Está en la página 1de 1

Kristijonas Donelaitis - pirmasis groins literatros pradininkas.. K. Donelaitis poem Metai para XVIII a.

Metai - epin poema susidedanti i keturi dali: Pavasario linksmybs, Vasaros darbai, Rudenio gerybs ir iemos rpesiai. ie eilraiai siejami su gamtos apraymais. Kiekvienoje dalyje subtiliai atvaizduojamas tam tikras met laikas, atskleidiamos sezonikumo ypatybs, nuotaikos. Pirmoji i keturi dali Pavasario linksmybs parodo gamtos atbudim, nauj darb pradi. Taiau ne visi eilraio veikjai diaugiasi, kad gamta atbunda ir atyla oras. Pagrindinis veikjas Slunkius skundiasi, kad jau artja pavasaris ir reiks nudirbti visus darbus: Ak! Kad bt iema pas mus ilgiau pasilikus Ir kad vis miegot mums butu sviete paskirta. ioje eilraio citatoje irykja Slunkiaus tinginio bruoas. Jis mieliau pasirinkt iem, alt, bet kad tik nereikt dirbti. Taip pat Slunkius prao net Dievo pasigailjimo: Ogi dabar lk Dieve! Jau vasara randas Ir darb natas nusitvert vl ragina rengtis. Net ir Slunkiaus mona nepatenkinta savo tinginiu vyru. Vaikto susiraukusi, verkia ir baiminasi, kad nesusps nudirbti vis darb. Taiau vaikai j ramina ir guodia: Ak! Moiute, tariu, bensyk, ir verkusi liaukis Juk dar so yr, ir mes atliksime darbus. ; Kas is to, kad buras tuls, per daug beginedams Ir permier besirpydams, savo sunkina ird. Kiekvienam mogui labai svarbi tv nuomon. Jau nuo vaikysts formuojasi mogaus charakteris, kur daniausiai bna panaus tv. Vaikai perima tv manieras, pasaulir, suvokim. Slunkiui nuo maens buvo aikinama, kad nereikia persistengti dirbant, kad reikia ilstis. Jo tvai buvo tinginiai ir nieko nedirbo bei rod blog pavyzd savo vaikams. Todl ir pagrindinis veikjas yra tokio pat charakterio ir mstymo. Slunkius tinginys ir niekuo nesirpina. Toki savo tv gyvenimo bdo tradicij Slunkius laikosi ir priada laikytis visuomet: Tuos odelius savo tvo a tikrai nusitvriau Ir, kol gyvs krutsiu, j kasdien paminsiu. Taip pat krinyje atskleidiama ir kit moni nuomon apie Slunkiaus tinginiavim. Jo blog yd niekas nepalaiko ir negerbia, kadangi tai daro gd tautai. Eik,- tare sudvabali! Kur sudvabaliai pasilinksmin. Lietuviai darbts, o slunkius savo ne darbu daro gda visiems. Krinys yra pamokanio pobdio, kad negerai bti tinginiu. Slunkius personaas atskleidia blogsias tinginiavimo savybes ir priveria susimstyti, ar kiekvienas i ms nesielgiame taip kaip pagrindinis krinio herojus. Nes net nepagalvodami, galime elgtis netinkamai ir rodyti blog pavyzd artimiesiems bei aplinkiniams monms.