Está en la página 1de 1

rueba de LrlmesLre

Nombre Andrea 1obar


Curso 6Lo 8

lC8MuLAS
=Il{04tz,"I0BRIALlNI",Il{04ts,"M0V B0NA",Il{04le,"0FlClNI")))
=Il{0zR0M0l0{0z:0ts),Az)

0tilizundo lu funcin derechu con un curcter Il = A y tu mentu[e ter purulelo
A cuto contrurio purulelo B
Il lu notu et muyor que tz tuldr tobretuliente ti lu notu et muyor que ts tuldr
muy buenu ti lu notu et muyor que tz buenu cuto contrurio deficiente.
Il lu notu de lu ulumnu promedio uerdudero tuldr el nombre de lu ulumnu
cuto contrurio en blunco
Alumnu Curto 0N0MlNACl0N t N0IA
A 02A paralelo A 20 SC88LSALlLn1L A
8 088 paralelo 8 14 uLllClLn1L 8
C 03A paralelo A 18 SC88LSALlLn1L C
u 10A paralelo A 10 uLllClLn1L lALSC
L 038 paralelo 8 9 uLllClLn1L lALSC
l 03A paralelo A 13 uLllClLn1L l
C 038 paralelo 8 17 Mu? 8uLnA C
P 09A paralelo A 10 uLllClLn1L lALSC
l 098 paralelo 8 14 uLllClLn1L lALSC