Está en la página 1de 26

Po alji ovo srce svima koje ne eli izgubiti u 2011-oj, uklju uju i i mene, naravno ukoliko me ne eli izgubiti.

Probaj skupiti 12..

Budi vi e ljubazan nego prinu en, radi toga to svi koje sretne vode neku bitku. O tar jezik mo e samo nauditi tvom grlu.

Ako eli da ti se ostvare snovi ne smije dugo spavati.

Od svih osobina koje posjeduje , tvoj izraz lica je najva niji.

Najlak i na in za ste i nove prijatelje je sam biti prijatelj.

Sre a u tvom ivotu zavisi od kvaliteta tvojih razmi ljanja.

Ono najte e to mo e nositi je tvoja nevolja.

edina stvar koju mo e dati, a jo uvijek zadr ati je dana rije .

Najvi e la e kada la e sam sebe.

Ako ti nedostaje hrabrost da po ne , ve si odustao.

Ono to se ne mo e ponovo koristiti je izgubljeno vrijeme.

Ideje ne poma u ukoliko ne radi na njima.

Tvoja svijest je kao plazma funkcionira samo ako se otvori.

Deset zapovjedi i nije ba veliki izbor.

Trka za sre om je ivotni stil. Nikad nije kasno biti ono to si elio biti.

ivot je prekratak da bi se probudio i za alio.

Voli one ljude koji su dobri prema tebi. Zaboravi one koji nisu. Vjeruj da se sve de ava iz nekog razloga.

Ako dobije novu ansu uhvati je s obje ruke. Ako to promijeni tvoj ivot ne sprostavljaj se.

Nikad nitko nije rekao da je ivot lak, samo su rekli da se isplati ivjeti.

Prijatelji su kao baloni, ako ih ispusti mo da ih vi e nikad ne uhvati .

Ponekad smo toliko okupirani sa na im vlastitim ivotima i na im problemima, da i ne osjetimo da smo im dozvolili da odlete.

Ponekad uop e ne shva amo to je pravo prijateljstvo prije nego je prekasno.

Ja to ne u dozvoliti. Iz tog razloga a u te zaka iti za svoje srce da te nikad ne bih izgubila.

Po alji ovo svim svojim prijateljima, uklju uju i i mene naravno, i vidi koliko e dobiti nazad.

Probaj isto tako poslati ovaj mail svim onim balonima koji su ve odletjeli. Bi e iznena en ako se vrati neki od njih.

Po alji ovo onima koje voli i onima koji su dotakli tebe i tvoj ivot na pozitivan na in.