Jornades Ferrer i Guàrdia Ajuntament d’Alella

Paloma Valdivia

Perquè les tecnologies a les aules?

Jornades Ferrer i Guàrdia Ajuntament d’Alella

Per què?
Compromís

Coordinació
Feedback
Connexió
Informa

Ràpid
Natural
Relaciona Confiança

Relació fluida
Relació propera Resposta ràpida

Augmenta la base de contactes Vigència i actualització de les publicacions

Mobilitza

Transmissió coneixement
Sensibilitza

Màrqueting viral

Jornades Ferrer i Guàrdia Ajuntament d’Alella

Quin és l'estat actual de l'ús de les TIC fora de les aules?

Quin és l'estat actual de l'ús de les TIC a les aules?

L'ús és el mateix?

Jornades Ferrer i Guàrdia Ajuntament d’Alella

Canvis globals:

El El canvi creixement social. de la informació. L'evolució de les tecnologies.

Nou paradigma educatiu.

Jornades Ferrer i Guàrdia Ajuntament d’Alella

Canvis relació en saber.

Canvis en la relació pedagògica.

Canvis institucionals.

Jornades Ferrer i Guàrdia Ajuntament d’Alella

Jornades Ferrer i Guàrdia Ajuntament d’Alella

Context polític i educatiu.

Com?
Recerca

Jornades Ferrer i Guàrdia Ajuntament d’Alella

Habilitats digitals.
• Cercar informació. • Accedir a la informació actualitzada. • Aprèn a verificar i contrastar fonts, ser crític.

Jornades Ferrer i Guàrdia Ajuntament d’Alella

A tenir en compte.

Jornades Ferrer i Guàrdia Ajuntament d’Alella

Per prevenir.
-Una àrea comuna de la casa. -Pactar les estones d’ús. -Interessar-se de manera activa i crítica. -Ajudar a diferenciar realitat de ficció. -Explicar el negocis que hi ha a Internet. - Parlar i diferenciar sobre l' informació personal sensible. - Hi ha controls parentals que poden ser utilitzats en determinats casos.

Jornades Ferrer i Guàrdia Ajuntament d’Alella

Concret / abstracte

Jornades Ferrer i Guàrdia Ajuntament d’Alella

Xarxa de recursos.
• Banc de recursos educatius: làmines, mapes, vídeos, infografies, àudios, esquemes, etc.

Jornades Ferrer i Guàrdia Ajuntament d’Alella

Més material per consultar i compartir.
• Pot enviar una còpia dels esquemes o notes de la pissarra. • Pot enviar una còpia de tot el material que ha utilitzat.

Jornades Ferrer i Guàrdia Ajuntament d’Alella

Formes i ritmes.
• Respecta els ritmes d'aprenentatge. • Permet repetir les explicacions (vídeos o àudios proporcionats pel professor). • Diversitat de recursos per aprendre, respectant les intel · ligències múltiples.

Tots donem suport.

Imatges de:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful