Está en la página 1de 60

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA

COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:

SECCION:

01

HORA
07:00

LUNES

MARTES

MIERCOLES

Intr.a la Infor.

Intr.a la Infor.

Matemtica I

A-01

A-01

A-01

I. Dottor

N. Ferrara

07:50
07:50

Dibujo

08:40
08:45

I. Dottor

Intr.a la Infor.

Matemtica I

A-01

09:35
09:35

I. Dottor
A-01

Matemtica I

11:20
11:20

N. Ferrara
12:10

13:10
14:00
14:00
14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40
17:30
17:30
18:20
18:20
19:10
19:15
20:05

Tcnico
Sala de Dibujo

10:25
10:30

JUEVES

A-08
N. Ferrara

J. Remesar

VIERNES

SABADO

20:05
20:55
20:55
21:45

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:

SECCION:

02

HORA

LUNES

MARTES

07:00

MIERCOLES

JUEVES

Intr.a la Infor.

Intr.a la Infor.

A-02

A-16

07:50

VIERNES
Dibujo

07:50
08:40

I. Dottor

08:45

Tcnico

Intr.a la Infor.
09:35

I. Dottor

09:35

Sala de Dibujo

A-02
10:25

I. Dottor

10:30

J.Remesar
11:20

11:20
12:10
13:10
14:00
14:00
14:50
14:55
15:45
15:45

Matemtica I

Matemtica I

Matemtica I

16:35
16:40

A-19
17:30

17:30

M. Bejarano
18:20

18:20
19:10
19:15
20:05

A-19

A-14

M. Bejarano

M. Bejarano

SABADO

20:05
20:55
20:55
21:45

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:

SECCION:

03

HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

Matemtica I

Intr.a la Infor.

Matemtica I

A-03

A-03

08:40

A-03

J. Corona

N. Ferrara

Matemtica I

Intr.a la Infor.

09:35

N. Ferrara

07:00
07:50
07:50
08:45
09:35

Intr.a la Infor.
10:25

10:30

A-03
11:20

11:20
12:10

J. Corona

13:10
14:00

Dibujo

14:50

Tcnico

15:45

Sala de Dibujo

14:00
14:55
15:45
16:35
16:40

J. Remesar
17:30

17:30
18:20
18:20
19:10
19:15
20:05

A-03

A-04

N. Ferrara

J. Corona

VIERNES

SABADO

20:05
20:55
20:55
21:45

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:

SECCION:

04

HORA
07:00
07:50
07:50

LUNES
Intr.a la Infor.
A-04

08:40
08:45
09:35
09:35
10:25

MARTES
Intr.a la Infor.

A-04
B. Pierre
Intr.a la Infor.

A-04
B. Pierre

Lab. Comp.
J. Zurita

J. Zurita

B. Pierre

11:20
12:10
13:10
14:00

Dibujo

14:50

Tcnico

15:45

Sala de Dibujo

14:00
14:55
15:45
16:35
M. Venero

17:30
18:20
18:20
19:10
19:15
20:05
20:05
20:55
20:55
21:45

A-05

A-04

11:20

17:30

JUEVES
Matemtica I

J. Zurita
Matemtica I

10:30

16:40

MIERCOLES
Matemtica I

VIERNES

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
I
SECCION: 05
HORA
07:00
07:50
07:50

LUNES
Matemtica I
A-05

A-05

A-05

08:40

D. Bencomo

J. Zurita
Matemtica I

J. Zurita

08:45

MARTES

Matemtica I

MIERCOLES
Intr.a la Infor.

09:35
09:35
10:25
10:30

A-05
D. Bencomo
Intr.a la Infor.

A-05
D. Bencomo

11:20
11:20
12:10

Lab. Comp.
J. Zurita

13:10
14:00

Dibujo

14:50

Tcnico

15:45

Sala de Dibujo

14:00
14:55
15:45
16:35
16:40

M. Venero
17:30

17:30
18:20
18:20
19:10
19:15
20:05
20:05
20:55
20:55
21:45

JUEVES

VIERNES
Intr.a la Infor.

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
I
SECCION: 06
HORA
07:00

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

Matemtica I

Intr.a la Infor.

A-06

A-06

07:50
07:50
08:40
08:45

B. Pierre
Intr.a la Infor.

Matemtica I

09:35
09:35
10:25
10:30

A-06
A. Calzadilla

A-06
B. Pierre
Intr.a la Infor.

A. Calzadilla
Matemtica I
A-06

11:20
11:20
12:10

A-06
A. Calzadilla

B. Pierre

13:10
14:00

Dibujo

14:50

Tcnico

15:45

Sala de Dibujo

14:00
14:55
15:45
16:35
16:40

M. Venero
17:30

17:30
18:20
18:20
19:10
19:15
20:05
20:05
20:55
20:55
21:45

VIERNES

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
I
SECCION: 07
HORA
07:00
07:50
07:50
08:40

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

A-07

08:45

Matemtica I

Matemtica I

A-07
R. Alvarez
Intr.a la Infor.

A-07
R. Alvarez
Intr.a la Infor.

A-07
A. Marcano

Lab. Comp.
A. Marcano

09:35
09:35

A. Marcano
Matemtica I

10:25
10:30

VIERNES
Intr.a la Infor.

A-02
11:20

11:20

R. Alvarez
12:10

12:10
13:00

Dibujo

14:50

Tcnico

15:45

Sala de Dibujo

14:00
14:55
15:45
16:35
16:40

M. Venero
17:30

17:30
18:20
18:20
19:10
19:15
20:05
20:05
20:55
20:55
21:45

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
I
SECCION: 08
HORA
07:00

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

Intr.a la Infor.

Matemtica I

Intr.a la Infor.

Matemtica I

VIERNES

07:50
07:50

A-07
08:40

A-05

Lab. Comp.

A-07

D. Bencomo

A. Calzadilla

D. Bencomo

08:45
09:35

A. Calzadilla

09:35

Matemtica I
10:25

10:30

Intr.a la Infor.
11:20

A-05

11:20

A-03
A. Calzadilla

12:10
13:10
14:00
14:00
14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40
17:30
17:30
18:20

Dibujo

19:10

Tcnico

20:05

Sala de Dibujo

18:20
19:15
20:05
20:55
20:55

C. Figuera
21:45

D. Bencomo

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
I
SECCION: 09
HORA
07:00
07:50
07:50

LUNES
Intr.a la Infor.

MARTES

JUEVES

A-02

08:40

M. Muoz

08:45
09:35

MIERCOLES

Intr.a la Infor.
A-02

Intr.a la Infor.
A-02

M. Muoz

09:35
10:25

M. Muoz

10:30
11:20
11:20
12:10
13:10
14:00
14:00
14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40
17:30

Matemtica I
Disponible
A-01
VIRTUAL

Matemtica I
Disponible
A-01
VIRTUAL

17:30
18:20

Dibujo

19:10

Tcnico

20:05

Sala de Dibujo

18:20
19:15
20:05
20:55
20:55

Day An Marine
21:45

Matemtica I
Disponible
A-02
VIRTUAL

VIERNES

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
I
SECCION: 10
HORA
07:00
07:50

LUNES

MARTES

MIERCOLES

07:50
08:40
08:45
09:35
09:35
10:25
10:30
11:20
11:20
12:10
12:10
13:00
14:00
14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40
17:30
17:30
18:20

Dibujo

19:10

Tcnico

20:05

Sala de Dibujo

18:20
19:15
20:05
20:55
20:55

C. Figuera
21:45

JUEVES

VIERNES

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
I
SECCION: 11
HORA
07:00
07:50
07:50

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

A-13

A-06

DISPONIBLE

DISPONIBLE

08:40
08:45

NO SE OFERTO AL INICIO
09:35

09:35
10:25
10:30
11:20
11:20
12:10
13:10
14:00
14:00
14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40
17:30
17:30
18:20
18:20
19:10
19:15
20:05
20:05
20:55
20:55
21:45

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
I
SECCION: 12
HORA
07:00
07:50
07:50
08:40
08:45
09:35
09:35
10:25
10:30
11:20
11:20
12:10
13:10
14:00
14:00
14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40
17:30
17:30
18:20
18:20
19:10
19:15
20:05
20:05
20:55
20:55
21:45

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
II
SECCION: 01
HORA
07:00
07:50
07:50
08:45
09:35
10:30
11:20

LUNES

Fsica
08:40 A-03/L. Moncada
Programacin I
09:35
A-03
10:25
L. Medina
Matemtica II
11:20
A-03
12:10
A. GARCIA

12:10
13:00
14:00
14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40
17:30
17:30
18:20
18:20
19:10
19:15
20:05
20:05
20:55
20:55
21:45

MARTES
Programacin I
Lab Comp
A-07
L. Medina

MIERCOLES
Fsica

JUEVES
Fsica

A-09
Lab Fisica
L. Moncada
L. Moncada
Qumica Industrial Qumica Industrial

VIERNES
Qumica Industrial
Lab. Qumica
I. Gonzalez

Fsica

A-11
I. Gonzalez
Matemtica II

A-09
I. Gonzalez
Programacin I

Matemtica II

A-07
L. Moncada

A-09
A. GARCIA

A-10
L. Medina

A-10
A. GARCIA

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
II
SECCION: 02
HORA
07:00
07:50
07:50

LUNES
Fsica

MARTES
Fsica
A-08

A-10

A-10

Lab Fisica

08:40

A-08

J. Bastardo
Matemtica II

E. Alcala

C. Jackson
Programacin I

J. Bastardo
Qumica Industrial

09:35

J. Bastardo
A-10
L. Medina

Lab. Qumica
E. Alcal
Programacin I
Lab Comp
A-2
L. Medina

08:45
09:35
Matemtica II

A-09
C. Jackson
Qumica Industrial

Programacin I

A-08
C. Jackson

A-09
E. Alcal

A-10
L. Medina

10:25
10:30

MIERCOLES
Qumica Industrial

11:20
11:20
12:10
13:10
14:00
14:00
14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40
17:30
17:30
18:20
18:20
19:10
19:15
20:05
20:05
20:55
20:55
21:45

JUEVES
Matemtica II

VIERNES
Fsica

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
II
SECCION: 03
HORA
07:00
07:50
07:50

LUNES

MARTES

08:40
08:45

MIERCOLES
Fsica

JUEVES
Matemtica II

A-14

A-01

O. Serrano

H. Maurera

Qumica Industrial Qumica Industrial

VIERNES

Fsica

09:35
09:35
10:25
10:30

A-05
I. Gonzlez
Matemtica II

A-10
I. Gonzlez
Matemtica II

Fsica
Qumica Industrial

A-05
H. Maurera

A-10
H. Maurera

Lab. Qumica
I. Gonzlez

11:20
11:20
12:10

A-01
O. Serrano

13:10
14:00
14:00

Programacin I
14:50

14:55
15:45
15:45

A-02
C. Tarazona
Programacin I

Programacin I

A-05
C. Tarazona

A-03
C. Tarazona

16:35
16:40
17:30
17:30
18:20
18:20
19:10
19:15
20:05
20:05
20:55
20:55
21:45

Lab Fisica
O, Serrano

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
II
SECCION: 04
HORA
LUNES
07:00
Qumica Industrial
07:50
07:50
A-09
08:40
08:45

MARTES
Fsica

MIERCOLES
JUEVES
Qumica Industrial Qumica Industrial

A-11

A-11

Lab. Qumica

H. Pea
Matematica I

L. Moncada
Matemtica II

H. Pea

H. Pea

A-06
J. Bottino
Fsica

A-11
J. Bottino

VIERNES

Matemtica II

09:35
09:35
10:25
10:30

Fsica
A-11/L. Moncada

11:20
11:20
12:10

A-01
J. Botino

Lab Fisica
L. Moncada

Fsica
A-09
L. Moncada

13:10
14:00
14:00

Programacin I

Programacin I

Programacin I

A-04
C. Tarazona

A-04
C. Tarazona

A-05
C. Tarazona

14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40
17:30
17:30
18:20
18:20
19:10
19:15
20:05
20:05
20:55
20:55
21:45

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
II
SECCION: 05
HORA
07:00
07:50

LUNES

07:50

MARTES
Qumica Industrial

MIERCOLES

Lab. Qumica
N. Ibaez
Fsica

08:40
08:45

JUEVES
Qumica Industrial

VIERNES
Qumica Industrial

A-08
N. Ibaez
Fsica

A-02
N. Ibaez

09:35
09:35

Fsica
10:25

10:30

A-11

A-12
J. Bastardo
Matemtica II

11:20
11:20
12:10
13:00
14:00
14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40
17:30
17:30
18:20
18:20
19:10
19:15
20:05
20:05
20:55
20:55
21:45

Lab Fisica
J. Bastardo
Matemtica II

A-18
J. Bastardo

12:10

Matemtica II

A-12
J. Bottino

J. Bottino

A-07
J. Bottino

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
II
SECCION: 05
HORA
LUNES
07:00
Programacin I
07:50
07:50
A-14
08:40
L. Medina
08:45
09:35
09:35
10:25
10:30
11:20
11:20
12:10
12:10
13:00
14:00
14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40
17:30
17:30
18:20
18:20
19:10
19:15
20:05
20:05
20:55
20:55
21:45

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES
Programacin I
A-06
L. Medina
Programacin I
Lab Comp
A-02
L. Medina

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
II
SECCION: 06
HORA
LUNES
MARTES
MIERCOLES
07:00
07:50
07:50
08:40
08:45
Qumica Industrial
09:35
09:35
Lab. Qumica
10:25
J. Villarroel
10:30
Qumica Industrial Qumica Industrial
11:20
11:20
A-06
A-04
12:10
J. Villarroel
J. Villarroel
13:10
Fsica
Fsica
14:00
A-05
A-07
14:00
14:50
A. Lozada
A. Lozada
14:55
15:45
15:45
Programacin I
16:35
16:40
A-11
17:30
C. Tarazona
17:30
18:20
18:20
Matematica II
19:10
19:15
Matematica II
20:05
A-10
20:05
20:55
A-09
20:55
21:45
A. Garcia
A. Garcia

JUEVES

VIERNES

Fsica
Lab Fsica
A. Lozada

Programacin I
A-03
C. Tarazona
Programacin I
A-02
C. Tarazona

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
II
SECCION: 07
HORA
07:00
07:50
07:50
08:40
08:45
09:35
09:35
10:25
10:30
11:20
11:20
12:10
13:10
14:00
14:00
14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40
17:30
17:30
18:20
18:20
19:10
19:15
20:05
20:05
20:55
20:55
21:45

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
III
SECCION: 01
HORA
07:00
07:50
07:50

LUNES
Electrotecnia
Lab. Fsica

A-10

08:40

A. Hernndez
Electrotecnia

Z. Prez

08:45

MARTES
Estadistica I

MIERCOLES

JUEVES

Int a la Ccs Mtls

Estadistica I

A-10
L. Gomez
Estadistica I

A-11
Z. Prez

VIERNES

09:35
09:35
10:25
10:30

A-09
A. Hernndez
Int a la Ccs Mtls

11:20
11:20
12:10

A-04
L. Gomez

Electrotecnia
A-04
A. Hernandez

A-03
Z. Prez

Programacin II

Programacin II

A-02
D. Carett
Int a la Administr

Lab. Comput.
D. Carett
Int a la Administr

A-03

A-02

E. Martinez

E. Martinez

Int a la Ccs Mtls


A-03
L. Gomez

13:10
14:00
14:00
14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40

Programacin II

17:30
17:30

Lab. Comp.
18:20

18:20
19:10
19:15
20:05
20:05
20:55
20:55
21:45

D. Carett

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
III
SECCION: 02
HORA
LUNES
07:00
Int a la Ccs Mtls
07:50
07:50
A-11
08:40
08:45

MARTES
Int a la Ccs Mtls

MIERCOLES
Estadistica I

JUEVES
Int a la Ccs Mtls

VIERNES
Estadistica I

A-12

A-07

A-12

A-12

M. Velandia
Electrotecnia

M. Velandia
Int a la Administr

Z. Prez

M. Velandia
Electrotecnia

Z. Prez
Int a la Administr

Lab Fsica
H. Rondn

A-13
E. Martinez

A-04

Electrotecnia

A-12
H. Rondn
Estadistica I

A-01
H. Rondn

A-12
Z. Prez

09:35
09:35
10:25
10:30
11:20
11:20
12:10

E. Martinez

13:10
14:00
14:00

Programacin II

Programacin II

Lab. Comput.
D. Carett

Lab. Computacin

14:50
14:55
15:45
15:45

Programacin II
16:35

16:40
17:30
17:30
18:20
18:20
19:10
19:15
20:05
20:05
20:55
20:55
21:45

D. Carett
A-11
D. Carett

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
III
SECCION: 03
HORA
LUNES
07:00
Int a la Ccs Mtls
07:50
07:50
A-06
08:40
L. Gmez

MARTES

08:45

MIERCOLES
Int a la Ccs Mtls

JUEVES
Int a la Administr

VIERNES
Int a la Ccs Mtls

A-06
L. Gmez

A-10
Y. Colmenares

A-13
L. Gmez

Int a la Administr
09:35

09:35
10:25
10:30

A-14
Electrotecnia

Electrotecnia

A-06
H. Rondn

Lab Fsica
H. Rondn

Electrotecnia

11:20
11:20
12:10

Y. Colmenares

A-16
H. Rondn

13:10
14:00
14:00
14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40
17:30
17:30

Programacin II

Programacin II

A-11
Estadistica I

A-04
M. Milln
Estadistica I

A-01

A-04

J. Perez

J. Perez

18:20
18:20
19:10
19:15
20:05
20:05
20:55
20:55
21:45

Programacin II

M. Milln
A-12
M. Milln

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
III
SECCION: 04
HORA
07:00
07:50
07:50

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Electrotecnia

Electrotecnia

A-03
A. Hernandez

A-13
A. Hernandez

08:40
08:45
09:35

Electrotecnia
Lab. Fsica

10:25

A. Hernandez

09:35
10:30
11:20
11:20
12:10
13:10
14:00
14:00
14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40
17:30
17:30
18:20
18:20
19:10
19:15
20:05
20:05
20:55
20:55
21:45

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
IV
SECCION: 01
HORA
LUNES
07:00
Intr. Ing. Sistem
07:50
07:50
A-10
08:40
F. Bello
08:45

MARTES
Contab. Costos

MIERCOLES
Estadstica II

JUEVES
Intr. Ing. Sistem

VIERNES
Intr. Ing. Sistem

A-13
L. Gonzlez

A-08

A-09
F. Bello

A-08
F. Bello

Estadstica II

Estadstica II

09:35
09:35
10:25
10:30

F. Arismendi
A-10
F. Arismendi
Contab. Costos Proc. Manufactura Proc. Manufactura

Contab. Costos
A-14

A-08
F. Arismendi
Proc. Manufactura

L. Gonzlez

A-08
A. Contreras

11:20
11:20
12:10
13:10
14:00
14:00
14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40
17:30
17:30
18:20
18:20
19:10
19:15
20:05
20:05
20:55
20:55
21:45

A-10
L. Gonzlez

A-11
A. Contreras

A-02
A. Contreras

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
IV
SECCION: 02
HORA
LUNES
MARTES
07:00
Proc. Manufactura Intr. Ing. Sistem
07:50
07:50
A-12
A-14
08:40
I. Quintero
L. Velsquez
08:45

MIERCOLES
Contab. Costos

JUEVES
Contab. Costos

VIERNES
Contab. Costos

A-19
G. Blanco

A-13
G. Blanco

A-11

Estadstica II
09:35

09:35

Intr. Ing. Sistem Proc. Manufactura

A-13

G. Blanco
Estadstica II

10:25
10:30
11:20
11:20

A-12
L. Velsquez

A-14
I. Quintero

A-11
L. Salomn
L. Salomn

12:10
13:10
14:00
14:00
14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40
17:30
17:30
18:20
18:20
19:10
19:15
20:05
20:05
20:55
20:55
21:45

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
IV
SECCION: 03
HORA
07:00
07:50
07:50
08:40

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

Estadstica II

Contab. Costos

Contab. Costos

Contab. Costos
A-02

A-03
F. Arismendi
Intr. Ing. Sistem

A-08

A-03
L. Gonzlez
Intr. Ing. Sistem

08:45
09:35
09:35
10:25
10:30
11:20
11:20
12:10
13:10
14:00
14:00
14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40

A-02

L. Gonzlez
Estadstica II

A-03

A-08

L. Velsquez

17:30

F. Arismendi

17:30
18:20

L. Velsquez

18:20
19:10
19:15
20:05
20:05
20:55
20:55
21:45

L. Gonzalez
Estadstica II
A-09

F. Arismendi

VIERNES

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
IV
SECCION: 04
HORA
07:00
07:50

LUNES

MARTES

MIERCOLES

Intr. Ing. Sistem

Intr. Ing. Sistem

Intr. Ing. Sistem

A-04
L. Garca

A-02
L. Garca

A-09
L. Garca

07:50
08:40
08:45
09:35
09:35
10:25
10:30
11:20
11:20
12:10
13:10
14:00
14:00
14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40
17:30
17:30
18:20
18:20
19:10
19:15
20:05
20:05
20:55
20:55
21:45

JUEVES

VIERNES

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
V
SECCION: 01
HORA
07:00
07:50
07:50

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES
Planif y Ctrl Prod

VIERNES

A-19

Planif y Ctrl Prod

08:40
08:45

A-03
09:35

V. Salazar

09:35
10:25
10:30

V. Salazar
Ing. de Mtodos

Ing. de Mtodos

Ing. de Mtodos

A-09
C. Guzman

A-01
C. Guzman

A-02
C. Guzman

Matemticas III

Matemticas III

Logstica Indust.

Matemticas III

A-04

A-05
E. Rojo

A-05

15:45

A-05
E. Rojo
Logstica Indust.

16:35

E. Rojo

11:20
11:20
12:10
13:10
14:00
14:00
14:50
14:55
15:45

Y. Barreto

16:40

A-05
17:30

17:30

Higiene y Seg Ind


18:20

18:20

A-05

Y. Barreto
Higiene y Seg Ind

19:10
19:15

A-05
20:05

L. Cabareda

20:05
20:55
20:55
21:45

L. Cabareda

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
V
SECCION: 02
HORA
07:00
07:50
07:50

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES
Ing. de Mtodos
A-04

08:40

A. Bustamante

08:45
09:35
09:35
10:25
10:30

Logstica Indust. Logstica Indust.

Logstica Indust.

11:20
11:20
12:10

A-07
N. Quijada

A-02
N. Quijada

13:10

A-13
N. Quijada
Ing. de Mtodos

14:00
14:00

Higiene y Seg Ind Planif y Ctrl Prod

A-06

Higiene y Seg Ind

Planif y Ctrl Prod

A-06

A-04

L. Manduca
Matemticas III

R. Brito

Matemticas III
A-07
E. Rojo

A-04
E. Rojo

14:50
14:55

A-06

A-06

15:45

A. Bustamante

15:45
16:35
16:40

L. Manduca
Matemticas III

R. Brito

17:30
17:30
18:20
18:20
19:10
19:15
20:05
20:05
20:55
20:55
21:45

A-06
E. Rojo

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
V
SECCION: 03
HORA
07:00
07:50
07:50
08:40

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

08:45
09:35
09:35

Planif y Ctrl Prod

Planif y Ctrl Prod

A-08

A-09

M. Gomez

M. Gomez

10:25
10:30
11:20
11:20
12:10
13:10
14:00
14:00

Ing. de Mtodos

Ing. de Mtodos

Ing. de Mtodos

Matemticas III

A-08
M. Escalante
Matemticas III

A-10
M. Escalante
Matemticas III

A-14
M. Escalante

A-09
C. Jackson

A-08
C. Jackson
Higiene y Seg Ind

A-10
C. Jackson

14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40
17:30
17:30

Higiene y Seg Ind

18:20
18:20

A-08

A-09

S. Seijas

S. Seijas

19:10
19:15
20:05
20:05
20:55
20:55
21:45

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
V
SECCION: 04
HORA
07:00
07:50
07:50
08:40
08:45
09:35

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

Matemticas III

09:35

A-08
10:25

10:30

Matemticas III
11:20

11:20

A-13

J. Meneses

12:10
12:10

J. Meneses
13:00

13:10

Ing. de Mtodos

Ing. de Mtodos

A-12

A-12

A. Bustamante

A. Bustamante

14:00
14:00
14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40
17:30
17:30
18:20
18:20
19:10
19:15
20:05
20:05
20:55
20:55
21:45

VIERNES

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
VI
SECCION: 01
HORA
07:00
07:50
07:50

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Aseg. Calidad

Instal. Indust.

Mantto. Industrial

Instal. Indust.

Aseg. Calidad

A-09

A-07

A-13

A-07

A-07

T. Diaz
Lab. Ing Mtodos

A. Octav

A. Viamonte
Lab. Pl. y C. Prod

A. Octav

T. Diaz
Mantto. Industrial

08:40
08:45
09:35
09:35
10:25
10:30
11:20
11:20
12:10
13:10
14:00
14:00
14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40
17:30
17:30

LIMPRO

LIMPRO

A-07

A. Bustamante
Lab. Ing Mtodos

B. Yoraima
Lab. Pl. y C. Prod

A. Viamonte

LIMPRO

LIMPRO

A. Bustamante

B. Yoraima

18:20
18:20
19:10
19:15
20:05
20:05
20:55
20:55
21:45

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
VI
SECCION: 02
HORA
LUNES
MARTES
MIERCOLES
07:00
Lab. Pl. y C. Prod
Lab. Ing Mtodos
07:50
07:50
LIMPRO
LIMPRO
08:40
08:45
09:35
V. Salazar
C. Guzman
09:35
Lab. Pl. y C. Prod
Lab. Ing Mtodos
10:25
10:30
LIMPRO
LIMPRO
11:20
11:20
12:10
V. Salazar
C. Guzman
13:10
14:00
14:00
Instalaciones Ind
14:50
14:55
A-11
15:45
15:45
16:35
A. Octav
16:40
Instalaciones Ind
17:30
17:30
Aseg. Calidad
A-04
Aseg. Calidad
18:20
18:20
A-01
A-08
19:10
A. Octav
19:15
20:05
A. Piero
A. Piero
20:05
20:55
20:55
21:45

JUEVES
Mantto. Industrial

VIERNES
Mantto. Industrial

A-02
I. Quintero

A-10
I. Quintero

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
VI
SECCION: 03
HORA
07:00
07:50
07:50
08:40

LUNES

MARTES
Lab. Pl. y C. Prod

MIERCOLES

JUEVES
Lab. Ing Mtodos

LIMPRO

LIMPRO

B. Yoraima
Mantto. Industrial Lab. Pl. y C. Prod Mantto. Industrial

N. Quijada
Lab. Ing Mtodos

08:45
09:35
09:35
10:25
10:30
11:20

A-14
A. Viamonte

LIMPRO

A-19
A. Viamonte

LIMPRO

11:20
12:10
13:10
14:00
14:00
14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40
17:30
17:30
18:20
18:20
19:10
19:15
20:05
20:05
20:55
20:55
21:45

B. Yoraima

N. Quijada

VIERNES

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
VI
SECCION: 04
HORA
07:00
07:50
07:50
08:40

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES
Lab. Pl. y C. Prod
LIMPRO

08:45
09:35
09:35

I. Perdomo
Lab. Pl. y C. Prod

10:25
10:30

LIMPRO
11:20

11:20
12:10
13:10
14:00
14:00
14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40
17:30
17:30
18:20
18:20
19:10
19:15
20:05
20:05
20:55
20:55
21:45

I. Perdomo

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
VI
SECCION: 05
HORA
LUNES
07:00
Lab. Pl. y C. Prod
07:50
07:50
LIMPRO
08:40
08:45
09:35
09:35
Lab. Pl. y C. Prod
10:25
10:30
LIMPRO
11:20
11:20
12:10
13:10
14:00
14:00
14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40
17:30
17:30
18:20
18:20
19:10
19:15
20:05
20:05
20:55
20:55
21:45

MARTES

MIERCOLES

NO SE OFERTO DE INICIO

JUEVES

VIERNES

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
VII
SECCION: 01
HORA
07:00
07:50
07:50

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

08:40
08:45
09:35
09:35

Mercadotecnia
10:25

10:30

Mercadotecnia
11:20

A-12

11:20
12:10

A-05

13:00

K. Urbina

12:10
K. Urbina

14:00

Alg. Prog Lineal


14:50

14:55
15:45
15:45

Alg. Prog Lineal

Alg. Prog Lineal

Termodinmica

A-05
J. Carrin
Termodinmica

A-12
J. Carrin
Matemticas IV

A-04
L. Castillo
Matemticas IV

A-07
L. Castillo
Matemticas IV

A-01
H. Maurera
Res. Materiales

A-06
H. Maurera
Res. Materiales

A-07
H. Maurera

A-12

A-06

A. Rojas

A. Rojas

A-10
J. Carrin
Termodinmica

16:35
16:40
17:30
17:30
18:20
18:20
19:10
19:15
20:05
20:05
20:55
20:55
21:45

A-13
L. Castillo

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
VII
SECCION: 02
HORA
07:00
07:50
07:50

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES
Matemticas IV

VIERNES

A-04

08:40

J. Meneses

08:45

Matemticas IV

Matemticas IV

A-07
J. Meneses

A-04
J. Meneses

09:35
09:35
10:25
10:30
11:20
11:20
12:10
13:10
14:00
14:00

Alg. Prog Lineal

Alg. Prog Lineal

A-11
J. Carrin

A-03
J. Carrin
Termodinmica

Mercadotecnia
A-11

14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40
17:30
17:30

Mercadotecnia
O. Morales

Alg. Prog Lineal


A-09
J. Carrin
Termodinmica

A-09
A-03
L. Castillo

A-09
L. Castillo

O. Morales
Res. Materiales

18:20
18:20
19:10
19:15

A-11
A. Rojas

Res. Materiales
A-09

20:05
20:05
20:55
20:55
21:45

A. Rojas

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
VII
SECCION: 03
HORA
07:00
07:50
07:50
08:40
08:45
09:35
09:35
10:25
10:30
11:20
11:20
12:10
13:10
14:00
14:00
14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40
17:30
17:30
18:20
18:20
19:10
19:15
20:05
20:05
20:55
20:55
21:45

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
VIII
SECCION: 01
HORA
07:00
07:50
07:50

LUNES

HORARIO DE CLASE

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES
Ing. Econm.
A-09

08:40
08:45
09:35

R. Basanta

09:35
10:25
10:30
11:20
11:20
12:10
13:10
14:00
14:00

Derecho p. Ing.

Ing. Econm.

Invest. Operac. I

Derecho p. Ing.

Invest. Operac. I

A-14

A-14

A-08

A-04

A-10

I. Lameda
Inv. Mercados

R. Basanta

T. Moreno
Inv. Mercados

I. Lameda

T. Moreno

A-09

Fenm. Transp

A-01

Fenm. Transp

K. Urbina

A-14
N. Ibaez
Admon. Person.

K. Urbina

A-06
N. Ibaez
Admon. Person.

14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40
17:30
17:30
18:20
18:20
19:10
19:15
20:05
20:05

A-14

A-06

A. Tenia

A. Tenia

20:55
20:55
21:45

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
VIII
SECCION: 01
HORA
07:00
07:50
07:50
08:40
08:45

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

Informtica Ind.

Informtica Ind.

Informtica Ind.

Informtica Ind.

Lab. de Autom.
V. Avendao

A-06 (S. Atlntico)


V. Avendao

09:35
09:35
10:25
10:30
11:20
11:20
12:10
13:10
14:00
14:00
14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40
17:30
17:30
18:20
18:20
19:10
19:15
20:05
20:05
20:55
20:55
21:45

A-11 (S. Atlntico) A-06 (S. Atlntico)


V. Avendao
V. Avendao

VIERNES

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
VIII
SECCION: 02
HORA
07:00

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO
Fenm. Transp

07:50
07:50
08:40
08:45

A-18
J. Bentez
Fenm. Transp

09:35
09:35
10:25
10:30

A-18
11:20

11:20
12:10

J. Bentez

13:10
14:00
14:00
14:50
14:55

Ing. Econm.
15:45

15:45

Invest. Operac. I

A-09

Ing. Econm.

Invest. Operac. I

A-10

A-01

16:35
16:40

A-12
17:30

A. Contreras

17:30
18:20
18:20

J. Contreras
Derecho p. Ing.

Admon. Person.

A. Contreras
Derecho p. Ing.

J. Contreras
Admon. Person.

A-12

A-03

A-10

A-04

I. Lameda

A. Tenia

I. Lameda

A. Tenia

19:10
19:15
20:05
20:05
20:55
20:55
21:45

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
VIII
SECCION: 03
HORA
07:00

LUNES

MARTES

MIERCOLES

07:50
07:50
08:40
08:45
09:35
09:35
10:25
10:30
11:20
11:20
12:10
13:10
14:00
14:00

Investig. Operac I
14:50

14:55

Limpro
15:45

15:45
16:35

M. Cova

16:40
17:30
17:30

Investig. Operac. I
18:20

18:20
19:10

A-03

20:05

M. Cova

19:15
20:05
20:55
20:55
21:45

JUEVES

VIERNES

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:
IX
SECCION: 01
HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Ing. Ambiente

Ing. Ambiente

A-05

A-07

E. Salazar

E. Salazar

07:00
07:50
07:50
08:40
08:45
09:35
09:35
10:25
10:30
11:20
11:20
12:10
13:10
14:00
14:00

Investig. Operac II

Sist. Gest y C. Am. Investig. Operac II

Form. y Ctrl. Proy.

14:50
14:55

A-13

A-10

A-08

15:45

A-11

15:45

Ergonoma
16:35

16:40

T. Moreno
Ergonoma

17:30
17:30
18:20

A-02
M. Escalante

A-10
M. Escalante

T. Diaz
Sist. Gest y C. Am.

T. Moreno
Ergonoma

A-10

A-08
M. Escalante

F. Girn

18:20
19:10

Sist. Inform.

T. Diaz
Sist. Inform.

A-11

A-05

Manejo Matls

J. Lezama

J. Lezama

F. Chacn

19:15
20:05
20:05

Manejo Matls
20:55

20:55

A-10
21:45

F. Chacn

A-03

SABADO

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:

IX

SECCION:

01

HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

07:00
07:50
07:50
08:40
08:45
09:35
09:35
10:25
10:30
11:20
11:20
12:10
13:10
14:00
14:00
14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40
17:30
17:30

Finanzas en las
18:20

Empresas

18:20
19:10
19:15

A-14
20:05

JUEVES

VIERNES

SABADO

20:05

R. Basanta
20:55

20:55
21:45

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:

IX

SECCION:

02

HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

07:00

SABADO
Investig. Operac II

07:50
07:50

LIMPRO
08:40

08:45
09:35

R. DAmbrosi

09:35

Investig. Operac II
10:25

10:30

LIMPRO
11:20

11:20
12:10

R. DAmbrosi

13:10
14:00
14:00

Form. Y Ctl. Proy.

Form. Y Ctl. Proy.

A-11

A-01

14:50
14:55
15:45

F. Girn

15:45

Ing. Ambiente

Ing. Ambiente

A-12

A-05

M. Chacn

M. Chacn

16:35
16:40
17:30
17:30
18:20
18:20

Manejo de Matls
19:10

19:15

Sist. Inform.
Sist. Inform.

20:05

A-11

A-08

20:05

A-04
20:55

20:55

J. Lezama
21:45

J. Lezama

F. Chacn

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:

IX

SECCION:

03

HORA
07:00
07:50
07:50
08:40
08:45
09:35
09:35
10:25
10:30
11:20
11:20
12:10
13:10
14:00
14:00
14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40
17:30
17:30
18:20
18:20
19:10
19:15
20:05

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

20:05
20:55
20:55
21:45

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:

SECCION:

01

HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

Sem. Productiv.

Metalurgia

Sem. Productiv.

Metalurgia

A-06

A-12

07:00
07:50
07:50
08:40
08:45
09:35
09:35
10:25
10:30
11:20
11:20
12:10
13:10
14:00
14:00
14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40
17:30
17:30
18:20
18:20

A-05
19:10

M. Romero

19:15

Sem. Gcia Ind


20:05

H. Izquierdo

A-01
M. Romero
Sem. Gcia Ind

H. Izquierdo

VIERNES

SABADO

20:05

A-02

A-04

L. Espinoza

L. Espinoza

20:55
20:55
21:45

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:

SECCION:

01

HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

07:00
07:50
07:50
08:40
08:45
09:35
09:35
10:25
10:30
11:20
11:20
12:10
13:10
14:00
14:00
14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40
17:30

Seminario Gest Inn

17:30

Tecnologica
18:20

18:20

Seminario Gest Inn

A-10

Tecnologica
19:10

A-7

20:05

A. Piero

19:15

A. Piero

SABADO

20:05
20:55
20:55
21:45

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA


COORDINACION DE INGENIERA INDUSTRIAL

HORARIO DE CLASE
SEMESTRE: 2011-II
NIVEL:

SECCION:

02

HORA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

Sem. Gcia Ind

Sem. Productiv.

Sem. Gcia Ind

Sem. Productiv.

07:00
07:50
07:50
08:40
08:45
09:35
09:35
10:25
10:30
11:20
11:20
12:10
13:10
14:00
14:00
14:50
14:55
15:45
15:45
16:35
16:40
17:30
17:30
18:20
18:20
19:10
19:15
20:05

VIERNES

SABADO

20:05

A-09

A-06

A-10

A-11

D. Gonzlez

W. Marquez

D. Gonzlez

W. Marquez

20:55
20:55
21:45

Intereses relacionados