MEMÒRIA D’APLICACIÓ

TÍTOL: SES MANS PUGEN Nom: Maria Garí Gayà Centre de treball: EI Cucarells de Vilafranca. L’activitat va dirigida al primer cicle d’educació infantil, concretament als infants d’1-2 anys. Objectius: - Gaudir de les cançons, la música i el moviment.
-

Audicions musicals i cançons entonades pel mestre. Participació activa en la imitació de moviments.

- Reconèixer i identificar algunes parts del cos: mans i peus.

Continguts: - Gust per les cançons - Imitació de moviments - Esquema corporal: mans i peus.

Activitats:
-

Identificam les parts del nostre cos a les que fa referència la cançó: les mans i els peus. Aixequem les mans, movem els peus i cada un es fitxa amb aquestes parts dels seu cos.

- La mestra canta la cançó i a continuació comença a fer els moviments amb les mans i els peus seguint el ritme de la cançó. - Els infants imiten els gestos que fa la mestra i entre tots cantam i ballam la cançó “ses mans pugen”

Temporalització: A aquesta cançó l’anirem treballant durant tot el curs Materials i recursos: Cançó “ses mans pugen” (EI Cucarells) Ses mans pugen, ses mans pugen, són a dalt, són a dalt, baixen, baixen, baixen (bis) són abaix, són abaix.

Es peus corren, es peus corren, aviat, aviat corren, corren, corren (bis) s’han aturat, s’han aturat.

Observacions: S’ha enregistrat un vídeo mentre cantàvem la cançó però per motius de dret d’imatge no es penjarà al youtube, i per tant, tampoc al blog. Resultat d’aplicació: Als infants els hi agrada molt aquesta cançó i, encara que no són tots els que fan els gestos amb les mans i els peus, de cada vegada són més els que s’hi apunten.