Está en la página 1de 1

c im cua h iu hanh Linux : Linux tng thich vi nhiu h iu hanh Cho phep cai t Linux cung vi cac h iu hanh

nh khac trn cung 1 cng. Linux co th truy cp n cac file cua cac h iu hanh co cung 1 ia. Linux cho phep chay m phong cac ng dung chay trn h iu hanh khac. Do d c chun cua UNIX nn s chuyn i gia Linux va cac h UNIX khac la d dang. a ngi dung, a chng trinh va a x ly. Co giao din hoa tha hng t h thng X-Window. Linux h tr nhiieuf giao thc mang, bt ngun va phat trn t dong BSD. THm vao o, Linux con h tr vic tinh toan thi gian thc Linux kha manh va chay rt nhanh ngay ca khi co nhiu tin trinh va nhiu ca s. Linux c cai t trn nhiu chung loai may tinh khac nhau nh PC Tuy nhin hin nay cha xut hin Linux trn may tinh ln.