MEMÒRIA D'APLICACIÓ

Títol: Rotlo, rotlo Sant Miquel Nom: Magdalena Amengual Gayà Centre de treball: E.I Cucarells (Vilafranca) A qui va adreçada la proposta: 2n curs de primer cicle d'educació infantil (1-2 anys). És un grup format per 9 infants (6 nins i 3 nines). Objectius: – – – – – – – Desenvolupar la coordinació dinàmica en la realització de danses. Desenvolupar el gust per les cançons i les danses. Controlar el propi cos en els jocs i les danses. Saber situar-se i desplaçar-se en l'espai real. Compartir jocs i danses amb actitud positiva tot afavorint la socialització. Iniciar la marxa lateral. Interpretar cançons amb el ritme i l'entonació adequada.

Continguts: – – – – – – – Coordinació dinàmica en la realització de danses. Gust per les cançons i les danses. Control del cos en els jocs i les danses. Situació i desplaçament en l'espai real. Compartiment de jocs i danses amb actitud positiva afavorint la socialització. Iniciació de la marxa lateral. Interpretació de cançons.

Activitats planificades: Per treballar els objectius i continguts abans esmentats es poden fer servir tot un ventall de danses però en aquest cas en concret s'empra “Rotlo, rotlo Sant Miquel”. En aquesta dansa els infants fan una rotllana i, agafats de les mans, caminen a poc a poc cap a la dreta mentre es canta la cançó. Quan es diu “tira't de cul!” tothom es deixa caure de cul a terra. Quan els infants controlen bé el moviment es poden fer les següents variacions: – – – – caminar cap a la dreta caminar cap a l'esquerra caminar cap endavant i cap endarrera dir el nom de l'infant que s'ha de tirar de cul

Temporització: Aquesta dansa es pot realitzar al llarg de tot el curs en qualsevol moment del dia: a l'aula de psicomotricitat, al pati, dins la pròpia aula, etc. Materials i recursos: Tan sols són necessàries les nostres veus i moltes ganes de passar-s'ho bé tots junts. Rotlo, rotlo Sant Miquel tots els àngels van al cel carregats amb un baül tira't de cul!!!

La darrera frase es pot canviar. Ex.: Jaume tira't de cul! He cercat la font de la cançó i tan sols he trobat que és una cançó popular de Mallorca i Menorca (manatdecançons.blogspot.com). No sé si realment té un autor reconegut. Observacions: Les primeres vegades que vam posar en pràctica aquesta dansa als infants els va costar una mica el fet d'anar voltant en rotlle. Encara que els costava agafar el ritme de la dansa els va agradar i la volien repetir. Per motius dels drets d'imatge no he inclòs les gravacions que he realitzat. Aquestes gravacions les podreu veure el dia de les presentacions de les nostres memòries. Resultat: Després de practicar la dansa alguns dies el resultat és la notable millora en la seva realització i que els infants passen molt de gust sobretot en el moment de tirar-se a terra. Els propis infants són els que demanen a l'educadora de fer la dansa; inclús s'organitzen ells sols, es donen les mans, canten i realitzen la dansa. És molt agradable veure com es posen d'acord i treballen en equip per aconseguir el seu objectiu comú.