Está en la página 1de 83

Cm x hc - Kim Hong Sn

CM X HC
Written by Kim Hong Sn (Thch H) LI DN NHP Cm x hc v Dch L rt gn gi vi nhau cho nn ngy nay chng ti xin a danh t Cm x hc Dch L ra mt mnh n gii thiu tp sch ny. T nm 1973 khi Cm x hc bt u truyn b li ti Vit Nam, chng ti thy bng dng Qu Dch l dng sau lng Cm x hc, trn nhng Bi Qui m Dng. Sau n ng mt mnh vi Dch L, T Vi, a L, v Y hc. a s cc bn Cm x vin sau khi mn kho u c bit t nhiu v Dch L. Cho nn dng Dch L nh l mt phng tin ghi chp mt bc nh khi qut ca mt vn , d l tru tng. Chng bn ca Tp Cm X hc Dch l ny c kt nhng tinh hoa ca cc sch Dch l c dch ra bng ting Anh, ting Php, ting Vit, ting c... v c cc nh bo Nht trong nhm "Presidents" lp thnh mt dng c "quyt nh". Mt n bn t bit tng cho Ngn Hng Montre'al, Canada, cch y hn 20 nm Chng ti may mn c c bn sao, v s dng trong thi gian qua, vi nhiu kt qu rt khch l. Bch phn qu trng n 95%, c th ni l cao nht trong a ht bi ton. Thm vo vi Qu Dch L trn y, nu chng ta bit dng qu lc tm linh (1) na th s c mt dng c m ch li khng nh. Th d: qu lc tm linh ca bn l vong linh ca c thn sinh chng hn. Thng thng bn khn nguyn th c ng C ln tc th. Bn c th hi theo li gin d "c - khng". Tuy nhin cch ny d a bn vo ch lm lc, v t k m th. Tri li nu bn xin vong linh trong qu lc gip bn lp mt qu Dch, trong mt thi gian ngn, th ci thi gian y mang li cho bn s chun b chu o, v ci qu lp ra chc chn khng lc; phn lun on sau s do tm linh gp vo v cng hp dn.
Tin tri Cm x hc (2) l ci phn cht ph gip vo vic lun on vo qu Dch cho thm phn chnh xc. Trn kia chng ta c 50% do phn lp qu a n. Cn li 50% do Cm x vin rt t trong ba qu Chnh, H v Bin tng, hoc i t Tin tri Cm x hc n. Quyn Cm x hc Dch l ny ra mt vi cc bn mt phn ln nh cng c ca ng V T Hn, gp nht nhng ti liu ng Ty - ti liu ca nhm Presidents tng Ngn Hng Montre'al v Quyn Dch L Tinh Hoa ca c Thu Giang Nguyn Duy Cn.

Ngoi ra chng ti cng xin cm t qu n nhn tn tnh gip trong vic trang b dng c n lot cho chng ti. Phiu Lu nim l ph bn thn tng qu bn.
www.thuvienvietnam.com

Cm x hc - Kim Hong Sn

San Diego, 15 thng 7, nm 1993. Kim Hong Sn PHN MT Chng Mt Cm x hc l g? Cm x hc l khoa dng qu lc tm nhng s tht b che du. Cm x hc chia ra hai phn: Cm x hc vt l v Cm x hc tm linh. Cm x hc vt l mun i st Khoa hc chnh danh, v a ra nhng nh lut, qui tc, nh "lot s", "hng cn bn". Khuynh hnng ny khng ng vng v em li nhiu s h, nhiu mu thun gip cho phe chng i kch d dng. Lot s nh cc bn thy (xem Cm x hc Ton th, 1992), mi ngi mi khc; hng cn bn li cng sai lch nhau hn. Trong thc t, khi i tm mt vt th, kh m cn c trn lot s hay hng cn bn xc nh s hin din ca vt th y. Bc sang lnh vc Cm x hc tm linh, thc hnh c v d dng, nhng kt qu cc cuc trc nghim khng tt p nh hon ton mong mun. S kin ny dn chng rng Cm x hc tm linh tuy d nhng kh thu t kt qu. Ch cn mt cht xao lng, nh tm khng k, cht vn khng r rng l sai ht. Lnh vc tm linh li qu phong ph bao la, d hp dn cc bn i xa v nu k thut ca bn khng vng th d sai lc v cng. L thuyt ca Cm x hc tm linh v s "lan truyn t tng", ph hp vi "tia sng cm th" ca Cm x hc vt l, ni lin vt th n tim thc ca Cm x vin, nh hn ci thuyt nhng chn ng t mi vt th pht ra lm cho qu lc chuyn ng, ca Cm x hc vt l. im ph hp duy nht trn y lm cho hai trng phi tn ti cho n ngy nay. i xa hn na trong a ht tm linh, chng ta n nhng chn tri mi l ca a ht thun tu tm linh vi nhng qu lc, phn nhiu dng trong Y hc (Cm x hc Ton Th Chng VII). Qu lc l g? Qu lc l mt vt th c trng lng v lm bng bt c cht g, treo vo u mt si ch di khong 10 cm. Cm x vin cm vo u hai ngn tay ci v tay ch, tip nhn nhng chn ng lm cho qu lc chuyn ng. S chuyn ng ca qu lc, do nhng kh nng nhy cm v trng thi tinh thn ca ngi cm qu lc. V th im kh khn nht ca Cm x vin l phi n cng vic mnh ang lm, ngha l tp trung t tng nhng khng c ch quan v c tnh iu khin qu lc chy theo mnh mun. Qu lc thng thng c trng lng t 20 n 80 grammes. (Bn c th quen thuc vi qu lc ri th xin lt qua phn ny. Chng ti s a nhng bn mi lm quen vi Cm x hc vo qu o.)
www.thuvienvietnam.com

Cm x hc - Kim Hong Sn

Chuyn ng ca qu lc Qu lc c ba chuyn ng chnh: a) Quay thun chiu kim ng h: Bn cho tung qu lc mt vng thun ri cho n quay mt t do, n khi tht trn, tht mnh. Rt qu lc ln cho ng im ri th xung, cho tung mt vng nh trc. Lm t ln cho quen tay. b) Quay nghch chiu kim ng h: Cng nh trn nhng tung theo chiu nghch chiu kim ng h. c) Lc: Cho tung qu lc theo ng thng, v gi cho tht thng, khng mo, khng thun. Lc cng lu cng mnh v khng mt trn. Thc Tp Trong phn thc tp sau y chng ti ch trng n chuyn ng "lc", l chuyn ng cn thit qu bn c th i ngay vo qu Dch. Trc ht cc bn phi s dng Cung Xch a dng: Cung Xch a dng l mt ci thc bn nguyt gm c 3 thang: a) Thang 0-10 phn: dng o bch phn 0 n 10 hay 100...1000. b) Thang 0 n +/-5 phn: dng o tr s m dng -5 n +5, hay l -50 n +50 hoc ln hn. c) Thang m (-) v Dng (+): tr li nhng cu hi thng "c/khng" hoc "ng/sai". Khi bn dng phn no ca thc th ch tm vo phn y v b cc phn khc ra ngoi. Bn nh tm vo cng vic "tp dt vi Cung xch a dng". Bn tung qu lc theo ng A-B, ri theo di khi n chy chm chm A-0, 1-0...2-0...30...n 10-0. Tp cho n khi no ng "lc" ph hp vi nhng ng trn cung xch, v vng 10 ca thang a, t tri qua phi. Tay cm qu lc khng nhc nhch, khng c ng, khng c t tay hay chng vo bn. S thoi mi trong lc cm qu lc l iu ti cn, t tinh thn n vt cht. Khi "tung qu lc" s khi c chuyn ng ln u v tr vng trn hay v tr lc ngang, th ch nhch s mt vng hay chuyn ng mt t l trn cho qu lc chy. Nu cn cho qu lc ng li sang mt th nghim khc th bn phi rt mnh qu lc ln thng ng, cho n ht chuyn ng, ri t t th xung, bt u cho n chy li. Thc Dch L KHS-A Trc tin thc ny c dng ti Vit Nam. Sau khi n M, nm 1977, thc KHS-A c np bn quyn ti Trung ng. Nhng t 6-6-77, sau ln thuyt trnh ti vin nghin cu Anderson Los Angeles, chng ti nhn thy ngi Hoa K kh chp nhn nhng qu Dch trn y. Tuy nhin trong t sch
www.thuvienvietnam.com

Cm x hc - Kim Hong Sn

1.- M t v s dng: Thc gm c hai phn, xp i ng gch chm. Phn tri l bng tm tt 64 Chnh Tng Dch l sau y, v phn mt l ni dung, theo hnh 3: a) T ngoi vo, thang (a) t 0 n 100, l thang bch phn. Dng o tr thng minh, lng chn thnh, s can m; t l ca mt hp cht.. b) Thang i s +/-50, dng vi tr s "m dng" (+/-). c) Thang i s +/-5, dng vi tr s nh "m dng". d) Thang Dch l (d - e - f) ghi r t tri sang phi tm qui: Thin-TrchHo-Li-Phong-Thu-Sn-a. e) Tng ca cc qui. f) S mc ca cc qui. g) gia gim ca cc qu. h) Ghi t 6 n 1, nhng ho "ng" hoc "bt ng". i) Ghi nhng s ho ca H tng. 2) Quy c Cm x hc: H ni n Cm x hc l ni n quy c. Chng ta khng th t b quy c, sng v trt t trong mt x hi m loi ngi rng buc vi nhau bng tm linh nhiu hn. Trc ht l ci trt t m Dng qua li gia C v Khng, bin ho Xung v Hp. T Chu a ra thuyt Dch l, cch y hn 4000 nm. u Chu cng c nhng ba Tc Phc (Pentacles) Quy c no vt c thi gian, sng lu bao nhiu th ci gi tr ca n tng ln by nhiu, nh s tin dng ca i chng. Trong sch ny chng ti chn ci quy c Dch L ca Chu.

Sau y l Bng 64 Chnh Tng ca Dch L:


Thin Trch Ha Li Phong Thy 1 2 3 4 5 6 THIN (1) CN Cng kin (chnh yu) L (l hnh) ng nhn (thn thin) V vng (xm ln) Cu (gp g) Tng (bt ha) (1) (10) (13) (25) (44) (6) TRCH (2) OI Qui (dt khot) Hin p (vui p) Cch (ci bin) Ty (di ng) i qu (qu mc) Khn (nguy lo) LI (4) CHN i trng (t cng) (43) (58) (49) (17) (28) (47)

Thin

HA (3) LI 1 i hu (c c)

(14)

(34)
4

www.thuvienvietnam.com

Cm x hc - Kim Hong Sn

Trch Ha Li Phong Thy Sn a

2 3 4 5 6 7 8

Khu (h tr) Sng chi (trng) Ph hp (hi han) nh (nung c) V t (d dang) L (th yu) Tn (biu hin) PHONG (5) TN Tiu sc (d ng) Trung phu (tht) Gia nhn (ny n) ch (tin ch) Thun nhp (kn o) Hon (ly tn) Tim (tun t) Quan (xem xt) SN (7) CN i sc (tch t) Tn (hao mt) B (quang minh) Di (dung dng) C (s bin) Mng (m m) Ngng ngh (ngh) Bc (tiu iu)

(38) (30) (21) (50) (64) (56) (35)

Qui mui (xn xao) Phong (ha m) ng dng (rung ng) Hng (lu di) Gii (tn mc) Tiu qu (nh nht) D (sum hp) THY (6) KHM Nhu (tng hi) Tit (gim ch) K t (thnh tu) Trun (gian lao) Tnh (trm lng) Hm him (trc tr) Kin (tr ngi) T (chn lc) A (8) KHN Thi (iu ha) Lm (bao qun) Minh sn (hi au) Phc (ti hi) Thng (tin th) S (chng tr) Khim (thoi n) Nhu thun (thun lng)

(54) (55) (51) (32) (40) (62) (16)

Thin Trch Ha Li Phong Thy Sn a

1 2 3 4 5 6 7 8

(9) (61) (37) (42) (57) (59) (53) (20)

(5) (60) (63) (3) (48) (29) (39) (8)

Thin Trch Ha Li Phong Thy Sn a

1 2 3 4 5 6 7 8

(26) (41) (22) (27) (18) (4) (52) (23)

(11) (19) (36) (24) (46) (7) (15) (2)

Chng Hai Dch l l g? T qu lc tm linh n Cm x hc Dch l.


Dch ngha l Bin. V chng ta phi hiu bin theo hai chiu xui ngc. Th d nh ni thng, th phi hiu rng thng m ging. Cn ni ging, th phi hiu rng ging m thng.

www.thuvienvietnam.com

Cm x hc - Kim Hong Sn

Danh t no cng cha ng s mu thun ca n. V th c bit bao nhiu ngi th nhn khng sao chu ni s m m y mu thun ca kinh Dch, nn b ri n gia ng, mc d thng nghe n danh ting ca n. Dch l bin m cng l bt bin. Ni mt cch khc, Dch l ng: ng trong ci tnh. Tht vy, m Dng l cn bn ca mi bin ng, nhng m Dng chng phi l hai, tuy trong thc t r rng l hai. Chng ti s cc bn hiu lm cho rng t mu thun vi chnh mnh. Tht vy, mt khi qu quyt ni rng Cm x hc khng phi l bi ton th ti sao li em qu Dch, m xa nay thin h thng gi l "bi Dch" trong Cm x hc. C l trc ht chng ta nn nh ngha li ch "bi" v ng gn cho n nhng ngha d oan, m tn, hoc l chng ta nn tch ri ch Bi ra khi ch Dch. Hiu c nh th ri th chng ti mi trnh c mu thun tip tc cu chuyn. S d chng ti mun ghp Cm x hc vo Dch l, v l mt trong nhng mc tiu chnh, khi chng ti c lm sng li nn Cm x hc ti Vit Nam: dng Cm x hc gii thch, m ca nhng chn tri hin gi ang cn huyn b. Trong c hai lnh vc, Cm x cng nh Dch l, u c nhng khuyt im ca n khin cho ngi s dng nhiu khi chn nn. Th nht l s giao cm vi i tng, hay ng hn giao cm vi "vn ", bi v Cm x hc thng lin quan ti nhng vn tru tng. Cm x vin cng nh ngi ti x xe hi. Lc hc ly bng th tn trng cc nguyn tc, l thuyt, lut l i ng. Nht l li vi ngi gim kho th li cng cn thn. Nhng khi c bng li ri, th tnh li bing, cu th t nhin ca con ngi, cp mt rt nhiu ngi cm qu lc. Th d ti mt trnh no , nhy cm ca mnh kh cao, Cm x vin cho rng h cm qu lc ln tay, va ngh n vn l qu lc quay, v qu lc va chuyn ng l h bt u cht vn, cho rng mnh giao cm ri, t tng mnh nm vng vn v c d kin tch cha trong tim thc. Thm ch c mt vi ngi b hn c giai on giao cm, nh tm, cng nh anh ti x li u, va leo ln xe l cho my n, gi s "hai" v vt (ti mun ni n xe s !). Khng cn u ci mn a tay ra hiu, nhn king chiu hu, ch cho my nng... Nhng hnh ng nh trn rt d a Cm x vin n ch nhm ln v Cm x vin cng gii th cng b a i xa trong nhm ln. Do thn ch mt ht tin tng v Cm x hc cng ngy cng iu tn. Th hai l s lc sau khi giao cm. Ci kh ca Cm x hc l phn cht vn tm linh. Khi t cu hi phi gn, nhanh chng, r rng trnh cho Cm x vin khi b xao lng v ngoi cnh. Nu b xao lng th phi nh tm giao cm li trc khi cht vn tip. Nhng thng thng t ngi nh nh vy. H c tip tc hi hng chc cu hi khng chun b trc, v i khi ngt on xa nhau
www.thuvienvietnam.com

Cm x hc - Kim Hong Sn

Th ba l s m th ca thn ch i vi Cm x vin v nht l s t k m th ca Cm x vin khi t xem cho mnh. m th hay t k m th c th xy n ngay lc u, giao cm, lm sai lc c cu chuyn t u n cui, hay l xy n mt lc no , trong khi cht vn, lm sai lc phn no ca s gii on. n b v ba khuyt im trn y, Cm x vin c mt u im duy nht v cng gi tr, l kh nng cht vn tm linh c cu tr li nhanh chng v chnh xc, mt khi phn giao cm hon ton tch tr c tt c d kin y trong tim thc ca Cm x vin. K thut cht vn l t cc cu hi c cu tr li C - KHNG hay NG - SAI chung quanh vn . Cm x vin lc ch l mt nh iu tra lnh ngh. H bit t cu hi thch nghi v khai thc cu tr li cho c mch lc th dt c li gii on ht sc phong ph, chi tit v chnh xc. Bc sang lnh vc qu Dch v tm gc ra ngoi ci k thut lp thnh cc Tng ca qu, chng ta thy rng ci kh khn duy nht l s gii on. Nu ch hc trm trm lp cho c qu vi ba Chnh, H v Bin tng ri t v xem ngha gii on th tht l ngho nn. Ch c vn vn ba ngha, lm lc mu thun v li khng n nhp g vi vn , th bn kh m lm thnh mt bng gii on cho hay ho chnh xc c. Dch l cng l mt php tnh xc sut, ly bao s vic xy ra trong cuc i t vo trong 64 qu, tc l 64 hin trng hn ch, nh vy th mun chnh xc, phong ph hn, v bc s qu Dch cn phi am tng nhiu php chim bc tng qut nh Tin Thin Hu Thin lun, Bt Qui Ni Ngoi ng Tnh , thuc lu Mc Lun thp ng, hiu r ngha ca mi ho trong mt Qui, phn ra th ng trong Chnh Qui ri dng ng hnh bin l sinh khc, t ho vn vn... Thit tng mun t trnh cao siu thng sut nh vy khng phi l d. l ci kh khn duy nht ca qu Dch. Nu em so snh hai nguyn tc cn bn ca Cm x hc v Dch l, th ta thy c hai ng u tm hiu nhng s vic khut mt ang din tin, hay ni mt cch khc, tm hiu tng lai gn ca s vic. Nh vy th ta em ci u im ca Cm x hc rp vo ci khuyt im ca Dch l, chc chn l vn s c gii quyt. Hn na i vi Cm x hc, nhng hnh tng ca qu Dch, tc l Bt Qui, mt khi vit ln trn giy, t n pht sinh ra nhng chn ng rt d nhn thy. S kin ny, bt c mt Cm x vin, d non nt cho my, kh cm qu lc c, u c th phi kim d dng. Nhiu nh Cm x hc Php nh Chaumry v Blizal, Enel... u xc nhn v cho rng hnh tng Bt Qui l nhng vt th pht sinh ra chn ng c bit nht trn th gii. Din tin Dch l Cm x hc Khai thc mi u khuyt im ca c hai bn, chng ti sp xp mi din tin sau y:
www.thuvienvietnam.com

Cm x hc - Kim Hong Sn

1) Thn ch trnh by vn . Cm x vin ch v ghi nhn. 2) Thn ch nh tm v vn y, trong lc Cm x vin giao cm vi i tng v vn . Tay khng cm qu lc lm ng-ten, ca Cm x vin, gin tip ch vo thn ch, hay trc tip chm vo u ngn tay hoc cm tay (ng mch) ca thn ch, trong lc tay kia a qu lc ln lng bn tay, "tung" cho qu lc quay thun. Cm x vin nh tm ti vn v n khi qu lc i th chuyn ng sang "lc". S chm tay trc tip mnh hn mt phn v in ca Cm x vin truyn sang cho thn ch, nhng nu Cm x vin c nhy cm mnh, trong trng hp khng tin th nn trnh. Sau Cm x vin t t rt qu lc ln cho ng yn, v bt u tung qu lc ln Bt Qui Cung xch a dng (KHSA) lp qu Dch. 3) Lp xong thng, h qui ca Chnh tng ri th tm lun ho "ng" lp Bin tng. 4) Vit c Chnh, H v Bin tng ln giy. 5) Tm hiu ngha ca 3 tng gii thch tng qut. 6) a qu lc ln cc tng ly chn ng. 7) Tip tc a qu lc ln v th xung trong khi cht vn tng cu hi lin quan n vn . Nu b xao lng th ch cn giao cm li vi qu Dch vit ln giy v tip tc hi thm bao nhiu cu cng c. S nh tm, giao cm v lp cho c qu Dch gip cho Cm x vin trnh ch quan, khng t k m th, nm trong vn ch khng lc ra ngoi, ngha l Cm x vin "c th ho" c vn nm vng mi mi. Kh nng cht vn lin tc chung quanh vn c c th ho lm cho s gii on c phong ph, sc tch, chnh xc vi nhiu chi tit m khng c mt v bc s Dch l no c th t n c. Trong quyn I-CHING (1987), hai tc gi KERSON v ROSE MARY HUANG, nhn bn qua ci cch lp qu Dch ca chng ti trn y, cho l mt cch chnh xc, "khng bao gi sai lm" (infallible). Chng Ba CCH XEM QU DCH BNG QU LC LP QU BNG CUNG XCH KHS-A Tr li hnh 3, bn chun b i vo trng thi Alpha ca thin nh. Trng thi ny l mt trng thi "tin hn m" xy ra trc khi i vo hn m tht s. Bn phi c tnh thc, nhng u c pht xut sng alpha v lu gi bn ni y trong sut thi gian lp qu. Bn ch cn ko di cn thin chng mt pht th gp sng Alpha. 1) nh tm vo vn . Giao cm qua thn ch v tung qu lc quay t do cho n khi chuyn ng sang th "lc".
www.thuvienvietnam.com

Cm x hc - Kim Hong Sn

2) Mang qu lc sang cung xch KHS-A, tung cho qu lc "lc" ngang theo trc 0-Bc v thm c vng: "Cho ti Thng Qui". Chng 15 giy ng h qu lc vo chn qu v "ng" mt no , nhng vn "lc". Ghi nh trch va cho. 3) Bn rt qu lc ln cho ng ri li tung ln trc 0-Bc cho lc ngang nh ln trc. Bn thm c vng: "Cho ti H Qui". Chng 15 giy bn c hai qui, nhng cn phi kim li bng cch a ln tng qui v hi "ng" hay "sai". 4) By gi chn "ho ng" l ci ho s "bin" i m sang dng hay ngc li. Tung qu lc nh trn v thm c vng: "Cho ti ho ng". Bn nhn nc thang h i t "bt ng" qua 6,5,4,3,2,1 v tr li "bt ng". Nh m ho t di ln trn v nh qu Dch c th c nhiu hn "mt" ho ng. Sau khi c ho ng th nht ri, phi hi cn c ho ng no na khng. Phi kim li. 5) Vit Chnh tng (Thng qui/H qui), v Bin tng vi ho ng. 6) Lp H tng bng cch sau y: Ly cc ho 5-4-3 ca Chnh tng lm Thng qui ca H tng. Ly cc ho 4-3-2 ca Chnh tng lm H qui ca H tng. Vit H tng gia Chnh v Bin tng. Th d: Mt ln lp qu bn c Thu (6), Thin (1) v mt ho ng l ho 2. Bn s vit: CHNH (-- --) (-----) (-- --) (-----) (-----)* (-----) H (-----) (-- --) (-----) (-- --) (-----) (-----) H tng BIN (-- --) (-----) (-- --) (-----) (-- --) (-----)

Kt qu: Chnh tng = Thu Thin NHU (Tng Hi) = Ho Trch KHU (H tr) Bin tng = Thu Ho K T (Thnh tu) * Ho 2 Chnh tng ng, cho nn bin t Dng sang m trong Bin tng. (Trng hp qu BT NG th khng c Bin tng. Ch c mt Chnh tng m thi.) T Cm x hc Dch l n qu lc thun tu tm linh. Qu lc thun tu tm linh (Xem Cm x hc Ton th, Phn Ba) nh qu lc ca Y gii dng cha bnh cho nhiu v Chn tin v i tin tr sn.
www.thuvienvietnam.com

Cm x hc - Kim Hong Sn

Bnh thng bn vch sn (Hnh 4) mt ci thc m Dng gin d, vi hai du + v -. Bn ch cn lc s khi theo trc 0N v ch xem qu lc i v u: Nu dng mt qu lc thng v cht vn tim thc hi th bn d b t k m th. Ngc li dng mt qu lc thun tu tm linh, khn nguyn v bn s, ch khi c s hin din ca v bn s ri mi hi th chc chn bn s khng b nhm ln t no. Th d: Qu lc thun tu tm linh ca bn c lp sn cho ng C thn sinh. Khi no bn khn nguyn, chng 3 giy ng h th c ng C ln lin. Tung qu lc theo 0N v khn nguyn. "C Thy khng?" Qu lc ch +. Bn bt ngay cu chuyn bng li t cu hi c cu tr li "C" hay "Khng". Tht l gin d. Khi no bn c mt vn g trng i th xin ng C gip cho bn ly mt qu Dch. "Tha Thy cho con dng qu lc tm linh ny ly mt qu Dch c khng?" ng C tr li "c". T y tr i bn theo phn lp Qu trn kia v chm ri tm Chnh tng, H tng cng Bin tng. T Qu lc tm linh n in ton tm linh. Cm x hc dng rt nhiu v php o bng cung xch a dng (Cm x Ton th). Trong th d sau y bn xem mt qu cho thn ch t vn "ttxu i cng" trc v sau khi Bin tng xy ra. Nn nh qu Dch ch xem cho tng vn c gi tr trong thi gian ngn, 6 thng chng hn. Ci mc bin i gia Chnh tng v Bin tng, tng i trong vng 1 tun. Trc ht chng ta o t l bch phn ca Chnh tng (60%) ri n Bin tng (85%), vi mi tn Tng (xem hnh 5). i cng Dch ni thi vn ang ln v qua Bin tng thi vn cn ln na, nh vy th ct ngha d dng. Thi vn cn c th ln di di cho n ngoi 6 thng gii hn ca qu Dch. Nhng nu trong mt trng hp khc Chnh tng (60%) ri Bin tng (45%) vi mi tn Gim. y chng ta li hi qu lc xem t thi gian no th vn hn i xung v s xung mi ra ngoi hn nh 6 thng ca qu Dch. Mt trng hp khc l xem "gia o", lm sao tnh con s tin u t cho nhng a con v bit c sau khi chng n trng thnh c my a hin t v a no hiu tho p li c phn cng n cha m! Cu hi ny tr li c bao nhiu iu chng ta mun bit, ch bng t l bch phn. Xin xem gin di y (hnh 5 v 6). Gia nh c Z c 3 a con, 2 trai 1 gi: Trai u (18), trai k (16) v gi t (12). Trong thi k cn v thnh nin cha m phi b tin vo nui dng, tu theo sc lc ca gia nh, v tu tng a, tn nhiu tn t. l phn u t 1. Sau khi ln khn chng hc thnh ti ri th d nhin phi c phn t tc ca
www.thuvienvietnam.com

10

Cm x hc - Kim Hong Sn

Gia nh c Z c 3 a con n nn lm ra c, nhng may ra c th nh thng con trai th hai 16 tui, hc hnh gii v hiu rt cao. C t th i tin lc nh hi nhiu, sau ny khng i thm l qu, ch ng mong g qu cp hu h. Cn cu C th cng danh ln n, ch bit xin tin m cho n khi ly v ri cng cn xin. T lu mong mi ca chng ti l lm th no ni my in ton vo vi tm linh ca Cm x vin. Trong chuyn i Dallas u Thu 1993 tnh c chng ti gp Anh Ch Cao Vn Chung v c c hi ni chuyn v Cm x hc ti tim Zen Computer ca anh Chung. Chng ti ngh u cng l ci duyn k ng gip cho chng ti tin bc trn con ng tm linh chng. My in ton sn c nhng gin mu. Cm x vin ch cn ngi tnh tm, tay cm qu lc chy trn cung xch a dng, v lin tc hi nhng con s t l bch phn cho chnh xc. Ri mt ci bm nt cui cng l chng ta c mt gin tm linh in ton k diu. PHN HAI Chng Bn Sau y l phn gii on ca chng ti ngh vi qu bn, gm c 64 qu, bng Vit ng. Cc qu u theo mt th t ging nhau: 1) Danh ngha i cng ca qu. 2) S th t. 3) Tn ca Tng v dch ngha. Gii thch: Dch: Theo Dch tng Lun: Ct ngha rng ra i cng: p dng cho ngi xem qu. c vng: p dng chung cho ngi xem qu v c vng. V nhng im ring bit nh: Hn nhn - Sinh - Sc kho - Du lch - Mt ca - Ngi mong i, a tin - Tin bc. 1) Khi xem qu nn xem phn i cng, ri mi xem tng im ring, nu c yu cu. Nu khng c th b qua nhng im ring bit.
www.thuvienvietnam.com

11

Cm x hc - Kim Hong Sn

2) Xem t bit mt im th khng cn ly ho ng, v ch i ngay vo im y. 3) Trong thc t H Tng khng cn thit lm, cho nn chng ta c th b qua, nh trong cc phn Lu nim hoc th d trong sch ny. 4) Phn in ton tm linh bt buc phi c my in ton IBM hay tng ng. HNH PHC TRN Y S GP NGY BUN KH

Dch: Biu hin ca bn l con Rng ang leo ln my, mt du hiu may mn tuyt vi. Nhng hy nh, trng trn ri li khuyt. Lun: Tt c thuc v Dng, nam tnh, kho mnh. Bn ang thng T, l mt thi im phc hi mnh m v c nng lng ln hy vng. Nhng xin cn thn, con ng duy nht bn c th i t nh l con ng i xung. Nu bn l n nhi, th rt c th bn khng phi l ngi ni tr gii nhng bn c kh nng lm ra tin -- v tiu nhiu tin na. C s thay i quan trng se c c th xy n trong vng nm, su thng. i cng: By gi l lc thun tin khi s mt cng chuyn g mi. c vng: c vng va phi th s c toi nguyn. Ni chuyn vi ngi cp trn th d c kt qu hn. Bn s thi u vo mt ci g y. Hn nhn: Thun li vi phi n, nhng thng khng thun li vi phi nam tr phi "ng" ny nhy vo gia nh ca c kia. Sinh : Bn s c con. Sc kho: Cn thn nhng bnh thn kinh v no. Bn hay b thn kinh cng thng v b e do. Du lch: Thng thng thun li. Nhng phi cn thn v bn c th b thng. Mt ca: Tm v hng Ty Nam Ngi mong i, a tin: S n, mc d tr. Tin bc: Cn thn. Vic g trng cng thun li nhng ri bn s lm dng.
www.thuvienvietnam.com

12

Cm x hc - Kim Hong Sn

TRI THC TNH T M DY

Dch: Tt c ci g thuc v m (t). Vi s nhn nhc ca ngi n b, bn ang ch ma Xun n. Lun: V tr ang thc tnh sau mt ma ng lnh lo. Nu bn khng ch k, sing nng, v bit vng li, th trong vng hai thng ti bn s c thng trng hu. Bn c hi cng u v khinh th nhng lun l tiu chun t c nhng li ch vt cht, nhng bn cng hc c cch hp tc vi ngi ta. Mun gip th nn tm hi mt b ln tui hoc mt ngi hng ng Nam. i cng: Kin ch vi sing nng s a bn n thnh cng v thin h hiu bit. Nhng hy kim hm nhng tham vng v vt cht ! c vng: S b chm tr v mt vi tr ngi. Hn nhn: Tht l mt s ho hp l tng, nhng xin bn ng gp rt. Sinh : Sinh an ton. Nhng cn sn sc cn thn sau khi sinh. Sc kho: Thn trng cc bnh v tiu ho v bnh v gan. Mt khi mc phi th bnh s ko di. Du lch: Hy b cuc i chi, ngoi tr bn i chung mt nhm. Mt ca: S khng tm thy ngay u. Ngi mong i, a tin: S n. Ngi ta cng mong gp bn. Tin bc: Nhng c gng ca bn s rt xng ng.

www.thuvienvietnam.com

13

Cm x hc - Kim Hong Sn

HNH NG CHO NG LC

Dch: Con rng ang nm st di nc, khng th ct u ln ni. y l mt trong bn qu xu nht ca Kinh Dch.
Lun: Ngoi tr mun ca bn l hnh ng vi hy vng, nhng hon cnh cha thun tin cho bn. Bn nh ci ht trong lng t, ang c gng ny n qua lp v ang cn bng gi. Hy kin tm tr ch i ch mt thi gian thun li hn. i t nht l 3 thng.

Bn s c nhiu vn . Mun hi kin hay cn gip , th nn quay v nhng ngi ng s cp di hay nhng ph n, thay v hi nhng ngi ng tui hoc cp cao hn. i cng: nh ca bn c th tt nhng hon cnh khng cho php thc hin by gi. Nn kin tm. c vng: Nhng c vng mi s khng c thc hin ngay by gi, tuy nhin khng c l do g m bn khng gieo by gi mai kia s gt. Hy th i! Hn nhn: Sau mt thi gian tr hon, by gi bn c th i n hn nhn. Sinh : Bn s c con trai, sau khi b rc ri lc ln bn sinh. Sc kho: phng h thng thn kinh v bnh lon c. Bn ngoi nc da xanh xao v to bn. Du lch: Hy hu b chuyn i. Bn s b rc ri v sng nc hay dc tnh. Mt ca: Kh m tm li c. Ngi mong i, a tin: S b tr hon. Tin bc: Bn s c vn v tin bc. Nn hi mt ngi phi n hoc bn b cp di mn tin.

www.thuvienvietnam.com

14

Cm x hc - Kim Hong Sn

BAO PH TRONG SNG M

Dch: Tm mt bn b sng m che lp, nhng ri n s tiu tan v bn s thy r. Qu ny ha hn mt tng li ti sng cho cc bn cn tr. Lun: Trong bt c cng vic g bn lm, cng ng nn hp tp khng c li. Mc du bn lo lng, tm tr khng an, cng ng nn vi v quyt nh mt vic g. Mun cho c kt qu th lun lun nn bn qua vi mt ngi lo thnh hoc mt ngi cp trn. Thi vn sp i thay, nn phn khi ln! Vn tt ang u i nhng ngi tr tui, nhng k gip vic cn mn, nhng ngi eo ui hc vn hay chy theo cng vic khc ang ha hn s trng thnh trong tng lai. By gi th hy nn qun chuyn hn nhn; nu khng th c hai ng u b tht vng. Tuy nhin vn c th "lin lc" bnh thng vi nhau. i cng: ng hp tp. Hy theo li hng dn ca k lo thnh. Thi vn s xoay tr. c vng: Ch tm mt vic m thi. Chc chn s c toi nguyn nu n va ng sc bn. Nu hp tp hoc i hi qu nhiu th bn s tht vng. Hn nhn: Bn s khng ci c ngi y. Sinh : Thun l bnh an v s. Du lch: Hy hu b chuyn i. Bn s mt ca hoc ng bnh nu tham d. Mt ca: S khng tm li c u. Hi bn tr con hng xm may ra tm c. Ngi mong i, tin th: H c nh n nhng s b chm tr. Tin bc: C l bn ang b tr ngi v mt ho n hay tri phiu. Vay mn tin by gi cng kh khn.

www.thuvienvietnam.com

15

Cm x hc - Kim Hong Sn

HOA N CH XUN SANG

Dch: Hy ch i! Dn nng lc cho ngy mai. Lun: Ht ging may mn bt u ny mm. Khi ma Xun n, tuyt s tan v hoa s n khp ni. Bn nn ngh ngi dnh nng lc cho ngy mai. Nng ny ch mang n tht bi. Hy i thm mt cht na s c qu nhn ph tr m bn khng cn cu xin. Hai thng na thi. Nu bn ang bn lm cng vic g by gi, th nn ngh tay sm mt t. Trong nhng cuc tranh chp hay bn ci th phi nhn ni nhng rt bn ch. Hnh nh bn ang c vn vi ngi tnh c, nhng bn ng nn dnh su vo m ri s kh b ra lm. i cng: Tri thng i ng k bit i ch. Ngh ngi dng sc dnh nng lc. Ri y mt bn tay s a ra gip bn. c vng: Tt c s c toi nguyn nu tin cn t t. Hn nhn: Hi sm. Bn s kh tm nu lp gia nh by gi. Sinh : Bnh an v s. Sc kho: Cn thn king cc thc n chua v d dy bn rt xu. Du lch: phng ho hon v mt ca. Mt ca: ng tm mt cng. Ngi mong i, a tin: S rt chm tr. Tin bc: Bn s c rt nhiu may mn v tin bc nhng cha c ngay by gi. Bn s c mn tin honh ti bt ng.

www.thuvienvietnam.com

16

Cm x hc - Kim Hong Sn

CI MNH TRC TRN GI BT HO

Dch: Tng c ngha l kin tng. C mt cuc tranh chp ang e do. Lun: Qu ny tng trng s mu thun gia Tri v Ngi. S bt ho ang e do bn. ng nng ny hay lm theo mnh, m ri bn c th ri vo nghch cnh kh x. Nn hiu l thi vn cha sng t v bn phi khim nhng m hnh ng cho thch ng. Nh cy liu ci mnh trc gi bn hy nghing u xung v ho mnh vi k khc. i cng: Thi vn bn ang suy tn. Hy ngng mi vic mi, ch lc no ln hng ri s tip tc. c vng: S khng thc hin c g c. Hn nhn: C th i n ly d. Nn xt li vn . Nu bn thuc phi n th bn c th trong tnh th lng tng gia hai ni dm hi. Sinh : Hy theo ng li Bc S ch dy. Mi s s an lnh. Sc kho: Bn c khuynh hng au h thng tun hon, do nhim cm hn, phong thp v au nhc thn kinh: nu l n ng th sm lit, n b th lnh cm. Du lch: Tt hn ht l nn trnh du lch, tr phi bn i mt mnh tiu khin. Mt ca: Khng tm li c u. Vo tay mt k khc ri. Ngi mong i, a tin: Khng n, v c s hiu lm. Tin bc: Bn c v gn tht vng, nhng s c mt bn gi hay mt ngi di tay gip .

www.thuvienvietnam.com

17

Cm x hc - Kim Hong Sn

NNG THAY TRCH NHIM CA NGI CH HUY

Dch: Chin tranh hay xung t gia dn chng. Thng thng thi vn bn ang suy. Lun: i l mt cuc chin tranh, mt chui di lin tc nhng trn nh gay go m bn phi tham chin ht mnh tn ti. Bn nh v Tng chin trng, vi iu nguy kh v mun ngn kh khn ang ch i -- nhng m bt thnh lnh mt c hi thng trn c th xy n mt cch linh diu. Bn phi thn trng v ch ng lc m phn cng. Gp nht anh em thin chin di tay, v h bn nh l phi thng. D bn l nam hay n, bn cng rt hng say ng tnh dc, cng l nhng trn chin. Nu l n b th bn oai phong, m ui, hng h, hi tri chng, v c l rt a ti. i cng: Bn s phn cng hay b tn cng. Bn l ngi may mn, hot ng nhng lun lun b tai nn m nh. c vng: Mc du gp tr ngi lc u, nhng ln lt ri cng c thc hin ht. Hn nhn: Nu ci nhau by gi s c chu nh ln lun. Nhng nu l ci nhau ln th hai th bn s hnh phc. Sinh : S kh khn lc sinh. Sc kho: ng lo ngi. phng tai nn lu thng. Du lch: Hy b chuyn i. Mt ca: Bn s khng tm li c -- hoc gi c tm li c th cng v. Ngi mong i, tin th: S ti bt thnh lnh. Tin bc: Tin bc n ri i nh gi, v li c gy ln. Thng thng bn c tnh tiu xi rng ln.

www.thuvienvietnam.com

18

Cm x hc - Kim Hong Sn

GIP LN NHAU TRONG CN TNG BN

Dch: Cn khng hong qua, nhng m nhng kh khn cn li . t c mc ch cui cng, phi cn c nhng hnh ng khn ngoan v nhng cn nhc k lng. Lun: Qu ny cn c s lm vic tp th. Bn s thnh cng, nu bit lm vic ho hp vi k khc, nht l trong nhng cng vic chung vi nhiu ngi cng s. Knh trng ln nhau l iu cn thit gia nhng ngi yu, gia thy tr, gia cha m v con ci, gia anh ch em v gia v chng. Bao gi m s lm vic tp th m cn duy tr c th nn hng hi tin ln v du dt k khc ng tin. i cng: Quay v pha ngi trn v nhng bn b tt thu nhn nhng kin hay, v hy thu nhn nhng li khuyn nh tt nu bn mun cho i bn ti sng hn. c vng: S thnh s tht. Hn nhn: Bn c th ch i mt cuc hn nhn hnh phc, ho hp trong m ngoi m. Tht l p i. Nhng bn cng mt i nu bn do d. Sinh : Mt chu gi s cho i an ton kho mnh. Sc kho: Coi chng nhng bnh ngoi da. Du lch: Nn xin ngh thng nin trong dp ny. Mt ca: Nu tm ngay th s gp. Ngi mong i, tin th: S c tin ca ngi xa n. Tin bc: Vng vo c bc th no cng tai ho.

www.thuvienvietnam.com

19

Cm x hc - Kim Hong Sn

HY CH NH SNG BAN NGY

Dch: Con trng rt m trc lc bnh minh. Thi vn bn ang cn thp. Lun: Con ng bn i cha sng sa cho lm. Bt c ci g bn mun lm cng cha n lc. Vi tt c mi vic ng bn c th kh s, nhng y ch tm thi m thi. Hanh thng s tr li. Hy kin nhn. Nu bn l mt ph n th chc chn c mt cung Ti Bch rt tt, c tay lm ra tin v cm tin u, nhng coi chng mang ting "b keo". Mt ngi n ng c th ch ng c ngi v c ny, nhng tri li b cng rt vng tay li! i cng: Thi vn ca bn ang b nh hng ca mt s bt ho trong gia nh. Nu cha c gia nh th chc chn bn s gp kh khn vi bn b thn s. c vng: ang gp tr ngi thnh tu. Hn nhn: Sau mt vi ln tht bi, bn li c nghe ting nhc ci rn rng ! Sinh : Hy cn thn. Rt c th h thai. Sc kho: Nu au th hay b tr li. Coi chng chng m ay hay nhc thn kinh v lm vic qu . Du lch: Bn nn b chuyn i ny th hn. Mt ca: S khng tm ra c. Ngi mong i, tin th: S khng ti ng hn, v nhng s thay i a ch. Tin bc: Hy yn ch. Ch i ba thng. Bn s c t tin v.

www.thuvienvietnam.com

20

Cm x hc - Kim Hong Sn

HY TP NHNG C TNH KHIM TN

Dch: Bn ang chy theo dm chn ln ui cp. Nhng m h bn tin ti can m th bn s thnh cng. Lun: "L" c ngha l "nh nhn". Hy nh nhn knh trng nhng ngi trn v lm tt c mi vic trong phm vi quyn hn nh b ca bn. Mt hnh ng v phn na cm tnh s a n nhng tr ngi ln. Qu ny tng trng mt ngi n b trn trung n mc cung lon dc tnh. Hy coi chng nhng n ng! Cng mt qu lp ra cho ngi khc khng c ngha ging nhau v vn hn khc nhau. Mt chai lt ch cha c mt lt sa. Bi th bn nn bit r kh nng ca mnh lng sc cho khim tn. i cng: Mt s ngc nhin thng theo sau mt cuc vui ho hng. Lun lun nh nhn vi ngi trn mnh. c vng: Nhng c vng cao xa ngoi tm mc s khng bao gi thc hin. Hn nhn: Nhc ci s tri dy sau mt vi tr ngi - nhng nhiu u t s cn li v sau. Sinh : Mt chu gi s cho i an ton mnh kho. Sc kho: Sc kho di do trng thy trc mt, nhng h c lm bn g th rt kh cha. Coi chng nhng bnh v h hp v hoa liu. Du lch: S c chuyn bt ng k th. ng nn tn tnh ve vn. Mt ca: Hi mt ngi n b, nhng m c hi tm li cng rt mng manh. Ngi mong i, a tin: S c tin ca mt ngi bn gn y. Tin bc: Hon cnh c v y ha hn nhng khng c g nhiu. Nu bn b lo mt bi ci li trc mt m lm mt x giao th l mt thua thit ln lao.

www.thuvienvietnam.com

21

Cm x hc - Kim Hong Sn

Thu Tri t thanh bnh

Dch: Khng c mt cn gi thong qua th mt nc h yn tnh nh gng soi, v mi s u m p thanh bnh. Lun: Vn hn ca bn ang ln nh diu. Qu ny mang li thnh cng v thanh bnh. Nhng ngi ta ni nhiu vn hn qu th gn n vn xui. Coi chng qu lc quan v , d di v li bing. Vn hn thng phi i i vi nhng thnh tch tt p d a n kt qu sung sng. Coi chng khi giao thip vi ngi khc phi. Nu bn l mt ph n th hy km hm nhng c ch v , bi v rt c th bn s ci ngi y. Hn na mt ngi qu t tin rt c th gp mt chng s khanh ming. i cng: Qu ny ha hn hnh phc v thnh vng cho nhng ngi o c, khn ngoan nhng qu tt p ng cho nhng tm thng. c vng: S c thc hin. Nhng ng hp tp. Hn nhn: S l mt cp rt p i. ng li ch bai ca k vch l tm su. Sinh : Bnh an v s, m trn con vung. Sc kho: Bnh nh c l v v iu . Khng can g. Du lch: Bn s i du lch vi mt ngi khc phi. Hnh nh bn s tiu xi hi ln. Ngi mong i, tin th: S n ng hn nu nh bn c gi. Tin bc: Bn s nhiu may mn vi tin bc, nhng nu bt cn th s mt mt ln.

www.thuvienvietnam.com

22

Cm x hc - Kim Hong Sn

TRAI V GI NG VI NHAU LNG U LNG

Dch: My trn mt trng to thnh mt bng ti. Lun: "B" c ngha l "b tc, khng c lin lc". Bn c th b k khc tnh nghi, bn b dt b, au kh v nhng bt ho trong gia nh -- nhng kin hp l ca bn b b ri v nhng c gng lng thin b qun lng. Hy chu ng s tht bi, hy kin nhn cho n khi no m my en ti tan bin hn. By gi th ng lm g c. Hy tm ngng tt c mi vic mi. Mt c hi thun li mi sp n vi bn. i cng: Mc du hin ti by gi bn kh s, nhng trong tng lai bn s rt sung sng. c vng: S c thc hin tc th chng 20%, nhng cn 80% s n trong tng lai. Hn nhn: C mt vi vn , nhng nu bn hoc i phng bit nhng b th cng c th i n hn nhn c. Sinh : C mt vi u lo, nhng a tr s bnh an kho mnh, nu lin lc c vi Bc S. Cn c s hp tc ca ngi chng mi c. Sc kho: Coi chng bnh to bn c th lm t mch mu u, cng cc chng bnh tun hon khc. Du lch: Trnh khng nn i, ngoi tr nhng hnh trnh ngn. Mt ca: S kh lng m tm li c. Ngi mong i, tin th: Khng n c v tr ngi, hoc n m khng bo trc. Tin bc: Mn tin l mt chuyn kh. Coi chng k cp ang rnh.

www.thuvienvietnam.com

23

Cm x hc - Kim Hong Sn

CU AN LNH CHO NHNG NGI BN TT

Dch: Biu tng mt nh n soi trong m, qu ny mang li hy vng cho mt s thnh cng bt ng. Lun: ng nhn c ngha l "thn thin" v "hy vng". Sau nhiu gi trong bng ti bn bt u thy mt tia sng r t ng xa. By gi bn c th vng tin vi lng tin; bn s nhn c s gip bt ng v mi vic s tt p. Bn l mt ngi c sc kho, c thin ti nhng nng ny. Nn bnh tnh mt t. Nu bn l mt ngi n b, bn s c khuynh hng khng trung thnh, khng n ni i tn tnh nhng lm cho ng chng in u. Coi chng . i cng: Tin ti vi hy vng. Mt ngi bn tt s gip bn. c vng: Nhng c vng ca bn s thnh tu sm, nu c ngi cp trn hay mt b ng tui gip . Hn nhn: Mt cuc hn nhn th hai s thnh cng hn. D sao bn cng s sung sng hn nu bn t tay nhng vo s sp t cng vic ca ngy trng i vi trung nhn ca mnh. Sinh : Sinh con bnh an. Sc kho: Bn c b p lc nh. Coi chng nhng trn st hay truyn nhim. Du lch: Vn hn s n vi bn nu bn cng i du hnh chuyn ny vi mt ngi cng phi. Mt ca: Bn s tm ra nu tm ngay tc khc. Ngi mong i, tin th: H s ti chc chn. Tin bc: Bn s c phn ca bn. Nhng ng i hi c hai chuyn tin v tnh cng mt ln. Bn s c th mt mt ngi bn tt.

www.thuvienvietnam.com

24

Cm x hc - Kim Hong Sn

MT TRI RC CHIU T TRN CAO

Dch: Vn hanh thng ca bn s hng dn bn n mt h sen ca mt thung lng ni xa. Lun: i hu c ngha l khoan hng rng lng nhng c tnh c hu ca mt ngi khn ngoan c mi ngi knh trng. Qu ny ch s t do, nh mt tri chi trn cao. Bn s thnh cng trong mi lnh vc mi l. Hy tn cng v b li nhng chi tit cho thin h. ng vo hng ng ngi ch huy ton din. Nhng bn c th lm mt lng nhng bn b b con. Nu bn l n b, bn s lanh l hn cc bn nam nhi v rt c khiu v bun bn. Mc k cho k khc ghen ght; bn cng s gp mt c lang qun xng ng. i cng: Bn c th thnh cng trong nhiu lnh vc, nhng bn s qu t tin v mnh. c vng: ng tham vng cao xa. Hy c nhm vo sc mnh. Hn nhn: S thnh tu sau mt t tr hon. Nu l n b, th s thiu kin nhn ca bn s lm hng mi vic. Sinh : Phi gp Bc S cng sm cng tt. Sc kho: Coi chng b cm st. C th b nng. Du lch: Cuc du lch s thnh cng nu bn bit nghe li ngi trng thng. Mt ca: S tm ra mt ni cao ro, hoc gn ni th t, cha hay nh th. Ngi mong i, tin th: C nhc ln th hai mi n. Tin bc: Bn tiu tin nhiu qu. C th phi mn thm.

www.thuvienvietnam.com

25

Cm x hc - Kim Hong Sn

CNH CY NO GU EO NHIU TH CNH H THP NHT

Dch: Mt nhnh cy cong xung thng bng tr ln. Tnh khim nhng s lm cho bn c lng i chng. Vn hn ca bn ang ln mt cch va phi. Lun: Vi tnh khim nhng v h mnh bt chp kh nng ca bn, bn s sng trong yn tnh v thu ht s i m chung quanh, ln hi a bn n ch hng dn h. Thng thng bn sng hi cht vt, vi ng lng khng cho bao nhiu vn -- nhng m s c mt mn hnh phc tng bng sp ti. Hnh nh bn b lin h rc ri vi ph n. Nu bn l n b, nhng ngi chung quanh bo rng bn qu t ph, nhng nu bn hnh ng nh nh hn th mi vic s thay i trong hai thng. i cng: Thiu s lm vic tp th. C l bn phi nhng b mt cht. Mi s s iu ho. c vng: S c thc hin, nu bn c s gip ca k khc. Hn nhn: Hy nh mt bc lo thnh c tn nhim. Bn s c cuc hn nhn hnh phc. Sinh : Bnh an v s. Sc kho: phng cc chng bnh hoa liu v cc chng khc phn di c th. Du lch: Cuc i ny th an ton, nhng phi nn tr v sm. Mt ca: S tm li c hng ng hay hng Bc. Ngi mong i, tin th: S n rt mun. Tin bc: Trong tng lai bn s sung sng hn. Mun vay tin nn hi nh mt v lo thnh n ng hoc n b.

www.thuvienvietnam.com

26

Cm x hc - Kim Hong Sn

CHUN B L CHA KHO I VO THNH CNG

Dch: Sm truyn lng rng ma Xun sp v, mt ma m vn vt u ly li sinh kh xanh ti. Lun: Vn hanh thng ca bn ang trong chiu hng i ln lu di. Hnh phc v an lc s n vi bn nu bn chun b tht chu o. Thnh cng s do ng may mn v cng vic quyt nh lm. Nhng bn phi bc chm ri. Cn thn trong li n ting ni. Mt khi bc chn vo thnh cng th phi chnh n li nhng cng vic ring t cng nh nhng hp ng lm n c nhn trnh mi tr ngi tng lai. Hn nhn s lm cho bn sung sng. Nu bn l ph n th bn rt du hin ti sng. i cng: Hy theo mt k hoch cho r rng th bn s thnh cng m mn. Coi chng ng ph nhiu th gi vo vic khc ngoi cng vic chnh yu. c vng: Bt thn ri thc hin c tt c. Nn bn ch. Hn nhn: Hnh ng cho phn minh s i n hnh phc. Sinh : Thy sinh d dng kho mnh. Sc kho: Mt bnh di ngy s c cha khi t t, nhng mt bnh bc pht xem chng kh cha. Phi gi Bc S ngay. Du lch: Hy i theo mt ng bn hay theo chn mt ngi hng dn tt. Mt ca: B i th hn. S khng tm c u Ngi mong i, tin th: Bn phi i mt cht. B tr ngi dc ng. Tin bc: Bn c khuynh hng tiu xi nhiu hn s tin lm ra.

www.thuvienvietnam.com

27

Cm x hc - Kim Hong Sn

NI THEO GING NC

Dch: Tu c ngha l t i theo. Bn c ci may ca ngi c i theo, c th khng chnh yu nhng kh tt. Lun: Qu ny biu hin mt c gi nh ang i theo mt ng anh ln. Mt ngi c vn gii thng gip bn hon tt nhng thnh qu tt, nhng hy thn trng vi nhng ngi c tng xu. Hy bng lng nhng kt qu nh nht, v n c th a n nhng ci ln hn sau ny. Nu bn cn tr, cn trong tui yu ng hay khng nghe li ch gio th chc bn s gp kh khn. Nu c ngi bo bn ngng li, th bn hy ngng v i n khi n xanh ri s i. Bn c th gp nhng khc quanh ngt ngho trong i, nhng khng sao c, khi bn bit ni theo ging nc. i cng: Vn hn ca bn ang tt t t v s tng tin trong tng lai. c vng: ang tin thnh s tht. Nu bn mun mn tin, th nn hi mn s tin nh trc. Hn nhn: i phng rt mong mun i n hn nhn vi bn. m ci s tin hnh nay mai. Sinh : Bnh an v s. Sc kho: Phi qua mt mn khm bnh tng qut ton din. Bn ngoi c v thng nhng c th nguy him. Du lch: Bn s gp phin phc. Mt ca: Bn s tm ra mt ngy rt gn. Ngi mong i, tin th: S n. Tin bc: Bn lm ra nhiu tin nhng tiu xi hoang ph. Bn s phi vay mn thm.

www.thuvienvietnam.com

28

Cm x hc - Kim Hong Sn

TR T MA M NH

Dch: Mt ch thi tha, d nh cho my i na cng c th gy nhiu tn hi. Bn b ru ng mt gic di trong yn tnh, nhng mt s o ln xy n v s ko di trong mt thi gian. Hon cnh cha y nguy him. Bn phi tm cho ra ngay ci ngun hn n v dp tt tn gc. C nh vy th s may mn mi gia tng. Nu l mt ph n th bn phi thm nhng bn rn v phc tp ca vn tnh yu na. i cng: Vn hn ca bn ang xung dc. Bn ang b e do bi mt s ct t dy lin h vi nhng ngi thn cn. Bn c th hnh ng lp d v lm cho mi ngi ngc nhin. c vng: S khng thc hin c bi v nhng trc trc trong lin h c nhn. Hn nhn: Chng (hay nng) ang yu mt ngi khc! Sinh : Coi chng h thai. Sc kho: Phi qua mn khm bn tng qut. Kt qu c th l mt cuc gii phu. Du lch: phng trm cp. Mt ca: Tm v hng ng hay Bc. Ngi mong i, tin th: Khng th n c. L do kt v mt ph n. Tin bc: Ngn sch bn thiu ht v bn tiu trong gia nh nhiu qu.

www.thuvienvietnam.com

29

Cm x hc - Kim Hong Sn

NG P THCH NGHI TU C HI

Dch: K sang v ngi hn ho hp vi nhau trong tnh bng hu. Nhng c vng ph hp vi mc s c toi nguyn. Lun: Qu ny biu l s tn ti. Bt c nhng g bn tm trong trt t u t nhin c - nu nh khng qu bc mnh. Vn may s n vi bn. Bn bc vo nhiu con ng bun bn v s thnh cng tt c. Bn phi suy ngh v hnh ng nhanh chng, do coi chng ng mt lng k di. Nu bn l ph n th bn phi c mt sc p quyt r. phng sng quen vi xa hoa ri gp rc ri vi n ng, hoc gi bn s au kh v s th hn ca nhng ngi i nh ghen. Trong mt v dm hi, li gp li thi thay i. Li cn vn gia nh gy g gia cha m v con ci na. i cng: Hy ln p m tin ti. Nhng kin nhn. Vn hn ca bn ang ln. c vng: S thnh s tht. Hn nhn: Hy nghe theo li m hay mt ngi n b ng tui. Sinh : An ton kho mnh. Nhng cn phi sn sc sau khi sinh. Sc kho: Coi chng bnh nh v kch thch qu . Du lch: Bn l ngi khng may mn tr khi cuc i qu ngn. Nn b chuyn i th hn. Mt ca: lt vo tay k khc v s khng tr li d c i tm. Ngi mong i, tin th: ang n. Tin bc: Bn phi tiu vo tin tit kim. C vay tin th cng hai ba phen mi c.

www.thuvienvietnam.com

30

Cm x hc - Kim Hong Sn

MT BN TAY MNH TRONG MT NGY GI LN

Dch: Mt trn cung phong thi ln rt nhiu bi. phng nhng s bt ng khng vui. Lun: Mi s hu nh lc hng v bn gp tr ngi. Tuy nhin hy nhn quanh bn v nhn vo bn, vi mt cp mt v t v phn tch thn phn bn rt cn thn. Ri bn c tin ti mt cch oan chnh v khoan dung, bn s gp s gip bt ng a n. Bn c th dn nh hay i vic. Phi phng trm cp v nhng s quyn r bt chnh. Nu bn l ph n, th bn phi p, nhng quan nim l tng ca bn c th qu cao. Nhm qu cao s khng a bn n u c. Hnh phc tm mt ca bn, nu bn mun th ch a tay nm ly v ko vo. i cng: Bn s bt u rt tt nhng kt thc khng tt. Nh s oan chnh v khoan dung m ci bin thi vn ca bn. c vng: S thnh s tht, nhng khng phi gp rt nh bn mong mun. Hn nhn: S c hn nhn nu nh ngi ta hi bn, nhng bn ng t i hi ngi ta th khng nn. Sinh : Coi chng. S b tr ngi. Sc kho: Hy phng khng phi l bnh hon, m l tai nn. Du lch: Cn thn, ng v qu. Mt ca: Khng tr v vi bn u. Ngi mong i, tin th: C mt ngi n b lm tr ngi cuc i ca h. H cng cha bit tnh sao. Tin bc: Bn khng c thoi mi lm.

www.thuvienvietnam.com

31

Cm x hc - Kim Hong Sn

HNH NG DT KHOT LM CHO KHNG KH D TH

Dch: Khi bn c mt ci g lm bc bi ang kt ngang c, th hy cn rng nghin nt n i v bn s thy d chu. Lun: Mt ci g nng trong tm t cho nn bn cm thy kh s ngy ny qua ngy khc. Hy ly mt quyt nh dt khot th mi s s yn n. ng mt kin nhn. Tin ln t t. Bn thnh cng t bit trong thng mi. Nu bn l ph n, bn c th c nhiu nam tnh, a ni chuyn v lnh o mt nhm. Bn chc chn khng lng mn v s c tr ngi trong vic hn nhn. i cng: Bn c v mt kin nhn v s vic xy ra khng nh mun. D sao cng phi tin mt cch dt khot. c vng: S khng thnh tu c ngay bi v c ngi ngn cn. Hn nhn: Tr ngi s xy n gia hai anh ch. Sinh : S sinh con trai, khng tr ngi g. Sc kho: C bnh lin quan n thn kinh hay thn kinh thc lon. C th b au rng. Nu bn c xe hi th li cn thn. Du lch: Nu bn tr v sm th khng can g. Mt ca: Bn s tm ra gia hay di mt ci g. Ngi mong i, tin th: C vi tr ngi lm cho h n khng c. Nhng bn c th mi thm mt ln na. Tin bc: Tin bc s n ri i, nhng khng bao gi li trong tay bn.

www.thuvienvietnam.com

32

Cm x hc - Kim Hong Sn

B NGOI D NHM LN

Dch: Vt b tt c b gi bn ngoi, th ch cn li bn m thi -- khng hn khng km. Lun: Tc ng c cu: S thnh tht t khi nm ng sau nhng m t di ngt. Nu c ai n vi bn bng nhng ngh hp dn th hy coi chng. Phi xem li vn cho cn thn. Ni mt cch khc, nhng li lng gt x xing khng c li cho bn my. Qu ny bo trc nhng s tht bi tin liu, do hy phng nhng ngi mai mi mt ngt cht rui. Tuy nhin bn vn thuc loi trnh din sn khu cho nn rt thnh cng trong ngnh thng mi ny. i cng: Bn phi tit kim, bi v bn tiu nhiu hn ca lm ra. Nhng nu ngh bn l phi trnh din th ci tiu xi hm nay s c li cho ngy mai. c vng: S thc hin, tuy c i cht chm tr. Hn nhn: T chi tt c mi ngh. Bn nh ngi tnh cn m mng. Sinh : Sanh con gi. Bnh an v s. Sc kho: Mt cn st tht thng c th tr thnh nghim trng. Du lch: S gp may mn trong bt c chuyn i no. Mt ca: Bn s khng tm c d dng u. Ngi mong i, tin th: S n tr. Tin bc: Bn s thiu ht. Phi vay mn cht t.

www.thuvienvietnam.com

33

Cm x hc - Kim Hong Sn

CHIC THP XY LN CAO RI B

Dch: Qu ny thiu sc mnh t cng v bo trc mt s suy tn. ng thi a n mt s thay i ton din t l li c trong mt tng lai gn. Lun: Qu ny tng trng cho mt tri ni ang b n thm thng hao mn dn. Thi vn bn ang suy. Mc du kh nng c nhn v nhng mc ni tt p c tha, nhng ng lm thm vic g mi na. Qu ny a n mt s trng rng ni tm; coi chng o tng qua nhng b ngoi s ho nhong. Nu bn l ph n, th ngi n ng no n vi bn bng li ni ngt ngo nht li l ngi khng trung thnh. i cng: Cn thn lun lun trong lc suy thoi. phng trm cp, ho hon v tai nn xe c. c vng: S c thnh tu, nhng khng c ngay. Hn nhn: Ln th nht phi tri qua mt phen khng may, ln th hai mi thnh cng tht s. Sinh : Bnh an kho mnh. Sc kho: phng s i li v tnh dc. C th phi hn ch v sc kho. Du lch: ng i my bay. Mt ca: Bn khng tm c u. Ngi mong i, tin th: S n nhng c chm tr. Tin bc: Bn s mt nhiu tin v cc bn khc. Nhng bn s ly li t t, nu ng tham lam i hi qu nhiu; con s 50% thu li c l tt.

www.thuvienvietnam.com

34

Cm x hc - Kim Hong Sn

MA XUN LUN LUN TR LI

Dch: Kit lc ri hi sinh c hai chu k lp i lp li. Bn trong thi k thanh xun cng trng, ch i Xun v. Lun: Mc du hin gi bn ang gp kh khn v bn phi chu au kh, nhng hnh phc s tr li nu bn trung thnh, chn tht v sing nng. Thiu kin nhn ch a n tht bi. Qu ny ng vi con s 7. Chu k ca bn s l 7 ngy, 7 tun hay 7 thng. Trong ci g cng c "s tr v". Nu tnh ton cho chc chn th mt cng vic s c th tr v im bt u. Mt ngi n b ly chng ri c th tr v vi cha m. V mt cp ly thn c th tr li sng bn nhau. i cng: Chc bn nhn thy nhng du hiu ca vn hn tr v. Hy i thm mt vi hm na. c vng: Bn ang gp nhng n hu ca Tri t ban cho mnh. Mi vic s tt p. Hn nhn: Nu ci ln th hai th thnh cng. Nu l ln th nht, th hy ch ngi ta n xin ci ln th hai, ri hy nhn li. Sinh : S sinh con trai, bnh an v s. Sc kho: Mt bnh c c th tr li. Du lch: Hy cng i vi mt ngi bn. Mt ca: Tm ra di mt ng khc. Ngi mong i, tin th: S n, nhng hi mun. Tin bc: Bn s lm ra tin t t v dnh tr li.

www.thuvienvietnam.com

35

Cm x hc - Kim Hong Sn

CI U TRC VN MNH VI MT TM HN TINH KHIT

Dch: Trong mt cn bo ma H sm chp vang tri v c cy nghing nga. ng hnh ng cp thi trong hon cnh bt an nh vy. Lun: Bn c th b u t lo ngi, nhng thi c cha thun lm g c. Mc cho s phn. Hy c ngh ngi v ch i. Nu bn nhc nhch c ng by gi th ch mua chuc tht bi. S phn s mm ci vi bn nay mai. Hy kin nhn dm chn m bc mt lc. ng tnh chuyn hn nhn by gi. Nu bn c ngi yu th s gp tr ngi. i cng: Bn ang trong hon cnh khng vng. Ci g cng l thuc vo s mnh c. c vng: Khng thc hin c cho n khi no thi gian chn mui. Hn nhn: Xung khc cng ngy cng chng cht, kh lng i n hn nhn. Nhng ln th hai th c kt qu. Sinh : Sinh con trai, bnh an kho mnh. Sc kho: Bn s b bnh mt ng ri au thnh lnh. Cn thn. Du lch: Hy theo li hng dn ca k khc th bn s may mn. Trnh nhng cuc i v cng vic lm n. Mt ca: S khng tm ra v c k khc lm ch ri. Ngi mong i, tin th: Khng n c v lc ng. Tin bc: Bn s tht vng.

www.thuvienvietnam.com

36

Cm x hc - Kim Hong Sn

I CHO N KHI VA LA Y

Dch: Rng ang nng lng vng vy cch bay ln tri, nhng v phng. Vn hn bn ang ln. Lun: Thay v gin v gt, bn nn tit kim nng lng bi b bn thn i mt ngy no vn hanh thng tr li. Hnh ng min cng qu mc ch mang thm ho vo thn. Mt chui ngy ti sng ang dn cho bn. Nu bn l ph n th phi kho mnh v hng say, mt t cng quyt nhng rt thng minh. Nu bn bt t ph mt cht, th s gp mt ngi n ng xin ci trong vng su thng tr i. i cng: Nhn ni mt cht trong lc ny. Sau bao nhiu kh khn bn s c c hi thnh tu mi s. c vng: S thc hin tt c. Nhng ng m qu cao. Hn nhn: Hy thong th ch i i phng tin n trc. Sinh : S sinh con trai, an ton kho mnh nhng hi chm mt cht. Sc kho: Bn ang trong tnh trng lao tm lao lc. Nn n tri cy v rau. Cn mt gic ng yn lnh. Du lch: ng trc mt c th gp mt tai nn. ng sau, trong lc vng nh c th c chuyn li thi. Mt ca: i v pha ng Bc. Hy kin nhn tm ti tht k. Ngi mong i, tin th: Nhiu tr ngi qu s tr hon. Tin bc: Bn c phn may mn. C th mn c tin.

www.thuvienvietnam.com

37

Cm x hc - Kim Hong Sn

CI MING L NGUN CA MI TI LI

Dch: Qu ny tng trng cho hm trn v hm di. Bn c nhiu ming nui n - v nhiu vn lin quan phc tp. Lun: Ci ming c th l ngun ca nhiu vn lin quan n hai vic, n v ni. Hon cnh xem chng bn ngoi yn lng, nhng bn trong th cha y nguy him. Nu kh khn tr li th phi cn thn, t tn, v nhn nhc cho n khi no n tiu tan. Trong lc ny c tip tc lm trn bn phn khng than on g c. V ng thi nui dng bi b th xc ln tinh thn. Cn thn rng c v h thng tiu ho. i cng: Bn c t s gip ca k khc. Hon cnh c th tr nn kh khn, nhng sau mi s an bi. c vng: S c thnh tu, nhng kt qu c khc mong mun. Hn nhn: Bn c th ci ngi bn chn la. Nhng ti chnh kh khn theo sau s rc ri, ngoi tr c hai ngi u sn sng lm vic. Sinh : Hi kin Bc S trc. Sc kho: phng thc n. Gan v d dy bn c th mang bnh. Du lch: Trnh i chi xa. Mt ca: Tm trong t. Bn ngoi nh, tm v pha ng Bc. Ngi mong i, tin th: C ngi dn dp tr ngi, cho nn phi chm tr. Tin bc: Bn c th sng thong th.

www.thuvienvietnam.com

38

Cm x hc - Kim Hong Sn

MT GNH NNG CN PHI MANG THEO

Dch: Bn ang ci nga qua mt ni ng ngi. Hy km cng li khng th gy ra tai nn. Lun: Bn cm thy may mn ht sc. Nhng phi km cng li ko c ngi b thng, v khng kho li l bn. i qu c ngha l i xa qu. C du hiu tai nn khp ni chung quanh bn. Trong cng vic, bn bnh trng qu mc v ang b thiu ht. Trong trng tnh bn quen i xa, mc du bit rng bn ang t hi tt c. Bc lui mt bc v gim gnh nng. Thi gian s gii quyt mi vic. Hy nghe li nhng k khc, mc du bn khng mun theo ai. i cng: Cuc sng ca bn hi cht vt. c vng: Mun tr thnh s tht nhng m khng c -- khng bao gi. Hn nhn: C nhiu s rc ri o le ngn cn. D c p buc cng khng thnh. Sinh : Bo thai hi ln nn sinh con kh. Sc kho: Bn lm vic hi nhiu. Nu l mt ph n th bn c th b bnh. Du lch: Nhiu chuyn phin phc bt ng xy n vi bn. Mt ca: S khng tm c. Ngi mong i, tin th: H s n, nhng bn khng c nh. Tin bc: Bn gp kh khn chy tin mua sm ci g cn thit cp bch.

www.thuvienvietnam.com

39

Cm x hc - Kim Hong Sn

NG MY EN CA B VN

Dch: C ngi cht ui v k cp cu u b nc cun tri. Mt trong bn qu xu nht ca Kinh Dch, bo trc mt tht bi. Lun: Mt ngi bn nhy xung sng cu b, cng b nc cun lun vi bn. Hon cnh tht l tht vng. Nhng bn c th hy vng sng nu bn rt bnh tnh v can m. Bn ang im thp nht ca chu k vn hn. Hy gim thiu mi s thua thit i cho n ngy ti sng hn. Bn c th mua chuc tht bi ca k khc. V cm tnh, bn c th nhn mt ci so lu di. Nu l n b bn c th phi m hn c nhn sut i. Tuy nhin qu ny li c ngha may mn cho nhng nh tu hay nh gio. i cng: Hon cnh v cng xu. ng chng chi v ch. T 2 n 5 thng mi kh hn. c vng: S khng thnh tu. Hn nhn: Hy i. By gi th ng nhn li ha hn. Sinh : Coi chng c th sy thai. Sc kho: Cn thn phng bnh c v st. C th c tai nn nht thi. Du lch: phng trm cp v tai nn do lt li gy ra. Mt ca: Hin vt ang mt ch khang trang v khng th tm ra ngay u. Ngi mong i, tin th: Khng th n v b mt tr ngi. Tin bc: Bn ang b kh khn, khng c ngi no cho mn tin.

www.thuvienvietnam.com

40

Cm x hc - Kim Hong Sn

BAO GI VN TT NGP TRN

Dch: Suy ngh cho k trc khi n mng. Chim tr b mc li thot ri. Lun: Ly c ngha l Sc p. Hon cnh ca bn trng tuy ho nhong bn ngoi nhng bn trong th ti tn. Bn s thy cnh vt thay i lin lin v bn cng i theo cho ph hp, lc tin lc thoi. D c g i na, bn cng phi gi mnh thn trng. Nu bn l ph n th bn phi p v thch tm ci g trng l m miu. Bn c th nng ni v nhiu nhc im. Bn cn mt ngi tham vn tht gii. i cng: Vn hn ca bn ang mnh, nhng nhiu khi qu mnh lm cho bn qun mt thn trng. Tai ho c th xy n. c vng: S thnh tu nh s tr gip ca mt ngi ng tui. Bn s thnh cng trong cc lnh vc vn ho, nh sch v, n lot, v bo ch. Hn nhn: Hy nh ch ngay cuc hn nhn. Bn s gp nhiu ngi i hi, v kh lng quyt nh. Sinh : Sinh con an ton. Bn c th c cp gi sinh i. Sc kho: Bn c th b au kch lit, v sc kho suy sp nhanh chng. Du lch: Hy b chuyn i nu c th c. Mt ca: Ca hin ang nm mt ni p . Nu bn hi mt ngi n b gp th c th tm ra bt ng. Ngi mong i, tin th: S n. Tin bc: Bn s mt mt t tin bc. Nu mun mn th nn hi mt ngi bn.

www.thuvienvietnam.com

41

Cm x hc - Kim Hong Sn

MT QU TIM ANG YU RT NG HNG HNH PHC

Dch: Hm c ngha l nhy cm. Gic quan th su ca bn ang hot ng v bn ang i ng ng. Vn hn ang ln. Lun: C mt chuyn sung sng bt ng ang pht trin. Bn s thnh cng trong bt c cng vic g, mc du hng ngy b hn ch. Nhng ng tham vng qu mc. Gp ngi yu vi tm lng thnh tht v nng s p ng vui v. Mi nh bn s m cng hnh phc. Nu bn l ph n, bn c th hay m mng, ngi trn trnh, hng ho, du ngt m n ng a thch. Nu mun tin n hn nhn, th ng c ngp ngng. Khng th s gp tr ngi. i cng: Bn s kh gi nh s tr gip v bo bc ca mi ngi. Thn trng khi i ph vi ngi khc phi tr phi c ch tm ng n trong danh d. c vng: S thnh tu vi kt qu xa hn bn tng tng. Hn nhn: S l mt ho hp l tng. Sinh : Khng c g ng lo ngi c. Sc kho: C hi mt c th xc ln tinh thn. Du lch: Bn c mt ngi bn ng xng ng. ng l i trng mt th ng hn. Mt ca: Hi n b hay tr con. Ngi mong i, tin th: n nu bn gi th thc hay gi in thoi. Tin bc: Bn lm nhiu v tiu nhiu. C th dnh nhiu hn nu bit nghe li ngi ln.

www.thuvienvietnam.com

42

Cm x hc - Kim Hong Sn

HY COI CHNG RI I TIM LI THOT TRONG S BC MNH

Dch: C hai sc mnh ang li ko trong chiu hng nghch nhau. Bt c ci g mi u cm k. Lun: ng b quyn r trong ng phiu lu i tm li thot s bc mnh v khng nn vi vng trong bt c cng vic g. n s bt xanh ng lc cho bn i. trung nhn ca bn c th ni nng ln v nhng nguyn vng khng tho mn. ng ngh rng con c cn li cu ri th bn khng cn cho n n na. Nu ngh vy th mt trn bo s n. Nu bn i hi mt s thay i by gi th bn ch mang thm him ho. Tt hn ht l hy ngng tt c. i cng: Nm st t th bn s trnh c him ho. By gi khng phi l lc bt tay vo mt cng vic mi hay hp dn. Nhng nn gp sng to pht minh vi k khc. c vng: S thnh tu nu bn kin nhn. Hn nhn: C hai ng u khng thch i n hn nhn, mc du cng kh xng i. Nhng c mt ci lut thng thng c th lm hng ci m ci. Sinh : S sinh mt chu gi, bnh an mnh kho. Sc kho: phng nhng bnh kinh nin nh bnh thng phong, nhc u v thng thc. Du lch: Trnh nhng cuc i di ngy. Mt ca: S tm ra rt gn bn bn. Ngi mong i, tin th: S n mun, v b ngn tr dc ng. Tin bc: Bn c v may mn trong lc lm tin.

www.thuvienvietnam.com

43

Cm x hc - Kim Hong Sn

MT BC LUI NGN C TH L MT BC TI V I

Dch: n c ngha l i lui hay n trn. Qu ny biu hin mt nh hin trit ang rt lui trong rng tham thin nhp nh. Lun: Bn s mt khi tin ti v c khi thoi lui. i lui cng c hng phng v ca bn. Mi s u sai lc ht, nhng nu bn l nh ng yn mt ch th mt chic xe vn ti i ngang c th cn cht bn. Nhng vn hn ca bn c th thay i trong nhy mt. By gi l lc suy ngh cho sng sut v hnh ng cho cng quyt - nhng nn nh n hon cnh chung quanh bn. i cng: Vn hn ang chy trn bn. Tuy nhin nu bn lm n trong cuc en th bn s rt may mn. c vng: C nhng tr ngi ngn cn khng cho thnh s tht. Hn nhn: C hi i n hn nhn ca bn rt vin vng. Sinh : Coi chng sy thai. Sc kho: Mt bnh xem chng khng ra g li ko di li thi. Sc kho bt u xung dc. Du lch: Hy b nhng cuc i thng. Nhng nu l mt chuyn hnh hng th nn i. Mt ca: C k ly mt. Phi tm ngay ch khng th mt hn. Ngi mong i, tin th: Khng ti ngay c, v c vn tr ngi. Tin bc: Bn ang xi tin qu nhiu cho nn hi cht vt.

www.thuvienvietnam.com

44

Cm x hc - Kim Hong Sn

SM CHUYN M TRI KHNG MA

Dch: Sm vang di c bu tri. Tht l khip m, nhng m ma vn khng n. Lun: Sm y l biu tng cho bn -- n ng, dng dc, mnh m. Mnh ti mc bn n p tt c ngi chung quanh bn. Ni cho ng th vn ca bn ang ln, nhng nu bn qu t tin v khng nh qu th s mang ho. Phi c cao vng nhng nn tin t t. Nh vy bn mi thnh cng. Nu bn l ph n, bn c th thnh cng trong thng trng -- ci m v hng say nhng sc bn v cng u. Trong vng 6 thng na ngi ta s ngh ti bn mt d n mi. i cng: Mun trnh him ho th phi tp t hn ch. c vng: S thnh s tht nu bn bit khim nhng. Hn nhn: Nhng tin tc ca ngi mai mi khng ng hon ton. C th c mt lin lc ngoi hn bt hp php m h khng ni ra. Sinh : Hy phng. Nhng d sao th cng bnh an. Sc kho: Coi chng au thnh lnh. Nu bn b p huyt cao, th trnh mt ng, trnh ung ru, v gi ng to bn. Du lch: Nn b chuyn i th hn. Mt ca: b ngi ta mang i xa ri, khng bao gi tr li u. Ngi mong i, tin th: S n, chc l cng i vi mt ngi na. Tin bc: S tiu rt nhiu ngoi v ci nh. Bn mun vay thm tin, nhng khng o u ra c.

www.thuvienvietnam.com

45

Cm x hc - Kim Hong Sn

BNH MINH GIEO RC HY VNG KHP NI

Dch: Mt tri ban mai nng m ln cao tn chn tri. Vn hn ca bn ang ln. Ngi trn s gip bn. Lun: Tn c ngha l tin ti. Hy tin tng vn hn m i ti. Bn s pht t. Cp trn s u i v bn c nhiu hy vng c thng thng. Bn s gp li ngi bn c hoc hn gn li vi mt k th xa. Nhng phi lm vic cho iu ho v sing nng. S may mn s b ri bn nu bn li bing hay t mn. Ngoi ra bn cng phng s suy b v tr ngi t k khc. i cng: Hy tin ti vi lng tin tng t mc tiu. Vn hn ca bn ang ln. c vng: S c tho mn tuy hi chm tr. Hn nhn: ngh kt hn xem chng c lm. V chuyn nh mi v t chc m ci nn hi m hay l d. Sinh : Sinh con an ton. Sc kho: Bn c th b mt bnh nh, tr thnh nng v nguy him, nu tui gi. Du lch: Khng gp tr ngi g. Mt ca: Ca cao chy xa bay! Ngi mong i, tin th: Bn s nhn c tin vui. Tin bc: Bn s tiu nhiu tin, nhng m n s rt xng ng ng tin bt go.

www.thuvienvietnam.com

46

Cm x hc - Kim Hong Sn

SAU KHI TI, TRI CNG TI HN

Dch: Mt tri ln, v bn ang b bng ti hon ton. Hy kin nhn ch tri sng. Mt ngy mi s mang li cho bn trin vng thnh cng. Lun: Qu ny c cnh co. Mc d by gi bn ang sung sng, thi vn ca bn s i xung gp. Ci m bn cn nht by gi l thi thn trng, v th cu. Nu bn c b mt mt thua thit, th hy qun i. Phi mau mau ti to c trnh mt mt na. Bn khng th ch i thnh cng trong mt cuc n i hay hn nhn. Nu bn l ph n th tri tim bn tan v, ngoi tr bn mun ng vai mt ngi tnh nhn l. Trong cng vic tm linh khng ni mt cch t cao th nhng c gng by gi s c kt qu mai sau. S thay i s n trong vng 2 thng. i cng: Hy thn trng. ng k khc lng gt. Coi chng cc ph n. c vng: Nhng chng ngi s ngn cm vic thc hin cc c vng. Hn nhn: Li mi manh nghe qua th hp dn lm nhng vic khng thnh. Sinh : Sinh con bnh an, nhng a tr s m nh. Sc kho: Nu bn khng thn trng t s c i s nguy him xy ra. Du lch: Coi chng b mt cp v ho hon. Mt ca: Ca b ly v khng thy ng v. Ngi mong i, tin th: ng mt hy vng, c tin h s n. Tin bc: Bn s mt nhiu. By gi li khng mn c tin.

www.thuvienvietnam.com

47

Cm x hc - Kim Hong Sn

NH CA AN VUI L MT IU DIM PHC

Dch: Trng bt u soi sng cn phng. Hy vng trn y. Lun: Cn nh ca bn y tin nghi v yn tnh, mc d trang tr c hi th cu v c tnh cch ph n. Do bn c th mt mi v chn cnh ny i tm cnh khc hp dn hn bn ngoi. Nhng ng i qu trn. Phi bit ch no m ngng. C ng mnh lun lun khng xinh ti bng ng bn cnh. Thng thng th bn may mn hn khi trong nh v km may mn lc ra ngoi. Nu bn l ph n, th chng bn hay trung nhn ca bn c v nhu m v hi "ph n" i vi bn. Bn c thiu mt ci g y. Anh ta c v mm du, nhng li c nhng c tnh ca ng chng tt. V hai ng b s c nhiu a con ngoan. i cng: Hy bt u cho khim tn, ri bn s tng tin dn. Vn hn ca bn ang ln u n vng vng. c vng: S c thc hin vi s hp tc ca bn b. Hn nhn: Hi kin mt ngi n b. H s gip bn i n hnh phc vn ton. Sinh : Sinh con an ton. Sc kho: phng mt mi v bt lc. Du lch: Mt cuc i ngh h vi gia nh trong lc ny rt nhiu thun li. Mt ca: Vt ang trong nh nhng cha kim ra c. Ngi mong i, tin th: Bn nn gi ngi ta trc th hn. Tin bc: Bn s tiu xi nhiu. Nu c nh mn thm tin th nn nh trung gian mt ngi n b.

www.thuvienvietnam.com

48

Cm x hc - Kim Hong Sn

BAO GI HN TH BC VO TH L TR RA I

Dch: Khu c ngha l chng i hay bt ng. Bn ang b bao vy mi pha bi nhng s chng i. Lun: Qu ny biu tng hai ngi n b, mt m chng v mt nng du ang trng mt nhn nhau. V phng hp tc. Mt vn g nh nht cng thnh to chuyn. Mt li khuyn xy dng c nhn vi mt a nghi. Nu khng ht sc thn trng th bn s au kh nhiu v mt ngi n b. Nhng mt cu chuyn gia mt vn tm thng li c th dn ti tho hip y nh l hai v chng tuy c xch mch nhau m tht s vn yu nhau. Hy khim tn. Nghe li ngi ln. Mi s ri s tt p trong vng 3 thng. i cng: Ci g cng i ngc mun ca bn. Thn trng li n ting ni v cng vic lm ca bn. c vng: Kh thnh s tht. Qu nhiu tr ngi. Hn nhn: Bn nn t chi cuc dm hi ny. Sinh : Rt cuc ri cng an ton. Nhng trc khi sinh cng chy xui chy ngc mt cht. Sc kho: Nn khm ton din. Nu cn au th phi i bc s. Du lch: phng tai nn xe c. Mt ca: C th tm ra nu bt u kim ngay. Ngi mong i, tin th: S a nghi ca bn lm gim nhu kh ca i phng. Tin bc: Bn c xi nhiu hn s tin lm ra. Bn nn dnh cho tng lai.

www.thuvienvietnam.com

49

Cm x hc - Kim Hong Sn

CH SI BAO VY NGI L HNH C C

Dch: Hnh nh bn ang mt mt ci g qu bu trong i. y l mt trong bn qu xu nht ca Dch. Lun: C kh nng nh bn, th m mi ci g bn lm u nghch li mc tiu ca bn, v cng chng mnh bao nhiu, bn li cng b ln su by nhiu. S lin h ca ngi khc phi s v cng tht vng. Bn ang b nguy him v mt tt c. Vn xui ang eo ui bn n cng. Hy tp trung trong mi ci bnh thng v cm c cho n khi cn bo i qua. Tm sch hay m c. Bn s c li v mn n tinh thn v hc hi thm v cuc sng sau ny. C nhng ngi n cn s gip mt tay. i cng: Nu hp tp th s vp vo chn. Tt hn ht l ngh ngi mt cht dn nng lc li cho tng lai. c vng: S khng d g thnh tu c u. Hn nhn: Nn hi hn trong lc ny th tt. Sinh : S c mt cht kh khn. Sc kho: Cn thn au m nng v b thng hai chn. Du lch: C nhiu tr ngi trn ng i. Mt ca: Ca b nh cp v phng tm li. Ngi mong i, tin th: Khng n c, v ang b tr ngi. Tin bc: Bn c hi cht vt trong s tiu pha. Nhng i vay tin trong lc ny hi kh, ngoi tr vay s tin nh.

www.thuvienvietnam.com

50

Cm x hc - Kim Hong Sn

MA XUN TUYT TAN, HY VNG TR LI

Dch: Khi nng m lm tan bng gi lnh, v tr nh thc tnh sau gic ng di. Tt c mi u t phin no u tiu tan. Lun: Sau mt thi gian di cam go lao kh, by gi bn ang tin ti thnh cng. Nhng bn phi quyt nh nhanh chng v hnh ng dt khot. Bn s mt c hi nu qu chm chp, nh trong qu kh. Qu nay bo trc s tch ri cng nh tn mc. Nu ha hn th nn ci gp. Qu ny biu tng mt cuc hi hnh xa, hay l on tu tng hp tc cu nguy cho bn. Hy ht lng hp tc, v ng xi ph tin bc. i cng: Nu bn nm c c hi, th bn s i xa. c vng: Nhng c vng c s thnh tu. c vng mi cn phi i mt thi gian. Hn nhn: Phi thi hnh ngay khng th cuc ha hn s tan v. Sinh : S sanh con trai, m trn con vung, bnh an v s. Sc kho: Sc kho bnh thng. Nu bn l ph n bn c th b mt chng bnh ngoi da. Du lch: Bn s gp nhiu bn mi trong chuyn i. Mt ca: S tm ra ti mt ni cao ro, min l thin h cha ai thy trc ly i Ngi mong i, tin th: Nu bn c mi th ngi ta s li. Tin bc: Bn s c c hi lm giu n ni.

www.thuvienvietnam.com

51

Cm x hc - Kim Hong Sn

B TH RT C LI

Dch: Nhng vic lm bt v li phi tr gi t ngy hm nay nhng s c n b ngy mai rt xng ng. Lun: Bt c mn g bn em n cho nhng k khc s mang li cho bn nhiu li lc v danh gi trong tng lai. Do nhng s mt mt hin ti khng phi l mt mt ton din. Nu bn mun li lc nhiu th ng nn ch k. Nh rng tham lam s gy ra nhiu mt mt nng n. Nu bn chun b cuc hn nhn, th s to ho kh trong gia nh, v bn s i mt on ng hon l kh di. Nhng nu nh bn ph trng s sung sng th ch lm cho k khc thm phn b. i cng: t nng v nhng vn tm linh th s a n nhiu may mn cho bn. To nhiu iu tt cho k khc th cng nh lm li cho h v c cho bn na. Nn c nhiu k hoch u t rng ri. c vng: Khong chng 70% n 80% s c thnh tu. Hn nhn: Tht l xng i, nhng m ng vi vng hp tp. Sinh : Sinh con an ton. Sc kho: D nhin bn c sc tho mn i phng l iu tt, nhng ng lm dng qu sc. C hai ngi u thm mt. Du lch: Vng v b chm tr v tr ngi nh nht. Mt ca: S khng tm ra c ngay u. Ngi mong i, tin th: S n, nu bn khn khon mi khng phi mt ln m nhiu ln. Tin bc: Mt v hu nh l hao ti m ho ra li pht ti to. Bn lm c nhiu hn l tiu ra.

www.thuvienvietnam.com

52

Cm x hc - Kim Hong Sn

C HNG PHC LNH L NHNG NGI I PHC V CHO K KHC

Dch: n lc thnh tu mt nhim v. Vn hn ca bn ang ln cao. La m cht y kho. Lun: L mt nh lnh o bn phi mang li v cho ngi ta, v ngc li h s tr n rt nhiu. Ci vn hn ca bn l lm vic li cho k khc. Cng vic g thuc v cng chnh, nng lm sc, cng chc, s mang li cho bn nhiu t li. ng thc mc v nhng d ngh chung quanh bn hoc li n i lm cho bn phi dn nh i ni khc. Nu bn l ph n th bn s c kh khn trong s la chn gia hai ngi yu. Ri bng nhin c ngi i hi bn v s p i v cng. i cng: Hy mo him gp may mn. c vng: Vi s gip ca ngi trn, nhng c vng s toi nguyn. Hn nhn: ngh nh hn n thnh lnh nhng bn s thc hin ng lc. Sinh : S sinh con an ton v s. Sc kho: Bn c th b bnh di ngy. phng tai nn xe c. Du lch: Bn s may mn trong mt chuyn i lm n. Chuyn ny i rt bn. Mt ca: Hi mt ngi n b, may ra c th tm li c. Ngi mong i, tin th: C th cng n vi mt ngi bn. Tin bc: S c pht ti bt ng. Bn c nhiu tin v lm!

www.thuvienvietnam.com

53

Cm x hc - Kim Hong Sn

KIU NGO MANG THEO Y NGUY HIM

Dch: K trn b ngi di khc phc. Trng thi li thi s thay i. Lun: Qui ngha l m ng tin y mnh nhng ngi trn ra hai bn. Vn hn ca bn ang ln. Nhng coi chng vp ng, v qu t tin v cng u -ngi trn c th b ri bn. Bn c mt tinh thn dt khot rt nhiu kh nng trong tay. Bn c th mm do v uyn chuyn hn. Bn yu mt ngi v ngi ny khng n bn cho nn bn qu chn nn. C bn v phu nhn hai ngi mun ngh n chuyn ly d. Cn phi suy ngh v c mt giai on lm cho ngui nu cn. i cng: Khi cng vic tri chy th bn thy m xui. Nhng gp mt tng chn ng th bn b ht ra ngoi. Bn nn gi v tr cho chc. c vng: Tht bi s ch bn t na ng cho n cui. Chng ngi vt mc ln rt nhiu. Hn nhn: Li nh hn th nghe xui tai, nhng bn phi iu tra cho k li ca i phng. Sinh : Bnh an v s. Sc kho: Hy thn trng canh chng rt chu o. Du lch: S c chuyn bt ng tn km xy ra. Mt ca: Khng tm ra c. Ngi mong i, tin th: Nu bn i mt ngi n b th h s n. Nng ang sa son. Tin bc: Sau mt thi k ngho i, bn s c mt gia ti qua nhng k hoch sp xp. C th l x s cng nn.

www.thuvienvietnam.com

54

Cm x hc - Kim Hong Sn

PHNG NHNG CHUYN BT NG

Dch: Tri cy chn trn cnh, sn sng hi hoc rng. Hy lanh l khng th b s bt ng khng thch th. Lun: Cu c ngha l mt tai nn. Mt chuyn nh xy ra c th thnh mt tai ho. Nhng vn s mc le6n vo nhng lc t ng nht, lm cho mi s tr nn kh khn cho bn. Hy t th sn sng v tip tc cng vic cho tt p. Nu bn l ph n th c th b bi ri bi s nh nhn ca cp trn. Ngi bn yu cng c nhng hnh vi xu, cho nn lc ny khng nn tnh chuyn ci hi. i cng: Thi vn bn dang i xung. Hy cn thn! c vng: Khng thnh tu c d dng. Tr ngi khp ni. Hn nhn: Bn khng ci c ngi bn yu bi v tr ngi t cp trn. Sinh : C t tr ngi. Cn sn sc sau khi sanh. Sc kho: Mt bnh nh c th lng vng. phng b to bn. Du lch: Hnh nh bn thch n i vi bn khc phi. i xa nh th nn trnh cc th vui dc lc, khng kho bn li b hi vo thn. Mt ca: C lin quan n mt ngi n b, v s tm c ca mt cch bt ng. Ngi mong i, tin th: S n, nu bn khn khon mi. Tin bc: By gi bn nn tit kim, mc du thnh thong bn vn c ng tin ra vo.

www.thuvienvietnam.com

55

Cm x hc - Kim Hong Sn

CON C GY MNH NG U VI GING THC L

Dch: Qu ny biu hin sc mnh v s tho mn, ngha l ha hn thnh cng trong mi cng tc. Lun: Vn hn ca bn v cng mnh m nh con c gy (c truyn l biu hin ca sc mnh v s cng quyt) ang li ngc ging mt cch dng mnh. Nhng s thnh cng ca bn khng phi ngu nhin m l do nhng thnh qu v nhng c gng trong qu kh. V ci vn hn ca bn bao gm c i t ln s nghip cng vic lm n ca bn. Nhng m bn phi tm n gia o v khim tn. Nu bn cn c thn, th mt cuc hn nhn hnh phc s ch n bn. S c nhiu ni dm hi, nhng ai n sm th tt. i cng: C ngi trn gip , bn c nhiu c hi thnh cng. C l bn b nhng bn khc ging ph ry hi nhiu. c vng: C th c thc hin, mc du c mt ngi n b ngn cn. Hn nhn: Mt cuc t sp xp gia bn v i phng s i n tan v. Phi hi mt ngi no . Sinh : S sinh mt chu gi kho mnh an ton. Sc kho: Bn c sc kho, nhng coi chng trong cng vic n ung c th sinh bnh. Du lch: Bn mun i lch ra ngoi vt c. Mt ca: Hnh nh ri vo tay ngi khc nhng m ri s tm li c. Ngi mong i, tin th: S n tr. Tin bc: Bn s lm kh gi. Nn tch tr mt t tin s an ton hn.

www.thuvienvietnam.com

56

Cm x hc - Kim Hong Sn

NHNG MT MNG NON MC CNG NGY CNG CAO

Dch : Mt ht ging chn lu by gi ang chen ln ra nh sng. im chnh yu l tung cao lng nhit thnh ca bn. Lun: Cy con cha bt r nn d b gi ma gy thng tch -- nhng s mau bin thnh cy ln. Nu bn lm vic trung thnh th s c tng thng khng sai. Vi vn hn ca bn ang ln, bn c th bt u mt cng vic lm n khim tn v gy dng ln ln. Nhng nu hp tp mun t kt qu sm th khng c g m ch ton tr ngi. Nu bn l ph n th s lm quan tt nh hn nhn a n. i cng: Nu bn tin cho cn thn th s thu c nhiu thng li. Cm u i ti th bn s gp may mn hn l quay lng b l. c vng: S thnh s tht, nu bn bit ch i. Hn nhn: S l mt s ha hp tt i. Sinh : Sinh chu gi bnh an v s. Sc khe: Con bnh s lnh, mc du chm. phng bnh ngoi da. Du lch: Cuc i chi s an ton vui v. Nu i ra nc ngoi th bn s nhn c nhiu tin vui trn ng i. Mt ca: Sau mt thi gian tht s tm li c. Ngi mong i, tin th: S n trong mt ngy gn y. Tin bc: Tin bc s vo t t. Bn c nhiu kin v tin tc c th kim ra tin c.

www.thuvienvietnam.com

57

Cm x hc - Kim Hong Sn

LNG DNG CM I U VI S I BT HNH

Dch: Khn c ngha nguy lo hay au kh. y l mt trong bn qu xu nht ca Dch l. Du c chuyn g xy ra cng nn ci u st t. Mi s s tt p ln ln. Lun: Trong bng ti bn chm ch nhn s vt cng ngy cng xu ln. Bn c tng mnh l ngi kh cc nht trn gian. Nhng chnh bn cng c phn trch nhim -- do phi t xt li. C mt bn tay t trn cao ang ph h cho bn. Bn ng bao gi tht vng. ng bao gi hnh ng chn nn. Hy ci ti ln. Hy thnh tht. Mc du mi khc quanh u thy iu ngang tri, bn nn ngh rng bn s lm cho mi vic tt p vi nhng c gng ca mnh -- v s tr gip ca k khc. i cng: Nhng c gng ca bn c v v ch v khng c tin cy. Bn hy tin s c vn cp trn hay mt bn thn. c vng: S khng c tha mn ngay lin. Bn cn c s gip ca cp trn. Hn nhn: Sau mt thi tm t on, bn s i n hn nhn, rt xng i. Sinh : Bnh an v s. Sc khe: iu trong s n ung l chuyn cn thit. Du lch: Nn hy b chuyn i. C tai ho. Mt ca: Kh m tm li c. Ngi mong di, tin th: Bt ng quan im, kh lng gp. Tin bc: Bn s tht vng. Nhng xin ch nh bc. Tch tr s v ch.

www.thuvienvietnam.com

58

Cm x hc - Kim Hong Sn

CI GU MC NC HT I LN RI I XUNG

Dch: Bn ht i ln ri i xung, nh ci gu ca ging nc. Nhng m khng phi l v ch u. Bn ang mc nc ban s sng cho thin h. Lun: Thnh tht m ni, th vn hn ca bn cha c tt. Nhng m nn tnh dng dn nng lc tt hn l chin u cho s mng ca bn. Qu ny biu hiu mt ngi o c lm vic li ch cho nhng k khc. Thin h ang tin bn xin gip , mc d bn ang trong nghch cnh. Hy gip h i v vic thin lun lun tr tin li. Bn c th b li cun, nhng ang thay i k hoch hay chuyn qua mt cng vic mi. Chng nhng bn khng thnh cng m ri c th ri xung ging v chm lun. Bn c th trn b ngn cch vi ngi yu, nhng si giy thn i cn bn cht. i cng: Nhng s h li lm c xy ra lun v gy tr ngi cho bn. c vng: c vng nh c th thc hin. Nhng c vng to tt th khng. Hn nhn: Ban u th cng vic tin u, nhng bn khng i n hn nhn. Sinh : Kh khn mt cht. Sc khe: Bnh c ti pht, vi t c hi bnh phc hon ton. Du lch: Hy b chuyn i. Mt ca: ang cn trong nh. Ngi mong i, tin th: Khng n c, v bn vic nh. Tin bc: Tin n ri li i d dng. Bn hay may mn v tin bc.

www.thuvienvietnam.com

59

Cm x hc - Kim Hong Sn

NGN GI CI CCH THI LN THT MNH

Dch: Qu ny biu hiu mt con m m t m c kh bay ra -- sng chi. Lun: Cng vic xy ra tt p hn l bn tng tng. S c mt s thay i vui v t c sang mi. S phn bn c th khng may mn lm by gi, nhng vi mt lt c gng th bn s thnh cng v c khen ngi. Nhng m phi cn thn v kin nhn. D l n ng hay n b cng nn phng ngi khc phi. Mt ph n c th vng phi mt a con khng chnh thc. i cng: Vn hn ca bn cn tt. Bn sp i vo nh sng sn khu. c vng: Sau mt thi khi hnh chm chp, th s thc hin nhanh chng. Hn nhn: ng hp tp. Mt cuc hn nhn u s khng ra g; nhng d sao mi s u tt p. Sinh : S sinh mt trai. Cn thn c lng king sau khi sinh. Sc khe: Mt bnh c ni tip c th rt t hi. Coi chng nguy him n tnh mng. Hy vng nu bn tm c mt php cha ca mt chuyn gia th s khi. Du lch: L trnh c th thay i. Mt ca: Bn b qun mt ni no, c ngi chim ot ri. Ngi mong i, tin th: Khng n v kin thay i. Nu l mt ngi bn gi th may ra c c hi s n. Tin bc: D c cn thn cho my bn cng s tiu xi nhiu qu. Nhng bn c th gp may mn trong sng bi.

www.thuvienvietnam.com

60

Cm x hc - Kim Hong Sn

MT SC MNH GP BI S CC THNH PHN

Dch: Ci ba chn l mt vt cao qu Trung Hoa. Biu tng chic Ngai vng ca Vua. Bn may mn nh mt v lnh o. Lun: Hy b ci c i v p dng ci mi. Bn thch hp vi con s "3". Hp tc vi hai ngi na tt s thnh cng. Mt b m gh c th lm cho c nh yn vui; nu khng th phi c cht con trong nh. Bng khng na th mt phe th ba s lm ci vng tam gic vi v bn! Qu ny ha hn vai tr lnh o. Hy khi xng trong tt c ci g bn lm. i cng: Hy bn ch. Bn s c hng s thnh vng lu di. c vng: S thnh s tht -- nhng hi khc nh iu bn c mong lc ban u. Cn hp tc vi bn b mi c. Hn nhn: Bn kia ngi ta nng lng trng i cu tr li ca bn. Bn s nh hn vui v. Sinh : Nu sinh con u lng th l con trai. Nu khng phi u lng th l con gi. C th phi lng king. Sc khe: Khng vng vng cho lm. Cn thn b st hoc bnh c. Du lch: ng i chi ph trng; nh c th xy ra chuyn g khng tt. Mt ca: N nm trn cao kh tm lm. Ngi mong i, tin th: ang i ti. Tin bc: Bn tiu tin nhiu cho cc mn tiu khin xa hoa. Bn c th vay tin, nhng khng c nhiu nh bn mun.

www.thuvienvietnam.com

61

Cm x hc - Kim Hong Sn

CH C TING CH KHNG C MING

Dch: Hai con rng dng mnh ang tranh nhau mt ht ngc. Ht ngc hu nh trong tm tay nhng rng khng bao gi ly c. Lun: Hon cnh c v rt thun tin, nhng u th a s thng li ra khi tm tay bn. Hn na, nu bn thng cuc th n cng s bin thnh o nh. Nhng m vi n lc v xt on, thm vo s tr gip ca ngi trn, s lm cho bn t c kt qu c th. Nhng hy coi chng nhng cn gin d. V nh rng nhng li khuyn tt thng kh nut tri. Chung quanh bn s c chuyn g xy ra, nhng khng c hi cho my. Nu bn ang ch i hn nhn, th chc chn s c knh ch. Nu l m ci ln th nht th ng tin tng vo lm. i cng: Vi mt ngi cng s vin tt, bn c th i xa c. c vng: Sp thnh t ri ng li mt ch khng tin ti na. Hn nhn: i vi m ci u th khng c ha hp. V sau th bn c th ch mt cuc hn nhn hnh phc. Sinh : Bn s gp t tr ngi. Sc khe: Mt bnh c rt c th ti pht. Coi chng p huyt cao. Du lch: C chuyn ngc nhin bt ng trong lc bn i vng. Mt ca: Lc ny th khng th tm ra c. Ngi mong i, tin th: Ngi b con gn li n tr hn ngi b con xa. Tin bc: Bn mt ca nhiu hn s tin bn lm ra. Sau ny s may mn hn.

www.thuvienvietnam.com

62

Cm x hc - Kim Hong Sn

BT DI BT DCH NH NGN NI

Dch: ng o qua ni b b tc v bn b chn khng i ti c na. Lun: Nh ngi leo ni, h s h mt cht l c th nguy him n tnh mng. Hy c tip tc nhng g bn ang lm nhng ng bt u thm ci g mi na. Nhng d tnh v hn nhn cng th. Bn c th gp ln ln c may lin ri. Hy cn thn v vng vng, nhn k chung quanh, h c c hi l vt lin. Nn thc t ch ng hnh din. i cng: Bn ang d cu v b n p. Thn kinh ang ri lon. C l nn thin v kinh k cho tm hn yn tnh. D sao by gi bn khng nn v cng khng th i ti mt bc no. c vng: S nh gn hin ra trc mt nhng ri tan bin v nhiu tr ngi gay go. Hn nhn: Bn c nhiu d tnh hn nhn nhng khng c m no thch hp. Sinh : C chm tr. Sc khe: Bn cha lnh bnh c. Coi chng cc chng au nhc thn kinh, phong thp v gan. Du lch: Rt cuc bn phi hy b chuyn i ny. Mt ca: ang cn trong nh. Ngi mong i. tin th: S khng n c. Tin bc: Cn thn trnh cc li lm tn km. Bn c th vay c tin sau nhiu ln xin vay.

www.thuvienvietnam.com

63

Cm x hc - Kim Hong Sn

CON RA I NHANH HN CON TH

Dch: Trng cy gy rng ha hn s pht trin v thnh vng. Lun: Bn s ht sc may mn nu bn tin t t tng bc mt trong trt t. Bn n st mc thng thng hay thnh cng. Mc d thnh cng lnh vc no cng phi p chn ln cho vng chc, trc khi bc sang cI k tip. Leo tng bc, bn s i c on di, d l hi mt th gi. Bn c th may mn trong mt chuyn i hi ngoi, v s i bng my bay. Mt khi kh gi ri bn s vng vo v n chi tn tin, v c th c mang thai. Nhng c hai bn u khng . ng l ra th bn nn ngh n chuyn hn nhn chnh thc. i cng: Bn rt may mn, nhng khi u cho ng hong th cng may mn hn. c vng: Ln hi s c thc hin. Hn nhn: S rt p i. Sinh : Sinh chu gi bnh an v s. Sc khe: ng tr hon c th nguy lm. Hy i bc s i. Du lch: S l mt chuyn i vui v. Chc l i my bay. Mt ca: S tm li c. Ngi mong i, tin th: S n mun, nhng vi nhiu tin vui. Tin bc: Bn s c nhiu may mn vi tin bc.

www.thuvienvietnam.com

64

Cm x hc - Kim Hong Sn

HY COI CHNG TRI CM

Dch: Tri v t, m v Dng, n ng v n b, u b kha trong vng m p m. Tnh ca bn hon ho nht. Nhng phi bt u cho p. Lun: Qu ny biu tng mt ngi n b sn ui ngi n ng. Hy trnh xa ngi n b. Ngay by gi h rt nguy him. Hon cnh cng s khng thun tin hn, nu bn l ph n, nhng m lin h hnh nh ngoi hn. Tr phi bn quyt tm lm ngi nhn tnh, nu khng th ng dn thn vo. n ang vng ch khng phi . Hy i cn thn d l trong cng vic lm n hay vic ring t. i cng: Mi s ban u tng p nhng ri ha ra xu ln. Hy chp nhn. Bn c th gp mt vi chuyn khng vui. c vng: S thc hin s b tr hon v nhiu tr ngi. Hn nhn: Coi chng khi giao thip vi ngi khc phi. Bn c th trong vng tam gic. Cnh tr c th thun li cho mt cuc hn nhn th hai nhng khng li cho cuc hn nhn u tay. Sinh : Sinh con trai an ton. Sc khe: Bnh c c th ti pht. Du lch: Nn hy b cc cuc i khng c tnh cch bun bn lm n. Cn thn nu l i ra vi mt ph n. Mt ca: C ngi n b xen vo. Ngi mong i, tin th: Khng n by gi, nhng bn s c tr li nu bn hi. Tin bc: Bn lm t hn s tin bn tiu. Cn thn khi mn tin ca n b.

www.thuvienvietnam.com

65

Cm x hc - Kim Hong Sn

S SUNG MN CA V MA THU

Dch: S phong ph l im chnh ca vn hn cc ca bn. Lun: Vn hn ca bn mnh nh mt then ca st xuyn thng ln tri. Nhng trong qu Dch sc mnh cha hi iu kin cn thit. S v hay bt cn c th a bn vo ch nguy him vi k khc. Nu by gi bn lm ng hong th mai kia bn cn lm hn na. Nhng hy nh theo sau ma Thu l ma ng - by gi tit kim v n lc tng sc mnh. Bn phi gii v cng vic in kh, nng tri v lm tr gii tr hay vn ngh. Hy vo ngay ng do d. Nu bn l ph n th bn phi c sc p khoi lc, v cng c th c nhiu con. i cng: Bn c mt vc dng trng kin nhng hi nng ny. Tr ngi c th ang cha cht ch bn. c vng: B ngoi trng c v y ha hn -- nhng s tht khng c g chc chn. Hn nhn: Hy nhn cho k trc khi bn nhy vo -- khng th s hi tic v sau. Sinh : Sinh con an ton, nhng phi cn lng king t ngy. Sc kho: Cn thn mt bnh nh c th tr thnh kinh nin. Du lch: Tt hn th khng nn i, nhng nu bn chc chn tr v sm th c. Mt ca: S khng tm c. Ngi mong i, tin th: Khng n lin u. Tin bc: Cng vic lm n kh.

www.thuvienvietnam.com

66

Cm x hc - Kim Hong Sn

GNH NNG CA MT NGI L HNH MT MI

Dch: Ngi l hnh sau mt on ng di, tr nn bt nh, mt mi v c n. Lun: L c ngha l du lch. Bn l ngi l hnh tr, mt mi c th xc ln tm hn sau mt ngy tm qun tr qua m. Ch vn n cng, li bn bt an - v c l gt gng, bc mnh, c n. Trnh nhng hnh ng khiu khch. Vic hn nhn cng kh lng v bn i t ch ny n ch khc - c th bn sng ly thn cng nn. Nhng i vi ngi thng gia hay sinh vin du hc th thy c may mn hanh thng. i cng: Bn b m nh bi mt cm gic u lo rng vn mc ang theo chn bn, hm da n cng. Nhng mc k, ci g phi n, s n. ng lo u na. Nn chu ng. c vng: S mt phn no thc hin. Nhng ng nn i hi qu ng m ri mt ht. Hn nhn: Bn s c l hn nhn nhng rt ngn hn. Sinh : Kh khn lm. Sc khe: S c thi k du bt, nhng tnh trng nghim trng. Du lch: Bn s may mn trong mt chuyn du ngon hi h. Nn b nhng cuc i chi khc. Mt ca: Nu tm lin th c th thy. ang v pha Nam hoc trn mt v tr cao. Ngi mong i, tin th: S n mun. Tin bc: Bn s tn tin v nhng cuc i n hay mua chi du h. Bn c mt cht t tin.

www.thuvienvietnam.com

67

Cm x hc - Kim Hong Sn

THUN TNG NH NGN GI LANG THANG

Dch: ng thun, i theo v ci u nh cn gi. Bn c th gp c mt c hi bng vng theo cch ny. Lun: Qu ny ngh i lang thang y, phi, tri. Thng thng th bn kh m c mt quyt nh. Nu bn d tr hn nhn, th s vic s khng din tin d dng, v c hai ng u mong i mt cch m h mt ci g s tt p hn. Thay v lm theo bn th nn theo li hng dn ca mt v lnh o tt. Bn s c nhiu may mn hn nht l trong vic bun bn. Vn may s n vi bn trong vng nm thng. i cng: Bn s tht vng nu lm theo bn v s thnh cng nu chu hp tc vi ngi khc. c vng: S c t nhiu tr ngi. Trung gian ca mt ngi n b rt cn trong cng vic ny. Hn nhn: S c rt nhiu rc ri phc tp. Sinh : Mt b trai cho i mnh kho an ton. Sc kho: Bnh c th nguy him i vi ngi gi, nhng i vi ngi tr th khng can g. Bnh nhn s lnh nay mai. Du lch: Chuyn i s di ngy hn n nh. Mt ca: Hi mt ngi n b. Nu tm khng ra na th b cuc. Ngi mong i, tin th: C n, nhng bn s khng gp. Tin bc: Bn s thiu ht tin nu bit hn ch tiu hoang vo nhng vic v ch.

www.thuvienvietnam.com

68

Cm x hc - Kim Hong Sn

NGI CI L NGI SUNG SNG

Dch: oi c ngha l sung sng, c hiu lc chm, thy ngay by gi nhng s thc hin sau ny. Lun: Mc du cha chan hy vng nhng quang cnh y c vn bt an. Bn lo u v nhng chuyn ngoi tm mc ca bn. Bn nng ny v tc bc. Cn thn trnh nhc dc v vt cht th xc. oi cn c ngha l ci ming. Nn t by nhng vn ca bn cho mt ngi ng tui cp trn hay l cho mt ngi bn thn. Nhng cn thn ng dm pha k khc. C nhng cng vic cn n ti n ni nh ca s, bn hng bn c th lm c. i cng: Sau mt thi gian th thch, thi vn bn ang ln. c vng: Xem chng nh quay cung ngoi vng hp dn. Hy c thuyt phc hn na xem sao. Hn nhn: C nhiu kh khn. Nu c hai ng u thch ham vui th c th ci hi. Nhng m mt m ci th hai th mi may mn hn. Sinh : Mt b gi s cho i an ton kho mnh. Sc kho: Coi chng nhng chng bnh v h thng tiu ho. Du lch: Rt tn tin, nhng khng c chuyn g xy ra. Mt ca: S tm li c nu bn c tm tm ngay. C th nh mt ngi n b gip kin. Ngi mong i, tin th: T phng Ty bn s c tin cp bo. D sao cuc ch i cng khng phi l v ch. Tin bc: S n r r cho bn.

www.thuvienvietnam.com

69

Cm x hc - Kim Hong Sn

THUN BUM TIN TI HY VNG

Dch: Bn ra i thun bum xui gi, cha chan hy vng vi lng phn khi. Mi vic u tt p nh bn mong mun. Lun: Ngn gi m ma Xun lm tan tuyt ma ng. Hy vng dng cao v vn xui chm dt. Qu ny cn biu l mt chuyn i hi ngoi. "Tn mc" l bt buc, cho nn bn phi gi ng tin bc ri rc. Hy nh qu kh kh khn v nn cn thn. Trong cng vic lm n hay trong tnh trng n i bn u tri chy. Nhng ng qu hng say v bn nhy -- nn mm du v m p, nh ngn gi Xun. Ri b ci ngh c tng i nh ca bn, bn ang i v cngg v lnh o ln lao. i cng: Bn ang i vo mt cuc hnh trnh mi l, y hy vng. Bn s rt bn rn nhng s c tng thng xng ng. Tuy nhin ci g cng ng lm qu, khng th s b thua to. c vng: S phi mt th gi, nhng trc sau g cng c thc hin nu bn tr ch vo cng vic. Hn nhn: Bn s ln xe hoa nhng phng nhng gin on. Sinh : phng h thai. Sc kho: Cn thn. Du lch: Chuyn i di hn bn d tr. Mt ca: S khng tm ra u. Ngi mong i, tin th: Tr, nhng s c tin vui. Tin bc: Bn s xi nhiu.

www.thuvienvietnam.com

70

Cm x hc - Kim Hong Sn

CY TRE MC TNG MT

Dch: Biu hin ca bn l con chn ang sa ly. Bn khng th ca quy, v bn ang i ph nhiu s cm d nguy him. Lun: Nu bn bit dng cho ng lc, v tin chm vi cn thn, th bn khng xui u. Cng tin mau bn li cng sa ly. C mt vic bt li theo sau mt vic sung sng. Cm d th rt nhiu. ng nhy vo nhng s mi mc hp dn y. Mu n bo hiu ang vng. Phi i chm v cn thn. Nu bn l ph n th c th b lng gt. i phng qu quyt hn bn nhiu. i cng: n v thua s thay nhau n vi bn. Bn nn tit v n ho. Ln hi bn s may mn. c vng: Ci no va sc bn th s thc hin. Hn nhn: S c hn nhn, nu nh bn khng hp tp. Sinh : Sinh con an ton -- sau mt t chm tr. Sc kho: Bn c th b bnh v khng iu do n ung hoc dc tnh. Rt c th v nhiu l do khc na. Du lch: L trnh ca bn b tr ngi. C th nguy him. Tt hn nn ngng chuyn i. Mt ca: Khng tm c lin u. Sau mt thi gian kh lu bn mi nhn nh rng mt vt y. Ngi mong i, tin th: n nhng rt tr. Tin bc: Tin v ca bn khng u. Hy tit kim dnh cho nhng ln sau. Bn s phi tr tin li qu cao

www.thuvienvietnam.com

71

Cm x hc - Kim Hong Sn

MT CON G ANG P RT CNG NHNG CHIC TRNG

Dch: Con g mi ang p v trng s n. S hp tc s mang li kt qu. Lun: S chn thnh v trung tn s mang n thng li ln lao cho mt k sing nng v thanh bch. Cng vic hp tc s thnh cng. Nhng con g mi vn ang p v khng nn quy ry nu bn mun cho trng n. Vy th ta nn tin hnh thn trng. Vi mt cht thn trng bn s thnh cng. Hy cn thn phng nhng k du ngt m nham him. Nu bn ang yu nn hi ngi ng tui v ci ngay ng tr hon. i cng: Ci kh nng ca bn, mt khi c tha nhn, s a bn i rt xa. Nhng m qu tin vo s khn kho ca bn cng c th a ti nguy hi. ng c on qu. c vng: Nu n lc tm kim vi chn thnh th s thc hin c. Hn nhn: Nh bn tay mt ngi trng thng ng tin hay mt cp trn ng ra lm l ci th s rt tt.( Bn pha nh gi c khuynh hng thay i tht thng, nhng nu nh trai ci m, rng ri th khng thnh vn d. Snh : Sinh con an ton, nhng phi lng king. Nu ngi v c h thai trc th ngi chng cn phi hiu bit v hp tc l iu quan trng. Sc khe: Mt bnh nh s sut vng vo c th thnh nng. Du lch: C i bng tu thy. Mt ca: Ca mt vi nhiu vt dng khc. Ngi mong i, tin th: S n, nu bn gi. Tin bc: Bn ch lm chng mt phn t s tin bn mong c.

www.thuvienvietnam.com

72

Cm x hc - Kim Hong Sn

KHI HAI NGI YU XOAY LNG NGONH MT

Dch: C mt cht thi qu, mt li lm nh nht. Lun: Chun b v hnh ng l cn thit cho s thnh cng. Hy th cu, khim tn v ha nh vi mi ngi. Hy thn trng khi ban b c n cho ai khng th v sau s li thi. Mt ngi nh c th b la mt bi cnh tr o tng li lc v i v t hy mnh trong . ng nng ny nu ngi yu ca bn khng chia x cm gic vi bn. Cn c mt thi k lng du th p hn. i cng: By gi mi vic cn xu, nhng c hi s n. Hy nm ly c hi mt cch bnh tnh v dt khot. c vng: Thnh tu tng l gn nhng khng n mt cch d dng nh th. Bn l mt ci c hi tt. Hn nhn: Bn khng c may mn, vi nhng vn t ln nhiu kin lt vt. Sinh : C chm tr. a tr s sinh s b bnh. Sc kho: Bnh nh, tuy khng nguy him nhng c th ko di v thiu sn sc. Coi chng c triu chng bt lc v lm dng qu . Du lch: Hy hy b chuyn i. Bn c th ng bnh hay b trm. Ngoi ra cn c th b mt trinh. Mt ca: S tm thy gn nc hay mt ch no hng Bc trong nh. Ngi mong i, tin th: mc du khng sn sng n, bn cng s nhn tin ca h. Tin bc: C mt c hi kim ra tin, nhng hnh nh bn th li mt tin.

www.thuvienvietnam.com

73

Cm x hc - Kim Hong Sn

DANH TING LU NGY CNG BUN T

Dch: Trong trng thi thng bng v trt t l tng, mi vic u thc hin. Lun: Ci g cng c, ch cn duy tr s thnh cng. Sau ci vui thc hin l ci bun t. Vn hn ca bn c th i xung, vy hy nn chun b. ng li c s mang n cho bn nhiu may mn hn l ng mi. Nu bn cm thy gia bn v ngi thn c s cch bit th nn dng ngi trung gian. Phi t tn lc i hi ci g v trnh s cu th li bing nu bn mun may mn mi mi. Hn nhn hay cu chuyn tnh i trng c v d chu nhng c hai ng u ang giu dim mt n tnh - v c th c nhiu s khng hay xy n. phng s lm dng xc tht. i cng: S c nhiu s thng trm trong vn hn. Tt hn nn hi v hp tc vi k khc. c vng: S b chm tr v gp kh khn. Hn nhn: Bn c th i n hn nhn, nhng s bt mn sau ny. Sinh : Bnh an v s. Sc khe: phng bnh thn kinh dc tnh (lm dng). Du lch: S c nhiu tr ngi c l lin quan n dc tnh. Mt ca: By gi khng nn tm v ch. Ngi mong i, tin th: S n. Nhng tr li khc vi s mong i ca bn. Tin bc: Nu bn hp tp th s hng vic.

www.thuvienvietnam.com

74

Cm x hc - Kim Hong Sn

NHNG G P HN S N T T

Dch: V t c ngha l cha hon tt, ni mt cch khc l nhng g s thc hin khi thi c thun tin. Qu ny nhn thc mt s bt u. Lun: Tng lai bn y ha hn, v bn ang i ti thnh cng. Nhng vn cn sm qu hnh ng xm ln. C tin chm v cn thn, ri mi s s n thun li cho bn. Trong qu ny, tui tr l then cht. Mt ng ln tui c th m mt c tr p. Nhng c l tui qu ln i vi c y, v c ta khng x p vi ng c. Nu bn l ph n, bn c th c dp sung sng. i cng: Vn hn bn ang ln nh diu, vi thi gian tri qua. c vng: S thnh s tht, nhng khng phi tc th. Hn nhn: Mt cp p i. Hy ci nhanh i th tt. Sinh : Mt chu gi s cho i, bnh an v s. Sc kho: Ngi bnh thuyn gim ln ln. Du lch: Nu chuyn i qu lu th nn b. Mt ca: Bn b qun u ri, khng tm ra c na. Ngi mong i, tin th: Khng n c v c tr ngi. Tin bc: Bn s xi ph nhiu lm v a v bn khng vng.

GII ON THEO PHNG PHP C TRUYN


Nhng bn sau ny ch gip cc bn no mun sng t Dch l hn, i lui v tng qu bit thm chi tit. Chng ti trch nguyn vn bn ca Hi Dch l Vit Nam tng.
www.thuvienvietnam.com

75

Cm x hc - Kim Hong Sn

Ngha 8 Tng n S Dch 1 Danh Thin (Cn) Tng * -Cng kin, mnh m, mnh tin, mnhkhe, kh, ln, cao -Vt trn kn, bng kim kh, vt c knh, nn -u, xng, phi -n ng, ngi cha, ng gi, cng chc, ngi khe mnh, ngi c a v cao -Tut (Thng 9) Hi (Thng 10) -Hin p, vui lng, p , a thch, khuyt m, ni nng. -Vt khuyt trn phi nng cn (c ming), phi m ra ng vo, ci bp, ci cp, da, ao h. -Ming, li, rng. -Thiu n, v b, ca s, y s, tu s, php s, gio s -Du (Thng 8) -Sng chi, ta ra, bm vo, ph vo, trng by, ph trng, trng trn, khng yn. -Sch bo, th t, vt sng nh n, vt rng gia, ci t, ci bng, t lnh, bt ch nguyn t, bnh kh. -Mt, tim hay thng tiu (thc qun phn trn b tiu ha) -Trung n (27-37 tui), ngi to bng, vn nhn, lut gia, ngi nng tnh, hc sinh, sinh vin, ngi nh binh. -Ng (Thng 5) -ng dng, rung ng, khi ln, s hi, phn pht, n vang, chn ng, chn kinh. -Vt su c dng nh thng ging, nhc kh, vt pht ting ng (radio, TV) -Chn, tc, gan -Trng nam, qun nhn, ngi ni nhiu, ngi hay hang ht, ngi th. -Mo (Thng 2)
76

Trch (ai)

Ha (Ly)

Li (Chn)

www.thuvienvietnam.com

Cm x hc - Kim Hong Sn

-Thun nhp, tun theo trn, theo ln, theo xung, theo ti, theo lui, c s giu dim trong. -Vt thng, vt di, vt khuyt di nh divan, vt lm bng cy, bng giy. -ui -Trng n, n b ga, phi cng, ngi c danh ting. -Thn (Thng 3), T (Thng 4) 6 Thu -Hm him, hm vo trong, bt buc, xuyn su (Khm vo trong, h su, trc tr, him hc, gp ghnh. ) -Vt c lin quan ti nc, vt ln tri c trn nc, vt c y gia nh t sch. -Thn mnh, tay, mu. -Ngi hay i, tu s, ngi nguy him nh trm cp, trung lang. -T (Thng 11) 7 Sn -Ngng ngh, ngn gi, , thi ngng li, y li, (Cn) dnh, ngn cm, va ng ch. -Lai ng cc, da bu, b, lai t m ra, vt khuyt di nhiu nh ci bn, ci nn. -Tai, mi, lng. -Thiu nam, nh binh, ngi coi s, ngi nhn ri, ngi t hat ng. -Su (Thng 12), Dn (Thng 1) 8 a -Nhu thun, mm mng, thun tng, ha theo l, (Khn) chu ly, tun theo m c li, thp, nh, ti. -Vt hnh vung hay ch nht, bng cy, ci ng, hnh tr, hnh ng, ci xe. -Bng, rut, bao t. -n b, b gi, ngi m, ngi to mp, chm chp, nhu thut. -Mi (Thng 6), Thn (Thng 7) * Ngha chung v ngha ng theo vt, thn th ngi ta, thi hn, s lng 64 Tng Kp 1. Thin (Cn)
www.thuvienvietnam.com

Phong (Tn)

77

Cm x hc - Kim Hong Sn

(1) Thun Cn- Kin d: chnh yu Cng, mnh, kh, ln, khe mnh, c khng ngh. Nguyn Hnh Li Trinh chi tng: Tng vn vt c khi u, ln ln, tai ch, ha thnh. Tri, tt c ci thuc v dng Vai chnh, vic chnh Lnh mnh. (10) Thin Trch L - L d: L hnh, nghi, l, c chng mc, khun php, dm ln, khng cho i sai, c chn ng si qu, h thng, php l. H lang ang o chi tng: Tng h lang n ng. Ra i, trt t, ng php. (13) Thin Ha ng Nhn Thn d: Thn thin, trn di cng mt lng. Hip lc ng tm chi tng: Tng cng ngi hip sc Nguyn cht Thn thch. (25) Thin Li V Vong. Thin tai d: xm ln, tai v, li by b, khng l li, khng quy c, cn i, chng i Sai lm, ngn ngang. Cng t ngai lai chi tng: Tng k mnh t ngai n. (44) Thin Phong Cu. Ng d; tng ng, gp g, cu kt, lin kt, kt hp, mm gp cng. Phong vn bt trc chi tng: Gp g thnh lnh, k thc. (6) Thin Thy Tng. Lun d: bt ha, bn ci, kin tng, bn tnh, ci v, tranh lun, bn lun, tan r. i tiu bt ha chi tng: ln nh khng ha. (33) Thin Sn n. Thai d: n tr, lui, n khut, trnh i, la di, tr hnh, c trn trnh, che du. Bo n Nam sn chi tng: tng con bo n ni Nam. (12) Thin a B. Tc d: gin cch, b tc, khng thng, khng tng cm nhau, xui xo, dm pha, ch bai ln nhau, mnh ai ny theo ring. Cch bit, khng ng. Thng h tim lan chi tng: trn di li thi. 2. Trch (ai) (43) Trch Thin Qui. Quyt d: dt khat, ri b, an tuyt bin cng, ranh gii thnh phn, quyt nh, quyt ngh, c phn, mt mnh, thi. ch chi cc tt quyt chi tng: li cng t thi. (58) Thun ai. Duyt d: hin p, p , a thch, vui hin trn mt, ci ni, khuyt m, s hin din. "H Dt mi tu chi tng: tng vui hin trn mt, khu kh. (49) Trch Ha Cch. Ci d: ci bin, tro tr, b li c, ci cch, han ci, cnh chim thay lng, xa cch. Thin uyn huyn cch chi tng: tng vc tri xa thm. (17) Trch Li Ty. Thun d: di ng, ty thuc. Thay i ch chu theo, khng c ch hng, ch vic di ng, thuyn chuyn nh chic xe. Phn phc bt nh chi tng: lai khng .

www.thuvienvietnam.com

78

Cm x hc - Kim Hong Sn

(28) Trch Phong i Qu. Ha d: c qu, c qu t tai ha. Qu mc thng, giu cng ngh trong, sai ln. Nn tho kinh sng chi tng: C non b sng tuyt. (47) Trch Thu Khn. Nguy d: nguy lo, cng qun, b ngi lm ch, lo lng, cng kh, mt mi, nguy cp, lo him nn. Th k i thi chi tng: tng gi mnh i thi. (31) Trch Sn Hm. Cm d: th cm, cm xc, th nhn, cm ng, ngh n, nghe thy, xc ng, mi y cha lu. Nam n giao cm chi tng: trai gi c tnh . (45) Trch a Ty. T d: trng tp, nhm hp, biu tnh, dn ng, qun t nhau li, ko thnh by. Long vn t hi chi tng: Tng rng my giao hi. 3. Ha (Ly) (14) Ha Thin i Hu. Khoan d: c c, thong dong, dung dng nhiu, lng rng, c c dy, chiu sng hn, han tan. Kim ngc mn ng chi tng: Vng bc y nh. (38) Ha Trch Khu. Qui d: h tr, that khi, la xa. Hai bn li dng ln nhau gi di c bin quai xo nh cung tn. H gi h oai chi tng: Con h nh oai con h. (30) Thun Ly. L d: sng chi, sng sa, trng tri, trng trn, ta ra, bm vo, ph trng ra ngai. Sch bo, nng. Mn h bt ninh chi tng: Tng nh ca khng yn. (21) Ha Li Ph Hp. Khit d: cn hp, bu quo Dy xo, ay nghin Phng vn, hi hp Ni nng n ung Khng tht. y m bt chn chi tng: Tng yu ui khng chy c. (50) Ha Phong nh. nh d: nung c ng c, cm ng, trng, nung nu, rn luyn, vng chc, c hn yn nh, i mi. Luyn dc thnh an chi tng: Luyn thuc thnh linh n. (64) Ha Thy V T. Tht d: Tht cch, tht bt, mt, tht bi, d dang, cha xong, na chng Khng ng cch Qung gia. u trung vong h chi tng: Trong ci lo c ci mng. (56) Ha Sn L. Khch d: th yu Tm b - Vai ph - nh Khch u, tm tr, vo, g vo, k ng, bn ngai, tnh cch lang thang, t ngi thn, khng chnh Ngai. Y nhn tc gi chi tng: nh ngi mai mi. (35) Ha a Tn. Tin d: Hin hin, r rng, din ra, tn cng i hoc ti Tin ti gn Theo mc thng Trng by. Long kin trnh tng chi tng: tng rng hin im lnh.

www.thuvienvietnam.com

79

Cm x hc - Kim Hong Sn

4. Li (Chn) (34) Li Thin i Trng. Ch d: t cng. ring, hng thng, nh, vng sc, thnh i Trn cao, cht vt Ch kh, c lp trng. Phng tp sn ng chi tng: Phng u trn ni cao. (54) Li Trch Qui Mui. Tai d: xn xao, tai nn, ri ren, li thi, lo phin N nhi chung, gi ly chng. c qu vi sng chi tng: tng ma qui lm ri. (51) Li Ha Phong. i d: ha m-thnh i, c ma Nhiu ngi gp sc. Ch ng o hp chi tng: Tng cng ng tm hip lc. Cao trng. (51) Thun Chn. ng d: ng dng Rung ng, s hi do chn ng, phn pht, n vang, chn khi Ni ting Phn khi. Trng trng chn kinh chi tng: khp vng dy ng. (32) Li Phong Hng. Cu d: trng cu Bnh yn Lu di Chm chp o lu bn nh v chng, ko di cu chuyn, thm giao, khng thay i V hay chng. Thm giao c hu chi tng: Ngha c tri, xa c. (40) Li Thy Gii. Tn d: ni ni Lm cho tan i Gii phng, gii tn Loan truyn, tuyn truyn Phn pht, lu thng, ban ri, n x. Li v tc gii chi tng: Sm ng ma bay. (62) Li Sn Tiu Qu. Qu d: bt tc Thiu l, thiu no, hn mn, nh nht bn thu, thiu cng lc, khng nh . Thng h trun chuyn chi tng: Trn di gian nan vt v. (16) Li a D. Duyt d: thun ng D b, d phng Canh chng, sm, vui vy, sum hp. Thng h duyt dch chi tng: Trn di vui v. 5. Phong (Tn) (9) Phong Thin Tiu Sc. Tc d: d ng, b tc, khng ng nhau, c qu, sc an, cha mi an gin, c tri li, khng ha hp, nh nhen. Cm sc bt iu chi tng: Ting n khng ha iu. (61) Phong Trch Trung Phu. Tn d: trung tht, tin tht, khng ng vc, c uy tn cho ngi tin tng, tn ngng, trong, trng, sch s. Nhu ti ni nh c trung chi tng: m bn trong m c gia. (37) Phong Ha Gia Nhn. ng d: ny n, ngi nh, gia nh, cng gia nh, ng chng, ng nghip, cng xm, sinh si Khai thc, m mang thm Tht tnh. Khai hoa kt t chi tng: Tr bng sinh tri. (42) Phong Li ch. ch d: tin ch, thm c li ch, gip gim, ting di xa, vt ln, phng mnh ti Li Gp rt. Hng Hc xung tiu chi tng: Chim Hng chim Hc bay qua my m.
www.thuvienvietnam.com

80

Cm x hc - Kim Hong Sn

(57) Thun Tn. Thun d: thun nhp, theo ln, theo xung, theo ti, theo lui, c s giu dim trong Kn o Vo. m dng thng ging chi tng: Kh m dng ln xung giao hp. (59) Phong Thy Han. Tn d: ly tn, lan trn ra, tn tht, trn i xa, lnh xa, tht nhn tm, hao ht, sai nhm, phung ph. Thy ng phong tc han tn chi tng: Nc gp gi th phi tan phi chy. (53) Phong Sn Tim. Tin d: tun t, t t, thong th n, ln ln, b ti, nhai nh nut vo. Phc lc ng lm chi tng: phc lc cng n. (20) Phong a Quan. Quan d: quan st, xem xt, trng coi, thanh tra, lt qua, sn, pht, qut nh Quan im lin quan B qua. Vn bnh t tn chi tng: Bo my tan hp. 6. Thy (Khm) (5) Thy Thin Nhu. Thun d: tng hi Ch i v him ng trc Thun theo Quy qun Hi t - Vui hi, cu xt, chu v. Qun t hoan hi chi tng: Qun t vui v n ung hi hp ch thi. (60) Thy Trch Tit. Ch d: gim ch, ngn nga Tit , km ch, gim bt, chng mc, gi gn. Trch thng hu thy chi tng: trn m c nc. (63) Thy Ha K T. Hp d: Hin hp, gp nhau, cng nhau, xong, vic xong, hin thc, thnh tu, ch li, nh. Hanh tiu gi chi tng: vic nh th thnh. (3) Thy Li Trun. Nan d: gian lao Yu ui Cha sc Ngn ngi Do d - Vt v - Phi nh s gip - b nn. Tin hung hu kit chi tng: trc d sau lnh. (48) Thy Phong Tnh. Tnh d: trm lng - yn mt ch - Xung su Vc thm - di nc Di su Ci ging Lnh mnh Ht bnh. Kh tn cam li chi tng: Ht kh mi n sng. (39) Thy Sn Kin. Nan d: tr ngi, can ngn Chn li Chm chp Qu kh khn T ng. Bt nng tin gi chi tng: khng nng i. (8) Thy a T. T d: chn lc Thn lin Gn lc mt thit T hu ring Trng an Trng tan Chn la Trt b. Kh xm nhim hin chi tng: b nnh dng trung. 7. Sn (Cn) (26) Sn Thin i Sc. T d: Tch t - Sc tch Lng t mt ch D tr - ng dnh. ng lai hoan hi chi tng: ng lai hi hp vui v.
www.thuvienvietnam.com

81

Cm x hc - Kim Hong Sn

(41) Sn Trch Tn. Tht d: Tn hi Hao mt Thua thit Bt km Li li Chu kh. Phng nhn m tan chi tng: phng s ngm hi Hao tn. (22) Sn Ha B. Sc d: Quang minh Trang sc Sa sang Thu sut R rng Quen bit. Quan minh thng t chi tng: Quan minh, sng sa Thu sut. (27) Sn Li Di. Dng d: dung dng Chm lo Tu b - n ung B dng Bi dng, v nh Tri nui mun vt, thnh nhn nui ngi. Phi long nhp uyn chi tng: Rng vo vc ngh ngi. (18) Sn Phong C. S d: S bin C s khng yn trong lng Lm ng vc Mua chuc ci hi nh trng Lm cho s st Sa li ci li trc lm. m hi tng lin chi tng: iu hi cng c lin h. (4) Sn Thy Mng. Mui d: Bt minh Ti tm, m m Khng minh bch Che lp Bao trm Ph chp Ngu di Ng nghch. Thin vng t trng chi tng: Li tri ging bn mt. (52) Thun Cn. Ch d: Ngng ngh - Ngn gi - - thi Dng li y li Gi ghm Ngn cm va ng ch - n np. Th cu i thi chi tng: Gi mc c i thi. (23) Sn a Bc. Lc d: tiu iu Sp - o gt Lt cp i Khng c li Rng rt Tn lc Lc lo nhau Xa la nhau Hoang vng bun thm. Lc thn bng thn chi tng: B con thn thch xa nhau, la nhau. 8. a (Khn) (11) a Thin Thi. Thng d: iu ha Thng hiu Am tng Hiu bit Thng sut Quen bit Quen thuc. Thin a ha xng chi tng: Tri t giao ha. (19) a Trch Lm. i d: Bao qun Vic ln Ngi ln Cha nui V nui Gio hc Nh s K c - Dy dn Nh thu Ging xung. Qun t d giao t chi tng: Ngi qun t dy dn, che ch bo v dn v b bn. (36) a Ha Minh Sn. Thng d: Hi au Thng tch Bnh Bun lo au lng Ti m - Khng nh sng. Kinh cc mn chi tng: gai gc y ng. (24) a Li Phc. Phn d: ti hi Li c Tr v - Bn ngai Phn phc Phn bi Thnh lp. Sn ngai thanh sn chi tng: Ngai tri ni li cn tri ni na. (46) a Phong Thng. Tin d: Tin th - Thng tin Trc ch - Tin mau- Bay ln Vt ln Ti trc Bay ln khng trung Thng chc Thng h Rt i Lai ra ngai. Th giao trc thng chi tng: chi p ngoi ln trn.
www.thuvienvietnam.com

82

Cm x hc - Kim Hong Sn

(7) a Thy S. Chng d: chng tr - ng chng Va lm thy va lm bn Hc hi ln nhau Nm nu nhau qua trung Nng . S chng ng tng chi tng: chng ng h nhau. (15) a Sn Khim. Thai d: thai n Khim tn, nhn nhng Co thai T gi Lui vo trong Gi gn nht vo trong B ca. Thng h mng lung chi tng: Trn di hoang mang. (2) Thun Khn. Thun d: nhu thun Thun tng Mm do Theo ng m c li Ha theo l - Chu ly. Nguyn Hanh Li Trinh chi tng: tt c ci g thuc v m (t).

www.thuvienvietnam.com

83