Está en la página 1de 5

Arregllo: Modesta Bor

Fulía de Cumaná

Folklore

&

#

2

4

Œ

œ

r

r

œ

œ

J

œ

R

r

œ

œ

J

r

œ

R œ

œ

R

œ

r

œ r R œ

r œ r R œ œ œ R

œ

œ

R

œ

R

œ

R

œ œ

R

r

œ

r

œ

R

R œ

œ

j

œ

r

œ

r

œ

R

r

œ

r

œ

r

˙

 

qui ti

plín qui ti plín qui ti

 

qui ti qui plín

 

qui ti qui

ti

qui ti qui

plín

 

ti

qui

ti qui ti

qui

plín

 

&

#

2

4

œ

r

œ

r

œ

œ

r

œ

j

œ

.

 

r

œ

r œ #œ

œ

r

œ

r

œ

r

œ

œ

j

r r

œ

œ

 

r r

œ

r

œ r œ .

j

œ

 

r

œ

j r

.

œ œ

œ

 

qui-ti plín

 

plín

 

qui-ti

 

plín

 

qui ti

qui

plín

 

qui

 

ti

qui

œ

plín qui ti qui plín

ti

plín

 

ti plín

 

V

#

2

4

 

œ

J R R

œ

œ

j

œ

r r

œ j œ #œ

œ

r

r

œ œ

r r œ j œ #œ œ r r œ œ
 

˙

œ

J

 

R œ

œ

R

œ

R œ

r

œ

R

œ

R

œ

 

plín qui ti plin ti

 

plín

 

qui ti

qui

plin

 

plín

 

plín

œ

qui

ti

plin qui ti qui plin

plin qui ti qui plin
 

? # 2

4

 

 

œ

œ

 

r

œ j #œ

˙

r œ j #œ ˙

œ#œ

R

 

œ

R œ

R

R œ

œ

R

œ

R œ

œ r

R œ

œ

r

Rom, rom, rom, qui ti plín plín ti qui ti qui plín qui ti qui
Rom,
rom,
rom,
qui ti plín
plín
ti qui ti
qui
plín
qui ti qui
7
#
œ
r
r
j r
r
œ
œ
r
r
œ
œ
r
œ
&
J
œ r œ
r
œ
J œ
œ œ
r
œ
œ
œ
J
R J œ
œ
œ
œ
plín plín plín
plín plín plín
plín plín
plín qui ti
qui plín
qui ti
qui plín
3
#
3
5
j
3
j
j j
j
j
j
j
&
œ
j œ
œ
œ œ
œ j j
œ
œ
˙
œ œ
œ
œ œ
œ
˙
œ
que bo-ni-toIes - taIel
al
-
tar
ben - di
- to quien
-
loIa-dor-nó
#
œ
œ
œ R œ
œ
œ
œ
r
R œ
œ
r
j œ
Œ
Œ
J
J
œ
V
R
R
œ
.
J œ R œ
R œ
R
œ
œ
œ R
R
plín
qui
ti
plín qui ti
plín
quiti plín qui ti
qui
plín
ti
œ
œ
œ
˙
œ
?
#
œ
œ
R œ œ
r
œ
Œ
R
R
R œ
J
œ
J œ
J
R
œ
R œ
J
R œ
plín
que
bo-ni-toIes -
quien loIa -
dor
-
quien loIa-dor-
13
#
r
.
r
œ
R œ R œ
œ
r r
r
œ
r
r œ
œ
œ
œ r œ
Œ
œ
œ
œ
&
R
œ j j
œ
J
œ R
J
R
R œ
R œ
œ r
R œ
œ r nœ
œ œ
J œ
œ
œ
œ r œ
R
R
qui ti qui ti qui ti
qui
plín qui ti plín qui
ti
plín qui ti qui plín
tin
tin
tin
ti qui ti
qui plín
ti
#
3
j
j
&
j
j j
œ j j
œ j œ
œ
œ #œ
œ
œ
˙
ben
-
di -to
quien loIa
-
dor
-
#
œ
r r
œ
r
˙
˙
r
œ
Œ
Œ
R
œ
œ
œ
œ
œ
V
R
R œ
R œ
R œ
œ j œ
J
J
plín
plín qui ti qui
plín
qui ti qui
plín
¡Ay!
que
bo - ni-to
œ .
œ
œ
?
#
œ
j
r œ
r œ
œ
˙
Œ
J
J
R
J
œ
R œ
˙
œ R
R œ
œ
R
œ J œ R œ
R œ
R
R
plin
ti plin
ti
plín
que bo-no - to es
-
el al-tar quien
loIa
-
dor - nó

Tierra y Ser

2

Fulía de Cumaná

19

# œ r r œ #œ r œ j œ œ œ . œ .
#
œ
r
r
œ
r
œ
j
œ
œ
œ
.
œ
.
r Œ
&
œ
R
œ
œ
R
J œ
œ œ
r
œ R œ
œ
R œ
plín
plín
plín
plín
ti qui ti qui plín
ti
plín
ti
plín
qui ti qui plín
#
3
3
j
j j
j
&
j
œ j #œ
œ j j
œ
œ œ
œ
œ
œ
˙
˙
ben
-
di
-
to
quien
-
loIa -
dor
-
r
œ
#
r
œ
œ
œ
œ
˙
œ R œ
j
j
œ
œ
œ
œ R œ
R
R J œ œ
œ
œ
˙
V
œ
œ
R œ
R
R J
R
R
J
R œ
œ
œ
J
R
R
R
R
J
J
que bo-ni-toIes-táIel
al
-
tar
di - me quien loIa-dor - nó
ti plín
qui ti
plín qui
ti
plín
œ
œ
œ
?
#
œ
œ
j
œ
œ
r
R
œ
œ
˙
œ
R
R
R œ r
œ
R œ
R œ
J œ
œ
œ R œ
R œ
R
R œ
R
œ R R œ
R
J
R œ
R
¡Ay!
fue quien loIa-dor - nó
quien loIa-dor -
rom, rom,
rom, ti qui ti qui ti qui
plín
qui ti qui

25

œ # œ . œ œ œ œ œ œ œ R J œ R
œ
# œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
R J œ
R œ
J
R
J
R œ
R œ
œ
œ
Œ
&
R
J
R
R
J
R
ti
plín
qui
ti
plín
qui
ti
plín
qui
ti
plín
qui
ti
plín
#
j
Œ
j j
j
&
œ
œ œ
œ
œ j j
œ
que bo
-
ni
-
toIes - taIel
al
-
#
œ
œ
œ
j
œ
œ
œ
œ
œ r
R
œ
V
R
œ
Œ
J
œ r
R œ
R
R
R
œ
œ
J
R
R
R œ
R œ
R
qui
ti
plin
ti
plin
qui
ti
plin
qui
ti
qui
plin qui
ti
plin
plin
?
#
œ
œ
œ
œ
œ
r
œ
œ
R
œ r Œ
R œ œ
rom, rom, rom, rom, qui ti qui plín 3 30 # j j r œ
rom,
rom,
rom,
rom,
qui
ti
qui
plín
3
30
#
j
j
r
œ
œ
œ
j
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
J
œ
œ Œ
≈ J œ
R J œ
R œ
que
bo
-
ni
-
toIes - táIel
al
-
tar
que bo
-
ni
-
to
3
#
3
j j
j
j
j
j
j
j
j j
j
&
œ
˙
œ
œ œ
œ j œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ œ
œ
tar
ben
-
di
-
to
quien
loIa - dor
-
que
bo
-
ni
- toIes - taIel
al
-
#
j
œ
j
œ
œ
Œ
œ j œ
œ
œ J œ
V
œ j
J
J
J œ
que
bo
ni
to
que
bo
-
ni
- toIes - táIel
al
-
œ
?
#
œ
œ
˙
œ
œ
œ
3
œ
œ
Œ
J
J
J œ
que
bo
-
ni
-
toIes
el
al
-
tar

Fulía de Cumaná

3

36 # j 3 j j œ j œ #œ j ∑ ∑ ∑ Œ
36
#
j
3
j
j
œ
j
œ #œ
j
Œ
j
œ
&
œ
œ
œ
œ
˙
J œ
que
bo
-
ni
- toIes - taIel
al
-
tar
al
-
tar
#
3
3
j
j
j
j
j
j
&
j
j
j
j
j
j
˙
œ
œ j j
œ
œ
œ j
œ
œ
œ
œ
œ j ˙
œ
œ
œ
œ
œ
˙
tar
ben
-
di - to
quien
loIa - dor
-
ay
que
bo
-
ni - toIes - taIel
al
-
tar
#
œ
œ
3
œ
œ
œ
œ #œ
œ
˙
œ
œ
V
œ
J œ
J
J
œ
J œ J œ
tar
¡Ay!
que
bo
-
ni
-
toIes
-
táIel
al - tar
es
-
táIel
-
al
-
tar
3
j
j
?
#
œ
j
j
j
œ
œ
J œ
˙
œ j œ
˙
˙
œ
J
œ
œ
œ
œ
œ
J
J
 

43

ay que

bo

-

ni

-

to

es

-

Iel

al

-

 

tar

que

bo

-

ni - toIes

-

 

&

#

 

Œ

 

 

 

 

   

   

œ

           
   
      3 3  
 
3 3
3
3
 
         

&

#

j

œ .

œ

r

j

œ

 

œ

j

œ

j

j

œ

 

œ

j

j

œ

 

˙

œ

˙ œ
 

j

œ

œ

j

œ

œ

j

j

œ

œ

j

j

œ

 

œ

œ

 

Di

 

-

me

quien

pu

-

do

pin

 

-

tar

 

to

-

da

 

la

pa

-

sión

 

en

-

te

-

ra

 

#

œ

 

 

j

j

 

˙

œ

3

œ

œ œ
œ
œ
     

Œ

   

Œ

œ

 

œ

     

œ

           
 

V

di

-

me

quien

 

pu

-

do

J

pin

-

tar

 
 

œ

 

?

#

œ

Œ

 

 

œ

œ

   

œ

œ

 

œ

 

œ

œ

 

To

-

da

 

la

pa

 

-

sión

 

en

-

-

-

te

-

ra

49

# j j j j ∑ ∑ ‰ œ ˙ & J œ œ ˙
#
j
j
j
j
œ
˙
&
J œ
œ
˙
œ
j
œ
œ
J
œ
pa
-
ra
can
-
tar
¡Ay!
a
-
clá
-
ra
-
#
3
3
j
j
j j
j
j
j
j
j j
j
&
j
œ
œ
œ
œ j œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ j j
œ
œ œ
œ j #œ
œ
œ
œ
œ
y
pa
-
ra
can -
tar
con
gra
-
cia
a
-
cla
-
ra
meIes -
ta
ron
-
que
-
ra
#
j
œ
œ
œ
3
œ
J œ œ
œ
œ
V
œ j
J œ J œ
œ j œ
œ
J œ
J
J
J
J
J
J œ
y
pa
-
ra
can -
tar
con
gra
-
cia
con
gra
-
cia
es
-
ta
ron
-
que
-
ra,
ron
-
3
œ
œ
j
j
?
#
nœ J œ
j
j
j
œ
J œ
j j
J
J
J œ
œ
œ
œ
œ j œ
œ j œ
œ
J
œ œ
œ
œ
y pa
-
ra
can -
tar
con
gra
-
cia
a
-
clá
-
ra
-
meIes -
ron
-
que
-
ra

4

Fulía de Cumaná

3 55 3 # j r r r j œ r j œ j œ
3
55
3
#
j
r
r
r
j
œ
r
j
œ
j œ
Œ
œ
&
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ œ
œ
J
œ
œ
˙
R
J œ
R
me
es
-
ta
ron
-
que
-
ra
qui
ti
plín
qui
ti
plín
ti
plín
#
3
r
r
j
j
j
3
r
j
&
j
j
j
j
j
œ
œ
œ
œ
œ
#œ œ
œ
œ
œ
.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
y
pa
-
ra
can
-
tar
con
gra
-
cia
qui - ti
plín
plín
qui -
ti
3
#
œ
3
œ
j
œ
3
œ
œ
j
j
œ
œ
Œ
œ
œ
V
J
J
œ
œ
œ
œ
J œ
œ j
J œ
J
œ
J œ
R
R
que
-
ra
es
-
ta
ron
-
que
-
ra
ron
-
que -
ra
rom,
plín
qui
ti
plín
ti
3
?
#
œ
˙
˙
œ
Œ
œ
J œ
J
œ
˙
J
œ
pa - ra can - tar rom, Rom, rom, 61 # r r œ œ
pa
-
ra
can
-
tar
rom,
Rom,
rom,
61
#
r
r
œ
œ
j
œ
r
œ
r
œ
œ
œ
œ
r
r
&
œ
R
œ
R œ
R
œ r œ
R
R
R R œ
œ r
R œ
œ
R œ
œ r
˙
qui ti
qui plín
qui ti
qui
ti
qui ti
qui
plín
ti
qui
ti
qui ti
qui
plín
#
r
r
r
j
5
j
r
r
j
j
j
j
j
&
j
r r
r
r
j
j
r œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ .
r
.
œ r ‰
œ
œ
œ
œ
j
œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
plín
qui ti
qui
plín
plín
qui ti
plín qui ti
qui plín
ti
plín
ti
plín
San-tí - si - ma
Cruz de ma-yo
#
r
r
œ
œ
œ
r r
œ
r
˙
œ
œ
œ
Œ
V
œ
œ œ
œ #œ
R
J
R œ
R œ
R
R
plín
qui ti
qui
plín
plín
plín
qui
ti
plín qui ti qui plín
r
œ
œ
œ
?
#
j
œ
œ
r
œ#œ
œ
R
r
R
œ
œ
R
Œ
˙
œ
R
R œ
œ
R
R œ
rom,
qui ti plín
plín
ti
qui ti
qui
plín
qui ti
qui
plín
3 3 67 # j j j j œ. œ œ œ œ œ œ
3
3
67
#
j
j
j
j
œ.
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Œ
&
˙
œ
J
!Ay!
de
Ma
-
yo
por
a
-
quí
3
#
3
3
j
j
j
j
Œ
&
œ
œ
œ j œ
œ
œ
œ
˙
œ
˙
œ
quien
te
tra
-
jo
por
a
-
quí
3
3
#
j
j
3
œ
œ
œ
œ
œ
œ
V
œ
œ
œ
˙
œ J œ
J
J
J
J
J œ œ
J
J œ
J œ
quien
te
tra
-
jo
por
a
-
quí
An
-
to
-
nio
Fa
-
ri
-
na
œ
?
#
œ
J œ
Œ J œ
J
J
J
J
An
-
to
-
nio
Fa
-
ri
-
na

Fulía de Cumaná

5

73 # j 3 j j j j j ∑ ∑ ∑ ‰ j œ
73
#
j
3
j
j
j j
j
∑ ‰
j
œ
œ
&
j
œ
œ
œ
œ j
J œ
œ
œ œ
œ
œ
J
J
œ
San - tí
-
si
-
ma
Cruz
de
Ma
-
yo
de
Ma - yo
#
3
j
j
j
j
j
j
∑ ‰
Œ
j
j
j
j
&
j
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ j œ
œ
œ
œ
œ
San
-
-
si
ma
Cruz
de
Ma
-
yo
de
Ma - yo
#
œ
œ
œ J œ
3
œ
œ
V
J
J
j
œ J œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ
œ
J œ œ
œ J œ
J
J
J
J œ
J
J
J
J
J œ
J
J
J
-
mez
de
la
pla
-
za
guay - que
-
San
-
-
si
-
ma
Cruz
de
Ma - yo
œ
œ
œ
3
?
#
j
j j
j
œ j œ
j œ J œ J œ J œ
œ
œ
J œ œ
J
œ
œ œ
œ j œ
˙
J
J
 

-

mez

 

de

la

pla

-

za

guay - que

-

 

¡Ay!

 

San

 

-

-

si

ma Cruz

de

Ma - yo

 
 

80

  80  
 
                     
 

&

#

Œ

œ

r

r

œ

œ

J

œ

R

r

œ

J œ

r œ R œ

œ

R

œ

r

r œ R œ

œ

 

œ

R

œ

R

œ

R

œ œ

R

r

r

œ

œ

R

R œ

j r

œ œ

œ

r

R œ

r

œ

r

œ

r

œ

œ

œ j R

.

œ œ œ j R .
 

˙

 

qui ti

plín qui ti plín qui ti

 

qui ti qui plín

 

qui ti qui

ti

qui ti qui

plín

ti qui

ti qui ti

qui

plín

 

ti

plín

 

&

#

œ

r

œ r œ

œ

œ

r

j r

œ œ

.

r œ r œ œ œ r j r œ œ . #œ

œ

r

œ

r

œ

r

œ

œ

j

r r

œ

œ

r r

œ

r

œ r œ .

j

œ

 

r

œ

j r

.

œ œ

œ

˙

 

qui-ti plín

 

plín

 

qui-ti

 

plín

 

qui ti

qui

plín

 

plín

 

qui ti

œ

qui ti

qui ti plín

ti

plín

 

ti plín

œ .
œ .

plín

V

#

œ

Œ

œ

J R R

œ

œ

j

œ

j r r

œ œ œ

œ

œ J R R œ œ j œ j r r œ œ œ œ r

r r

œ #œ

 

˙

œ

J

 

R œ

œ

R

œ

R œ

r

R œ

œ

R

J

œ

R

 

˙

 

rom

 

plín qui ti plín ti

 

plín

 

qui ti

qui

plín

 

plín

 

plín

qui

ti

plín qui ti qui plín

ti

plín

 

œ

  œ  
 
                                     
 

?

#

œ

Œ

œ

œ

 

œ j #œ

˙

œ j #œ ˙

r

œ#œ

R

 

œ

R œ

R

R œ

œ

R

œ

œ

R

R œ œ

r

r

œ

 

˙

rom,

Rom,

rom,

rom,

Octeto Vocal

qui ti plín

plín

ti qui ti

qui

plín

qui ti qui

plín

Tierra y Ser

Enero de 2006