MEMÒRIA D’APLICACIÓ

TÍTOL El submarí. Bàrbara Pastor Quetglas C.P. Juníper Serra. Petra. La proposta va adreçada a 4 anys d’infantil. El grupclasse consta de 17 infants, és un grup molt heterogeni tant pel seu nivell de coneixements, a nivell psicomotor, com a nivell de llenguatge. Hi ha infants que els costa molt tot el que fa referència a la lateralitat i la ubicació a l’espai. OBJECTIUS L’objectiu de la sessió és treballar la lateralitat. CONTINGUTS ☺ mà i peu dret ☺ mà i peu esquerra ☺ color groc. ACTIVITATS PLANIFICADES També he preparat una fitxa per anar fent un cançoner. TEMPORITZACIÓ Treballarem amb mig grup-classe en sessions quinzenals. La durada serà de 2 mesos.

MATERIALS I RECURSOS El submarí. Lluís Gili. IMATGE. Yellow submarine. The Beatles. Observacions Hi ha alguns infants que han captat el moviment, altres els costa coordina mans, peus i cos, hi ha una nina que no vol ballar. Seguirem practicant. RESULTAT de l’aplicació. Ha estat una sessió molt gratificant i motivadora. Els infants aprenen al temps que gaudeixen de la música.

___________________
AMB LA DRETA DE COLOR GROC, ÉS EL SUBMARÍ ÉS EL SUBMARÍ ÉS EL SUBMARÍ AMB LA DRETA, AMB L’ESQUERRA, DE COLOR GROC, ÉS EL SUBMARÍ ÉS EL SUBMARÍ ÉS EL SUBMARÍ AMB LA DRETA, AMB L’ESQUERRA, AMB EL PEU DRET, DE COLOR GROC, ÉS EL SUBMARÍ ÉS EL SUBMARÍ ÉS EL SUBMARÍ AMB LA DRETA, AMB L’ESQUERRA, AMB EL PEU DRET, EL PEU ESQUERRE DE COLOR GROC, ÉS EL SUBMARÍ ÉS EL SUBMARÍ ÉS EL SUBMARÍ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful