Está en la página 1de 8

CHIMIE ORGANIC CHIMIE ORGANIC - - Cur Curs s

Anul I Anul I - - Biologie Biologie


Titular curs: Conf. dr. Zoi(a BERINDE Titular curs: Conf. dr. Zoi(a BERINDE

C
n
H
2n-2
S1RUC1URA: Molecula 1,3-butadienei este plana cu toti atomii de c si de H in acelasi
plan. Cei patru atomi de C au geometrie trigonala (unghiul de 120).
Masuratori ale distantelor interatomice au aratat ca lungimea legaturii duble este
ceva mai mare decat in alchene, iar legatura simpla dintre atomii de C este mai scurta decat
in alcani. Aceasta se explica prin intrepatrunderea laterala a orbitalilor proveniti de la toti
cei patru atomi de C si Iormarea unui orbital molecular a extins.
DEFIAI1IE: Alcadienele sunt hidrocarburi nesaturate ce contin in molecula lor, pe langa
legaturi covalente simple C-C si C-N, doua legaturi covalente CC.
AOMEACLA1URA: SE Iace indicand indicii legaturii duble si adaugand peIixul '-diene
dupa alchanul corespunzator.
IZOMERIA DE POZI1IE: determina o clasiIicare a alcadienelor determinata de locul
pe care il ocupa in molecula cele doua legaturi duble.
egaturi duble:
WCumulate: cele doua legaturi duble au un atom de carbon comun.
WConjugate: cele doua legaturi duble sunt separate printr-o legatura simpla C-C.
WIzolate(disjuncte): cele doua legaturi duble sunt separate prin mai multe legaturi simple C-C.
IZOMERIA DE CA1EAA: apar la termenii care contin minim cinci atomi de carbon.
IZOMERIA CEOME1RICA: apare datorita Iranarii rotatiei libere a atomilor de carbon ce
unesc legatura dubla.
!RO!RIETATI FIZICE: utadiena este gaz, iar termenii superiori pana la
14 atomi de carbon sunt lichizi. Punctele de Iierbere sunt mai scazute decat ale alcanilor
corespunzatori si cresc odata cu lungimea catenei. Sunt insolubile in apa, dar solubile in
solventi organici.
METODE DE SINTEZA
WPrin dehidrogenarea butanului sau butenelor incalzite la 500C in prezenta de Cr
3
O
3
/ Al
2
O
3
Wehidrogenarea diolelor 1,3 sau 1,4
WCondensarea aldehidei Iormice cu izobutena
Win etanol trecut la 400C peste ZnO / Al
2
O
3
!RO!RIETATI CHIMICE
W REAC1IA DE ADI1IE:
. Aditia hidrogenului la butadiena poate aveal loc in doua etape, separabile sau nu in Iunctie
de natura catalizatorului
. Aditia halogenilor are loc atat 1-4 si 1-2
WREAC1IA DE OXIDARE
. Prin oxidare cu K
2
Cr
2
O
7
/ H
2
SO
4
. Prin oxidare cu ozon
WREAC1II DE POLIMERIZARE