Está en la página 1de 2

EUSKAL GOIMENDI ESKOLA - ESCUELA VASCA DE ALTA MONTAA

NORBERAREN DATOAK - DATOS PERSONALES


IZENA NOMBRE ABIZENAK APELLIDOS JAIOTZE DATA FECHA NACIMIENTO NAN edo ENA DNI HELBIDEA DIRECCION TLF. POSTA ELEKTRONIKOA CORREO ELECTRONICO

ESKARMENTUA-EXPERIENCIA
DATA (fecha) KIROL-ESKALADA / ESCALADA DEPORTIVA JARDUERA ( actividad ) ( non, zailtasuna / donde, dificultad)

DATA

AUTOBABESA ETA BIDE LUZEAK/AUTOPROTECCION Y VIAS LARGAS JARDUERA ( lugar, dificultad, longitud,)

Euskal Mendizale Federazioa Plaza Amadeo G Salazar 2 01007 Vitoria-Gasteiz

Telf. 626 932 801

EUSKAL GOIMENDI ESKOLA - ESCUELA VASCA DE ALTA MONTAA

ESKIA / ESQUI DATA JARDUERA

DATA

GOIMENDIA /ALTA MONTAA JARDUERA ( mendilerroa, bidea, zailtasuna, e.a..)

DATA

IZOTZETAN ESKALADA / ESCALADA EN HIELO JARDUERA

BESTEAK / OTROS:

Euskal Mendizale Federazioa Plaza Amadeo G Salazar 2 01007 Vitoria-Gasteiz

Telf. 626 932 801