Variante: Analiza SWOT

Resurse: Activarea în domeniul preferat (consilierea)

Amenințări: Situația dificilă din România care tot continuă să se înrăutățească

Oportunități: Posibilitatea de a pleca în S.U.A. Posibilitatea de formare ca psihoterapeut

Probleme: Remunerația insuficienă în domeniul consilierii