MEMÒRIA D'APLICACIÓ Títol: La coqueta amb sucre Francisca Roig Gayà Escoleta d'Educació Infantil Cucarells (Vilafranca de Bonany

) La proposta va adreçada als infants d'una aula de 2 anys del 1er cicle d'E.I.. El grup està format per 18 nins i nines i és un grup bastant heterogeni. Objectius: • Augmentar l'autoestima de cada un dels infants • Potenciar el sentiment de pertànyer a un grup en el qual tots el membres són igual de valuosos, afavorint la socialització mitjançant la música i la dansa. • Estimular la participació en la dansa. • Treballar la coordinació rítmic- motriu • Memoritzar la cançó així com la seva dinàmica. • Afavorir la desinhibició per tal de perdre la vergonya i la por al ridícul davant els companys. Continguts: • • • • • • Confiança i seguretat en si mateix. Integració en el grup. Interès, iniciativa i plaer per participar en la dansa. Coordinació rítmic- motriu. Memorització de la cançó. Desinhibició dels infants.

Activitats: 1. Dansa la coqueta amb sucre: Els infants es col·loquen fent una rotllana i un d'ells (o l'educadora la primera vegada que es balli la dansa) ha d'anar caminat o ballant per dedins, passant per davant els companys. Mentrestant l'educadora i els infants canten la cançó i, quan la lletra ho indica, l'infant que està dins la rotllana n'ha de convidar un altre perquè passi a ballar en el seu lloc. 2. Cada dia a l'hora del berenar hi ha un infant encarregat de repartir el berenar als companys. D'aquesta manera es sent el protagonista per uns minuts, va perdent la vergonya i es veu obligat a interactuar amb cada un dels seus companys. 3. Cada dia a l'hora de fer l'assemblea d'acomiadament, un infant mostra el seu àlbum de fotografies personal a tota la classe i ens va explicant coses referents a les fotografies. D'aquesta manera perd la por a parlar davant els altres.

Temporització: Treballarem la cançó durant tot el curs i la durada de les sessions dependrà dels infants, la dansa s'acabarà quan tots hagin sortit a ballar. Materials i recursos: Cançó “La coqueta amb sucre” (popular). Observacions: Per motius de drets d'imatge,no publicaré a youtube el vídeo que vaig gravar amb els infants, sinó que el mostraré el dia de la presentació de la memòria d'aplicació. Resultat de l'aplicació: Aquesta dansa ha agradat molt als infants i s'ha observat una millora notable en quan a participació i seguretat des de la primera sessió. La primera vegada que la vàrem treballar només hi va haver una nina que es va atrevir a ballar tota sola, els altres caminaven dins el rotllo donant la mà a l'educadora. També hi hagué algun infant que no volgué entrar dins el rotllo. Ara ja volen sortir tots a ballar, la majoria acompanyats per l'educadora, però també de cada vegada n'hi ha més que volen ballar tot sols dins la rotllana. Així mateix, cada cop es mostren més desinhibits i segurs, ja que en coneixen la dinàmica. Cal afegir també que aquesta aplicació ha resultat molt útil per observar el grau de timidesa de cada infant.

LA COQUETA AMB SUCRE Qui la ballarà la coqueta amb sucre? Qui la ballarà? Eixerit serà. Balli-la vostè senyoret/a (...) Balli-la vostè que la balla bé.