Está en la página 1de 2

1.

Hallar el valor de E:

12
2
3
12. Calcular 2x + 3x

x=1

E =12 +32 +5 2 +72 +. . . +39 2

a) 10600

b) 10660

c) 11200

2. Hallar la siguiente sumatoria


a) 210

b) 200

3. Hallar E =
a) 25/26

d) 12300

a) 26481

20
k
k =1

13. Hallar:

c) 100

d) 150

c) 30/31

14.

d) 2

5.

b) 5318

c) 5088

c) 420

b) 125

c) 256

en:

b) 18

b) 5070

c) 3070

d) 3055

b) 120

c) 160

d) 180

S = 1 + 3 +2 + 6 + 3 + 9 + .... + 20 + 60
d) 672

a) 480

b) 804

c) 840

d) 408

18. Hallar el valor de la siguiente suma:

c) 7,5

d) 7,8

c) 15

d) 45

S = 2+ 22 + 23 + 24 +...+ 212

c) 6825

a) 8100

b) 8190

c) 8150

d) 8140

19. Calcular el valor de la suma de los 10 primeros


trminos de:

S = 5 + 14 + 29 + 50 + 77 + ...
a) 1175

9. Calcular la suma:
30 + 31 + 32 + ...... + 119 + 120
a) 7070

d) 3931

17. Efectuar:

8. Cuntos trminos tiene la siguiente serie:


1 + 3 + 6 + 10 + ......... + 120
a) 40

b) 3075

a) 90

E = 0, 01 + 0, 05 + 0, 09 + 0, 13 + ..... + 0, 77
b) 6,8

c) 2081

S = 2 + 4 + 6 + .... + 18 + 18 + 16 + 14 + ..... + 2

d) 728

7. Calcular E:
a) 4,8

b) 1031

16. Halle el valor de:

6. Calcular
S
10
12
S = ( 2k 1) + n2 n

k =1
n =1
a) 232

d) 224

Calcular:
S = 1 + 3 + 5 + 7 + .... + 81

a) 3050

Hallar el valor de:

b) 710

c) 146

S = 4 + 11 + 30 + 67 + ... + 1003

d) 5415

1 + 1 + 2 + 2 2 + 3 + 3 2 + ... + 12 + 12 2

a) 400

d) 19552

15. Hallar el valor de S.

S =7x8 +8x9+9x10+... +24x25

a) 5216

b) 134

a) 1681

4. Hallar S

c) 18252

18
9
i =3

a) 144

1 + 1 + 1 + ... + 1
1x2 2x3 3x 4
2 5x2 6

b) 26/25

b) 13000

b) 1215

c) 1125

d) 1331

20. Calcular la suma de los 19 primeros trminos de la


d) 7550

serie:
S = 5 + 12 + 22 + 35 + 51 + ........

10. Calcular la suma:

a) 4170

a) 25750

21. Calcular la suma de los infinitos trminos dados:


1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + .........
3 32 33 3 4 35 36

S=4
+
5
+
10
+
9 +
11
+
12
+
13+ .....
+
6

200 sumandos
b) 65550

c) 6675

d) 30065

11. Efectuar:
M = 1 2 + 2 3 + 3 4 + ... + 90 91
a) 251101

b) 251155

c) 255008

d) 251160

a) 3/8

b) 4199

b) 5/8

c) 4175

c) 1/7

22. Calcular:
1
2
3
4
S= +
+
+
+ ... +
7
49
343
2401

d) 4550

d) 3/7

a) 7/9

b) 7/15

c) 7/36

d) 11/49