P. 1
4-10 Gradjevinski Tehnicar Za Visokogradnju

4-10 Gradjevinski Tehnicar Za Visokogradnju

|Views: 4.992|Likes:
Publicado porSlavoljub Ilic

More info:

Published by: Slavoljub Ilic on Jan 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. Naziv programa: GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU 2. Nastavni plan
 • POSEBNI DIO
 • 1. PREDMETNI PROGRAMI
 • 1. 1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI
 • 1.2. STRUČNO - TEORIJSKI PREDMETI
 • 1.2.1. NACRTNA GEOMETRIJA
 • 1.2.2. TEHNIČKO CRTANJE
 • 1.2.3. GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE
 • 1.2.4. PRIMJENA RAČUNARA U GRAĐEVINARSTVU
 • 1.2.5. GRAĐEVINSKI MATERIJALI
 • 1.2.6. STATIKA I OTPORNOST MATERIJALA
 • 1.2.7. TEHNOLOGIJA BETONA
 • 1.2.8. ORGANIZACIJA GRAĐENJA
 • 1.2.9. BETONSKE KONSTRUKCIJE
 • 1.2.10. PROJEKTOVANJE
 • 1.2.11. KUĆNE INSTALACIJE
 • 1.2.12. PREDUZETNIŠTVO
 • 1.2.13. PRAKTIČNA NASTAVA
 • 1.3. IZBORNA NASTAVA
 • 1.3.1. STRANI JEZIK II
 • 1.3.2. LIKOVNA KULTURA I CRTANJE
 • 1.3.3. OSNOVE GRAĐEVINARSTVA
 • 1.3.4. EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
 • 1.3.5. RAZVOJ ARHITEKTURE
 • 1.3.6. SLOBODORUČNO CRTANJE
 • 1.3.7. SAVREMENA ARHITEKTURA
 • 1.3.8. MAKETARSTVO
 • 1.3.9. MEHANIKA TLA I FUNDIRANJE
 • 1.3.10. KOMPJUTERSKA VIZUALIZACIJA
 • 1.3.11. TEHNOLOGIJA GRAĐENJA
 • 1.3.12. GEODEZIJA
 • 2. STRUČNI ISPIT
 • 2.1. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNO - TEORIJSKI DIO ISPITA
 • 2.1.1. GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE
 • 2.1.2. ORGANIZACIJA GRAĐENJA
 • 2.1.3. PROJEKTOVANJE
 • 2.1.4. BETONSKE KONSTRUKCIJE
 • 2.2. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNI RAD
 • 2.2.1. ISPITNI KATALOG PRAKTIČNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA - STRUČNI RAD
 • 3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA
 • 4. USLOVI ZA ZAVRŠETAK OBRAZOVANJA
 • 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA
 • 6. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH
 • 7. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA
 • 8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA
 • 8. 1. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE
 • 9. SLOBODNE AKTIVNOSTI
 • 10. PROFESIONALNA PRAKSA

OBRAZOVNI PROGRAM

GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU

SADRŽAJ: OPŠTI DIO ...................................................................................................... 3 1. NAZIV PROGRAMA: GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU .............................. 3 2. NASTAVNI PLAN ........................................................................................... 3 POSEBNI DIO ................................................................................................... 6 1. PREDMETNI PROGRAMI ................................................................................... 6 1.1. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI ......................................................................... 6 1.2. STRUČNO - TEORIJSKI PREDMETI .................................................................... 7 1.2.1. NACRTNA GEOMETRIJA ............................................................................. 7 1.2.2. TEHNIČKO CRTANJE ................................................................................ 13 1.2.3. GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE .................................................................... 17 1.2.4. PRIMJENA RAČUNARA U GRAĐEVINARSTVU .................................................... 31 1.2.5. GRAĐEVINSKI MATERIJALI ......................................................................... 40 1.2.6. STATIKA I OTPORNOST MATERIJALA ............................................................ 46 1.2.7. TEHNOLOGIJA BETONA ............................................................................ 58 1.2.8. ORGANIZACIJA GRAĐENJA ........................................................................ 64 1.2.9. BETONSKE KONSTRUKCIJE ........................................................................ 71 1.2.10. PROJEKTOVANJE .................................................................................. 76 1.2.11. KUĆNE INSTALACIJE .............................................................................. 84 1.2.12. PREDUZETNIŠTVO ................................................................................. 89 1.2.13. PRAKTIČNA NASTAVA ............................................................................. 95 1.3. IZBORNA NASTAVA .................................................................................. 112 1.3.1. STRANI JEZIK II .................................................................................... 112 1.3.2. LIKOVNA KULTURA I CRTANJE ................................................................. 113 1.3.3. OSNOVE GRAĐEVINARSTVA ..................................................................... 118 1.3.4. EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE ..................................................... 122 1.3.5. RAZVOJ ARHITEKTURE ........................................................................... 127 1.3.6. SLOBODORUČNO CRTANJE ...................................................................... 132 1.3.7. SAVREMENA ARHITEKTURA ..................................................................... 136 1.3.8. MAKETARSTVO..................................................................................... 139 1.3.9. MEHANIKA TLA I FUNDIRANJE .................................................................. 143 1.3.10. KOMPJUTERSKA VIZUALIZACIJA .............................................................. 148 1.3.11. TEHNOLOGIJA GRAĐENJA ..................................................................... 152 1.3.12. GEODEZIJA........................................................................................ 160 2. STRUČNI ISPIT ........................................................................................... 164 2.1. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNO - TEORIJSKI DIO ISPITA ..................................... 164 2.1.1. GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE .................................................................. 164 2.1.2. ORGANIZACIJA GRAĐENJA ...................................................................... 168 2.1.3. PROJEKTOVANJE.................................................................................. 171 2.1.4. BETONSKE KONSTRUKCIJE ...................................................................... 174 2.2. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNI RAD .............................................................. 177 2.2.1. ISPITNI KATALOG PRAKTIČNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA - STRUČNI RAD ............ 177 3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA ..................................................... 179 4. USLOVI ZA ZAVRŠETAK OBRAZOVANJA ............................................................ 180 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA ............. 180 6. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH ......................... 181 7. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA ............................. 181 8. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA ................................. 182 8.1. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE ....................... 182 9. SLOBODNE AKTIVNOSTI ............................................................................... 183 10. PROFESIONALNA PRAKSA ........................................................................... 184

2

OPŠTI DIO 1. Naziv programa: GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU 2. Nastavni plan
Redni broj A 1. 2. 3. 4. 5. Nastavni predmeti grupe predmeta I sed. 3 3 2 2 2 2 god. 108 108 72 72 72 72 2 72 2 2 16 2 2 3 2 2 72 576 72 72 108 72 72 3 108 2 2 2 3 72 72 72 108 2 14 2 5 3 72 504 72 180 108 4 144 2 66 12 432 10 330 72 sed. 3 3 2 2 II god. 108 108 72 72 sed. 3 3 2 2 III god. 108 108 72 72 sed. 3 3 2 2 IV god. 99 99 66 66 Ukupno

Opšteobrazovni predmeti Maternji jezik i književnost Matematika Strani jezik Informatika Fizičko vaspitanje Društvena grupa predmeta 1. Istorija 2. Geografija 3. Sociologija Prirodna grupa predmeta 1. Hemija 2. Fizika UKUPNO A B Stručno - teorijski predmeti 1. Nacrtna geometrija 2. Tehničko crtanje 3. Građevinske konstrukcije Primjena računara u 4. građevinarstvu 5. Građevinski materijali 6. Statika i otpornost materijala 7. Tehnologija betona 8. Organizacija građenja 9. Betonske konstrukcije 10. Projektovanje 11. Kućne instalacije 12. Preduzetništvo UKUPNO B C Praktična nastava D Slobodne aktivnosti E Izborna nastava 1. Strani jezik II 2. Likovna kultura i crtanje 3. Osnove građevinarstva Ekologija i zaštita životne 4. sredine 5. Razvoj arhitekture 6. Slobodoručno crtanje 7. Savremena arhitektura 8. Maketarstvo

423 423 288 72 288 72 72 72 72 72 1842 144 72 498 180 72 180 72 138 99 240 66 66 1827 282 141 420 288 72 72

11 2 1 2 2 2 2 2

396 72 36 72 72 72 72 72

13 2 1 2 2

468 72 36 72 72

13 2 1 4 2

468 72 36 144 72

2 3 4 2 2 15 2 1 4 2

66 99 132 66 66 501 66 33 132 66

2 2

72 72 2 2 72 72

72 72 72 72

3

odnosno za uključivanje u program za obrazovanje odraslih . .Odrasli napreduju po programu u skladu sa Pravilnikom (planom) za izvođenje obrazovnog programa za odrasle.Osposobljavanje za izradu predmjera i predračuna radova. . Prohodnost . . god. 2 III god. u zavisnosti od vrste programa prethodnog obrazovanja. .U srednje stručno obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju mogu se upisati lica koja su: . sed.Posjedovanje znanja iz informatike i poznavanje stranog jezika. 6.U redovnom obrazovanju učenici napreduju u viši razred ako su iz svih nastavnih predmeta u toku tekuće godine postigli pozitivnu ocjenu i obavili profesionalnu praksu. . . 72 sed. Komjuterska vizuelizacija 11.završila osnovnu školu ili . II god. . 4. sed. 4 .Učestvovanje u planiranju i izvođenju radova kod objekata visokogradnje. uz polaganje dopunskih i diferencijalnih ispita.Pripremanje za permanentno obrazovanje i cjeloživotno učenje. . . .Razvijanje ekološke svijesti i svijesti o poštovanju mjera zaštite na radu i zaštite okoline.izuzetno lica do 18-te godine uz odobrenje Nastavničkog vijeća Škole.Osposobljavanje za poslove obrade tehničke dokumentacije. 2 2 2 IV god.Lica koja su napunila 18 godina uključuju se u program za obrazovanje odraslih.Razvijanje sposobnosti socijalne komunikacije i spremnosti za razvijanje međuljudskih odnosa. .završila dvogodišnju stručnu školu. . Ciljevi i zadaci obrazovnog programa .Osposobljavanje za rukovođenje građenjem objekata porodične stambene zgrade sa najviše dvije etaže i pomoćnih objekata.U redovno obrazovanje mogu se upisati i lica koja nijesu starija od 17 godina. Geodezija F Profesionalna praksa G Sedmični broj časova H Broj radnih sedmica Ukupno (A+B+C+D+E) = 4512 10 dana 32 36 10 dana 32 36 10 dana 32 36 3. Mehanika tla i fundiranje 10.Obrazovanje po obrazovnom programu Građevinski tehničar za visokogradnju traje četiri godine. . . Tehnologija građenja 12.Lica koja su završila dvogodišnju stručnu školu mogu se uključiti u odgovarajući razred.Osposobljavanje za poslove razrade projekta objekata visokogradnje. koji donosi nadležna institucija.Redni broj Nastavni predmeti grupe predmeta I sed. 5. . 66 66 66 32 33 Ukupno 72 66 66 66 30 dana 141 9.Produbljivanje i proširivanje opšteg obrazovanja u funkciji struke i obezbjeđivanje teorijskih i praktičnih znanja za samostalno obavljanje zanimanja.Osposobljavanje za poslove razrade projekta izvedenog stanja. Uslovi za upis. Trajanje obrazovanja .

Završetkom obrazovnog programa učenik stiče srednje stručno obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU.7. Obrazovanje koje se stiče . 5 .

1. GEOGRAFIJA 1.1. 1. STRANI JEZIK 1.1. ISTORIJA 1. FIZIČKO VASPITANJE 1. PREDMETNI PROGRAMI 1. 6 . MATEMATIKA 1. MATERNJI JEZIK I KNJIŽEVNOST 1.1.1.1. 1.1. HEMIJA Napomena: Katalozi opšteobrazovnih programa su u nadležnosti Zavoda za školstvo. 3.9.POSEBNI DIO 1.1. 7. 6. OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI 1. 5. SOCIOLOGIJA 1.10. INFORMATIKA 1.1. 8. 2. FIZIKA 1. 4.1.

7 . .Razvijanje motoričke vrijednosti pri crtanju.Osposobljavanje za samostalan rad.Osposobljavanje učenika za čitanje planova.1. STRUČNO .Savladavanje predstavljanja ideja na papiru kroz perspektivu. . Naziv predmeta: NACRTNA GEOMETRIJA 2. Opšti ciljevi nastave . NACRTNA GEOMETRIJA 1. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 42 30 36 36 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 72 78 66 144 3. .Razvijanje sposobnosti sagledavanja prostora. . .1.2.TEORIJSKI PREDMETI 1.Razvijanje preciznosti i preglednosti u izradi tehničkih crteža. .2.Sticanje sposobnosti predstavljanja trodimenzionalnih oblika na ravan crtanja i obrnuto.

ravan. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Projekcije . preciznosti.Crta projekcije geometrijskih slika u specijalnom položaju: trougao. njihovu primjenu. Vježba: .Crta tragove zračnih ravni normalnih na Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . položaju.Definiše vidljivost i kretanje kroz prostor. Ortogonalna projekcija .Crta projekcije.Upoznaje sistem sistema opažanja i projekcijskih ravni.Razlikuje kvadrante. određuje vidljivost pojedinih elemenata.Crta projekcije pravilnih geometrijskih tijela sa bazisom paralelnim projektnoj ravni: kupa.Konstruiše ravan pomoću dvije paralelne prave.Crta projekcije duži i prave u opštem i specijalnom položaju. određuje prodore pravih i njihovo kretanje.Upoznaje sagledavanja tačke u opštem i karakteristike prostora.Crta njihov položaj koordinata. . valjak i lopta.Razvija sposobnost . . pomoću pravih koje se sijeku. specijalnom pravu.4. trapez i krug. Vježba: .Crta projekcije . kotirane i kose projekcije. projekcija i .Crta projekcije tačke u opštem i specijalnom položaju kroz kvandrante. tri nekolinearne tačke 8 . . geometrijske slike. projekcijskih ravni. specijalnom ortogonalne položaju.Poznaje osnovne duži i prave u geometrijske opštem i oblike: tačku.Uočava razlike između ortogonalne.Pravi model .Očitava vrijednosti projekcija i zna koordinata. .Nabraja vrste .Preko određivanja prodora uslovljava kretanje prave. .Crta projekcije.Crta projekcije . . projekcijske ravni. u prostoru. Vježba: .Određuje prodore geometrijska prave kroz tijela. Vježba: . projekcije. pravougaonik. Vježba: . . . kvadrat.Razvija sposobnost . .

.Određuje presječnicu dvije ravni u međusobno različitom odnosu. Prodor prave kroz ravan . Presječnica .Rješavajući i crtajući zadatke određuje prodor prave kroz zračnu ili kosu ravan i sagledava njenu vidljivost u odnosu na ravan. geometrijskih slika . sagledava njenu vidljivost u odnosu na njih.Crta projekcije geometrijskih slika koje leže na zračnoj ili kosoj ravni. Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave i pomoću geometrijske slike. Vježba: . .Poznaje pravila veličinu duži i ugla transformacije.Razvija preciznost.Razvija sposobnost opažanja.Određuje prodor .Poznaje pravila rotacije. .Određuje nagibnicu i normalu.Rješava zadatke određujući pravu veličinu duži i ugla koji ona zaklapa sa projektnom ravni putem rotacije ili transformacije.Određuje projekcije različitih geometrijskih slika vezanih za kosu ravan.Ilustruje projekcije geometijske slike različitih na zračnoj ravni.učenik horizontalnicu. Transformacija i rotacija . .Poznaje prodor prave kroz zračnu prave kroz zadatu ili kosu ravan i ravan. Geometrijske slike na ravni . 9 .Ilustruje presjek dvije ravni. . na kosoj ravni. frontalnicu ili profilnicu kao i ravni koje su u proizvoljnom položaju. koja ona zaklapa sa projektnom ravni. Vježba: . Vježba: . .Određuje .Ilustruje vezanih za zračnu geometrijske slike ravan. .Crta sutražnice ravni.Određuje pravu .Konstruiše tragove kose ravni. .

Crta projekcije pravilne prizme.Razvija preciznost i . piramide i konusa sa bazisom na proizvoljnoj ravni.Rješava projekcije pravilne prizme.Razvija sposobnost .Poznaje rješavanje .Objašnava slivne krovove u osnovi. . valjka. valjka.Upoređuje razlike . geometrijskih tijela geometrijskih tijela zračnom ravni. ortogonalne i kose crtanja i projekcije. piramide i konusa) proizvoljnom ravni i određuje pravu veličinu presječne slike i razvija mrežu.Razvija preciznost konusa sa bazisom čiji se bazis nalazi u radu.Razvija 10 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . crtanja. .Crta složeni krov u osnovi sa izgledom krova. jednostavne u radu.Crta presjek .Određuje pravu veličinu presječne slike i razvija sliku.Rješava krovova.Demonstrira sagledavanja pravilne prizme. Vježba: .Rješava složene krovove u osnovi.Demonstrira sposobnost pravilnih presjeke pravilnih uočavanja. proizvoljnoj ravni. položaj pravilnih prostora. valjka.Određuje pravu proizvoljnim veličinu presječne ravnima. perspektive.Razvija kreativnost . valjka. Kosa projekcija . slike i razvija mrežu. Perspektiva .Razvija sposobnost .Crta metodama prodora vidnih .Crta presjek pravilnih geometrijskih tijela (prizme.Objašnjava značaj . Krovovi .Objašnjava presjek pravilnih geometrijskih tijela (prizme. . piramide i konusa sa bazisom na zračnim i proizvoljnim ravnima. Vježba: . .Rješava u kosoj kose projekcije. Vježba: . piramide i konusa) zračnom ili proizvoljnom ravni. .Rješava projekcije .Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Geometrijska tijela sa bazisom na zadatoj ravni .Razvija predstavu o perspektivnog elemenata prostoru. piramide i geometrijskih tijela . zračnom i . Presjeci geometrijskih tijela . ravni. valjka.Crta u kosoj projekciji složene geometrijske oblike.Upoznaje elemente . Vježba: . .Poznaje pravila opažanja. na zračnim na zračnoj ili ravnima. karakteristike . projekciji složene geometrijske oblike.

projektor. Petrović: Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije sa rešenim primerima za srednje škole građevinske struke. Tehnička knjiga.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. likoravan. šumarske i geodetske škole. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . 1988. . građevinske. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 8. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. platno za projektor i modeli geometrijskih oblika.Stolovi za crtanje sa odgovarajućim priborom. Gagić: Nacrtna geometrija za prvi i drugi razrad građevinske. 2002. Okvirni spisak literature i drugih izvora . 9.Pismene vježbe. . .Očna tačka. V. M.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Dulić. . .B. 6. 5. 1992. Formativni ciljevi učenik . Beograd. 7.Ocjena grafičkih vježbi. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Rješava osnovne geometrijske oblike metodom prodora vidnih zraka i nedogleda. Preporuke za izvođenje nastave zraka i nedogleda ili koordinatnog sistema složene aritektonske oblike. Beograd.Poznaje elemente frontalne perspektive. nedogledi. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Jevtić: Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije za I i II razred arhitektonske. . table za crtanje.Diplomirani inženjer arhitekture.diplomirani inženjer građevinarstva. Beograd. Beograd. računar.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. i 2004. . . 11 . 2005.Određuje osnovne geometrijske oblike metodom koordinatnog sistema.Bira položaj oka u likoravni i visinu horizonta. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .O. Nedimović: Zbirka rešenih zadataka iz nacrtne geometrije s osnovama teorije.G.Rješava osnovne oblike enterijera. . linija horizonta. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Lj. trgovinske i drvoprerađivačke škole. drvoprerađivačke. . Socijalizacijski ciljevi učenik samostalnost u radu.

Crtanje elemenata građevinskih konstrukcija .Rad olovkom i drugim tehnikama .Kućna mreža Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Obrada projekata 12 .razradom projekata .Izrada i razrada projektne dokumentacije .Konstruktivni sklop objekta .Pravilno kotiranje.Elementi projektovanja sa .Tehničko prikazivanje raznih geometrijskih arhitektonskih oblika . formatiziranje crteža .Definisanje prostornih vrijednosti .Kućne instalacije .Izrada i obrada tehničke dokumentacije .10.Tehničko crtanje . Povezanost predmeta Znanja .Građevinske konstrukcije .Kompjuterske vježbe .

Osposobljavanje za samostalan rad. 13 .Razvijanje preciznosti i preglednosti u izradi tehničkih crteža. .Razvijanje sposobnosti sagledavanja prostora.Upoznavanje pravila izrade i formatizovanja projektne dokumentacije.2.Razvijanje tehničke kulture. .Razvijanje motoričke sposobnosti pri crtanju. Opšti ciljevi nastave .1.Sticanje znanja za čitanje planova.Upoznavanje sa značajem dimenzija i razmjere.2. . Naziv predmeta: TEHNIČKO CRTANJE 2. . .Osposobljava se za kompozicijsku sređenost u izradi tehničkih crteža. . . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 16 56 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 16 56 72 3. . TEHNIČKO CRTANJE 1.

početak i kraj kotne linije. Grafička vježba: . znanja predmeta/Operativni ciljevi Formativni ciljevi učenik Razlikuje vrste papira za crtanje: pelir. Grafička vježba: . isprekidana. 1:500.Ispisuje slova i brojeve slobodnom rukom. A3. A4. uglomjer. Grafička vježba: . .Crtanje isprekidanih linija crta .Primjenjuje razmjeru.Crtanje punih linija različitih debljina. trouglove.Poznaje kotiranje otvora. tablu. 1:10. . Rad olovkom . . Koristi razne vrste olovaka.Upotreba pribora i materijala za tehničko crtanje. . 1:50. šinu. šablone i različita pera. gumu. šestare.Crta tehnički okvir.Primjenjuje visinske kote i kote otvora. .Koristi razmjernik.Razvija pravilan odnos prema grafičkom izražavanju. Razmjera . Grafička vježba: .Objašnjava upotrebu papira za crtanje. hamer. . ozolit.Crta različite linije: puna. .Objašnjava ispisivanje brojeva.tačka. . Grafička vježba: .Na jednostavnim oblicima primjenjuje različite razmjere 1:5.Upoznaje značaj razmjere u tehničkom crtežu i njenu primjenu u pojedinim fazama crtanja projektne dokumentacije. milimetarski.Navodi materijal koji se koristi za crtanje.Ispisivanje brojeva i slova slobodnom rukom i šablonom. Socijalizacijski ciljevi učenik . 1:25.Razvija smisao za estetiku. . marker. . kotna linija. krivuljare. Kotiranje . tuš.Razvija preciznost u radu. . . Sadržaji/Standardi Razred: PRVI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Tehnički pribor . T . šrafure.4. Koristi i održava: sto za tehničko crtanje.Zna elemente kotiranja: kota. .Objašnjava ispisivanje slova.Crta elemente kotiranja. 1:100. paus.Nabraja i objašnjava pribor za tehničko crtanje.lenjir.Poznaje visinsku kotu.Na datoj osnovi i presjeku primjenjuje pravila kotiranja. A2. . pečat i određuje formate A1. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Objašnjava crtanje linija. . 14 . .Upoznaje značaj tehničkog crtanja. bojice. crta tačka.

Analizira i objašnjava zadati prilog glavnog projekta u razmjeri. Rad u tušu . . Preporuke za izvođenje nastave Grafička vježba: .Razvija preduzimljivost i Vježba: . Grafička vježba: . .Precrtava zadati prilog idejnog projekta u odgovarajućoj razmjeri.Razvija sposobnost opažanja. Vježba: .Opisuje rad u tušu. Izvođački projekat .Upoznaje značaj i sadržaj idejnog projekta. .Upoznaje logotip i i njegove njegovu kompozicije.Objašnjava .Crta konstrukcije mnogouglova.Crta šrafuru za različite materijale i opremu. instalacija i zelenila u osnovi i izgledu.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Oznake materijala . Idejni projekat . kotira i ispisuje podatke.Razvija kreativnost i formira stav o važnosti dobijenih informacija. Grafička vježba: . . Socijalizacijski ciljevi učenik .Analizira i objašnjava zadati dio izvođačkog projekta u razmjeri.Upoznaje sadržaj glavnog projekta i ulogu njegovih priloga.Ćita oznake materijala. Glavni projekat . elipse.Kopira i kopiranje i formatizuje . kompoziciju. radiranje i brisanje.Vrši izradu logotipa . Naslov i logotip .Kopira.Crta u zadatoj razmjeri razne oblike. Vježba: . namještaja.Objašnjava grafičko prikazivanje materijala u projektima.Uočava karakteristike izvođačkog projekta. . Kopiranje i formatizovanje projekta . formatizuje 15 .Uočava karakteristike idejnog projekta. Formativni ciljevi učenik . Grafička vježba: .Uočava karakteristike glavnog projekta. sanitarnih uređaja.Crta oznake građevinskog matrijala. čišćenje. krivih linija i njihove spojeve sa pravim linijama.Priprema pribor.Upoznaje sadržaj izvođačkog projekta i važnost detalja koji se razrađuju. uči punjenje. .

Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Ocjena grafičkih vježbi. 6. Dulić: Tehničko crtanje sa čitanjem planova.Tehničko prikazivanje materijala i ostalih elemenata 16 . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. izgled . . 2003.G. Formativni ciljevi učenik projekat. 8. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . presjeci.Statika i otpornost materijala .diplomirani inženjer građevinarstva.Tehnička obrada crteža .Kompjuterske vježbe .Građevinski materijali .Tehnika crtanja .Pismene vježbe. Preporuke za izvođenje nastave i slaže svoje radove.Projektna dokumentacija Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Beograd.Stolovi za crtanje sa odgovarajućim tehničkim priborom. izgledi) i formatizovanje .Tehnička obrada crteža (osnove. 7.Diplomirani inženjer arhitekture. .Tehničko prikazivanje građevinskih konstukcija . 9. 5.Tehnička obrada crteža .Projektna dokumentacija .Tehnička obrada crteža .Nacrtna geometrija .Kućne instalacije . Socijalizacijski ciljevi učenik samostalnost u radu. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Projektna dokumentacija .Građevinske konstrukcije . računar. Povezanost predmeta Znanja . .Osnove.Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Elementi projektovanja sa razradom projekata .Usmena provjera znanja jednom u klasifikacionom periodu. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik formatizovanje projekta. 10.Tehničko prikazivanje raznih materijala .Projektna dokumentacija .Projektna dokumentacija . opterećenja i rezultante sila . table za crtanje sa odgovarajućim priborom za crtanje. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Okvirni spisak literature i drugih izvora .Rad olovkom . projektor i platno za projektor. .Razmjera . presjeci.Grafičko predstavljanje sila.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Organizacija građenja .

.Upoznavanje sa prefabrikovanom gradnjom.Osposobljavanje za primjenu seizmičkih propisa.3. 17 . . .Upoznavanje elemenata koji čine objekte visokogradnje i shvatanje njihovog međusobnog odnosa.1. .Poznavanje krovnih konstrukcija. . GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 1.Poznavanje izrade radioničke dokumentacije. Opšti ciljevi nastave .Osposobljavanje za samostalan rad. .Sticanje znanja o vertikalnim komunikacijama u zgradama.Upoznavanje sa primjenom hidroizolacije. .Upoznavanje načina zaštite objekta od spoljnih uticaja. . .2.Upoznavanje načina prenošenja opterećenja. . 3. II razred: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika.Upoznavanje sa načinima izvođenja pojedinih elemenata građenja.Upoznavanje sa metalnim konstrukcijama u građevinarstvu.Upoznavanje načina obrade podova i plafona.Upoznavanje sa mjerama protivpožarne zaštite na objektima. . .Upoznavanje sa drvenim konstrukcijama u građevinarstvu.Poznavanje vrsta zanatskih radova na objektu.Sticanje znanja o vertikalnim i horizontalnim konstruktivnim elementima zgrada. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 36 72 72 108 36 108 33 33 177 321 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 108 180 144 66 498 Vježbe: I razred: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. . . . . Naziv predmeta: GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 2.

Na zadatim vertikalnih i osnovama horizontalnih raspoređuje serklaža).Razvija .Razvija tehničku elemente: masivni. funkcija njihovih .U razmjeri nacrtati otvore za prozore i vrata na osnovi objekta. nadprozornike bez elementi otvora za roletne i sa vrata i uloga roletnom. zidovima (uloga prozorskih otvora i .Nabraja elemente elemente.Objašnjava odnos prema različitih sistema osnovne zanimanju.Crta šeme osnova . montažni način polumontažnom i izvođenja. odnose na ab serklaže i načine njihove izgradnje.Shvata ulogu nadprozornika.4.Upoznaje odgovornost u konstruktivnog vertikalne radu. 18 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . konstruktivne .Razlikuje nadprozornika.Navodi osnovne sistema.Određuje položaj .Analizira ulogu elemente(uloga konstruktivnih konstruktivnih zidova.Zna oznake i mjere . zidova i primjena . Otvori u zidovima .Upoređuje klasični građenja u polumontažni i klasičnom.Primjena Pravilnika za građenje objekata visokogradnje u seizmičkim područjima. Vježba: . skeletni i poprečnog i mješoviti.Poznaje djelove primjenjujući Pravilnika za Pravilnik za građenje objekata građenje objekata visokogradnje u visokogradnje u seizmičkim seizmičkim područjima koji se područjima. po visini. konstruktivne . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Konstruktivni sklop objekata .Razlikuje noseće . nadvratnika).Uočava razliku kulturu.Stiče pozitivan . Vertikalni konstruktivni elementi . Elementi građenja .Poznaje otvore u prozorskih otvora. karakteristike . montažnom načinu izvođenja. . položaju i pregradne funkciji. mješovitog . elemente opreme i elemente obrade. . gradnje. elemente. zida. između podužnog. vertikalne serklaže .

Razvija odgovornost u radu.Upoznaje princip funkcionisanja ventilacionih kanala (pravila primjene i elemente ventilacije). . .Riješiti vođenje sabirnog dimnjačkog kanala kod višespratnog objekta prema datim uslovima.Shvata ulogu temelja i princip prenošenja opterećenja.Crta nadprozornik bez roletne.Crta načine otvaranja vrata. . Formativni ciljevi učenik . . Vježba: . kao i podjelu na Vježba: . Vježba: .Zna način izvođenja temelja.U razmjeri nacrtati temelje za datu osnovu sa oborenim presjecima. . . . Hidroizolacija .Objašnjava ulogu hidroizolacije. .Skicira međuspratnu konstrukciju oko dimnjačkog kanala.Crta detalje ventilacionih kanala.Crta detalje lokalnog grijanja od blokova. . .Zna izolaciju podova i podrumskih zidova.Nabraja podjelu temelja prema konstruktivnom sklopu objekata i prema materijalu od kojeg se izvode.Zna mjere i oznake vrata.Na osnovama crta oborene presjeke temelja. Ventilacioni kanali .Opisuje karakteristike trakastih temelja. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . . Temelji . . .Crta primjenu hidroizolacije na objektu sa 19 .Planira položaj dimnjačkih kanala. . .Objašnjava princip funkcionisanja sabirnih dimnjaka.Crta detalje sabirnih dimnjačkih kanala. .Navodi materijale koji se primjenjuju za hidroizolaciju.Opisuje princip ugrađivanja prozora i vrata.Poznaje dimnjačke kanale (uloga i podjela prema blokovima u konstrukciji dimnjačkih kanala).Crta oblike temelja.Definiše elemente od kojih su sastavljeni sabirni dimnjački kanali kao i način izvođenja. .Razumije važnost očuvanja zdrave životne sredine. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Dimnjački kanali .Analizira mogućnost primjene blokova u konstrukciji dimnjačkog kanala. . temelja samaca i temeljnih ploča.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik horizontalnu i vertikalnu.

Formativni ciljevi učenik djelimično ukopanim podrumom.

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

20

Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Horizontalni konstruktivni elementi - Crta serklaže, - Navodi grede i podvlake. horizontalne - Crta pune ravne konstruktivne ploče sa jednim, elemente. dva i više oslonaca. - Poznaje funkciju i materijale za - Crta rebrastu izradu međuspratnu horizontalnih konstrukciju. konstruktivnih - Crta sitnorebrastu elemenata. međuspratnu - Poznaje podjelu konstrukciju. međuspratnih - Crta montažne ili konstrukcija prema polumontažne načinu izvođenja i međuspratne njihove konstrukcije. karakteristike. - Crta armirano - Navodi vrste betonsku oplate. međuspratnu konstrukciju u skeletnom sistemu.

Socijalizacijski ciljevi učenik - Razvija sposobnost za prostorno predstavljanje.

Preporuke za izvođenje nastave Crteži – planovi oplate. Grafička vježba: - Crta planove oplate pune ploče. Grafička vježba: - Crta planove oplate rebraste i sitnorebraste međuspratne konstrukcije. Grafički rad - Prema zadatoj osnovi (u sistemu nosivih zidova i skeletnom sistemu) crta planove oplate horizontalnih konstruktivnih elemenata.

Vertikalne komunikacije - Primjenjuje Stepenice propise za - Definiše pojam stepenice. spoljnih i - Grafički prikazuje unutrašnjih osnove i vertikalne stepenica. presjeke - Navodi podjelu stepenišnog stepenica prema prostora. značaju, namjeni, - Čita crtež konstrukciji, stepenicа na kosim materijalima, armirano oblicima i načinu betonskim izvođenja. pločama, - Poznaje elemente oslonjenim na stepenica. obrazne nosače. - Poznaje propise za - Čita crtež stepenice. stepenicа na - Poznaje proračun koljenastim ab stepenica. pločama. - Analizira mogućnost izbora stepenica prema obliku i konstrukciji. - Računa stepenice.

- Razvija preciznost.

Grafička vježba: - Crta stepenište oslonjeno na podestne nosače. - Crta stepenište na koljenastim pločama. Grafički rad - Prema zadatom stepenišnom prostoru u osnovi (u sistemu nosivih zidova i skeletnom sistemu): - proračunava stepenice; - crta osnovu, poprečni i podužni presjek; - crta planove oplate stepeništa.

21

učenik - Crta stepenište oslonjeno na podestne nosače. - Crta stepenište na Kose rampe koljenastim - Poznaje kose pločama. rampe za pješake i - Crta spoljašnje motorna vozila. stepenice. - Poznaje propise za - Uočava značaj i dimenzionisanje svrhu liftova. rampi. - Rješava rampe za vozila i za potrebe invalida. Krovovi i krovne konstrukcije - Razlikuje elemente - Vrši podjelu krovnih krovova prema konstrukcija. nagibima, - Crta tesarske materijalima i krovne veze. broju krovnih - Crta drvene ravni. krovove: proste krovove, krovove Drveni krovovi sa raspinjačama i - Upoznaje se sa krovne vješaljke. krovnim - Skicira krovove sa konstrukcijama i nadzitkom. navodi vrste - Skicira mansardne krovnih krovove. konstrukcija. - Poznaje tesarske - Analizira veze. povoljnost - Upoznaje drvene primjene pojedinih krovove: proste krovnih krovove, krovove konstrukcija. sa raspinjačama i - Rješava tavanski krovne vješaljke. prostor za potrebe - Upoznaje drvene stanovanja. krovove sa nazidkom. - Na zadatoj osnovi - Upoznaje krova crta slivne mansardne površine. krovove. - Čita detalje ravnih krovova. Potkrovlja - Upoznaje - Čita detalje zaštite potkrovlja. izolacija ravnih - Poznaje funkciju krovova. krovnih prozora. - Obrazlaže način adaptacije potkrovlja. - Obrazlaže primjenu

Informativni ciljevi i sadržaji učenik Liftovi - Upoznaje liftove.

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

Grafička vježba: - Crta proste krovove i krovove sa raspinjačama. Vježba: - Analizirajući povoljnost primjene pojedinih krovnih konstrukcija rešava tavanski prostor za potrebe stanovanja. Vježba: - Crteži ravnih krovova.

22

23 . . . .Navodi vrste ravnih krovova. .Objašnjava namjenu toplotne. zvučne i hidro zaštite objekata.Objašnjava način odvodnjavanja ravnih krovova.Navodi vrste izolacija. Izolacije . zvučnoj i hidroizolaciji prostora. Ravni krovovi . .Navodi nedostatke i prednosti ravnih krovova. .Objašnjava zaštitu krovnih izolacija. .Navodi materijale za izolacije.Poznaje slojeve ravnih krovova.Informativni ciljevi i sadržaji učenik materijala koji doprinose toplotnoj. Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . zvučnu izolaciju i hidroizolaciju zidova i međuspratnih konstrukcija.Definiše ravne krovove.Skicira toplotnu.

. grebena i uvala.Skicira detalje .Poznaje vrste i oblike limova i ugradnje različitih njihovu primjenu u vrsta oluka. Formativni ciljevi učenik . . .Čita detalje . Socijalizacijski ciljevi učenik . građevinarstvu.Razlikuje podove prema materijalu.Crta podove i plafone. Limarski i bravarski radovi .Crta detalje pokrivanja krovova. oblike metalnih profila.Poznaje vrste krovnih pokrivača prema materijalu.Razvija preciznost.Čita detalje . Vježba: .Objašnjava metalne ograde.Razvija sposobnost za prostorno predstavljanje. . .cementnih proizvoda.Navodi slojeve podova. ugradnje.Crteži sa detaljima pokrivanja krovova.Crta detalje ugrađivanja bravarije. Stolarski radovi .Navodi vrste drveta . . .Navodi vrste podova prema materijalu i namjeni i objašnjava način izrade.Razred: TREĆI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Podovi i plafoni .Razlikuje drvene prozore prema i drvene elemente konstrukciji.Nabraja vrste i opšivanja limom.Razlikuje vrste plafona.Crta detalje pokrivanja krovova. nosivih i nenosivih.Crta detalje .Navodi vrste plafona i objašnjava način izrade.Navodi vrste oluka i ugrađivanja mjesta i način bravarije. Pokrivački radovi . Grafička vježba: . lima i dr.Skicira detalje metalne ograde. .Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada. od opekarskih proizvoda. .Crta detalje ugrađivanja . Grafička vježba: . . primjenu limenih opšava. .Čita detalje pokrivanja sljemena. njihove osobine i primjenu.Razlikuje krovne pokrivače od azbest . . . . Preporuke za izvođenje nastave Grafička vježba: . za stolarske radove 24 .Poznaje metalne i PVC prozore i vrata i njihovu primjenu.Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada.Crta detalj međuspratne konstrukcije sa podom i plafonom. Grafička vježba: .

.Crta radioničke i montažne nastavke zategnutih i pritisnutih štapova.Poznaje klasične Formativni ciljevi učenik . .Poznaje osnove za dimenzionisanje čeličnih konstrukcija.Nabraja vrste i kvalitet šavova.Računa naprezanje zategnutog štapa i crta detalje veze. .Računa naprezanje Vježba: 25 . .Nabraja mehanička spojna sredstva. .Zna primjenu. .Crta dispoziciju hale. Vježbe: . . . . .Nabraja elemente industrijske hale.crta elemente čelične industrijske hale sa detaljima veze. . .crta dispoziciju.Crta radioničke i montažne nastavke zategnutih i pritisnutih štapova.Crta zadate čelične profile i kotira potrebne elemente.Crta detalje ugrađivanja stolarije. .Crta elemente čelične industrijske hale sa detaljima veze.Crta zadate čelične profile i kotira potrebne elemente. .Navodi proizvode od čelika i njegovu primjenu u građevinarstvu. . Metalne konstrukcije . Grafički rad: Prema zadatim podacima: . .Zna primjenu. .Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada. . .Dimenzioniše i konstruiše nosače.Navodi vrste prozora prema konstrukciji i njihove mjere.Crta sklopni crtež dva lima (veza ostvarena pomoću vijaka i zavarivanjem). .Crta detalje veza nastavaka punih nosača.Poznaje načine zaštite čeličnih konstrukcija od korozije. .Crta radioničku dokumentaciju čelične industrijske hale. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik i stolarske izrađevine. proračun i konstruisanje rešetkastih nosača. . .Objašnjava izradu čelične konstrukcije u radionici.Radi specifikaciju materijala. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave stolarije.Nabraja vrste roletni za prozore i balkonska vrata.Crta detalje veza nastavaka punih nosača. .Crta sklopni crtež dva lima (veza ostvarena pomoću vijaka i zavarivanjem). . proračun i konstruisanje punih nosača. . .Računa naprezanje pritisnutog štapa i crta detalje veze.Poznaje radioničke i montažne nastavke zategnutih i pritisnutih štapova. .Poznaje izradu radioničke dokumentacije.Crta radioničku dokumentaciju čelične industrijske hale: . Drvene konstrukcije .

Poznaje osnove za dimenzionisanje drvenih konstrukcija. . Lijepljene lamelirane . . .Nabraja konstruktivne sisiteme.Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada. drvene konstrukcije . .Crta detalje spajanja elemenata lijepljenih lameliranih krovnih konstrukcija. Socijalizacijski ciljevi učenik . .Dimenzioniše drvene tavanjače. 26 . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik drvene konstrukcije.Poznaje nastavke i veze elemenata drvenih konstrukcija. Formativni ciljevi učenik zategnutog štapa i crta detalje veze.Navodi karakteristike i specifičnost lijepljenih lameliranih drvenih konstrukcija.Nabraja fizičke i mehaničke osobine građevinskog drveta.Uočava važnost kvalitetnog i preciznog rada.Opisuje način proizvodnje lijepljenih lameliranih drvenih konstrukcija.Nabraja spojna sredstva. .Prema zadatim podacima računa naprezanja u zategnutom i pritisnutom štapu i crta detalje veza. . Preporuke za izvođenje nastave . . .Računa naprezanje pritisnutog štapa i crta detalje veze.Stiče osjećaj za prostor.

Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Prefabrikovana gradnja - Opisuje osnovne karakteristike industrijske proizvodnje (istorijski razvoj, prefabrikovani konstruktivni elementi objekata visokogradnje). - Upoznaje metode prefabrikovane gradnje (tradicionalni, djelimično prefabrikovan, prefabrikovan način gradnje, moguća mjesta za prefabrikaciju, metode prefabrikacije). - Nabraja vrste transporta. - Opisuje način montaže prefabrikovanih betonskih elemenata (sredstva za montažu, metode montaže, redoslijed montaže, pravac kretanja krana i dizalice). - Objašnjava karakteristike za: skeletni sistem, krupnoblokovski sistem, prostorno ćelijski sistem, mješoviti konstruktivni sistem. - Poznaje elemente skeletnog sklopa (temelj, stub,

Formativni ciljevi

učenik - Uočava karakteristike istorijskog razvoja prefabrikovane gradnje. - Razvija preciznost - Razlikuje u radu. prefabrikovane konstruktivne elemente objekata visokogradnje. - Razlikuje metode prefabrikovane gradnje. - Određuje mjesto za izradu prefabrikovanih elemenata (gradilište, poligon, pogon). - Shvata metode prefabrikacije (sa nepokretnim i pokretnim kalupima, horizontalnim, pojedinačnim i u nizu). - Razlikuje unutrašnji i spoljašnji transport. - Predviđa način montaže prefabrikovanih betonskih elemenata. - Uočava razliku između sistema prefabrikovane gradnje. - Crta prefabrikovane temelje sa „čašom", sa "čaurom" i u vidu ljuske. - Crta suvi i mokri postupak veza,

Socijalizacijski ciljevi učenik - Razvija pozitivan odnos prema radu i zanimanju.

Preporuke za izvođenje nastave Vježba: - Nacrtati u razmjeri vezu temelja i stuba, tri projekcije. Vježba: - Nacrtati u razmjeri vezu stuba i stuba, tri projekcije. Vježba: - Nacrtati u razmjeri detalj nastavljanja grednih nosača u polju.

27

Informativni ciljevi i sadržaji učenik gredni nosač, tavanični element). - Obrazlaže suvi postupak, mokri postupak i prednaprezanje, kao i veze prefabrikovanih elemenata (stub -temelj, stub - greda, stub – greda tavanica).

Formativni ciljevi

učenik stub - temelj i stub - stub. - Crta ostvarivanje veze stub - greda pomoću prednaprezanja (sa prepustom i bez prepusta). - Skicira tavanične elemente (punog presjeka, olakšanog presjeka, kasetirane). - Zna prefabrikaciju elemenata i način montaže. - Analizira metode povezivanja elemenata. Vertikalne komunikacije - Razlikuje elemente - Navodi elemente stepenica. vertikalnih - Skicira elemente komunikacija gazišta sa (nosač, gazište, olakšanim i punim čelo gazišta). presjekom, - Definiše dimenzije podesne nosače i otvora za liftove. kose obrazne nosače. - Rješava položaj i grupisanje liftova u kolektivnim stambenim objektima visokogradnje. Elementi panelnog sistema - Upoznaje elemente - Skicira poprečne presjeke zidnih panelnog sistema panela. (dimenzije i oblici - Crta spojeve zidnih panela, između zidnih dimenzije i oblici panela i to: tavaničnih unutrašnjih elemenata). konstruktivnih, spoljašnjih i - Poznaje sklopove unutrašnjih na ćelijskih elemenata mjestu ukrštanja i način nalijeganja. zidova. - Objašnjava montažu sanitarnih - Crta spoj dvije tavanice iznad ćelija, način

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

Vježba: - Nacrtati u razmjeri tri projekcije veze stub – tavanica konzola. Vježba: - Nacrtati u razmjeri tri projekcije veze tavaničnog elementa i fasadnog panela.

28

učenik oslonca i spoj dvije tavanice iznad zajedničkog oslonca. - Razlikuje tipove sanitarnih kabina sa sanitarnim uređajima i dimenzijama. Prefabrikovani elementi velikih raspona - Crta zglobne veze - Nabraja elemente temelja i stuba. velikih raspona. - Skicira izgled i poprečni presjek nosača sa dimenzijama. - Crta krovne ploče i fasadne elemente. - Analizira detalje dvozglobnog i trozglobnog luka.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik podizanja i povezivanja istih.

Formativni ciljevi

Socijalizacijski ciljevi učenik

Preporuke za izvođenje nastave

- Razvija preciznost u radu.

Grafički rad: - Nacrtati u razmjeri plan montaže za svaku vrstu konstruktivnog elementa za objekat porodične zgrade P+1, L=, H=. Grafički rad: - Nacrtati u razmjeri plan montaže za svaku vrstu konstruktivnog elementa za objekat jednobrode hale sa rasponima L1=, L 2=, H=.

5. Okvirni spisak literature i drugih izvora - B. Blagojević: Građevinske konstrukcije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2008. - B. Blagojević: Završni građevinski i instalaterski radovi, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1990. - V. Kujundžić, D. Tošić: Metalne i drvene konstrukcije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004. - D. Buđevac: Metalne konstrukcije u zgradarstvu, Građevinska knjiga, Beograd, 2006. - M. Muravljev, B. Stevanović: Zidane i drvene konstrukcije zgrada, Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2003. 6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave - Crtaći stolovi, pribor za crtanje, računar, projektor, platno za projektor, crteži krovnih konstrukcija, modeli krovnih konstrukcija i crteži sa detaljima krovne konstrukcije od lijepljenog lameliranog drveta. 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika - Usmena provjera znanja (najmanje jednom u klasifikacionom periodu). - Pismeno (pismeni zadaci: po dva pismena zadatka u toku školske godine, po jedan u polugodištu). - Ocjena grafičkih vježbi.

29

Sistemi u građenju . .Tesarske veze .Statika i otpornost materijala 30 .Ocjena grafičkih radova. .Gvožđe .Konstruktivni sklop objekata visokogradnje .Beton .Izrada drvene oplate za stub .Zidanje zidova i stubova opekarskim proizvodima .Poznavanje tehničkog crtanja građevinskih elemenata .Praktična nastava .Izrada modela drvene krovne konstrukcije .Građevinski materijali . 8.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Drvo i drvena građa . .Čelik .Osnovni oblici temelja .Diplomirani inženjer građevinarstva.Projektovanje .Opekarski proizvodi .Prijem i prenos opterećenja . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Konstruktivni sklop objekata .Međuspratne konstrukcije .Malteri .Zidovi i stubovi .Temelji .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Osnovi građevinarstva .. izgledi i presjeci konstruktivnih elemenata Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Povezanost predmeta Znanja Krovne konstrukcije Bravarski radovi Limarski radovi Zidovi i stubovi Horizontalni konstruktivni elementi Temelji Konstruktivni sklop zgrade Radovi u visokogradnji Osnove.Drvene konstrukcije . konstruktivni smjer.Mehanika tla i fundiranje . 9.Tehničko crtanje . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. II i IV razred). 10.diplomirani inženjer arhitekture (za I.Elementi objekata visokogradnje .Objekti visokogradnje .

Opšti ciljevi nastave . 3. . .Pripremanje za izradu tehničke dokumentacije.1.Uklapanje estetike i funkcionalnosti . 31 .4. . PRIMJENA RAČUNARA U GRAĐEVINARSTVU 1. . . glavnog i izvođačkog projekta.2.Osposobljavanje za samostalan rad.Upoznavanje sa značajem tehnike poznavanja računara. .Osposobljavanje za svođenje trodimenzionalnih elemenata na ravan crtanja i obrnuto.Razvijanje sposobnosti za sagledavanje prostora. Naziv predmeta: PRIMJENA RAČUNARA U GRAĐEVINARSTVU 2. .Upoznavanje sa izradom idejnog.Osposobljavanje za rad na računaru i upoznavanje sa programskim paketima. .grafička estetika. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 22 50 38 70 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 108 60 120 180 Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika.Osposobljavanje za upotrebu programa za obradu crteža.

prikaze crteža. REGEN za crteža. . LINE.om: .palete sa alatkama i njihove funkcije.4.Primjenjuje alate: . 32 . .Zadavanje tačaka primjenom elementarnih komandi: POINT. transformacijom ili modifikacijom drugih objekata.Razrađuje . znanja predmeta/Operativni ciljevi Formativni ciljevi učenik Shvata suštinu vektorskih programa. . Shvata logiku programa. Označavanje objekata na crtežu .otvaranje postojeće datoteke i izlaženje iz programa. Definisanja radnog prostora .Poznaje komande ZOOM. . Vježba: . Socijalizacijski ciljevi učenik . rotacijom.projektovanje crteža.Upoznaje način snimanja crteža.Snimanje i učitavanje crteža. Koristi „miš“. . crteža. . Vježba: .Definiše granice crteža i jedinice mjere. koordinatne .padajući meniji. vezane za prikaz REDRAW.Shvata dimenziju .Upoznaje se sa AutoCAD.Razvija sposobnost opažanja. RECTANGLE. Preporuke za izvođenje nastave .Upoznaje radnog prostora.Upoznaje obradu crteža na računaru: .predstavljanje crteža u tzv.Poznaje načine označavanje označavanja objekata. . .Razvija pozitivan odnos prema zanimanju. . PAN. vektorskim (draw) programima.grafički editor programa. . Sadržaji/Standardi Razred: PRVI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Uvod . Koristi tastaturu. Analizira projektovanje crteža.Označavanje objekata – alat ERASE.Zna dimenzije sisteme. objekata na crtežu.podjela na nivoe i uočavanje simetrije objekata koji se dobijaju pomjeranjem. .Poznaje načine zadavanja tačaka.

. SCALE = homotetično preslikavanje. vježbajući na njemu nove komande. . ROTATE = rotacija.Poznaje mehanizam Object Snap.Crta slobodne kompozicije po ličnom osjećanju i nahođenju. Object Snap.Objašnjava rad u . ARC.Upoznaje komande . . Vježba: .Koristi mrežu tačaka . . .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Alati za crtanje . . ARRAY. Pomoćna sredstva u crtanju .Crta kružni i poligonalni niz elemenata. DONUT.Mijenja dužine objekata. ELLIPSE.Crta slobodne kompozicije po ličnom osjećaju i nahođenju upotrebom novih alata. MIRROR.Upoznaje upotrebu različitih režima rada. Osnovne transformacije objekata . EXTEND. COPY. . režimu.finu zaobljavanje i doradu objekata: zakošenje. . .Crta slobodne kompozicije po ličnom osjećanju i nahođenju koristeći različite režime rada. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . SCALE.Razvija preciznost u tehničkom oblikovanju.Crta u OTRHO GRID.Napreduje u upoznavanju „brzih“ metoda crtanja. LENGTHEM. POLIGON. vježbajući na njoj nove komande. TRIM. ROTATE. .Razvija kulturu tehničkog crtanja. BREAK.Napreduje u upoznavanju „brzih“ metoda crtanja.Rasterećuje crtež od nepotrebnih elemenata.Upoznaje alate za geometrijske likove crtanje osnovnih i shvata njihovu geometrijskih međusobnu vezu oblika: CIRCLE.Upotrebljava alate: MOVE. Vježba: . CHAMFER. Vježba: . .Objašnjava upotrebu mreže SNAP i GRID. 33 Socijalizacijski ciljevi učenik . tačaka SNAP i . transformacijama: MOVE = translacija.Crta prve šeme prostora i namještaja. FILLET.Uočava analogiju pojedinih komandi za transformacije sa određenim objekata sa palete geometrijskim Modify.Crta osnovne . .Poznaje komande objekata alatima za za izmjene .Koristi mehanizam ORTHO režimu. Izmjene na objektima .Razvija preciznost u tehničkom oblikovanju.Uočava važnost preciznog i kvalitetnog rada. OFFSET.Dorađuje ivice . . . MIRROR = osnovno preslikavanje.Upoznaje se sa ostalim alatima sa palete DRAW.

Poznaje: simbola.Upoznaje način za . .Objašnjava pojam simbole. grupišući ih u .Napreduje u upoznavanju „brzih“ metoda crtanja.Mijenja i usklađuje za šrafiranje.Formira pravilan odnos prema grafičkom izražavanju. . zajedničkih . PLINE. Vježba: . bloka.Formira pravilan odnos prema grafičkom izražavanju. Slojevi i rad sa slojevima .unošenje bloka sa postojeće simbole. . postupak .način definisanja bloka. alata SPLINE. Vježbe: .Oblikuje nove . 34 .Redizajnira .čuvanje blokova.Upoznaje način za primjenom alata crtanje polilinija.Razvija organizacione sposobnosti.Zna šrafiranje .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Crtanje i editovanje složenih entiteta . Socijalizacijski ciljevi učenik .rastavljanje i ponovo definisanje blokova.Objašnjava atribute šrafure.Crta zadati arhitektonski prostor.Crta i mijenja složene entitete pomoću alata PLINE i SPLINE.Definiše svojstva zavisnosti od slojeva. dodjeljivanje i rad sa slojevima. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . .Crta zadati arhitektonski prostor sortirajući objekte u zavisnosti od zajedničkih karakteristika.Pravi biblioteku . Vježba: .Upoznaje razloge prepoznajući podjele crteža na sličnost elemenata i slojeve.Precizno koristi šrafiranja. .Crta polilinije . zatvorene konture . šrafuru za .Nadogradnja osnove sa prethodnog časa korišćenjem novih komandi. . .Pravi ličnu biblioteku blokova i koristi je. .Raslojava crtež . .Objašnjava površina.Crta prave savitljive crtanje pravih krive primjenom savitljivih krivih. šrafirane površine. Umetanje šrafure na crtež . . zadavanjem razmjere i rotiranjem. Korišćenje blokova .Poznaje karakteristika.Demonstrira načine karakteristične zadavanja slučajeve. .

. .Kreira.Skenira . unos teksta. . . umeće i . kotiranje. . .Kotira neortogonalne objekte.Nadogradnja osnove sa prethodnog časa korišćenjem novih komandi.Radi sa alatkama sa .Poznaje rad sa skenerom. . .Obrazlaže potrebu za dodavanjem .Odabira štampač.Prebacuje tekst u mala ili velika slova.Razvija tehničku .Definiše svojstva mijenja atribute. Kotiranje . za unošenje skeniranih slika u .Upoznaje jasno tehničko kotiranja. . formata teksta. atributa. Vježba .Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Dodavanje teksta crtežu . rasterskih slika.Dodaje tekst crtežu teksta crtežu.Razvija tehničku mogućnosti . . štampanja crteža.Nadogradnja osnove sa prethodnog časa korišćenjem novih komandi.Stiče osjećaj za . Rad sa postojećim crtežima i rasterskim slikama . Štampanje .Određuje veličinu kulturu.Crta vertikalne i horizontalne kotne linije.Bira tekstualni stil.Definiše stilove palete dimension.Mijenja kote.Crta zadati arhitektonski prostor. elemente kota. . . kotiranja. Vježba: .Zna komponente . papira i broj kopija.Unošenje rasterskih slika na crtež i rad sa njima. dokumente.Dodaje odgovarajući tekst crtežu.Definiše tipove i načine kotiranja. . Vježba: .Kotira u nizu i paralelno. .Precrtava u AutoCAD-u.Poznaje različite .Koristi posebne .Poznaje alat za izmjenu atributa.Mijenja tekst. . Vježba: . .Učitava rasterske slike.Poznaje alate za kreiranje i umetanje atributa. i formatizuje ga.Objašnjava razloge .Objašnjava stilove . 35 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Podešava veličinu i teksta i elemente boju.Definiše datoteku kulturu. . izražavanje.Bira stil kotiranja i .Prikazuje editor za simbole i razlomak. .Štampa svoju prvu osnovu. razmjeri. Atributi .

tab panel.Definiše korisnički koordinatni sistem u 3D prostoru.Koristi „miš“i tastaturu.Upoznaje alate sa palete Modeling za pravljenje primitiva: BOX. . SPHERE. Primjena regiona . . TORUS. . vjuport.Upoznaje interfejs: standardni meni. .Razlaže regione na 36 Vježba: . .Upoznaje obradu mrežastih površina.Razvija preciznost u tehničkom oblikovanju i sposobnost prostornog predstavljanja. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik . . Vježba: . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Uvod u 3D . upoznavanje alata. . Izrada površina u 3D .Pravi prvi objekat koji prostorno postavlja i doživljava.Upoznaje interaktivno posmatranje u 3D.Crta objekte. . .Razumije 3D koordinatne sisteme. . . CONE.Upoznaje crtanje površi pomoću alata 3D FACE.Orijentiše se u radnom prostoru programa.Upoznaje rad sa naprednim alatima za izradu površina.Koristi osnovne alate programa.Razvija kreativnost i samostalnost. . Vježba: .Oblikuje mreže pomoću alata 3D MESH.Uočava logiku programa.Crta 3D površine pomoću alata 3D FACE.Upoznaje primjenu regiona (alat Region sa palete . . PYRAMID. CYLINDER.Kreira prve oblike po ličnom osjećanju i nahođenju. Pregled modela .Nadgradnja modela sa prethodnog časa. . Pravljenje primitiva . .Određuje razmjeru. WEDGE. .Kreira oblike koristeći nove . .Kreira oblike koristeći alat 3D FACE. Vježba: .Upoznaje sjenčenje modela. . pravi od njih regione. orijentaciju crteža.Razvija samostalnost u radu.Koristi napredne komande za izradu površina.Sagledava prostor i objekte u njemu.Vrši izbor onoga što želi štampati.Upoznaje pronalaženje ortogonalnog i izometrijskog pogleda. . standardna paleta.

paralelno uređivanje tijela: pomjera.Vrši korekciju .Upoznaje alate za objekata. Vježba: . . MOVE.Izvlači.alati sa palete.Zaobljava ivice.objekti . . u EXTRUDE i pravcu z – ose REVOLVE.Izrada arhitektonske osnove i dizanje zidova u 3D. mijenja boju.alat Revolve.Stiče znanja u oblikovanju 3D objekata. Vježba: . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Draw).Izvodi 3D tijela kada se neki 2D objekat okrene oko zadate ose .Napreduje u upoznavanju „brzih“ metoda modelovanja. 3D stane ili ivice.izrada stepenica.Solid Editing. . Opcije za obradu tijela .Upoznaje Bulove operacije (alati sa palete Solid Editing).Poznaje primjenu .alat SLICE. . . Primjena Bulovih operacija . Uređivanje tijela u prostoru . . .Primjenjuje Bulove operacije.Upoznaje alate za izmjenu 3D objekata CHAMFER. Zaobljava ivice.Oduzima otvore sa zida. Formativni ciljevi učenik skup linija i lukova.otvaranje vrata.Nadgradnja modela sa prethodnog časa: . Obara ivice pod uglom. Vježba: .Kreira oblike otvora. Vježba: . Složena geometrijska tijela . Vrši korekciju objekata. Vježba: . iskošuje. ARRAY.Odsijeca djelove . premješta. . između dvije ravni.Razvija preciznost u tehničkom oblikovanju i sposobnost prostornog predstavljanja. FILLET.Uočava analogiju pojedinih komandi sa određenim geometrijskim transformacijama.Nadgradnja modela sa prethodnog časa.Oblikuje 3D .Upoznaje alate za rotira.Razvija sposobnosti i sagledava mogućnosti modeliranja tijela. briše SCALE. Socijalizacijski ciljevi učenik . 37 . objekata: .Nadgradnja modela sa prethodnog časa. . .otvaranje prozora. Bulove operacije .Upoznaje izradu složenih objekte geometrijskih tijela izvlačenjem po pomoću alata pravoj liniji. Preporuke za izvođenje nastave alate. COPY. alat Extrude. uređivanje . smetaju.Skriva oblike koji Bulovih operacija. .Pravi regione od nekoliko objekata i na njih primjenjuje Bulove operacije. . . ROTATE.

Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Dodavanje kamere i osvjetljenja . projektor. Beograd. Socijalizacijski ciljevi učenik . . Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . platno za projektor. .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Omura: AutoCAD 2000. Uređivanje modela pomoću materijala . . Pitzer: Pod lupom .Upoznaje alat svijetla. Burchard. Render. .Nadgradnja modela sa prethodnog časa. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . crtežu.Upoznavaje vrste uređivanje modela mapa. Kompjuterska biblioteka. . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . 8.V. Beograd.Računar sa odgovarajućom programskom opremom. 9. Render. . CET Computer Equipment and Trade. . 7. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Importuje AutoCAD . pomoću materijala. 5.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Upoznaje . štampač i skener.G.Dodaje i postavlja osvjetljenja kameru. . 2000. 2001. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Beograd. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Poznaje alat objektima.Dodaje i mijenja osvjetljenje. .Koristi alat Render. .B. 2004. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Diplomirani inženjer arhitekture.Razvija smisao za estetiku.Dodjeljuje materijale .Ocjena praktičnog rada na računaru i vježbama.diplomirani inženjer građevinarstva. Aleksić: Primjena računara u građevinarstvu za II razred građevinske škole.Selektivno renderuje djelove modela. . dodavanje kamera i .Nadgradnja modela sa prethodnog časa.Upoznaje crtež.Uređuje materijale.AutoCAD.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. 38 .Razvija kreativnost i kulturu tehničkog izražavanja.Razlikuje vrste . Vježba: . . 6. . D.

10. Povezanost predmeta Znanja - Izrada i obrada tehničke dokumentacije - Tehnička obrada crteža - Izrada i obrada crteža, kotiranje - Izrada priloga projekta - Obrada i izrada crteža - Kotiranje Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja - Nacrtna geometrija - Tehničko prikazivanje raznih geometrijskih i arhitektonskih oblika - Tehničko crtanje - Projektna dokumentacija - Građevinske konstrukcije - Crtanje elemenata arhitektonskih konstrukcija - Projektovanje - Definisanje prostornih vrijednosti

39

1.2.5. GRAĐEVINSKI MATERIJALI 1. Naziv predmeta: GRAĐEVINSKI MATERIJALI 2. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72

Razred I II III IV Ukupno

Ukupno 72

72

72

3. Opšti ciljevi nastave - Upoznavanje osobina i karakteristika građevinskih materijala. - Razumijevanje procesa dobijanja pojedinih građevinskih materijala. - Upoznavanje pravilne upotrebe građevinskih materijala. - Osposobljavanje za upotrebu standarda. - Razvijanje svijesti o značaju upotrebe standarda i odgovornosti za poštovanje standarda. - Upoznavanje principa zaštite životne sredine. - Osposobljavanje za samostalan rad.

40

4. Sadržaj/Standardi Razred: PRVI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Uvod - Upoznaje se sa značajem građevinskih materijala i prefabrikata. - Navodi osobine i metode ispitivanja građevinskih materijala. - Nabraja osnovne podjele građevinskih materijala. Osnovi geologije - Upoznaje geološke osobine zemlje i zemljine kore. - Upoznaje postanak i osobine magmatskih, sedimentnih i metamorfnih stijena. Materijali od kamena - Upoznaje dobijanje i obradu građevinskog kamena. - Objašnjava primjenu kamena i njegovu zaštitu. - Opisuje sastav, osobine i primjenu agregata. - Nabraja vrste kamena. Voda - Opisuje vodu kao građevinski materijal i kao sredinu u kojoj se nalaze betonske konstrukcije. Keramički materijali - Nabraja sirovine i opisuje dobijanje keramičkih proizvoda. - Objašnjava ciglarske

znanja predmeta/Operativni ciljevi Formativni ciljevi učenik - Razlikuje građevinske materijale prema namjeni. - Razlikuje određene osobine građevinskih materijala. Socijalizijski ciljevi učenik - Razvija sposobnost za produktivnost i ekonomičnost. Preporuke za izvođenje nastave

- Razlikuje stijene: magmatske, sedimentne i metamorfne.

- Razlikuje načine dobijanja i obrade građevinskog kamena.

- Uočava značaj vode u građevinarstvu.

- Razlikuje vrste i oblik ciglarskih proizvoda. - Razlikuje keramičke
41

- Razvija sposobnost zapažanja.

Malteri . Veziva u građevinarstvu . . Zgure i pucolani .Nabraja osnovne obojene metale. .Obrazlaže upotrebu čelika u građevinarstvu.Razvija svijest o zaštiti životne sredine.Upoznaje dobijanje gvožđa i čelika. . Razlikuje vrste armature. Socijalizijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Razlikuje veziva i definiše njihovu upotrebu.Nabraja osobine veziva. Razlikuje osobine zgure i pucolana u građevinarstvu. . .Objašnjava osnovna veziva: građevinski kreč.Razvija odgovornost u radu. Prepoznaje koroziju i definiše njeno sprečavanje.Nabraja vrste čelika i armature. . . gips i cement.Objašnjava marku betona.Upoznaje keramičke proizvode. .Nabraja činioce koji utiču na kvalitet betona.Nabraja vrste betona. .Obrazlaže zaštitu čelika od korozije. Uočava značaj vatrostalnih materijala. . .Posjeta laboratoriji za ispitivanje betona. Razlikuje načine dobijanja betona.Nabraja vrste maltera i navodi njihovu primjenu. . .Upoznaje karakteristike i primjenu zgure i pucolana u građevinarstvu. Metali i legure . Formativni ciljevi učenik proizvode i definiše njihovu namjenu. .Upoznaje vatrostalne materijale.Nabraja sastojke mješavine betona.Objašnjava tehnologiju betona. Prepoznaje greške pri malterisanju. 42 .Informativni ciljevi i sadržaji učenik proizvode. . .Objašnjava sirovine i opisuje dobijanje veziva. Beton .Nabraja sastojke mješavina maltera. Određuje upotrebu različitih maltera.

Informativni ciljevi i sadržaji učenik Staklo .Upoznaje oznake .Razlikuje materijale za za završnu obradu i zaštitu od požara i zaštitu gotovih vlage.Obrazlaže upotrebu drveta u građevinarstvu. . . kitovi . lakovi. vlage i sl. .Objašnjava dobijanje stakla. lakova i kitova u građevinarstvu.Razlikuje vrste i primjene stakla u građevinarstvu. Formativni ciljevi učenik .Upoznaje materijale . Standardi . objašnjava primjenu boja. .Opisuje način dobijanja i primjenu ugljovodoničnih veziva. Drvo . Ugljovodonična veziva . .Obrazlaže zaštitu drveta. Plastične mase . .Nabraja svojstva i vrste drveta.Razvija osjećaj za očuvanje životne sredine. .Opisuje greške u strukturi drveta. .Upoznaje značaj plastičnih masa.Razvija odgovornost u radu.Navodi vrste i lakove i kitove.Upoznaje sirovine.Standardi 43 .Određuje primjenu drveta u građevinarstvu. Materijali u funkciji zaštite elemenata .Razlikuje boje.Razlikuje oznake . elemenata.Upoznaje katran i bitumen kao osnovna ugljovodonična veziva. . vrste i obradu.Određuje upotrebljivost plastičnih masa. .Navodi i objašnjava materijale u funkciji zaštite od požara. .Uočava značaj razvoja novih materijala. .Određuje upotrebljivost veziva. . Socijalizijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . Boje.Navodi primjenu stakla u građevinarstvu.

Keramički materijali. Centar za stručno obrazovanje. Beograd. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . .Organizacija građenja 44 . Stojiljković. 1979. 10. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. udžbenik za I razred srednjih stručnih škola. čelik. 6. 2008. opekarski proizvodi . Stojiljković: Građevinski materijali.Osnovi građevinarstva . Socijalizijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave građevinskih materijala. .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. .Računar. Formativni ciljevi učenik materijala. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . crijep. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Podgorica. uzorci građevinskih materijala (opeka. boje i lakovi . 5. Miletić: Građevinski materijali sa osnovama geologije. projektno platno. Sinđić-Grebović: Građevinski materijali. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .I. .diplomirani inženjer arhitekture. 7. 2002.Elementi konstruktivnih sistema .Tehničke karakteristike materijala i građe Povezanost sa drugim predmetima Predmet . 9.I.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. .Diplomirani inženjer građevinarstva. .Obračunske norme korišćenja materijala .Čita standarde. Beograd.Upoznaje se sa standardima.Informativni ciljevi i sadržaji učenik materijala. Povezanost predmeta Znanja Drvo i drvena građa Čelik Gvožđe Opekarski proizvodi Malteri Beton Drvo.R. projektor.Završni radovi u građevinarstvu .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. .Građevinske konstrukcije Znanja Krovne konstrukcije Bravarski radovi Limarski radovi Zidovi i stubovi Horizontalni konstruktivni elementi . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . keramičke pločice. D. 8. plastične cijevi) i katalozi. beton.

Sanitarni uređaji . lakovi.Aparati i armature za protivpožarnu zaštitu 45 .Aparati i armature za vodovodnu mrežu .Praktična nastava .Znanja Osnovna veziva Malter Beton Gvožđe i čelik Drvo Opekarski proizvodi. kitovi Materijali u funkciji zaštite elemenata Povezanost sa drugim predmetima Predmet . kamen Boje.Kućne instalacije Betonski radovi Armirački radovi Tesarski radovi Zidarski radovi Fasaderski radovi Znanja . lakovi i kitovi Metali i legure Plastične mase Boje.

.Upoznavanje sa pojmom materijalne tačke i uslovima ravnoteže materijalne tačke pod dejstvom proizvoljnog ravnog sistema sila.Upoznavanje sa vrstama naprezanja u nosačima.1. . STATIKA I OTPORNOST MATERIJALA 1. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72 36 108 36 36 72 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 108 72 180 Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika.6. . . .Upoznavanje sa pojmom krutog tijela i ravnotežom krutog tijela pod dejstvom ravnog sistema sila.Osposobljavanje za analitičku i grafičku obradu podataka. zatezanje i savijanje. zakona koji se koriste u statici. . 46 .Sticanje znanja o osnovnim pojmovima iz otpornosti materijala. .Osposobljavanje za rješavanje linijskih nosača i statički neodređenih nosača. .Usvajajanje osnovnih pojmova. Opšti ciljevi nastave .2.Osposobljavanje za dimenzionisanje nosača napregnutih na pritisak.Prepoznavanje statičkih sistema u praksi.Upoznavanje sa ekstremnim statičkim uticajima. 3. Naziv predmeta: STATIKA I OTPORNOST MATERIJALA 2. definicija.

Crta sistem .Primjenjuje .Razvija sistematičnost i .Projektuje sile na sistema.Crta poligon i plan sila i grafički određuje rezultantu.Objašnjava . rezultantu. razlaganje sila u .Određivanje položaja i veličine rezultante za proizvoljan sistem sila koji napada . . . .Računa rezultantu proizvoljnog sistema sila koji 47 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Analitičko i grafičko određivanje rezultante za dvije i više sila koje napadaju materijalnu tačku. koje napadaju preciznost i .Razvija preciznost.Uočava zadatak i podjelu statike. . .Razvija rutinu. y.Crta različite vrste krutog tijela. .Objašnjava pojam sile i mase.Upoznaje veze . kretanja.Navodi metode metode rada.Objašnjava poligon ili plan sila. . ose Dekartovog koordinatnog .Crta proizvoljan sistem sila.Crta poligon i urednost i . . . . Vježba: . statike. . . rada.Primjenjuje . .Objašnjava pojam .Crtanje poligona i trougla sila. .Grafičko predstavljanje sile u razmjeri. . . Vježba: . određuje rezultantu .Upoznaje aksiome aksiome statike.Uočava zadatak i različitih grana.4. projekciju sile na zadata pravca. sila.Upoznaje zadatak i . Vježba: . Statika materijalne tačke . .Upoznaje zadatak i .Upoznaje trougao sila.Projekcija sila na ose Dekartovog koordinatnog sistema. . sistematičnost.Prepoznaje grafički uslov ravnoteže. rezultantu sistema.Brojni primjeri razlaganja sila koje napadaju materijalnu tačku na dva zadata pravca. podjelu mehanike.Poznaje proizvoljan sistem sila koje napadaju materijalnu tačku. podjelu mehanike. Vježba: . podjelu statike. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod . . slaganje dvije sile različitih pravaca.Računski određuje dva pravca.Navodi vrste materijalnu tačku. ose x.Razlikuje tijelo i .Upoznaje sistem kolinearnih sila sistematičnost kolinearnih sila.Razvija tačnost.Upoznaje materijalnu tačku i urednost.Objašnjava grafičke uslove ravnoteže.Shvata pojam sile.Razlaže silu na dva preciznost u radu. brzinu i tačnost. Statika ravni .Objašnjava analitički i grafički.

. Vježba: .Određuje glavni vektor i glavni Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave materijalnu tačku analitički i grafički.Redukcija sile na tačku.Objašnjava pojam rezultujućeg sprega.Upoznaje pojam momenta sile za tačku.Slaganje sile i sprega.Određivanje momenta sprega sila.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . . .Redukuje silu u odnosu na tačku. .Razvija rutinu. .Računa moment sprega.Definiše moment sprega. Vježbe: . Vježba: .Crta spreg sila. . . .Razvija tačnost.Analizira sistem spregova koji napadaju materijalnu tačku.Računa silu primjenjujući uslove ravnoteže.Određivanje rezultante proizvoljnog sistema sila u ravni analitičkim putem.Računa moment sile za tačku. . .Brojni primjeri nalaženja momenta sile za tačku. .Poznaje teoremu ekvivalentnih spregova.Primjena Varinjonove teoreme.Objašnjava glavni vektor i glavni Formativni ciljevi učenik napada materijalnu tačku. . .Određivanje veličine i položaja sile u sistemu na osnovu grafičkih i analitičkih uslova ravnoteže.Opisuje slaganje sile i sprega. Statika krutog tijela . . .Primjenjuje momentno pravilo. .Računa rezultujući spreg.Varinjonova teorema. .Određivanje ekvivalentnog sprega. .Određivanje glavnog momenta proizvoljnog sistema sila u 48 .Crta proizvoljan sistem sila u ravni. . . .Obrazlaže analitički postupak određivanja rezultante sistema sila.Objašnjava veličinu i položaj rezultante dvije paralelne sile istog i suprotnog smjera.Upoznaje moment rezultante dvije sile . .Određivanje rezultujućeg sprega. . brzinu i tačnost. .Upoznaje redukciju sile na tačku. Vježba: .Definiše pojam sprega. . Vježbe: . geometrijski predstavlja moment sile.Određuje položaj i računa veličinu rezultante dvije sile istog i suprotnog smjera. .Primjenjuje analitičke i grafičke uslove ravnoteže.Određivanje rezultante sistema paralelnih sila u ravni istog i suprotnog smjera primjenom Varinjonove teoreme. sistematičnost preciznost i urednost. . .Poznaje proizvoljan sistem sila u ravni. . . . .Objašnjava analitičke uslove ravnoteže.Slaže silu i spreg.

Vježba: . raspodijeljeno opterećenje.analitičkim putem. gredu analitičkim .Objašnjava statičku . . .Objašnjava analitičke uslove ravnoteže proizvoljnog sistema sila.Razvija rutinu.Primjenjuje posebne oblike uslova ravnoteže. nosača. .Objašnjava određivanje otpora .Objašnjava grafičko slaganje sila metodom poligona sila i Verižnog poligona.Razvija tačnost.Zna vezu između poligona sila i Verižnog poligona. . . oslonaca za prostu . . 49 .Poznaje vezu izmedju plana sila i Verižnog poligona.grafičkim putem. opterećenja. . Statika linijskih nosača u ravni . putem. . . . .Određivanje otpora oslonaca proste grede za opterećenja: koncentrisana sila.Primjenjuje osnovne oblike uslova ravnoteže proizvoljnog sistema sila. .Određivanje veličine i položaja rezultante ravnog sistema proizvoljnih sila metodom poligona sila i Verižnog poligona. spreg i kombinovano opterećenje: .Upoznaje vrste .Upoznaje određivanje otpora oslonaca za prostu oslonaca za prostu gredu.Objašnjava određivanje položaja rezultante za dvije ili više sila metodom Verižnog poligona. sistematičnost i urednost u radu.Navodi vrste .Razlikuje vrste opterećenja. . Vježbe: .Crta poligon sila i Verižni poligon. .Određuje otpore putem.Poznaje grafičke uslove ravnoteže.Upoznaje gredu grafičkim određivanje otpora putem primjenom oslonaca za prostu Varinjonove gredu grafičkim teoreme. brzinu i tačnost. . .Određuje statičku određenost nosača.Crta plan sila i Verižni poligon.Grafički određuje rezultantu za dvije ili više sila.Informativni ciljevi i sadržaji učenik moment. . određenost nosača.Razlikuje vrste .Navodi vrste oslonaca i veza.Prepoznaje vrste nosača. Formativni ciljevi učenik moment i svodi dati sistem na prosti oblik.Izračunava otpore . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave ravni.Izračunava otpore oslonaca za .Navodi posebne uslove ravnoteže. Statički određeni nosači . . oslonaca i veza.

grafičkim putem.Izračunava otpore oslonaca za gredu sa prepustom. sistematičnost preciznost i urednost u radu.Definiše unutrašnje sile u presjecima normalne sile. .Objašnjava unutrašnje sile u nosaču. 50 . . M) za prostu gredu. momenta.Razvija tačnost.Određivanje reakcija konzolnog nosača za razne slučajeve opterećenja: koncentrisana sila. Vježbe: . . .Računski određuje presječne sile i opasni presjek i crta dijagrame presječnih sila za prostu gredu. . Vježba: . Vježba: . spreg.analitičkim putem. . . raspodijeljeno opterećenje.Određuje otpore oslonaca za konzolni nosač grafičkim putem. . . raspodijeljeno opterećenje. . vrijednost max. transferzalne sile i momente savijanja. .Određivanje otpora oslonaca grede sa prepustom za razne slučajeve opterećenja: koncentrisana sila.analitičkim putem. . spreg. .Upoznaje presječne sile i njihove dijagrame za prostu gredu. Vježba: .Računski određuje presječne sile i crta dijagrame presječnih sila za konzolni nosač. kombinovano opterećenje: . .Objašnjava određivanje otpora oslonaca za gredu sa prepustom analitičkim putem.Upoznaje presječne sile i njihove dijagrame za gredu sa prepustom.Određivanje kritičnog presjeka. M) za konzolni nosač. kombinovano opterećenje: .Poznaje određivanje otpora oslonaca za gredu sa prepustom grafičkim putem.Upoznaje presječne sile i njihove dijagrame za konzolni nosač.Računski određuje presječne sile i opasni presjek i crta dijagrame presječnih sila za gredu sa presjekom. presječne sile i njihove dijagrame.Određivanje dijagrama presječnih sila (N. T.grafičkim putem. Formativni ciljevi učenik konzolni nosač. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik oslonaca analitičkim putem za konzolni nosač. .Određivanje dijagrama . .Objašnjava određivanje otpora oslonaca grafičkim putem za konzolni nosač. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: .Određivanje dijagrama presječnih sila (N. T.Određuje otpore oslonaca za gredu sa prepustom grafičkim putem.

Objašnjava .Poznaje primjenu teoreme.Računa statički složenih površina. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave presječnih sila (N. Godišnji rad: Za zadati rešetkasti nosač odrediti: 51 .Poznaje pojam poluprečnik elipse i inercije.Zna vrste .Određuje težište .Riterova metoda. Rešetkasti nosači .Određivanje težišta složenih površina analitički i grafički. . analitički i grafički.Kremonin plan sila.Određivanje momenta inercije ravnih površina. Riterov postupak. M) za gredu sa prepustom. .Određivanje otpornog momenta ravnih površina.Upoznaje .Upoznaje metode štapovima rešetke određivanja sila u analitičkom štapovima metodom. rešetkastih nosača. poluprečnika . Štajnerove .crta metodom Kremonin plan sila. .Upoznaje težište složenih površina osnovnih površina. Vježba: . Vježba: . Kremonin plan sila.Poznaje otporni površina.Opisuje momente površina inercije ravnih primjenom površina.Računa otpore urednost.Razvija tačnost. . T.Objašnjava statički moment površine . moment ravnih . oslonaca za rešetkasti nosač. preciznost i . rešetkastih nosača.Određivanje poluprečnika inercije i crtanje elipse.Upoznaje određivanje težišta .Računa sile u određivanje sila u štapovima presjeka štapovima rešetke Riterovom analitičkim putem – metodom. . sistematičnost.Računa momente presjeka.Određivanje sila u presjeku rešetkastog nosača . Vježba: .Određivanje sila u štapovima rešetke grafičkom metodom .Računa sile u . Vježba: . moment površine. inercije ravnih .Crta elipsu i računa .Računa otporni inercije. .Određivanje statičkog momenta površine. Geometrijske karakteristike ravnih površina . Vježbe: . određivanje otpora rešetkastog nosača. . Štajnerove teoreme.Upoznaje .Navodi vrste rešetkastih nosača.Određivanje sila u štapovima rašetke metodom ravnoteže čvora. moment ravnih površina. . .Određuje sile u određivanje sila u štapovima rešetke štapovima rešetke grafičkom grafičkom metodom .

sile u zadatom presjeku metodom Ritera. . .sile u štapovima rešetke Kremoninim planom sila.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .reakcije oslonaca analitički i grafički. 52 .

Vježba: . Aksijalna naprezanja .Objašnjava naponu.Poznaje smičuća i kosom presjeku tangencijalna štapa.Objašnjava čisto čisto savijanje. naprezanju.Crta dijagram veze izmedju napona i napona i dilatacije. Vježba: . čistom savijanju.Razvija rutinu.Dimenzioniše pri čistom presjeke savijanju. Savijanje .Zna deformacije . .Računa modul napona u kosom klizanja.Dimenzionisanje presjeka napregnutih na čisto savijanje.Provjera napona u zategnutom ili pritisnutom elementu. 53 Socijalizacijski ciljevi učenik .Objašnjava vezu .Upoznaje pojam presjecima tijela. naprezanja.Zna uzroke pojave napona.Objašnjava deformacije savijanja. presjeku štapa.Dimenzionionisanje aksijalno napregnutih štapova prema dopuštenim naponima.Navodi vrste . dopušenom . .Razvija tačnost i preciznost.Razvija marljivost. savijanja.Proračun napona pri čistom .Definiše pojam .Računa dimenzije . deformacije tijela.Upoznaje pojam napon u aksijalno pritisnutih i napregnutim zategnutih elementima.Poznaje Hukov Hukovog zakona. .Upoznaje deformacije pri smičućem naprezanju. . . Vježba: .Proračun napona i dilatacije prema Hukovom zakonu.Računa stvarni . elastičnog tijela. zakon. .Određivanje broja zakivaka u vezi krovnog nosača. tačnost.Definiše pojam aksijalno stvarnog i napregnutih dozvoljenog elemenata prema napona. .Navodi deformacije . Vježba: .Računa napon pri neutralne linije. dimenzionisanje .Upoznaje pojam .Računa napone u . Vježba: . napregnute na . . opterećenjem. štapova.Zna ponašanje . tačnost i preciznost u radu. napregnutih štapova .Zna deformacije i napon pri i objašnjava napon aksijalnom pri aksijalnom naprezanju. .Računa smičući aksijalno napon.Navodi deformacije materijala pod tijela.Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Analiza napona i deformacije .Računa napon primjenom . samostalnost. . napona u .Objašnjava napon . Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . .smicanje. .

.Navodi statičke uticaje na kose nosače.Određivanje reakcija oslonaca kosog punog nosača prema zadatom opterećenju.Upoznaje određivanje kritične sile za osnovne Ojlerove slučajeve izvijanja. . Izvijanje . .Upoznaje primjenu kosih nosača u građevinarstvu. Kosi puni nosači .Poznaje osnovnu jednačinu savijanja. .Objašnjava određivanje reakcija oslonaca Formativni ciljevi učenik . . . .Određivanje nosivosti pritisnutog štapa.Objašnjava smičuće napone kod grede savijene silama.Računa vitkost štapa. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave savijanju. . .Računa glavne napone grede izložene na savijanje silama.Informativni ciljevi i sadržaji učenik savijanje. . .Upoznaje dimenzionisanje štapova na izvijanje za Ojlerove slučajeve.Računa reakciju oslonaca kosog nosača.Dimenzionisanje presjeka prema smičućim naponima. Vježba: .Poznaje dimenzionisanje presjeka napregnutih na čisto savijanje.Računa smičuće napone kod grede savijene silama.Određivanje dimenzije pritisnutog štapa.Računa dimenzije pritisnutog štapa pomoću Ojlerove jednačine i Omega postupkom.Dimenzionisati 54 . .Računa nosivost pritisnutih štapova.Objašnjava glavne napone grede izložene na savijanje silama.Opisuje određivanje dimenzija pritisnutog štapa Omega postupkom. . . tačnost i samostalnost u radu.Zna primjenu kosih nosača u građevinarstvu. Vježba: . .Upoznaje primjenu Omega postupka kod pritisnutih štapova. . tačnost i samostalnost.Zna deformacije i napon pri izvijanju vitkih elemenata. Vježba: . . Vježba: .Računa kritičnu silu. .Dimenzionisanje presjeka napregnutih na savijanje silama prema normalnim naponima.Upoznaje deformacije i napon pri izvijanju vitkih elemenata.Razvija preciznost. Vježba: .Razvija preciznost. Vježba: . . .

Definiše pojam nagiba i momenta.Određivanje ugiba i nagiba nosača u presjecima kao i maksimalnih vrijednosti pomoću tabelarnih slučajeva.Upoznaje primjenu .Određivanje reakcija oslonaca .ramovi . Vježba: . unutrašnjih sila u .Određivanje reakcija oslonaca.normalnih sila. .Upoznaje . fiktivnog nosača. .Upoznaje pojam nosača. . na granicama .transferzalnih sila. . fiktivnog momenta . Formativni ciljevi učenik . Vježba: . Statički neodređeni nosači . elastične linije. Vježba: . dijagrame . .Zna vezu ugiba. .Zna primjenu okvirnih nosača. .Računa ugib i nagib metodu nosača primjenom određivanja ugiba i tabelarnih nagiba. oslonaca okvirnog . okvirnih nosača.Navodi djelove .Određivanje maksimalnog ugiba i nagiba elastične linije za zadati nosač i opterećenje metodom fiktivnog nosača. Statički određeni okvirni nosači .Zna djelove građevinarstvu.Crta dijagrame: .momenata okvirnom nosaču. 55 Vježba: .Poznaje primjenu grafoanalitičke metode.Računa statičku statičke neodređenost neodređenosti nosača.Računa ugib i nagib i fiktivne nosača metodom transferzalne sile.Razvija preciznost u radu.Objašnjava metodu određivanja ugiba i .Upoznaje stepen .Objašnjava dimenzionisanje kosih nosača.Definiše pojam linije. .savijanja.Zna oblik elastične . . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave krovni nosač od drveta ili čelika prema dopuštenom naponu.Računa dimenzije kosog punog nosača prema dopuštenom naponu.ram. Elastična linija . slučajeva. okvirnih nosača u .Crta fiktivan nosač na osnovu uslova nagiba. okvirnog nosača. . fiktivnog nosača. dijagrama presječnih sila i kritičnog presjeka za zadati okvirni nosač .Poznaje grafoanalitičku .Poznaje izračunavanje ugiba i nagiba nosača pomoću tabelarnih slučajeva.Informativni ciljevi i sadržaji učenik kosog nosača.Objašnjava nosača za razne određivanje slučajeve reakcija oslonaca opterećenja. ugiba i nagiba.Računa reakcije okvirnog nosača. .

kombinacije. Godišnji elaborat . . .Upoznaje analizu opterećenja.dimenzionisanje nosača prema naponima savijanja i naponima 56 . grede sa opterećenja i prepustima i njihove konzolnog nosača. . .Za ramovski nosač uraditi: .određivanje kritičnog presjeka.Proračun korisnog opterećenja i opterećenja snijegom i vjetrom.reakcije oslonaca.Analizira građevinske opterećenja i objekte.Računa reakcije oslonaca za najnepovoljniji slučaj opterećenja. Vježba: . opterećenja na . .Poznaje određivanje statičkih veličina za kontinualni nosač primjenom Klapejronove jednačine.Zna jednačinu triju momenata ili Klapejronovu jednačinu. .dijagrame presječnih sila. Formativni ciljevi učenik . Ekstremne vrijednosti statičkih uticaja . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave za jedanput statički neodređen nosač. .Crta dijagrame presječnih sila za kontinualni nosač. Vježba: .Informativni ciljevi i sadržaji učenik nosača. . . .Crta razne šeme grede.korisno opterećenje. .Zna vrste .Određivanje reakcija oslonaca primjenom Klapejronove jednačine i crtanje dijagrama presječnih sila (N.Računa reakcije oslonaca primjenom osnovnih jednačina ravnoteže i dodatnih geometrijskih uslova.stalno opterećenje.Izračunavanje ekstremnih vrijednosti statičkih uticaja za zadati nosač.Objašnjava kontinualni nosač. M) za zadati kontinualni nosač.Računa ekstremne vrijednosti statičkih uticaja.Zna metodologiju rješavanja statički neodređenih nosača. . . sistem proste .Upoznaje određivanje statički nepoznatih veličina i dijagrame presječnih sila za statički neodređen nosač. računa: .Poznaje dijagrame presječnih sila za kontinualni nosač. .Objašnjava . snijega i vjetra.Proračun stalnog opterećenja za zadate slučajeve.Crta kontinualni nosač.računa opterećenje opterećenja za vjetrom. . položaj .računa opterećenje najnepovoljniji snijegom. T.Poznaje dejstvo . . Vježba: .

2006.Milošević: Statika i otpornost materijala za III razred građevinske škole.Ocjena vježbi. . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd.V. Protić: Mehanika i otpornost materijala.M.Analiza opterećenja .Osobine materijala . grafoskop i folije za grafoskop. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta Pozitivna ocjena na kraju školske godine i pozitivno ocijenjen godišnji elaborat. Stanković. NIO. projektor.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Lubarda: Otpornost materijala. . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Univerzitetska riječ’’. . Povezanost predmeta Znanja . 9.Računar.Predstavljanje sila grafički Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . . .Kosi nosači . . Titograd. Jovanović. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .B.Tehničko crtanje .Analiza opterećenja . 10. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Razmjera crtanja 57 . Beograd. 6. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Vujošević: Zbirka riješenih zadataka iz statike. Stanković.B. 5. Beograd.Diplomirani inženjer građevinarstva. 7.Predstavljanje nosača šematski . po jedan pismeni zadatak u polugodištu). .Debljine upotrijebljenog materijala . Naučna knjiga. 2003. Naučna Knjiga. 1998.Konstruktivni elementi objekta .Građevinski materijali . K. Zavod za udžbenike. 2002. Damjanović-Juhas.Krovne konstrukcije .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . konstruktivni smjer.Građevinske konstrukcije . Veličković.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave smicanja. . D.određivanje maksimalnog ugiba i nagiba elastične linije nosača.Grupa autora: Zbirka zadataka za II razred građevinske struke. - - 8. Veličković.Pismeno (pismeni zadaci: dva u toku školske godine. O. Beograd. O. . . platno za projektor. Veličković.L. Beograd. 2003. 1985. D. D. . Jovanović: Statika i otpornost materijala za II razred građevinske struke. D. Veličković.

Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 36 36 36 36 72 72 3. . značaja.Sticanje svijesti o važnosti preciznog. Opšti ciljevi nastave . .7. karakteristika i primjena armature.Upoznavanje vrsta i oblika oplata i skela. način spravljanja i primjenu.2.Razvijanje motivacije za praćenje savremenih dostignuća u oblasti ispitivanja betona. .Upoznavanje osnove proračuna elemenata od nearmiranog betona. . Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA BETONA 2. 58 .Upoznavanje elementarnih ispitivanja betona. TEHNOLOGIJA BETONA 1.Upoznavanje sa primjenom sredstava zaštite na radu i protivpožarne zaštite. kvalitetnog i ekonomičnog rada.1.Upoznavanje uloge. .Upoznavanje betona i njegovih komponenti. . . svojstva.

Ispitivanje povoljnosti grahulometrijskog sastava agregata za spravljanje betona.Stiče pozitivnu .4. . . .Razlikuje vrste agregata prema načinu dobijanja.čvrstoća.Nabraja . komponente.Nabraja vrste i cementa i njihove klase cementa i oznake.Upoznaje beton i orijentaciju prema komponente njegove zanimanju.Objašnjava postupak ispitivanja granulometrijskog sastava svih frakcija agregata. betona i njihovu betona: primjenu.Razlikuje .Crta grafikon frakcija agregata. . . . 59 .Upoznaje ulogu. Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . njihove oznake.Upoznaje crtanje grafikona frakcija agregata (propisane i stvarne linije agregata).Definiše primjenu nearmiranog. cementa značajne za kvalitet betona. cementa.Shvata značaj pravilnog .Navodi osobine agregata značajne za kvalitet betona: . betona.Razlikuje vrste . . . .Upoznaje način pravilnog uzimanja uzimanja uzoraka uzoraka cementa.Upoznaje način transporta i transportovanja i skladištenja skladištenja cementa. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Beton i njegovi komponentni materijali . Agregat . armiranog i prednapregnutog betona.oblik zrna.Razvija ekološku .Razlikuje vrste karakteristike svijest. .Shvata značaj . Cement . cementa. . . vrste i način dobijanja agregata. prednosti i nedostaci.Zna osobine . .Crtanje granulometrijske krive. .Upoznaje osobine cementa.čistoća.Određuje granulometrijski sastava svih frakcija agregata.

spravljanja.Razlikuje svojstva .Definiše kvalitet vodocementni vode za spravljanje faktor. Vježbe: .Poznaje računsko armiranja.Određivanje vodocementnog faktora. . beton i njihovu . . . šipki kod .Razlikuje vrste značaj armature.Objašnjava ulogu .Računanje dužine šipki armature u armaturnom sklopu.Upoznaje sidrenje i armature. .Definiše vodocementni faktor i njegov uticaj na svojstva betona. miješanja betona.Računa dužinu dozvoljene napone sidrenje i u armaturi. ugrađivanja . betona.Shvata ulogu vode vode kao kao komponente komponente betona. propisane marke. njegovanja betona. . . . Armatura .Određuje zaštitni čelika za sloj betona. armiranje.Određuje .Shvata značaj ulogu.Računanje dužine sidrenja za pojedine vrste armature.Određuje . . mase.Opisuje zaštitni sloj dozvoljene napone betona.Objašnjava . betona i njen uticaj na ugradljivost i svojstva očvrslog betona.Upoznaje način 1m betona spravljanja. nastavljanje .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Voda .Upoznaje vrste .Upoznaje vrste transporta i miješalica. armature.Upoznaje svojstva svježe betonske svježe betonske mase. . određivanje dužine šipki kod armiranja. u armaturi. transporta i .Razlikuje vrste miješalica. agregata i vode za .Poznaje razmjere količine cementa. 60 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . nastavljanje .Računa dužinu armature. .Upoznaje ulogu i .Definiše dodatke za .Upoznaje način betona.Određuje potrebne . .Razvija preciznost u radu.Shvata značaj ugrađivanja pravilnog betona. Spravljanje i ugrađivanje betona .

Shvata značaj pravilnog betoniranja: betoniranja.Razvija ekološku svijest.učenik pravilnog njegovanja betona.Stiče pozitivnu orijentaciju prema zanimanju.Upoznaje način čuvanja probnih tijela na gradilištu.Razlikuje dodatke za beton. . na gradilištu. . plastično tečenje betona. .Shvata različita . .Upoznaje vrste i oblike skela.Definiše vrste probnih tijela za određivanje marke betona.Upoznaje tečenje i skupljanje betona. betoniranja na .Upoznaje postupak 61 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . .prekide pri . .Upoznaje dejstvo vrste betona.Definiše vodo-nepropustljivost .Objašnjava mrazu. .Razlikuje vrste . skela i oplata.Analizira postupak betoniranju. ispitivanja betona . .čvrstoća na pritisak. probnih tijela za . .Upoznaje način određivanje marke ispitivanja betona betona.redoslijed.čvrstoća na zatezanje.Razlikuje vrste mraza i toplotu.Upoznaje postupak . Oplata i skela . .Upoznaje svojstva betona.Definiše otpornost na gradilištu. Svojstva i ispitivanje betona .Posjeta gradilištu. .čvrstoća na smicanje. betona na dejstvo . Betoniranje . mehanička svojstva betona: . . . .Razlikuje posebne . .Upoznaje vrste i oblike oplate za različite elemente. potresa prije i poslije vezivanja.Uočava značaj betona.

sa izvijanjem. . temelje od . Okvirni spisak literature i drugih izvora . Beograd. . 8.Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik betoniranja na mrazu: .Računar. 6. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka u toku školske godine. 5. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. .bez izvijanja.Određuje u radu. . .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.keramzit. .Objašnjava . temelja od nearmiranog betona. Stojiljković. Savez društava građevinskih konstruktera Jugoslavije. Ž.Dimenzioniše .Dimenzionisanje stubova od nearmiranog betona. 2002. .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Marjanov.tehničke pripreme.probna opterećenja. .Određivanje sile nosivosti za stubove prostog i složenog presjeka.Poznaje dozvoljene .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. grafoskop i folije za grafoskop.kontrola kvaliteta. po jedan u polugodištu). 62 .Razvija preciznost .laki. . dozvoljene normalne napone normalne napone za nearmirani za nearmirani beton.I. .Diplomirani inženjer građevinarstva. . 9.Dimenzioniše postupak stubove od dimenzionisanja nearmiranog stubova: betona. .siporeks. Osnove za proračun elemenata od nearmiranog betona .Priručnik za primjenu pravilnika BAB 87 o tehničkim normativima za beton i armirani beton. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Dimenzionisanje temelja od nearmiranog betona. beton. platno za projektor.Poznaje postupak nearmiranog dimenzionisanja betona. M. 1989. Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . projektor. . Bojović: Beton za III i IV razred. 7. Beograd. .Upoznaje posebne vrste betona: . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .

Voda .Metali i legure 63 .Armatura Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Povezanost predmeta Znanja Agregat Cement Voda Svojstva i ispitivanje betona .Građevinski materijali .Materijali od kamena .10.Beton .Veziva u građevinarstvu .

.1. .Osposobljavanje za vođenje i čitanje građevinske dokumentacije.Korišćenje normativa i standarda pri izradi predmjera i predračuna i upotrebljavanje kompjuterske tehnike u tu svrhu.Upoznavanje menadžmenta kao modernog načina vještine upravljanja.2.Osposobljavanje za analizu izvršenih aktivnosti. 64 .Koordiniranje. pravilnu upotrebu tehničke dokumentacije. Naziv predmeta: ORGANIZACIJA GRAĐENJA 2. usmjeravanje. planiranje i kontrola aktivnosti organizovanih grupa ljudi radi ostvarenja određenih ciljeva u građevinarstvu. . ORGANIZACIJA GRAĐENJA 1.Upoznavanje dinamike izvođenja radova i čitanje dinamičkih planova. 3.Upoznavanje građevinske mehanizacije i njene primjene u zavisnosti od vrste rada.Upoznavanje i korišćenje mjera zaštite na radu i principa zaštite prirodne sredine. .8. . . .Izrađivanje šeme organizacije gradilišta za sve objekte visokogradnje. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 36 33 69 36 33 69 72 66 138 Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. . Opšti ciljevi nastave .

projekat izvedenog stanja. Vježba: .glavni projekat.izvođački projekat. faze rada i mjesta.Razlikuje različite . .projektni zadatak. preciznost.Shvata značaj . operativne.Zna pravila o dobroj .Razlikuje tehničku gradilištu. Sadržaj/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi Socijalizacijski Formativni ciljevi i sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Građevinska djelatnost . .Navodi podjelu organizaciji radnog rada. procesa. . Vježba: .Razvija marljivost i koju zauzima.Čita šemu osoblja na . Zakona o izgradnji. radno mjesto.Upoznaje za organizaciju.Navodi sastav . .Razvija dokumentaciju za gradilišta. gradilišta.Razlikuje organizacione građevinske sisteme i pojam djelatnosti: građevinarske projektantske. dobre organizacije gradilišta.Upoznaje postupak . .Objašnjava radne operacije u proizvodne sklopu proizvodnog procese.Razvija sposobnost .Crtanje objekata privrednog gradilišta.Pregled investiciono tehničke dokumentacije. Vježba: . . radove na . rada na gradilištu.Razlikuje projektnu odgovornost i izrade tehničke dokumentaciju: obavezu dokumentacije. . nadzor.Razlikuje simbole na šemi.Shvata osnovne odredbe iz Zakona o izgradnji objekata visokogradnje.Nabraja vrste poznavanja zakona gradilišta prema: gradilišta i uslove i propisa. djelatnosti i ulogu istraživačke menadžmenta. Faze izvođenja građevinskog objekta .Upisivanje podataka u gradilišnu dokumentaciju. Vježba: . sistematičnost i formiranje preciznost u radu. površini osnivanja.Upoznaje odredbe .Razvija . broju objekata. . zakonskih propisa. Investiciono tehnička dokumentacija .Organizacija radnog mjesta za određenu radnu operaciju. poštovanja .4. .Shvata važnost organizacije gradilištu.idejni projekat.Razlikuje vrste .Izrada šeme organizacije gradilišta za mali i veliki objekat. Struktura građevinske proizvodnje .Razlikuje svu . . . službu i administrativno 65 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . njegovog spratnosti.Objašnjava šemu potrebnu organizacije . . institucije.Opisuje pripremne .

Poznaje gradilišnu dokumentaciju.Razrađuje detalje iz primopredaju projekta.Objašnjava proces izvođenja radova na gradilištu. obračunske i okončanu situaciju. Vježba: .Koordinira izvođenje važećim zakonima radova. prema materijalu. . Vježbe: . radove u .Objašnjava . Vježba: 66 . .Razvija sistematičnost i preciznost u radu.Priprema sve podatke za tehnički prijem objekta. Predmjer.Razvrstava norme građevinarstvu. gradjevinsku knjigu.Popunjavanje liste evidencije radnika.Zna elemente privrednog gradilišta.Sastavlja privremene. .Posjeta gradilištu i upoznavanje sa nadzorima svih vrsta. . . radnoj snazi. . predračun i obračun građevinskih radova .Razvija preciznost. .Piše opis . . . Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . . .Evidentira prisustvo radnika na gradilištu. radova prema . Normativi i standardi rada u građevinarstvu . . u građevinarstvu.Prati i obezbjeđuje neophodne dokaze o kvalitetu materijala koji se ugrađuje. .Razlikuje vrste nadzora. vremenu.Čitanje građevinskih normi u kompjuterskoj obradi.Razvija odgovornost u radu. Formativni ciljevi učenik materijalnu službu.Objašnjava opise .Zna pripremu materijala. Socijalizacijski ciljevi učenik .Sračunava učinak rada radnika. .Razlikuje pripremne radove po redu.Čitanje građevinskih normi građevinskih radova pomoću literature.Sastavlja građevinski dnevnik.Poznaje normative .Informativni ciljevi i sadržaji učenik . . .Razrada pojedinih detalja iz projekta.Čita normative i i standarde za standarde.Čita izvođački projekat.

Socijalizacijski ciljevi učenik sistematičnost.Objašnjava predmjer radova.Izrada elaborata za manji objekat. Preporuke za izvođenje nastave .Posjeta gradilištu. - - . pravila i način zaštite od njih.Koristi mjere zaštite životne sredine. . Povezuje radove prema tehnologiji izvođenja. . instalaterskih i montažnih radova.Usvaja osnovna znanja o glavnim opasnostima na radu. . Vježba: . Vježba: .Koristi mjere lične zaštite na radu. . . Analizira kretanje cijena na tržištu.Izrada analiza cijena prema pozicijama radova iz zadatog predmjera.Informativni ciljevi i sadržaji učenik građevinskih. Sračunava vrijednost radova prema predmjeru i predračunu.Proračun količina radova za zadati objekat. Računa potrebne količine radova prema pozicijama iz glavnog projekta. . zanatskih. Formativni ciljevi učenik građevinskih i zanatskih radova.Objašnjava predračun radova.Upoznaje propise i mjere zaštite na radu.Oobjašnjava obračun radova. Sistematizuje radove prema srodnosti. Sračunava jedinične cijene prema vrsti rada. Zaštita na radu . Vježba: . . 67 .Razvija odgovornost u radu.Obračun koštanja objekta po vrstama radova kao i koštanje cjelokupnog objekta.Izrada opisa građevinskih radova za zadati objekat visokogradnje. Godišnji elaborat: .

Vježba: .Crta dijagram toka za određene pozicije radova. učinka za svaku . .Upotrebljava elemente kalkulacije. .sektor mehanizacija. vrste radova: . Preporuke za izvođenje nastave .za iskop i utovar zemlje.Posjeta građevinskom preduzeću . .Shvata značaj dobre organizacije preduzeća.Poznaje način izvršavanja radnih obračuna procesa.Objašnjava izbor mašinu koja mehanizacije realizuje prema radnim tehnološki proces. . Vježba: .Crta i čita kartu . .za proizvodnju građevinskih materijala.Razlikuje .Objašnjava analizu kalkulacije cijena .Posjeta gradilištu. .prema vrstama vrstu mašina.Razvija sposobnost za organizaciju posla. . . njihove . građevinskih radova. .za prenos i dizanje. sastavu.Opisuje metodu procesa i dijagram izrade karte toka za određene procesa i dijagrama vrste radova. Vježba: . .Proračun efektivnog časa rada mašine. 68 . preciznost i sistematičnost.Proračunava učinak za građevinsku mašina za sljedeće mehanizaciju.Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Građevinska mehanizacija .Proračun praktičnog učinka mašina za određene vrste radova.Proračunava koštanje efektivnog časa rada mašine.Izabira mašine u širi izbor. Analiza tehnološkog procesa . . toka.prema karakteristike i konstruktivnom upotrebu.Razvija tačnost. .prema načinu .Čita faktore korekcije date tabelarno kao i druge podatke potrebne za proračun učinka date tabelom. . Vježba: . operacijama. Socijalizacijski ciljevi učenik .za transport i vuču. . .Prepoznaje vodeću .Upoznaje vrste građevinske mašine građevinskih po grupama: mašina.Crtanje karte procesa za određene pozicije radova.za sabijanje tla.Razvija tačnost i preciznost.

Vježba: .Objašnjava dinamičke planove. izbor pomoću statičkih tehnologije planova.Proračun trajanja radova za određene pozicije. Vježba: . predstavljaju radne vremena.Sastavlja spisak aktivnosti za izvođenje zadatog objekta. .Objašnjava analizu .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik . optimizaciju. radova. .Vrši uži izbor mašina prema ekonomskoj analizi. Vježba: . cjeline.Crta gantogram i planira angažovanje radne snage.Crta histogram i određuje optimalan broj radnika u . . materijala i mehanizacije. trajanja aktivnosti. Godišnji elaborat: . .Sastavlja spisak aktivnosti koje mrežnog plana.Crta gantogram.Izabira mašine u uži izbor na osnovu najpovoljnijeg mašino sastava prema njihovim učincima.Crta mrežni gantograma.Crta kritični put.Terminira mrežni .Dijeli planove na .Poznaje izradu dijagram.Crta histogram.Utvrđuje broj i sastav radne . mrežnog planiranja. dinamičke.Proračunava .Proračunava realizaciju putem vrijeme trajanja statičkih planova. .Uočava prethodnu.Izrada statičkih planova za potrebe radne snage. Planiranje proizvodnje .Crta mrežni plan i terminira ga.Poznaje izradu .Izbor mehanizacije i planiranje proizvodnje za objekat visokogradnje (nastaviti elaborat trećeg razreda). . dijagram. . .Navodi podjelu statičke i planova. . dinamičkih planova.Širi izbor mašina prema zadatim radnim operacijama.Obrazlaže ulogu potrebe u radnoj planiranja radnih snazi. građenja i odabira resursa za njihovu . korišćenje resursa i . . .Obrazlaže tehniku brigade.Shvata važnost temeljito urađenih planova. Vježba: .Sračunava vrijeme . materijalu aktivnosti. naredne i uporedne aktivnosti. Vježba: .Poznaje izradu histograma. Vježba: . 69 . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Razvija marljivost i tačnost. Vježba: .

Građevinske konstrukcije .Opis pozicija radova .Čitanje i crtanje određenih .Čitanje djelova projekta radi izrade predmjera .Poznavanje djelova objekta . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. . Okvirni spisak literature i drugih izvora .Ocjena vježbi. projektor.Tehničko crtanje pozicija radova . 6.Crtanje statičkih i dinamičkih planova Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . . 9.Izrada predmjera i predračuna . .Čita dinamičke planove ulaganja finansijskih sredstava.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik datom trenutku. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Pismeno (pismeni zadatak . 5. grafoskop i folije za grafoskop.Opis pozicija radova . B. 8. Građevinska knjiga Beograd. Povezanost predmeta Znanja . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. 1999.diplomirani inženjer arhitekture.Pozitivna ocjena na kraju školske godine i pozitivno ocijenjen godišnji elaborat. Praščević.Diplomirani inženjer građevinarstva. platno za projektor. Veličković. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .u drugom polugodištu jedan pismeni zadatak). . V.Kompjuterske vježbe CAD-u 70 .Projektovanje . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Računar.Normativi i standardi rada u građevinarstvu – knjiga 1.Poznavanje djelova objekta .Crtanje u Excel-u i AUTO . . 4.Ž. 2.Spisak aktivnosti na objektu . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. . 7. 10. 3.Poznavanje faza izvođenja radova .Ocjena godišnjeg elaborata. Konstantinović: Organizacija građenja za III razred građevinske škole.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Beograd.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. . . 2007.

Osposobljavanje za samostalan rad.2.Upoznavanje osnove proračuna po graničnoj nosivosti. BETONSKE KONSTRUKCIJE 1. .1.Sticanje znanja o teorijama za proračun armirano betonskih konstrukcija. 71 . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 33 33 66 66 99 99 3.Osposobljavanje za dimenzionisanje presjeka konstruktivnih elemenata: stub. Naziv predmeta: BETONSKE KONSTRUKCIJE 2. .Upoznavanje mehaničkih svojstva betona i armature. . . ploče i grede. ploču i gredu pravougaonog i t-presjeka. pravougaonog i t-presjeka.9.Osposobljavanje za korišćenje kompjuterskih programa za dimenzionisanje i armiranje konstruktivnih elemenata.Upoznavanje sa proračunom ab konstrukcija po teoriji graničnih stanja. . . Opšti ciljevi nastave . .Osposobljavanje za crtanje plana armature za stub.

.Razlikuje aksijalno .Upoznaje aksijalno .Razvija tačnost i . betona.Crta plan. Proračun aksijalno napregnutih elemenata .Zna osnove graničnom stanju proračuna loma. karakteristike čelika. konstrukcija. Vježba: .Shvata osnove proračuna prema proračuna prema graničnim graničnim stanjima.Koristi PBAB ’87 za sidrenje armature.4. . koeficijente sigurnosti.Računa dimenzije . elemente. izvod i specifikacija armature centrično pritisnutog stuba.Koristi propise za koeficijente parcijalne sigurnosti. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Proračun AB konstrukcija .Objašnjava PBAB ’87 za . . izvijanja.Razvija tačnost.Koristi PBAB ’87 za .Poznaje osnove sistematičnost proračuna AB armiranje preciznost i elemenata konstruktivnih 72 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . . nastavljanje armature.Objašnjava centrično proračun centrično pritisnutog stuba pritisnutih stubova bez uticaja bez uticaja izvijanja.Upoznaje mehanička svojstva . izvod i specifikaciju armature. .Dimenzionisanje AB grede . . Vježba: . elemente.Zna osnove proračuna AB proračuna AB konstrukcija. sistematičnost i napregnute napregnute preciznost.Objašnjava nastavljanje PBAB ’87 za armature.Upoznaje mehaničke preciznost u radu.Dimenzionisanje i plan. sidrenje i . .Razlikuje mehaničke čelika. prema graničnom stanju loma. . . stanjima.Objašnjava osnove . mehanička svojstva karakteristike betona.Poznaje parcijalne .Objašnjava osnove . AB elementi nepregnuti na savijanje .Razvija tačnost.Razlikuje .Poznaje osnove proračuna prema .Crta radni dijagram betona i radni dijagram čelika.

Vježba: . plan. - Formativni ciljevi učenik elemenata napregnutih na savijanje. izvod i specifikaciju armature. crta plan armature prema liniji zatežućih sila. a na drugom slobodno oslonjenu. Vježba: . . Koristi PBAB ’87 za AB ploče sa glavnom armaturom u jednom pravcu. izvod i specifikacija armature. izvod i specifikacija armature. izvod i specifikaciju armature. Dimenzioniše konzolnu ploču. izvod i specifikaciju armature. Vježba: . Dimenzioniše ploču ukliještenu na jednom kraju. . - - - - 73 . Dimenzioniše AB grede pravougaonog poprečnog presjeka opterećene na savijanje. Dimenzioniše kontinualnu ploču. plan. izvod i specifikacija armature.Dimenzionisanje AB slobodno položene ploče. plan. Dimenzioniše slobodno položenu ploču. plan. Preporuke za izvođenje nastave pravougaonog poprečnog presjeka opterećene na savijanje.Poznaje AB grede pravougaonog poprečnog presjeka. Poznaje slobodno položenu ploču. Vježba: . . .Dimenzionisanje AB ploče sa jednim prepustom.Objašnjava ploču sa prepustima. izvod i specifikacija armature. izvod i specifikaciju armature.Dimenzionisanje AB ploče ukliještene na jednom kraju a na drugom slobodno oslonjene. crta plan armature prema liniji Socijalizacijski ciljevi učenik urednost.Objašnjava AB ploče. .Razvija tačnost. crta plan armature prema liniji zatežućih sila. . Dimenzioniše ploču sa prepustima. .Opisuje ploču ukliještenu na jednom kraju.Informativni ciljevi i sadržaji učenik napregnutih na savijanje. izvod i specifikacija armature.Dimenzionisanje AB kontinualne ploče. crta plan armature prema liniji zatežućih sila.Objašnjava kontinualnu ploču.Dimenzionisanje AB konzolne ploče. Vježba: .Objašnjava konzolnu ploču. plan. crta plan prema liniji zatežućih sila. sistematičnost preciznost i urednost.

crtanje dijagrama glavnog napona zatezanja i osiguranje nosača armaturom.Objašnjava proračun T-presjek za T-presjeka kada je slučaj kada je pritisnuta ploča. projektno platno. .Objašnjava ploči. . I. 2002. Ž.Dimenzionisanje T-presjeka kada je pritisnuta ploča za zadati granični uticaj.Dimenzioniše .učenik zatežućih sila i izvod i specifikaciju armature.Određuje položaj armature za prijem kosih sila zatezanja. Ploča sa rebrom .Dimenzioniše T-presjeka kada T-presjek za slučaj je pritisnuto rebro.Pravilnik za beton i armirani beton. granično stanje nosivosti pri uticaju graničnih transverzalnih sila.Pribor za crtanje. 5.Poznaje proračun smicanja prema AB greda graničnoj pravougaonog transverzalnoj sili. proračun . grafoskop i folije za grafoskop. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Vježba: . projektor.Ocjena vježbi. Marjanov. . 1987. kada je neutralna osa u rebru. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Računa napon . Proračun nosača prema transverzalnim silama .Koristi propise o prema osiguranju od sila transverzalnim zatezanja za silama. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Bojović: Beton za treći i četvrti razred građevinske škole. .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.nosači T-presjeka . računar. Stojiljković.Računa armaturu za primanje sila zatezanja.Dimenzionisanje AB grede pravougaonog poprečnog presjeka. Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . po jedan u polugodištu). 7. poprečnog presjeka . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .M. Beograd. neutralna osa u . .Pismeno (pismeni zadatak: dva u toku školske godine.Zna proračun T-presjeka kada je pritisnuto rebro. 74 . 6. .

Kompjuterske vježbe . ploče) . .Statika i otpornost . grede. 9. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . 8.Crtanje elemenata konstrukcija opterećenih na pritisak i savijanje Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . vrste materijala opterećenja i statički uticaji ..Građevinski materijali .Osnovna svojstva betona i armature . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Povezanost predmeta Znanja .Građevinske konstrukcije .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Upotreba kompjuterskih programa 75 . 10.Vrste nosača.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Radni dijagram betona i čelika . konstruktivni smjer.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Crtanje elemenata konstrukcija opterećenih na pritisak i savijanje .Dimenzionisanje elemenata na pritisak i savijanje .Osnovni građevinski elementi (stubovi.Diplomirani inženjer građevinarstva.

.2.Razvijanje preciznosti i preglednosti u izradi projektne dokumentacije.Razvijanje kreativnosti pri izradi projektne dokumentacije. . .10. . 3. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 31 22 53 77 110 187 108 132 240 Vježbe: odeljenje se dijeli u grupe do 17 učenika.Razvijanje kulture stanovanja. PROJEKTOVANJE 1.Osposobljavanje za samostalan rad.Sticanje vještine kombinovanja prostornih elemenata.Upoznavanje sa značajem ekoloških standarda i propisa u građevinarstvu. . . Opšti ciljevi nastave .1.Sticanje vještine korišćenja arhitektonskih konstruktivnih elemenata. .Sticanje znanja za uklapanje objekata u prirodno okruženje.Osposobljavanje za razradu projekta višespratne stambene zgrade. . . Naziv predmeta: PROJEKTOVANJE 2.Osposobljavanje za razradu projekta manje porodične kuće. . 76 .Podizanje estetskih kriterijuma. .Upoznavanje sa tehničkim normativima za projektovanje stanova i stambenih zgrada.

projektovanja od samostalnost u zamisli.Upoznaje značaj i važnosti dobijenih dobijanja lokacije i sadržaj: informacija i uslove koje ona . upoređuje porodičnih zgrada.Razvija kulturu .Razlikuje i . zadatka. glavnog i izvođačkog projekta. sadrži.Analizira uzajamni odnos i uticaj koja obuhvata povezivanja pojedinih područja arhitektonsko prostornih arhitektonskog projektovanje i vrijednosti u projektovanja. . . tehničkih uslova na projektovanja formiranju do enterijera. prilaz podatke kroz fazu u odnosu prema grafičkog saobraćajnici. nedostatke funkcionalne grupe 77 Preporuke za izvođenje nastave Grafička vježba: .Shvata doprinos enterijera ukupnoj vrijednosti objekta.lokacije. Porodične zgrade .Navodi podjele stanovanja. . .projektnog njihovoj primjeni.Analizira podatke o postojećoj mreži infrastrukture.Upoznaje i . razmišljanja. do idejnog.investicionog mogućnosti programa. Projektna dokumentacija . moguću .Prema datim uslovima crta lokaciju slobodne . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Arhitektonsko projektovanje .Obrazlaže svijest.4.Formira stav o . opisuje njihov arhitekturi.Upoznaje područja . idejnih skica. .Određuje . veličinu.Razvija kreativnost . geološkom sastavu terena i njegovom reljefu. preko radu. Pripremni radovi .Shvata postupak .Uočava uticaj međusobni odnos urbanističko od urbanizma.Uočava odnos preciznost. izrade projektne procesa preduzimljivost i dokumentacije.Objašnjava orijentaciju.Razvija sposobnost . obrazlaže faze pojedinih faza sistematičnost. projektne dokumentacije.Razvija ekološku prednosti i . rješenja kroz datu .

lođe . .Rješava garažu za putničko vozilo i . dimenzionisanje trpezarija.Razvija sposobnost balkona.Poznaje značaj . „dispozicije sanitarne namještaja“. . Prateće prostorije .Skicira funkcionalno funkcionalnu šemu grupisanje.Rješava oblikovno i . soba aspekta za spavanje. stana. stambenih zgrada.Rješava i crta osnovu grupacije za pasivni odmor sa sanitarnim čvorom.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik višespratnih prostorija.Rješava djelove stana pojedinačno: komunikacije. prostorije ostave za ogrijev. stana. stana srednje veličine. kuće. lođe. 78 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave porodične kuće.jednosoban.Razvija predstavu o prostoru. . Funkcionalne grupe stana .Poznaje namjenu i funkcionalnu šemu veličinu pojedinih manjeg stana. . Grafička vježba: . holova.Nabraja podjelu stanova po veličini. . vrijednostima . Analiza stambenih jedinica . terase. . kuhinja. prostorija sa ostava hrane.Rješava i crta osnovu grupacije dnevnog boravka i kuhinje. predsoblja. prostora pojedinih za rad.Uočava prednosti i „porodične nedostatke niskih teritorije“. Grafička vježba: . Otvorene površine . dnevnog .Povezuje Opisuje karakteristike funkcionalne sa stambenih jedinica: oblikovnim .podrumske pristupnu rampu. Analiza prostorija u stanu . ulaza.Razvija sposobnost uvažavanja tuđeg mišljenja. .Rješava osnovu stana sa dispozicijom namještaja.Razvija kreativnost samostalnost i preduzimljivost u radu. .Objašnjava položaj.Razvija ekološku svijest. prostorija i njihovo . . ostave alata i opreme.Razvija samostalnost i kreativnost.Upoznaje pomoćne .Razvija sposobnost za prostorno predstavljanje. povezivanja aktivnog odmora boravka i otvorenog prostora.Objašnjava boravka. stambenih zgrada. povezanost.Opisuje razlike i konstruktivno karakteristike: otvorene površine balkona. . stana. Grafička vježba: .Skicira . grupacije.garsonjera. garaže.

.predmjer. projektnom zadatku rješava dio .Razvija nivo estetskih kriterijuma.Analizira završnu obradu kroz projektne detalje. orijentaciju. . Glavni projekat .samostalna vrijednostima. nizu. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . dokumentacije. 79 .Određuje površine. .presjeke 1: 50. . .atrijumske kuće.Analizira .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik . kuća.porodična kuća u šemu. .dvosoban. prema datim materijalizuje urbanističko objekat.Određuje kuće.presjek 1: 100.dvojna porodična projektni zadatak. . . . . . Tipovi izgradnje porodičnih kuća .tehnički opis. porodična kuća. .Na osnovu date skice razrađuje: . Izrada projekta porodične kuće .Razvija samokritičnost. . .fasade 1: 50. . .Razvija kreativnost i samostalnost u radu.fasade 1: 100. . .poluatrijumske .detalji. .Crta funkcionalnu .jednoiposoban. .Uočava značaj saradnje sa “fazerima“.Formira stav o važnosti propisa i njihovoj primjeni.Situaciju 1: 250.Na osnovu date skice razrađuje: . Grafičke vježbe: Idejni projekat .Crta dispoziciju namještaja. tehničkim primjenjuje uslovima i seizmičke propise.Opisuje kako konstrukciju.Pravi skice. .sve osnove 1: 100.sve osnove 1: 50.Razrađuje .Objašnjava funkcionalnu tipove izgradnje povezanost grupa porodičnih kuća: sa oblikovnim .temelje 1: 50.Usvaja .

kanalizacije kroz . terasaste stambene zgrade.Razvija odgovornost za predložena rješenja.Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Višespratne stambene zgrade .Formira stav o značaju povezivanja estetike i funkcije. Grafička vježba: . . izborom višespratnih materijala. mogućnosti konstruktivnog sklopa prizemlja i određuje način prenošenja opterećenja spratova.pet i više stanova na spratu. . Grafička vježba: .Upoznaje .jedan stan na materijale.tri i četiri stana na stepeništu. . .stambeni traktovi.etaži: konstrukciju. .Uočava povezanost prizemlja i instalacija suterena za vodovoda i poslovne prostore. zaštite. Poslovni prostor . mogučnosti korišćenja .Rješava tipsku osnovu sprata sa dva. stambenih zgrada i izborom njihove konstrukcije.Poznaje etaže. .Objašnjava poslovnog prostora. pojedinih tipova . .Analizira . standarda i mjere . teritorije“.Crta funkcionalnu .Uočava mogućnosti .Razvija kreativnost i preduzimljivost. „rastere“.stambeni blokovi. Komunikacije . stepeništu.Galerijski sistem funkcionalnost stanovanja tipične jedinice karakteristike stana kao „dupleks“ stanovi „porodične stambene kule. .Prema usvojenom rješenju sprata projektuje poslovni prostor u prizemlju. ucrtava raspored opreme i dispoziciju namještaja (1: 100).dva stana na stepeništu. broju stanova na određuje površine. tri ili četiri stana. .Određuje sadržaj .Razvija predstavu o prostoru.Poznaje tipove objekata.Analizira i određuje vertikalne sistem 80 Socijalizacijski ciljevi učenik . Preporuke za izvođenje nastave .Razvija preciznost Grafička vježba: .Upoznaje funkcionalnog stanovanje u rješenja kod zajedništvu. karakteristike: primjenom .Proširuje znanje o standardima stanovanja i razvija kritički odnos u vrednovanju ostvarenih rješenja. Podjela višespratnica .Navodi podjelu šemu stanova i višespratnica po komunikacija. .

hoteli. Grafička vježba: . .Ugostiteljski objekti: .Komentariše . podrumske etaže. .Objekti za izbor konstrukcije. Formativni ciljevi učenik horizontalnih i vertikalnih komunikacija sa aspekta organizacije stana i njegovog udobnog i sigurnog korišćenja. .kafana i bar. hodnici i galerije.Razrada projekta dijela osnove staje za goveda.Navodi podjelu i .Navodi podjelu i mogućnosti karakteristike funkcionalnog društvenih zgrada: rješenja kod . komunikacije (u razmjeri 1: 100).Razrađuje podrumsku etažu. Socijalizacijski ciljevi učenik u radu.Upoznaje horizontalne komunikacije: ulazni prostori.Razrađuje ulazni dio objekta (crta osnovu i presjek kroz stepenište).Administrativno pojedinih tipova upravne zgrade. objekata.Formira stav o važnosti propisa i njihovoj primjeni.Razrada dijela osnove škole: učionica. sanitarne grupe. . . zaštitu: primjenu . Društvene zgrade .predškolske ustanove. . Privredne zgrade . Zajedničke prostorije . garaže i prostorije za zajedničke instalacije.moteli. .Navodi osnovne površine prostorija karakteristike.Određuje sadržaj i . liftovi.Obrazovno vaspitne ustanove: . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik komunikacije: stepeništa. ulogu i raspored zajedničkih prostorija: okupljanje stanara. industrijskih 81 Grafička vježba: .zdravstvene standarda i mjera stanice. zdravstvenu izbor materijala. Preporuke za izvođenje nastave .školski objekti. ostave za kolica i bicikla. garderoba.restorani.Razrada dijela osnove motelske sobe (1: 100). .industrijski objekti. sušionice veša.domovi zdravlja. Grafička vježba: . . Grafička vježba: . . podrumske – stanarske ostave.Pronalazi karakteristike konstruktivna privrednih zgrada: rješenja . zaštite.

Crta funkcionalnu projektnom šemu. 5. table za crtanje sa odgovarajućim priborom za crtanje. zadatku razraditi .Objašnjava kako estetiku. .poljoprivredne zgrade. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. . . . Ročkomanović: Elementi projektovanja sa razradom projekata za treći i četvrti razred građevinsko . Okvirni spisak literature i drugih izvora .dio osnove temelja u razmjeri 1:50.Razlikuje vrste poljoprivrednih objekata i njihove osnovne karakteristike. . prema datoj skici i .dio presjeka u 1:50. .šeme stolarije.Razrađuje .tehnički opis. Razrada projekta višespratne stambene zgrade . .situaciju 1: 250. .Crta dispoziciju kao poslovni namještaja. Beograd.Na osnovu date skice razrađuje: . Građevinska knjiga.tehničke škole.Stolovi za crtanje sa odgovarajućim priborom. Nojfert: Ahitektonsko projektovanje.Materijalizuje objekat. prizemni dio koristi . . prostor.Pismene vježbe. .Određuje projektne orijentaciju.Uočava značaj saradnje sa „fazerima“.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . . . dokumentacije višespratnice čiji se . Formativni ciljevi učenik objekata. 1968. . arhitektonski dio . . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . časopisi i odgovarajući prospekti.Pravi skice. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Grafička vježba: Idejni projekat Prema datoj skici razrađuje: . 82 .Analizira završnu obradu kroz detalje. projektni zadatak.Ocjena grafičkih vježbi i projekata.Razvija smisao za . računar. . 6.B.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . 7. . platno za projektor. 2004. .E.karakteristične detalje. Beograd.fasade 1: 100.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.dio svih osnova u razmjeri 1:50. Glavni projekat .Određuje površine. projektor. .Primjenjuje seizmičke propise. .Usvaja konstrukciju.presjek 1: 100.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.sve osnove 1: 100.

Dokaznice mjera.Instalacije vodovoda i kanalizacije 83 .Definisanje prostornih vrijednosti .Konstruktivni sistemi i njihovi elementi . obrada i izrada crteža.Statika i otpornost materijala .Kućna mreža Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Materijalizacija objekta . jedinične cijene . konstrukcije .Građevinski materijali .Izrada priloga projekta. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .8. Povezanost predmeta Znanja .Rješavanje vodovoda i kanalizacije .Izrada dijela projektne dokumentacije .Projektovanje .Konstruktivni elementi objekata visokogradnje .Diplomirani inženjer arhitekture.Kućna mreža .Organizacija građenja .Građevinske konstrukcije . tehnička obrada crteža.Opterećenje nosača .Pravilno kotiranje. 9.Definisanje prostornih vrijednosti .Predmjer i predračun .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Nacrtna geometrija . kotiranje . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Izbor materijala. formatizovanje .Kompjuterske vježbe .Konstruktivni sklop objekta .Tehničko crtanje .Rad olovkom i drugim tehnikama .Kućne instalacije . 10.

Upoznavanje sistema odvođenja atmosferske vode. Opšti ciljevi nastave . .Osposobljavanje za provjeravanje atesta i vršenja kontrole ispravnosti mreže pod pritiskom. . . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 33 33 33 33 66 66 3.2. . KUĆNE INSTALACIJE 1.Upoznavanje sa problematikom načina odvođenja otpadnih voda iz objekta.Osposobljavanje za obavljanje poslova nadzora u izvođenju instalacija vodovoda i kanalizacije na osnovu tehničke dokumentacije za manje objekte. .Upoznavanje o povezivanju elemenata vodovoda i kanalizacije. 84 .11.Osposobljavanje za samostalan rad. .Osposobljavanje za razradu projektne dokumentacije vodovoda i kanalizacije. .Upoznavanje sa instalacijama vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje. Naziv predmeta: KUĆNE INSTALACIJE 2.1.

kuhinjama).Opisuje vođenje mreže sa svim cijevi kroz objekat. pratećim objektima (reviziona okna i kaskade).Crtanje grafičkih oznaka instalacija u objektima.Crta horizontalni razvod ispod kote 85 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . Sanitarni uređaji . visokogradnje.Razvija preciznost . pravilan raspored .Objašnjava . Vježbe: .Crta grafičke oznake za sve instalacija u instalacije u objektima objektima visokogradnje.Upoznaje značaj . način dvorišnu i kućnu postavljanja.Razlikuje različite planove i zna da ih pročita.Upoznaje kućnu mreže. . .Razvija sposobnost . kanalizacionu nagib).Objašnjava WC-u i kuhinjama. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod . kanalizacione . . uređaja u uređaja.Crta pravilan raspored sanitarnih vrste sanitarnih u radu.Upoznaje razvrstava kanalizacione cijevi materijal za (materijal. Kanalizacija .Razlikuje grupisanje kućnih instalacije prema instalacija. kanalizacije u o projektovanju objektima. .Crta kanalizacone blokove po etažama.4.Upoznaje sve vrste .Crta i računa spajanje nagibe dvorišne i kanalizacionih kućne cijevi. . kupatilima. materijale. .Izrada šeme kanalizacione mreže u objektima. mrežu. grafičkim oznakama. . kanalizacione instalacije. Vježbe: .Uočava značaj za predstavu o instalacija poštovanja propisa prostoru.Razlikuje i pravilno .Objašnjava i navodi .Upoznaje .Primjenjuje sanitarnih uređaja savremene u mokrim kanalizacione čvorovima. WC-u. (kompjuterska . kanalizaciju. kanalizacione .Manji stambeno poslovni objekat. Projektni elaborat: .Izrada šeme rasporeda sanitarnih uređaja u prostorijama (kupatilima.

Crta šeme dvorišne mreže dopriključka na ulični kanal. . . Atmosferska kanalizacija . i tople vode za mokre čvorove.Razlikuje vodovodni materijal. krovova.Izrada šeme odvođenja atmosferske vode.Manji stambeno poslovni objekat. . vodovodne instalacije. .Izrada šeme vodovodne mreže u objektu i prostorijama.Crta načine .Crta načine odvodnjavanja iz dvorišne mreže.Upoznaje odvođenja problematiku atmosferske vode s odvođenja kosih i ravnih atmosferske vode. aparate i armature.Crta šeme .Crta izometrijsku šemu vodovoda. Projektni elaborat: . .Razvija preciznost u radu. Vježba: .Razvija preciznost.Razlikuje metode ispitivanja ispravnosti kanalizacione mreže. aparate .učenik podruma ili kote prizemlja za objekte bez podruma.Crta presjeke kroz glavni kolektor. . . . (kompjuterska obrada).Upoznaje snadbijevanja savremene objekata vodom. Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave obrada).Crta vodomjere i shvata njihov značaj.Crta šeme i armature za provođenja hladne vodovodnu mrežu. . materijale. 86 .Razlikuje relativnu i apsolutnu kotu. . sređenost i preglednost. Aparati i armature za vodovodnu mrežu .Razlikuje savremene materijale za atmosfersku kanalizaciju. Vježbe: . . .Crta razvijene presjeke vertikala.

2007. M.diplomirani inženjer građevine .M. . protivpožarne . .Razvija .V. 6. Beograd.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Beograd. . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .B.hidrotehnički smjer. 5.Crta šemu zaštite. . . Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Računar. . Obavezni oblici provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . . . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Stanojević. Beograd.Upoznaje zaštite. Radonić: Vodovod i kanalizacija u zgradama. 9.Ocjena vježbi i projektnog elaborata. Građevinska knjiga.Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Aparati i armature za protivpožarnu mrežu (hidrantska mreža) . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Zoroje: Kućne instalacije. grafoskop. 1980. 87 .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Okvirni spisak literature i drugih izvora . 8. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Blagojević: Kućne instalacije u zgradama.Izrada šeme protivpožarne zaštite.Diplomirani inženjer arhitekture.Uočava značaj .Upoznaje pojam i protivpožarne značaj odgovornost u zaštite. savremene aparate i armature za protivpožarnu zaštitu. folije za grafoskop. po jedan u polugodištu). Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 7.Pismeno (pismeni zadatak: dva u toku školske godine. protivpožarne radu. projektor i projektno platno. 1996.

lakovi.Urbanizam 88 .10.Uslovi lokacije .Urbanizam .Infrastruktura Obrada projekta Vodovod i kanalizacija Projektna dokumentacija Sanitarni uređaji Aparati i armature za vodovodnu mrežu . Povezanost predmeta Znanja .Aparati i armature za protivpožarnu zaštitu .Infrastruktura Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . kitovi Materijali u funkciji zaštite elemenata .Uslovi lokacije Nacrtna geometrija Projektovanje Tehničko crtanje Građevinski materijali Kućna mreža Kućna mreža Tehnička obrada crteža Metali i legure Plastične mase Boje.

Opšti ciljevi nastave .Razvijanje preduzetničke sposobnosti. .Sticanje znanja i vještina za osnivanje privrednog društva. .Osposobljavanje za primjenu moderne vrste komunikacije. PREDUZETNIŠTVO 1. .Sticanje znanja o izradi biznis plana.Sticanje znanja o razvoju biznis ideje. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 40 40 26 26 66 66 3.Osposobljavanje za rad u timu.Sticanje znanja i vještina za upravljanje malim privrednim društvom.12. . . Naziv predmeta: PREDUZETNIŠTVO 2. .Osposobljavanje za prezentovanje rezultata rada uz pomoć savremenih tehnologija.1. 89 .2. .

Razvija stručnost. u radu. plan prodaje. misija. .Razlikuje pojmove: . 90 . procjenjuje . marketing plan i kreditora).Rezimira biznis obrazlaže postupak plan. privrednog društva .Upoznaje postupak tako i od strane istraživanja tržišta. eksternih partnera .Upoznaje pojmove: (investitora.Primjena tehnika za unapređenje razmišljanja.Razvija tržišnog poslovnu ideju. finansijskog plana strategija. . .Opisuje elemente vizija. .Prezentuje biznis na novom plan. postulatima opredjeljuje se za .Kroz primjere .Izvodi zaključak o potencijalnim kupcima / korisnicima usluga. istraživanja tržišta . . . .Kao model može da posluži biznis plan realnog privrednog društva. . Eksperiment Šest šešira. podrške. . npr. Preporuke za izvođenje nastave .Upoznaje pojmove: životne sredine.Suočavajući . izrade biznis plana . privrednog društva. preciznost u radu.Kroz primjere. odgovornost u poslovanja. .Vrši opis proizvoda / usluga. . . .Objašnjava obrazlaže ciljeve neophodnost privrednog društva.Razvija marljivost i unutar samog strategija.Nabraja moguće radu.Organizovati prisustvo predstavnika realnog privrednog društva.Upoznaje pojam .Opisuje pojam u kontekstu biznis plan.Uviđa važnost vrste djelatnosti. misija. primjeru. .4. očuvanja zdrave obezbjeđivanja . .Izvodi zaključke o potencijalnoj konkurenciji. . kako vizija.Pripremiti integralnu cjelinu od elemenata biznis plana.Kroz primjere obrazlaže elemente finansijskog plana privrednog društva.Opisuje nastanak .Uviđa značaj sprovođenja kontrole kvaliteta proizvoda / usluga. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Biznis ideja i biznis plan . postizanja ideje u skladu sa .Razvija sposobnost kvalitet poslovne biznis ideje.Nabraja i kompromisa. ciljevi. očuvanja životne sredine.Uočava važnost . .Razvija kreativnost argumente kritički biznis ideja.Poželjno je učenicima ukazati na primjere.

Upoznaje elemente . donose odluku.Oblikuje dinamiku realizacije biznis plana.Sarađuje kod izrade plana očuvanja životne sredine za konkretno privredno društvo. . Vizuelni identitet privrednog društva . kroz diskusiju.Oblikuje vizuelni i značaj identitet oblikovanja privrednog društva.Popunjava .Sprovodi aktivnosti organizovanja na pribavljanju privrednog društva.Upoznaje pojam poslovni kodeks privrednog društva. Registracija privrednog društva . .Opisuje moguće oblike . . pečata i štambilja.Stiče radne navike.Izrada organograma privrednog društva.Razvija logičko mišljenje i sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje. .Kritički procjenjuje slabosti sačinjenog biznis plana. Otvaranje računa kod poslovne banke .Rad u grupama: učenici predlažu moguća rješenja a nakon toga. . . . banke.učenik .Opredjeljuje se za . . Poslovni kodeks preduzeća . Osnivanje privrednog društva Ime privrednog društva .Popunjava registracije formulare za privrednog društva.Opisuje postupak formulare za otvaranja računa otvaranje računa kod poslovne kod poslovne banke.Obavlja postupak otvaranja računa kod poslovne banke. registraciju privrednog društva. .Upoznaje postupak . vizuelnog identiteta privrednog društva.Popunjava formulare za otvaranje računa Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . 91 .Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta i slika.Nabraja moguća ime privrednog rješenja za ime društva u skladu sa privrednog društva. propisima i poštujući principe jednostavnosti i jedinstvenosti.

Razvija odgovornost u radu. društvom.Pronalazi sličnosti i .Upoznaje postupak . Sektor Marketing . . marljivost i preciznost.Upoznaje pojam marketinga.Sprovodi postupak formiranja cijene proizvoda / usluga. cijena. .Nabraja elemente poslovnog kodeksa.Upoznaje tipove .Šalje i prima poštu i druge službene materijale.Razvija komunikativnost.Razvija sposobnost . . . fotokopir aparat.Razvija spremnost i sposobnost za saradnju. .Kroz primjere obrazlaže važnost i .Rad na računaru: učenici koriste programe za obradu teksta i slika. efikasnost u radu. . izvještaja o radu.Rad u grupama od tri do pet učenika. Služba opštih poslova .Kroz primjere obrazlaže strukturu asortimana proizvoda / usluga. kao i programe za elektronsku komunikaciju. . Organizaciona struktura privrednog društva .Upoznaje pojam i elemente marketing miksa: proizvod. . jednostavnog .Kao model može da posluži konkurs za prijem u radni odnos objavljen u dnevnoj štampi.Upotrebljava kancelarijsku opremu (telefon. skener. . privrednom . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Opisuje postupak istraživanja tržišta. . . promocija i .Popunjava prijavu zasnivanja radnog o slobodnom odnosa u radnom mjestu.Nabraja i opisuje aktivnosti u okviru službe opštih poslova. . 92 . privrednim društvom. štampač).Tehnički održava internet sajt privrednog društva. organizacionih struktura privrednog društva.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . Formativni ciljevi učenik kod poslovne banke. . .Pronalazi sličnosti i organizacione razlike između strukture različitih tipova privrednog društva.Upoznaje postupak godišnjeg izrade godišnjeg izvještaja o radu. Rad u sektorima i poslovanje privrednog društva .Obavlja postupak otvaranja računa kod poslovne banke.Obavlja usmenu i pisanu komunikaciju unutar privrednog društva i sa eksternim partnerima. faks.Upoznaje različite snalaženja u razlike u nivoima nivoe upravljanja hijerarhiji upravljanja privrednim socijalnih odnosa.Učestvuje u izradi društvu.

M.Kroz primjere . obračuna poreza i doprinosa.Kroz primjere obrazlaže moguće načine distribucije. Medojević. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. porudžbenicu. Manojlović.J. Dragiđić. .Obavlja poslove .Opisuje način poreza i doprinosa. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . .Upoznaje postupak plaćanja dospjelih plaćanja dospjelih obaveza i naplate obaveza i naplate dospjelih dospjelih potraživanja. poslove. Sektor finansija i računovodstvo . .Izrađuje ponudu. odnosno proizvoda / usluge.Upoređuje moguće forme i sadržaje reklamnog materijala.D.Razvija odgovornost u radu. . obračuna zarada. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. . Formativni ciljevi učenik načine promocije. Beograd. . Beograd. preciznost i urednost.Planira način reklamiranja privrednog društva. Ignjatović: Poslovna i službena korespondencija za I razred. . . potraživanja. predračun.Razvija analitičko mišljenje. .D. B. . 2004. S. Vukotić: Preduzetništvo i biznis.Obavlja . 2004.Informativni ciljevi i sadržaji učenik distribucija.Upoznaje blagajničke blagajničke poslove. Podgorica.Razvija tačnost.V. Okvirni spisak literature i drugih izvora . B. . 5. Beograd. 1996. Ivanišević: Osnovi ekonomije za I razred. upit. Sektor komercijala . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 93 . Ilić.Izrada reklamnog materijala. Ekonomski fakultet.Opisuje postupak obrazlaže način obračuna zarada. Pavlović: Osnovi ekonomije za II razred. Bogdanović.Upoznaje vrste i elemente dokumentacije koja prati poslove nabavke i prodaje. . G.Upoređuje moguća rješenja za reklamni slogan i reklamnu poruku privrednog društva. 2005. račun i ostala dokumenta iz oblasti poslova nabavke i prodaje. .

Ocjena pismenih vježbi. 7. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .R.Učionica sa najmanje pet računara snabdjevenih adekvatnom programskom opremom. .Organizacija građenja . 10. 2004. predračun i obračun građevinskih radova 94 . Rajović: Osnovi prava za I razred.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 8. Povezanost predmeta Znanja .H. 2004. Beograd. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Diplomirani ekonomista. Podgorica.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Publikacija „Moj biznis“.Predmjer.Rad u sektorima i poslovanje privrednog društva Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja ..Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. . telefon. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . 1997. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . skener. fax. . štampač i fotokopir aparat. . Podgorica.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Potit: Kako započeti sopstveni biznis. CID. 6. Montenegro Biznis Alijansa. 9. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. .

3.Osposobljavanje za održavanje instalacija vodovoda i kanalizacije.Upoznavanje o povezivanju elemenata vodovoda i kanalizacije.Upoznavanje tesarskih radova. . Naziv predmeta: PRAKTIČNA NASTAVA 2. . .Upoznavanje značaja radova sistema suve gradnje. . . .Upoznavanje zidarskih radova u sistemu gradnje. . .13.Osposobljavanje za izvođenje keramičkih radova.1.Upoznavanje keramičkih radova.Osposobljavanje za izvođenje zidarskih radova. . .2. alata i pribora za rad.Izvođenje tesarskih veza. 95 . izvođenja radova hidroizolacije. .Osposobljavanje za pravilan izbor materijala za oblaganje i zaštitu prostora i konstrukcije u sistemu suve gradnje.Osposobljavanje za ugradnju drvene i metalne konstrukcije.Upoznavanje pravilnog korišćenja mašina. montaže i demontaže skela. .Sticanje znanja o pravilnom izboru materijala. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72 72 72 66 282 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 72 72 66 282 Praktična nastava: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika.Upoznavanje instalacija vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje.Osposobljavanje za primjenu sredstava zaštite na radu i protivpožarne zaštite. . Opšti ciljevi nastave . oplata stubova i modela jednostavnih krovova.Osposobljavanje za praćenje sanacije instalacija vodovoda i kanalizacije. malterisanja. . . .Osposobljavanje za samostalan rad.Upoznavanje sa problematikom načina odvođenja otpadnih voda iz objekta. . .Shvatanje značaja upotrebe gradjevinskih normi. PRAKTIČNA NASTAVA 1.

laki blokovi). .Spravlja produžni upotrebu maltera timskom radu.Zida zid .4.Razvija pozitivan .Pravi raspored mjesta.Razvija . .Poznaje blokove.Priprema materijal . ravnjače.Poznaje osnovna .Obilježava prema zadatoj skici ili crtežu.Određuje pravac pomoću kolčeva. organizaciju radnog sistematičnost u . pribor i sredstva .Spravlja produžni gipsno . ispravnost alata. betonski blokovi. krečno cementni za zidanje i malter 1:2:6. stav prema pribor i sredstva za alata.Objašnjava navike. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Zidarski alat.Vizira viskom. rad. . . sistematičnost u dimenzije. pravilno ih raspoređuje. disciplinu i malter 1:3.Poznaje tačnost i i alat za rad. . Spravljanje maltera .Razvija urednost. .Poznaje opeku. radu. blokova i dimenzije (opekarski blokovi. .Poznaje alat.Vizira pomoću .Zna vrste opeke i .Određuje ravan pomoću krstova. .Razvija radne .Posjeta gradilištu.Razvija 96 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . malterisanje. materijala i alata. Materijali za zidanje . Zidanje opekom .Određuje pravi ugao.Poznaje održavanje . .Provjerava alata.Zna upotrebu . . Organizacija radnog mjesta . čita skicu ili crtež i obilježava poziciju prema tome. Osnove mjerenja pri zidanju . sredstava za rad.Održava radno mjesto. . pribora i zanimanju. .Spravlja cementni .krečni 1: 3:9 malter. mjerenja pri . zidanju. .Objašnjava osnove brzinu i tačnost.Priprema potreban alat i materijal za određenu poziciju rada.Razvija rutinu.Zna podjelu . radu.Spravlja malter ručno i mašinski. spravljanje i odgovornost u .

Objašnjava horizontalnu izvodjenje izolaciju zida od horizontalne vlage.Izvodi slojeve za .Zida: .Zida zid vezačkom stubova. Zidanje zidova blokovima .suticanje zidova.završavanje zidova. .Razvija radne navike i disciplinu.Poznaje zidanje .dimnjački kanal tipa „Šunt“.Posjeta gradilištu. . Hidroizolacija .Zna materijale za izvođenje izolacije za izolaciju od od vlage. . vezom debljine ½ . . blokovima.Zida zid gotskom vezom.pregradne zidove giter blokovima.Stiče odgovornost u timskom radu. .fasadne zidove uz fasadnog zida. . .Posjeta gradilištu.Poznaje pravila za zidanje dimnjačkih . tipa „Šunt.Objašnjava zidanje opeke ili jedne lukova.Razvija tačnost. i ventilacionih . .Zida zid običnom ili parapeta.Poznaje zidanje pregradnih zidova.Izvodi otvore za vrata i prozore.Objašnjava zidanje . . . blok vezom debljine ½ opeke ili jedne opeke jednom. .Zida: . .sučeljavanje zidova.Zida zid krstastom vezom debljine ½ opeke ili jedne opeke jednom.ventilacioni kanal kanala. . Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik kreativnost.Objašnjava zidanje . opeke jednom. sistematičnost i preciznost.noseće zidove giter nosećih zidova.učenik dužnjačkom vezom debljine ½ opeke ili jedne opeke jednom.Objašnjava način vođenja kanala. vlage. .Zida: . . .Poznaje materijale .ukrštanje zidova. upotrebu fazonskih komada. Zidanje dimnjačkih i ventilacionih kanala . . izolacije zidova od 97 Informativni ciljevi i sadržaji učenik pravila zidanja zidova. Preporuke za izvođenje nastave .Poznaje zidanje . . .

.Obavlja gletovanje.Poznaje mjere . .Poznaje pravila malterisanja. .Objašnjava izvodjenje vertikalne izolacije zidova od vlage. . .Opisuje glatko malterisanje i gletovanje. . .Objašnjava mašinsko malterisanje unutrašnjih i spoljašnjih zidova.Posjeta gradilištu. Predmjer zidarskih radova .Razvija osjećaj .Informativni ciljevi i sadržaji učenik vlage. . .Obavlja izradu ivica. .Zna način rada sa mašinskim malterom. . radova. . Malterisanje .Obavlja glatko malterisanje zidova.Obavlja čišćenje skele. .Primjenjuje pravila za malterisanje.Zna materijale za malterisanje fasade.Objašnjava malterisanje špaletni. . . Formativni ciljevi učenik .Objašnjava malterisanje plafona. Zaštita na radu . .Razvija rutinu. .Objašnjava unutrašnje malterisanje. .Montira zidarsku i cjevastu skelu. brzinu i preciznost u radu.Objašnjava izradu ivica.Izvodi vertikalnu izolaciju zida od vlage. . . . . .Objašnjava količine radova za proračun potrebnih razne debljine količina zidarskih zida.Čita opis zidarskih debljine zida.Obavlja malterisanje špaletni. . radova za razne .Posjeta gradilištu.Obavlja malterisanje plafona.Obavlja grubo malterisanje zidova.Poznaje vrste skela. Upotreba skele .Objašnjava spoljašnje malterisanje.Objašnjava upotrebu skele.Računa potrebne .Zna vrste maltera za unutrašnje malterisanje.Primjenjuje mjere 98 . . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Objašnjava grubo malterisanje i dersovanje.Demontira zidarsku i cjevastu skelu.Poznaje opis zidarskih radova. .Obavlja dersovanje. .

Informativni ciljevi i sadržaji učenik zaštite radnika na radu. Formativni ciljevi učenik lične zaštite i zaštite životne sredine. Preporuke za izvođenje nastave 99 . Socijalizacijski ciljevi učenik odgovornosti za sebe i svoju okolinu.

Priprema radno mjesto.Uočava greške kod drvene građe.Vrši odabir materijala. Izrada drvene oplate za stub .. . .Posjeta gradilištu.Čisti radno mjesto i radionicu.Upoznaje tesarske radove.Posjeta gradilištu.Izvodi jednostavne tesarske veze. alata i drvene građe pribora za .Primjenjuje mjere zaštite na radu.Crta radioničke . oplate za .Vrši odabir alata i jednostavne Razred: DRUGI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Tesarske veze . . alata i pribora za mjerenje i za izvođenje tesarskih veza.Poznaje drvenu građu za izradu tesarskih veza. .Prema zadatom radioničkom crtežu izvodi jednostavne tesarske veze.Poznaje jednostavne tesarske veze.Uočava greške kod izvedenih tesarskih veza.Uočava važnost organizacije radnog mjesta. na prethodno definisan materijal.Poznaje alat i pribor za tesarske radove. .Prenosi mjere sa crteža.Crta radioničke crteže za jednostavne tesarske veze.Poznaje klasične mjerenje. Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik . . . .Sortira drvenu građu.Poznaje potrebnog jednostavne veze materijala.Razvija kritički odnos prema radu.Pravi specifikaciju . . raspoređuje odabrani alat. . . . . . . oplata. Preporuke za izvođenje nastave . . .Poznaje materijal za tesarske radove. . . .Poznaje mjere zaštite na radu. .Razvija preciznost u radu.Razlikuje tesarske veze.Razvija preciznost i ekonomičnost.Poznaje drvenu crteže planova građu za izradu oplate za stub. pribor i materijal potreban za izvođenje zadatka. 100 .

Pravi specifikaciju . .Upoznaje mašine mjerenje i za za obradu drveta. . alata i drvene građe. mjesto: raspoređuje odabrani alat. . . . . pribora za . 101 .Poznaje alat i pribor za tesarske radove.Poznaje drvenu crtež plana za građu za izradu model krovne krovne konstrukcije.Upoznaje mašine za obradu drveta.Priprema radno zaštite na radu. . . izvođenje.Izrađuje model krovne konstrukcije.Poznaje potrebnog jednostavne veze materijala.Primjenjuje mjere zaštite na radu.Prenosi mjere sa crteža. . pribor i materijal potreban za izvođenje zadatka. .Prema zadatom radioničkom crtežu izvodi model za jednostavnu drvenu krovnu konstrukciju. konstrukcije.nadvratnik.Prema zadatom radioničkom crtežu izvodi drvenu oplatu za stub. na prethodno definisan materijal. pribora za . .Prenosi mjere sa crteža. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik konstruktivne elemente: .serklaž.Poznaje mjere zaštite na radu. .Priprema radno mjesto: raspoređuje odabrani alat. Izrada drvene krovne konstrukcije . na prethodno definisan materijal.Crta radionički .Čisti radno mjesto i Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . pribor i materijal potreban za izvođenje zadatka. pribor za tesarske . Formativni ciljevi učenik pribora za mjerenje i za izvođenje.stub.Vrši odabir alata i radove. .Poznaje alat i mjerenje.nadprozornik.Poznaje mjere .greda.Izvodi oplatu stuba. .Čisti radno mjesto i radionicu. . . .

Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 102 .Primjenjuje mjere zaštite na radu. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik radionicu.

Vrši provjeru horizontalnosti poda. mjerenje. Pripremni radovi u radionici .. primjenu i način održavanja alata.Identifikuje alat i . Oblaganje zida keramičkim pločicama .Opisuje stanje zida . pribora i mašina.Priprema keramičke pločice: sortiranje i kvašenje.krečni malter. pločica: . . omalterisanog zida. potrebnog materijala.Posjeta gradilištu.Pravi specifikaciju lomljenih pločica. rad. . . .cementni malter.Izrađuje katalog . . 103 .. prije oblaganja pravog ugla i određenim kvaliteta materijalom. .Procjenjuje kvalitet omalterisanog zida. . pribora i pribora za .Poznaje materijal i alata za izvođenje za lijepljenje keramičkih radova. ukrasnih bordura i . . postavljanja zidnih keramičkih pločica.Opisuje stanje poda. pribor i pravi mašine i pribor za spisak.Uočava važnost organizacije radnog mjesta. pribora . brzinu i samostalnost u radu. .Procjenjuje kvalitet neomalterisanog zida.Objašnjava pribor i mašine. .Održava alat.Razvija preciznost. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Vrši odabir alata. kanal.Objašnjava kriterijuma postupke kvaliteta. .Vrši provjeru vertikalnosti. . .Navodi alat.Uočava važnost organizacije radnog mjesta.Priprema radno mjesto: raspoređuje alat i pribor.Izrađuje radionički crtež. . ).Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Alat za oblaganje zidova .keramičko ljepilo.Određuje nagib poda prema slivnoj poziciji (slivnik. .

Sortira i slaže gipsane kartonske ploče.Postavlja fugomal na spojnice.Postavlja ukrasne bordure.Objašnjava značaj i ulogu suve gradnje u izradi objekata visoke gradnje.Postavlja keramičke pločice na oble površine (stubove). . . pribor. radno mjesto i radionicu.Čisti keramičke pločice.Upoznaje način 104 . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Uvod u suvu gradnju .Postavlja keramičke pločice „na prevez“ i „fuga na fugu“. alat.Postavlja zaštitne lajsne na ivice zidova. . . . .Obrađuje pločice oko instalacija. .Postavlja pločice od drugog reda.Priprema vezivo.Prema radioničkom crtežu vrši postavljanje pločica od prvog reda i reda odvojenog od poda za debljinu podne podloge. . .Razlikuje gipsane kartonske ploče. . . . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .Provjerava i ocjenjuje kvalitet izvedenih radova prema katalogu kriterijuma kvaliteta.Priprema materijal za obradu spojnica.Primjenjuje mjere zaštite na radu. . . odvojenog gredicom za visinu keramičke pločice.

. spojnim .CD i UD profile i spojne elemente profila i GKP-a.Montira pregradni Upoznaje: zid na jednostruku .Objašnjava postupke suvog malterisanja. ocrtava. Suvo malterisanje .primjenjuje mjere zaštite na radu. . . .Mjeri i razmjera Objašnjava: elemente za . za suvo malterisanje.Mjeri. . .Spravlja lijepak i nanosi ga na gips kartonsku ploču. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . . stubova i greda sa podkonstrukcijom .Propisno rukuje . . Izrada pregradnih zidova na metalnoj i drvenoj podkonstrukciji . . reže i utvrdjuje CD podkonstrukciji. kartonskim greda i sl. stubovi i grede.Objašnjava mjere zaštite na radu. .Skice i crteže jednostrukom pregradnih zidova oblogom. i UD profile sa .Informativni ciljevi i sadržaji učenik dobijanja GKP-a (gips kartonskih ploča). metalnu 105 .Objašnjava slojeve gips kartonskih ploča.Vrste CD i UW metalnu profila.Razvija preciznost .Mjere zaštite na radu. pločama na drvenoj i metalnoj .Posjeta gradilištu.Izrađuje crteže i detalje za suvo malterisanje. .Navodi alat i pribor za izradu suvog malterisanja.Vrste gips odgovarajućim kartonskih ploča. od GKP-a.Konstruktivne elementima.Izrađuje oblogu stubova i greda od gips kartonskih obloga u lijepku. elemente objekta: zidovi.Jednostruku alatom i priborom. reže i ugrađuje gips kartonsku ploču na pripremljeni zid. .mjeri.Priprema podlogu u radu. Oblaganje zidova. Formativni ciljevi učenik . .Crteže i skice za oblaganje zidova.Posjeta gradilištu. .Drvenu i metalnu podkonstrukciju. podkonstrukciju sa . oblaganje gips stubova.

Gips kartonske ploče za plafonske .Spušteni plafon u na metalnoj kasakadi.Mjeri i razmjerava Objašnjava: plafonsku površinu. dvostrukom i trostrukom oblogom. spojne elemente za . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . . .Kasetirane plafone. . . Izrada plafona od gipsanih kartonskih ploča .Primjenjuje mjere zaštite na radu.Mjere zaštite na radu. 106 . .Montira gips nivou.Mjere zaštite na radu.Montira metalnu plafonsku podkonstrukciju od podkonstrukciju. propisno ga koristi . kartonsku oblogu .Spušteni plafon u .Razvija smisao za kreativnost.Rukuje alatom i površine.Metalne profile i pri izradi plafona. CD i UD profila. . podkonstrukciji.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik podkonstrukciju sa jednostrukom.

. 107 .Siječe . kanalizaciju (vrste. . Djelovi kanalizacione mreže .Crta osnovu i presjek kanalizacione mreže za manji objekat.Opisuje postupak vod. priključak na ulični . cijevna mreža i komunalne otpadne vode). kod kanalizacionih cijevi. priključak na instalacije "V" i "K".Posjeta gradilištu ispitivanje kanalizacije na procurivanje.Određuje šta čini mreža. procurivanje.Crta sanitarne postavljanje uređaje i njihov sanitarnih uređaja.Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Instalacije kanalizacije u objektima visokogradnje .Izrađuje spojeve komada. šeme. . kanal. Preporuke za izvođenje nastave .Proračunava i .Kontroliše postupak higijenska i ispitivanja tehnička zaštita kanalizacije na kanalizacije). kanalizacione mreže. kućna cijevna . drenažna mreža).Objašnjava vrste u radu. izrade . . Sanitarni uređaji .Proračunava i dimenzioniše kanalizacionu mrežu za manji individualni stambeni objekat.Crta kućnu .Objašnjava . Dimenzionisanje kanalizacione mreže .Poznaje kućnu kanalizacionu kanalizaciju (vrste.Izvodi higijensko tehničku zaštitu (oblaganje kanalizacionih cijevi).Objašnjava kanalizacione komunalnu mreže. dvorišna i dvorišni dio mreže.Objašnjava osnove dimenzioniše proračuna i kanalizacionu dimenzionisanja mrežu. procurivanje. radovi u postavljanje zgradi. priključni kućni dio mreže.Razvija preciznost . Kanalizacioni materijali . ispitivanje kanalizacione kanalizacije na cijevi. cijevi i fazonskih . kanalizacione kanalizacionih cijevi. mrežu.Izrađuje podlogu u kanalizacione kanalizacionom mreže (radovi u rovu za zemlji.Crta šeme cijevne .

ispitivanja ispitivanje vodovoda na vodovoda na pritisak. Dimenzionisanje vodovodne mreže . .Zna higijensku i i tehnička zaštita tehničku zaštitu vode).Razvija osjećaj za . Specijalna postrojenja .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Vodovodni materijal . vode. kućni priključak. vodovoda.Izrađuje lozu (navoj) za čelične pocinkovane cijevi kućne vodovodne mreže.Objašnjava osnove odgovornost u dimenzioniše proračuna i radu. .Povezuje kućnu .Izrada izometrijske šeme za manji individualni stambeni objekat. (radovi u zemlji.Crta šemu vodovodne mreže.Poznaje kućnu vodovodnu mrežu i . . . fazonski komadi.Razvija preciznost i .Identifikuje vodovodne aparate i armature (slavine.Nabraja i opisuje vodovodni materijal (vodovodne cijevi.Upoređuje i prostor. bazeni za kupanje).Spaja plastične vodovodne cijevi aparatom. armature i aparati). . . higijenska . fontane. dimenzionisanja vodovodne mreže. . snabdijevanje vodom skloništa). vodovodnu mrežu. Skicira specijalna postrojenja (fontane.Proračunava i . 108 . Instalacije vodovoda u objektima visokogradnje .Opisuje postupak vodovodnu mrežu izvođenja na dvorišnu vodovodne mreže vodovodnu mrežu. bazeni za kupanje.Navodi i objašnjava specijalna postrojenja (požarni vodovod.Posjeta gradilištu ispitivanje vodovodne mreže na pritisak. ventile. razrađuje šeme i šeme vodovoda komunalnog i (komunalni i pojedinačnog pojedinačni). pritisak.Kontroliše postupak radovi u zgradi. .Objašnjava sisteme . Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Proračunava i dimenzioniše vodovodnu mrežu za manji individualni stambeni objekat. zatvarače).

Sanacija i održavanje instalacija vodovoda i kanalizacije .Objašnjava norme za vodovod i građevinske norme kanalizaciju. hlađenja .Razvija . . (mehaničke. za vodovod i .Poznaje otpadne prečišćavanja vode (postupak otpadnih voda. Preporuke za izvođenje nastave .Zna postupke . kao i potrebnih izradu kalkulacija materijala za za vodovod i vodovod i kanalizaciju.Analizira uređaje otpadne vode.Posjeta gradilištu.Objašnjava uređaje .Koristi građevinske .Crta za manji stambeni objekat.Računa količine kanalizaciju. Prefabrikovane instalacije . održavanja vodovoda i instalacija kanalizacije vodovoda i kanalizacije.Obrazlaže postupke . za toplu vodu kao i na odgovarajućim zaštitu instalacija. kanalizacije (instalacijski blokovi i sanitarne ćelije). kanalizaciju. osnovu i presjek kanalizacije. otpadnih voda dezinfekcija.Popravke kućnih instalacija. prečišćavanje otpadnih voda.Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Prečišćavanje otpadnih voda . Uređaji za toplu vodu .Zna postupke odgovornost u sanacije i sanacije instalacija radu.Opisuje prefabrikovane prefabrikovane instalacione instalacije blokove i sanitarne vodovoda i ćelije. izometrijsku šemu vodovoda. biološke i fekalne . raspored sanitarnih uređaja. 109 . Kalkulacija za instalacije vodovoda i kanalizacije .Crta . za prečišćavanje neutralizacija. osnovama. deratizacija).Nabraja sisteme za jame).

kreč. .Drvo i drvena građa .Stubovi .S. 2006.Skiciranje tesarskih veza. radove u sistemu suve gradnje.Građevinske konstrukcije parapeti . blokovi . stubova. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd.Zidanje zidova. Beograd. .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 8. . alat. 1978.Zidovi. Blagojević: Građevinske konstrukcije. Građevinska knjiga. opeka. Beograd. Krunić. 10.Metalne i drvene konstrukcije za IV razred građevinsko .Građevinski materijali .tehničke skole. pijesak.Normativi i standardi rada u građevinarstvu. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Novi Sad.Cement. 1988. stubovi. S. 6.Tehničko crtanje . Beograd. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Čitanje tehničkog crteža . . Beograd.Diplomirani inženjer građevinarstva. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Izrada crteža u odgovarajućoj razmjeri .5. . Simić-Šekularac i grupa autora: Završni građevinski i instalacioni radovi.Spravljanje maltera i zidanje . Radonić: Vodovod i kanalizacija u zgradama. Povezanost predmeta Znanja . Lj. Krunić: Osnovni građevinski radovi I deo. . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .diplomirani inženjer arhitekture. . 9. vodoinstalaterske i kanalizacione radove. .Poznavanje tehničkog crtanja građevinskih elemenata . zidne i podne. namjenska . lukovi i . keramičke.Ocjena praktičnog rada.B. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Obilježavanje na licu mjesta . Blagojević: Kućne instalacije u zgradama. G. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Mladenović. presjeka Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . .Tehničko crtanje sa čitanjem planova za prvi razred građevinske skole. materijal i oprema u skladu sa normativima i standardima za zidarske. spojeva. Građevinska knjiga.Keramičke pločice.B. Mladenović. Beograd. 2000. Beograd. 1999.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Radionički stolovi za obradu i pripremu materijala.M.Krovne konstrukcije – tesarske veze . 1996.Oblaganje zidova keramičkim pločicama. pribor. Zavod za izdavanje udžbenika. 1980. Okvirni spisak literature i drugih izvora . . 110 . .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. lukova i parapeta . 7. tesarske. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Mjerenje dužina .B. 1992. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .

Izrada pregradnih zidova .Projektovanje .Kućne instalacije .Instalacije vodovoda i kanalizacije . ukrasnim.Izrada plafona od GKP-a .Osnovni građevinski radovi .Tesarski radovi . lomljenim pločicama i namjenskom keramikom . lomljenim i namjenskom keramikom .Osnove građevinarstva .Oblaganje poda keramičkim pločicama.Osnovna veziva .Instalacije vodovoda i kanalizacije Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja keramika .Znanja bordurama.Kućna mreža 111 .Instalacije vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje .

112 .3. STRANI JEZIK II Napomena: Za strani jezik II koriste se katalozi stranih jezika opšteobrazovnih predmeta sa fondom časova dva nedjeljno za sve četiri godine – predmetni katalozi su u nadležnosti Zavoda za školstvo.3. IZBORNA NASTAVA 1.1.1.

Upoznavanje linije kao osnovnog izražajnog sredstva u crtežu. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 32 40 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 32 40 72 3. 113 . Opšti ciljevi nastave . .2. .Razvijanje samostalnosti u radu.Upoznavanje sa bojama i njihovim svojstvima.3. Naziv predmeta: LIKOVNA KULTURA I CRTANJE 2. .1. . LIKOVNA KULTURA I CRTANJE 1. .Upoznavanje sa elementima komponovanja i njihovom primjenom.Upoznavanje svojstva i upotrebe materijala za izradu maketa.Upoznavanje sa svjetlošću i formom u okviru likovne umjetnosti.

Crta liniju i smjer. osvijetljenosti.Upoznaje se sa kompoziciju pojmom likovnog djela.Upoznaje jedinstvo preklapanje).Analizira razlike u (termine) vidnom polju: daltonizam i jednako iradijacija. valer. Osnovna svojstva boja . kontrast kvantiteta. . Vježba: .Skicaranje viđenog i naučenog. Vježba: . kontrast kvaliteta. Vježba: . stanje površine.Razlikuje osnovna podjelom na svojstva boja. veličina. boja. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Svjetlost i opažanje forme . nejednako. hromatske i .4. harmoniju. . tamno. kompozicija.Crta liniju i smjer.Upoznaje se sa . boja.Zna elemente . kompozicije.Miješanje boja. inverzija.Uočava kontrast: kontrast.tamno.Uočava dejstvo .Analizira . Elementi kompozicije . boju.Pojašnjava . elemente oblik.Zna osnovne načine ahromatske boje. . .Crta oblik i teksture. teksturu. slično. . stila. kontrast. .Izvodi vježbe bojom: tople hladne. njene varijante . repeticiju. harmonija. svijetlo . nejednako.Objašnjava (alternacija. 114 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . .Nabraja i opisuje kompozicije: linija. pojmove jednako. . opažaja. .Crta valer. simultani kontrast.Objašnjava količina. .Crta oblik i teksturu.Upoznaje se sa svjetlosti na pojmovima stvaranje vizuelnog svjetlost i forma. dimenzije.Upoznaje i opisuje stepen liniju. miješanja boja.Vježba repeticiju i kontrast.hladno. oblik. valer. . gradacija. svjetlo toplo . komplementarni kontrast. . slično.

Upoznaje mjere pluta. školskoj radionici.Nabraja i opisuje teksture materijala perspektive. .Upoznaje liniju kao . sredstvo u crtežu. i način rukovanja. ptičija i žablja perspektiva). .Razlikuje vrste perspektive (linearna.Slika mrtvu prirodu.Izrada određene makete od kartona. vazdušna i inverzna) i tačke posmatranja (centralna. zasićenost.Poznaje materijale . (glatko.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik . celuloid. . šper načine obrade. Vježba: .Upoznaje kontrast. valer. furnir.Razlikuje materijale za za izradu maketa.Razlikuje kontrast i . Vježba: . (termin) tekstura.Opisuje vrste maketa prema maketa prema namjeni.Upoznaje površinu kao element . suvo. . meko.Razlikuje alat za rad i način 115 Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . izradu maketa: osnovna svojstva i karton. sunđer. zaštite na radu u papje .Objašnjava stvaranje površine.Poznaje zakonitosti . masno. .Poznaje alat za rad ploče. . pleksiglas. svojstva hromatskih boja: ton.Analizira proporciju i simetriju u i simetriju. njihove odnose i umjetničko usmjerenja. Likovni elementi crteža .maše.Upoznaje osnovna harmoniju boja.Primjenjuje zakonitosti perspektive na crtežu. tvrdo) i objašnjava materijalizaciju predmeta. . stiropor. crtežu. lesonit .Pojašnjava crteža.Definiše proporciju . namjeni.ploča. plastična masa. . . . letvice. harmoniju i značenje boja. hrapavo. gips. Upotreba materijala pri izradi maketa .Zna vrste linija. .Razlikuje vrste .

Zna crtačke motive.Posjeta galerijama i muzejima. . Vježba: . .Objašnjava spektra. osvjetljenje.Crta gipsani odlivak glave ugljenom. Vježba: . crne i bijele boje.Crta ljudsku figuru postavljenu u raznim pozama (kroki).Poznaje crtačke tehnike. studija.Obrada mrtve prirode u linearnom crtežu. . .Razlikuje vrste crteža: kroki.Pojašnjava (termine) proporcija i simetrija. . dobijanje spektra. svjetlost. .Crta mrtvu prirodu sa draperijom.Obrada mrtve prirode u masama svijetlog i tamnog.Slika mrtvu prirodu koristeći stečena optičkog miješanja znanja o optičkom boja. tehnički crtež. ljepkovi).Navodi primjere iz istorije umjetnosti. Vježba: .učenik rukovanja. .Upoznaje i definiše osnovnu i bačenu fizičku i prirodnu sjenku. osnovnu i bačenu sjenku. .Zna osobine .Objašnjava dejstvo . 116 . boja (slika pejzaž).Zna vrste linija i njihove asocijativne osobine. . miješanju boja. .Zna tehnike crtanja: olovka.Crta mrtvu prirodu sa draperijom.Zna stvaranje konture. .Upoznaje se sa zakonitostima perspektive. .Primjenjuje mjere zaštite na radu u školskoj radionici.Slika mrtvu prirodu.Analizira vibriranje boja. Vježba: . Slobodoručno crtanje .Upoznaje primjenu . . svjetlosti u . . Vježba: . .Poznaje osobine ahromatskih boja.Analizira opažanju oblika. Vježba: .Upoznaje liniju kao umjetničko sredstvo.Zna dobijanje . . nabraja vrste linija i njihove asocijativne osobine. lakovi.Objašnjava sagledavanje i predstavljanje prostora iz tri Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . površine i kompozicije. .Analizira djela kroz epohe i uočava zakonitosti proporcije i simetrije. Osvjetljavanje objekata .Slika pejzaž. .Poznaje vibriranje . .Razlikuje pomoćni materijal (boje.Slika spektar boja. Ispitivanje ponašanja boja u prirodi .

Grupa autora: Majstori umjetnosti. Miodrag Draničanin.diplomirani grafičar. pero. Mladost. Beograd. kreda. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .diplomirani slikar primijenjenih umjetnosti.L. Crta gipsani odlivak glave (tuš i lavirani tuš). Piskel: Opšta istorija umjetnosti. .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Barcsay: Anatomija za umjetnike. Komuna. Formativni ciljevi učenik ugalj. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . . table za crtanje. Crta figuru u prostoru u tehnici olovke. .Štafelaji. metalno pero.J. 6.Likovni elementi 117 . Smit: Umjetnost danas.Informativni ciljevi i sadržaji učenik tačke posmatranja. - - 5.G. Beograd. papir i gipsani odlivci mrtva priroda. 1988. Mono & Manana. lavirani crtež. kozlići. Zagreb. 2000. Povezanost predmeta Znanja .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. . . Razlikuje vrste perspektiva: linearna. Okvirni spisak literature i drugih izvora . . crtež četkicom.Crta figuru u tehnici tuš i lavirani tuš. 10.E. 8. L. - 9. . 1997.Fakultet likovnih umjetnosti sa znanjem: . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 1974. 1978. vazdušna.Diplomirani slikar. . 7. Beograd. da Vinči: Traktat o slikarstvu.Ocjena vježbi.Likovni elementi Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Slobodoručno crtanje . Crta mrtvu prirodu ugljenom. Beograd.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . inverzna.

Upoznavanje učesnika i faza u realizaciji građevinskih objekata. Opšti ciljevi nastave . urednost i preciznost.Upoznavanje sa vrstom i podjelom građevinskih objekata. . OSNOVE GRAĐEVINARSTVA 1.3.3.Upoznavanje radova na izgradnji objekata. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 72 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 72 72 3. . 118 . . Naziv predmeta: OSNOVE GRAĐEVINARSTVA 2. .Upoznavanje osnovnih zakonitosti pri izgradnji objekata.Upoznavanje građevinarstva kao privredne djelatnosti.Osposobljavanje za sistematičnost.Sticanje pravilnog odnosa prema zaštiti životne sredine.Upoznavanje svrhe izrade i vrste projekata. . .1.

Razlikuje i .niskogradnju. Prostorno planiranje .Razlikuje načine .Posjeta Zavodu za urbanizam.Razvija pozitivan . . između činiocima koji utiču regionalnih. . Grane građevinske proizvodnje .Razlikuje različite objekte: objekte visokogradnje: .privredne objekte. planove: regionalne.objekte društvenog .hidrogradnju. .Obilazak grada.Nabraja građevinske objekte kao finalne proizvode. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Građevinarstvo kao privredna djelatnost .Navodi i objašnjava snabdijevanja objekte vodom i niskogradnje: kanalisanje . . Objekti kao finalni proizvodi građevinarstva . .Upoznaje se sa odnos prema upoređuje građevinarstvom zanimanju. namjeni.4. .Objašnjava urbanističkih urbanističke planova. generalne.Objašnjava faze radova i radnih postupaka u procesu građenja. građevinske kao privrednom objekte prema granom.visokogradnju.Uočava razliku .hidrogradnje. detaljne.Navodi i objašnjava .puteve i naselja. . fazama građevinske proizvodnje.Upoznaje se sa prostor. željeznice. standarda.stambene zgrade. . . .Upoznaje se sa i faze građevinske područjima i proizvodnje. . detaljnih . . .Razvija stručnost. na planiranje – generalnih i urbanizam.niskogradnje.Upoznaje grane građevinske proizvodnje: . 119 Preporuke za izvođenje nastave .tunele.visokogradnje.Razlikuje područja . .Razvija osjećaj za .

realizaciji građevinskih objekata.Nabraja .osnovne gradilištu. . vrste projekata i njihovu primjenu.instalaterske radove.Razlikuje radove na .završne građevinske radove.geodetske radove.mostove. Građevinski sistemi i elementi . preciznog rada. 120 . . obaveze i .Uočava svrhu . u realizaciji izgradnji građevinskih građevinskih objekata i njihova objekata.Posjeta gradilištu.pristaništa.zemljane radove.Objašnjava faze u dužnosti.Uočava važnost . .Objašnjava svrhu kvalitetnog i projektovanja. prava.aerodrome.Objašnjava poljoprivrednu hidrotehniku. .Razvija sposobnost .Navodi sisteme u konstruktivne građenju i njihove sisteme i njihove elemente.Razlikuje učesnike . Učesnici u realizaciji građevinskih objekata i faze u realizaciji građevinskih objekata .Nabraja radove na . .Razlikuje vrste projekata.hidroelektrane. građevinske radove. .Navodi učesnike u timskog rada.Informativni ciljevi i Socijalizacijski Preporuke za Formativni ciljevi sadržaji ciljevi izvođenje nastave učenik učenik učenik . . . Projektovanje . izgradnji objekata: izgradnji objekata.Obrazlaže uređenje vodenih tokova. Radovi na izgradnji objekata . projektovanja. .Razlikuje . .Navodi i objašnjava .Objašnjava način snadbijevanja vodom i kanalisanje naselja.brane. mehanizaciju na . . elemente. .Navodi i objašnjava objekte hidrogradnje: .

Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Završni građevinski radovi Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . projektor.Računar. V. 2006.Osnovni građevinski radovi .Sistemi u građenju . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. . . boje i lakovi . katalozi i prospekti.Opterećenje nosača Armirački radovi Betonski radovi Tesarski radovi Zidarski radovi Fasaderski radovi 121 . Okvirni spisak literature i drugih izvora . 9.Diplomirani inženjer građevinarstva. čelik .Keramički materijali. 7. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Lj.Praktična nastava . Nikolić.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. 8.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .Građevinske konstrukcije .Konstruktivni sistemi i njihovi elementi . Beograd. 10. 6. Božinović: Osnovi građevinarstva.Građevinski materijali . Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Konstruktivni sklop zgrade .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Povezanost predmeta Znanja . Krunić.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Drvo.Statika i otpornost materijala . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja .Elementi konstruktivnih sistema .diplomirani inženjer arhitekture.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Završni radovi u građevinarstvu . beton. S. . platno za projektor. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Razlikuje mehanizaciju na gradilištu.

. Naziv predmeta: EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 2. . EKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE 1.Razvoj svijesti o značaju zaštite životne sredine. .Usvajanje znanja o uzročno posljedičnim odnosima žive i nežive prirode. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 58 14 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 58 14 72 3. .Usvajanje znanja iz osnova ekologije.Razvoj svijesti o ulozi čovjeka i njegovog uticaja na zagađenje životne sredine. . 122 .Usvajanje znanja o različitim izvorima zagađivanja životne sredine.Usvajanje znanja i vještina sa ciljem zaštite životne sredine.4. Opšti ciljevi nastave .3.1.

Kruženje materija i transformisanje energije u prirodi .Određuje .Analizira na .Analizira odnose među članovima lanca ishrane na primjeru energetske piramide.Zaključuje o raznovrsnosti ekosistemu.Razvija analitičko . . ekosisteme.Shvata pojam ravnoteža.Interpretira reducent organske kruženje materije i materije. Vježbe: .Definiše pojmove: karakteristike populacija i populacije.Ukazuje na povezuje uzroke i ekologija.Uočava osnovne . koji određuju .Razvija svijest o .Upotrebljava strukturu pojam ekološke populacije. proticanje energije .Opisuje kopnene.Definiše pojmove: mišljenje.Navikava se da . ekosistema.Definiše sukcesije u . organske materije. . značaju očuvanja zajedničke i glavne vodene i prirodnih razlike između antropogene ekosistema. .4.Terenski rad: . 123 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . opterećenosti . Ekosistem . ravnoteže i obrazlaže na primjeru međusobnu zavisnost činilaca sredine.Upoznaje faktore populacije. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: PRVI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Osnovni pojmovi u ekologiji . životna međusobnu posljedice. .Određuje elemente životne sredine.Predstavljanje ilustracijom kruženje materije i proticanje energije na odabranom primjeru lanca ishrane.Definiše lanac u ekosistemu. ekološka . .Uočava na konkretnim primjerima osobine biotopa i biocenoze. nežive prirode. primjeru producent organske kompleksnost materije. ishrane.posmatranje različitih staništa i zajednica.Definiše pojmove: . ekološki zavisnost žive i faktori. potrošač odnosa u ishrani. Ekologija populacije . . sredina.

Upoznaje načine zagađivanja zagađivanja vazduha.Analizira posljedice materije u previsokih vazduhu. vazduha i otrovne .Zaštita zemljišta.Opisuje izvore i posljedice oblike zagađivanja savremene zemljišta. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave Zagađivanje vazduha . Zagađivanje voda . . . 124 .Objašnjava uticaj otrovnih materija u otrovnih materija vazduhu na na živa bića ekosistem.Zaštita okoline.Određuje glavne .Određuje uzroke . Zagađivanja zemljišta . . stalne kontrole efekat staklene kontaminiranosti bašte). . koncentracija .Ukazuju na .Razvija analitičko mišljenje.Interpretira problem prenaseljenosti .Film o zagađivanju vazduha.Razvija analitičko mišljenje. Vježbe: .Predviđa posljedice ljudske aktivnosti u životnoj sredini.Definiše izvore i izvore zagađivanja oblike zagađivanja vode i objašnjava vode. automobilski katalizatori). . posljedice.Razlikuje metode prečišćavanja.Predlaže načine čišćenja otrovnih materija (uređaji za prečišćavanje. vazduha.Analizira na koje načine prehrambena industrija zagađuje okolinu. . (kisjele kiše.Razvija sposobnost sagledavanja i rješavanja problema. industrijski filteri. .mora i slatke vode .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik ekosistema kod nas u odnosu na geografski položaj i klimatske karakteristike.Ocjenjuje značaj ozonske rupe. intenzivne poljoprivredne proizvodnje. . Vježbe: . .

Vježbe: .Analizira značaj energetske izvore.Uočava problem nekontrolisanog skladištenja radioaktivnog otpada i neodgovornog korišćenja nuklearnog oružja. Socijalizacijski ciljevi učenik . traženja i korišćenja novih ekoloških izvora energije.Navodi alternative . . .Pronalazi najugroženije ekosisteme i grupe u Crnoj Gori i svijetu. vode u . Mjere za zaštitu životne sredine . 125 . prema pitkoj vodi. .Shvata značaj domaćinstvu i pravilnog odnosa industriji.Ukazuje na značaj vrsta. Ugrožene biljne i životinjske vrste . .Analizira značaj .Navodi glavne šuma i razlog uzroke izumiranja njihovog šuma i istrebljenja izumiranja. Vježbe: .Definiše izvore i oblike radioaktivnog zagađenja. .Analiziranje uzoraka izumiranja šuma i životinjskih vrsta. nekih životinjskih . . itd.Identifikuje problem radioaktivnog zračenja i njegove dalekosežne posljedice.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Nuklearna energija .Predlaže moguće mjere za zaštitu prirodnog nasljeđa za konkretan primjer. . ). Preporuke za izvođenje nastave . pošumljavanja terena koji su podložni eroziji. Černobil. Formativni ciljevi učenik zemlje.Seminarski rad o nuklearnim eksplozijama (Hirošima.Razvija svijest o značaju zaštite životne sredine.Navikava se na poštovanje normi i propisa.Određuje načine .Ocjenjuje značaj globalizacije nadzora dešavanja u životnoj sredini.Analiza nepovoljnih uticaja za životnu sredinu.Shvata važnost očuvanja životne sredine.Navodi značaj planske upotrebe štednje energije i prirodnih izvora. .

Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Dijaprojektor.Praktična nastava . Beograd.Mjere za zaštitu životne sredine Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . . D. . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. . 9. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . 8.Zaštita na radu 126 . .Diplomirani biolog.Provjera znanja vrši se usmeno i u toku vježbi. Terzija: Ekologija i zaštita životne sredine. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Povezanost predmeta Znanja .Usmeno najmanje jedna ocjena u svakom klasifikacionom periodu. grafoskop. 1998.M. 10.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Beograd. ugroženih. TV prijemnik. Rožaja: Zaštita i zagađivanje životne sredine. Savić. 6. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik .diplomirani inženjer pejzažne arhikteture.I. video rikorder i video kasete. Zavod za udžbenike. . Zavod za udžbenike. slajdovi.Primjenjuje propise kojima se određuju norme čuvanja zaštićenih objekata prirode. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Jablanović. V. 7. endemskih biljnih i životinjskih vrsta.

Sagledavanje istorijskih činjenica. Opšti ciljevi nastave . 127 . klimatskih uslova.Upoznavanje razvoja arhitekture starog vijeka. . .Usvajanje znanja preko velikog broja crteža i ilustracija.5. upotrebe različitog materijala i konstrukcija kroz vjekove. .1. . .Upoznavanje razvoja arhitekture u praistoriji. . .Upoznavanje razvoja arhitekture srednjeg vijeka.Razvijanje osjećaja za zaštitu kulturne baštine. Naziv predmeta: RAZVOJ ARHITEKTURE 2. . RAZVOJ ARHITEKTURE 1. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 50 22 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 50 22 72 3.Uočavanje umjetničkog efekta u razvoju arhitektonskih objekata. religije kao bitnih činjenica u razvoju arhitekture.Upoznavanje kulturno istorijskog nasljeđa srednjeg vijeka na tlu Crne Gore.Sagledavanje kulturno istorijskog nasljeđa na tlu Crne Gore u svim epohama razvoja. . . društvenih promjena.3. ekonomskih odnosa.Upoznavanje sa pravcima nastanka i razvoja arhitektonskog stvaralaštva kroz vjekove do današnjih dana.Sagledavanje tehnike građenja.

razlike starog arhitekturu starog vijeka.Crta praistorijske . .Razvija pravilan . stvaralaštva. religiju. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod . Arhitektura starog vijeka . Egipta. prve početke dolmeni. . Praistorijsko doba .4.Uočava stilske .Upoznaje razvoj odnos prema karakteristike arhitekture kroz zanimanju. . ekonomske odnose.Uočava geografski .Upoznaje materijal.Crta prva čovjekova .Navodi faktore koji utiču na razvoj arhitekture. . društveno arhitekturu uređenje.Upoznaje u radu.Upoznaje pojam .Razlikuje objekte stila. . . kromlesi i arhitektonskog siste).Izrada crteža objekata starog vijeka. Vježbe: .Upoznaje kultne staništa (zemunice i spomenike i sojenice). stambenu arhitekturu. nadgrobne praistorijsko doba i spomenike (menhiri. Mesopotamije. .Upoznaje položaj. kiča.Upoznaje pojam stilskoj pripadnosti. kompozicije i detalje arhitektura Egipta. arhitekturu Grčke.Crta karakteristične spomenike egipatske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima.Upoznaje klimu. arhitekture po . arhitekture kroz vjekove. Mesopotamije.Razvija moć . vjekove. karakteristike.Crta karakteristične spomenike 128 Preporuke za izvođenje nastave Vježbe: . građevinski .Razvija preciznost . Grčke i Rima. stilske arhitekturu Rima. .Izrada crteža objekata iz praistorije.Uočava . .Upoznaje zapažanja.Upoznaje stara i nova svjetska čuda.

građevinski materijal.Uočava . društveno -gotska uređenje.Crta karakteristične spomenike romanske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima.Upoznaje podjelu karakteristične arhitekture stilove srednjeg srednjeg vijeka. . kompozicije.Crta i razlikuje grčke stilske redove: dorski. Vježbe: .Izrada crteža objekata arhitekture srednjeg vijeka. arhitektura.Crta karakteristične -vizantijska detalje i arhitektura. detalje arhitektura Vizantije.Razvija pozitivan stav prema novim saznanjima. srednjeg vijeka: .Uočava geografski arhitektura.Crta karakteristične spomenike grčke arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. 129 . vijeka kroz detalje i . jonski i korintski. . arhitektura. -islamska klimu.Opisuje arhitekturu kompozicije. arhitekturu kompozicije i Latinske Amerike. Gotike i Islamske. -romanska . položaj. .učenik mesopotamske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. . . Romanike. religiju.Crta karakteristične Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Upoznaje karakteristike. Arhitektura srednjeg vijeka . stilske .Crta karakteristične spomenike vizantijske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. ekonomske odnose.

D. Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. Beograd. grafičkih radova i referata. 1996. Materijalni uslovi za izvođenje nastave . .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. platno za projektor i oprema za slobodoručno crtanje. Beograd. Titograd. . 5. Grafički zavod. Mijović: Tragom drevnih kultura Crne Gore. Mijović: Tipologija crkvenih spomenika Crne Gore. Okvirni spisak literature i drugih izvora . grafoskop.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. . 6. Gore. 7. . iz perioda srednjeg srednjeg vijeka na vijeka na tlu Crne tlu Crne Gore.P. .N. Podgorica. Voljević.P. „Vuk Karadžić“. 1970. projektor. . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Ocjena vježbi.Diplomirani inženjer arhitekture.Crta karakteristične spomenike islamske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima. 2005.Razvija osjećaj za .Upoznaje kulturno očuvanje životne i pisane dokumente istorijsko nasljeđe sredine. Duli: Istorija arhitekture za treći razred. Piskeli: Opšta istorija umjetnosti.Pismene vježbe.učenik spomenike gotske arhitekture sa specifičnim kompozicijama i detaljima.Uočava karakteristike kulturno istorijskog nasljeđa srednjeg vijeka na tlu Crne Gore. Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 130 .Usmena provjera znanja najmanje jedanput u klasifikacionom periodu. Kulturno istorijsko nasljeđe srednjeg vijeka na tlu Crne Gore .Pronalazi ilustracije . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . I. 8. 1994. . Prosveta. 9. .Računar.

Umjetnost srednjeg i novog vijeka .Arhitektura starog vijeka .Skulptorske tehnike i motivi . Povezanost predmeta Znanja .Umjetnost starog vijeka .Razvoj arhitekture Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Skulptura i skulptorski materijali .Umjetnost praistorije .Arhitektura praistorijskog doba .Arhitektura XIX i XX vijeka .Arhitektura srednjeg vijeka .Savremena arhitektura .Arhitektura srednjeg vijeka .Arhitektura starog vijeka .10.Ideje i forme u modernoj arhitekturi 131 .Arhitektura praistorijskog doba .Istorija umjetnosti .Vajarstvo .

Upoznavanje sa svjetlošću u okviru likovne umjetnosti. . Opšti ciljevi nastave . .Razvijanje sposobnosti opažanja. .Razvijanje likovne pismenosti.Upoznavanje anatomskih mjera ljudske figure.Sticanje osjećaja za kompoziciju. .Upoznavanje sa linojom kao umjetničkim sredstvom.3. 132 . . SLOBODORUČNO CRTANJE 1.Sticanje osjećaja za prostor.Razvijanje samostalnosti pri radu.1.6. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava 22 50 Razred I II III IV Ukupno Ukupno 72 22 50 72 3.Razvijanje kreativnosti i kreativnog mišljenja. . . .Upoznavanje elemenata komponovanja i njihova primjena. Naziv predmeta: SLOBODORUČNO CRTANJE 2. .

Obrada mrtve prirode u linearnom crtežu. Vježba: .Razvija sposobnost . tehnički crtež. Proporcija i simetrija . Vježbe: . istorije umjetnosti proporciju.Upoznaje se sa crtežom kroz epohe.Razlikuje vrste osobine.Nabraja vrste linija komponovana i i njihove zašto. . uočava primjenu simetrije i zlatni zakonitosti presjek. kompozicije.Crta portret po živom modelu u tehnici olovke vodeći računa o .Upoznaje opažanja. . . .Razlikuje crtačke motive.Razlikuje skicu. Crtež . cjelina dobro .Na primjerima iz . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: DRUGI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Linija .Opisuje i nabraja crtačke motive (portret. studiju.Upoznaje se sa skiciranjem ljudske figure (kroki). tehnički crtež.Razvija preciznost. kroki. konture.Mijenjanje položaja tijela i ugla posmatranja zbog uvježbavanja brzog skiciranja .Razvija kreativnost. površine. mrtva priroda.4. linija i ocjenjuje ravnoteža. . proprcije. . .Obrada mrtve prirode u masama 133 . asocijativne .Analizira crtež kroz epohe. . pejzaž. Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Određuje i . studija. simetrije i zlatnog presjeka. akt). .Definiše odnose analizira raspored linija: ritam.Upoznaje crtež kao osnovu svim oblicima umjetničkog stvaranja.Uočava (shvata) značaj linije u umjetničko stvaranju sredstvo: stvaranje umjetničkog djela.Crta ljudsku figuru postavljenu u raznim pozama (kroki).Upoznaje se sa crtanjem portreta . linija i poznaje njihove asocijativne osobine. da li je likovna kontrast. .Crta (skicira) ljudsku figuru postavljenu u različitim pozama (kroki).Nabraja vrste crteža: skica.crtanja figure u pokretu. .Upoznaje liniju kao . Crtački motivi .

Materijalizuje predmete pomoću linije i sjenke. . . . . .Analizira kompoziciju proporcije. Vježba: .Upoznaje se sa crtanjem (studijom) figure u prostoru.Crta pejzaž primjenjujući: centralnu. materijalizaciji predmeta. . komponovanja. kreda.Informativni ciljevi i sadržaji učenik po živom modelu.Upoznaje se sa crtanjem figure u tehnici tuš i lavirani tuš.Crta gipsani odlivak glave ugjenom. 134 .Razvija osjećaj samopouzdanja i strpljenja. karakternim osobinama modela. . .Crta mrtvu prirodu od istih materijala.Crta mrtvu prirodu sastavljenu od predmeta različitih materijala i oblika: materijalizuje predmete pomoću linije i sjenke.Crta figuru u tehnici tuš i lavirani tuš. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave svijetlog i tamnog. različitih oblika i boja i utemeljuje stečena znanja o svijetlu.Crta ljudsku figuru u prostoru. različitih oblika i boje. . . . sjenci.Crta mrtvu prirodu sastavljenu od predmeta različitih materijala i oblika.Prepoznaje crtačke tehnike i razlikuje «suve» i «mokre» crtačke tehnike. linearne. ptičju i žablju perspektivu. problemima postavljanja. lavirani crtež. ugalj.Posjeta ateljeima umjetnika.Upoznaje se sa crtanjem mrtve prirode od istih materijala. pravilima viziranja. anatomijom glave. uočava mogućnosti tehnike. vrši korekciju. karakternim osobinama modela. Vježbe: . Perspektiva . metalno pero. . .Upoznaje se sa crtanjem mrtve prirode i materijalizacijom postavljenih predmeta. . . crtež četkicom). .Razlikuje vrste perspektiva. simetriju. pero. karakternim osobinama modela. Crtačke tehnike .Crta ljudsku figuru u prostoru.Crta figuru u tehnici tuš i lavirani tuš. problemima sjenčenja.Crta gipsani odlivak glave ugljenom. . Formativni ciljevi učenik odnosu veličina (proporciji). . različitih oblika i boje.Upoznaje se sa crtežom gipsanog odlivka glave.Nabraja i opisuje osnovne tehnike crtanja (olovka.Crta portret po živom modelu vodeći računa o odnosu veličina (proporciji). .Analizira svjetlost i sjenku. . .Crta mrtvu prirodu od istih materijala. .Upoznaje se sa zakonitostima perspektive: inverzne. vazdušne.

Vasić: Uvod u likovne umjetnosti .P. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . . 9. Beograd.Tehničko crtanje . . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Janson: Istorija umjetnosti. platno za projektor.Linija . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. „Miodrag Draničanin“.Objašnjava sagledavanje i predstavljanje prostora iz tri tačke posmatranja: centralna.Crta figuru u sjedećem položaju u tehnici tuš i lavirani tuš.Likovna umjetnost . projektor. da Vinči: Traktat o slikarstvu.J.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Diplomirani slikar.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. 8. žablja.Informativni ciljevi i sadržaji učenik . Okvirni spisak literature i drugih izvora . 1988.H. W.Crta stojeću i sjedeću figuru u tehnici tuš i lavirani tuš. . Prosveta. table za crtanje. Univerzitet umjetnosti u Beogradu. .Upoređuje i analizira na primjerima primjenu centralne.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Barcsay: Anatomija za umjetnike. 1994. Beograd. ptičja perspektiva. papir i gipsani odlivci. .diplomirani slikar primijenjenih umjetnosti. 6. Beograd.diplomirani grafičar. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .elementi likovnog izražavanja.Ocjena vježbi. 1988.L. Formativni ciljevi učenik .Faluktet likovnih umjetnosti sa znanjem: . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja . . .Računar sa internet vezom. štafelaji. uočava mogućnosti tehnike. 7. kozlići. 10. Beograd. . Povezanost predmeta Znanja Linija Crtež Proporcija Perspektiva Linija Razmjera Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . . žablje i ptičje perspektive. 2000.Likovni elementi .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Razmjera 135 . . Mono & Manana.

ekonomskih odnosa kao bitnih činjenica savremene arhitekture.3.Upoznavanje sa značajnim djelima i arhitektima moderne arhitekture. .7. . Opšti ciljevi nastave . upotrebe savremenog materijala i konstrukcija. .Uočavanje ideja i forme moderne arhitekture. društvenih promjena. . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 22 22 50 50 72 72 3. 136 .Upoznavanje sa pravcima nastanka i razvoja arhitektonskog stvaralaštva kroz dva vijeka XIX i XX. SAVREMENA ARHITEKTURA 1. .Sagledavanje tehnike građenja. . . Naziv predmeta: SAVREMENA ARHITEKTURA 2.Uočavanje umjetničkog efekta u razvoju arhitektonskih objekata.1.Sagledavanje odnosa između savremene arhitekture i prošlosti. .Sagledavanje istorijskih činjenica.Usvajanje znanja preko velikog broja crteža i ilustracija.Osposobljavanje za samostalan rad.

. kompozicije i detalje savremene arhitekture.Izrada crteža objekata savremene arhitekture. Alvar Alto. materijale i građevinarstvu.4. religiju. ekonomske odnose. forme u modernoj zanimanju.Upoznaje čelika u stav prema novim savremene savremenom saznanjima.Razlikuje objekte arhitekture kroz arhitekture po XIX i XX vijek.Uočava stilske .Upoznaje razvoj .Zna arhitekte koji opažanja. Vježba: . 137 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: . društveno uređenje.Uočava geografski arhitekturi. Los Rajt.Izrada crteža objekata arhitekture XIX i XX vijeka. Savremeni materijali i tehnologije građenja . grupe i škole u su dali pečat arhitekturi. Vježba: .Upoznaje pokrete. .Razlikuje važne arhitekte iz tog perioda koji su značajno uticali na razvoj savremene arhitekture. Ideje i forme u modernoj arhitekturi . Pokreti. stilske karakteristike.Razvija pozitivan .Uočava upotrebu . stilskoj pripadnosti. Vježba: . savremenoj arhitekturi (Korbizje.).Izrada crteža različitih pravaca savremene arhitekture.Prepoznaje karakteristične objekte savremene arhitekture. Ajfelova kula i dr. . tehnologije . položaj. .Izrada crteža objekata sagrađenih od čelika. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Arhitektura XIX i XX vijeka .Razvija sposobnost . klimu. .Upoznaje ideje i orijentaciju prema razlike.Prepoznaje važne građenja. građevinski materijal. građevinske objekte rađene od čelika sredinom XIX i početkom XX vijeka (kristalna dvorana. grupe i škole u arhitekturi .Razvija pozitivnu .

ekspresionizam.Arhitektura XIX i XX vijeka . 2002. secesija. Povezanost predmeta Znanja . grafičkih radova i referata. Voljević.Grupa autora: Enciklopedija moderne arhitekture. Novi Sad.Računar. dijaprojektor i oprema za slobodoručno crtanje. . Stylos. Voljevica: Istorija arhitekture. Okvirni spisak literature i drugih izvora . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . 2005. grafoskop. vrijeme i arhitektura. N. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Razlikuje arhitekte i njihova važna djela po određenim pravcima. 10. 9. Gideon: Prostor.Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 6. .Ocjena vježbi.Ideje i forme u modernoj arhitekturi Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. Beograd. purizam. . 7. futurizam.N.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 8. Građevinska knjiga. .Savremena arhitektura .Pismene vježbe. prevedeno sa njemačkog jezika.S.Diplomirani inženjer arhitekture. . .Razlikuje pravce savremene arhitekture: jugend stil. . G. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . konstruktivizam i dr.Uočava uticaj Bauhaus škole na razvoj savremene arhitekture.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Dulić. 1998. ). Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. . Beograd.Razvoj arhitekture 138 . Radević: Savremena arhitektura.R. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. Fakultet tehničkih nauka. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi učenik Gropijus i dr. .

Sticanje navike korišćenja sredstava zaštite na radu.8.Upoznavanje materijala i alata za izradu maketa. .3.1. vrstama i namjenom maketa.Razvijanje osjećaja za komponovanje boja i materijala.Osposobljavanje za samostalan rad. . Opšti ciljevi nastave . nacrtne geometrije i projektovanja pri izradi maketa. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 22 22 50 50 72 72 3.Korišćenje znanja iz tehničkog crtanja.Razvijanje preciznosti u radu. . . Naziv predmeta: MAKETARSTVO 2. . MAKETARSTVO 1.Upoznavanje sa značenjem. 139 . .

4. sunđer. Materijali za izradu maketa . urbanističke makete. Vježba: . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Vrste maketa prema namjeni . puno drvo. Vježba: . presjeke i razmjere. izglede. projekta.Razvija sposobnost opažanja. ploča. makete željeznica. šper obrade. makete graditeljskih nasljeđa.Razvija pozitivnu . materijala i način furnir. gips. lesonit ploče. namjeni: radna maketarstvo. maketa.Izrada određene makete od kartona. avio makete.Nabraja i opisuje inženjerskih vrste maketa konstrukcija.Upoznaje i definiše osnovu. makete javnih spomenika. letvice.Korišćenje interneta. pluta. (odabranog) presjek i razmjere. Preporuke za izvođenje nastave .Razlikuje vrste . papje maše. Izbor projekta . plastična masa. . pleksiglas.Odabir jednostavnih projekata za izradu (individualni i timski rad). stiropor. koriste za izradu osnovna svojstva maketa: karton. makete .Poznaje materijale . arhitektonska maketa.Upoznaje se sa orijentaciju prema maketa prema pojmom zanimanju.Razlikuje osnovne . makete brodova. celuloid.Upoznaje se sa osnovnim elemente projekta: elementima osnovu. prema namjeni. . 140 . izglede.Razlikuje materijale koji se za izradu maketa. stručne literature i časopisa. makete za pozorišnu scenografiju. panel ploče.

. kliješta. zavrtnjima i na pero i žlijeb. Vježba: . šila. detalja obradu makete. fasada. . lakovi i ljepkovi). Radna podloga .. makaze.Razvija preciznost. stege. vodilice za siječenje. Vježba: . Izrada i spajanje elemenata .Razlikuje alat za rad i način i način rukovanja. Prenošenje crteža sa radne podloge na materijal .Izrada radne podloge za maketu. krovnih.Poznaje izradu stepeništa. ). . ručna svrdla (burgija).Upoznaje način i redoslijed redoslijed sklapanja i završnu sklapanja skrojenih obradu makete: elemenata. prozora..Razlikuje pomoćni materijal (boje. elemenata: tiplovima.Izrada i spajanje drvenih elemenata na razne načine. pri izradi makete. . zaštite na radu u skalpel.Prenošenje crteža na materijal (papir ili karton). Vježba: . ukivanjem.Poznaje završnu ravni. (vrata.Zna način i . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Vrši prenošenje . blanjalice. Sklapanje makete i završna obrada .Definiše radnu podloge za podlogu kao pomoć maketu.Objašnjava crteža na materijal prenošenje crteža (papir ili karton).Poznaje alat za rad . čekić.Vrši izradu i spajanje drvenih spajanje drvenih elemenata.Primjenjuje mjere zaštite na radu u školskoj radionici. školskoj radionici. radionicama za izradu maketa.Zna izradu terena i . električne bušilice. turpije. maketu).Navikava se na tačnost. rukovanja: . Vježba: . na materijal.Vrši izradu radne .Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Alati i pomoćni materijal .Upoznaje izradu i . ateljeima umjetnika.Sklapanje makete. testera.Upoznaje mjere modelarska daska. . terena (podloga za balkona.Posjeta visokoškolskim ustanovama. .Poznaje izradu . rezbarska dašcica. 141 . studijima za grafičko oblikovanje.

8. .Boje .Diplomirani inženjer arhitekture. Povezanost predmeta Znanja Boje Materijali Razmjera Maketa javnih spomenika Urbanistička maketa Arhitektonska maketa Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . 1989. .Urbanizam . 7. Zavod za izdavanje udzbenika. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Okvirni spisak literature i drugih izvora . S.Slikanje .Istrorija umjetnosti .Informativni ciljevi i sadržaji učenik štafaža. oživljavanje i uljepšavanje maketa.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. 6. radni sto. 2008. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Zagreb. Gačić: Tehničko obrazovanje udžbenik za V i VI razred. Formativni ciljevi učenik štafaža. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Udruženje hrvatskih arhitekata. 9.Arhitektura . projektno platno.B.Časopisi: „ Arhitektura“. Ročkomanović: Maketarstvo. „Čovjek i prostor“.Usmena provjera znanja najmanje jedanput u klasifikacionom periodu.Proporcije .Računar sa internet vezom. 2002. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Harmonija . .Ocjena vježbi. .Vajarstvo 142 . „Urbanizam“. Novi Sad. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5.P. . Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Srpsko Sarajevo. . 10. dijaprojektor. pribor i alat za obradu.profesor likovnog obrazovanja.

. . . .Upoznavanje osnovnih tipova temelja i materijala za njihovo izvođenje.Korišćenje usvojenih znanja iz drugih predmeta. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 28 28 44 44 72 72 3. načinima i pravilima za izvođenje temeljnih konstrukcija građevinskih objekata. Opšti ciljevi nastave .Upoznavanje mehaničkih svojstava tla od kojih neposredno zavisi fundiranje objekata.Upoznavanje propisa i pravila za izvođenje temelja. .Osposobljavanje za sistematičnost. . urednost i preciznost u radu. koji su neophodni za iscrtavanje izvođačkih detalja.Sticanje pravilne predstave o prostoru. .3. Naziv predmeta: MEHANIKA TLA I FUNDIRANJE 2.1. MEHANIKA TLA I FUNDIRANJE 1. 143 .Upoznavanje elemenata proračuna.9.Sticanje znanja o značaju.

Poznaje metode analitičkom i ispitivanja grafičkom stabilnosti tla.Razlikuje vrste tla.zapreminsku i specifičnu težinu .vlažnost tla. uzoraka tla. zemljane kosine . .stišljivost tla. radu. Stabilnost zemljanih kosina .Stiče svijest o postanak tla. .Definiše ulogu i nevezana.Razlikuje faze preciznosti u radu. važnosti tačnosti i . vezana i značaj mehanike analitičnost u tla organskog tla.Posjete laboratoriji za geomehanička ispitivanja tla.Ispituje stabilnost zemljane kosine analitičkom i grafičkom metodom (švedska metoda momenata 144 . . . .Razlikuje fizička svojstva tla. Grafička vježba: . . Preporuke za izvođenje nastave .poroznost i deformacije tla koeficijent kao posljedice poroznosti tla. kretanja tla. . dejstva mraza.4.Geomehanički elaborati. .opšte karakteristike tla .Uočava važnost poznavanja . fizička svojstva tla: .Navodi uzroke poznavanja uzroka kretanja tla.kapilarnost u tlu. Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: TREĆI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Mehanika tla .Razlikuje vrste tla: .Upoznaje vrste i . .strukturu tla.Razvija preciznost .zbijenost tla(Proktorov ogled).trenje i koheziju tla. .Poznaje faze .granice konzistencije tla.Obrazlaže dejstvo mraza na tlo.Upoznaje opšte pojmove o istražnim radovima i terenskim ispitivanjima tla. . . materijala u tlu i materijala u tlu.Razvija .vodo-propustljivost tla.granulometrijski sastav. . . .poznaje uslove .Nabraja i definiše vrste uzoraka tla i način uzimanja. u radu.Ispituje stabilnost stabilnosti kosina.Nabraja metode za određivanje otpornosti tla. . . porijekla. .Shvata značaj .

temelja neposredno oslonjene na tlo: . opterećenu ab .Geomehanički elaborati.Poznaje opterećenja u tlu i rasprostiranje superpoziciju opterećenja u tlu. neposredno i .Shvata značaj .Geomehanički elaborati. .u pogledu klizanja.temelje samce.Definiše dozvoljeno dozvoljena opterećenje tla. temeljnu traku i .u odnosu na ivična naprezanja.Ispituje stabilnost potpornih zidova analitičkom metodom. Potporni zidovi . temelja .Računa centrično posredno fundiranje opterećen ab građevinskih temelj samac i objekata. elaborata . . . Vježba: .Poznaje oblike armature. Vježbe: .Računa centrično opterećenu ab temeljnu traku i crta plan armature.učenik metodom (švedska metoda momenata i modifikovana švedska metoda). fundiranja.Nabraja fundiranja karakteristike tla građevinskih koje utiču na dubinu objekata. .u pogledu preturanja. superpoziciju . pritisaka tla u .pločaste temelje. .Nabraja podjelu i poznavanja uzroka primjenu potpornih kretanja tla iza zidova.Razlikuje načine .Crta rasprostiranje . potpornog zida. .Ispituje stabilnost .trakaste temelje.Računa centrično opterećen ab temelj samac i crta plan armature.Navodi načine neposredno fundiranja: oslonjene na tlo. Fundiranje građevinskih objekata . opterećenje za različite vrste tla. .kombinovane 145 Informativni ciljevi i sadržaji učenik Formativni ciljevi Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave i modifikovana švedska metoda).Poznaje uslove potpornih zidova stabilnosti potpornih analitičkom zidova: metodom. . .Poznaje dubini.Računa centrično .Definiše pritiske tla na potporne zidove. . crta plan .Očitava iz pritisaka tla u geomehaničkog dubini.Razlikuje oblike dubinu fundiranja.Definiše najmanju . Dozvoljena opterećenja tla . crta plan .

Pozitivna ocjena na kraju školske godine. Okvirni spisak literature i drugih izvora .Opisuje posredno fundiranje građevinskih objekata na šipovima. Beograd. 9. po jedan pismeni zadatak u polugodištu).Računar.Informativni ciljevi i sadržaji učenik temeljne sisteme. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. . .Nacrtna geometrija .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . 6.Diplomirani inženjer građevinarstva. . Formativni ciljevi učenik armature.Navodi primjenu priboja.Pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka u toku školske godine. . projektor. Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. 10.Čelik .Presjeci geometrijskih tijela .Ocjena vježbi. Povezanost predmeta Znanja Potporni zidovi Temelji Potporni zidovi Temelji Priboji i zagati Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . platno za projektor. 8. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. . . 2008. . crtaći stolovi i pribor za crtanje. Solarov: Mehanika tla i fundiranje.Drvo i drvena građa 146 .Poznaje proračun temelja samca i trakastih temelja. 7.Skicira priboje i zagate.R.Razlikuje načine posrednog fundiranje građevinskih objekata.Građevinski materijali .Gvožđe . zagata i kesona i njihovu opravdanost kod izgradnje građevinskih objekata. . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Beton .

Armatura .Primjena betona kao građevinskog materijala .Temelji .Geometrijske karakteristike presjeka .Otpornost materijala .Temelji 147 .Statika i otpornost .Temelji .Tehnologija betona .Potporni zidovi .Zemljane kosine .Građevinske konstrukcije .Neposredno fundiranje građevinskih objekata Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Sile u presjeku .Potporni zidovi .Vrste opterećenja materijala .Znanja .

.Razvijanje logičkog mišljenja. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 20 20 46 46 66 66 Vježbe: odeljenje se dijeli na grupe do 17 učenika. Naziv predmeta: KOMPJUTERSKA VIZUALIZACIJA 2. .Osposobljavanje za rad na računaru i upoznavanje sa programskim paketima.Priprema se za izradu tehničke dokumentacije. 148 .Uklapanje estetike i funkcionalnosti .3.1. odgovornosti. . korišćenja. . . pedantnosti i tačnosti. KOMPJUTERSKA VIZUALIZACIJA 1.Ovladavanje metodama i tehnikama pripreme.Razvijanje sposobnosti rada u grupi. . . čuvanja i prenošenja informacija. 3.grafička estetika.Razvijanje komunikacijskih sposobnosti. Opšti ciljevi nastave . upornosti. obrade. .Shvatanje smisla i značaja kategorije rada.10.Shvatanje neophodnosti i važnosti upotrebe programskih paketa.

Definiše pojam materijala. dodavanje .Nadogradnja modela sa prethodnog časa upotrebom novih alata.Objašnjava alat modela.Snima postavljeni perspektivi i način pogled komandom izrade pogleda VIEW. .Podešava izgled podešavanje postojećeg izgleda postojećeg materijala. Izrada i dodjeljivanje materijala . Izrada pogleda . . .Analizira tipove .Upoznaje se sa . estetiku.Upoznaje tri tipa vizualizacije. materijala.Upoznaje pregled prostornog komandom DVIEW. . Vježba: .Opisuje snimanje materijal.Poznaje rad sa materijale.Poznaje izradu .Crta model koji treba da vizualizuje. . (Alat Render .Snima novi .Shvata pojam .4. . Vježba: . novog materijala. (nivoa) . Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Uvod .Razvija sposobnost Render.Dodaje osnovnog jednostavne jednostavnog materijale objektu.Objašnjava Backgraund). . komandom DVIEW. materijala.Objašnjava .Razvija smisao za . . . Render. Tipovi vizualizacije koje podržava AutoCAD .Razvija sposobnost . renderuje djelove . . 149 Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Opisuje redoslijed postupaka koji vode vizualizaciji scene. .Photo Real.Objašnjava snimanje postavljenog pogleda.Razvija sposobnost podjelu materijala. . opažanja.Photo Raytrace.Planira redoslijed vizualizacije: postupaka. svog modela u predstavljanja. grafičkih slika.Dodaje pozadinu materijalima.Selektivno pozadine. mapiranim .Interpretira pojam značenjem pojma vizualizacija vizualizacija grafičkih slika.Postavlja pogled . opažanja. materijala i grubu .Razlikuje vrste materijala.Render – Basic .Nadogradnja modela sa prethodnog časa upotrebom novih alata.Dodaje mapirane .

.Određuje intenzitet ili jačinu svijetla. Vizualizacija modela .Razlikuje vrste svijetla. Vježba: -Štampanje urađenog.Objašnjava način snimanja uređene.Dodaje sjenku.Informativni ciljevi i sadržaji učenik Svijetlo .Upoznaje dodavanje i postavljanje kamere.opcija Crop Winow. . .isključivanje opcije Shadow okvira za dijalog Render.Navodi tipove svijetla: .Razvija samostalnost i samopouzdanje. . . .Snima vizualizovanu sliku kao datoteku za štampanje.Distant Light udaljeno svijetlo. . .Razvija sposobnost prostornog predstavljanja. . . 150 .Dodaje svijetlo.blic svijetlo. .Razvija kreativnost i samostalnost u radu. .Spotlight .Štampa sliku. „brza“ vizualizacija opcija Sub Sampling poduzorkovanje. .Nadgradnja modela sa prethodnog časa. .Koristu boju svijetla na sceni. vizualizovanog modela.Pravi probne vizualizacije dijela.Opisuje prikazivanje modela alatom Render.Izrađuje sunčevu svjetlost.Dodaje i postavlja kameru. Štampanje .dijela ili djelova modela . Preporuke za izvođenje nastave Vježba: .Point Lighttačkasto svijetlo. . .cijelog modela.Prikazuje model alatom Render. .Nadgradnja modela sa prethodnog časa. . opcija Query for Selection. vizualizovane slike kao datoteke za štampanje (mogućnost izbora jedne od pet različitih tipova Formativni ciljevi učenik . .Upoznaje načine probne vizualizacije modela: .Objašnjava dodavanje i mijenjanje svijetla.Koristi faktor slabljenja svijetla. Vježba: .Objašnjava izradu sunčeve svjetlosti. djelova ili cijelog modela primjenom odgovarajućih opcija. . . Socijalizacijski ciljevi učenik .

2001. Beograd.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. skener.B. Burchard. .Tehnička obrada crteža . Okvirni spisak literature i drugih izvora . Omura: AutoCAD 2000. 2000.Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu.Računar sa odgovarajućom programskom opremom.Ocjena praktičnog rada na računaru i vježbama. 2004. Pitzer: Pod lupom .G.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Obrada i izrada crteža .Projektovanje . .Izrada priloga projekta . kotiranje . . 10.Kotiranje Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Izrada i obrada tehničke dokumentacije .Diplomirani inženjer građevinarstva.AutoCAD. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Beograd.Crtanje elemenata građevinskih konstrukcija . . 8. 9. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Izrada i obrada crteža. 7. .Pismene vježbe. . Kompjuterska biblioteka. Beograd.Tehničko crtanje . projektor i projektno platno. Aleksić: Primjena računara u građevinarstvu za II razred građevinske škole. Povezanost predmeta Znanja .Tehničko prikazivanje raznih geometrijskih i arhitektonskih oblika . štampač. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Građevinske konstrukcije .Informativni ciljevi i sadržaji učenik datoteke). Uslovi za napredovanje i završetak predmeta .Projektna dokumentacija .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. D. 6.Nacrtna geometrija . Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. CET Computer Equipment and Trade.Definisanje prostornih vrijednosti 151 .V.

Osposobljavanje za primjenu sredstava zaštite na radu. 152 . .Razvijanje svijesti o upotrebi zdravih materijala. . .Sticanje znanja o savremenim alatima. .Razvijanje kritičkog odnosa prema svom i tuđem radu u okviru radnog procesa.3. Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 66 66 66 66 3.11.Upoznavanje sa savremenim metodama izvođenja završnih radova.Upoznavanje sa tehnologijom izvođenja zidarskih radova.Upoznavanje principa zaštite životne sredine. ugrađivanja i njege betona.Upoznavanje sa savremenim metodama izrade krovnih konstrukcija. Naziv predmeta: TEHNOLOGIJA GRAĐENJA 2.Upoznavanje sa raznim vrstama oplata. . priboru i mašinama u visokogradnji. . .Upoznavanje sa sistemima građenja u visokogradnji. .Upoznavanje sa tehnikom ugradnje čelika za prednaprezanje. . .Upoznavanje sa metodama transporta. .Upoznavanje se metodama izvođenja montažnih radova i prefabrikacijom betonskih elemenata. Opšti ciljevi nastave . . TEHNOLOGIJA GRAĐENJA 1.Upoznavanje sa načinima izvođenja zemljanih radova.1. . .Upoznavanje sa izradom građevinske skele.Upoznavanje sa obradom i ugradnjom armature. .

. . .Nabraja građevinske radove u okviru grupe završnih građevinskih radova. Vrši komparaciju metoda izgradnje objekata visokogradnje. . .Upoznaje znanja predmeta/Operativni ciljevi Formativni ciljevi učenik Razlikuje metode izgradnje objekata visokogradnje.Opisuje tehnologiju tradicionalne metode izgradnje objekata i navodi njihove prednosti i nedostatke.Pozitivno procjenjuje važnost novih saznanja iz svoje struke. . . .Nabraja građevinske radove u okviru grupe grubih građevinskih radova. Preporuke za izvođenje nastave Shvata značaj zemljanih radova.Definiše metodu industrijske gradnje i preduslove za njenu primjenu. Socijalizacijski ciljevi učenik . Sadržaji/Standardi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i sadržaji učenik Uvod . Shvata specifičnosti pojedinih građevinskih radova. Zemljani radovi .4.Opisuje metodu montažne gradnje i navodi njene prednosti.Upoznaje osnovne metode izgradnje objekata visokogradnje. 153 . .Pojašnjava osnovne termine u tehnologiji građenja.Pojašnjava pojam zemljanih radova. .Razvija pozitivnu orijentaciju prema zanimanju.Navodi grupe građevinskih radova.Opisuje tehnologiju tradicionalne unaprijeđene metode izgradnje objekata i navodi njihove prednosti i nedostatke.

Definiše osnovne pojmove o tesarskim radovima. .Razlikuje krovne konstrukcije.Upoznaje faktore za usvajanje tipa oplate.Razlikuje mehanizaciju za zemljane radove. .Objašnjava tehnike izrade i podgrađivanja uskog iskopa. . .Nabraja razne konstrukcije oplate. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Zna sredstva za premazivanje oplate. . . . . .Upoznaje oplatu za ploče. .Razlikuje razne vrste oplate.Upoznaje prenosnu oplatu za zid. 154 .Zna opremu za čišćenje oplate.Upoznaje samopodižuću oplatu.Razvija preciznost.Shvata značaj skele pri izgradnji.Objašnjava pojam građevinske skele. .Opisuje izradu Formativni ciljevi učenik .Upoređuje tehnike širokog i uskog iskopa. .Objašnjava tehnike izrade i podgrađivanje širokog iskopa. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik mehanizaciju za zemljane radove. . .Opisuje oplatu za stubove i grede. .Upoznaje tunelsku oplatu.Upoznaje kliznu oplatu. . .Navodi materijal i sredstva za spajanje.Razlikuje materijale i sredstva za spajanje drveta. . . .Razlikuje elemente krovnih konstrukcija.Navodi pomoćna sredstva za primjenu oplate. . Tesarski radovi . .Upoznaje specijalne vrste oplate.

pumpe za beton.Opisuje ugrađivanje čelika za prednaprezanje. transportnih traka i ostalih transportnih sredstava.Zna da vodi kontrolnu knjigu skele. .Upoznaje rad auto . . . . .Nabraja vrste krovnih konstrukcija. gradilišnog krana. .Shvata principe prednaprezanja čelika.Opisuje proces izvođenja armiračkih radova u pogonu i na gradilištu. .Uočava značaj njege betona. Armirački radovi . .Razlikuje mašine za obradu armature. .Zna probleme zaštite armature. .Navodi metode ugradnje betona.Opisuje unutrašnji transport betona.Razvija osjećaj o potrebi zaštite na radu.Opisuje pripremu podloge za betoniranje.Razvija preciznost.Navodi mašine za obradu armature.Shvata metode izrade skeleta armature kod raznih konstruktivnih elemenata.Razlikuje i 155 . .Upoznaje čelik za prednaprezanje. .Uočava značaj i specifičnost betonskih radova. . . .mješalice.Poznaje elemente krovnih konstrukcija.Razlikuje razne metode ugrađivanja betona i vrši komparaciju istih.Zna pripremu podloge za betoniranje. . . .Informativni ciljevi i sadržaji učenik građevinske skele. . . .Razlikuje metode transporta betona. .Upoznaje ugradnju betona Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Zna karakteristike i primjenu mikroarmature. .Opisuje rad mašina za obradu armature.Razlikuje vrste armature. . . Betonski radovi .Upoznaje vrste i karakteristike armature.

156 .Nabraja i opisuje zidarski materijal. .Razlikuje kriterijume kvaliteta izvedenih zidarskih radova.Pojašnjava dekompoziciju objekta na Formativni ciljevi učenik upoređuje metode njege betona u raznim uslovima.Informativni ciljevi i sadržaji učenik pervibratorom.Opisuje izradu i transport vezivnog materijala. .Opisuje izradu podnih košuljica.Objašnjava malterisanje zidova.Zna izradu podnih košuljica. . .Upoznaje sisteme i prednosti montažne gradnje.valjcima.Upoznaje tehniku ugrađivanja betona vibro .Razlikuje materijal i pribor za zidarske radove.Nabraja zidarski alat i pribor. . . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Definiše pojam njege betona i opisuje metode njegovanja u raznim uslovima. . . . . Zidarski radovi .Objašnjava zidanje zidova od opeke i blokova raznih debljina. . . .Nabraja principe i prednosti metoda montaže.Upoznaje površinsko vibriranje betona.Upoznaje se sa vakuumiranjem betona.Uočava prednosti montažne gradnje. .Opisuje obradu spojnica.Upoznaje tehniku torkretiranja betona. Montažni radovi . . . .Opisuje obradu horizontalnih i vertikalnih površina.

. . .Upoznaje mehanizaciju za montažu. .Nabraja i opisuje metode prefabrikacije. .Razlikuje završne radove.Razlikuje mehanizaciju za montažne radove. .Upoznaje postupak postavljanja elementa u ležište. . . .Objašnjava postupak kontrole i pripreme elementa.Objašnjava postupak kontrole i pripreme ležišta za element. Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave . .Definiše pojam prefabrikovanih betonskih elemenata.Vrši upoređivanje metoda prefabrikacije.Informativni ciljevi i sadržaji učenik elemente. . . . .Navodi i objašnjava metode izvođenja montažnih radova. pribor i mašine i Formativni ciljevi učenik .Upoznaje postupak pravilnog zahvatanja i probnog podizanja elementa.Upoznaje postupak izrade veze elementa sa konstrukcijom.Objašnjava pojam završnih radova i navodi vrste.Navodi i opisuje pomoćna sredstva za montažne radove. 157 .Uočava kriterijume za ocjenu kvaliteta izvršenih završnih radova.Navodi i opisuje mehanizaciju za montažne radove. Završni radovi . . . .Poznaje sadržaj projekta montažnih radova.Razlikuje metode izvođenja montažnih radova. .Shvata tehnologiju montažnih radova.Analizira projekat montažnih radova.Upoznaje savremeni alat.

projektor. 9.Građevinska mehanizacija . uzorci materijala. 1997.Malteri .Malterisanje zidova . Lj.Beton kao građevinski materijal .B.Računar. 1998. Formativni ciljevi učenik Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja . 7. Arizanović: Tehnologija građevinskih radova.Građevinski materijali . prospekti. Slobodan Mladenović.Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima.Betoniranje u ljetnjim i zimskim uslovima . Mladenović. .Informativni ciljevi i sadržaji učenik materijale koji se primjenjuju u tehnologiji završnih radova. Univerzitet u Beogradu. Beograd. Krunić: Osnovni građevinski radovi.Izrada i podgrađivanje iskopa .Drvo kao građevinski materijal .Izrada skeleta armature i poznavanje metoda predneprezanja . Blagojević: Građevinske konstrukcije.Upoznaje savremene tehnologije završnih radova.Izrada i podgrađivanje Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja . Krunić. Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . Beograd. .Osnovni sistemi građenja .Građevinski čelik . .Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu. alata i pribora.Osnovi geologije . platno za projektor.Upoznaje sisteme montažne gradnje .Dr D.Diplomirani inženjer građevinarstva. G. 10.S. Beograd.Osnovi građevinarstva . Materijalni uslovi za izvođenje nastave . 8. Okvirni spisak literature i drugih izvora . . . 6.Zidanje zidova od blokova i opeke .Organizacija građenja 158 .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Povezanost predmeta Znanja .Pozitivna ocjena na kraju školske godine.Izrada oplata i skela . 2006. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.Opekarski i betonski proizvodi za zidanje . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika . Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. katalozi.

Stabilnost zemljanih kosina .Zaštita na radu . probnog dizanja i postavljanja elementa u ležište .Spravljenje i ugrađivanje betona .Vrste opterećenja i presječne sile .Izrada oplata i skela .Konstruktivni sklop objekta .Oplate i skele .Tehnologija betona .Betoniranje u ljetnjim i zimskim uslovima .Građevinske konstrukcije 159 .Krovne konstrukcije .Izrada krovnih konstrukcija .Izrada skela .Poznaje posljedice nepravilne montaže .Upoznaje postupke pravilnog zahvatanja.Izrada i podgrađivanje iskopa .Statički određeni i neodređeni nosači i razni oblici njihovog naprezanja .Pojašnjanje dekompozicije objekta na elemente Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja za zemljane radove .Mehanika tla i fundiranje .Znanja iskopa .Statika i otpornost materijala .

Naziv predmeta: GEODEZIJA 2.Upoznavanje instrumenata. pribora i postupka koji se koriste prilikom mjerenja horizontalnih i vertikalnih uglova. 160 . .Osposobljavanje za prenošenje podataka sa plana na teren. . .1.3. pribora i postupka za mjerenje dužine. . GEODEZIJA 1.Upoznavanje instrumenata.Osposobljavanje za numeričku obradu podataka pomoću kojih se računaju koordinate i nadmorske visine tačaka.Upoznavanje instrumenata. Opšti ciljevi nastave . Broj časova po godinama obrazovanja i vrstama nastave Vrste nastave Praktična Teorija Vježbe nastava Razred I II III IV Ukupno Ukupno 33 33 33 33 66 66 3. .12. . pribora i postupka koji se koriste prilikom određivanja visinskih razlika.Osposobljavanje za primjenu novih tehnologija geodetskog snimanja.Osposobljavanje za samostalan rad.

Objašnjava radijane i obrnuto. mikroskop.Navodi podjelu opažanja i u praktičnoj geodezije.centezimalnih u .Objašnjava razmjeru i . Vrste geodetskih mreža . pretvaranje vrijednosti uglova u . . površinu i radijane. poligonska.Primijeniti odgovarajuću razmjeru pri izradi plana manjeg stambenog bloka.Razlikuje vrste .Odlazak na teren i obilježavanje geodetskih tačaka. .4.Ispitivanje refleksije i uslova za upotrebu teodolita.seksagezimalnih u dužinu. mjerenje uglova. .Objašnjava način .Upoređuje prostu i girusnu metodu mjerenja mjerenja horizontalnih horizontalnih uglova (prosta i 161 Preporuke za izvođenje nastave .Objašnjava metode . metoda snimanja. preciznosti. . razmjere i . obrnuto.Definiše suštinu teodolita. (teodolit. stativ. libela.Nabraja sprave za libela. za uglove). mjerenje uglova . koje treba da . geodeziji.Razvija sposobnost . .Shvata pojam razmjernike.Skicira geodetske geodetske mreže mreže (trigonometrijska.Zna djelove .Opisuje metode razmjernika.Odlazak na teren: rad sa teodolitom. i nivelmansku). Sadržaji/Standardi znanja predmeta/Operativni ciljevi Razred: ČETVRTI Informativni ciljevi i Socijalizacijski Formativni ciljevi sadržaji ciljevi učenik učenik učenik Jedinice mjere u praktičnoj geodeziji . lupa. .Nabraja jedinice . Vježba: . alhidade. mjerenja uglova.Shvata ulogu lupe. limba. linijsku i nivelmanska).Zna jedinice mjere . (trigonometrijsku.Upoznaje . linijska poligonsku. . Vježba: .seksagezimalnih u centezimalne i različite jedinice. kao i snimanja (polarna i primjenu pri izradi ortogonalna planova.Analizira uslove limb. durbina. alhidada). na terenu. . .pretvara mjere(SI) u vrijednosti uglova praktičnoj iz: geodeziji (mjere za . ) Mjerenje horizontalnih uglova . durbin.Opisuje ispitivanje ispuni teodolit da i refleksiju bi se moglo vršiti teodolita za mjerenje uglova.Crta u razmjeri obilježavanja stalne i privremene geodetskih tačaka oznake na terenu.

Razlikuje vrste .Upoznaje treba da ispune.Odlazak na teren: rad sa ručnom pantljikom. mjerenja).Skicira vrste položaja poligonih vlakova i trigonometrijskih elemente vlaka. detaljnih tačaka. .Opisuje nivelmana za nivelmansku mrežu dobijanje (detaljni nadmorskih visina nivelman).Crta položaje nivelira pri određivanju visinskih razlika. uslove koje treba da ispune.Razlikuje slijepi. određivanja . detaljnog .Nabraja vrste poligonskih vlakova .Shvata primjenu i elemente vlaka. kao i vertikalnih uglova.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik girusna metoda uglova. linearnih veličina . .Demonstrira mjerenje zenitnih mjerenje zenitnih (vertikalnih) uglova uglova.Demonstrira nivelira i principe određivanje mjerenja. 162 .Određuje položaj . Mjerenje linearnih veličina . Prenošenje podataka sa plana na teren . .Rukuje ručnom . visinskih razlika (nivelir. instrumente za . .Računa direkcioni . ugao. pribor i postupak mjerenja). tačaka i direkcioni . nivelmanski vlak.Analizira postupak (mjerenje dužina. mrežu.Opisuje trigonometrijske trigonometrijsku tačke.Upoređuje prostu i mjerenje zenitnih girusnu metodu uglova mjerenja (vertikalnih). Vježba: . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave .Objašnjava metode pri mjerenju vertikalnih uglova (prosta i girusna metoda). pribor za niveliranje). Vježba: . umetnuti i .Poznaje mjerenje pantljikom. Mjerenje vertikalnih uglova .Računa direkcione uglove prema podacima. Određivanje visinskih razlika . mjerenja dužina.Opisuje poligonsku zatvoreni mrežu. kao i uslove koje .Objašnjava način ugao.Zna instrumente za .Odlazak na teren: postavljanje trigonometrijskih tačaka.

Potporni zidovi .Pozitivna ocjena na kraju školske godine. 6. Materijalni uslovi za izvođenje nastave .Šeme osnova različitih objekata . projektor.Tehnologija betona .Projektovanje . nivelir.Usmena provjera znanja najmanje jednom u klasifikacionom periodu.Obrazlaže snimanje . instrumenti i pribori za geodetska mjerenja (teodolit.Zemljane kosine . Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika .Statika i otpornost materijala . polarna metoda snimanja). Vračarić: Geodezija za IV razred građevinske škole.Geometrijske karakteristike presjeka .Zaključna ocjena na kraju klasifikacionog perioda izvodi se iz svih datih ocjena u klasifikacionom periodu. Beograd. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.diplomirani inženjer građevinarstva.Situacija .Pismeno: pismene vježbe.Neposredno fundiranje građevinskih objekata Povezanost sa drugim predmetima Predmet Znanja .Sile u presjeku .Građevinske konstrukcije .Građevinske konstrukcije 163 .Razlikuje ortogonalnu i detalja polarnu metodu (ortogonalna i snimanja detalja. . 9. 8. grafoskop.Temelji . Povezanost predmeta Znanja .K. . .Primjena betona kao građevinskog materijala .Vrste opterećenja .Zaključna ocjena na kraju školske godine izvodi se na osnovu svih ocjena dobijenih u klasifikacionim periodima. platno za projektor.Informativni ciljevi i Formativni ciljevi sadržaji učenik učenik Nove tehnologije geodetskog snimanja . 2008.Temelji .Armatura . Uslovi za napredovanje i završetak predmeta . 7.Snimanje detalja .Otpornost materijala . .Diplomirani inženjer geodezije.Razmjera i razmjernici . ručna pantljika). Okvirni spisak literature i drugih izvora . 10. folije za grafoskop. Obavezni načini provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika .Temelji . Socijalizacijski ciljevi učenik Preporuke za izvođenje nastave 5.Računar.Potporni zidovi .

34. 11. 14. GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 1. 29. Od čega se izrađuju međuspratne tavanice? Navesti podjelu ab međuspratnih konstrukcija. Skicirati i objasniti princip funkcionisanja dimnjačkih kanala. Navesti materijale koji se primjenjuju za izradu hidroizolacije. Navesti pravila primjene ventilacionih kanala. 28. 20. 19. Navesti pravila zidanja zidova u seizmičkim područjima. 24. 2. Opisati ab konstrukcije u skeletnom sistemu. 22. Navesti podjelu maltera. Objasniti način ugradnje dovratnika i njegovu ulogu.TEORIJSKI DIO ISPITA 2. Nacrtati zidanje zidova opekom u dva sloja za slučaj ukrštanja dva konstruktivna zida i dva pregradna zida. STRUČNI ISPIT 2. 9. Opisati međuspratne konstrukcije od drvene građe. 30. Nabrojati podjelu temelja prema konstruktivnom sklopu objekta. Objasniti ulogu konstruktivnih zidova.1. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNO .Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja iz oblasti građevinskih konstrukcija. 18. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu 1. razmjere miješanja komponenti maltera. 16. Cilj ispita . Opisati monolitne ab konstrucije od ploča. Objasniti otvore u zidovima u seizmičkim područjima. Šta su horizontalni serklaži i koja je njihova uloga? Objasniti ulogu greda kao linijskih nosača i navesti koje grede razlikujemo prema broju oslonaca i načinu oslanjanja. Objasniti ulogu temelja u konstrukciji. 12. Objasniti pravila zidanja zidova opekom. 3. Opisati međuspratne konstrukcije od rebara. Navesti konstruktivne elemente po visini. 4.1. Navesti karakteristike klasičnog polumontažnog i montažnog načina građenja. Navesti osobine maltera za zidanje i maltera za malterisanje. 23. položaju i funkciji. 17. 33. Naziv ispitnog kataloga: GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 2. Nabrojati elemente ventilacionih kanala. 7. Nacrtati zidanje zidova opekom u dva sloja za slučaj suticanja zidova. 25. 21. Objasniti koja je uloga međuspratne tavanice. 26. 5. 15. 3. 10. Objasniti ulogu međuspratne konstrucije. Navesti elemente sabirnih dimnjačkih kanala. Definisati prozorske otvore i navesti elemente i način izrade.2. 32. Nacrtati zidanje zidova opekom u dva sloja za slučaj sučeljavanja zidova. 8.1. 6. Skicirati i objasniti horizontalnu i vertikalnu hidroizolaciju kod djelimično ukopanog podruma. 31. 164 . 27. 13. Nabrojati konstruktivne elemente kod masivnog skeletnog i mješovitog konstruktivnog sklopa. Definisati elemente otvora za vrata. Objasniti ulogu i podjelu prema blokovima u konstrukciji dimnjačkih kanala.

Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za dvostruku pravu stolicu. 59. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za trostruku krovnu vješaljku. 78. Navesti vrste krovnih pokrivača prema materijalu. 61. 72. Navesti podjelu stepenica prema materijalima izrade. Objasniti dužinu i širinu međupodesta. Definisati stepenice. 62. Navesti za koju razmjeru penjanja su stepenice najudobnije. Od čega zavisi širina stepenišnih krakova? 43. Nabrojati vrste i oblike metalnih profila. Navesti vrste izolacija. Nabrojati elemente za proračun stepenica. 49. 69. 38. 77.jednostruku pravu stolicu. Opisati krovove sa nazitkom. 42. 76. Navesti vrste čelika koje se najviše koriste u građevinarstvu. 41. Navesti vrste plafona i objasniti način izrade. 55. 75. Definisati krovni nosač. Navesti i šematski prikaži podjelu stepenica prema konstruktivnom oslanjanju. nosivih i nenosivih. zvučne i hidro zaštite objekata. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za prost krov od rogova. Objasniti namjenu toplotne. 50. 81. Navesti nagibe krovnih ravni i podjelu krovova prema nagibu. 83. Objasniti od čega zavisi koje dimenzije stepenica će biti usvojene. 44. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za prostu . 64. 57. 39. Navesti načine savladavanja visinskih rastojanja između površina postavljenih na različitim nivoima. 40. 37. Napisati obrazac za izračunavanje broja stepenica. 80. 54. 60. 58. njihove osobine i primjenu 71. 66. 36. 47. 73. Objasniti na čemu se zasniva obrazac za određivanje razmjere penjanja. 46. Opisati slojeve ravnih krovova. 82. 68. 70. Nabrojati čelične proizvode koji se najviše koriste u građevinarstvu. 45. 79. Navesti vrste podova prema materijalu i namjeni i objasniti način izrade. Objasniti način odvodnjavanja ravnih krovova. Definisati koeficijent sigurnosti. Navesti slojeve podova. 74. 67. Definisati krov. Navesti kako se izrađuju drvene krovne konstrukcije prema konstruktivnom sklopu greda u krovnom nosaču i načinu prenošenja opterećenja na oslonce. Nabrojati realne kombinacije opterećenja. Navesti obilježja stepenica. Napisati obrazac za izračunavanje dužine stepenišnog kraka. Navesti vrste oluka i mjesta i način ugradnje. Objasniti šta je klasa vijaka. 165 . Navesti vrste opterećenja. Navesti materijale za izolacije. 48. 65. 52. 53. Opisati mansardne krovove. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za dvostruku krovnu vješaljku. Navesti podjelu krovova prema prohodnosti. Šematski prikazati krovni nosač i označiti sve elemente za krov sa raspinjačama. 56. Definisati ravni krov. Navesti dvije najbitnije mehaničke osobine čelika. Navesti fizičke karakteristike čelika.35. 63. Objasniti primjenu limenih opšava. Navesti vrste prozora prema materijalu izrade i konstrukciji i njihove mjere. Nabrojati mehanička spojna sredstva. 51.

122. 123. 89. Definisati nosivost vijka na zatezanje. 125. 103. 97.84.greda i objasniti postupak izrade. Skicirati detalj veze stub . 117. 95. Navesti koji su elementi velikih raspona. 96. 120. 109. 111. 113. 116. Nabrojati elemente vertikalnih komunikacija. 86. Nacrtati zglobnu vezu temelja i stuba. 115. 119. Skicirati spoj dvije tavanice iznad oslonca. Definisati nosivost vijka na smicanje. 101. 87. Kako se računa orijentaciona vrijednost prečnika vijka? 85. 90. Navesti vrste šavova i način obilježavanja istih u radioničkim crtežima. Objasniti zglobnu vezu u drvenim konstrukcijama. 166 . Navesti osnovne karakteristike industrijske proizvodnje. 98. 121. Definisati otpornost drveta na zatezanje. 112. Prikazati šemtski propisana rastojanja vijaka u vezi dva lima. 105. 110. Definisati nosivost vijka po omotaču rupe. Navesti i opisati elemente čelične industrijske hale. Objasniti krutu vezu u drvenim konstrukcijama. Objasniti kako se montiraju i povezuju sanitarne ćelije. Nabrojati prefabrikovane konstruktivne elemente objekata visokogradnje. 94. 102. 91. 124. Definisati otpornost drveta na pritisak. Nabrojati konstruktivne sisteme u lijepljenom lameliranom drvetu. Objasniti tečenje drveta. 100. 93. 106. Navesti spojna sredstva u drvenim konstrukcijama. 88. Skicirati spoj na mjestu ukrštanja konstruktivnog fasadnog i unutrašnjeg panela. Šematski prikazati konstruisanje zavarenih spojeva. panelnog i prostorno . Objasniti otpornost drveta na torziju. 108. Navesti metode prefabrikacije kao i moguća mjesta za prefabrikaciju. 99. 118. Uporediti detalje dvozglobnog i trozglobnog luka. Definisati otpornost drveta na savijanje. Navesti spojna sredstva u drvenim konstrukcijama. 104.ćelijskog sistema gradnje. Nabrojati fizičke i mehaničke osobine građevinskog drveta. Skicirati detalj veze stub – greda .stub i objasniti postupak izrade. Kako se računa nosivost sučeonog šava. Uporediti i objasniti karakteristike skeletnog. Objasniti kvalitet sučeonih šavova. 114.tavanica i objasniti postupak izrade. Navesti elemente skeletnog sistema. Objasniti sklopove ćelijskih elemenata i način nalijeganja. Skicirati detalj veze temelj . Definisati otpornost drveta na smicanje. Kako se računa nosivost ugaonog šava. 92. Navesti elemente panelnog sistema. Šta se podrazumijeva pod lijepljenim lameliranim drvetom? 107. Navesti koja su pravila pri rješavanju položaja i grupisanja liftova u kolektivnim stambenim objektima.

kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti. . na prijedlog ispitivača.Pribor za crtanje.Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja.4. Dozvoljena pomagala .Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. 6. 5. . 167 .Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija.Nastavnik sastavlja. Tip ispita .Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. . .Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. a stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu Ispitnog kataloga. Literatura i drugi izvori .Usmeni .

9. Objašnjava analizu vremena kod tehnike mrežnog planiranja. Cilj ispita . 18. 8. Naziv ispitnog kataloga: ORGANIZACIJA GRAĐENJA 2.2. 11. Objasniti predmjer radova. Objasniti tehničku dokumentaciju. Objasniti princip rada skrepera. Opisuje mašine za specijalne radove. Navesti učesnike u građevinskoj proizvodnji.1. 13. 41. 35. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu 1. 10. Objašnjava predračun radova.Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja iz oblasti arhitektonskih konstrukcija. Opisuje sadržaj projekta organizacije građenja. 7. 16. Objašnjava učinke mašina. 28. 24. 20. Objasniti obračunsku dokumentaciju. ORGANIZACIJA GRAĐENJA 1. Objašnjava analizu tehnološkog procesa (karta procesa i dijagram toka). 5. 40. 33. Objasniti specifičnost građevinske proizvodnje. 6. 5 m. 29. 12. Objašnjava histogram. Navesti faze izvođenja građevinskog objekta. 5 m. Opisati mašine za sabijanje tla. Opisati mašine za rad na putevima. Objašnjava širi i uži izbor mehanizacije. 27. 23. 36. 22. Navesti podjelu građevinskih mašina. 25. 37. 30. 38. 2. 26. Objasniti dokumentaciju na gradilištu. Objasniti građevinsku dozvolu. 15. 14. dubine 2. Navesti značaj građevinskog nadzora. Normirati poziciju radova: ručno otkopavanje zemlje II kat. Opisati mašine za rad u stijeni. Opisati mašine za prenos i dizanje. Objasniti zadatak revizione komisije. Objasniti princip rada dozera. Opisati šemu organizacije gradilišta. Objasniti princip rada grejdera. Objasniti magacinsku dokumentaciju. Objasniti princip rada bagera. Objasniti tehničku dokumentaciju – gradilišnu. 19. Objasniti građevinske norme. 21. 34. Opisati gradilište.2. 3. Opisuje transport materijala. Objašnjava gantogram. 32. Objašnjava tehniku mrežnog planiranja. Opisati pripremne radove na gradilištu. prirodno vlažne. Obrazložiti analizu cijena. 168 . 39. Opisati primopredaju objekta i konačan obračun. za temelj objekta u rovu širine 1. 31. Objasniti zaštitu na radu. 3. 4. Opisati mašine za transport i vuču. 17.

ručno. 49. Normirati poziciju radova: spravljanje cementnog maltera razmjere 1: 3. 5. Normirati poziciju radova: ručno planiranje kosina nasipa u zemljištu Ivkat. Normirati poziciju radova: prevoz betona japanerom na 25 m. 0. a stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu Ispitnog kataloga. 50. 58. od rječnog šljunka i 30% agregata asfaltnom bazom 'marini'. motogrejderom u slojevima debljine 15 cm. Materijal se transportuje na daljinu 1400 m. 52. Utovar je iz silosa.42. u motorna vozila utovarivačem točkašem zapremine korpe 1360/1530. dubine 1. Normirati poziciju radova: zidanje pregradnih zidova debljine 1/2 opeke u produžnom malteru. sa žilama i korijenjem. 4. Od vještačke mješavine agregata.Nastavnik sastavlja.Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. .Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. 59. Normirati poziciju radova: spravljanje betona MB30 mješalicom zapremine 500l. 56. Normirati poziciju radova: utovar zemlje Ivkat. . Transport materijala skipom GD4. Normirati poziciju radova: sabijanje valjanjem nasutog materijala u glatkim slojevima samohodnim vibracionim valjkom. 55. Normirati poziciju radova: Spravljanje mase od bitumeniziranog materijala za noseći sloj kolovozne konstrukcije. na prijedlog ispitivača. Normirati poziciju radova: kopanje zemlje IIIkat. Normirati poziciju radova: kopanje raskvašene zemlje u širokom otkopu sa odbacivanjem u stranu. Normirati poziciju radova: mašinsko ugrađivanje nearmiranog betona MB20 u trakasti temelj objekta dim. 47. Normirati poziciju radova: ugradjivanje cementne stabilizacije finišerom. 40. 46. 57. bagerom sa povlačnom kašikom zapremine 2. 5 m*3. 60. 8 m. Normirati poziciju radova: mašinsko spravljanje produžnih maltera razmjere 1: 3: 9. Malter se prenosi kranom. Normirati poziciju radova: Spravljanje sitnozrnog asfaltnog betona za trotoare asfaltnom bazom 'marini' kapaciteta 35t/h.Usmeni . 48. 45. U širokom otkopu samohodnim skreperom. Normirati poziciju radova: malterisanje zida od opeke u 2 sloja krečnim malterom razmjere 1: 3. 29*19*19. 60*0. Normirati poziciju radova: grubo planiranje materijala Iikat. Normirati poziciju radova: ugrađivanje bitumeniziranog šljunka.Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. 43. Sabijanje u 3 prelaza sa preklapanjem 50% širine valjanja. Dozvoljena pomagala . sa odvozom suvišnog materijala. 54. . Normirati poziciju radova: zidanje šupljim glinenim blokovima dim. Tip ispita .Nijesu predviđena. produžnim malterom. Normirati poziciju radova: ručno kopanje osamljenog temelja veličine 2*2 u zemljištu III kat. 44. . dužine. bez sijanja.Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. 53. 51. 169 . Materijal se prenosi kranom. kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti.

Literatura i drugi izvori .6.Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. 170 .

Komentarisati prednosti i nedostatke niskih stambenih kuća. 5. kući ili višespratnoj zgradi. 9. 3. skicirati raspored osnovnih elemenata. Skicirati funkcionalnu šemu stana srednje veličine. 32. Nabrojati prostore za kretanje (komunikaciju) u stanu. Skicirati «stambenu» kuhinju (iskotirati). 23. PROJEKTOVANJE 1. 11. Šta je arhitektonsko projektovanje i kakvo još projektovanje razlikujemo? Šta je u užem smislu urbanističko projektovanje? Objasniti šta je stambena zona i koji su prateći objekti u stambenoj zoni.Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja iz oblasti projektovanja. Objasniti značaj i sadržaj glavnog projekta. 17. Nabrojati prostorije za domaćinstvo u stanu. Koje oblike otvorenog prostora stana ili kuće razlikujemo. Nabrojati prostorije za dnevni boravak u stanu. kao funkcionalnu grupu prostorija. 31. Grupa prostorija dnevnog boravka. Objasniti značaj i sadržaj idejnog projekta. Objasniti značaj i ulogu zaštitnog zelenila i zelenih površina u stambenoj zoni. 10. Od čega zavisi veličina kupatila? Skicirati i objasniti. 20. Skicirati funkcionalnu šemu malog stana. Skicirati raspored elemenata kuhinjskog niza u obliku slova «U» (iskotirati). Pod tehničkom dokumentacijom (projekat) podrazumijeva se: Nabrojati priloge tehničke dokumentacije – dokumentacija izvođača-. 35. Skicirati garnituru za ručavanje u sklopu dnevnog boravka (iskotirati). 28. 29. Komentatisati «projektni zadatak». 37. Kako se određuje veličina dnevnog boravka i koja je minimalna kvadratura. i od čega zavisi jačina osunčanja. kao funkcionalnu grupu prostorija. 22. kući ili višespratnoj zgradi. 2.1. Navesti tipove izgradnje porodičnih kuća. 15. skicirati. Cilj ispita . ukoliko je visina prostorije standardna. 19. 24. kući ili višespratnoj zgradi. kao funkcionalnu grupu prostorija.2. kao funkcionalnu grupu prostorija. 30. Kako se može organizovati kuhinja. Kakve po svojoj veličini mogu biti sobe za spavanje. 25. 16. Grupa prostorija za spavanje. 6. Komentarisati prednosti i nedostatke višespratnih stambenih zgrada. 3. 18. 13. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu 1. 14. 4. Šta je orijentacija. kao tipičnoj jedinici «porodične teritorije».3. Nabrojati prostorije za spavanje u stanu. 8. objasniti značaj orijentacije na raspored funkcionalnih grupa u kući ili stanu. Šta je insolacija. 27. Navesti osnovne karakteristike dvojnih porodičnih kuća. Objasniti značaj i sadržaj projekta za izvođenje radova. Skicirati i iskotirati potreban prostor za ručavanje u posebnoj prostoriji. 7. kući ili višespratnoj zgradi. 26. Navesti karakteristike stanovanja u samostalnim porodičnim kućama. 34. 36. Navesti podjelu na funkcionalne grupe prostorija stana ili kuće. 12. 21. Kako nazivamo najmanju stambenu jedinicu. 171 . 33. Kada se radi projekat izvedenih radova. Naziv ispitnog kataloga: PROJEKTOVANJE 2.

42. Objasniti uslove i skicirati šemu unutrašnje galerije. 45. Skicirati šeme stambenih kula. 58. Kometarisati uslove i skicirati šemu za projektovanje jednog stana na stepeništu. 41. Dozvoljena pomagala . 55. njegove minimalne dimenzije su ___________. na prijedlog ispitivača. glavnu prednost. višespratne stambene zgrade. 49. 48. Kometarisati uslove i skicirati šemu za projektovanje tri stana na stepeništu. Navesti osnovne karakteristike poluatrijumskih kuća. 46.Nastavnik sastavlja. 64. 65. 60.Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta.Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. . 4. 67. Prema karakteristikama prostornog oblikovanja industrijske hale dijelimo: Objasniti kako se mogu osvjetljavati radionički prostori kod niskih hala. Navesti osnovne karakteristike izgradnje kuća u nizu. 71. 50.vaspitne ustanove? Objasniti zašto je optimalni broj učenika 36. skicirati i iskotirati građevinsku liniju. Kometarisati uslove i skicirati šemu za projektovanje četiri stana na stepeništu. . 51. Koje vrste skladišta koristimo za uskladištenje hrane za ljude i stoku. 57.objasniti osnovnu razliku između motela i hotela.38.Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. zašto? Kakvi liftovi mogu biti? Minimalna širina odmorišta ispred ulaza u osobni lift je ______. 172 . Navesti i objasniti vrste podova u stajama. Ako se u višespratnici predviđa samo jedan lift. 72. Kojim sistemima građenja konstrukciju višespratne zgrade možemo izvesti. 43. 39. 54. 40. Navesti i objasniti vrste poljoprivrednih objekata. skicirati i iskotirati regulacionu liniju. . Navesti osnovne karakteristike atrijumskih kuća. 62. kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti.Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. a stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu Ispitnog kataloga. Navesti tipove izgradnje višespratnih stambenih zgrada. Napraviti upoređenje «porodične teritorije» individualne stambene kuće i višespratne kolektivne stambene zgrade. Hotelska soba kao osnovni elemenat organizacije hotela. Tip ispita . Prema datim podacima skicirati presjek kroz garažu i rampu. 63. Skicirati prizemnu porodičnu kuću sa podrumom (topla veza). 52. 47. 59. 53. Objasniti. i zašto su maksimalne dimenzije učionice 9. 3. 70. 61. skicirati i objasniti. a ispred mještovitog ____________? Kolika je maksimalna udaljenost ulaza u stan do vertikalne komunikacije u zgradi? Koje zgrade nazivamo društvenim zgradama? Kako dijelimo društvene zgrade prema namjeni? Koji objekti spadaju u obrazovno . 2 x 6.Usmeni . 56. Kometarisati uslove i skicirati šemu za projektovanje dva stana na stepeništu. Koje prostorije svrstavamo u zajedničke prostorije zajednice stanara.Pribor za crtanje. 44. Navesti . Navesti najbitniju karakteristiku. 66. 69. 68. Objasniti uslove i skicirati šemu spoljašnje galerije. 5. Skicirati oblike osnova ćelijskih skladišta. . Objasniti.

6.Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. Literatura i drugi izvori . 173 .

Objasniti kako se vrši nastavljanje armature u AB konstrukcijama. Objasniti šta predstavlja odnos dilatacija u betonu i armaturi. Objasniti o čemu treba voditi računa pri usvajanju potrebnog broja profila kod centrično pritisnutih stubova.1. 23. Napisati i objasniti obrazac za: položaj neutralne ose. Objasniti na čemu se zasniva zajednički rad betona i čelika. Nabrojati karakteristike betona . Objasniti slobodno i vezano dimenzionisanje kod AB nosača napregnutih na savijanje. Objasniti o čemu treba voditi računa pri usvajanju glavne armature kod nosača napregnutih na savijanje. Objasniti zaštitni sloj betona. Objasniti osnove proračuna prema graničnim stanjima. 20. 17. 18. Objasniti koja je maksimalna dilatacija u betonu. Objasniti ulogu glavne i podeone armature kod ploča sa glavnom armaturom u jednom pravcu. 2. Nabrojati vrste čelika za armiranje. 174 . 6. 22. montažne armature i uzengija kod AB nosača napregnutih na savijanje.prednosti i nedostatke. odnosno nosivost centrično pritisnutog stuba. 9. 16. 25. 19. 3.2. 27. 30. Objasniti ulogu i značaj armature. 14. Naziv ispitnog kataloga: BETONSKE KONSTRUKCIJE 2. 3. Objasniti koja granična stanja razlikujemo. Navesti kakve se konstruktivne mjere predviđaju kada se normalni napon nalazi u granicama: τR< τU≤ 3τR. Objasniti proračun centrično pritisnutih stubova bez uticaja izvijanja. Napisati i objasniti obrazac za vitkost centrično pritisnutog stuba. Opisati razmak šipki glavne i podeone armature kod ploča sa glavnom armaturom u jednom pravcu. statičku visinu i ukupan presjek zategnute armature kod AB nosača napregutih na savijanje. 15. BETONSKE KONSTRUKCIJE 1. Objasniti postupak dimenzionisanja temelja od nearmiranog betona. Objasniti šta su parcijalni koeficijenti sigurnosti. 12. 21. 4. 11. 26. Objasniti ulogu glavne. Objasniti mehanička svojstva betona: čvrstoća na pritisak. Napisati i objasniti obrazac za dimenzionisanje centrično pritisnutog stuba. 7. 10. a koja u armaturi. 1. 5. 29. 13.Provjera uspješnosti učenika pri usvajanju neophodnih standarda znanja iz oblasti betonskih konstrukcija. krak unurašnjih sila. Navesti osnovne pretpostavke pri proračunu AB konstrukcija prema graničnoj nosivosti. Cilj ispita . Objasniti u kojim se granicama kreće procenat armiranja kod centrično pritisnutih stubova. Standardi znanja koji se ocjenjuju na stručnom ispitu Definisati beton i nabrojati njegove komponente. Opisati razmak šipki glavne i podeone armature kod ploča sa glavnom armaturom u jednom pravcu.4. 8. Nabrojati dodatke za beton i objasniti njihovu ulogu. Napisati i objasniti obrazac za silu loma. 28. zatezanje i savijanje. 24. Obrazložiti šta je sidrenje armature i kako se vrši.

43. njihovu primjenu i vrste. 0 KN/cm2 p=4. Sračunati i usvojiti armaturu konzolne ploče kada su dati sljedeći podaci: MB30. Objasniti kakve se konstruktivne mjere preduzimaju kada je τn≤ τR. Objasniti postupak proračuna armature kada se naponi smicanja preuzimaju koso povijenim profilima i vertikalnim uzengijama. 37. Opisati armiranje sitnorebrastih tavanica. 40. Objasniti od čega zavisi proračun „T” presjeka. 0 KN/cm2 p=2. Opisati sitnorebraste konstrukcije. Napisati i objasniti obrasce za proračun „T” presjeka kada je pritisnuto rebro. Napisati i objasniti obrazac za nominalni napon smicanja. 39. Dimenzionisati slobodno položenu ploču kada su dati sljedeći podaci: MB30. 0 KN/cm2 45. 33. 36.31. Objasniti postupak priračuna armature kada se naponi smicanja preuzimaju samo vertikalnim uzengijama. 0 KN/cm2 175 . Napisati i objasniti obrazac za statički aktivnu širinu pritisnute ploče kod nosača „T” presjeka. Napisati i objasniti obrasce za proračun „T” presjeka kada neutralna osa prolazi kroz rebro. 32. Odrediti graničnu silu centrično pritisnutog stuba za date podatke MB25 GA 240/360 44. GA 240/360 g=4. 38. Objasniti kakve se konstruktivne mjere preduzimaju kada se nominalni napon smicanja nalazi u granicama 3τR< τn≤ 5τR. 35. 41. GA 240/360 g=6. 42. Objasniti postupak proračuna armature kada se naponi smicanja preuzimaju samo koso povijenim profilima. 34. a kakve kada je τn>5τR. Napisati i objasniti obrasce za proračun „T” presjeka kada neutralna osa prolazi kroz ploču.

Tip ispita .46. Literatura i drugi izvori .Usmeni ispit traje najviše 20 minuta. GA 240/360 g= 40KN/cm p= 20KN/cm b= 20cm 4. .Pribor za crtanje. GA 240/360 g=40 KN/cm p=20 KN/cm 47. 6.Usmeni . Sračunati presjek armature za preuzimanje smičućih napona slobodno položenog nosača kada su dati sljedeći podaci: MB30. . 176 . Dozvoljena pomagala .Nastavnik sastavlja.Za kandidate je preporučena literatura data u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. .Na ispitnom listu treba da budu tri pitanja. .Ocjenu na usmenom ispitu oblikuje ispitna komisija. a stručni aktiv utvrđuje spisak ispitnih pitanja na osnovu Ispitnog kataloga. 5.Kandidat ima pravo da se pripremi za usmeni ispit 20 minuta. na prijedlog ispitivača. kombinovana po složenosti na odgovarajući način – da budu iz različitih taksonomskih kategorija i iz različitih tematskih oblasti. Dimenzionisati slobodno položen nosač kada su dati sljedeći podaci: MB30.

STRUČNI RAD 2. vremena i energije...Dinamički mrežni plan izvršenja radova sa pratećim dijagramima ... Pravilnu upotrebu stručne terminologije... Naziv ispitnog kataloga: ISPITNI KATALOG PRAKTIČNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA .. Racionalno korišćenje materijala... principa i zakonitosti. predstavljanju i argumentovanju stavova. 1: 250 Tehnički opis Predmjer i predračun građevinskih radova Širi i uži izbor potrebne mehanizacije.. predstavljanju i vrednovanju predloženih rješenja.. ISPITNI KATALOG PRAKTIČNOG DIJELA STRUČNOG ISPITA ...2. uslovi Proračun fonda radnog vremena sa uslovima snabdijevanja resursa Nacrt procesa .. vezanih za zadati projektni zadatak....1..Šema organizacije građenja 177 .STRUČNI RAD 1.. ISPITNI KATALOZI ZA STRUČNI RAD 2......1... njihovom rješavanju..... Cilj ispita - Na praktičnom dijelu stručnog ispita kandidat treba da pokaže: Poznavanje gradiva. Samostalnost u komunikaciji..... sistematičnost u radu. Sisak tema/zadataka 3. Poznavanje i poštovanje važećih pravila i propisa u građevinarstvu.. Samostalnost u korišćenju literature i drugih izvora.. 3....2...2...teorijskih i praktičnih znanja. sa praktičnim učincima mašina Opis prethodnih radova i pripreminh radova...dijagram toka Trajanje radova za sve aktivnosti i spisak aktivnosti i spisak aktivnosti sa strukturom mrežnog plana i kritičnim putem . Stepen povezanosti stručno . Samostalnost u uočavanju problema.. Organizacija građenja Prema podacima datim u prilogu ovog zadatka potrebno je uraditi – Idejni projekat organizacije građenja za individualnu stambenu kuću Projekat treba da sadrži: Situacija ...

3.2. Projektovanje PROJEKAT INDIVIDUALNE STAMBENE KUĆE, na nivou GLAVNOG PROJEKTA, odnosno projekta za odobrenje izgradnje. Projekat treba da sadrži: Situacija ................................................. 1: 200 (1: 250) Tehnički opis Osnova temelja ......................................... 1: 50 Osnova podruma ........................................ 1: 50 Osnova prizemlja ....................................... 1: 50 Osnova sprata ........................................... 1: 50 Osnova krova ............................................ 1: 50 Poprečni presjek ....................................... 1: 50 Podužni presjek ........................................ 1: 50 Dvije fasade ............................................. 1: 50 Osnove prizemlja i sprata sa dispozicijom namještaja ........................... 1: 50

Projekat uraditi u tušu na paos papiru, formatizovati u A4 format ili A3 format, uvezan spiralom. 3.3. Betonske konstrukcije Prema podacima datim u prilogu projektnog zadatka potrebno je dimenzionisati manji prizemni objekat: Projekat treba da sadrži: Tehnički opis Plan pozicija Za svaku poziciju u objektu potrebno je uraditi: statičku šemu analizu opterećenja statičke uticaje dimenzionisanje plan i izvod armature specifikaciju armature

Proračun uraditi na formatu A4, a plan armature na A3 formatu.

178

4. Upustvo za sprovođenje stručnog rada - Kandidat za praktični dio stručnog ispita priprema stručni rad odnosno projektni zadatak. Kandidat izrađuje stručni rad/projektni zadatak po planu koji je uskladio sa mentorom. - Projektne zadatke za stručni rad predlažu nastavnici/aktivi stručno - teorijskih predmeta. Kandidat u završnoj godini školovanja bira jedan projektni zadatak i obrađuje ga individualno. Sastavni dio praktičnog dijela stručnog ispita je odbrana urađenog zadatka. - Ispitni odbor izdaje pismeno zadatke sa nazivom, datumom izvlačenja i odbrane, mjestom izvođenja ispita, podacima o imenovanju nastavnika (mentora), o eventualnim potrebnim prethodnim radnjama i o drugim obavezama i uslovima. 5. Dozvoljena pomagala - Na odbrani stručnog rada nijesu dozvoljena pomagala. 6. Literatura i drugi izvori - Za učenike je preporučena literatura objavljena u katalogu znanja i godišnjem planu rada nastavnika. 3. OBAVEZNI NAČINI PROVJERAVANJA ZNANJA Redni Naziv predmeta Obavezni načini provjeravanja znanja broj Nacrtna geometrija - usmeno 1. - pismeno (pismene vježbe) - ocjena grafičkih vježbi Tehničko crtanje - usmeno 2. - pismeno (pismene vježbe) - ocjena grafičkih vježbi - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) 3. Građevinske konstrukcije - ocjena grafičkih vježbi - ocjena grafičkih radova - usmeno 4. Primjena računara u građevinarstvu - ocjena praktičnog rada na računaru i vježbama 5. Građevinski materijali - usmeno - usmeno 6. Statika i otpornost materijala - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) - usmeno 7. Tehnologija betona - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena 8. Organizacija građenja zadatka, po jedan u polugodištu) - ocjena vježbi i godišnjeg elaborata - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena 9. Betonske konstrukcije zadatka, po jedan u polugodištu) - ocjena vježbi - usmeno 10. Projektovanje - pismeno (pismene vježbe) - ocjena grafičkih vježbi i projektne
179

Redni broj

Naziv predmeta

Obavezni načini provjeravanja znanja dokumentacije - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) - ocjena vježbi i projektnog elaborata - usmeno - ocjena vježbi - usmeno - ocjena praktičnog rada - usmeno i pismeno - usmeno - ocjena vježbi - usmeno - usmeno - usmeno - ocjena vježbi - usmeno - usmeno - usmeno - usmeno - pismeno (pismeni zadaci: dva pismena zadatka, po jedan u polugodištu) - usmeno - pismeno (pismene vježbe) - ocjena praktičnog rada i vježbi - usmeno - usmeno - pismeno (pismene vježbe)

11. 12. 13

Kućne instalacije Preduzetništvo Praktična nastava

IZBORNA NASTAVA 1. Strani jezik II 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Likovna kultura i crtanje Osnove građevinarstva Ekologija i zaštita životne sredine Razvoj arhitekture Slobodoručno crtanje Savremena arhitektura Maketarstvo Mehanika tla i fundiranje Kompjuterska vizuelizacija Tehnologija građenja Geodezija

4. USLOVI ZA ZAVRŠETAK OBRAZOVANJA - Za završetak srednjeg stručnog obrazovanja u četvorogodišnjem trajanju za obrazovni program Dizajner enterijera potrebno je završiti četvrtu godinu obrazovanja sa pozitivnim ocjenama iz svih nastavnih predmeta i položiti stručni ispit. - Obrazovanje se završava polaganjem stručnog ispita. Stručni ispit za obrazovni program Građevinski tehničar za visokogradnju sastoji se iz: - pismenog ispita iz Maternjeg jezika i književnosti. - pismenog ispita iz Stranog jezika ili Matematike. - usmenog ispita iz Građevinskih konstrukcija, Organizacije građenja, - Projektovanja ili Betonskih konstrukcija, po izboru učenika. - stručnog rada iz Organizacije građenja, Projektovanja ili Betonskih - konstrukcija, po izboru učenika. 5. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA UČENICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA - Za učenike sa posebnim potrebama obrazovni program se izvodi: - prilagođavanjem uslova izvođenja uz dodatnu stručnu pomoć, u skladu sa Zakonom o usmjeravanju djece sa posebnim potrebama. Škola treba da u roku od 30 dana uradi individualni plan, na osnovu važećeg, uzimajući u obzir stav da učenici treba da postignu iste standarde znanja u svim nastavnim predmetima;

180

Primjena računara u građevinarstvu .Diplomirani ekonomista.iz nastavnog plana izbrisati nastavni predmet Fizičko vaspitanje. PROFIL STRUČNE SPREME NASTAVNIKA I STRUČNIH SARADNIKA Redni Profil stručne spreme nastavnika i Nastavni predmeti broj stručnih saradnika Nacrtna geometrija . .diplomirani inženjer građevinarstva. . Tehničko crtanje . Građevinske konstrukcije . Tehnologija betona . odnosno profesionalnih kompetencija.Fakultet likovnih umjetnosti sa znanjem: . .Profesor starnog jezika i književnosti . . koji time prestaju biti uslov za završetak obrazovanja. 1. Statika i otpornost materijala konstruktivni smjer. 7. 12. . 2. II i IV razred). 11. 7. 9. kao i Slobodne aktivnosti. . Organizacija građenja .Diplomirani inženjer građevinarstva.diplomirani inženjer arhitekture. pri čemu se uzimaju u obzir načini provjeravanja znanja određeni obrazovnim programom.Za prilagođavanje obrazovnog programa koji je pripremljen za stručno obrazovanje mladih potrebama odraslih potrebno je: . 8. Betonske konstrukcije konstruktivni smjer. 6. ..Diplomirani inženjer građevinarstva. . .Diplomirani inženjer građevinarstva. Strani jezik II .diplomirani grafičar. Likovna kultura i crtanje . Kućne instalacije .Diplomirani inženjer arhitekture. .diplomirani inženjer građevine hidrotehnički smjer.Diplomirani slikar. Građevinski materijali . 10.Diplomirani inženjer građevinarstva.Diplomirani inženjer arhitekture. konstruktivni smjer. 2.Diplomirani inženjer građevinarstva.škola je dužna da uradi prilagođen program praktičnog obrazovanja s obzirom na poslove i zadatke koje obavlja učesnik obrazovanja.Diplomirani inženjer arhitekture. .Diplomirani inženjer građevinarstva.Diplomirani inženjer arhitekture. 4. . IZBORNA NASTAVA 1.diplomirani inženjer arhitekture. NAČIN PRILAGOĐAVANJA PROGRAMA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH .Obrazovanje učenika sa posebnim potrebama može se produžiti najviše za jednu godinu.diplomirani inženjer građevinarstva. koji omogućavaju dostizanje istog profesionalnog standarda. 6.diplomirani inženjer građevinarstva.prilagođavanjem programa tako da se određeni sadržaji zamjenjuju njihovim ekvivalentima. 13 Praktična nastava .Diplomirani inženjer arhitekture. Preduzetništvo .Diplomirani inženjer građevinarstva.diplomirani inženjer arhitekture. 5. Škola je obavezna da odraslima ponudi školske aktivnosti kojim se oni mogu priključiti po sopstvenoj želji. . Projektovanje . .provjeravanje znanja sprovodi se putem ispita. 3.diplomirani slikar primijenjenih 181 .diplomirani inženjer arhitekture (za I.

7. Kućne instalacije IV 66 33 33 12. diplomirani grafičar. Nacrtna geometrija II 72 36 36 2. 1. Diplomirani inženjer građevinarstva. diplomirani inženjer građevinarstva. Betonske konstrukcije IV 99 33 66 III 108 31 77 77 10. BROJ ČASOVA PO GODINAMA OBRAZOVANJA I VRSTAMA NASTAVE Broj časova kod kojih se Vrsta nastave Redni Ukupno odeljenje dijeli Nastavni predmeti Razred broj časova na grupe T V P T V P I 72 42 30 1. diplomirani inženjer arhitekture. OBLIK ORGANIZACIJE IZVOĐENJA OBRAZOVNOG PROGRAMA . Diplomirani inženjer arhitekture. Preduzetništvo IV 66 40 26 182 .Redni broj 3. 8. Tehnologija betona III 72 36 36 III 72 36 36 36 8. diplomirani slikar primijenjenih umjetnosti. 10. materijala III 72 36 36 36 7. 11.Obrazovni program izvodi se u školskom obliku. Diplomirani inženjer građevinarstva Diplomirani inženjer građevinarstva Diplomirani inženjer građevinarstva Diplomirani inženjer geodezije. 6. 9. 5. Tehničko crtanje I 72 16 56 108 36 72 72 I II 180 72 108 108 Građevinske 3. Nastavni predmeti Osnove građevinarstva Ekologija i zaštita životne sredine Razvoj arhitekture Slobodoručno crtanje Savremena arhitektura Maketarstvo Mehanika tla i fundiranje Kompjuterska vizuelizacija Tehnologija građenja Geodezija - Profil stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika umjetnosti. Faluktet likovnih umjetnosti sa znanjem: Diplomirani slikar. 8. građevinarstvu II 108 38 70 70 5. 12. Projektovanje IV 132 22 110 110 11. Organizacija građenja IV 66 33 33 33 9. diplomirani inženjer pejzažne arhikteture. 8. profesor likovnog obrazovanja. Diplomirani biolog. Građevinski materijali I 72 72 II 108 72 36 36 Statika i otpornost 6. konstrukcije III 144 36 108 IV 66 33 33 I 72 22 50 50 Primjena računara u 4. 4. Diplomirani inženjer arhitekture Diplomirani inženjer arhitekture.

posjete institucijama i preduzećima koja su stručno vezana za obrazovni program koji se realizuje. kao i sadržaje po izboru učenika. . . Koncepcija slobodnih aktivnosti zasniva se na tome da doprinose kako rekreaciji i opštekulturnom uzdizanju učenika.dani sporta. 4. 5. sadržaji po izboru učenika: 183 . tako i upotpunjavanju stručnog znanja. 8. Strani jezik II Likovna kultura i crtanje Osnove građevinarstva Ekologija i zaštita životne sredine Razvoj arhitekture Slobodoručno crtanje Savremena arhitektura Maketarstvo Mehanika tla i fundiranje Kompjuterska vizualizacija Tehnologija građenja Geodezija 72 72 72 66 32 72 40 58 50 22 22 22 28 20 66 33 14 22 50 50 50 44 46 33 9.Program slobodnih aktivnosti priprema škola. 3. Slobodne aktivnosti sadrže obavezne. . a sastoji se . 7. muzejima. tehnike i nastavne tehnologije.učešće na stručnim predavanjima i takmičenjima u poznavanju određenih oblasti. 10. .Redni broj Nastavni predmeti Razred I II III IV I II III IV I I I II II III III III IV IV IV Ukupno časova 72 72 72 66 72 72 72 66 72 72 72 72 72 72 72 72 66 66 66 Vrsta nastave T V P 72 72 72 66 13. . SLOBODNE AKTIVNOSTI .iz tri cjeline: obavezni sadržaji vezani za opšteobrazovno područje: . III razredu po 36 časova. 9.filmske.posjete sajmovima informatike. 12. muzičke predstave i likovne izložbe. 2.posjeta istorijskim spomenicima. 11. a u IV – 33 godišnje). polazeći od utvrđenog broja časova u nastavnom planu (u I i II. Praktična nastava Broj časova kod kojih se odeljenje dijeli na grupe T V P 72 72 72 66 IZBORNA NASTAVA 1. obavezni sadržaji vezani za stručno .ekološke aktivnosti.teorijsko područje: . sajmu knjiga i dr.Program slobodnih aktivnosti je sastavni dio godišnjeg plana rada škole. . pozorišne. 6. .Slobodne aktivnosti učenika sastavni su dio nastavnog plana i obrazovnog programa.

. Podgorica. dramska. Podgorica. Marko Radević". .Učenici poslije završenog prvog. . Marko Radević". Marko Radević". 10.Mirjana Aleksić.Branislav Pavićević. Podgorica.Vesna Radišić. . ali su učenici obavezni da realizuju sadržaje slobodnih aktivnosti jer je to uslov za napredovanje u viši razred.socijalni rad učenika. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Marko Radević". . Podgorica. Marko Radević". literarna. Marko Radević". JU Srednja medicinska škola. . drugog i trećeg razreda obavljaju profesionalnu praksu u skladu sa nastavnim planom. Marko Radević". Marko Radević". Marko Radević". PROFESIONALNA PRAKSA .Dževdana Đukanović. Program profesionalne prakse je u korelaciji sa programima stručno .Valentina Radonjić. .Uspješnost učenika na slobodnim aktivnostima se ne ocjenjuje. Podgorica.Gordana Popivoda. informatička. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Podgorica. Podgorica.Jasmina Dašić.Snežana Tošić. . JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. 11. . Podgorica. Podgorica. Centar za stručno obrazovanje. Podgorica.Za izradu programa profesionalne prakse zadužena je škola. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Podgorica. . . RADNA GRUPA ZA IZRADU OBRAZOVNOG PROGRAMA: .Mirsada Spahić.Lela Vojvodić.Tanja Radević. . likovna. tehnički i Internet klub i dr. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. . JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Podgorica.Lidija Drašković. Podgorica. saobraćajni propisi. kao i za završetak obrazovnog programa.Branka Roganović. 184 .. Profesionalna praksa se ne ocjenjuje.teorijskih predmeta i praktične nastave. muzička. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Marko Radević".Praksa se obavlja u odgovarajućim objektima izvan škole. Marko Radević". Marko Radević". . ).Srdjan Obradović. prva pomoć. . Podgorica. .učešće u raznim sekcijama (sportska. Marko Radević".Isidora Dautović. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. JU Srednja građevinsko-geodetska škola " Inž. Koordinator . ali je uslov za završetak razreda. .

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->