agresividade no castigado, que pode chegar a pensar que non se lle quere, aparecendo reaccins de inseguridade, angustia e resentimento.

3- REFLESINS SOBRE O MANEXO DE PREMIOS E CASTIGOS COS FILLOS: Acordo premiar, valorar e gabar de algn modo as cosas positivas que fan os nenos/as?. Que premios dou de palabras, xestos ou cousas?. Coezo e pregunto a cada fillo o que lle gusta, prefire ou fai ilusin? Fago promesas de recompensas a longo prazo? Dou a recompensa antes de cumprir o acordado? E si a pesar de disputar e castigar o neno segue igual.que saca o neno de positivo? O facer caso cando se portan mal, reforzo coa nosa atencin os berros, a pereza ou as pelexas? Deixo avisado con tempo e claramente QUE o que vas a castigar? Uso expresins como: non tes amao estou farta/o Cumpro os castigos ou dixome abrandar? Estamos de acordo o pai e a nai para cumprir as promesas ou os castigos? Utilizo o castigo pouco e so como ltimo recurso? Repito as ordes e berro 100 veces da?

4- NORMAS XERAIS PARA ENSINAR OU MODIFICAR CONDUTAS OS NOSOS FILLOS. Propoernos un obxectivo concreto a conseguir polo neno e definilo claramente. Axudar o neno/a a realizar a conduta escollida presentndollo unha sinal fsica ou verbal no momento exacto no que debe facer esa conduta , non despois de facela incorrectamente. Que a recompensa a usar sexa do gusto do neno/a, sexa suficiente, sempre despois de acadar a conduta e poda ser

controlada polos pais. Por exemplo ver un programa de TV que lle guste despois de facer os deberes. Empregar na aprendizaxe inicial da conduta recompensas materiais e actividades que lle gustan neno/a. que sexa inmediatamente despois de darse a conduta desexada e explicar o motivo do premio. Despois ir cambiando as recompensas materiais, loanzas e afagos. Despois ir demorando e intercalando as mesmas. Finalmente a conduta se far pola satisfaccin que leva consigo facela. Reforzar todas as condutas que se aproximen desexada. Exemplo: reforzar cando se mellore a letra a pesar de anda a deba mellorar mais. Crear un clima de tranquilidade e respecto entre pais e fillos onde os dilogos sexan frecuentes. Xulgar os feitos e non as persoas e admitir os erros por ambas partes. Reforzar sempre as condutas positivas do neno/a aumenta a seguridade e a autoestima. Valorar tamn os intentos que fai o neno/a por conseguir a conduta anda que non o consiga primeira. Expoer de forma positiva os contratos e acordos que facemos cos fillos, especificando a conduta a facer e a recompensa que ter cando a faga.