“Arri, arri, tatanet”

Mar Morales Guiscafré EI Cucarells de Vilafranca de Bonany La proposta va adreçada al 1r cicle d’educació infantil, concretament al nivell 0-1. En aquesta etapa el recurs del joc de falda, és la primera proposta de joc, que ens permet aconseguir els objectius bàsics en aquesta etapa. Objectius: Continguts: Activitats: Dur a terme el joc de falda “arri, arri, tatanet”, diverses vegades. Temporització: Els jocs de falda constitueixen part de les rutines dels nadons; es pot alternar, “arri,arri,tatanet” amb d’altres propostes al llarg de la setmana. Material i recursos: Cançó tradicional catalana. Observacions: La filmació s’ha fet correctament però per motius de dret d’imatge no es penjarà. Resultat: Inicialment, he col·locat l’infant a sobre de les cames. Semblava un tant incòmode però al iniciar les flexions de cames, per tal de semblar el trot amb el cavall, ha obert els ulls expressivament i reia a les totes!! En aquell moment, no hi havia res més important que la meva veu i el seu plaer. Estimulació sensorial. Desenvolupament de les capacitats motrius. Potenciament de la comunicació entre l’infant i l’adult. Increment qualitatiu de la relació adult-infant. Verbalització de les reaccions comunicatives de l’infant. Estimular els seus sentits. Descobrir les possibilitats motrius. Potenciar la interacció comunicativa entre l’infant i l’adult. Enfortir la relació infant-adult. Valorar les expressions que faci l’infant com a reacció a una interacció amb l’adult.