MEMÒRIA D’APLICACIÓ

Títol NYAM, NYAM, BON PROFIT

Catalina Ballester Solivellas ESCOLETA MUNICIPAL DE CAMPANET La cançó està adreçada als infants de l’aula de 2 anys del 1r cicle d’EI. El grup està format per 12 infants i és un grup bastant heterogeni.  OBJECTIUS Menjar sol habitualment i demanar ajuda si en necessita. Iniciar-se en l’ús de la cullera i la forqueta. Acostumar-se a menjar de tot, tastant diferents aliments. Mantenir-se assegut durant el temps de berenar.

 CONTINGUTS Hàbits alimentaris  ACTIVITATS - Cantam la cançó sempre abans de berenar per anunciar que ha arribat l’hora de berenar. - Parlam amb els infants d’altres moments en què també podem cantar la cançó ( abans de dinar, sopar...) . - Els convidam a què cantin la cançó a casa amb els pares.  TEMPORITZACIÓ Treballarem la cançó durant tot el curs per introduir la rutina del berenar  MATERIALS I RECURSOS Cançó Nyam, nyam bon profit ( popular )

 Observacions i resultat de l’aplicació La majoria dels infants canten la cançó, llevat d’alguns més tímids que encara els costa. Aquesta cançó motiva molt als infants, que són ben conscients de què ha arribat el moment de berenar i es disposen a gaudir d’aquest moment. Amb ella, aprenen també les fórmules de cortesia per l’hora del menjar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful