Está en la página 1de 19

GII PHP INBUILDING (IBS) CHO CC TO NH CAO TNG

D1. GII PHP PH SNG INBUILDING I. TNG QUAN V H THNG INBUILDING (IBS) 1. Khi qut hin trng ph sng trong cc to nh cao tng Ngy nay, s lng cc ta cao c, chung c nhiu tng, trung tm thng mi, tr s cc tp on, cng ty ln ngy mt gia tng. Vn cht lng ph sng trong cc to nh cao tng l vn bc xc t ra cho cc nh khai thc di ng v cc dch v v tuyn cn phi gii quyt do nhu cu s dng ngy cng gia tng v cc dch v nh: thng tin di ng GSM, CDMA-2000-1X, UMTS, Wifi, Wimaxyu cu ca khch hng i vi cc dch v ny i hi cc nh khai thc phi nng cao cht lng, mi v tr trong cc to nh nh: thang my, tng hm, tng cao Thc trng hin nay trong cc to nh cao tng cc v tr nh: tng hm, tng cao (t tng 4 tr ln), cu thang my tn hiu sng di ng thu c t nhiu cell khc nhau xung quanh to nh, v vy thu bao di ng b hin tng ping pong t cell ny sang cc cell khc, kt qu gy ra hin tng rt cuc gi cao v cht lng tn hiu thu km, gy kh khn trong qu trnh m thoi. Trong mt s trng hp, khi s lng thu bao di ng gia tng, cc nh khai thc mng rt kh khn trong vic lp k hoch mng cho cc BTS mi. V vy, thay v s dng mt Macro BTS, cc nh khai thc c th s dng Micro BTS trong tn hiu t Micro BTS c phn b ra ton b to nh s dng h thng cp ng trc v h thng anten. Bng cch s dng nh vy, chng ta s c tn hiu ng nht c phn b ton b bn trong to nh, vi n nh cao . i vi cc tng hm, bnh thng s c hin tng khng c sng di ng th vi vic s dng h thng ny iu ny cng s c ci thin.

Cc vn mng di ng gp phi bn trong to nh: - Drop-Call cao (t tng 4, 5 tr ln) do Multi-Cell Handover. - BER cao do lan truyn a ng, khc x mt nc, nhiu t cc cell ln cn ca cng nh khai thc hoc cc nh khai thc khc. - Mt sng tng hm hoc tng trt...do Penetration loss. - Vn gia tng thu bao di ng (vic trin khai Macro BTS mi s rt kh khn). Cng ty C phn u t- Thit b in t Vin thng Vit Nam (VN TELCOM) chnh l n v thc hin chc nng em n sng di ng cht lng cao ca cc mng Vinaphone, MobiFone, Viettel, HT Mobile, SFone vo tng ngc ngch ca cng trnh. T ho l Cng ty hng u Vit Nam v cung cp gii php nng cao cht lng vng ph sng bn trong to nh cao tng, chng ti s em li gii php tt nht p ng nhu cu thit yu ca ngi s dng in thoi di ng mi lc mi ni ngay c nhng ni nh trong thang my, tng hm... Cc gii php ph sng trong cc to nh ny s mang li li ch p ng mong i ca hu ht cc thnh phn lin quan nh: - Ch s hu cc to nh cao tng s thu c li ch t vic gi tr ca to nh c ci thin v cc mc ph s dng cng c cao hn. - Cc nh cung cp dch v m bo ti u ho c cht lng dch v v gim thiu c cc ri ro gy ra bi s khng hi lng ca cc khch hng. - V cui cng l ngi s dng hi lng vi cc dch v truyn thng khng dy a dch v cn thit theo yu cu. c bit vic lp t trm IBS rt n gin v khng tn chi ph cng nh khng c nh hng xu: - Trm IBS khng h nh hng n sc khe ca con ngi - Trm IBS khng h nh hng n m quan ca ta nh

- Trm IBS c xy dng min ph - Trm IBS ch chim din tch t 6-10 m2 ti bt k v tr no trong ta nh (tng hm hoc mi) 2. Cc yu cu chung v RF i vi h thng IBS - Cht lng dch v. - Yu cu t khch hng: Mc thu Rxlev phi >80dBm trn 95% din tch to nh. - Vng phc v ca h thng Inbuilding ch Dedicated >90%. - Call Setup Success Rate >= 98% trong ton b to nh. - Drop Call <=2%. - Downlink RxQual (0-2) >= 90% trong ton b to nh. - Downlink RxQual (0-4) >= 95% trong ton b to nh. - Tn hiu Inbuilding ngoi ng hoc cc to nh ln cn phi <=85dBm. - K hoch tn s cho Indoor coverage phi c quan tm k. - Cc tham s thit lp cho IBS phi c lp k hoch k (v d: hoppping frequency, MAIO, HCS..).

II. XUT GII PHP, QUY TRNH TRIN KHAI H THNG IBS - Bo co v RNP (Radio Network Planning). - M t gii php. - K hoch ph sng. - S h thng. - Tnh ton d tr cng sut. - xut cc v tr t anten. - Bn v h thng trn tng tng (ACAD). - Kt qu o kim.

1. Bo co RNP S dng gii php dng cc h thng cp ng trc v anten phn b ti tng tng ca to nh. - K hoch ph sng v cc khu vc d nh ph sng: da trn cc thm d kin khch hng, cc yu cu ca khch hng nh: c bao nhiu tng?, tng hm, tng trt, bi xe, cu thang my, khu vc k thut...cc khu vc cn ph sng ton b - Lp danh sch cc thit b, vt t s dng: S lng anten (Omni, Panel), loi cp (1/2, 7/8), cc b Splitter, Coupler.. - La chn BTS: chn loi BTS (Macro, Micro) da trn cng sut pht, V tr t BTS (t tng no? c BTS ca cc nh khai thc no khc t cha?), cu hnh BTS (1/1/1, 2/2/2, 2/2, Omni-2...). - H thng cp ngun cho BTS: Ngun cung cp c ly t u? Phng thc kt ni ng E1 t BSC ti BTS (dng viba, cp quang, HDSL...). 2. Cc k thut phn b tn hiu RF trong to nh + Phn b cc h thng anten : - S dng cc phn t th ng nh: cc b Splitter (2-way, 3-way, 4-way) , cc b Coupler (6dBm, 7dBm, 10dBm, 15dBm, 20dBm...). - S dng cc b khuych i tch cc (khuych i tuyn tnh...). - S dng cc b CAT-5 Cable, Main Hub, Expansion Hub v cc b anten Remote (RAU). + Cc h thng cp suy hao: - Cc b ni tn hao (coupling loss). - Tnh ton suy hao theo khong cch. + Cc k thut phn b th ng:

- Vi chiu di cp ln hn 50m s dng cp 7/8 (suy hao thp hn cp ). - S dng cc b RF Coupler chia cng sut i xng. - Phi thit k sao cho cng sut tn hao ca cc b ni v phn b ti tng anten l nh nhau. - Gim thiu chiu di ca cp ti mc ti a c th. 3. Lp k hoch chi tit - Tin kho st: (tho lun vi nh khai thc mng v ngi iu phi):0.5 ngy. - Kho st, o c (1 ngy i vi cc to nh ln) (cng vi 1 ngi ca nh khai thc mng). - Tnh ton s hnh cy anten, la chn cc v tr t anten, tnh ton d tr cng sut cho tng anten: 1 ngy. - Lp bo co chun b bng ACAD: 1 ngy. - Bin son cc xut v chun b k hoch cui cng

. Hnh 3. V d v lp k hoch ph sng

Hnh 4: V d v v s anten hnh cy

Hnh 5. Tnh ton d tr cng sut cho tng anten

Y B

Y A

Hnh 6. B tr v tr cc anten trn bn v tng tng

Hnh 7. o c mc tn hiu hin ti ca to nh

4. Mt s hnh nh trin khai thc t

Hnh 8. Lp t Coupler v Splitter

Hnh 9. Lp t Anten

Hnh 10. Lp t anten

Hnh 11. Cc thit b o s dng trong qu trnh trin khai

Calificar