L’ESCOLA LLEGEIX

Un dels objectius principals que ens plantegem a l’escola és fomentar el gust per la lectura; que els nens i nenes llegeixin per plaer, que llegeixin bons llibres i que a la llarga esdevinguin bons lectors. El nostre Projecte consisteix en llegir 15 minuts a l’aula, tres dies a la setmana. Cada dia a partir de les 11.30 hores i fins que soni l’ocellet, com a senyal, tota l’escola llegirà! Es substitueixen temps de classe per temps de lectura! Objectiu: Creació d’un escenari de lectura que ajudi a llegir i a construir l’hàbit lector i el gust per la lectura; un repte difícil però no impossible. Horari: L’experiència consta de 15 minuts de lectura diària per a tots els cursos d’Educació Infantil i Primària. Aquests 15 minuts afectaran totes les àrees i matèries. S’hi implicarà, per tant, tot el professorat i la secretària de l’escola. Organització de l’aula: La lectura es fa a l’aula amb aquestes pautes: Cada classe té una capsa amb tot de llibres de la biblioteca. Cada nen tria un llibre de la capsa i comença la lectura. Durant l’estona de “l’escola llegeix” ha de llegir en silenci, mirar els dibuixos… i quan acabi el temps posa el seu punt allà on s’ha quedat. Si ha acabat el conte es guarda el punt per a la propera sessió. A Educació Primària els tres dies es fa lectura lliure i individual d’un llibre que han escollit prèviament. A l’educació Infantil es combina la lectura lliure amb la lectura en veu alta. Perquè les ganes de llegir es poden encomanar escoltant com una altra persona llegeix…

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful