Está en la página 1de 2

1. Krinio anras ir tipas. 2. Pavadinimo reikm.

Jonas Bilinas Psichologin novel Pavadinimas i karto atskleidia apie k bus kalbama tekste. Pavadinimas konkretus ir i karto vainikuojantis pabaig.

3. Krinio tema. 4. Krinio sandara.

Senatv, nereikalingumas. Krin galima suskirstyti kelet dali: 1. Brisiaus senatv. 2. Brisiaus prisiminimai. 3. Brisiaus mirtis. Pagrindinis veikjas tai senas uo Brisius, per kurio paveiksl pasakotojas ikelia senatvs ir nereikalingumo problem. Pasakotojas yra stebtojas, jis veiksm stebi, mato veikj veiksmus ir igyvenimus, bet to neanalizuoja, o palieka veiksm vertinti paiam skaitytojui. Vaizduojama troba, kiemas, spali krva. Vyrai mediokl pasiimdavo su savimi ne tik ginklus, bet ir unis.

5. Pasakotojas, pagrindinis veikjas.

6. Vaizduojamo laikmeio buitis, paproiai.

Jurgis Savickis Epinis apsakymas Ivertus i lotyn kalbos reikia vaigdes. Pavadinimas yra metafora, kurioje galima velgti ir truput ironijos. Ja atskleidia pagrindinio veikjo Dalbos poiris gyvenim. Vyras yra labai religingas, giliai tikintis, pavyzdingas kininkas. Su tokiais sitikinimais jis tarytum turt sdti Dievo deinje, bet...Viskas lieka tik vidiniame veikjo pasaulyje, o realiame gyvenime Dalba elgiasi prieingai. mogaus elgesio ir mstymo konfliktas. Apsakym galima suskirstyti kelet dali: 1. Dalbos pasiryimas keisti savo gyvenim. 2. Kelion banyi. 3. Dalbos nelaim. 4. Plan vykdymas. 5. Veiksmas Dalbai grus namo. Pagrindinis veikjas yra kininkas Dalba. Tai vienas i ne daugelio identifikuot Jurgio Savickio sukurt veikj. Veikjo pavard tokia pati kaip senovinis darbo rankis. Pavard reikia, kad veikjas altas, grubus, nemalonus. veikj galima vadinti veikju kauke. Pasakotojas yra stebtojas. Jis ironikai, danai su paaipa iri veikjo elges, taiau elgesio neanalizuoja ir nevertina, o palieka visk vertinti skaitytojui. Vaizduojama kaimo gyvenviet, banyia ir jos pastatai. Minimas paprotys eiti sekmadieniais banyi. Sekmadienis laikytas venta diena. Taip pat minimas Komunijos primimas, kunigo kaldojimas pas mones.

7. Vertybs. 8. Laikas ir erdv.

Vertybi skalje aukiausi viet uima tarpusavio ryys, reikalingumas, meil ir supratimas. Laikas ir erdv vis keiiasi priklausomai nuo Brisiaus veiksmo. Vienoje vietoje Brisius senas, kitoje jis dar jaunas ir aidia su vaikais. Krinyje derinamas dabarties ir praeities laikas. Siuetas nesutampa su fabula. Veiksmas pasakojamas ne nuosekliai. Modernizmas 1. Ar senas reikia nereikalingas? 2. Ar su amiumi ateina ir pagarba? 3. Ar visada lengva suprasti vienas kit? Pagrindinis veiksmas nevertinamas. Autorius palieka veikjui paiam vertinti veiksm.

9. Kompozicija. 10. Literatros srov. 11. Problemos.

12. Moralinis pagrindinio vykio vertinimas.

Materialins: Dalbos turtas. Dvasins: Humanikumas, kuris atskleidiamas ne per mogaus, o per uns portret. Krinio laikas apima vien dien-sekmadien. Erdv laisvai keiiama. Veiksmas vyksta Dalbos namuose, vliau ant ualusios ups, po to vyksmas persikelia zakristij ir banyi. Vliau veiksmas vl grainamas ant ledo, o galiausiai ir kininko namus. Rmin(udara), turi aiki pradi ir pabaig. Krinyje tam tikra tvarka idstytos scenos, epizodai. Ekspresionizmas 1. Ar u gera atlyginama geru? 2. Ar teorinis tikjimas pakelia vaigdes? 3. Ar visada reikia siekti usibrto tikslo? 4. Kiek svarbi gyvyb? Pagrindinis veiksmas nevertinimas visikai. Savickis leidia paiam skaitytojui nusprsti ir vertinti veikj veiksm vert.

Na tai vat ta lentel...neinau ar ia ivis kak tem paraiau, bet tai vis geriau nei nieko...manau....jei k tai pasiredaguosi, juk protinga panel esi...na k, malonu padti buvo... Tavo Katinlis....,,