MEMÒRIA D’APLICACIÓ

TÍTOL- Serra mamerra NOM- Margalida Barceló Mora CENTRE DE TREBALL- Escoleta municipal Sa Sitra (Porreres) L’Activitat està adreçada els infants d’un a dos anys. El grup està format per 12 nins i nines.

OBJECTIUS -Reforçar relació tutora-infant. -Potenciar el vincle emocional entre l’infant i la tutora. -Mantenir i gaudir de les cançons tradicionals.

CONTINGUTS -Relació tutora-infant. -Gust per les cançons. -Les cançons tradicionals.

MATERIAL I RECURSSOS Les cançons, la tutora i els infants.

ACTIVITATS APLICADES L’infant està assegut damunt la tutora i aquesta comença a cantar i a balancejar, és un moment de rialla per part del nin ja que s’ho passa d’allò més bé!! La resta d’infants està assegut esperant gaudir del seu moment.

TEMPORITZACIÓ La durada d’aquesta activitat és de uns 5 minuts més o manco. Jo recomano fer aquesta activitat dues vegades per setmana que ja que els jocs de falda afavoreixen el vincle que es crea entre la tutora i l’ infant.

RESULTAT DE L’APLICACIÓ Els nins i nines de l’aula els tres porquets han tengut un actitud molt positiva d’aquesta cançó ja que molts ho demostren a través de la imitació. Ha estat una experiència que aniré repetint durant tot el curs.