Títol: SIMFONIA EL RELLOTGE DE JOSEPH HAYDN Nom i llinatges: Margalida Rigo Morey Centre de treball:CEIP Santa Maria

del Mar Aquesta proposta va adreçada als alumnes de 5 anys. És un grup que està format per 22 alumnes. OBJECTIUS – Escoltar amb atenció el fragment del segon moviment de la Simfonia núm.10. El rellotge de J. Haydn. – Treballar la pulsació – Participar i gaudir del joc musical CONTINGUTS – Segon moviment de la Simfonia núm.10. El rellotge de J. Haydn. – La pulsació ACTIVITATS PLANIFICADES Sessió 1 1. Escoltar l'audició i imitar els moviments que farà el mestre. En aquest cas anar imitant diferents tipus de rellotges(tic-tac, cu-cut, pèndol) seguint la pulsació de l'audició. 2. A continuació, contar la història.
Una vegada hi havia una padrina molt velleta que feia una col·lecció de rellotges. En tenia de tota casta, de polsera, petits despertadors, rellotges amb pèndols, rellotges de cu-cut...Els guardava dins una habitació al sostre de casa seva. Un bon dia va voler anar a veure la seva col·lecció i va pujar les escales a poc apoc amb el seu gaiato. Quan va entrar, quasi no podia veure els seus estimats rellotges ja que estaven plens de pols. Va agafar un pedaç i va decidir espolsar-los un per un. Quan els tenia ben nets els donava corda i els rellotges es posaven en funcionament. Quan els va tenir tots apunt, era hora d'anar a fer el sopar i les va dir: - Rellotges, rellotgets, me'n vaig a fer el sopar! Anau alerta que a les 12, és l'hora de les bruixes. No us assusteu i seguiu marcant el vostre tic-tac. La padrina va baixar escales avall a fer el sopar i els rellotges continuaren funcionant. A les 12 entrà un aire misteriós, era l'aire misteriós que va desbaratar tots els rellotges. Uns caminaven damunt les seves cametes, els altres només feien tic-tic-tac-tac-tac-tac, alguns fins i tot varen caure en terra i no feien cap so. L'endemà, quan la padrina va pujar al sostre es va trobar que els rellotges no havien escoltat la seva recomanació. - Què ha passat? La padrina es va adonar que l'aire de les bruixes havia entrat en aquella habitació i els havia desbaratat. Amb paciència, va tornar donar-los corda i a poc a poc tots tornaren a funcionar. Finalment, tancà bé la finestra perquè l'aire de les bruixes no tornàs entrar.

3. Joc de la simfonia:Representam el conte. Per començar el mestre farà de padrí.

Sessió 2,3,4,5 1. Jugar al joc de la simfonia però fent petites variacions. Per exemple, triar un altre persona que faci de padrí o padrina( a través d'una cançó de triar). TEMPORITZACIÓ( 5 SESSIONS) L'anirem treballant durant 10/15 minuts a cada sessió. MATERIALS I RECURSOS – Cd amb l'audició. – Làmines plastificades amb els diferents rellotges(cu-cut, pèndol, tic-tac) RESULTAT DE L'APLICACIÓ Ha estat una activitat on tots els alumnes s'han engrescat.