4º ASSEMBLEA DEL GRUP DE PROFESSIONALS DE L’AMBIT SOCIAL Lloc: Parròquia Mare de Deu de Montserrat.

Data: 24 de Novembre del 2011 PUNTS TRACTATS:

Intervenció del COL·LEGI OFICIAL DE EDUCADORS SOCIALS DE LES ILLES BALEARS.

Reafirmen el seu suport al grup de professionals del àmbit social en totes les seves reivindicacions, clarifiquen que no varen participar en el ple extraordinari de l’Ajuntament de Palma per qüestions d’organització i per donar el màxim de protagonisme al grup de professionals de l’àmbit social.
• • • •

Informació de la creació de un col·lectiu de suport al GPAS a Manacor. AVALUACIÓ de les accions organitzades: Manifestació 12 N ;necessitat de més organització com a grup propi, mes responsabilitat en accions conjuntes amb altres col·lectius. Ple extraordinari de l’Ajuntament de Palma; avaluació positiva, cobertura mediàtica amplia , reivindicacions clares, resposta política i repercussió social positiva. Valoració tasques comissions: COMISSIÓ ACCIÓ; participació activa de tots/es els/les participants, actualment estan realitzant les següents tasques;

1. Preparació de la performance; hi ha un grup preparant la performance que es durà a terme el dia 22 de Desembre al Parlament. Si algú està interessat en participar que envii un correu electrònic a professionalsambitsocial@gmail.com 2. Taules rodones:

Taula rodona al “Club Diari de Mallorca” organitzat per professors de la UIB i professionals del grup, on 3-4 persones representatives de les entitats socials o de l’administració reflexionaran sobre les conseqüències de les retallades. Taula rodona a la UIB, destinada a estudiants universitaris per sensibilitzar e informar de la situació actual, on treballadors o aturats de l’àmbit social esposin la situació present i futura dels usuaris i dels treballadors. COMISSIÓ ORGANITZACIÓ;

El grup es constituirà com associació per tenir mes força a nivell legal i estar mes organitzats; es realitzarà una assemblea constituent, es farà l’elecció de la junta directiva, i es xerrarà amb treballadors, aturats,estudiants per a que s’associïn.

Una vegada establerta i consolidada la associació es valorarà, si la majoria dels associats estan d’acord, la creació d’un sindicat alternatiu i de base per la defensa dels drets laborals del treballadors de l’àmbit social en aquest moment totalment desprotegits.

QUE FER ARA? - Xarxa d’informadors; treballadors d’entitats i de serveis socials es responsabilitzaran de realitzar un seguiment de les retallades, dels EREs, dels acomiadaments, de la supressió de serveis, de les promeses realitzades...per tenir tota la informació al complet i centralitzada. Es realitzarà dins la comissió d’organització. - Taula rodona amb els diferents partits polítics al Parlament.(subcomissió acció) - Articular eines a nivell jurídic per denunciar els drets que no es compleixen.(subcomissió acció) Per participar en qualsevol comissió enviar un correu electrònic a professionalsambitsocial@gmail.com. La pròxima reunió de la comissió d’organització serà 30 de Novembre a les 17’30 en el lloc habitual. La pròxima reunió de la comissió d’acció serà 14 de desembre a les 18’30 hores al GREC. La pròxima assemblea serà la assemblea constituient de l’associació GRUP DE PROFESSIONALS DE L’AMBIT SOCIAL i es farà màxima difusió pels diferents canals d’ informació.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful