Está en la página 1de 10

Casanova, 57 6.6a.

Telfon 93 453 53 10
Fax 93 451 81 95
e-mail : fcbillar@fcbillar.org
http://www.fcbillar.org

FEDERACI CATALANA DE BILLAR


19 de setembre de 2011

08011 BARCELONA
____________

TEMPORADA 2011 / 2012

X X I I LLIGA CATALANA INTERCLUBS TRES BANDES


RESULTATS 1a. jornada 17 setembre 2011
SEGONA DIVISI

GRUP A

MOLLET A .................. 4
LLINARS A ................. 5
BANYOLES A ............. 6
TARRAGONA A ......... 1

MONTMEL B ........ 4
SANTS B ................ 3
MONTROIG .............. 2
COLMENA ................ 7

GRUP B
CALELLA ...................... 6
MONFORTE A ............ 6
UNI CORAL A .......... 8
MANRESA A .............. 8

TERCERA DIVISI

BARCELONA B ...... 2
BORGES ................... 2
CERVERA ................. 0
BLANES .................... 0

GRUP A

PRAT ............................ 8
LAMISTAT ................... 0
VILANOVA .................... 4

LLEIDA B ................ 0
MATADEPERA ......... 8
DANYELLS B ......... 4

GRUP B
BANYOLES B ............. 4
MATAR B ................. 6
MOLLET B .................. 3

C.MASNOU B ......... 4
TARRAGONA B ...... 2
ALBA B ................... 5

GRUP C
SANT ADRI B ........... 8
CENTELLES ................. 6
VIC ................................ 8
CANET A .................... 8

MANRESA B ........... 0
PUNT DATAC .......... 2
C.MASNOU A ......... 0
PREMI .................... 0

GRUP D
SANT BOI B ............... 2
UNI CORAL B .......... 6
MONFORTE B ............ 6
LLINARS B ................. 0

F.MOLINS B ........... 6
CANET B ................ 2
GRAN PENYA .......... 2
CERDANYOLA ......... 8

-o-o-o-o-

Casanova, 57 6.6a.
Telfon 93 453 53 10
Fax 93 451 81 95
e-mail : fcbillar@fcbillar.org
http://www.fcbillar.org

--------------

FEDERACI CATALANA DE BILLAR


26 de setembre de 2011

08011 BARCELONA
____________

TEMPORADA 2011 / 2012

X X I I LLIGA CATALANA INTERCLUBS TRES BANDES


RESULTATS 1a. jornada 24 setembre 2011
PRIMERA DIVISI

GRUP A

BARCELONA A .......... 8
REUS PLOMS .............. 7
DANYELLS A ............. 5

OLESA ...................... 0
SANT BOI A ........... 1
SANT ADRI A ...... 3

GRUP B
CORAL COLN ............ 6
SANTS A .................... 8
MATAR A ................ 2

MONTMEL A ........ 2
F.MOLINS A ........... 0
LLEIDA A ................ 6

RESULTATS 2a. jornada 24 setembre 2011


SEGONA DIVISI

GRUP A

MONTMEL B .......... 6
MOLLET A .................. 6
LLINARS A ................. 4
BANYOLES A ............. 8

SANTS B ............... 2
MONTROIG .............. 2
COLMENA ................ 4
TARRAGONA A ...... 0

GRUP B
BARCELONA B .......... 6
CALELLA ...................... 4
MONFORTE A ............ 8
UNI CORAL A .......... 6

TERCERA DIVISI

BORGES ................... 2
CERVERA ................. 4
BLANES .................... 0
MANRESA A ........... 2

GRUP A

ALBA A ....................... 2
PRAT ............................ 4
LAMISTAT ................... 4

MATADEPERA ......... 6
DANYELLS B ......... 4
VILANOVA ................ 4

GRUP B
LLI ............................ 7
BANYOLES B ............. 5
MATAR B ................. 6

TARRAGONA B ...... 1
ALBA B ................... 3
MOLLET B .............. 2

GRUP C
MANRESA B .............. 4
SANT ADRI B ........... 2
CENTELLES ................. 6
VIC ................................ 2

PUNT DATAC .......... 4


C.MASNOU A ......... 6
PREMI .................... 2
CANET A ................ 6

GRUP D
F.MOLINS B ............... 4
SANT BOI B ............... 6
UNI CORAL B .......... 2
MONFORTE B ............ 6

CANET B ................ 4
GRAN PENYA .......... 2
CERDANYOLA ......... 6
LLINARS B ............. 2

-o-o-o-o-

26 de setembre de 2011

X X I I LLIGA CATALANA INTERCLUBS TRES BANDES


TEMPORADA 2011 / 2012

PRIMERA DIVISI -- GRUP A


,

PRIMERA
GRUP A

2
P

3
P

1 BARCELONA A
/

3 DANY'ELLS A

4 SANT ADRI A

5 SANT BOI A

2
P

1 BARCELONA A

TOTAL - 1

8 / 0

7 / 1

5 / 3

3 / 5

1 / 7

0 / 8

2 8 / 0

2 7 / 1

4
P

5
P

6
P

TOTAL - 2
P

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

2 REUS PLOMS

3 DANY'ELLS A

4 SANT ADRI A

5 SANT BOI A

6 OLESA

TOTAL 1 + 2

VOLTA

3
P

0 3 / 5

SEGONA
GRUP A

2 5 / 3

0 1 / 7

0 0 / 8

4
P

2 REUS PLOMS

6 OLESA

VOLTA

26 de setembre de 2011

X X I I LLIGA CATALANA INTERCLUBS TRES BANDES


TEMPORADA 2011 / 2012

PRIMERA DIVISI -- GRUP B


,

PRIMERA
GRUP B

2
P

3
P

1 CORAL COLN
/

3 MATAR A

4 LLEIDA A

5 F.MOLINS A

2
P

1 CORAL COLN

TOTAL - 1

2 6 / 2

6 / 2

8 / 0

2 / 6

6 / 2

0 / 8

2 / 6

5
P

6
P

TOTAL - 2
P

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

2 SANTS A

3 MATAR A

4 LLEIDA A

5 F.MOLINS A

6 MONTMEL A

2 8 / 0

TOTAL 1 + 2

VOLTA

3
P

2 6 / 2

SEGONA
GRUP B

0 2 / 6

0 0 / 8

0 2 / 6

4
P

2 SANTS A

6 MONTMEL A

VOLTA

26 de setembre de 2011

X X I I LLIGA CATALANA INTERCLUBS TRES BANDES


TEMPORADA 2011 / 2012

SEGONA DIVISI -- GRUP A


PRIMERA VOLTA
GRUP A

2
P

3
P

1 MOLLET A
/

3 BANYOLES A

4 TARRAGONA A

5 COLMENA

6 MONTROIG

0 0/8
/

1
M

2
P

1 MOLLET A

2 6 / 2

1 4 / 4

1 4 /4

10 / 6

10 /

9 / 7

14 / 2

14 /

1 / 15

11 / 5

11 /

4 / 12

/ 12

5 / 11

/ 11

10 / 6

10 /

2 5 / 3

2 6 / 2

0 2 /6
2 6 / 2

VOLTA
5

4
P

6
P

TOTAL 1 + 2
M

TOTAL - 1
P

3
P

2 7/1

SEGONA
GRUP A

0 1 / 7

0 2/6

0 3/5

1 4 /4

2 8/0

1 4/4

0 2 /6

7 SANTS B
8 MONTMEL B

2 LLINARS A

7
P

TOTAL - 2

8
P

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

2 LLINARS A

3 BANYOLES A

4 TARRAGONA A

5 COLMENA

6 MONTROIG

7 SANTS B

8 MONTMEL B

/ 15
5

26 de setembre de 2011

X X I I LLIGA CATALANA INTERCLUBS TRES BANDES


TEMPORADA 2011 / 2012

SEGONA DIVISI -- GRUP B


PRIMERA VOLTA
GRUP B

2
P

3
P

1 CALELLA

2 MONFORTE A

3 UNI CORAL A

4 MANRESA A

5 BLANES

6 CERVERA

0 2/6
/

1
M

2
P

1 CALELLA

1 4 / 4

2 8 / 0

10 / 6

10 /

14 / 2

14 /

14 / 2

14 /

10 / 6

10 /

0 / 16

/ 16

4 / 12

/ 12

4 / 12

/ 12

8 / 8

2 6 /2

0 2 /6
2 6 / 2

VOLTA
5

4
P

2 6 / 2

2 8 / 0

6
P

TOTAL 1 + 2
M

TOTAL - 1
P

3
P

0 0/8

SEGONA
GRUP B

2 8 / 0

0 0/8

0 2/6

0 2 /6

2 6/2

0 0/8

1 4 /4

7 BORGES
8 BARCELONA B

7
P

TOTAL - 2

8
P

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

2 MONFORTE A

3 UNI CORAL A

4 MANRESA A

5 BLANES

6 CERVERA

7 BORGES

8 BARCELONA B

26 de setembre de 2011

X X I I LLIGA CATALANA INTERCLUBS TRES BANDES


TEMPORADA 2011 / 2012

TERCERA DIVISI -- GRUP A


PRIMERA VOLTA
2

1
GRUP A

3
P

1 ALBA A
/

3 L'AMISTAT

4 VILANOVA

5 DANY'ELLS B

6 MATADEPERA

2 PRAT

7 LLEIDA B

5
P

0 0 / 8

1
M

1 ALBA A

3
P
/

0 2 / 6

TOTAL - 1
M

2 / 6

12 / 4

12 /

2 8 / 0

0 0 / 8

4 / 12

/ 12

8 / 8

8 / 8

14 / 2

14 /

0 / 8

6
P

7
P

TOTAL - 2
P

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

2 PRAT

3 L'AMISTAT

4 VILANOVA

5 DANY'ELLS B

6 MATADEPERA

7 LLEIDA B

5
P

TOTAL 1 + 2

VOLTA
4

1 4 / 4

2
P

1 4 / 4

2 8 / 0

1 4 / 4

1 4 / 4

SEGONA
GRUP A

1 4 / 4

1 4 / 4

2 6 / 2

26 de setembre de 2011

X X I I LLIGA CATALANA INTERCLUBS TRES BANDES


TEMPORADA 2011 / 2012

TERCERA DIVISI -- GRUP B


PRIMERA VOLTA
1
GRUP B

2
P

3
P

1 LLI
/

3 MATAR B

4 MOLLET B

5 ALBA B

6 TARRAGONA B

2 BANYOLES B

7 C.MASNOU B

5
P

1 4 / 4

1
M

2
P

1 LLI

3
P
/

7 / 1

9 / 7

12 / 4

12 /

5 / 11

/ 11

8 / 8

3 / 13

/ 13

4 / 4

2 7 / 1

1 4 / 4

2 6 / 2

VOLTA
6

4
P

2 5 / 3

7
P

TOTAL - 2
P

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

2 BANYOLES B

3 MATAR B

4 MOLLET B

5 ALBA B

6 TARRAGONA B

7 C.MASNOU B

TOTAL 1 + 2

TOTAL - 1
P

0 3 / 5

0 2 / 6

2 5 / 3

0 2 / 6

SEGONA
GRUP B

2 6 / 2

0 3 / 5

0 1 / 7

26 de setembre de 2011

X X I I LLIGA CATALANA INTERCLUBS TRES BANDES


TEMPORADA 2011 / 2012

TERCERA DIVISI -- GRUP C


PRIMERA VOLTA
GRUP C

2
P

3
P

1 SANT ADRI B
/

3 VIC

4 CANET A

5 PREMI

6 C.MASNOU A

2 6/2
/

1
M

2
P

1 SANT ADRI B

0 2 / 6

2 6 / 2

2 8 /0

10 / 6

10 /

12 / 4

12 /

10 / 6

10 /

14 / 2

14 /

2 / 14

/ 14

6 / 10

/ 10

6 / 10

/ 10

4 / 12

/ 12

2 6 / 2

2 8 / 0

1 4 /4
1 4 / 4

VOLTA
5

4
P

6
P

TOTAL 1 + 2
M

TOTAL - 1
P

3
P

0 0/8

SEGONA
GRUP C

2 8 / 0

0 0/8

0 2/6

0 0 /8

0 2/6

0 2/6

2 6 /2

7 PUNT D'ATAC
8 MANRESA B

2 CENTELLES

7
P

TOTAL - 2

8
P

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

2 CENTELLES

3 VIC

4 CANET A

5 PREMI

6 C.MASNOU A

7 PUNT D'ATAC

8 MANRESA B

26 de setembre de 2011

X X I I LLIGA CATALANA INTERCLUBS TRES BANDES


TEMPORADA 2011 / 2012

TERCERA DIVISI -- GRUP D


PRIMERA VOLTA
GRUP D

2
P

3
P

1 SANT BOI B

2 UNI CORAL B

3 MONFORTE B

4 LLINARS B

5 CERDANYOLA

6 GRAN PENYA

0 2/6
/

1
M

2
P

1 SANT BOI B

2 6 / 2

0 2 / 6

8 / 8

8 / 8

12 / 4

12 /

2 / 14

14 / 2

14 /

4 / 12

/ 12

6 / 10

/ 10

10 / 6

10 /

0 2 /6

1 4 /4
1 4 / 4

VOLTA
5

4
P

2 6 / 2

2 6 / 2

6
P

TOTAL 1 + 2
M

TOTAL - 1
P

3
P

2 8/0

SEGONA
GRUP D

0 0 / 8

0 2/6

0 2/6

2 6 /2

2 6/2

2 6/2

0 2 /6

7 CANET B
8 F.MOLINS B

7
P

TOTAL - 2

8
P

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

0 / 0

2 UNI CORAL B

3 MONFORTE B

4 LLINARS B

5 CERDANYOLA

6 GRAN PENYA

7 CANET B

8 F.MOLINS B

/ 14
2

También podría gustarte