MEMÒRIA D’APLICACIÓ

TÍTOL- En Joan petit NOM- Miquela Maria Mestre Roig CENTRE DE TREBALL- Escoleta municipal Sa Sitra (Porreres) Aquesta activitat va dirigida a nins i nines de l’aula La Bruixa Coloraina 2-3 anys. Aquest grup està format per 12 nins i 5 nines i són els més grandets de l’escoleta.

OBJECTIUS -Desenvolupar el gust per les danses i cançons. -Reconèixer i identificar les parts del cos. -Saber situar-se en l’espai real. -Afavorir la socialització. -Imitar els moviments de l’educadora.

CONTINGUTS -Gust per les danses i cançons. -Reconeixement de les parts del cos. -Situació en l’espai real. -Socialització entre els infants i la tutora. -Imitació dels moviments.

ACTIVITATS Per realitzar aquesta activitat vaig fer tres grups de 4 nins i nines, ja que si estam tots junts l’activitat no es realitza correctament perquè es dispersen i despisten molt aviat. Tot seguit vàrem començar a cantar i a ballar la cançó. Aquest dia només vàrem fer algunes parts

del cos perquè els nins/es es varen cansar, però la intenció és anar afegint parts del cos durant el curs.

TEMPORITZACIÓ Aquesta activitat es pot realitzar tant dins l’aula com al pati. La seva durada depèn del temps que estam per col·locar tots els nins i nines en rotllo, de la durada de la cançó i de les ganes que tenguin els infants, i es pot realitzar durant tot el curs.

MATERIAL El material d’aquesta activitat són els infants, la tutora i cançó.

RESULTAT DE L’APLICACIÓ La veritat és que la resposta per part dels infants va ser molt positiva per ser la primera vegada que la realitzàvem. Els nins i nines varen cantar i ballar amb moltes ganes i per les seves cares puc dir que varen gaudir molt.