Está en la página 1de 1

2.

Augmentar la inversi en educaci, recomanada per tots els organismes


internacionals, al 6% del PlB.

3- Fomentar la participaci i els acords de la comunitat educativa, social i amb les administracions locals a l'hora del desplegament de les mesures que pugui prendre el Departament d'Ensenyament. complementaris ide reforg de l'educaci.

4.

Frenar

el desenvolupament de la gesti privada en els serveis


de

5- Garantir una rtio mestres-alumnes adequada per a una educaci


qualitat ifer-la efectiva amb les plantilles necessries.

6- Que els centres disposin d'unes infraestructures i espais dignes per fer la seva tasca i d'unes dotacions pressupostries que permetin fer front a les
seves despeses de funcionament. 7- Assegurar les places pbliques suficients per atendre la poblaci escolar a totes les etapes educatives des de l'educaci infantil de primer cicle, garantint els recursos compromesos amb els municipis. 8- Obrir el sistema educatiu a les persones que provenen de l'atur o necessiten una formaci complementria, ampliant l'oferta pblica de la formaci professional, , els programes de qualificaci professional inicial, la formaci de persones adultes, el batxillerat i la universitat.

9- Acordar un Decret de Matriculaci que permeti una igualtat d'oportunitats reals i no impliqui cap mena de desigualtat en l'accs als centres educatius sostinguts amb fons pblics. l, en paral'lel, elaborar un pla concret decidit, coordinat i acordat contra la segregaci escolar.

10- Fer un especial esforg, tant d'inversions com de recursos, en aquells


entorns on les condicions socioeconmiques sn ms desafavorides.

11- Assegurar una gesti democrtica


educatius.

participativa en els centres pblics

12- Que la situaci actual no suposi ms desigualtat ni entre l'alumnat, ni entre centres sostinguts amb fons pblics. El desig de treballar per a una educaci pblica de qualitat a Catalunya ens fa adregar-nos a tota la comunitat educativa, a la ciutadania i a la societat civil del nostre pas a implicar-se en la defensa de l'educaci pblica.

L'Hospitalet de Llobregat, 5 de setembre de 2011