CARTA ORGANISASI

KELAB SUKAN DAN PERMAINAN 2012
Kelab.....................................
1. ................................................................................................................................
Guru Penasihat
Bertugas

2. .................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................
4. ................................................................................................................................

Pengerusi

Naib Penegrusi

Setiausaha

Penolong
Seiausaha
Bendahari

Penolong
Bendahari
Ahli Jawatankuasa

......................................................................................................................................
No I/C: ..............................................Tingkatan: ...........................................................
.....................................................................................................................................
No I/C: ..............................................Tingkatan: ...........................................................
....................................................................................................................................
No I/C: ..............................................Tingkatan: ...........................................................
....................................................................................................................................
No I/C: ..............................................Tingkatan: ...........................................................
....................................................................................................................................
No I/C: ..............................................Tingkatan: ...........................................................
......................................................................................................................................
No I/C: ..............................................Tingkatan: ...........................................................
1)

................................................................................................................................
No I/C: ..............................................Tingkatan: ....................................................

2)

....................................................................................................................................
No I/C: ..............................................Tingkatan: ....................................................

3)

...................................................................................................................................
No I/C: ..............................................Tingkatan: ....................................................

4)

.....................................................................................................................................
No I/C: ..............................................Tingkatan: ....................................................

5)

....................................................................................................................................
No I/C: ..............................................Tingkatan: ....................................................