P. 1
Jacob Schrenk_Arta Exploatarii de Sine

Jacob Schrenk_Arta Exploatarii de Sine

|Views: 1.249|Likes:
Publicado porMaria Bunghez

More info:

Published by: Maria Bunghez on Jan 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2015

pdf

text

original

marketing

media

comunicare

teorie socialã

spaþii publice

Jakob Schrenk(n. 1977) a absolvit Deutsche Journalisten-
schule din München. Publicã reportaje ºi articole de opinie în
periodice precum Neon, Suddeutsche Zeitung, Tagesspiegel,

Berliner Zeitung,TazsauDer Standard. Þine cursuri la Institut
für Soziologie, Ludwig-Maximilians-Universität, München.

JAKOB

SCHRENK ARTA

DE SINEsauminunata

lumenouã

amuncii

EXPLOATARII

(

Traducere de Dana Gheorghe

Colecþie coordonatãde Iulian Comãnescu ºi Radu Gârmacea

Redactor: Andrei Anastasescu
Coperta: Angela Rotaru
Corector: Georgeta-Anca Ionescu
DTP: Corina Roncea

Tipãrit la C.N.I. „Coresi“ S.A.

Jakob Schrenk

Die Kunst der Selbstausbeutung. Wie wir vor Lauter arbeit
unser Leben verpassen

© 2007 DuMont Buchverlag, Köln
All rights reserved

©HUMANITAS, 2010, pentru prezenta versiune româneascã

DescriereaCIPa BiblioteciiNaþionale a României

SCHRENK, JAKOB

Arta exploatãrii de sine sau minunata lume nouã a

muncii/ Jakob Schrenk; trad.: Dana Gheorghe. –
Bucureºti: Humanitas, 2010
ISBN 978-973-50-2480-2
I. Gheorghe, Dana (trad.)
316

EDITURAHUMANITAS
Piaþa Presei Libere 1, 013701 Bucureºti, România
tel. 021/4088350, fax 021/4088351
www.humanitas.ro

Comenzi Carte prin poºtã: tel./fax 021/311 23 30
C.P.C.E. – CP14, Bucureºti
e-mail: cpp@humanitas.ro
www.libhumanitas.ro

Introducere

7

1. Libertatea totalã

15

2. Controlorul din mintea noastrã

31

3. Timpul de lucru nelimitat

43

4. Biroul ca spaþiu vital

61

5. Exploatarea sentimentalã

77

6. Mobilitate fãrã limite

93

7. Corporate Body

111

8. Dresat pentru succes

129

9. Angajaþi care suferã

145

10. Frica devine stimul

161

11. Ucenici ºi profesioniºti ai exploatãrii de sine

171

12. Viaþa în centrul de evaluare

189

13. Adio timp liber

207

14. Angajatul ca artist

223

15. Ce e de fãcut?

235

Cuprins

Bine aþi venit în minunata lume nouã a muncii

De mii de ani oamenii viseazã la o muncã plãcutã,
pe care sã ºi-o poatã organiza dupã voie. În secolul
XXI aceastã utopie ar putea deveni, în sfârºit, reali-
tate. Cu fiecare dimineaþã în care ne trezim sã mer-
gem la serviciu, ne mai apropiem un pic de acest þel.
Un vis prinde viaþã. Slujba care ne place ºi pe care
ne-o organizãm cum vrem. Cu o micã mare problemã:
cã visul ar putea fi, de fapt, un coºmar.
Angajatul modern nu trebuie sã ajungã la serviciu
în fiecare zi la aceeaºi orã. „Tu decizi singur când
ajungi“, se spune. „Mai stai puþin în pat, dacã ai ne-
voie sã dormi mai mult. Doar am încredere în tine.“
Vocea angajatorului e prietenoasã ºi calmã. Când
soarele strãluceºte, oricare dintre noi poate sã-ºi ia
liber ºi sã dea câteva telefoane direct de la ºtrand sau
de acasã. Colegii sunt cei mai buni prieteni. E de la
sine înþeles cã ne tutuim cu ºeful. Cine nu ºi-ar dori
o slujbã la care sã-ºi poatã urmãri þelurile ºi dorin-
þele, unde sã nu lucreze monoton ºi mecanic, ci sã
rezolve probleme interesante, o slujbã la care sã aibã

Introducere 7

You're Reading a Free Preview

Descarga
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->