Está en la página 1de 4

FUNKCIJOS IVESTIN IR DIFERENCIALAS

1 apibrimas. Funkcijos y=f (x) ivestine (x atvilgiu) take x


0
vadiname tos funkcijos pokyio y ir j
atitinkanio argumento pokyio
x
santykio rib, kai
x
artja prie nulio.
Taigi

( ) ( )
( ) ( ) lim lim .

x x
y
x
f x x f x
x
f x y x y

+

0 0
0 0
0 0
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
f-jos kitimo greitis take
0
x
kno greitis
( ) t S v
kno pagreitis
kreivs liestins krypties koeficientas
Liestins lygtis (per tak
( )
0 0 0
, y x M )
Normals lygtis
( ) x f
-tai kno nueito kelio
( ) t S S
ivestin laiko t atvilgiu

-tai greiio ivestin t atvilgiu
( )
0
x f tg k kampas kur liestin sudaro su Ox
aimi
y y
0
= ( ) ( ) ( )
f x x x y f x
0 0 0 0
, . ia
( )
( ) y y
f x
x x


0
0
0
1
.
Jei norima rasti f-jos
( ) x f y
ivestine bet kuriame take x, taikant tik ivestins apibrim, tai:
1) argumentui x suteikiame pokyt x ir randame
: y

( ) ( ) x f x x f y +
2) f-jos pokyt
y
dalijame i argumento pokyio 0 x

( ) ( )
x
x f x x f
x
y

3) surandame gauto santykio rib, kai 0 x


( )
( ) ( )
x
x f x x f
x f y
x
+

0
lim
1 Ud. Naudodami tik ivestins apibrim raskite f-j ivestines bet kuriame take x.
a)
3
1
x
y , b) 1 5
2
+ x x y , c)
x y 5 sin

Funkcij diferencijavimo taisykls
1.
C 0.
Pastovaus dydio ivestin lygi nuliui.
2.
x 1
. Argumento ivestin lygi 1.
3.
( ) ( ) ( ) C u x C u x

,
C const.
4.
( ) u v u v +

+ ;
ia u=u (x),
v=v (x).
5.
( ) u v uv uv

+ .
6.
u
v
uv u v
v
v

_
,

2
0 ,
.
7.
Jei ( ) ( )
x u x
u y y tai x u u o u y y , , (sudtins funkcijos ivestin)
8.
Jei funkcijos
( ) x f y
atvirktin funkcija yra
( ) y g x
, tai
. 0 ,
1


x
x
y
y
y
x
9.
( ) ; ln
1
v u u u u v u
v v v
+


ia
( ) ( ). , x v v x u u
Ivestini lentel
1.
( )
x x

1
, ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) u x u x u x

_
,

1
.
.
2.
( ) x
x

1
2
, ( )
( )
( )
( ) u x
u x
u x


1
2
.
3.
1 1
2
x x

_
,

,
( )
( )
( )
1 1
2
u x
u x
u x

_
,

.
4.
( )
a a a
x x

ln ,
( ) ( )
( ) a a a u x
u x u x

_
,

ln .
5.
( ) ,
x x
e e

( ) ( ).
) ( ) (
x u e e
x u x u

s
6.
( ) log
ln
a
x
x a

1
, ( ) ( )
( )
( ) log
ln
a
u x
u x a
u x


1
.
7.
( ) ,
1
ln
x
x

( ) ( ).
) (
1
) ( ln x u
x u
x u

8.
( ) sin cos , x x

( ) ( ) ( ) ( ) sin cos u x u x u x

.
9.
( ) cos sin , x x

( ) ( ) ( ) ( ) cos sin u x u x u x

.
10
.
( ) tg
cos
x
x

1
2
,
( ) ( )
( )
( ) tgu x
u x
u x


1
2
cos
.
11
.
( ) ctgx
x


1
2
sin
,
( ) ( )
( )
( ) ctgu x
u x
u x


1
2
sin
.
12
.
( )
( )
arcsin ,
arccos ,
x
x
x
x

1
1
1
1
2
2
( ) ( )
( )
( )
( ) ( )
( )
( )
arcsin .
arccos .
u x
u x
u x
u x
u x
u x


1
1
1
1
2
2
13
.
( )
( )
arctg
arcctg
x
x
x
x


+
1
1
1
1
2
2
,
,
( ) ( )
( )
( )
( ) ( )
( )
( )
arctg
arcctg
u x
u x
u x
u x
u x
u x


+

1
1
1
1
2
2
. .
. .
Ireiktini funkcij diferenciavimas
Ud. Rasti duotj funkcij ivestines (naudojantis lentele)
1.
( )
4
2
5 3 + x x y
ATS:
( ) ( ) 3 2 5 3 4
3
2
+ x x x
2.
2
4
1
8 2
x
x x y + +
ATS:
3 3
2 32 2

+ x x
3. x x y 4 5 +
ATS:
x
2
5 +
4.
2
5 3 +

x
y
ATS:
2
3
5.
3
4
5 x
x
y
+

ATS:
( )
2
3
3 6
5
20
x
x x
+
+

Ud. Naudodamiesi sudtins funkcijos ivestins formule:
( ) ( ) , ,
x u x
u y y x u f y ia
( )
( )

'

x g u
u f y
, raskite duot funkcij ivestines.
a)
6 3
1
1
x x
y


ATS:
( )
( )
3
6 3
5 2
1
6 3
2
1
x x
x x

+
b)
( )
4
5
3
4 2
10

x
y ATS:
( )
4
9
3 2
4 2 75

x x
c)
2
4 x x y
ATS:
2
2
2
4
4
x
x
x


d) x x y
3
tg 3 sin 2
ATS: x
x
x
x x
2
2
3
tg
cos
3 sin 6
tg 3 cos 6 +
e)
,
_

x
x
y
ln 1
sin
2
ATS:
,
_

,
_


2
2 ln ln 1
2 sin
x
x
x
x
f)
x
x
e
e
y
+

1
1
tg
ATS:
( )
2
x
x
2 1
2
e 1
e - 1
cos
1
x
x
e
e
+

,
_

+
g)
x
x y 10
2

ATS:
x
x x
x x
2
1
10 ln 10 10 2
2
+
h) ( ) x e x e y
x x
sin cos ln

+
ATS:
( )( )
x e x e
x x e e
x x
x x
sin cos
sin cos

+
+
i)
x
e
y
2
arctg
1

ATS:
( )
x
x
e
e
2 2 4x -
2
arctg e 1
2

+
Ud. Paraykite kreivs liestins ir normals lygtis nurodytam take ( ) 2 ; 1 3
2
M x x y .
Liestins lygtis y y
0
= ( )( ),
0 0
x x x f
( ) ( ) 2 1 1 3 1
2
0 0
f x f y
( )
( )
( )
1
1 1 2
1 1 2 3 1
2 3
x y
x y
f
x y x f
Normals lygtis
( )
( ) y y
f x
x x


0
0
0
1
.
( )
. 3
1
1
1
2
x y
x y


Ud. Apskaiiuokite duotj funkcij ivestines nurodytame take
a)
( ) ( )
( ) ? 1
,
1
arcsin 1

+
+
f
x
x
x x x f
ATS: ( )
4
1 1

+ f
b)
( )
( ) ? 2
1 1
1 ln

+
,
_


f
u u
u f
ATS: ( )
4
1
2 f
Logaritminis diferenciavimas
( ) ( )
( )
( ) > 0 , x u x u y
x v
laipsnin-rodyklin funkcija.
( ) u u v v u u u y
v v v
+


1
ln
Ud. Taikydami logaritmin diferenciavim, raskite duotj funkcij ivestines
a) ( )
x
x y
cos
sin ATS: ( ) ( ) ( )
1 cos 2 1 cos
sin cos sin ln sin
+
+
x x
x x x x
b) ( )
x
x y ln
ATS: ( ) ( ) ( )
1
ln ln ln ln

+
x x
x x x
Tokius udavinius galima sprsti ir kitaip:
( )
( )
,
_

u v u v y y
y u v u v y
y
u v y
u y
u y
v
v
ln ln
ln ln
1
ln ln
ln ln
a) ( )
x
x y
cos
sin ; b)
( )
x
x y ln
c)
( )
( )
5
4
1
3 2
+
+

x
x x
y
c) ATS:
( )( )
( )
6
3 2
1 2 2
3 47 32
+ +

x x
x x x
Neireiktini funkcij diferenciavimas
Diferencijuodami panariui lygt ( ) 0 , y x F argumento x atvilgiu ir laikydami, kai y yra argumento x
funkcija, gausime nauj lygt, kurioje bus y.
1.
y
x
x y sin +

ATS:
y
x
y
x
y
x
y
y
cos 1
cos
1
1
2
+
+


2. ( ) 3 cos 2
2 2
y x y x
ATS:
( )
( )
2
2
sin
sin
yx y x
y x xy
y

+

3. ( ) xy y arccos
ATS:
( )
2
1 xy x
y
y
+


4.
y x
ye e y

+
ATS:
y y
x
e
y
e
e
y

+

1
5. ( )

e e y x
y
+ tg
ATS:
( ) y x e
y
y
+

2
cos 1
1