Está en la página 1de 1

 

 
  
        

@@l
a a@ @b@z @@na@  a
Jumlah-Jumlah Yang Tidak Mempunyai Irab

Jumlah yang tidak mempunyai Irab adalah jenis kedua ayat dalam nahu Bahasa Arab. Ia
terbahagi kepada 10 jenis iaitu:
10-

9-

Iaitu jumlah yang merupakan Jumlah


Jawab Tolab (spt jawab feel amar)Iaitu jumlah yang terletak matufah
terhadap jumlah sebelumnya

8-

Iaitu jumlah yang merupakan Jumlah Jawab Syarat Jazim


atau Jumlah Yang Tidak Diiringi fa

1-

Iaitu jumlah yang terletak pada awal


ayat

2-

Iaitu jumlah yang menyambung jumlah


sebelumnya yang menerangkan sebab
jumlah tersebut.

3-

7-

Iaitu jumlah yang terletak pada


pertengahan ayat, selalunya berupa doa.

Iaitu jumlah yang merupakan Jumlah Jawab


Syarat Ghair Jazim

4-

6-

Iaitu jumlah yang merupakan Jumlah Jawab


al Qasam

5-

Iaitu jumlah yang menerangkan dan


mensyarahkan jumlah sebelumnya

Iaitu jumlah yang terletak selepas


isim isyarat seperti (/)

www.studyarab.blogspot.com