PAPAN CERITA Tajuk Video : Kebudayaan di Sabah

ULASAN SUARA (Narration)
skrip masa

BIL

VISUAL (video/animasi/gambar foto)
bahan masa

AUDIO (muzik latar/kesan khas)
bahan masa

JUMLAH MASA

CATATAN

1

Video : Pengenalan Sabah

Tajuk lagu : Sayang Kinabalu

8.32..

3 2..7.9.71494 -. & 2:.2-..8.

.: $..33.-.-.:                        .3.8.  %.3 2.8 -.3$. & $  %%  '/04 !0303.:..08.

               .