Está en la página 1de 2

Mtodo de aleman para hispanohablantes

Mabel Ramn 2011$onidos diferentes al espaol

Escrito y pronunciacin

$e escribe $e pronuncia E]emplos
a
[a] a corta
aben, Tag, Lage, Samstag
aa
[a.] a arga
aage
a
[a.] a arga
an41
e
[e] e corta
er, werden, Tele14n
ee
[e.] e larga
dee
e
[e.] e larga
geen

[] econ boca de corta


Mdcen, Sekretrin

[...] econ boca de arga
Ne
i
[i] i corta
wir, bitte, Zimmer
i
[ii] i arga
ir
ie
[ii] i arga
Liebe
ie
[ii] i arga
zieen
4
[4] o corta
M4nat, S4nntag, 4c
44 [44] 4 larga Z44
4 [44] 4 larga 4ne
[o] econ boca de corta
ren, bse, rter, mcte

[o] econ boca de arga
Sne
u [u] u corta
gut, Scule, du, uc, Kurs, Musik
u
[u.] u arga
Ku
Q
[ui] i con boca de &
bung, Qr4, mQssen
Q
[ui.] i con boca de & arga
StQle

[ui] i con boca de &


Typ, Gymnastik


Mtodo de aleman para hispanohablantes

Mabel Ramn 2011

$e escribe $e pronuncia E]emplos
ei [ai]
ein, eien
ei [a.i] Reie
ey [ai] Meyer
u [4i]
Huser
eu [4i]
Eur4, Eur4pa, Freund, euc
t, tt, t [t] T4cter, etter, Teater
dt [t] Stadt

1, 11
[1] 1aren, Gira11e
; [1]
V4gel, viel
p [1] Alpabet, i4grapie
ga, g4, gu [g] c4m4 en "gat4" Ausgang, geen, ing4, August
0 [gue] como en "guerra"
Agentur, Algebra
[gui] como en guitarra
eginn, Angina
( como en "naranja"
Haus, aben
. [js] como una jota sibada
ic, uc, Milc
., (ch a veces) [k] como en "Kio"
Kurs, backen, Carakter, Cemie
3 [kn] y n se pronuncian as dos
Knie, Kn4blauc
6: [kv] y v se pronuncian as dos
Quelle, quat4r, equem
[s] Fu, gr4
8. [s] como sh en ingFs
Scule, Flasce, 1alsc
st [st]
stellen, Stie1el, Stadt
sp [sp]
spazieren, Spiel
z [ts]
zalen, Zan
c [ts] Csar
;(
4rt, ien