Está en la página 1de 34

hac e'r'-'e'n-- cas-a'

'. •...... . t'" "1' •

Seg 'U' ros ysencillos experiment


-" >,
j, , ',. __: '_.' . " ,.:___ ,-',:,-, .' ,

,I

,!,:-

__ .,'

o~'·'·s--ra 'p··"a-·
1_ ' "

,:

.•.. -I., _ . ,',_

,",_'.

,"_

'h, ~

,Ada ptaelen par Anton'in ZoritlJ'

'.

f; • b(n"Of PIJ:.:blishiiEl;G UO. :I?'" .t: rii.iblil:'m!~o[l{!s l fJ!lH~iiIlnI!'Jl 1,;::jWJ!S • .',. A" ,PU;S.\ 1915.. ~ PO:lib'OOO 1ndltlitltal ,de· f'!rUO. Ikm.

21...800 Pinlo-MAORrnB'
R.~~r~I;:ldt1J 'l'ru d~~ro!:lw!:i [P-:II£S t!ilda
rt:!~

hlllblla i~ii;{I;1!fl(lh" i~mp~(,Jio, iF.:!i.Ci~Iil;;ii~Prii"L~l~:i n Sp.amn en M;eD:~lf;P1ll'l.il}~1\1 " DIUiD (E "pMs. ~!? ",,'jim!""1 l~ilJ! M-ti 7240.- 9··J.!: I..SJlLI\1. U-·f.l.i4 040-8

Barco de: Bu rbu I '1 a


I . .~ .' ...• :" '.~'. ..,", '~"'.

,.

....

...

"

I",

"

,",c~1

_ 'S,,'~., -

navegue

la b@!fien~. por SOU propio im! pul so. Sl un dina s e I!


C:'1rn

lP\J:edJes hacer un barco

que

2
,

'-

~: uba colocado a un luJo del fondo. puedes n :3ICI!.T que e~ barco gire al rededor de' I'f!
bafiJe'l."U,~ Nt"!l:f'siro,:aI.':'Jis

una betella die pll~sh(:ocon laJPOn: ~).i;c'ait~c"'" s6dko (e's.~:(_)e at(~ s papel filno 0 un p~'nLm!u d€ papel
una
if i'n,~"~g~'c

u:~ iza en k~ cocinai i1

'Corn;

!l¥f!m; li~,t:t,!iilS,

~:)aj ~e. plast iic~~o e~ tubo ita vacto de un 'boHg~',af~ plas r i~ y ~.ij·eil'~)s ina

,~gi~r'!J'

Mldl3i."

Im~ ~~f!'~qlielil(l' en hI! :p''iI'r.ii~' ~lIIruil.ilr ,d't: ~:i'Ii ,~",[,,I:Ij ,!iI\t!~ !burn!l" "

hf!lntiocJr, 1:iI p'Oljli~:~ til'" il'j~ L't:IlI'd~:i[Uru dJrl .iJg,ujlfru, :KIhllJlt~iril~t~i. il'1III 'rnlllf>1i!tli tlilll
qu!N!lll' '!!'.rtIc:aJilIidlu. IE::mpLDj;lli III!] 'p;nal iii psJi~i'I Ibar.i3i a b~o , 'f:olOC:ill, l!!Ir:Ii!iiilaill;a: a ;Sill ;lIIlIr~i!I'edi!i" Sujif!:a!l"lOO la tpr:!ijm.'.IIi }" 'uJIc!IIi3ini!llo, el :al!:,u,ij~rn.

~..,_,,;;;-=--,_

II;

lI'::.c-oo

mll p.ri!1N1!

di! Idearoolilart~

!ifi!t:i1'4!

lilli:

p:a-fj,uelB d~ p;1!~I! (a~. r~Q"~h~ !i;!~ tOO! ta ~i~lt'bl)n!}I'O 'Y .e:fllIi'(!IU::i ~~.ioS'irj£!Jr'~Ii1I1W, ~'iij!~~!i) en

P_3i [I!!! I

~I..!U,

Pn[.!e'

poeo d!t ,'inUCiIi'll: ~n ~!I, bO!I;IH::Ii. fi?!lIip!i"~ coo, el bil::.:iir1it!!Jfi::'Ii.\Ili. ·r:lllpui I3i Ib!lItl~I~D '~:BJiI dl:! [pr'U!i3i'i:lIl!mIli
'[II],

,Imtn!iill:[J(\!t d

Edl~

;r,~

~i~~~i!.!I fb).

:1ll'LIII!>Diut!i ~ t:n1~·I(:a:I;B1,mvellll(!nl'(! an la ~ lhi~(!:r'.'11 Ue-:I'lQiJ ,d'4;: aJil:,'I~ Y ,i;l:eJ,.I,..

U .lrilirrf~Sid!f, i~ I~a.ti~till tit ~I~~,ico y iEniPqJiiI d b:i!Jnu.


t.1,

'vlimqre, ~ de.$bb. 'E~] '~[(',i!i~!T~IIlii!m y ~! 'vbU'i~f(! ;t1, lrnIezt!itllrSe fii;fIii'!~:::!J!! i;l.~ InI (Ii1l1 lidJ ~ ,d~,g.~.s, ~' e !i\pIJfriiil. :ru. ,g ~S; s:ai~ ,

"~_"","'"L""

el~ :papl!1

'51!'

Imfllleiill!(i!

,f.1l!n

iI!':U

Extraordinaria Pelota de Pin g-P'ong


~
...• ".'

IRlEi'S 1P1'F'!\t!. J+O~Iill-O Y ~Ol?iA 'fcA,N,Tl)

--

.. ,-.

•.

"

"

rJe:MPa 'WIMrO ~EO\if16 -----~"~__=f

..'.

cientffico real mente 'm{~gi o, c Iilliteeta hacer estes o[~OS


';::'0[1 I:us, ~UI).igQ':-; y nornelo s, Ne ce sitas Ulila pa] it '-II CrIJI'!l una CUnlH Y u n e m budo fnlli!y peque t1io"

i\!l:!'lIi tenemos

1111

heche

,ex,pe'lfinliu~'1ITI ~05
SOi'pru

N<E!t.'"~sa1:ii!1r,~s ~] a relott~ de 1P'~ng-pong n u Ii. I,ro zo de ra.pe I de u noe 2,0' em de l:ar~_1il J 00 em de anc ho y IIn circu lo de cart ~Jlina muy f Ilia die unes Ii[} ern de dh\me'~ ro Lana p:lj i'~ de beber. de 4 em ~~ r~e'gf~iItIC'[I c i,I1.,~. ad hesiva y w.
t ijera's.

~1ii'IJjet~ ~;;:j, '1)e!1lI!:i'! 0'(0- P:llrilg-pmn~: ~ncima >I;iI.~1 ,g!l!:. rent-u dl!.:' II!i 1Jl!::Ij+i:::t, iEt,(!~ira :!pJlOflilrnd~'iiriltllIt!t y :wp'l~ mWil f'uer __ i!!'_ Y,;nri!liab ~ 'rt(!; SIt il"3!..":rii"

S!o;vi!~

'ptl1lll:i!l denmil'llli dd em oudfi_ 'OOili fL'lIl'rlB, !co~"'a!liIdi!l ~! I?n'~~tiil:ll!) h~c·t~;!i!'"lfilJll. C!l-ali:iJu.i~Si]\p~9irld(l '!J {(1)o1'O!,;<"Jj ...>/1 t~lmiburrlllJl hacia 3J~~_ I,,,,
~t.!l ~~,

rtelol.o

rl}!1i

SIl

rnLO'!o~r:j

iiI~l, ~~~ 1ti~IC!i(Io.

1i- ac iend
'ILl'

if . Ten, '(]I ILl na L ~'h I

menea ,

Co'i'tI'I!iIJ
Ulll

!IIlml :tlipiJ: robTe

~II OO~11'

I!fi:

PlJpd '(m,~ Y ie-:I'I'I!'!ii~I:<iliTI' ~ 1;I~1'l) ;!;;~U ii.111, iiiipii~, P,~iIl:a IJo!}i'4e OOf~ p.~g.Hnt(:lIdo i!'1
ijIri ~;U~!;l!i ljj~"

lJIi3inli ~~f 'il"11]:ap:I:l.

• !iJ.).

&J.t::tI!

U.I:!I un ,oofit~ Ii!'f:], ~~ !_:lnu!lj, till' 'rinil:~li (:!lir.~ b [ilfil'bit :StllgK'niillili' d~l, Cfiilbll! ~Ir) ,irlll!-M!!' el I)flIlI'cl~ 1!:!;a'~~i!!I el (lltm:tro (:IIi). p:lIi!i'Oj, ~,i;!1r, iIJ!tjj~ IIID :a~i~er.i;tl'!l_ mllltl'!i'J;(9rii(:t EmirollQlli if:Qr!1f!;I}fi-odl!' mil '!Ctnm {bh :Pc!~ i1'1 h:l! JI!I(ljiitll un d borde d~,~ ~gpJj~n! I~"H! bll!roll'! .Ii":(!!"il1lt J itl nk:.wr ,[!O[l] dlllia (gU!l' '!!f!lib~!iS~iJ:.I:Ii hi)" ~~il!il ;a~ i'lniO }. ::uU~8!",-!_!. (jj;"n:lli quI!' '!Ie 2Que"

:p~

[jj~

~'!.K'i\'1)

i!.:t!iliii!t

!Z'o.

111":1;

'~lI.Ibo.

i1:eft,(i

tit illi!.iJ de loin (!~tnm-m~ •..-=:). l'.AJiit,IliIJ' ih:il~l o'tru oortE; ~[li f~rml), d.i!
~9im'l1lmi)l)

IlEI

iligt

cti m.Jmilia·

:lOll"

in~~e

rna:gNdiIJi .ilEne.
tie'

Il'it:hlJs 1~lrf;!:ii6n qoo'

CIII8Jrniki

m~""e

k.'1ifItbu" ClI!IIioolni

!'lOp:r~!s~ :d~ ii!i~

QiliE!

i~~

\i'. CUr'!'u ,t~ic c:d:Ii'~m.o haeia :!l!tlfibl:i. cmm!J' !r.R <l!fl, dibuj!l1i. e:~Uil;!nde

~~~==-=--------~~~
d~jlllJr.n.
~s:r" ,I

el

IJillir Ca junltrul"a

~.a!~~,

,!if'lrlb'il[jo iIfIl! ~~ :peIDt;Bi ~ ,1l1'WJI"i-'L'e ~$ kni:o que- e~, ;BiEri! 'i\lIII;!' e~;Q ,e:m:irn~. 'F.:II:is~' m~ P'!f~;Q~ ,lIIff'J~1li .". III ~ruhll .. ~ Im~jj:~it&ti:".,

borella :y es pera a i!:i ue ,t;;! eereho saltc. Necesitas bicarbon ate que puedes encon ~,rar en eI arrnano de la coci na, .0 [10 puede s com:p:rar en una f~l"l!'!fil,aciaJ,

Imenta hacer un ca,iilon eon una,

fN'~si~aJr8S
Ilna peque.fiIl:!i botella de' cristal

b i,anborn~o
'V j

bien

eon

uln co rc l:iJo 'Gi Ull€

:s.e ,~u' te
Ec:'fJ,s1

na gre

urn trnzn
~gua

de Il pel

,1!1$;':er esAo es;.b1 siiggiienliC. do1bis Dill bi1)ZO ,de palJe~ f ;an el bkHII't!G];t~mo,deja qlilll' ~ dC~litllZ' di!l1i:ro .riil! hll bo~dllli.

ho'le

lb. I.ij!

<P'gQ (iI*, bi~roonu:dO '!t,1J IJ,:IlIi!ili fO!'"Iin:lll :t'i'Iiii!; '00 m't!["j iIII pill!1i1IIi

Mete el ,~n: 00 en ,!!iII!lI~ii1, If.laxa gill! ~ hlilfllie'i~~;f!J bit". :Errlhll WIi Ji'!I1'iCliil de
"ill!a,~J'!e' detll!i:'iI) d!;~.~B bo'~i'na .)' Ui~1 tan r.8:,1I'iri!lprne"h~ 'PliJinIJ lP~dSl.s(. 'E~per.~, a q!;le 1.>\1 (lQ;r,,;:oo d(:t(l(m~_

t::IL!luuln ;i!'1 bJ(:r.:!!f'OOnillo. 'lJJ~ .1L\!i 1111. pI1ild II(:t,m q ij~fall moo". !it: IIittt ze Ra C'O 1]1 e I 'Io'i1!l~N, ~~ uii:il g.II!!i. Ul:I.1Il1.:aiil.o
'J:'~

difr~ld~ d (filfIOOli!" 1lA>1 g;a31 UIJ1i~~ t ~(l:Kh!) i'il1!tnt d, 19 ool:eUa. -

I ~1~tiL<BI.~u~losa~\QfS
pDl'lqJlJJ'
t1[~al

r~;r,;;oc-!I.a Hpci:illil
ha~
!;tilliiiJ e

, 'f"
II1lrodul::lI!n ~.Il~

'.

..:I;;l!Im!l~ <J;']lh~h~:o;; " f~[lt,I(ion_Jt! tl!(· a mU:!i1ii1:i

'ft;nO!nnlr t',YriiJlds.d de ilP5i, La ,Rlk lnlill,d.d


,~ I~ 'QI!!II: C~OI:!'

P'fodu.r;hliS qufmiims 'Io!l'olla

SilIi:lli F' lui 5

00 S3!i: ~(iol"!l

p.lO.!i imn.

S Iii iOOiJ1tl tfJi!.~ p~ l;ruilllll!:4! ~Nli~rl I~n~si ,;nts JtI!c' 1!!l1l1S, I!:slili pm1r~.ool1i ~It: por '!l'i (!"I[\e\m~ hdertllDcli (If I ooh~iil! .,. ill' emp~j21 :b~i~ ~!'!f'~llil ,!!ill ·!t"spacm .
tl'U8.llI ti"a_

CO:[ls.e:giJ~r el efecto tmlW t i empiiJI I!:ulllrio t~Uicras POIlli~(; Hflti!l1l jtJ.'!i;I;~melllll,e la rote IIa en ,agml l ca~k~f!:~le ~lI.Iego a,gua 'frh~y de y en nueve oU'i:1Jvez ea HijUa. C8J1erue. i

Real iza este experiment o y sorpre fide ,a: tus -~H~'1 i&o~_ Puedes

, 2~'

.. .:_.I

una botella, e ualqu iC!I" C ~~~s;e]c ~


globo l;I!l!aJ5, ,[ ije::m'~
IlIIII

botella

J'i!uedle serv
('OIJlJ

U'
~c3I 1!J.()'~~lb c,1!i(1'I, ~~rlJ""!!;:~lie.[j~)ii!' del g~ji:r,o; Pt?jiPL, di!.!rn.j''i'~e m1l!)S mifliUltM iP~~ que Si' ,t',IJ~iltii1~!t ,.. lUIt,j§t!, ",·~;t-~III::I.

un rec i:pienh; rnU~l fn"~,

de:! :gr~f'J!y o~,n}

ag'lJa cal ienre


'COlli ;lo'Lglri ~.~

Llana

O'ut:i!, ~;I('ye.l~ {h:;~ :t!n(lJoo '(:iI!~.("!illoc:a d j!hl'l;JliI' en Ill:! bot:iI! hi. liIot~l~ Y

'~Ii1:IlHij:t:IJ~O

h::'!l'i::l ;a:baj;1li fltJ;~_ Hil'j2! :l~: iIHl~:d1a.":ll~n'mI'\D dil'! ~lZlljpi!!llj~1? i!I.\i;! a;)!:li!fI, ifria" .;\,I1.orn ;[!Ih~r~;!II.

,d~'

C ~!MmltJ; :!:iir '1:"~licll1l~ I::. wlltll::. 'WI'! ,~g,i:!~. til'! ~rlfo. ,rl IiIIln~ qlU!Z" ,~iiJ;Dti:<EnI.! tiilmb~n :!O'L!' C:l:liH~III~:iI. AI '~,31Ii!,IlIJIII'~. el :ajn:' ;1:11 It"fJIII' Itt I, dE!' VciJlumeo_ :F.~(io

~ n~:Jm:J
~nrll'~1II5,

il!X(I;i;iin!;ioo_

CiWi81!!!i"i

Ilama ~'Qill li'Oii"'l,iQp" A t til:smi~iJl'- d sJrr't' dlel ~~httilJI" ~mpujl :IlIi gI!J~ dl"i'ilru m_. Ia ool.dlll, Si' if::Il]M!'nt:i!l3, iIliIir.u '!!'('z l::. boiJdlril cI :ilJin!' iIfIl'l !lihll'iot se ~P"a'mdlt y rmpujilll 1111 ~IObo ,[I~ 11l'!Je'l{i[] ih3ilrla fuera,

Sitr!!' iIe

Ia bCl~n;a, liiCl8 aO'l,~;a 'i!'n!1iJ. Ifll enma } ~!Sm b~·!!!yt!. E.>iDtlo SI.!

Si

til!iI!I'!'i,

IIJIH:EI!

M~te Ja :pell)l!:!l ,et'! .[~g.'i.i~ (;ilJit'nh:,. £u ol!~ de! IffiI!;~f~1!j'" dililll..i]i",~ )' qlllilarl1 ~
jill} ~11!K)~~f!;il!ilIii"~,

DlI1:r1. 3Ioon:ldm'~I, ,

1!!II!!I'!lI¢!!! 'Ot! !lIJli:lN)I]I!lI<]i, ~~{~ii!J [)~ied!.eii: ~ll.I!l • .Jir~llll.

III D, glooo

.[ill!, :iI.iilT1l' lC}i;Li(~ntf liIotr:l il'1!I:Hlllldo

d fULW quc' iJflIY ~1II 'iZ"E us!o n~liiil'l1t3J el ,i:lim ,d!t:~I! g,)m!JJilI<. 'FA/to, 'f.!:!! [IXli'QiD.~ el :a~1I'(!
SI!' 'I!'j{

p.3J <I! 1 Illd


1j:ii!'£3J

ruiLlS

1~.::IIit~

:fie if!~" 3J pa

,e(i,

re~~

meilli~.

BO'.e1Ia Surtidora
Te r1dr~s, "lI LUe ·eXIPJit: uric: ~ adimvin artan,

asombrar

Aqll Ii ~ iene otra sorpres


at

para

tu: amigos,
C.~Qi1I10

1.

funcioaa porque mJIIH::a 10

una botella
una -pajjHI p.1~st i h aa

tapon de

pe.qlle'!l~
'l)S:J;;~

C ,Iii

UII1

de 1P~:istiiC'o

un • Wi I~T o U I:TI a ~~l~ja acuare Iia 0 •.nta i

[UIlI

rrm~.F' c 0.'1 ie nte.

cuenco

bowl

CO'(1l agL it

Q uH a

,eoI

t~~.:M~I

dlt' iL:.ti [!:witI:'

na y 11:111Z: IJlI!II

.a~!L!IJ.ef\O l,@ll IUliiilS ~ijt'I'·lIi§..t prn~I!l:m3'mdo

ha i~~b'\iiO. 'C"um!!J 'Io1l!". 'UI[;mll3i lila "'!I!'!! J~ mlit!'!" ,]g!l[;IIi flii:it.

ut'

se

F."ba il!hH5 .poca: gota· de ani.ilrtlll ,6 •.!uta till ~~8j.!l1ll9J dE I~ ilxll:.e;U".. Eow!'Fl:'.Bi ,d 1:iIi.pUn Iu[!";rl:e.

3
-

.U' .,;1. '\r,iI!'

.'
"

,",-•
d' ~ is,
[1i1.trf~iJ~·

'1l

"

'!Ii. !II

,d

18 p:JAita

;II;

·t.. :Hlii;;,

~el

,3Jllr,.~t@.. p:1Ii"~ 'C1; .. ~rie. P'I'I!i mil 'hllpOR aE 1P1!ji~ im D,~ .)'

~~,t!jfro. OmlllHl',3j [Jli1a~··Fllh~~ ~~ ~ Mlt lun


iCun un :aUil~l'_

iPfn'l 111 lIM, .t:~ . II.! n 11.1 n c Uc,l:'I c u' He 111-' d J;:' IID r.1S!!iI;~ IIlIlOY ,;:'.lIilil!nle d!l:!l :I!~f4). I!lSptT.iI d~b~P'\1: U!!11! nlimilJ; p;9Il'a que e~ ~!;!f~li.1i f!lll~Jt-&I~ri!t. ..

ddd

41

8.gll~r.iIi

Por que

e.1 ~ 11',(" de· IIIi brhtll1a;a. C usn tim t:'lI ,:;I i.n!
~ hii Jr,yll!'il1taiill!l ~ li:':r<pilnJ!1.(!· . empwJju '~I 1Ii~!L!I3I i!IJ 'I!:'i!!!ji~i> diE llii IPlljiit:iii l ~alle POfil L.~i.OIli. .

'HI flg!J

c~tLi~ntii!' ~,~nlt'., itlili. nra ,ilI~1

PlJ.:edes c(1!~1se:,~u'i crlstales If remov ieml!lli S~.~, H,L~C'~.~· SO' ~1 0 if mI ag,Ula Ilnll y caliente. ])fjah)s c recer e![l LIn l,u,g,:,U" ~"em plado j' veras como cada d ~~ hay lIinm POCQ~, 1Itr1i~~:'j, Y a II fi ~~,~I h(!!}' '~,[~rU:o:s.
que
'S~

u nlE'l:ij lormando

uria

1!'!IHii,SkL

Nect!si~ aiit~
una
j~II!T"'~, de'

un
UTI

U'{)'LO

vid rio 1 pia irn ~,aiJgodie h ij~o


Po:o,
para
!J!1iISi Cil!l C h9l1".a l?'ili~;3IIl"

dip f~lrm.:::tC'~a 1
dt!'f,Ji ro ,iIfu' ~ ~ .. r:iI, "lI'Il~ ,j!U ,3i:l:!lIIa C;Bil;i'en~e m:a:
~IIU:fUl'l~I~t(! :billJrtiil

Slijis,a t puedes encontrarla en tu COC ilfl,~ 0- 'Q;mr~';iul,iiL e~ 1.1 na


,t'Ii.~ll

u:tJa. ~'a.-i'l:li~eucha ..,u]ifIi> drr


3i~II.i31y
:Ult'IiJ]'I.!I~"!l' iIlUi.!.l:rJ,
~1

iffiISU
:!it'

a mlU'Y c ~~'I iente

de'i grlfo

un ~~'P~'z

och~~gl.1i;:i, !k!~~t'!" i~ J~'~t',~.


rU'tl~~.

f,,(ihla ,I]uj", sosa

~"U~~"'i~ il'l1OC~1)" de

qlJll!'

'm e'ldliMi'il'.fI.

hne-!I!itgj

f~ln~,Rii!II" (:rlst:il!~.!i [~4~1(J{oo3I!!I(JiS, ititI~~~!'",:!!!iI~I' iliil,:i~ ~£i<i~ ! lI!,'o!as de IlI!:LIIl1n:lilI (!; ~I!!!~;i)1!l ~I :3! gl,l a,

f:ol(j('.3 b j~('r.3i eJri un CUi!TICO, C!I](IiI, :!3I~Pl~jmf-ii;siEI~n~1i:!pa~':9i mi!ml1!n~r ,11'~


,!l,~n~. Sigue ~ll'ia'llidlOi' ~!ia ~, !fefr!~-I"~[li;[lCl, hliili!.ti!l q'l,!i~ ~';:II no
,~HS!.!id,!<"il.
!;e

AI3 Ull dillli' '!!11 C!I uH~1bW! ,d.i!' I!Illli ~:rnZ_1jj; all! ];'fl'o ~ ata il!~, '(iU1]l e:l.:U'll!mu (!I~I 1li111'1l]; ail:re(~dlM:' (H(!I J:1pJ~. M..c!te ~!dip i!lC\nU'(i; ~-:. !;i! ,_i,!}t'ni fU-~ln.j! '~!I h~ll'uot~ii1d ~piit In.iStllJ q:ut: !l~11 d~~ '!i'UiCiglJlt l:ll!mI1ll1< ~Il' ''1'4::'.
l• .

, iJ' Sabtas q

•...
~~e?
,
~~~I

,.~"'~~ .~~~
C~5,

).

t".' ...-;_,;
,

."

(IL~'_~.-~·"'

. '~
-,

-..

'.

MUJ:loss

Hf~U~;JJja-,. 1::1 i'F.I:Ii'il,

Isil~ ... !J:arno !J!':U ~21, arcnli ~T las [P.lioom:a!'O IP(fi~ki£9l.!i:!ion c";is~slt!i" C.3id3i erisral I:iella~ SID !p,rnpi_3i lbr.DJiR, Pili; dl!£ ~I!'(" IillS II;: !I1(ll I!IlIU3!
~!J'[!m .•

umna Co·····.·I·
" l '". • .

,.:'

s d e C stal _I'I
t, ]
'.' _', ..

Aq~JJi' ten ellliili()'~ la m anera de haeer q IJ e ,IO's p i~~Lii't:':s ,d,e- sosa c rezcan Hila<: la arri ha y bacia .ab"tjo operacion d UIl",aJ h::lst.~l1ite'5 i~.s. ~'!oi.i d
qUE'

hasta UI' irse en €'I centro.

E sta

p~dent(:.

!,elllidr,~s, que scr m LJ Y

~'ecesirat's,
dos, i arras de cri sra ~ S,,)~;:~ Y una cue hara

~re iiII zados p,aftL logrur cuerda fuerte ~~glUaa I mC'lllt€" de- I gri fo c
IJ

4 ~mLOS de lam). 'L.:'~u.lalI!lIO de unus l~ c rnli de I~r,go"


una

U~I~~ IL~S j~r!!'"itiJ~ I\:um ,lI~,ll!l8. I1my ,e;l!~@h;:'~' ,Ylll1!i.1t!' :iii ~~, oo~,mn~'III:;:i1 sosa ,y !I"'!l\iJiIl~iZ"~!Z"" Siguf!" .anai!ll~ml[l- ~~!!!~!i! Ii.jjUl'"
\l1t,1I:!' qUi1" IHlI
!'i('

~mi:5I~~''''~

~!i

~! !lI~'Llli,

n J::d'HO viejo y gral"!de

'I['!ll!hf~~ ~i!I d~1<S ,j:i.'lll"nI~ en :'!ill!:ulm IIJVif' &!tlJill1lilul(i\I' d>fill"!;dl!l' ij,;'!!dL"4t ~;i~ f[I LIIl'"''i'iil', '(;~!ft{:l!i IiIH i}l!'!H]I t:1i'tIT. I!.:ahn, e intnMh~ :1'::31 lana (ti;!,~tt(i; ~t! i:.q:s: jlUiUll",::Ii~ 'li!P. 181 11i1181n1?1F.'ii '~l~i~ n~I!!'l.m wliJ.:fJf!' iL'~ P~i!i~~\,

que' S !lIC ede

l::~!a.lliI.I~ _i!1 ~I;III~~, poor


~~!l!tfol1l,

B.iI

!~ SU!HI

dIt

i.u!'i-

jarHll!il
'~,f'il cl

~211118, ~,' s:"ll"lletan ib"llii.iI.1:!1,

(', !;101'rndQ' 'l"lli

con"iler'tCi;

el Sfl:!1\P ~I? ;~!lIhr!i !!IIi!ldm~na5; t.'111!

:~I!!ilil~f!;,l:'!; ~Im: 'lilt!! ~ el ,il!dre" lli 8!WP:J "HI.


~ti,:!S

n!lflboo

PI!I·l(!d~1iI1 '!;leI" ~m ~f!lldliJtll;:'

@Uiliclli'IIi&.~a·dl::ll~.

rn.ll1~ '~U;)rt~ d;r !::lis,'C"l:len!i Dna1~l!llao·s, ,~t;!!!~""gviiih"liS J" e ;t::lii::llC'~i!i!!$. se fiU'ifmam ,cc l:a mi~ln~, m~~~n1,'lilt fia r!.:u~!lIml1!lI 011' ~" :m ;:tgiJ!ilI, I\:lJn lUi ;r&i: ifii(' lars IFDe3i!ii f.~IiT~S, gutlt,lll .~, el tmt:iho"" 1;:1 a,g~, se ~,1lI !Ili' ,ilii~~ riL'ejlsluln d '~,3iroo.~;!:!~!lI Lit: eal rd (:ulIJl
C!lln!i~II:'U~

nnUjo' k"il1i:.lliri'lJi.'"mllJi!' pi~~"DL.·!i :iill< largo .m(! !i:lentQ'" ,Ii

(;!i!!ll$i,

d~ 'p!P,jO~,

!r.n!~lll

Las e~~I~~-w!It~~ SI[I(~ ~'!iI:s: qut: dl!'~o*, el sue.@,. ~ cshlii",_;r,!II:as


de>51(jle ell Ul!;:~@,

ereeen

Aire len Todas Partes


N'I)

rile-des. ver IB] ai re , pero ~lil;;na ~"'Ik~"1-1"!,~,. ~'~iV<l.i:;~i!.)'1 '~T1i~\:a 'b€!~ " 1, ",

.....

,l1iwndo. Cu~,ud![ti ~ ~gHfi~' ('O~;j;1. P'''L'lft:~;(:' vacla, real mente eM 8J UelllIa de aire _ E I, a ire E::-S IUIJli ~as, que t(1 ml~~ .PlLlleil,~e,,,.seruir excepto e uando s,or,d a el vie sto 0 cuandc r,(~s,p.j ras, LL tierra e :stlL c ubierta de !IHiI:::1. espesa c~~p~~ aire. Esra de capa tlene n i3'!1 gra ii1I peso Y afecra a todas las '(;:Os.~~:s, tiC' In~y a q nuestro a~ rededor,
Nls~sU.ar,~s 2. II aso s .y un CUenco C~Jn ,~U~lIl"'l IJI Ii 1 SlOIlil cIIc madera, de- unos 4.5 'i
Ii ',,"tl~.J ~. IUltlioII
1iI~1I'1N:(, qllJll?

-2'.

n!» t

:2 hoias de ped('I-IJ ico ~di ario) I,! n II'IilIan! 11!l.~ 0 un rn HL!IJ

em de ~::.urg;o, 4 ~!

C ITIlli

de

a~1C he

-dl-lt~dru. I~~n C::!IIi.I1~II~Mb~f qLi(~ ,esuii, U~ID) d~ :a:iiro~. !i":!lt.1~loi,:;ii.l'fi! 11~1i)~·!,'!abiJljilo


d!2I]'trn d~
::3iijllJi.
'IJI[~ ;j,:ii~!1!(·€I'

- ii!lil!t~~Di3: piXu d ... nrn, ~~" iE":1 uirr,]]' fllirmat.':3! h~Li'bi.tias t'li (:1 :IIJ,::t!m, ;'Ii
eS'l:3i

EI ~Lr,~ IIIUpl:(Qt' I!m_'I IlII!Il" ,oornpl~eIO

tk,

!1!:':!LirilJ.

~,I,enrai',~ \'""~" e-~

1oilt!lI1la

if.ilIID!:l'

,qnl!! ,e;rnh~ ~,I!:.i-'~.

S!JIir.i:ii~~Illa;r ~re eu rl~~""!f!lO ~1l:nlJl a deh~lf~ ,d!L~~'~II.~, '!.:UIJII(I; ~~ ell'll e~ " !m" diblll!.ifl'.

3
,

I}t! n el iii silDn S!lI!b:oc' la ,Iilll Ii:! ~ a, eo n '~Ir'!:!W':O 'lfu:er.a i[jJ",1 looT,iilli;! _ :F.J¢1!i("lI1<iHe .l1.oj:iill'> ,de
,rn:adi!'ra Il1.W¥ ,~i"f.l}i!I[t(!m-~ '~bft!

,jjlit ~~I~

~!l IfijI!C'S~

Y Iii!!

n~.

~' ~ ~;1I[IJi:'~iiifti'lr.'l! (1IIi~'(I~i:('iIIlt

Ptm que FIInci ona

u: ,AIRE

pR.E:.$t~4 E&.. M.otL

prrl!'.~['ililll d~~ ~~~, oobtl." .:1. I.AII~'RoliEllb['ll!".!i 'ilIll!Ie 'lj.ilIIlll a n". ~~ .-g;1 '~I hill t: ISllfl'ilil: i0, llibtmrite '110 hay 9I1f(!, ! i~!i:L~1!i! quIZ" '~"Citir.lill!' CO:I'1. it(';~e~ qUi!' lJ;ii'1;!~i(liil,!',i1I ~;hIn!' ,!;:"ttio!:!.

rn.:J

!pr-.l!~ol'J ,~

hi

~·O!t.r~}I1it'S ~~ulli

~1 i::ri

CUlln!lfl~ tgOlp.!!G!.J ~a fmili~:til. d aF.reqUe ,liIf'i1!:!il!r~m19 (!I ifri'i1'i'",i~Jt;I'.l' it;!; ,dI!"ll'In;pS;~dl,fil [p.i?"£:.ulo ~_if1i1! ~I")I!' se l!!iVanl:e'i' l(iHII.it ~SIl!' III
m~~~I~ir<l1se irIl!JulP'Il"" La
~,(!f'g;)

tid

211111'\1/"

~uv. itii!iS li1!idf,::I ,~!:!ir:ii!)dhlt:lJ:,

0\!11."

Hamil

~ih,~<'5I.uml

1(~iIliipr.:a, if::(I;1J. (:lJIil'l'Z3i ~I I~itlo:rn oiiI~ n1!l1"r'oJ! un maniilJo, ,jJI '1iII:;Ii~. de' ~r!SJ! Y. ~~, !'ua~~!'"~ se qli!.::~,il,"4. s6IlJ Ihi"iitt's Pf'1;:'~bi<'ril ~·~.I.'b"' '!i:\1'Iruit'tJo '!ll~' m!tu:h:t,1:!l 1lI,iJ(~ ~)!Yr,~g;)!1,." ~iMJ!I" d b!.rirnr dll" m'l.:SII. "'~~ [!ief,iM~iMISI.: ll'ei,1;ij 1l.1!ii'"~ IJi'llingrn:' d ~iu,!t ~: !.m'ifli'l~llm~ '~~!;IIj;(i tM I1'ItIJid. P;UT i:sllit{ll, !I.!;i:t1i1:' '!Jl11fI :m.1II1Z'1Tl m,Ii!Ip.!' ill till miElldil"~,
ICDJI

~r'~lj~

S,

all

ro

(,.ill

'E' . A·.·.·· 1 ....•. e ._., P::e -::/:-' 0 ?-• ·o!I're··· •..... .' sad. s
. _!.

'1-

..a

rl!1l scabri

A{~ui~.ie!lles una buena forma de


Ii

un cu b~) o oo-te'llli:'~ s jfL un Ntil~~j)I) e:pe.ci~] pero I,i;.) puedes hacer


c ~}IIIgilooos.

dmflc:.i ~ sac ar ~:{ildn el

s.i: el .~~ pesa, Es re


;;II,I,re fuera

die

Nece:!i,lll:a~ un palo fii nu. de unos ,60 ern de


2 gloh:¥o'!",;."que reagan 'Ia m israu
j,

largo

ll" alfiler

J:O'ImIiI,~Ly Hn'J[j.a~'ii-o piezas de cuerda, de 'li~l(!iS 30 em de largo cada UIla

A:llIud!l
'CDI;![liiIl31

f'1l!i'rtt~D~i<.ruI!eo

el

n!1:ftlUllI

dk'
I'lli!'"

1:I111~,

lJltiil'i:j)j UfII

en ~I iCll'fLtro

!IIe-! '~~III!).

g:ioilJ,u, ,diu,

,ElIIT

l Il1m:l

lUi'll

el
~ilI

{"Ill '!r~ OIJItUO 't'!IJili

I!IH''!i.! ~~'j;'eml]l ~e\';;:t..i!~h~ ,~I\i!.. I)t,slim el Ii:~!l!:rd.(~ ,-~h.l' !liJr'JIiji dd ~l!10 Im:il_~,t~ qlUIl' ~Il~:dlt 1P'ti'"~Iti!.:Jt~im~t!I.~' l1ii'l.'d{II~'u.

;e-:II :liii!:I!;~.lJldili' :1:1000 hlBlstii'!, qitae' '~~~ !l:amanm ;!l!lr~:I:rm1!d~~I!U~ 'I@JI~ill ,;Ii! :lfIrl-mli?fO ,), Il;:~ rrilll ~II cIJj!!iI]fi; !l!OO la
it'~."~I!:,;!i, 'C-;Wt'1'r4;,:i"

hi!

'OI,R

I!:lI.IIllrulli"

mnrilfi [m:n3i
Ulli

,3

oilIrA

(;Loeo

ss. OFf«]

,~It'11'prillw"~siin~ iliN (!lIll'ro!l~ a. io :1'8Jr1l-U rilrrc:1'~:a~il! :o:a5il:::Ji 'll1IJIe" 'E'I lIii::i~O' iMt~
n:iC.:9imll!t'.IiI~~

AtlJlIiiL~ ~5.

1!0'008 mm en Il:"iulll '~~N

mU0

I'b~~~;!iil!!", 'Ol:!ta 'I,,(!!i'!_ i\'~tH·~


I~I!~

p:lndl~ I!1'P, glijlOO ~OP

~Imer

'C1h!:;en:p_

S~pt!Slll'i una 'oo..t~na Ue(b1:i1l ~


li!ro {Ie :JIiHIfa- y 11J!II!g.!)
";S,(i;,:i:!il

iLlil

'~i)d~ 'il'l

O_I!j)I'LdilJo .:!1iJ !t:!I:p.IU!~:s

Ea

:iilift ~' ~Si '!o'1Ue'~.~1'i: ..

peS;i:Ji!'
.:_ "."."

bmie,l]:3J ,......."jj _ ".~ j

~~-': !I'"!I,

ii:~-i1_~@~g;;1!s

l!J,I'glt ~!'I.

I~""". bo-t~lb

rm~Il'''Uh" .. 'h. - - r" ~Ji'li

!de

sin

3iin!"

Ulli g1lmh(i;; ~3i~ hKi)D~I :3Ji~'£, Ell iIitro g:!fi;I)r, !l~,t:i(iideai Fe' pi!:'i'!Il mi.." 'ilIJl;I(! (!i 1j.',;lCifo, y es piliI' ~, ~,jj.~ !iiI f.~!ij; ,st. li!idi1i~~"

,l, Puedes',', Creer ),0 , ",,:,':'.,:,',"':'.


;0;

que 'V en tus Ojos?


"

qu e. es rea I'",a menos q ue sea '-111111[. OSfl 'f'i'li;:;'\gk a, po I" ';;;l~I'II,es,i o. C

S v rluede'!)

ver

ILlinaCOS:l.

Ui sabe

//
l

""%.""~','."~'."~._',._,, __ .• ~_,
..

".:'

:%%-

__

..

••

," .:'

'.<"'""
",

.-:_
•. -, ."'"

.. '_"," ..",.,>_",'.,,,'
', . :', .': ."

..

".'~""'~,
', ':. '. .

"

..
.:

."'

","

,,':'

.•.

-,."

.:._

so rprcsas. AnotH [us ac iertos .

A,qiill-L lCliilemOS \"'::LI'i~]5formes de probar 5 i tus ,tJjilll~ tc d i(:t: n la verd ad ~} s.i ;;.dgu1:11",\~ veces te en~,tla,n. I ~:;jl.!z est n~,trucos I:U ~.:il y Iuego pide ~"~tros que Bos 0 c ~m~l.im. Necesitas una regl a para comprebar ia'S.re- puestas. QLii.7i te eneu entres '(;:1111111 ~L~~;l.! nas

":
'".

"

".

",

.'..

'

..

"

"

..
.'".

'.

..

"

","

"

",

,"

.
,

'.'

..

"",

,"

"

.",",

.:."

.. ~~~

.......•

~~~~,~~
tilt a lililj.llJ
'r'~gllj
8t, {'mI~_gjd~D
'!O:'.U

e~~:t"effi"([s?:.L~s, I~n~g "e~!;'s dd ,d~buj~ .


en d l'iiI~rlIiio'?
,if',l:iru ihIilU:!IrllJl", {uilK--I:Ii
:IIi ID'

i[:ll~

oord;r dl! 1[:11

dl]" ("IIBB! ;lJnl!"a ~i<:~'dl!".,

/
iIlJb~i''''·,'' '~S'IM d~ rl\l!i~jf$.';_ .~'L~linm
'ffi:tgIiiDi~ i~~ ~'IfI'iOO ;e.'S WI,iIl ~ili!t'I!I,rujili i!l!t ~~ fi:gJJ]'1!J ,Ill:e :a!b~'? 'r-,"ide-iill~,",,-On uOO i"(!~ p;3Il"iB1 ,1Ia'111la1' ~a,ft~OI.::!.\'1:IiI.
,~£Si:iJl!i ,flluiSi tllri1it,US, 1r,\!lIj~

i~f~'Cii

IiII

i!'l'i

ISf~

Ilrmjia d1.~' Ita :!la'~ q,oc

.ltl~utU!!ll~

Uiii~i;&1:Ii URI:I n:u,':ltHi IP:U:I:II

~jI,

d1!!'iImbr:irto.

'F~~ es un g~;o~

~'e-s'~~

~Ul[ii

oomfll i!'I.'llidlP! n su

~n~b~~ iJef(il
i!!'~\!'

,;:;}O~ill,d-~,e;,'*,I!S ,i:ln~,1i:!!'i!I:1I!e-ra5i (!~ II~ 1iiI1~ l!IIiF~i~ i!.I! ~!'i, :~O'!Ih~~, ~ ~a m!!>1!1l1~ d io~p.hH1?

i2

Trucos con los


...

:...

: .:

'.

:p~rajugal!' con rus oios. ~11;~t'f1l@JIO piii me iiO lWi sole. Luege d ile H otros C;[j'IinCli tienen que hacerlo ~ 11"0 IDIO ~es dig~:slo que
~f8!!'i!

Aqlllii ,t lene

s algunos truce

5' :nl~S

"C' U..:d"hOS ,~ " ..- -•.::. -~, ."

'r-.,;,~,A'O·'''' ,~ru,·,","

W~'PI:'C sa

trata de un truce de mag,i 8! que 5(i~O lU~ 'P uede s hacer. Para el truco de ~ Ag:L(j'l;;l'o e 1111. tu

a ver pa ra darles Ull'ii~ Si puedes de!i.': illJ' que


r

5C'

tubo de GarBJ Iina. Puede s h acer uno 'con Ui!'!!;il ~qjf~de pape].

rnano, necesitss un papel o un

Dedo Flotan te

,POIli '00 1[!)~!lI!1ii d~ csda !fh:U)(iI ~Iti~;~,i1Ii'n'~1 ~11i iF.~n~.iI!de itU5, Ojlli!!i:, ;pi tIOO~, ,~OiI!.:ii'ii iIL1~;Et[ln d~ rtlli ea..a" M!~ f!,ij~lil!iem,'t(!; a~!lJ]]:S1 ,00521 ,aiejada, iiI~ !iIj$ ;d~d~if:;.n~I' ~ , ~i!o!i.

1tl!!l.'jj\Ij' ,g;rd:!!!l'i::F::m~;IIi!illI:S,'"!'1'I,J~\iI!.;e i

s; I~ii"',il·s:rli~mMiIl~'~ 'il~8 'l'1'ri:li

'i}

de IiJ~ 'L!Ijo!:l.MIll'a

'~lU!i, (!ill);'i 108 'will:'!JS dlll~ di!'~'i3!p-;:II~~fl.

Ill'edos, y

~~OO l1t'6, CoLI:iIIJ ru dl!diii5 m il~iiI~ mils iii ,[I~ t!IU .[I'edo~" El'!ItonC't:s ~:!O drn.o d;r!1lo~ (ii!JJ;a, 'IJJ'IJi. iiL'IlIC iil'mo Ulli lot:illi 00 ii:mllh'~, f~lmcI Itn~1l d~do tf.I.qt:aJlliI.e,

~:!1JU!"!I

flUr)ll~

~a
:K

0011

II]I~ dlDdj: dt'ILi-!,n" nll~:iiI

i'iUbf\e'~Ii!'t1
lilt

~ormar.JdD Ur.!O salo ii;in el ~!Ui(lo" \it.."i!:i Dill: 3iii:-!UJeM ~n I,!j, ill~fiO l-iIOl"Q un I!:I!jo [lllill"31 d~haJ~~ ~I ~l!ll(l! Y ~j ~Io_j'i 'ri~ !r,~:;:rUaf!il~n.~ r~r:I!i'rlli Yiilr.rro -ill en1irt' I~iiS ,Ilkli,h)!;. IF!l.... a.:,o 81Jl!8[\I!'Ci£!f nn
[;i0~

utro m!m
"j£lIfl'.M.!oi
:!I;Ii!

1,1iI, 1'!I'!@f,!J'i;.

!ESI-!l!i!i ~ d

Cf~IUM!'ifll~ Y

~jdlll1l {j.1t d0'

~ffiI in

CtKIoca

~111

,iiIlr:!iI(I, ,~'~

;:ullI:bIlk'ii _ 'F..'~~fI

un

8iII:11j.;!-1ti)

ei'i

~'OJ~!il1 IDIIDW, ;D1,ll1IIi!lI

ClI1I

Iij,iljffiI ~ ~$eeifilt fi1 ,to.!; dllkS ,!If.1INiIos.

Ilrcl!':lll:e d'!!"; tus

ojq.j,

~I;]'~l~ ~:R~m;r na Il!IDa an !r.ad~ u


'e1!iUf'~m!ii,

IpCil'llIll!£!

tieil'ie~ des

ll) mWlnlll" iE!!.1o 5l1.1Cr-d("


'!JJiiIi-!'i.

!L:nhl'J!iOC:!J'

"!t.!F

:I:Ii~IW" M~If'::!I

(Jo!.oo.i} un tuoo
Pall gJjj
IjjjJifi!i:J:O

M, j;u oJio d~f~~hi). IzqilJi!!',lI'dli, j'IJnln ;;ij,U 1:!l!:OO, 'l\Ii~me~I~'


~Ij)f

H~:z, UIl1

tl!_ll]iI}

;e!i1f\@niUi~

1Ii!'!'!<li

wiliiU iitlllui. Mira iiilgujiIJru dil!!l tlil.'OO.

el

p~IH'I!' (hi",. dt, 1i!!111~~ (!! em 3

~l de ;ai~.thl). Pe~1 '!l"~ ooi"'!illt' 'i:"~n1:!!i :i1d!I!.:M'~ IiJ [pt'gaiiHlfiifh).

:w

Iik ir:lr,g[!' y
oon

h!lljili tI!l

Viendo 10 Invisible
No [)lIC'~.ks ver el ruido. i:nc'l U SiiJI e Ii ruide ;!(1!lJad,abil eo c 01110 1~ 1mU sica 0. e ~ t orri ble n.1ido de II)~CO>C hes a~ c inmmrm.::Ui, pen) ~o'Se s.t.is eye ndo t ado. ell tiempo. Ai;..l.ui tie ne s dos formas para descubrir algo sab re e ~ ru ido.
'NHesi~BiI~
U aa

LI El

de pli~s.~ic 0; eli » ase J;~ 111 etal


~L)II:!'i.8i

{roo".j [o:!-. de fI ape !l~e alu m inio hi 10 y iJ Ii1I 'I,I';:I.:SO (J e v'i no

una gorna elastic» ~ n.I·Z_'I,):o. de papel l' OlI.Z:UC ar lUII'm Cuc fl.anl] Y Ll ~;l O'il:1l d ela

1Pa pe'~ Sa~t arln


PUSTJaJ
Fl#_Q

. '_ A zuc ar Sa I tarma ....

·' 3

I
(._"m1a [illJl!" ·!.!urnbJ!~o~' [i'iJi!"

IlIiri-rilJ.!;[ dll'
[!:'iE'nlll

hc:rmt~tK;..:m Il'flitt'

·i!m'9,. ,._ Cok~ru

dit I

t! II nli8rr

Jill OOe.[l! tid I~ ~'1ri;;:!' :p1~~d!H 'Pl!lll"ii II~ ~\c(!:r ~ t:aM b:rJ II:' Uili •

uriy

'Ws:a

d(~

!~~~.
1~1~~'.bi;~I!) )'

jj;:3i

iRompt' !,[! n P-~~~ t!illI ·!I[\O:f.ilIliO :rnl'lIl.JI' ~fI.liZ'iw~, CQ~~~kI~ ~Jijf.ima d~i 1,111m 100 r, (;0 ~pI:;; I g~li'une f: e ~ 1!a'lll11lHJJ .f i 11m on una euehara y ~l!i!; • ruU)l di;!' l~alJ!ie'.1 Let ar il1f1 .,.
1

E;!i\P:iln:~
li;i:lmbOf"

;BJl!.Lic',3i"

Il:I1i

I~ ~rk'
baD'ld~:II1

:liupE'nt!'(j'
\'

'rll)n!~ ~:9J
u

drd

ii'I.~lI!'I::1IiillJ.III1

il:amoor
;COJl

[~:ioipt'ilI rUIi!Ii1~mel'iAJe 13 baml!eja b cue b!l:Imli!l,Ob.:se jfii'.Yi ~"ilI" aten a:-ii'll ,,"'

~'IIlT.E5 !'i3I

ilUi IT I!.>{I, .(I)II!!! ti!! r

_,

1Pelota

Saltari n a
Hi.LO

2
.

I'

s!~(;Jmim:iil),Ft!~1II fD'l1 IlUI!ui un I:rut'lli de- I,ili!!, ilk IllOOS· 30 !l.:m de '!).~rg.o iClIlinr liId~5'~'.a.

Cv!l~);t'iIi I,(I,~, v-a!YloIllIe 'fino ~n una lfI]e ~r.f1 Ifbfl; umic(!s, Il!I!I1a ~o.pa bucililiiIJ. :Foml3 '1Jlrnii pellIltl:l il'on d '~IJeI d~

<••

LA'·!;1f~~t". hl1fi d. man€;ra q~ ~a bola '~.II dif' p:iIIi'-1t'1 de ~3C:3. B!llI!!itO 4:1lD!l'~~!II!!' 311 Ilfl[l'o del bilfltdll' del Vas:iflI,. ,oom'!!! en el ,ml'lll'lDjo. [Coillit:. 1U!1I:"~fIlt:i\tt!' el fi"Iist;pj: COlli UR

nlipR; y bi oo! -: . ;;i(J'.3r.~ ~;;:!'I'a. ;Blil'O I.:rdo ..

i4

T@'S j;1;~ Y ~,I\I ~iE;~ , N crr,A.'So 9.o.)#I'S, l.O.S

I.Q$>

.I.N''5Tlih)_!i''ll.~

rnu sical ., obtienes difererues netas _ S i los jnslrumentes ticnen c uerdas, ~.as presionas con
UJI~,

Cuaado tOC'!lS U:ifiI instnrmente

U m!;;L

rneloJi a cor!

1li:lE;,QI;,iIE

i'oIlO~

~.o.s' ~

,A'Ll'A'S-.,'

"

nn ~~]S.'~ l !I1IlenW de \I ie nto, pones n los dedos sobre i~~ ~g~jem~ ~"~ ip.ti.n~tocar ,A qu I ne nes uOS form .. s de sa be If algc sobre la a mus lea ;iumCllue no toq ues Dlingu riI

de d os. S ii e s

~~~ strume

nto,

Nt(~it9'r!iii;
!J1Il,a

r~gl~!de' madera ena go rna tJas~,ica 2 lapices

{)I)~iI!I
i!}ijlnl ~

'lillm:ill

IT.~hi :.I>i1Ibrt ,!~


:1iI~I!'IC

mlt'.sI!i

de dl~ riu!tnli dl~1oo~." ~bR I~ pIIIr1.!I!" iqllJ.iIi! qlOOd:a en-cijm[) glIm'i un ~ibrn, !I;O~(I!!:~I
m~liilr

Cfdrill;;,[j 1~~Hlj,~iMni:ll

ft"gl'ii. (:0 1'110"'C ~", 11


~('- 1::1
F~~8. ,),

:Id~d~dlor ,d:.e nmllli '1NiI tr. ad!:31ul ~'i! Q1;Qi


£(io!'!~i!!!

~I, i1I !11' 0' ~~.,~ltilltl ,y Sl' mm'(!f,;i p-f\i1id,!!Ie:!~lull!.!i un :!>ImiDA~b:!i~o_

I "'IS, ilUpt't~i('s"

iIiI~m~lljjo Ia de

pen

~~~~IJ'. Empuj-lll ~8.pil': ~ 100~~~~, cl'c iiliHI, p<Uim~ ,dlrrlis, I"Ii;:ltl'~ Y r!Y!lloeiii la j!.uiiiltill '1!I1n y.~l,. IIlIB!!J'E, tI!i1:l11 nl~•• m~!Ij:,i1I~~<-I!.,:Pm.'!IIiX!:s: '1i!K!::ir IIJn::li '" ,1f!~e.((Idua, filii:iJj! ~rtspm:i!J\.

ilt'lWIIie:n, Ia :l!.ilnLl~ C\i1!OtiD


l

Ulli

2
,

I!'-=';:,:~-._.: I:.

-,----~?f

.....

.: _-,:',.:'.....

,
\

6.O-i~

$O!lA~'

!.f
CU3lIi1c~(ii mUll ITga:rl, ifii' IiIJJ:3i gJ!!"il!@ ~

lill~l"(ii;!l,!ii~ ujt ptKo Imi~ b lJI~b 'b~Jo'el ~~~~ru 'if glll1:~,:J d~ lIiIll!Ieo\'(J,. A:!1I)~PM lJiOO' Ulli !i!!l'.l1ii!lli'.! m~.;: :3]ll~.,A~ "'~mill[iItU:itT l::ii UD pI)(!IJ; (Q as SilI~klo~ Ir,!~"~ tambiA!n.

~~l'~.

(l~!'

r~pi:do )' '1lIlan niIlt3l~, :lIJ~t:QJ:S. 'IA~,!!Orui'd!05 : ,l}!Cos y b8jo~,d~pe;li~Ie-!lJ ~ i~ nIi,pjdeo;r. CUD 'iliflilil! "ih~~ t,_ '!.:'~~"

b~.i)j}s.'C !l1li~llldo 5iD\1JI

''Ii~bmo ,[j'i1S'J!lIil!rio,;'V

!I:!!J(~.~a:s 1'~~I",lnli .. m8~

.o'~~!whlJl:i

iii

AJ~ J jj~,f!.lfmil1li(Ji~ d~ ~IJ)I!lI'Idl:!lJ ~ pl'(!~.illi1l~1il !iI~'!r!l1ITd'<l'S r:liOOirtiillldl;!!b~ ,dian ml.~'U lii!1~8 'lIIU~!i. Ant~!i, de- .~:a'li'
~;!!~!!IS ilJstrliJm~~il)l~,

.~ar

~l

~S!

!t!'i'ti-J quc' '!l'.!ii:in:T 0' ~lfn!Jj\llla' :I~ ,el!!eN'ill!>. Las ri:!!"I]£IIi5j "ib~;jj~~ nl'~!i .fiie' pr!sa: ~ Im.H11ll1 :oO'~:asmSdil ;fiIt'tiU.

ToJ,aJ la luz: la luz solar, .l:aI!JJZ, electrica y ls ~ z del fuego, U usualmcatc en 1fI1iiC;;t recta, Si pudi;E:Ii,:.1! ir a!r,eJlcd(l'1f de las

v~.;;u~~
habrfa

'_,II.

cosas ,extli'ali\a.s c uando va it t ra VC:5 dti i :l,\~rcy de I agua, v.~~II"UlI{_'iI!'i. :a ver ,~li~g!1l m~s,de estas
eosas.
M~cesi:tilu:"j!'i un vaso de il.!In Iil,[',f:iZ. [:IJgm~,Y
II

euando e I sol 'br~ en milia ~~a hab i~ac i.of!- Pero I:~,uz hace l

esquinas,

IIlIC!;

:S{JI!nbira."5

~:A,..{i1'F.*!, jg:s.r.R~'CT~ c~'~,S;T"A ~E''',~;~' AQVj,-

na raj i,I,~l(10

Ulil e~1l1 y~~e.

moneda.

ria'!)U'i,;{)

de' pm'ce la na e con ,,~gm.~"i UmN

;CO:lo.cSi u~ lIii~ji~;;3! fj. I.liI!!J ,~ipltliI.enllll'l!J. -,tiI~ !Jiml ,,~oo ( ,d'e a,ii!,ui!i_ :1,e":;ul!;;II ~I ;/,[)Sli'io ,~5i!;;3! ~,~ ,d\\el de !~ iD'jiljJ }' el 'j~:iI: Ii) !~,~:i';il

~Vl!'(er~!l

!i!~~r ru.,'!J.S.

2
,
,

iU'ir'l''!!.iJ~

dd ,dI:' po mlt,llu llill iD ,!ifu' p'nBi!lm ~CD'" :11IIr~in:i!ll!J' mS'!:III '~iOO Imo IPlK!d:as ver I~,
E!;::~i i~illll !..'1'Lilt'A.'Ili fi1.!lIri,z:![h:li dlf.o.tru p

IilI!iDftd:a,

,rifum~ d MIr..o:e,

.s[!i~~n em i[!1UQ!1l"I:lll< e-n la 11iIlI~:2IJUII m!iO!'iil':OO;I1I~ !III!' f~lr"m8. 'Q!ue no iPUi!)Dla'li 1f(:r ,~ ntOru!d:a,. Eclh::ll 9ii:Ju:!l,lll!ni;:nrujmi~ ilII!\rnl:m ,~~: ;j;!i!'i,'!;~!iii;!' ~f iill',:IIdlp'BllrlU~lIllil!' I~ IIlIli!!l(D~dia i"ea:p~~~l'li.,
i

i\OO[';ai "1JJ.t!~ de- (ij)ftrnt '~Itic iPUI.1d3l~, \\! :I'a IWI)'~d~., MLIIjj:"1;:: ~~ '!tllli~",III!'iI::' OCS.I;liileii ;1iTII~I':Jn.:l\;-;, iEl.Il.. - iIii... -IU mll!1IIlrd :il., '.l'!I\!!1~\II..!l'i !... ...... ' 1;"'- I' _,,,""'" hl'<i,n~i nbseii"'i!'iM! iI"u-t'!itt qllJl!' SI!' mUl!'!lI.e • O!!'n~~ ~ :ilbLijo tim ~I CffiI'IjiJli!iC"

~Sab;ias que?

'~~I

~ a ~ ua ,ltll!Pn~\i:!I !li!nllr~ .t1':I'I, el i1!.~I-~~ ~ iln~;;:j,\\~~ ~I S!lII~!i", IESo1ii} :Ii!~~ qoe In 1~~lkl;a,pare~~ 'qli!:. ~M~' rota ~' qu-e- !~'11!li!)f!!e~re~p.are~ I!'~I 'el ~!l'i!;:!~. lll[i'!

rn. a

at!"S" ft! sa ;i!\U :a~.f!f!',~ 'hJA! ~'O


!c{!,!Ir'i,';.'jndijJ~

,~m:ui.i),

~!l! '~z, ~r! el ~.g!.!4!!i. 'I!It~' ~~~: ;~ ~~, ~: :~t'!nljs qiii!1i!! .ei1~ U~Mil eoi~j'j]~ieiill:1IJ; aeerea dlt' .I.n h,ii; y ,e-:~ :fi!1:,uIii", 11:1 pt".l

'Un f!1~ ,~5iI~ ~, :~mefit~Ju10' ~~!" ~ro@, es ~s;!!!!iIe

~~

;j'!JJ'iIJn~~,

Il.!!8 riJi'!l;.

to qi_~ RQOOI~\!UC'
iC~, .i}gij~

paireee ~st!!!r 1I!!~!1i, elev~dij; eml ,eU !i!~l!l~ d~

!i1ii,Ij", 1lE11f10'tillnlbL-ti1ii pr'!i!,1\'mjdill Gil' I!w '!:,II~ ","'S.

I'i:a, ,ei.:jr[,1.'i'ldljJ'

~;~.

IE .~(Io,~ j)!)ftlij~' ~" ~ti.!Z ~nt ;,'i!: ,e{! paiif'!.."';:' ser fru.~flllI}!

Trucos con l.a Luz


miras e I' a~u.a q~jje.,a de piscina, e tanque !U alberca puede s ver re nej~da UJ cara 'e'1Il ella. :lEIagua aetna como espejo, Si miim~.hacla arri ba desde de'b~:~Q det agiJIi:li". la parte superlot Caando
lUiIiI3

~tJli1ia
IE
,11111
'I,'1l!!iI)

0-

Do
,t'!:a m!1!nooa rn

de t,

D.::t actuara tamhie f1J co n"110 " ~:PE:jQ" Intenta hacer 10 sigu ie ate p~m' ap Fe nde f~~gO bore e'! ,EIlgJUOl. so

ean a,~,ij,iOl!, tt UI1!UiS (jiM em d mI!mrulu!lI\i:h'~dl" [,f,"iilll'Ltll (!~ ''Vsm a ~ eU:u:l!':l 4.~'I'll! i!)"U<o!!. VUll.5 una mt!tl!~di.l, ,~f,iilfid~ i..'11 (!t I!I1'JJdfl;'y ~1f!! IJ(!qlleii;a D 1lI~!2!'il!lfiIriirnS! deo! ;;iig~.

ulna ~qu

N'e[f'S[1arM un vasn, agua y LI na moaeda un reciptente cuadrado die cristal . o ult:' iPhist leo tra IiiI spare n ~'e. agua y IJ na cue liIaritil. una ho][;fJ de papel, un I~bro y

una ii:ntenna.

'CoJoc'S!

if!~,

.fIii!1IYI, SilJIhi I'!I!

rt.(~IP;~.)t,t

he] a di! pape\11 il!11i unn ~ IQ lii~'U!i. ,c.'1i~I'f\flJ 13& OO:li'lill:&~iI)l :!IJ~.giI !;;iI hllZ l' !ElICj~mle· II na Il'ltU!fIl!l! tgLlifi1 ;j} i~a ql1ll!" :!ill mUIMII: 1',91,aq Ut.
IlIlim a

'1lI11li t! 11)f\!). iE-ijfll

,It:!IlB!!Jl"ad!D~ 1~lE!niJJ ~ d

,En~\fiI('.III ]:8 linti!l'ima dilrtC'~:::ki1:Jjlt'nll~~. d nyo d~ h.lz 'I,'fIi ,ei:! !I!:I"~ recta, Il:nri:l. :<I, l~ luz de IQ nf'!~~n,a 'm ingulD. }' el 1l'~.~Ii) de IU2 s~llE! tt~i~ .Y(:~I'.II (!n ;Bn,Iil:.u~ 8!ll!h!i"t 1::1 lPil~1.

,[POt que Sucede

~C'UB1I~ l!!!
.0 ....0

~.i.I~
,!l~ijjifj,."" 'ir'1l lirlIl'i!8~I~,

Cl.!liilind(l; e~ !l!I1l''O drr Iuz :iIIIUn7dl! l;f!l HI pefIfldt· d't~ ,a~,UlI (!n :Ei.:m:Ji:Ulo, '£!, Ili't000000u hitc:iia IIbm en D.'R.ul(i plIif' d 1II1;Wi.

d~~,~:U [Jfi("tibc hl'l d!EI irieiJ'o. Un91 C~IIJI~, d~ , "ift t::iI i~.riI. \!t kIo th:lilJliOI ;!!lObrt' iI ~'I.I~1o Y ""IE! el IFi:I'!t:j0' .mlt'i ,r;;k,·h). y dill 111ts; l~!i Slij'b:1iI1!' ~QI 'j't,iIr'iI, m qlre' plliftit:'efl c&mo· Charooos de rlii!i;!Il3.

lEI ho:mlbl'e' de

e_

ov WO ITtEru @ ~ ~ (]l)@2>@ @~\7~[Q) @ UlJ Q@@@1J

ra~n!.

l.Por que se el Arco Iris?


Bu sea el arco i lis CIIlicl c ic ~o cuando e I, sol bri ~~ay llue vie al
m~::;'!'fI1l1 .'j~ rnro.

'lierei' a reo ~I'h el chorro en

"ramI'!! ie III fJ'I,U~

'lil!lIIl!;s q~' hai:f:!rif!!

~11I

IIJIn,i;li;p; $(Io'!~a.do,.
("Ue'!'!t'IIJ. .)'
,e-iI1$(I:!l!~"S

Ul!lm:El, COOl 3I~:LII;3, lilli'll (l!i;!(g'I,l.~ii;o

melll!s ,D'eH.:~nIll'll ,1!'-"1peJ"4l" ~~ :!>c' l'eillej;ar,a elli

el_'

,d

l'~)m(ilii I'm tmja dil' '1jHl;ljld !b1811li00 gMlill'a i ~ Il!t (lI.!io"JllidlJ' oI!U ;!i(~1m.:rilll:!"en '12"11 'i!'.lipcjjo SIl" ft'llIri!!iI:'il" 50 ibJ n!' il!!1 :umpe'- Sli.lije·~a, e~

pape] tan ~i'rntl!' co:rn!l]; plli(!da.~ .y :toJ; l!iolo-;r.~.g .'11 ,~rt(ii U"~. .

"!f:!f',a-"1 I

(:mlJndo liB lus ,1ik!1 !W11 81:J!'8'I·ir.!'i:!i ~JU]:fJJ1';il'it31 d~ ~tJ8i~ se di"idi:! 'i!\J~ Ius '~iI!lir!- il:4~'lnn!'i,iJl'iru;:i[!!l~I(!~, I\gU!lJi~ otgiLiiZ" ,3IgW •. :~"U' ~s;tC"i, !il!$ p!J!1" ki 1lU,ij"; ~S ,it'll ,a~1!) ~~!~ i;:\1!~nd'l) el ~J!I l}iimi1 &io!lJ.f\(' :rmJJI1"~S ga~;Mi,t_I't: a~IIIi1.

S~ I~ ,!Ii;i~ ~;M1It.(] .~tr.~j,,~If,~ tllI1l ',"ni:!ill;~d ",:n ~@gt!n(ll ~ d lilii"id!!' eu i'13!1~;r,ll'o!i. iFliLIIItD'cs ~tr ";"tii';iflS t:(J(j'O'R'~ t:1i B!il.!'1Pj;~'tIns pne;i(~!i3i~~ ,t'i) 1M ~85,g iiIIi [[J.lUJ n t"!1".!:i )' 'i2":m 'l":lfisi;:Ji.e-.!i ,[Ii)lus.

1''::1 me:j!iif.' ;r,i!'~n!i~Ii;:U',~ ii)'!,:!1!: ~ %)nlll~f! 1 ;r,IIl'.I\Orts. ot;!% ,e-il lliolfn~~~1JI}ifismo. b. ~iilrl o)toO!"t;atira '~ULie sale l.it, un [priisrm:lli :r.I' 'i;'lleht~, b:h:niuJI '!:!lJilill.d1i!l ,ilItnll~·i~.!.iI:li l o~ro" e

e~ h;l! t.ii!Jb!~;i ~ '!.!i!l1 SI~~ltrtt!(Io u!::l~ 't CltlDLm Iill M IhJ"W" run ~l So!J. dtU-,',S .. tl. [ptfI(Irias Y~I' d iilJfUi! ii1l~ '!tii]
Si
'~~Jiii'ii!S @tOO~M

lfi(p'¥ililK:,Ub

., en r~tJi111 iii!;:" dITIlJ't!'.

l:=l

Puede 50 hacer q U!!I: io 5 colores


Pvmua U 1m c ire u lo COlli l'iI,. siete s colore s dieI arco ill'is y. hazlc gmnbr I'I1Uiy ~e pri sa. Obs€ I-va 10 q ue O(:!J rrc.

apare lean

y:C

aparezcan ,.

C[i!!IITH:',31 U I~ij, .~~ been :ilibrUll1' solbn: !Jill liro.l,II'I' de- ~'il'th~~1 :grtL!lIt!S!ll ~' lir8Z3I 'l'li rr:iiu~l!ill!l} de ~ll taza. C!!Iri:IIJ con, uod:ulm [~l ci':rr.:'u'lo 'oof~ '~ -~ , mijl'lnlS,

:EAl , I;IJ!On::S gjUC il't"lH!'itilri' '!t~pet:'tnl.

~'!l".!ii

en !E!I

,!IIn;'O

irk!;

-Ii

qU~iMi

,$0111 It'<CiJfl,

il;,:i:ri!!!ilJf~.

~m.(jiillu. '!,'ude. ruw'. ~2l1.d ,;)fi!1 Y \'!~Il'h~. E)ji~tl! r! :mui:ho:s m:U tees entre IJ' ,roh.,.·C;!!

r'ojo,

p't:lO,oes I)~n'~~ III d I:tUl18 d!o? Ii' aR'!!QrM~Il}. ;'-Ie-,rdlt ::t. .ulii!lLlll. Los

CUadj"~I!!i !l'i"Jfoi"'('iJ;

did

[~~!1ItliiidtJi;Iln ('I 'lbonl~ ' l iiI'['oo ihri!>,

srm

il'Q

VUb,Llja ~L drcuro. :!IiI ~cii!lne."

de;l. a flJ;'"4)

lifi!:.~:> dl'stilt Ifl Cf!',o~:ri!l' d-i;!~ 1t1l:11l'nlor- J ~mll',li'u:a ~~~~ IPlrntu eada S4!lXiD:1l d(! lI~ iPt~II~!," in • iglWl que en ,ell d1iblll.fro dit' lui
~littlLtt:'

l.Ii~itd!ii..

~~:a:z tins .. ~wJjjltn~ en ,~I "i:n.·IiJlIJ'. eon IlIlrUI ,i!II 'n:'-!Q("iu cnl,rl: Ulna, }' (i'~r'l~d't, IJIIilOS l. em. i:'oti'M,.iii:'e II - ll"j,n-I!IIlO!i, tl!(o, un, I,rnm' lilIe ~. ult',r'dn d~' ua !f!11?~1i'f;1' Oil' 12IIF~ iJil'!I' Ill!; ;a1!!tU!tru~- "mwHa .",: 'l'"1I:i ~m.o~_

S;IJJJe~" I~~ ('nu:l'"d_~nmn en I'!I dU:nQu. e r.·~r~ <"(IJiIOI pIIIl':III Il.IIIW Ita - i~if'~~, ' !.a

eru'olllt:. ~'siITS !os d!Mt~ y JiI'.'¢j~ "IIii!;.'" 1t!ili::T<~11:JM:' U)':Bi ,jjfu!'i.(!nm:lil':!!irndlJ'. :E:d.o

III

lIti~r,~g!lrf;l'I'

.til

hi, ·dliaoa.

~ Corne (" _ . ,.. 0

':.," se 'P" or,ma un:a ·T····.-·· ..ormen t'_,?, .a,~·


.··~·I ',:' ... ~..

'I' ... _.

i'

..

:" ...

,.~

Las nube'S ,u e di lerentes clases q~Jle,ves e-~ ,e-~ ciele ..iin.dican los d I t i I'U,OS, U pilJI die uempo que se a veci Il1ICliIi.. CUiU'IIJO ve s e rtorme s

a Ilg.odof!J."
re

nubes, como casrillos de.


S;igfllillca que' sc

apre ~i.'i 1illii8 una rorrne rr~a con Ire Ilam pagos. de ~ z. Un U

elect rica. Puedes lograr un

~arnflia~o c ~ una

enorme chi sp

peq ueno c:h:ispazo 'e'1IlJ it I!!I casa si n. pe igro, peru qui zt. ·s'ienl:a . e mI rus dedos urn pu n zada j' Ul
poco de q ue I!in;~.7.o1liJ ..

II'Consiguiendo Chispazo

un

12
I

'I

'f ;[01 ik~1fi ~!l el !)i;! I"il.ffi de- una. banril~4!jill JW3mi· ,!iiiit' iJ1l1r'm'~ '11,"If! ib!flfli ~glweiia iIlI(! (
1liI~'I:a1, I'rnion ~ !l:'OOiI rU!lt:ti P,mr::!. q;lliE' ~ pl'~}L!I1t bk'llil,.
ill - ~l

f'i)nn~

UJ~;fI,

[l1Ii"'~

re~Il~:Ii

ClUJ pla!it:il~nl:l

C'IJI(iIC;~ [Ia ibmlu:ll!'ja


git~dli:

sabre

tll'1l[!!

iIlM!}!I~

pll_.~mna

'

hoi!!il:l dJr' Ibmu;n JlI~ $lI;!1I!',\,i .. [IIIUY bil:!1IiI,. Suj~i.u I r.I m ill "~1,.;te ,:1ast iIir1'lJ )' '~lfct R La Nil!] dl!:j iIII llli!l1'illnd!ll' ,f ,iraMo !'jIDibll"lZ' Ir.I !:.];(!II~.
. ':lT1l1J

de p'~9~1 iCilI·,

C(il~, 13 [iJlla!'ii.lI inll I !O!',',YIii iii t~ b:a'llidt!;j:a. rli'~r!l1t31 ::!lg'ilm ol\ijil"ml!!' dlt mJll'aul. plllB r~!i,
'!'u :!'~I~~ii' un chbspBLZ0 d!i!"~l" ~]j tl{r!~(J(!JIIII :ilU objltlo '1iI'~ Uletal espcei ~Imfnt\ ...
C~1lI IIlIIiEi

[h. ibU~Jti;n fliSCun .•

1i'i:'!:1I"' ~w P31l1J1!' ail! 1M [jl'1~~1iir~!i CIIl<JJiOO fv1:i;t~~. la b'2lln(h'j., :wbr.~ liJ. SIIJ ~31111 tit" .iJi'IfiJ IliUlOC 21 o:mnl. IJrnlI, [iMl'CiriS, tNJb9, e fi!1i' 'du-c~ IlInl:l l'Im;1;; d~ '!!!I!' c~ n:n9.~ en 13 1~H'n~ CilllU;iI!Ii!dili ci~d FiC'id~d ilm~m::ullm ~si~lii(·IiiI.l!Cmm!!lkJ, hat· S~~l!'benl.e; ~ :prodmlt" !jJfl '~lilh':liii<i~D" Illlllrj ll!idtl~.. l.Al!'l I<ldliitlt~i05 aU~ 't~efl!l;!n lilariUJnilll'Y.:~ ~mi~ tl"aMp<I)rtlll1l ilLat'tn:~rkidiull ~iii.t~:ai se rlD'nt'iI11 '::1'11 !i-wn II!ffiC •• e L~, ~ L~".OCid:lld iI ,i ~.i'rra, las 1I1I1II~~ ~1i:'UU di! 13 iI:'orlmJr'nt;"!"

!I:] midI) fluf' OJe-:!ii iIlIf.!!ipll:i~ d~ ckl"'lP3lllIl ea I iell1la ,e:1 ,g ijti! a .. 11 ;iI~f1C~l'th.!\r' Y 1111 '''p.llindh:~ om' ·~I~ pri'31. :t:~o piI)iiie cD

mD-'Io'imiicll1lhl! ~~~, 3.1 r. 'I!l1lJit' p.ru~~r,:e


OJif!S.

:!{I;IJlallit~5C1'I

!pI

t!'!h.·.(,tJ~ de
'IS

11F1lt!OO IlJIUt'

(,.

.~ Por que la Puesta de, So) es de .o C' or RI-':O-~I:~IO:':?


'. ['" .', -.- . ,> " . -.- , " -----_. --, .',
"

":':

,"

."

-'

'.

",

por

free uentemente i;1 parece de color rojo, especi a~mente" i ha)! alguna 11u be' a su alrede d Of " Du r.r;1ifllte el d La, C'U~I ndo e'~ -'cd eM'a en ~o alto. se \"e de color araaril 1,0 Y if I c le I 00 ,C shi azu 1,. Cuando so~ se pone se vuelve de un colo Ii" Ii"Il.lIjo, fuerte y e! c ie ~o 1'Q"a. ,(,Realrnente camoian de co IJJ.r 0 . i D''I1P lernen ~,e parece que 1''0 hacen? AqUl te aerncs II~ 'fOrli'iill de saberlo,

Cuando el so;1 em p~t'Z~1 s~1 a fr la m aii1lali13. el c ielo

ea

Llelili uaa js N'~ Ump~'1dlt ,aglJSJ rlJ~ia" :El:lhai .IIl!U'(IJ iiliJlIi ,t:'l!fiI:lmr::lldi~3J ~ ~rl~ )' :l'emu~~", -, nfocHI iIIi lillit~rrl~ POii' ~iI Isdn 1iI~' Ila, JI~f'i'", l'~~ iii Ii1:1 'fila li:Kil:ac-imlli O~UI"l. ffi,U ~:U~ P.i'ift'tttti'i d(' €lllihlr ~"!LIIg.

A hlJI"a
jllHiEI!,

~1F3i

1,13, nl[j.~rlj-

~irr,,"di['-dnr
R

,fi'e

~';;'!,

~11i~"UIC~'"

itm:is iti, CIl1IDn. ~iii t"idltibuj Ill. [.a h~i:dt, ~ II~nif.f1ll3i es ,jiflii:iIrIRnlli. iglil;a'il '.;i ue ell 'S{,Jj dlwnllilf! el di.,l .. Fl. 50~~t)8~ ,t.,A ~.lA

b!iiUur,(i

'!f,9i""!?~

1iI!~ ,~ til

l,Jii!l"1l11!' iI;iI e II ~If.iij1 Il!!. i[lJlr. ,1]::1 ud: a ~ I itM~S d!l IL't~ hE!. :~ IIfI ilbt;;u .b II Ii nl il' rlfllSI [pi) r mlt!i dll'
Ios fui.jl'o.$, IF.lr~~fl !.iJ
1111I~!l"r1filS,

d~ 'bi jru:-nl

~ 8-!1,!:IIiIIi 'tillda.via. '!!' ,1I~1l1. Iw;:~~ ti Y a ~:raij.'(l!l Il'"l ;lljI1:UIIi ~ "'~[f".;j, 1'OS9i.

II

r -iI iC st9i IIfD di!' a fII il ,1fIII'!\" IirJ~1 [pi:t; (',1) ,flil'"t' !1'lcllia !Ill", Fr.ll!l;:lUi.- <I!!-. fP(Ph"t!' Y gtlhUi ,11.1:, ,ugU3!" iEl pej''''ll )' ll:i:lli g t3l5 d(~;1) g11i ill',. i®llI:a II !IIIU(~ IllII ~~t.'(! ;en 1!l1] 'Io'!iI'so ill,;:. 'lIgUII" di~:Ji'lia:m,~ ~ll"h; uzull ,!tit III
'1.;;:11 'm i('1t

d~

I U it ,m;~.11SIII~ Y 1I1,fu,":~ll tlliit !<' I !r ilil'o p a n,.~.u i azul, '(:il!lialflidfl ,d 8I~1 clitli imllUl1) ,e.u ~!l
c ~I!l}.;. p'a,l.'~ rojQ i-l!UirqU!1" su hl2 IU file qllJl! ~r m~~,:!~!;!jt~ ~Irril:~,isdI!~ alre y ~I:u ill , 131 p;3l~.)C ,d<e '~:4)~Jrrujo UI!'-,c,a U~ Ijlil', a

Si 1Il1h'f per la ~'I[!II1II,a,l!!~ ~tlil' 'JD;U ll}i:I\\I!" e.spi}l;~~;:) ,Il'i rridlIl ;(!~ [I~gr<III '1lPucdl!:5 ~"~I" I'" ,~mll"il:lJ.-.~ pur ~J d'ja. ,Ij:~t@ (11.:'!un pIJIr-q11le [I:ofl! ,I!ta~ l.iltPivlJ' [!n el a~li'~ ~Il:-~ '!i"lOIJl~Jii:ro iIIllt i pu d~ dh'dir I9i ~1I.!Z !i!~ sg~ {<oJunE'i.

Frotand
.'

I,

._

,~

"'.

..· ,0::
1'"' .'

Y·.'··
: .

·C· .... ,-··a···~:··le:···n-:-··t·'·a.·.· ..····,',n·· d ·0 ·


~" ", .' _. • ..'.'.

I.

"

."

.~Te has. 'OJ ado allglll ria


gfimlte' frota

los obietos se cal ieruan


otra e n las
COfil1;O WS
1IlITi.i..1.lTIIg~~s

V~ t:

q He

I(; I LandriJ :105 firota's'? En (]f as lrics, 'I~")j

sus manes una

CU;1i

calenta rlas, ~1T~,e'H~'~~ ve r::a.~ loy


rnanos
>

palra

calie fl~an ensegnida

enseguida. Existen nUJ,C has ~o~as .q ue se e nti hian incl UgO se


C uando

e cal b;.·fH~ ~

frotan IJ IiiI-l:HS co n unr.a:-;.. A.q till ti encs u na:':l pocas pan} ill LHL:' 10 inten tes y 1my muc has m [~~ que

se

descu hili r_

til probablemente

pUJ,ed.I1:'Si

p.~I-i.a~~t,OI'il
~li.""il'lI''''· [ ~ .. !'o,

rnn~~n~a r"r!l1t~r IL!lOm, ;(!1!1(1l.:ra.tM dM ~ ,i!J d(ijg 1.~j),'ZCII'jl,~ m:utl;!l1:'~ It:;:!.f!!


".....nI;i1! .. ,~,..

1i"iW~·,l",,, I!, l"'-:'Ii!.. ",

rk.~",. ~~ .;Ji~ !.."'I.'~~,~_, ~ ~.....

fur' 0.'il~ .. _!"

y.tlM 20 veees, rt~Mt·,i. II:;"]] 11I!!,;~~it~J" C'U!!l11,~tl]b;;i!";;!!ii: (g ~ t:~l~ '~{!,t;1:i!!~U\~ ~~~,,~(!~

IF!j:"~lt!l d@~, pie-,l;;L'1l ,de n-.t!il:31 jluJnI:as. IJii!liI" t'iI iupu till" dos- ootlr.!! dlt im]:uiLlWtra,Fmti:ll I] na pi.em d~ m!ll;jJ~!f::li emIl P3lpeU, DI! il.iil~, T,i!IC~ el 1I1fti!'~l.31 i2i y m<llirii.t:n d!t5ptl~!:i dl!" 1!J(1laJ; (Ii i!Eil~ mhDlljj~l!J~ J' t:on1,l!l;rmlh!::Ii"'~sqll!!! 1)!~I.i~ Ci1IJil!:l1teS.
",j~1iI1 pIIlI

,tlUllI!I1dl1!' mooduS'!J!!IiI b·i('i!.:k~tll y fn'nl.l~.

t:mil tlllli:'r:.m. el 'rn:n!Jl' frmta 1I:tIJI"llil!d!'!, P!llI"".Ii :illlllinmnl" Ia y.I!"To·~li.d:il.d, Inl!l!lIiIi,!II rh:!iI1811' a6 mismm til!"il'J~lJtKl, q,HIi' cl!I(rndut:('s iIil(!~(Ili!!il1:ii!l. DeSPUL!>S IfIIC"a ~!l1t'ii rfr,~OO!i_

'1tI!:Srt1"('~ !:hi;S Z<)[.."ii~@i '!,;IJot'i1 flUltlt".m f..il~m, 'i!1 ~1I~1iQ_ A ('(K!lt~1'i l!J;;:!ddJll roea las. :!H!il'li!J~ iiI!' 111!c1:,:i'~,~ml)!t, ]ment;-). ff\lllar' ill.! pi!..'" de-soc;:.ll~l} (ifi(i~ riLIltif"t.i} ~dj;rl,!' i!:i .uirulmbrr:ill" tl!llmnlp.rD!h!:aj['::i~, qUf)' ~' '~;p iI;;p.1entilloo"

m,.;!!..,. 1I,:uU~s de ~~ ror~i:s :!!It '!:'.Jiloc,'lrntalll [!i{I( t:J fr k,,"" 6n ~~ 1!1'ln.! :J::~ las " la t: :alr.-e rbi:!l' a. D't:!a\pu~!'i dlr un :18f~U 't~i':B!ie.:pILI.~de;lii, ~1Iit;1!i!'
cslli!l"ntii:"-Ji IlliJJ',~ OIiC::U:,I:lS" iE~1I) el:llilNlt:ll tiilmbK1111 '1'31 !r.811"~~1!:'~_ iF.! tt'!~II:I' dl:!" 1~5(~aril'iBt(;r.a!i ~ d~f,~U~ .sl t!f'(I~li1Iin
~C'lilull!:iiiHI!iiilJ; m!lJ)[!,mlM t:>illI!":n~s_

'lil!u,l:I. na 'ffm'ih[l~iD:m,

'i:1'.spaci~1111~1"i;1' ~, ttf!I ,i?iIll ~I! ~II~ ~l ,eol ,~ir~ h:E~ 'IlI-J:L~ la ,m;lUI~ se rol~if!!h;' ~1l!~~I[I'" til 'rDr'Iil~;a ~T ,!!'II rn~~er\l:n'!1 (ls~I'11 '!',I:~.I!t ~II 'Pr-lli~c~;;!'111 impldel1 ''I ~~ ~HIS UiilJ!iub!fIlte-Jl 'foi!: >qlJemen y muell:'~l1I.
CU;iJJlulIll'
!l1'1i1::i1. 1b3l~E'

La s ~u perfic ~es~.spcras de !1'! uc IitL:S cosas, re sultan ~It Ie ~ i


porque
Z~l

impiden el ~e;lizamiento.
p.HO - ~ sujetan a

se ~}~r,! 4 _,nfuerte men tc It

Tus

le- ~.izarue. Las II antas de I'QS coches ~iclITlcD1 aristas ,IPra .a .


~~~

!l11ITlS ue

10

[paJ\'ime lhl!. Pero esto es Uri! i neon VII.: IITIre!lli~:e cu arule q ue dC·'So1 i zarnos f::iJl' i lrnente. E~ se vierte dcmro de las rnfbquj para c:guc los mecamsrnos des ricen sobre o darno ~ algu[ll~s i!t~ita~ 11ace F. .os..S ql-~"Y:·(!I'es,l:rce,1il l f,"!!i.,": ilm eru eo.

;ayl.l,da~·~~I,· garr~lIfi;e <::b a

1~

8USll;,!!!
, t,;},

dlJ~ paIQ~, n .,itUZ, I ~dE!"rn :ult;~r;;i! Frola URllI d~ dlos C!ll'llI ,j;9,~ii! ..
flP!Jtll 1111:1. ;~~oo iiJl'UI!l:omtn etre.

C~I!li!r,1IU.IlI, j}UIUl'OO b.!llIqui;: d!;~ mll!!l~u;ll , b~ Itl1'31 ~~.~~, Dale 1111 ~I'IX' ,pil:r.~,
'!!;I[UlI' :Ill! lijI(!sal·.l'

AI)j)ff~

:R~sI~iJlli!ll"3n ! Uitil. ~tJlIm.~ el ntr-.n ~


pelrlrm:lI1~f:!i!':l:'an f!t.los.

.!ligna

(a) .. IDcIl'~il~i~iI UIJ lJOi=o die!iIllhl"ll;! I~ i"FlfiSU (b). Go~IK',~ 4dlilil \'!Z"Z m M(!It;~,il!;~'!if!! 1mIi~:r~. '
iCtlj'j

jillboml

ill)cu-.a;r,rma UI11 ~1J!lI!i'o d~ :a(ielt,~ fill uma 't"',p-.:! p1'SJJia dt" mL!"m:a1. CIiii~h,lui:cr :a~i.~ pr:;I!Mle ~.t'1t1r. IfnlllH luta Iii p:.fI 11::10111 mlita,. IPOOII'~!'> :~li!'l!Itir iJ,1tIIDI1I' in hI[Ill 91!'i, !Ii? degllUliil 'radtmll'Rti:' IJn~ 8Of.i(fl1t 1!I• .rf'3' <l!":1J d ;fj n!:.'itt~.

~I

..Sabi,.::ill,::;, qui.... ~,.., -.:.'J


-:(.

'L&~ rocllns d~r:~.Il'!lI'l1 I(l",D


~~l!ia.

'C",3i",iFt'!lll~II",II5< I~UIi

t'l

n~llrm;9~nic"'-1 ,.. ~:al rr.:lr~.!(lli'iil, • .W, DIr urn ii:os ifio ~ pilI"!' df. ._ ilg.EI!lfnr ~" iltlILtcm:;f!1j: el ('o;::I'r.'rl' dr:!iI!'r:~p-y.

hn.

~lIIIlI

lIilii!'1n! 111 lu'_I'IiIt"d:li~" ""Igar liaJ G:l'a!l~, 0 ~I Ihiia;;10 tflll .. .rniIJIlIi 1111(1 upg, entre

at

T~.hdll!!j:18:lir"~(I!!i liI!lIs 1I::{I(I1 ;e{ie-i!I'I!l!ilI1!l5, q,m~ :!Ill!' ,iiI~~IMIli UOO!:'i sob:r'Ii:' ~TU:li rr~oo~1t3f11 .toL'fi&1l 0 I:r,lI. ~ ,rolilll:!' II[lbrJiI;i3,~~;e~" ~i'1iI el [31 fl'rkd6h !:iI!11l'ii31 tan l51!1i1I'IiI d ~ que· lie' ~h~r:Ii,Oin an

ih::u;"~fun~wr 9I!'.,

B _'" " ll 'V'" 1 sotelta volcan


#"

Aqillf

1-rIUCO eon dos botel lIIB1~ COin cahente Y

tenemos

UTl sorprendentc

las de :agu~.
ot r,a con

fna.

1
;!I~A

2
.....

N fCWUMfr,;tS :2 bote 111;;':)$ de cri ~~'~11! ~~p I p'i,~~:s".


prefe I'iilb~f'ni'ile:nte con d Ii:: ucllo anc ho agua fda y caliente del grift) un 1_'~eqJu:e.flo canoe 'ei li~ld !i4DJaQ 0un as pvc

n~tA

eanu li na

~~:S' ~UT.HS

de. -r inta

a.gll.~acon ~:1Iint ura

~g~ ,e,il!~,t'i.:t,~eli ~rUrlli';, '....(:I~ , . gjliI'im p0e~:'j; tgl)w:!!, de tim!!:! o :j;i~~.hJ.!i'~ ~n 'Ilr-i IOO.~!I~ ,d\!;:' ,iii!~~'-u 'e,il!iejiU~' ~r:il .m~ril,f (;01 illo r'",
;jJI11!;'~ !!i,(!~

L:~ll~

ml4i ~jl~;!I

'OO!1i"'~~

tfrii!ll

,r

,cqt!JI!IlI::~ i!i:1 ~~ru!i-O ,C'U!1i@!1! fli!@jjl.~iI!di1l !I]; di;f It-lIIfl,difn'i :!il!)~!.." 10 ilJOil'!iI ,at! loll OOltellil !)O!1J
.u,~UIIl

(a). ,M,:(nL1l~n1Ui ~i!iil:.u dil!!1W Iioi 1!'1j_~1.:!;i :r!! q 118 bCiI,~IISi en hi !!lim mani!i (b). c

,ookPn:.t-d!il,,,sr~~i:l!IJ' .

run

HtI:IiI iimUtu

.A lAG

YQ£u;A.

";4

,;::,Ai

1J'b"'~5<

Coimei:li ]\ai b!llt~I]:IIi CiI1!I1I ~I agu3i cm,I!l]!,["i",:nllll SO'1'an!- 13i ~EII dit' la ,ai:ra bIlii1!ihlh, :~

t!e~~

~:;L'I;I oo.~!bs. emml1l rnllle-$1:f;!:!I ,ell ~~n)!;iJII1I,[I@l'es1al j,'~e-:!l!i! til sef~~iw

::';ilI!'i~n

i!i:stiU' ~:r.::li"',lJiIiiI!lIii£ IiEIJ3i

:li'liibn' oin, Sujda la oo!elhl iql!l_~ !I:!!'iia mir~ITiI:iIi y ~i:llr,1I d c:IlTi,n.11i 'il} cartu'n~l'J:iIJ.

(;@ilIlf,l!!.-i.o ill_~ 'l!l;~JIt'II:'~M1:rn,IWrIi '!riddl:lthll dlr '!i,ij!lil: las boclIS: no n!sbl:llk.~rn i!ilI! 1&11111,;1:11 J' d Ii~:a:" Ahol1:li 'DJb~n1Ii.

F.!!i iilgU!I! (;i!ll!tiUlit "'~ imenu:§: ilf!!l"Sllida gill'" C!I ~rli:a,~.- II!. 'q~J;Il:' 111IDiilll m'liJ.:r,l!' hI! ,supt:tr.rh ...!If!t'~ :ilg~ tfn:Bi. 'Ou:alrndo, ,ilIl3i~, Is 'VUIl~i;1:I :iIJ ii:li~, li!ilIj)~JlH ~l 31!:.1II3i :~3i ,~sI!a '!iliitJ_~ !I:!I Bll!:1IlIII '1Z'"3ilielm.i~' }' ~ hundt.
i!I!!i,'li! ill, '~~.Jl;';nd~,

,!jljjbilt.e! !!1!g,j4!i

CCi;I!wI"e:li

d a,

~n Illls IJ.!!"Dllilii ]\lr!irit~ Y SUl" !._~ h!m~I!'SiI:l!IlriiiS >C!l1\",~io<iil! ~;;., ~q!i,j)'efrl1:!l!:' dd :agoJlJ iIiI!i:I :[JfI~I",; EV :!!~P_i.il fll" iii se h!.:ltiDC ~,IiI'I:~uja:rndC"i']:i~f.lQ !.l~r1!~!l el :9.1[i;,UI:! ,cl:t~ i60!ld u. LtJoS dtli;l.:~~-ICl!!s CIT~n qlU~ e!'iio S!!\
1

1-"11

mow ,d:c

~'mi; Ciil{mlc!n~i'!i' m3il'iin3i!i"

24

Hielo Dluro
conv ie lie en hie I~).~'Llg~rare It
Cmul,do·d
aglm

se

if n frj;ji!,

y . II;:

eeu rre _ Pam 'f', '~'l):o. e' Xperi m.enlo s . ~ s que ut ~i r el co IJilgt~ladlo[' iene iJ:z~

},

2
,

del fr:igol'rfi,co, Utiliza un rec irie ate de phhaico 0 de :n1~t:-i..~~~. o ut i~ ~ rec ilr'iente ~ de N ice vidrio porque se romperun.
" oofs~lat"as

un re!l.mll.l!~'i1oI"'C: I pte n ~eode pbsl ico (on t ~-lr'~! Ullil p.eq Ie.!ili;) bote l nan~J; dc metal
J l;':iri ces lIIl~Lbotellu ,(on I arl~~1], ('tUna adhesiva
L1inll'~fri,~e~'"dm'
UlI!n~ "I n.'!L·il~i:tnlt: de pl::i!il.i!l:'L't, Jw5l:O !IS!im:1l: a rli'i~ a ~(IIi ,Mgu II Iri:u. C ~illiCfl. 'I\a f
t;B':liI~,

~
~

- i!!'1[i't!mipicll1ll-c", Ol!l!lodo e~agllli)

Y b'l [~fi.. ~ ~,fll t'l ,~'on,g.e-~adi1l1",.;I~I frr,~i'jliil'l.!I: O~jil [0 i.lIUHi ,Il!. 1m hfij'.IS,

hUl ,oolligl!'Rllid'o alllo.t'IIl,lit~e-'~rrileli1:Jr ~",~,·ooi.lI1:11 I:,apa ,)' Ia U!~'_I~~ f.!LI!.!'r.J' 1 m'l[ nz;ciipjll'irtli!'. !lo:!ilb! flWli1dt', los hnlDs hlmbwlII_

3
,

ll,~ UIII

]195.1: ~nibll UD [m(j~:(fJ;I l:ililiil"!} (:O!ill a tf~i 31,. 'Pltt iI.[i n a la ta r~~ii!llii rUl1'lfic:: ~ c!:Imll! JIU~; s, ' i'I'I ql!1~ ~ ~dl'rrarm" e~
l~UI:II.

tl'eoll

O:IDc3 e1, '~il!pltJI dl1' ulla oom!l!U;j!, @.b.ITll' I~ 'mill!,I)n~. J"o~ ~n i{~IiI~iEl'ii di!h.ajo Itlt I ~rlllI'ro )' IJIDiil !'IftI1bR- ,d [tl:ll:p~Jl de 191 htnt~~~. EfU11!Ulj1JJ
I

la ;t;:~Dh) ,l!Idlhlt ~'V,II 8, ~M

~J~I

~Cil11 c~Ci1J(IJ,~hl.d!fll1l'
CjtIIC?

13J;1k-es"
tiili4i~

(1(:[00 hiaD":ll!!:i.

I i.. S ahias

Cu::m(!iJ.!; "d aglllll, :li'Ma


_'1!

ft;;!l'

Md:1Ii ~

iilJ::li';3
'

rid;;:. od el

Cl!Limd'o ~I

3I_gll;!

ill!:' ~ , IhJ[~"ii'!i ... ~fIoV'il'l" .... nl,n

~mplJ[j9i hae a O!!f!i! nu. Sill P!"(!,' -kl~Ii:" I


liu!l'rllC'

till ri
.~11!I:Ii

q u~, if II!I I 11iC


illll:" li'il[Lj'

j'~' p£qul!'iiJ1l~ ~!f1i;rI:llJS d~ ~;a~

[i:llo5 '~ILlliI1!e',1i' iOJ

mmn~3liiiiHISy
,00111 ifnl,ilit·!~~

del

hace 1mW!'l'iu

fnu.

dt:

[I~I . ;r,8!53~ '~!E"~!1:rl(!l

1"411l.:.~~diZ' :las il~l'!lI1g('la., ,I ~~iIttu~mpuj)a I'W!U9I _ ~~;."jit'h l:a '1T!lK'2I. .. ~It

c~ .ifld!1' el 1.31l'i1'fcI' t'!lt,lId'IJI 'm ... J[ 1['O~llld{l;r iIIun!;fli.1.:' !lIIlIdS uchn hil~~. '.~.'iludl!' UU;9J 41j mali. ElI1rum.tr,:u.3r!;; 'q;t'J: d n,it'lw Da t1'"puil~~~I' III hlP31 J ha ,r,nl!!) Itl ilt,.n:l. Lo!; I~,d~ .~rn~,!tilil pllI('-i:llimIfi:a.l*!i
.,.i!!~I' il''''pU~do!!L

~.i1I~'.~

Plantas Hacia A·':'· rriba 'y.. ·H· Iacia .__ ,_,'" t • ',',,I,
,I, ". I '_ ,

...

','

;"

'I,

.'

.•••

II,:

Ab.. io a· :·tJII.'
.

,lrumJ·n., CI:-eC'e' hacja ..Elihqjo? 0 P(ii~' e I cenrrario. i,da la v uelta .' p'llfui.l.~r ;;'Jllgllm~~.,. semillas die
~eglU!lnbrt:s para saber que 'Oliil las. mice's y los tallos.

~'rSipl unras una scmil la hac j a

1.

..

'

,2

crece .'orrectamente"

~m:·:tU~t

OCI!.iIrIiC

Ne~si~,:;!11"'~ 6 (.!lllti~l:-' t~ guisantcs h:k luo,; que

se

UI: j I j zan ral'~! "em

un

p!.H,::O·

hli.tL~,. de tierra • I,~ m ejor e s I~L


blJl's,tl'

"!I LIe VII;!fH.ic n en


rll1"ml. j
WIfila

U na

peq ue ~~! b:('lt·e~ IH de rl'~~' .(II ti PaJl:":If'1 rl,egro. y u I[HI! go rna elit.st j COl

olla

nu
0

11 arnud a
LI'tHm:."l!E!I 1i.t!~!i1fl!e
IIiISi;:ii.'l

t-

un I.iesto,

I ij e I({I:'-

Itk~I':l .. l~n~:'!1lol:lllil!l~

alliljii «;(in 'I<l:!i~ dedl!ls, ~' {od!!i'!!~ lij'{lnl. ilia', '3, que n:~• i~i' •. !'ie dUI)_lIIlP'~·

1F,"t'~~8i:i f~ ~ s i1m~It I~h~'~ en III ~,i i» ill !.~TI",III. Cifjlllii~,1Ii '1:-1. tiL"5I:!l' 1'1'1 urn IIUI!i~1I" 1.(:rnp.ladA~ ~' con IWll }' it!:lpl!II'.1I 8, iillU.~ hD'"ot~lll,I~~. S[!miI1la5~ N!N:(!silJ:llri 1IIn.'c(!iIIID'" di! WID,t~~·mUUHII 1Ill:i1l",~ FiJlUpIllI' ~ il:if'i~m:r..

8r:JfEi,.,U N ,(A$17C&J

Cg;iim:lll!' liD~ sclutillllllis ill y,:UIi hrnm,a:lltl]i,


1.:urt~ pail!' to~ nhpi"1l1.105 . qUi?

j'I,·'kl(' unlll ~~rmmril dll"lIl.tro ,~!dif\~'ifl~""{II: ~;1! Il!IlidRl.!

Ct' una

bWtit'lIa,

i:!o.1!d liII d'C' phlllrt it! O. :Dtt ~


135; Sf!mi.nes
5'.

00

IlImli '~IlJJIJeiiii:i

'!nmlrL1d~L:i'.1::31 ~iL"j;'ii";j ~Hj"Iit;'d~ iI,'lI L·,bifl!;u

ser gr.1:'i iide'


de
lii!il11'1Ii

F,e-t.!f! ~i[i~~1111{·.1d~· .'~UH •


~.

!!.:1!..!h;i~'m:!)lnll.! hii.'rIi.
'~I ('Inill ·1l';tt;IIPt~rno.

EIJ', u.""h.' la llliIl!tielll:JJ008 IlIli j ii'(~:lu d~ ~p.i'l flll'.iiliro. d t,j a 1i1.d (I' lIIl~.e '1:li'ellflf~" IEIIbif:'l'itCl5" ~l!lJii;'~.ait.(l(ilifli 0011 I~ ;g1)!i"I'i:lli ..
Cll~u'::!I . hi!l!II)II" ,~,!~n !,il~t;H' I('t[fj~' u
Idill~, Ir-I!'i, dillu.

t!\I);,

'1i'31t ijlimt ". nt e- ~. It,e;rngruJl (!S'JiIilcic·

lJnIill' 8 Crecer

('!TIn luz, M i ~';3:1a t

A,~ Bp'JI!Et.!;.A, ~ UN ,O'I~ y' I:.t!S i8:Rl'O~ 'Cif,~~~IIIJ' MCJ'A ii;L; .


Q'TmP

D'AL.~ UIIW~!lT,4'

p,t r que Sucede


-· <,
"......

JA~ ..

0-····.._·,....·
..._

/ ....

....

~~ m,:;:1 ·oi:r.~. 13 f'ial:.!: hlblitl;·. '. i;1 ,9ib:J]o. Da 'flll:cii:.u IEIi lIool~\niil y ,g~i:>lliil
Ui1 ,!!I1f~l ). IUlIn!! 1'ltl~M"

C UIII!l,I]U!il'l"

:!K'miil:u;':!
haeia

:slII1~;:!I'm fUl!irli de I~1!iIo.1:<l:n~. ~J'f!I(I' II: rIN:(![,~ ~~:a :lll"r~~~ ~ !bmdn~ diimirlil!lta .. I'rlja... \' Nile~. .
10;

CU!l~ndlll' Iill; dOli D:rliltt

I!IUI;'mrrr.(j 'l1I'UlI.." j:t;hm It' I»"i ~,un!j:-;. 'it'mpn~ "'ip~';rItF ~i [13. 1.111":. R' r,l.ijOl"S Mt'11iI 1;111.' L

!LI)s:

C...1!t'E!"1!I1 ,rllirntil'!ll i

~rolt$

ill!:!'

'LAI'ti~ifnJI

pt!orr.iIU('

ereeer •II

!l'rIi

'lllili i~lfIo cont

...ar.io. .

·~jj!a: :!!; ~I, I;:IIIi.W:l Ie

dan all'imcnilll-.

C a",' alizanrd '0"· elI.. Agua n .... , . ",."..,


" ..:" J. _ _:;. .._ _ ..
"i1 _. " ..
I .

I sd as las iP~.ffi.1iD tas aecesn an a.gu a para vivir }.'crecer. Obuenen el

ube ;;Ii ~O~ ta no!'.. '(,1,$ p,1 anras ~~~rn bien e pu'l :saliiJ t~glJa PlU' ~iJ! s h4)j~ So., son go(,ot-s hHiI peq ucna S que no S€ plied-en ver. Haz estes ei' peri rnenros con plan I,I,' ,
."i
Co.

a~~laa IT'.H,"es. e ~I.IiS raices y

ell

'.ro~:!5it31",3S
una rams de apio frC.TO

un cuchillo iin Ia I;) ucu arela

u n arbu sto 0' I,~ Ifl;UJlI;i,l de un .:url1t') I! crec ie ndo en t,rt calte u Ilt 'I I,JI\~~ de rl:ih t ico ! un trozo de .ucrd a
I

'iC o:rt!li 1llI11l p.E! iiillii.'! fi iii· '~II'iii jill"I' 'dt. ~ !!i':~Q1 ~ III!;" apLO. '(!I1;'Inc-.Q la nIIl!:lf! t!,!1 una j~i:n-at'IJmi UIIII prl'i;iJ. ,ii1t i~ J~ Y ,octl:ur Dil1l peen de il:imrma. U e-j a, m~ j~,I"i"a ~fI I~I~ lil!!g.IU' oo'm'lllbdo. ~ ('(i;J~, IUl d i1ir~I'U~' . jli'! ~fl!i.

'hl'i/,3 li:l(Jfl

Irjl~'I~ lIIel dlt i!.m'!Js l

;fj,[lo;IIi).

aiiliu~ [!~inJl'l~elr;::il:iljf'ltr.ln!! ,tit' I~II C<I1Ifi!:1'I t~ '!.L!]w 'Itllil tn)l.Il'8

purntllni <l:lliwdJidu d a;glJllli


"'l:1r

,ptli'th-·.

' 'm. O~"-";i1

c ilia r!:llI(rhl',

d,iUI,ilI('

cl taiio
•.

[lUI

(lIllIDn!lIl,da

lEx PuIsando Agua


$DJ.$A Pr' ,PlJ~T/rc,()

,2

'"

~'1i.-.!IilSI bll!l~,1I, ~dl:ur di;l3,}' ~'I(!I·;j",iillot~U.d~ , en . u ili.ll,e-r.iuii". S~1(1. (~!aswli muy i!,;:4~lt4I!'<flI:.I:,*. ~ .j_il'b:nrmliuu~rn m .•uU bd~;d ,ill;c ~glllril d~t!nl'Ii!ll' die' 1!Ii 'oolS;a.
~W::li

[..11!!i hliIJiI.!> d~ lsi ~ IP181n~a~ I:~ 0 il1!li ;a g; I.ilJ 1i;!"1iS ;r.rtIlUY :~,qL:ltii.o:!ii pilI" lllrulo b Sll~!"if!.cie., E~ IDs ,diM de C!lJi:lr, pm" re~1 ,~~g.Der;.w sa~[i go.tss, de ,Blgll~ "111lL!~ ,it'!ji"''r.!i~Ii~I1I' 'E:t.1iJ' ~!i. ~fj; ,que se ;:!!('I!!i!}lU!); dlrlil["!J dlt nrn bo !w..

:mnh:'llli!i

'('UJItt

d!r ,pl' 51:iw

m~11 j;llilll1lil dl<' lii'urr,iI'~or. R~~b!lmhl. )' 't:![Ii~~all:!i -IIi !'Jo'l 'L~m ,d IIlrt~iZ2l1' d!o1'una
'!f~ nlll!Il:aJ.

en~2g!d~ .el ..;;-olur dlt~1 ~1IIIJi.

(_',oli!H:'ilI el t::':iUiJIdIE! I,!in!!i n1)l1l" h!~nffi Ifn ~~ I!ii!{fiild~, QJ~ r~'iI!Il,~.1'lOiiflflrli m

cc sped, de las
eharcos
if

secande

e I agua de rmi curreteras, d·e:1 C.aSHS e 'i [ld U! 51[!! allgu:lmlS veces de I,ll ropa, se va
~ent(l.~'rlie:!lte ~.(i'So van d i~m i IHi J'.e:nJo hasta

De's p~te:-; de

1.1

n c h a r~l.r!'O n.

q ue dcsapurcce

cuando ,eo:1cl in'la t's ca ~UI'O~O y

Vap(}u.l muc ho mnci~ :ri!pi do

ru_ E~agua

S~

h ace sol. Cuando 't.':] ~ iempe e S h'IO y hii Ir~eY~Jb~ co ~m'Srnejadas ~J'ir{lanrnuc no m~is. ,12' n secarse. (.Pern a ddnde Wl e I ~gu.a'?' i,Y de d6nde p roceden la s n ubes con lluvia? ~',CU'fIi,O se forma el agua en el c ie lin y 'Soe tra t.1I sform ~~If: ~l lhsvia? r\,q_ U.I tiene s algunas fo rmas de "'I.'C riguarlo,

1 - en

Coltl~,el's~6ri1de:I' Agua Aire --

Po r q ue Succde
,G._'uloIIildli) pcqlllCiI:a<s

i~~~~

"""~

i;!' ~~'l:';)

!ii.'

il"!ilfi~roiiTIliIi

en ~q,.liCili:ll:S
nn

~:iIIl>,

i.llll1l,

'qJUC IDO !5Il'


::Ji~,U:i

1P000dim
illlir.P.

'I,IIl'!, ,

Esio

lI:am:i!l, J(!'V.IIIpon.ciOD.

1!,Ut::l:!>e d

311

Las F.st~ lliiri!

C(!(I!Jt'!lI tim p&!tt;a. lllJ"and'e .e0'1l1i aglJ;31 f.r.i~, ~Ii u'rn dia, IiilliliE8d[!j, en Ia re];li~~, iI;iIe
Oiiliil '!o'L",nhil 1::1 " ~' BDd~j:9rl1 thl~!'!ite U'(!S hurriillf., l\~:ir.llil!li iIlI!i'! '~~J! ell ~~i!l!!ld@ y ¥i!~'S$

qllle

(!~

8.iJ!:W~1 va di!:!il~p!!i~tiel'!;i!!{!!-

{\~iUt'!IJi d!.iiS p'ila!iM> I!'~I Ulli h.lil.'1U d(l;.Dld~ ~ilJ'i:II ;!iI!lii CiWI 'liUfdir:Ji 11:818. i!lI.e ir:Jii\:!U3! en eada UIbII. iPoll Iililll. lib:l!'€i; ~etr,~~de ,!lII!@' 110l. !phlit1!i!i paJ:'i31 ~I!,WI h.;i.ii!:.;a SoIlImbrn. 'r~~d~s ~j'f~~, b.Ornl 0 dos, ml!nllilr!J!-I.

,"'t

hliimlC'd.'o; IbmaBo '!o'Sipriir. de q;u~. '~ '1l'1:e'lo'Si" FA! ,c_ja!i de- -cal.'or,;, ~!iiigiJ..ia se il!\leva ,ooM1:a1ll1A:!IDI;!;['nii':!; "~'I;:a!"iri(lo,~ 'Io':a!lfKl2'iIlIs.cia eI delfi_ ,F.II it!1 ('k~~ Illt\Cf: rn8i'ii fr iiil WI,!! e ;jI b aj;o eu [;;II 1ie-N.91. :kiliS ~fl'~~i'lS. :g.ol:il'~~, ,~gUlI :!Or! \'SUI uni~f'!dtJ' Itii ~~ 'Nnmt 'IJi!rioll~ :m:it;;: ~.~mtli)i. ~ ,ti;M-Ii!I~' :a su -~)I; '~(ItlJiim las IJj u~ qjliil: 'I,'t:m~. en el iI!~fI·l.Ii.

EI Aire Cal ient e S IIJ~'

Oorrtlll
fll1I!(I;!~~(i
Ill'

Ynaiii~,IiiI_ii;

~l~1t

'!1fill'wcn~II'\II"'!;.

o!.1e-!or~!iII Iii!' [PtEd~11i 1\II!ni[' ml!.lly hiED .. Stlj~iUiirn Il'll1;rimn:a, dij!o un ~.JjI~adj)i~' ~IlmI:;!J
dlL"fl:'l'OI!.iom, y
SiI!

.ilr'~ dodl pBipE!1 m:aj; 11-11 pr:Ji~11 di2' :f.iI!i(!I;!'i!


I!!!)c'dn ,iU'!'1I~;j!.,

En ~m di::l,~:~!i.'!!IiI!p:lados~el ;al!:,lIIr:Ji ,d~ ~a,!-I nu'It!<e:s<, '!::':J!], en tfor,m:a d-l!' lIuvi8. lE-!~;r:Ji
Ih.ll't'ia

mo~'(!ralli

~' rrloo; ,)'~niil!l!!ill palra!' s;~mar. 'f.~ :i1!gl!l~


!iiI!'
'!MI!)i.!il '1lB!i

C!!tUJ(!'

hr:Jir.'i:3I

~M 'esDalllqllJj}5:,

bij,Q~

i!1IJ! [~ MlJ!i~ ~tlj!ruI~d~; eY,~~r~ eml ,~~ ~ ,all'!i:!_ lEn Ull d;~~ t~fr~p'I'f!d!UoSir '1t'",<aIJiUonl 'hJ;nI!I~nd1)l I~!~$ nubes ~Il~ BJ(r~lth.Ilt:II",J!D I~I;!,"'I~ d~ nl~I~'I!)i'.

1m, luill1'1!P-i!lr,I!i:, ~nd~i~I'

.' L P-:'o"'r
II!

,.

ex re li'i1mc ntos

Inten I'~ haecr esros

el agua cae de sde el ,:rdre t.llulmedo ~' tcmplad '.

de 5C LI hili r corn o

:i..!~!fi::'~ n!('ip:hrm~" ,d't, i.I!i:iLUI ral['(!nl" ,dt' lin ui(o. Suji!'m:l:!. t!i~i pf.lJiml!lls.oltJ;l'i .-;1 re£ipierlll!li;:' d iillr.Wlllmt' Illm! minUfo 'Ij' niii'is, 1lll9i il~ ...·~dt- lilt 'p8al,\o l 'h' .f,as riJI'lIl' CiSi,U CtlJI:J"~"]} t~, d~mil1iut85 ~;t~< {_~ ii'tgUili.

Bil.'!ot:.l

!i11

[parle

d' hidt. '. 1Ilto~'j)u£·Sd...pc~~~~Iil1d:!'I.lJ.h:•.s. 1:1 IPaI"l(l ('''.~i'~-l~ del ooh:: 'P.'S~ar;,j ('ub!u!:iI d as, de- .iI~ml.

lin bale dl1' J'I~!;'.~~I uIZ' brini:!' por.· q 'l"NI~rtlj)1i" ji h" IIb~ll8l!i t'l1Ir~ .'uhlJ~

~i!I.

:hs. t'OIBl5 d~ .:l~!4!iI Iij]~ ~I!i".li '!::1Ii ·el ~~1('d y en Ias P.llailil~~ ulg}llna5. [riJnlJi1al!l>!ll~,(:' a~u8 del a,~r~. I)IUnJilllt~113. iT!·!1~ I~l n II!tirn ~
!l!lI'irn~ .)'

d ·~.uPOI" e·.~8~1:I". se d
t,"OI,III!;,

~llImlil]a

(iG'iiI11.Oinoo

q lite;! ""'Ii:' fll las: mana,,;,! mUJYifri:lls, :liJif<1;:' el 'c{".!:;pel!li (11 Vri!.i!I!;ii !fIif~s.;t!:!i ~o hl1'.I\i:Il~ltl. I::~iII;G1iI1III que' s;eo ;!:!fmnu'11Ii l'fOlttJ'.e- 1:1 lti~fIl:'ii Y ,I~o.!i ~ri~~ic ' Sl' tf'ans~ulf'l~r;) iln il'li~~_ :1~8ihlaf~'~.j) i!'S('.lJn!hll

Cmntdo

~nflrll1

mlJl,. r,ipJdll\. ,e-.I' UigU\llJ ~ :l':Ii !:a, 1t'1Ji m~:&11iido ~lf' I iif~It'~, 'Ill ~ .,;'iIH!;1l ~'I';!'~i q Jj Iil!k"f. Pu i!I~jj, 'i!Ieif ,I'm>'r"rislak!:r;; d~ lIli~rrt~
UIll:Ii

~I a~lf-.efl!'ll!li~r Bilo di?1 ~dek)

'ron

lupa,

Confecc inn a esta t u rb-~I1IU y ',uje'w Ia je:b<~jL) de un glrvfo. G ~i'all'~t J~H~dcvue I!~'~~ 'iueltas So Y m ien IHI!:s. cl .a~m~sale a ,I; horros, Si S.{'I'~~;lenes la C'lI e n.:Il~h entre 10 d:ed'l')~. de' f~l'H:J;1. ,qL.J,J~ 1'~I,mhi,e,f1. rnle'da girar. 'In l,mihimrLL 'l,_"guin'L da nd. l vu e II a'S m i C'n! ra s sign
te n i 1;!'l'!Ido
~,!,glJ,(I,

12· :.

N ,·t"(!si1.ait,l~i,

unu bc'~klhl de rlfL~1:i,l'~, vuciu


~ I' i !i11'

rrozo ~~cC uerd a tit' II no:.. ~~ em de larg1l1 una c ierdn finn tile .30 em Un4'-.... tije ras

~il.pi 7

l'iJ~rudl~]'('1il' 'i~~!~,J!I!lXi.:a dt' las I:ijl!'m~ I

dmiro

dlt: Ii.!

~~enfl,
'!.."Bo

I:f~~: Ib!to ~ I!JJJ;i;!;r~ CI!' f'C 8 d("1 fo ridIII ~iiI~,

(fie

'C'f(~ !!Ii;!' 1::Ii 1Iirk p

!iupt'II'~lIir. 'mrno

,.tl! dU,,,t!JlIJ, "

reE',crla!lul :iI'1ed I:d)!.ii I'" • r

I!riJ bQle!! .. ~d1~"I\fJ~IU'f1':3, " bJ,lII un t'P' . Po ijgi:!:aJ 'i;:iU!1'': itllli ~gl:lJe ill ~\ 'il!~IJ"'i)" Illlz d,,, 'lIJ!:ll!j ..... !!t'r! ~;l~!lIf~ ~,Lii~ril!!lI' II'i"'-l' de tclll bOlt:UiiiI, II.mu It" ~',iUIli1 ~rilIdo\,-

"~nlil:tll 1111'SIt:\':iltll..'iiu(I·'
i:iI

I~ bu1J11' hi, o'\hli ibll t:!R"i:'1.IiiI ~ij;!,~, it! el I ot!nl:r~ ,d~ l1li m:.l!!. co\r1i1J. Anoo III iii ihiph an 1j~'frllJ'el!l!l:~mrn. COI1l]O ilm C dmibqjo.

!»lJ;

1I!~!.i,J<:'ifU~

en Il!'!i

p~i'!!:e'

.o~ '~'C~I

M3

~'jwt:li
,

Mi~If'.liiU!ll~

Ahr-e I!& 1rifo d l ag1l1l3, rlf13" il'IJlliK'~lia Ib 1~~iI~;II ,d....~hlllJifl !i.IJIJ!I!llincol111 'POii'" i~ CJU!l"lTdll !)j t'I n el ~ii%_ ~;[1111 ~pmlIH ~ ..
(:0:11'10, '!:'O[:

i~'IiIZ'.

t'l

~lll!

~~Mr,~ a

dlloflif

j;j!'i.

por !os iill.dGS J


~' YIIJ.t!II;IlI!'i.

11:jJj

bl.1.t:illill dl!!r'~ "'1~lq~~,

ClI!!f.(I!O el o:!gl!.!~ :oa~ a clhon~ POll' Lw r!lg~'i'~) !))blitil:iin~ll1!e, lip; iN't:'~ium '!tlTr~ , ~ ~f! OO!elllfiJ b'illi~DdlI!~~' ll'iir.llr <e{f! !i1~NIi:If,~lal!i

OiJ!IJq'~i~,,,

Pun en movimiento

COiJ1\"t':IIli~1!: n tc hacer este expcri mcnto en 1!J!:i ILI~,ara I

y esc: LI n':irit papele s ~nojados. No los seca Ii cornple ij amenie pero !(:":Iim i11i:1~';J I1llIJ c-ha agua. :1:: s ropas
0

I eq 1I en,.} secadora

esta
I[

exterio If" donde no i:mporI a que 1,<11. co" fl~ se h um ~de :t' ..~! n,
N"ecesit:~lIF.is

una betel IL1 UC pl.io,;!,lc !.J


un I'[bpi:!
un carrete de hj~fl UIIlI'.:, Ii.i era 'j. i.llJ1Ja c ue rda
(_'QII"I:IIJ 1!Ii p,artll' ~1J~~!tiHf d~ ,,,,'!fI.1 1Ju.,di31 de Jllhi"iil:il;:o y ~Ojti~llaiiI.'(!(ll i.u~ UI!t:D"th!iS DE ~.9, mi.:5.hUa tf.nf':!!!~~j ~t ~ {"iIi lu~ >Iii jio'Ujo'!; [ ,'1/ 2 [l!iiu',a :n~1[ulI'b&ri:fl tilt ~u~, ~1:1nmllJl~ho.~ ~[ljE r(j(!j: t'!!1i !", ~h,'Uu !cOl] las, tij(!ra5~

,1lt..~li:i!!::Ii'lHm
~:EIi

i(!sll'nl.e ,diI;! t! I~~

,C'lJuillli!i1 dE!' I:i

l:ipii'C

~ !l;!1ttrti!tu de [~,'l"!.'!t"I"rlI"

:~.f ... ,!Je-I'Ii1!. AI~!udlol an


.•

l!Ili;!~ii:j:"Q dll'

3
,

Por que Secede

'r l"i'f1nH

un 11al.illilil,r • ~mi.lid

l;i (;gl;:.rcliii ~Ifi

11l~, :lJlfip.-'liS Y 1il~1!I1i-'!i\~1 ~

~r. ~I ili~n(' Itan dlt

p.1fIl~, '100!fll!iJi jlI!i!f;tI~ h1:i1iS~iI It;! !/lit· g.iT.1L'" III ~~;;!:!.d(H·~, I-U It d~I~,*1Ji ·"'lJf~tii!lS. Ir~ I'lCilJ9I
,iiddi'~ Pllll" ~~I' 'Yl!:uJil:I'O!i.

Cu:,moo
Col't.l("~ Irilil::nllr!JJ de lis biril~;m::l, ~lr;<j,rllf ,~' ~'!lI~Uu~tilt [Il!::!I[pc,l[ urn J!ill!OO ,BlLilII'Lli;!(HIf~.PJr.:1,.": 10milos haL"iill f:"mlillj 0 ;!;l1:r'U' !i!f!'" e, :'\10 ID5, pr!I(rnga!lmil.: ap-r~t~!l.h}s.

CUli.JqUie"J"

t~~.

1.'1)t'i10 f!

hi

~i:am;a fl.!l"-!l'2a ,C'(!~ .. !lif.U.,fl:Il.


~~adi!!n IIl:EIl':III. !I;·li.I",IIS!!i! h:BJon!:";; de l~ Ii&. "1::.~ljII:mN.

wan 1'r!OOllJJlIllYn ~ira. ~l:.puh~, IIJ~ODj,irtll1<'il'~llie ilia)' .... Ihl"l: ~I. ·f....... O'!i!;: tU
CU.fUldilh '!.>R

III

liiI~ml !oil

, e. ·s··'~"'1"" .d
l

UL3

que?
'

S lIjf':;] d t:. 'lin:t!:" €If!' hi"~ Cf~f1i III 'I.~ !


1m-llIIlO.

.... ,

CIl'Jl

aB,

ot

:I

m:alll!l}. hal.

l!l!iF811'

l"1 IlQpiz hlln li'a:p~d:Jlnli."I.'l:1t ~n1-l} puooa!:i" 311 i~I!J1JiI[ ~Iue ~:fi;'tlt ·!iOClh.

~.ail ~G:':i~l;Ir.i)~ tU.~·. iiil'1lI - ,; las u !il, admrii:<o [11m;:-il!!n:;U1 de II! Ini!'iIDa

fu.iilii!:ll q'!iJ' hI! !i1N!1!;{i)O!f;iL. nan YIlt· I. In ~i Im,I'A:I1I8 'I!!t~H:"ldai!l ;'f (...(1 .~~ 'II Ii! d(. till 1m iII! II ~-llI!.e' de,~ (letH i(,~~ POl" Eo!; a~uj!Cr'o!i d~1 l'lImbo ...

C... ;fi" cas ientit


p:rt,s~61'! Atm[!!'it~l"ica !;~ la tplli:.,.,iol:i, del 'fire sabre OO!ioJ'.iHf~!i. F.n e] lfiIi1,i\d ,d,d mar est" piJIesi6n es ~1c easi tres !kg [pC!lr il;5c:n~~!lilile!LrO cuadrado. pe.N) diS:imim~y~' c U:,:I,!!1i1", $~~be!i.n l,u
r:n(tJn~~l'iia (I .ilI IljJ;gare s e~e·"'a.d;j';lj;" 'f.·,f(~ ~,ie:ol.el'i.e sii3JpN:s:iolfll poroqlle es 'igLlnll1 la pregiclin ;e:!oi.t~rn., de i.!J.!1 ';::~ie~pf.1i. 1.a~!i, 'C3itiilm_'il!:i, de los. ~~",,:illJlII~~ '~Iie'iief.'l. e n S~II unti!riol" lliilit!: i!I, plTt'!siHin .. De 10
,~![!!ntr'llino,.
~O!'i,

1E~~.s!O'i!i
f_:o;.t~~ ~,igl!1ii!Aci~ ,"~rd.li~,hllr.
'C(lo:."i::!i.'S.

Diltlj:j.rOOi\i'}!O SU!iUM
M lL~ha:)
Clililillild)ll'

el11bti;;:aroolliiiilW

'!:l~d

i;;;'!J' '~!:.

~f!ks {,'ODliUl I!!·IailFe! ~II :fnet~ill y ,e:!


'i::::tpall1tieml !l..:EIli~liitloe-SJt~ll

agU!1

!ill;:'

rcv~[jf·i,'iJe' Con P<l:!i~ei'c!i, iP!!i:1.ta:sp.IIir~l y rl.:"(l!i:;:inll!~. It'X 1'1i1~!iR d~()ltid(ld'o(:: carhonu.

pa-sl'lje:r'l1's se :SCn:tii'li1I.ifl

muy joo6Ifj{l(:l:o~ y !Uu'1;gr,:ulu'o prn" bl.}s, ,oi:(JrLiS )' nariz,

c.r:dieQt~ ~" ~:..:;.:e. fl<lIt:! rites '!! los nli,It':!:i dl,:, 1<1 '!Ii.~ I, tre n. '50l1li UII1i pocu mas ~IUgu~ de e'U los d r::~~ oI;"~I(!I1" ,q~' en ~[lo~ dilOis de de~rio. I~ simismo ~O~ edi'fi!:;'i!O~ ~IJ~m, .i:IIuliiii-tn[;;'Lri d~ 1:111",8:1,) L! n pOCIl). EI if ITI:piITC S~lIIle' !E!i uiMing en ~ ue va York midle !11ltf:l<!i 15 c m !rn1i~,~ 'qllli" {"Ii Io S,,dlnt!ls de calor (~e:~ '!,1"i;:1I(ii IN ,qjueen lns JIt: fdo en

Las b~urbLlj~!i,dd
~!io1ii;:l.

gill!>

sale n

~L

lr,avC~ dd
~Omcli_

'tine i~l'1d~l Ihdnmo

IP21ra

:1!Jo,~l:'ioo Este ~'~ d nornbre iJir: los sii:-mc' C'l[}'lon::s pri [~i,':~'Pf:1'!O;;! s ,~~ ;)!r,c~) iris. Son l"IL",!jo ..

il1<1ir.jJjfU~. t~[mlJ'iUo.... erde,


:ilIn ill

1W!_!~.il1UJ [

illviemo.
!fi'!rii1l~Oml
Cn~nri,o dos ,ob-jetos se tr()~~n'LI DO cnrnra ~~! :;~jaspereza diflt::uUta el P!J!, (I~~'!i:~:aml!i!l!'U1!t~) ,de UI:1Q, sob~,e ~i otru;

J' ·~·iil)le-[a. h T

ves

~sA,(I;S

colores

ma~joo,~.
!;:'i;
Uilli

CIlIiOOI'l1lJ;

otras muehas fOfmfi'LiS de con S~~bJii ,''hi:;. fJ d i6.il:id'OJ de c·.lrrDOnlJ se ,!t'ch2L en


.llii!gl!lloa"!i i:;i::ib~dol:l!!i,. tales cume illl!
~-c;j)~a

g:;i~ ''IIU~ :~eIPrnd!~;cr,:: ~~ mC:7~lr_r V1ilrH~SfG}' biCi)lr'OOM!'{I· sedieo. :E.~j:!;i.eii!J

'Oi\d'i [~~~ri~~. ,CU~~ es la h101nC~t.se ,d!h~id;: en ,~S~II.)'!.i "l~OI,I}.'I'(! s. Otl~'m(l'l,) I~~ de !l;:'!'lI{I<!i ~Ti,iin SODrc' luz :jJJ~.l!l~ m:IiJI1~.ma !illPaJec~' 'b(l~nc1ii.
it U\Ili Iii do 101hiZ

e-S4~

esta

re!i.j~~C'II1.-d21 I i:. se

n~fll1lj)

fric~i!l)[1I-

'!I

la 1~[!1(i'ri8d~,.

p.tI!u~, ihi;!~~'FI~::;;

efervesce m1C5.
CiIliR!I';9ii;lCi!ii..ll

L'!i!lk~Ci!!;C'i!6~ .signifliL~, ct]~uca'l"

v~ ~f,;}eL'6n
'1~~Uru;~:o; !l:U!'ia~,_ t~Lle!i

IESIQ ~ui:~I'1~ decir


ddillilii~e'

qUI:

>l;:L1mOel ~U;:--I::lih;:' 00 la glT:tu.

tie ll.1:rn dol;'

IilftUii:"~ I'm,(;'~ili ,ili:ti}jO. M!:,j2[ 'I.tr:i~

S~.@~inc(J,emc~r ~'}{iismirT!Jjr. Obj)r,!:~(l~ ("'1)'i'I11r.lJ ,el Ii'Ifi..etul • .ell ,~iii\e y el iiI.gU-aJ, se; CU'I:iJlr.:;Iit:~1Il eUil'inuJu ,tilt: e nfru,,~~. U~~ pllleirule' de Itt:!:':W ,d,~ i I f'!, ~dI6m!l!'~ ros clle
h~r,!i:(!I. pm5dli:: 'i::nJ.::(~.I~c clt~i r U'I1I dla de mueho friQo,
LI'n

Hn~Lm~qt!qni!l para hacer 'qUlf' se


'Iii ue \i~I.ii1. Cti;:"~liiil;;) se [02:;,1111, i!ICI!!'ire m~Lm:I.J~!I!i~!c~:o;; '~rl! n~~s u n IPOC~)

rn llido[) qUi:: uil! 11110 P'l,.Ic!i!l!);:'~crlo, v t uandn ~I~o vi iJ:["..'! ttlJ oyes el ifllll'dU.,
lit: 'I;;L

rnuy depri

sa"

s~mu~''I,'!l;:'t!lllJ!

cuitmlu aigtl se 'i hili;::!:;'

mt:il.ru en

(1~~'iCe n m~~'" fl'kil (i;~FfI'S. Si '1:111 rm1q uina r~)n-c:i{lim1r11l sin ~l;;::'2ihl'. los~ ~r,;l~I~l!i,

,ranl que sc mente unos sebre

Con.d~~~_O:IJJ

{)!qj~li.us iI'rl'l)s!. tales ecmo las p1!!n;;:d~!:; deil euarto ,d~ OO~(I, c uande ~Ihn~~cl yifo· (fel i!\@;uacii'!il ie flte ~o ~O'i! nic ~la sobre h'ls ¥erit?I'ii1'LS. el[~ 1liM: <'!f(l: de. Ir'l;). :~..3i!i, dimi Il.UW!1. ~:nl'i.!l (Ie '~!1lllfi1l. e'n ;2"1 f~Lre. 5iOft! ,rJ\e:II]I!~~i!'l{:l~J; l!Eq'IJ~:rn8:~, [p::riJrn lPooe:rllils ""e,r. coi'K!oeiils.1L,Qm;. sobF(l: j'!!lg.n miU)." frir) '~~ h.flnS;'ft,}i'flilim'~Il ~,ot:ns. g!l~nd'C'~.

SO~I las. gtltas ~ilbl!i,f1~I!i'~~ ;j:[UC "'i!:'~sobre

~n: ,QS n if~~l'l'rf<uj;U:I~~i il~ml[~-.il, ~.1~,ru {,:::I~e'n~ ~lJijcll{)!ie't~I'rn~"-1- (,IIUIL!: fumDil'ill!1I1I y !:i!' se bltHl1R~;;lri.~~ U n~) 8] otru. el

prfK]'IJ"'~:~ II n f'.IJ~(.LIo;;} m~1>sie~1 ;;;Q'I~ dedos. sent i'r,~~la ';..ibr.i:Ii!:.'ion.

,arl!!fi~ :S~ I,u

vibr.;,;;::'ili;ri1

:!iCIll 01

~:tKllj$ J~t!i,~ur:u~ ensa

u ~ peque ria, la ~ ~I~I!


~liiI~

'Hli, VU[l!!QI" ,dt:l A.gL~


CIL12f:ndo d ~~g.'Lm '!:.v,i.!i[p'iJ'i:';ll. se :sc i MIUi;II,Iil;C en e] ,:-J!lrc 'i::iIlI gDt~1 .

:Uu~~mn O~~;r3 .E~.,~'j; ~~I:$~'j; I,II!: ~LL '!JC'~," IilCI'O que C~, !Q real rne rH,cc no 1C'~1'8. () [l'LlIi;:>i;lC !iiC'~ :tUB.un~
",1 i'Fei!'e nt,,", (II,'; II,)! {bw,\: 1I'!!;a1:1iiii:: U1!Leo ~. T'u ¥e:!> to'lfi1ib~hi t! 'ihmsizyne's 1P(~rruue tll!lS tltjus ~ ;i!'n.~:::IIiiJio'I'l1I ,0 'P()~~1lii !II} g ~I~ t[~'!JoJ;'!i, if,!.~ IT!J:il. pL!:nJ d IliIiIii:'n'!-i.g~qillfe fee i l~ tu ,ce re-or{io e"tl.
CO Sj,~ 'qJlJoe flilfeCe ~oJ.fOf~l!in.

Jle(I~j;C'fii1~"' •• ,~n P~q I_Jcliiil:!~ que ~.lil:liii;ll i.~!> i pU~O'L!'S. ver, ' I calor. 1c~ f,j,irrc ~C:i:I:1I .pW:!5dErilabsoitbel- il!t~S, 'Wiii~~ ue ~ I ~ in:: !l;i frroO 'j hio:rru~~(!I. I_~:;;. t'r~!iR~ MJJiI~JiJI~ St: SeCiI!:ll aMes OOf] e~ C~i kii!' Y li=1IlI li;'i:5 { ~t"t(,:<.- 'I:rLj~'. 'C('Igjj ell 'riff!) 00 11:,00(1If~1~
·h(i[~Di{;cl!i.'K'i•

Bromasy - _' Truces


'!I~~
~

, Ol.l11D

baeer

pi.!ffilI, bromaa,.t!"!.EO!l

Co 'Q'haoor
fiVlOneS
A •.

~'~ebs-dB'

111,
_oJ"

,
.
.

- ~~h~

J'~r.i~!i[tIS

1irK!f!j~f£lil>ooh~d~

..

r""Am'_.I()

que,funcionan

J'uguete~

0 '110':],,,,,.,-,.,1' 'GLr~J:.
',.:

,-Jllego6

Cemohace-

de accion

También podría gustarte