Está en la página 1de 2

*.

j w s*i t tt r *i n x;5 Ftrgcra t spse

RDPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
TAFJETA DE IDENTIDAD

il I i,lr\1,\

[ I ill,i] lirj.i :i,

ib',

\-: oo
APFI
DOS

940918-18714

FRANCO GOMEZ MONICA

FRANCO GOMEZ

NO\4 BRE.S

MONICA
Cdigo: 103021 Grupo: ONCE I
Sede : Eleazar Libreros Salamanca

frr i,8:

Nnirofrorto

fr"t

,*rl't' -rir,i tii:

A. irttitt*t i" '-

rrt.

Curn acredita al portadCIr(a) comro,E-s]y?JINTE SALAMANcA Educativa el-rnzi LlenERos civiles y militares ante autoridades educativas,

FEoHA DE

NAcINlENro

18-SEP'1994

ANDALUCIA
(vALLE)

'ii-ep-otz
I IIGAR DE NACIN''|IENTO

,i"io o*t*"'t,.*.o
26-ENE-2011

o+ s BH

F
sEXo

FECFA Y LtroAR DE EXPEDTCToN

ANDALUCIA . .., .-nl{r#i#" *o"l6fl,

Lc. CLEMEN'rINA LOTE

Vence: Diciembre 3t de

2oll

- Andaluca' Valle Calle 6 No. 4-15 Tel: 273 5123