Está en la página 1de 3

Li Tedeschi affodi d'Amore Comte Gasrek

National Bibliothek Wien V18829. Folios 109 à 111


Si b majeur (accord : 2 bémols)

I I
yy I I I N N II I I I I N N II II
Ï  EII E E E E E E E E E E E E E E E E
E
E E
E E
EI E
E E
E E
E E
EI E
EI E
E E
E E
E E
E E
E E
E E
EI E
E E
E
E
EI EI EI E
EN EI EI E
EI EI EI EI E
EN E
EI EI

I N N III I N
yy II II I p II N N I II I I N
7

Ï E E E E E E I E E E EI E E I E E E E
E
E E
E E
E E
E E
EI E
E E
E E
E E
EI E
EI E
EI E
E E
E E
E E
E E
E
EI EI E
EN EI E
EI E
EI E
EN EI E
EI EI EI E
EN

I I N
13
yy II N III I N N I I p I I N
Ï E E E E E E EI I I I I N E EN I I N E
E
EI E
E E
EI E
E E
EI E
E N N
EN E
EN E
EI

20
yy p N N N N N N N N N N N N N N N N N N I N N N N N N N
Ï EI EI E E E E E E E E E E EE E E E E
E
E E
E E
E E
EN E EN EEN E
E E
E E
EN E
EI E EN EN EN E
E E
E E
E
E
EN EN E
E EN E
EN E
N E
EN EN E
E EN

N N N N N N N N N N II II II II II II z II z II z II
yy N N N N N N N N I p
26

Ï E E E E E E E E E
E
EN EN EN E
E E
EN E
EN E
EI E
EI EN E EN EEN E
E
E
E
E
E
E
E
E zEI zEI zEI E
E
E
E
EE E
E
EN E E E
EI EI EI EI E EI E EI

EI EI EI EII EII EII EII EII EII EII EII EII E


EII E
EII E
EII EII I
yy z I z I z I zI IP z I
33

Ï yI yI yI E E E E E E zI zI zI zI zI zI E E E E E E
E
E E
E E
E E
E E
E E
E E
EI E
E E
EI E
E E
E E
E
EI EI EI EI EI EI EI E
EI EI EI

I E
EI EI I EI EI E
EI E
EI EN E
EN
40yy I EI E EN N I EN N I I
Ï E E E
E
EI EI EI E
EI E
E
EN
E
EI E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E E
EI EI
E
EI E
EI E
E
EN
E
E
E
E
E E
EI EI
E
EI E
EI E
E
EN
EI E
EI E
EI EI

I EI EI E
EH EN N EH EN N E
EH EN N
47yy E I
p
EI N EN I
I I
Ï E E E EE E E E E E E E
EI E
E E
EI E
EI E
EN E
E E
E E
E E
E E
EI EI EH E
E
EN
E
E
E
E
EN E
EH E
E
EN
EI EI EI E
EI E
EI E
EH
I I
yy I I H N N HH N H N N HH N
54

Ï E I H N H N
E E
E E E E E E E E E E E E E
E
EI EI EI EI E
EI EI E
E
E
E
EN E
E
E
EN E
E
E
E
EN E
E
E
EN
EH EH EH EH

N N N N N N N N
yy HH N N N yN N N N N N N N N
60

Ï EE I I N N N N N N zN
E E E
E E E
EE EE E
E E
E
E
E EN E
EI EN EN E
EN EN EN
EH

EN N x N z N EN EN N N z N
yy x N N N N N N N N N N yI zI N N z IP z I
66

Ï E E E
EN EN EI E
EI E E
EN
E
EI E EI E
E
E
E
EI

N N N N N N N N N I I I
yy I I I II II II I
I
I
I
I
I II II II
71

Ï E E E E E E E E E E E E E
E
E E
E E
E EI E
E E
E E
E E
EI E
EI E
EI E
E E
E E
E
EN EN EN EI EI EI E
EI E
EI E
EI

I I I EI EI EI EI EI EI I I I
yy I I I I I I I I I I I I II II II I
I
I
I
I
I II II II
76

Ï E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
E
EI E
E E
E E
EI E
EI E
E EI E
EI E
EI E
E E
E E
E E
EI E
E E
E E
EI E
EI E
E EI E
EI E
EI
EI EI EI EI EI E
EI EI EI EI

N N N N I I
yy N N I I I PI IPI I N N
83

Ï E EI E E E E E E E E E E
E
EI E
EI E
E E
EI E
EI E
EI E
E E
E E
E E
E E
E E
E
EI E
EI E
EI EI EI EI E
EN

P I EN N N I I I
yy II N N N N N N N N PI I p
88

Ï E E E E E E E E E E EI E E
E
E E E E E E E E E E E E E
EI EN EN E
EN E
EN E
E
EN
E
E
EN
EI EN EI E
E
EI
E
EI E
EI

I I N N N N N
yy
93 N N N N zN N N N N N P zI O I p
Ï E
E
EI
E
E
EI
E
E
E
E
E
E
E
EN E
E EE
EN E
EN E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
EN
E
E
EN EII E
E E
E
EN EI EN EN EN EI

Finale[en La majeur] : p. 2
I N N I I
yy p I N N I N N N N N N N N N N N N
98

Ï EEE N
E E E E E E E
EI EN E
E EE E E E E
EN E EN E
EI E
EI E
E
EN
E E
EI I
E E
E E E
EI EI E
E EN
E
EN E
EN E
E
EN
E
E
EN
E
E
N E
EN EN

yy N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
104

Ï E E E E
E
E E E EN E EN EEN E
E E
E
EN E
E E
E
EN E
E E
EN E
E
E E
E E
E
EN EN EN E
E
EN
EN EN E
E
EN
E
E
N EN

yy N N N N N N N N N N N N N N N N xN N I I PI N N
109

Ï E E E I
E E
EN E E E E E E E E E E E
EN EEN EEN E
E
E
E
E E
EN E EN E EN EI EI EI E
E E
E EN
EN EN E E
EI EI

N EN
yy I I I I II
I N I zI p N N N
N P N N xI I N
N N N N
114

Ï EEE N
EI E E E
E E
E E
E E
E E E E E E E E E E E
E
EI E
EI E
E E E E EN E
EI EI EN E
E E
E E
E E
E E
E E
EN
EI E EI E
EI E
EI E
EN E
N E
N E
EN EN

yy N N N EN N N N N N N N N N N
Ï N EN E E E E E E
N N N I N yN N N N N N
121

E E E N N N z N
E
EN E
EN E
E E E E
E E E
EI E E
EN E
EN E
EN EN N
E E E
EN EN

N N N
yy N N N N N N N N N
Ï EN N N N N N
127

E NENEN E N NEN NENEN NENEN


E
EN E
EN E
EN E
EN EN E
E
E E E
E E E E
E E E
EN E
EN E
EN E
E E
EN E
EN
E
E E E
EN EN E
E EN

N N N
yy N N N N N N N N N I I I
132

Ï E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E N E E
E
E E E E E E E E E E E
E E E E
EN E
EN E
EN E
EN EEN EEN E
EN EE
EN E
E
EN
E
E
EN EEN E
E
EN
E
E
EI EI
E

yy
137

Ï E
E
E
I

EI
E
E
E
EI
E
E
E
E
N N

EN
E
E
E
II
EI
E
E
I
EI
E
E
EI
E
I
EI E
E
E
E
I

EI
E
E
E
I
EI
E
III
EI E
E
E
EI
E
E
E
E
N N

EN
E
I
EI E
E
E
E
HH
EH
š
š
š
š 
Finale[en La majeur] : p. 3
Jean-Daniel Forget (V18829_15_G)

Intereses relacionados