MEMÒRIA D’APLICACIÓ

TÍTOL: Saludem NOM I LLINATGES: Bàrbara Garí Gayà CENTRE DE TREBALL: EEI Cucarells (Vilafranca) La cançó i dansa que he posat en pràctica ha estat “Saludem” de Toni Giménez. L’he posada en pràctica amb els meus alumnes que tenen 2-3 anys. OBJECTIUS: - Conèixer el nom de les diferents parts del cos. - Identificar i localitzar les parts del cos. - Desenvolupar la coordinació dinàmica en la realització de la dansa. - Afavorir l’activitat motriu guiada. - Estimular l’hàbit d’escoltar. - Estimular el gust per la música i les activitats musicals. - Desenvolupar el moviment rítmic del cos. CONTINGUTS: - Coneixement del nom de les diferents parts del cos. - Estimulació auditiva: identificació i localització de les parts del cos. - Coordinació dinàmica en la realització de la dansa. - Realització de moviments guiats a partir de la música. - Estimulació de l’hàbit d’escoltar. - Estimulació del gust per les activitats musicals. - Desenvolupament del moviment rítmic del cos.

ACTIVITATS PLANIFICADES: 1. Abans de fer la dansa, hem treballat les parts del cos amb diferents activitats per a que els nins aprenguin i recordin les diferents parts dels cos. - Una activitat va ser contar i mirar contes on surten diferents parts del cos, i miraven a veure si tots teniem una panxa, dos braços,... - Una altre activitat va ser jugar amb trencaclosques i encaixos amb els que es treballa el cos humà. - Enganxar a un plafó en forma de nin, diferents parts del cos (llengua, nas, ulls,...). - Posar pintura de dits a les mans i estampar-les a un foli. - Cantar cançons com: les mans pugen; jo tenc una maneta; cap, panxa, genolls i peus,... i fer gestos mentre els cantem. 2. Una vegada fetes les activitats, escoltar i cantar la dansa per saber el que diu i saber amb quines parts del cos hem de saludar. 3. Posar-nos amb rotllana per cantar i saludar tal i com diu la dansa. 4. Una vegada apresa ja la ballem amb el CD posat. TEMPORITZACIÓ: Per ballar la dansa hem emprat uns 15 minuts. Abans s’han fet altres activitats, hem utilitzat petites sessions durant 2 o 3 setmanes per a treballar les diferents parts del nostre cos i aprendre la dansa.

MATERIAL I RECURSOS: Per a fer aquesta dansa el que hem emprat el radio- casset i el CD Serpentina on hi ha la cançó Saludem de Toni Giménez OBSERVACIONS: Per motius de drets d’imatge dels nins, no he penjat el vídeo al you tube. Quan faci la presentació de la memòria d’aplicació, ensenyaré el vídeo que he gravat dels nins ballant la dansa. RESULTAT DE L’APLICACIÓ: La dansa ha anat bastant bé ja que havíem fet activitats prèvies per a aprendre o recordar a on es troben les parts del cos amb les que hem de saludar a l’hora de ballar la dansa. Abans d’enregistrar la dansa, s’ha assajada per a que sortís millor.