Está en la página 1de 34

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA

NOM:

DATA:

Descobreix quina paraula s diferent

Maca

maca

moca

maca

maca

maca

Boca

boca

boca

boca

cabo

boca

Poma

poma

qoma

poma

poma

poma

Bolo

bolo

bolo

bolo

lobo

bolo

Lupa

lupa

lupa

lupa

lupa

pula

Lola

lola

lola

lola

lalo

lola

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA

NOM:

DATA:

Troba i subratlla la paraula corresponent entre les lletres.

BOTA

BOLALOTAALOBBOTABATABOSABALALABOOBABOBABATA

PILOTA

POLITAPOLOTALOTIPAPOLOTAPILITAPILOTAPOPTILOPA

FUM

PUMMUFFMFUFUFUMFOMPTYEIMMUSSTUMPUMTONFUN

DICTAT

DIPTATTIPTATDICTOTDICDATDICTATDACTITDACTATDICTOT

NINA

NINNANANININANONININONUNAANINNANIUIUANINNNA

ORELLA

REOLLAORELLAARELLOLOREALLURELLAURELLAIROLLAODAL

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA Digues amb veu alta el nom dels dibuixos. Fes un cercle als dibuixos que rimen.

NOM:

DATA:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA

NOM:

DATA:

Fixat b! i encercla la lletra per la que comencen els segent dibuixos.

L D

M C

A E

V N

T B

S F

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA

NOM:

DATA:

Uneix amb una fletxa (

) el dibuix amb la primera lletra del seu nom.

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA Encercla els dibuixos de la mateixa familia

NOM:

DATA:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA

NOM:

DATA:

Digues en veu alta el nom del dibuix. Pinta el nmero de lletres que t cada dibuix

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA

NOM:

DATA:

Escriu el nom del dibuix. Separa el nom amb sllabes.

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA

NOM:

DATA:

Segueix els nmeros, descobreix el dibuix i pintal !!!.

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA

NOM:

DATA:

Segueix els nmeros, descobreix el dibuix i pintal !!!.

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA

NOM:

DATA:

Segueix les lletres, descobreix el dibuix i pintal !!!.

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA

NOM:

DATA:

Segueix les lletres, descobreix el dibuix i pintal !!!.

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA

NOM:

DATA:

Mira les seqncies de dibuixos. Explica que passa.

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA

NOM:

DATA:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA

NOM:

DATA:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA

NOM:

DATA:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA

NOM:

DATA:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA

NOM:

DATA:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA

NOM:

DATA:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA

NOM:

DATA:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA

NOM:

DATA:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA

NOM:

DATA:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA

NOM:

DATA:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA

NOM:

DATA:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA

NOM:

DATA:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA

NOM:

DATA:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA

NOM:

DATA:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA

NOM:

DATA:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA

NOM:

DATA:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA

NOM:

DATA:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA

NOM:

DATA:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA

NOM:

DATA:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA

NOM:

DATA:

FITXES PER TREBALLAR LA DISLEXIA

NOM:

DATA: