Memòria d’aplicació

Títol : En Joan Petit Nom i llinatges: Mª Antònia Sureda Centre de treball : Jaume Fornaris i Taltavull. Nivell : 3 anys, psicomotricitat. Objectius : − Conèixer diferents parts del cos. − Gaudir d'una dansa en grup − Explorar i gaudir de les possibilitats expressives del propi cos. − Desenvolupar l'atenció. − Coordinar l'escolta amb el moviment − Treballar la memorització. − Ubicar- se a l’espai. Continguts : − Parts del cos: dit, ma, colze, nas, orella, cap, peu − Danses populars: en Joan petit − Participació activa a una dansa senzilla mostrant interès per la precisió en el moviment. − Utilització de les possibilitats motrius del propi cos. − Capacitats d’un mínim d’autonomia per desplaçar-se per l’espai i un manteniment d’un mínim d’equilibri durant l’activitat . Activitats planificades : - Conversa i consciencia de les diferents parts del cos a treballar. - Explicam que farem una dansa. Repasam les parts del cos que treballarem: on teniu el cap? I els peus? - Escoltam un pic la cançó o la cantam. - En rotllana, la cantam i ballam. Temporització : 1 sessió de 2 hores , i una petita sessió recordatori de 20 minuts. Materials i recursos : Audició de Joan Petit Observacions : - Convé anar introduint parts del cos a poc a poc, i de cada vegada complicar el moviment. (Per això a l’hora de fer la dansa varem cantar la cançó enlloc d’escoltar l’audició per tal d’adaptar les parts a treballar). Potser amb els de 4 i 5 ja es pot fer o fins i tot amb els de 3 al tercer trimestre, però per introduir la cançó és mes adequat començar amb les parts bàsiques. Resultat de l’aplicació : En una primera sessió de psico el que vàrem fer va ser fer primer la dansa dramatitzada, (asseguts a la catifa de la sala de psico la mestra canta la cançó i anam movent les parts del cos que s’anomenen) de manera que treballàvem les parts del cos però sense ballar, simplement movent les parts esmentades. A continuació feim la rotllana i ens situam a tot l’espai que hem d’utilitzar i ballam escoltant l’audició.

La primera sessió va ser un èxit, la majoria dels infants no coneixien la cançó i va causar una gran eufòria. Varen participar tots els nins d’una manera activa, fins i tot els alumnes que tenen més dificultats per participar. Però va resultar un poc difícil per ells realitzar la dansa amb l’audició, ja que s’anomenen moltes parts diferents del cos i el ritme és molt ràpid i tenien gran dificultat per seguir-lo. Per aquest motiu vaig decidir en una pròxima sessió adaptar i cantar la cançó amb ells i només introduir un parell de conceptes. Aquesta dansa ha estat molt positiva per diversos aspectes, però un d’ells és el gran treball que han realitzat els infants amb la llengua i l’esforç realitzat per comprendre i reproduir la cançó ja que la gran majoria són castellanoparlants.