Informàtica B Nom: Roberto Escalante Curs : 4t B Any : 2011-2012

0

1. Quin sistema operatiu tens instal·lat a L’ordinador de casa teva? A l’ordinador de casa meva tinc instal·lat el Windows vista I al de L'institut? I al institut esta instal·lat el Windows xp service pack 3 2. Per què creus que el sistema operatiu de Microsoft es diu Windows? Es diu Windows per la seva interfas gràfica de usuari basades en finestres 3. Identifica els logotips de la figura amb el sistema operatiu corresponent i el seu creador. Sistema operatiu Mac OsX creador Apple inc.

Solaris tipo unix

Sun microsystems

Ubuntu

Mark Shuttleworth

Windows vista

Microsoft

4. Explica les diferències entre directori i arxiu. Arxiu es un conjunt de bits almacenat en un dispositiu m’entres que un directori es un contenedor virtual en el que s’almacena una agrupacio de arxius de dats i altres subdirectoris.

1

L'administrador de tasques
Amb aquesta eina podem veure com treballen els diferents processos i aplicacions, els recursos que utilitzen i la manera de forçar que un procés o aplicació finalitzi. 1. Clica, amb el botó dret del ratolí, sobre un espai Iliure de la barra de tasques i selecciona Administrador de tareas. 2. Anota els valors que estan marcats a la figura que correspon al nombre de processos que s'estan executant, la memòria disponible i total, i la memòria que ocupen en nucli o kernel. 3. Clica a la pestanya Procesos per veure els processos que s'estan executant. El nombre ha de coincidir amb el que has anotat anteriorment. Fixa’t que et dóna la memòria utilitzada i el temps utilitzat de CPU en executar cada procés. 4. Ara clica sobre la pestanya Aplicaciones i mira si tens alguna aplicació executant-se. Ara obre el Bloc de notas i fixa't que apareix a la llista d'aplicacions. Selecciona aquesta aplicació que apareix a la llista i clica a Finalizar tarea. Fixa’t que es tanca I'aplicació. Aquesta opció és molt útil quan una aplicació o un procés falla: es pot tancar des d'aquesta finestra i recuperar el control del sistema. 5. Finalment, minimitza I'administrador de tasques i veuràs que es queda a I'àrea de notificació indicant I'ús total de CPU. 1.

2

2.

3.

3

4.

5.

4

Repàs del Microsoft Windows
En cursos anteriors ja has après a fer servir L’entorn gràfic del sistema operatiu de Microsoft XP En aquest taller en farem un repàs per refrescar-te la memòria. 1. Crea L’arbre de carpetes o directoris de la figura a la teva unitat d’emmagatzematge, utilitzant L’explorador de Windows o Mi PC. Recorda que, per accedir a L’explorador de Windows, has d’anar a Inicio / Programes / Accessoris. 2. Localitza L’arxiu calc.exe. Per fer-ho, vés a Inicio / Buscar tots los archivos y carpetes. Anota’n la ubicació, la mida i el tipus d’arxiu. 3. Copia L’arxiu calc.exe a la carpeta Infor de la teva unitat de treball. 4. Crea un accés directe d’aquest arxiu a L’escriptori de L’ordinador. Per fer-ho, pots clicar sobre L’arxiu amb el botó dret del ratolí. 5. Ara analitza la unitat de disc dur (C: ) i la teva unitat de treball, si és diferent. Per ferho, des de Mi PC o L’explorador de Windows clica a la unitat de disc, amb el botó dret del ratolí, per veure’n les propietats. Anota la informació següent: nom de la unitat, sistema d’arxius utilitzat, capacitat del disc dur, espai utilitzat i espai disponible. 6. Ara esbrinaràs amb quins sistemes d’arxius pot treballar aquest sistema operatiu. Clica sobre la unitat de disc dur (C: ), amb el botó dret del ratolí, i tria L’opció Formatear. Vés amb molta cura, ja que podries arribar a esborrar tota la informació que té la unitat. Fixa’t que pots canviar de sistema d’arxius. Anota les opcions que et dóna. Cancel·la L’acció.

5

1.

2.

6

3.

4.

7

5.

6.

8

1. Obre el navegador i accedeix a http://www.opera.com/ . Clica sobre el botó de descàrrega que trobaràs en aquesta pàgina web. 2. Pots escollir qualsevol de les dues opcions, executar directament o desar primer I'arxiu. Desa'I a I'escriptori. 3. Ara ja pots instal·lar el programa clicant directament sobre I'arxiu que has descarregat. 4. Executa el programa. Veuràs que és un navegador com I'Internet Explorer o el Mozilla Firefox. Prova'n el funcionament i veuràs que és molt senzill d'utilitzar. 5. Ara desinstal·larás el navegador Opera. Per fer-ho, has de tancar totes les finestres del navegador. 6. Ara vés a Inicio / Panel de control i clica sobre I'opció Agregar o quitar programas. Mira la Ilista i clica sobre el programa Opera. 7. Finalment, clica a Quitar per desinstal·lar-lo de I'ordinador. 8. Ara pots tornar a instal·lar el programa amb la mateixa eina, Agregar o quitar programas.

9

1.

2.

10

4.

5.

6.

11

7.

12

Comptes d'usuari
El sistema operatiu ens permet crear comptes diferents per a cada usuari. Tot seguit, veuràs alguna de les possibilitats que ens ofereix. 1.Accedeix al tauler de control i clica sobre Cuentas de usuario. Fixa't que a la part inferior de la finestra que s'ha obert apareixen els diferents usuaris que tens actualment. Normalment, tens un compte anomenat Invitado que está desactivat. Per motius de seguretat, és convenient no activar aquest compte. 2.Clica sobre Crear una cuenta nueva. Posa «Alum» com a nom del compte. 3.Escull com a tipus de compte una Cuenta limitada. Aquest tipus de compte és molt útil per evitar instal·lacions de programes no desitjats i per limitar I'accés a usuaris que no tenen la nostra confiança total. Ja pots clicar sobre Crear. 4. Clica sobre el compte creat. Veuràs que apareixen una sèrie d'opcions a modificar. Primer de tot canvia el nom i posa-hi Alum001. Afegeix una contrasenya al compte. És important treballar sempre amb contrasenya per augmentar la seguretat del sistema. 5.Ara ja pots canviar la imatge del teu compte per personalitzar-lo. Pots escollir entre les que t'ofereix el sistema o una de pròpia. 6.Finalment, canvia el tipus de compte. Escull el d'administrador de I'equip. 7.Canvia d'usuari fent Inicio | Cerrar sesión. Prova el funcionament del nou usuari creat i després torna a canviar a I'usuari original. 8.Esborra el compte Alum001 eliminant els arxius que s'hagin creat.

13

1.

2.

14

3.

4.

15

5.

6.

16

7.

8.

17

El centre de seguretat
Actualment, els ordinadors estan interconnectats a molts d'altres a través de xarxes locals i Internet. Per tant, la seguretat és fonamental. El centre de seguretat controla I'estat de I'equip en relació amb el tallafoc o firewall, amb les actualitzacions automátiques i amb la protecció antivirus. 1. Obre el tauler de control i accedeix al Centro de seguridad. En primer Iloc, observa visualment I'estat actual. Hauria d'aparèixer tot activat en verd, cosa que indica el funcionament correcte de tot el sistema de seguretat. Ara analitzarem cada aspecte per separat. 2. Tot seguit, analitzarem el funcionament del tallafoc. Bàsicament, un firewall s'encarrega de filtrar els accessos des de l'exterior. Com que solem estar connectats a Internet, és fonamental tenir-lo activat. Clica sobre la icona com la que veus a la figura i s'obrirà la finestra de configuració. Recorda que el tallafoc ha d'estar activat. A la pestanya Excepciones, pots veure a quins programes ha donat permís per entrar al teu sistema.

18

3. Les actualitzacions automàtiques s'encarreguen de mantenir el sistema operatiu actualitzat. Quan es detecta un mal funcionament o un forat de seguretat, es dissenya una actualització per solucionar el problema. Un equip que no está actualitzat és molt vulnerable. Clica sobre la icona com la que veus a la figura i s'obrirà la finestra de configuració. Fixa't que es pot programar I'hora a la qual vols que actualitzi el sistema. 4. Clica sobre la protecció antivirus per saber quin antivirus está funcionant. Si no en tens cap, en pots obtenir un a http://free.grisoft.com/, totalment gratuït.

1.

19

2.

3.

20

4.

21

S'han desenvolupat diferents dispositius capaços d'emmagatzemar informació i dissenyats per a diferents propòsits, com ara obtenir una gran capacitat d'emmagatzematge i que siguin portables, de baix consum d'energia, de dimensions reduïdes i fins i tot que no tinguin parts mòbils. Aquests dispositius ja els has estudiat en cursos passats; per tant, farem un recordatori deis dispositius mes utilitzats, per després centrar-nos en un estudi mes exhaustiu del dispositiu mes important actualment: el disc dur. Els dispositius que has estudiat i les seves capacitats d'emmagatzematge son els següents:

El disc dur

de 80 GB a 1 TB

CD

700 MB

Dispositius óptics

DVD

de 4,7 a 17 GB

HD-DVD

de 15 a 30 GB

Targetes de memòria fins a 8 GB SD

Secure Digital Card

22

Compact Flash

CF

fins a 137 GB

Multimedia Card

MMC fins a 8 GB

fins a 32 GB Memory Stick MS

Memòries USB

d'1 a 8 GB

23

Anàlisis

5.- Explica l'avantatge i l'inconvenient principals de les memòries USB respecte a les targetes de memòria.

l’avantatge es que es pot portar mes facilment y que es mes resisten que les targetas de memoria y l’inconvenient es que es mes facil de perdre’l tens que tenir en compte al treure’l del ordinador perque es pot fer mal la memoria usb

6.- Indica quin tipus de dispositiu d'emmagatzematge seria el mes adequat per a les aplicacions següents: a) càmera de fotos SD b) reproductor MP3 de 30 GB MSD c) disc de música CD d) desar treballs fets a l'escola memoria usb e) telèfon móvil MSD f) una pel—lícula DVD g) instal—lació de l'Open Office CD h) portar una presentació memoria usb

24

Tot seguit, analitzarem quin tipus d'arxius utilitzen els programes que fem servir habitualment. 1. Obre el Paint i anota els tipus d'arxius amb què pots desar un dibuix. 2. Obre el reproductor del Windows Media i anota els tipus d'arxius multimèdia que pot obrir. 3. Busca tots els arxius que tinguin l'extensió exe (*.exe) i anota'n el nombre total.

25

1.

26

2.

27

3.

28

El Universal Serial Bus (bus universal en serie), abreviado comúnmente USB, es un puerto que sirve para conectar periféricos a un ordenador. Fue creado en 1996 por siete empresas (que actualmente forman el consejo directivo): IBM, Intel, Northern Telecom, Compaq, Microsoft, Digital Equipment Corporation y NEC

29

Tot i que hi ha diferents possibilitats a Nora de fer una còpia de seguretat, Copianosaltres utilitzarem una eina inclosa en el sistema operatiu.

1. Vés a Inicio |Todos los programas |Accesorios |Herramientas del sistema

|Copia de seguridad.
2. Segueix l'assistent indicant que vols efectuar una còpia de seguretat d'arxius i configuració. 3. Escull l'opció Elegir lo que deseo incluir en la copia de seguridad. 4. Selecciona les estructures de carpetes creades ale tallars 3 i 11. 5. A la unitat de treball, crea una carpeta anomenada Backup per desar la còpia de seguretat. 6. Anomena la copia de seguretat Infor_taller i continua. 7. Ara clica a Opciones avanzadas, mira les opcions que t'ofereix el programa i anota-les. No canviïs la selecció. 8. Fes la copia de seguretat. 9. Envia les dues estructures de carpetes a la paperera de reciclatge. 10. Torna a executar el programa seleccionant l'opció de restauració. 11. Selecciona l'arxiu de la copia de seguretat i restaura les carpetes. 12. Comprova que la restauració s'ha fet correctament i que tornes a tenir les carpetes eliminades. 13. Ara copia l'arxiu de seguretat en una altra unitat externa per assegurar que no es perdí en cas d'avaria del disc.

30

1.

2.

3.

31

4.

5.

32

6.

7.

8.

33

9.

10.

11.

34

12.

13 .

35

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful