Está en la página 1de 2

Mendoza Jimnez Montserrat 1.

- a
Computacin

<html>
<head>
<title>Mendoza Jimenez Montserrat Practica de Hiperenlaces</title>
</head>
<body bgcolor="#D9D9F3">
<P aling="center"><a name="inicio">
<font size=+3><u>Enlaces con otras paginas</u></font></p>
<hr>
<hr width="80%">
<li><p><a href="http://www.microsoft.com">Microsoft</a></p>
</li>
<li><p><a href="practica1.html">Mi primera pagina Web</a></p>
</li>
<li><p><a href="practica2.html">Mi segunda pagina Web</a></p>
</li>
<hr width="80%">
<hr>
<p aling="center"><font size=+3><u>Enlaces en la misma pagina</u></font></p>
<hr>
<hr width="80%">
<li><p><a href="#foto1>Foto 1 </a></p>
</li>
<li><p><a href="#foto1>Foto 2 </a></p>
</li>
<li><p><a href="#foto1>Foto 3</a></p>
</li>
<hr width="80%">
<hr>
<p aling="center"><a name="foto1"></a><font color="#008000" size="4">Fotografia 1 </font></p>
<img src="jonas1.jpg" width="100" heigh="100" ALING=TOP>
Texto alineado arriba
<hr>
<p aling="center"><a name="foto 2"></a><font color="#008000" size="4">Fotografia 2 </font></p>
<img src="jonas2.jpg" width="100"heigh="100" ALING=MIDDLE>
Texto alineado al centro
<hr>
<p aling="center"><a name="foto3"></a><font color="#008000" size="4">Fotografia 3 </font></p>
<img src="jonas3.jpg" width="100"heigh="100" ALING=BOTTOM>
<hr>
<p><a href="#inicio">Volver al principio de la pagina</a></p>
</body>
</html>

Mendoza Jimnez Montserrat 1.- a


Computacin