MEMÒRIA D’APLICACIÓ

TÍTOL: El lleó no em fa por NOM I LLINATGES: Núria Vicente Álvarez A QUI VA ADREÇADA LA PROPOSTA: la proposta va adreçada a un grup d’infants de 2-3 anys. OBJECTIUS: Gaudir de l’activitat musical. Treballar la memorització a través de les cançons. Marcar la pulsació. Desplaçar-se per l’espai seguint el ritme de la música. Treballar les emocions (la por) a través de la cançó.

CONTINGUTS: Les activitats musicals. La memorització. La pulsació. Les emocions a través de les cançons.

ACTIVITATS: 1. Presentar la cançó i treballar la pulsació. 2. Parlar de les emocions a partir de la lletra de la cançó. 3. Desplaçar-nos per l’espai seguint el ritme. 4. Treballar la lletra de la cançó per facilitar la memorització. TEMPORALITZACIÓ: la cançó la treballarem en 4 sessions i després la cantarem al ritual d’entrada per facilitar la memorització. MATERIALS I RECURSOS: cançó El lleó no em fa por (popular)

1

OBSERVACIONS: quan treballem la cançó també podem treballar la gesticulació, per exemple cada vegada que diu PAM I PIPA, PAM I PIPA. També l’aprofitarem per treballar vocabulari, conceptes i la història de la cançó, ja que podem fer altres tipus d’activitats com la representació, el dibuix, etc,... Tot i això sense oblidar que un dels objectius principals és gaudir de les activitats musicals. RESULTAT DE L’APLICACIÓ: no he pogut aplicar la proposta, ja que actualment no estic treballant a cap centre, però si que he treballat aquesta cançó amb els infants en nombroses ocasions i els agrada especialment per la història que conta.

Novembre 2011

2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful